Jump to content
Fiskersiden

Masteroppgåve om skatemorfologi


 Share

Recommended Posts

No er problemstillinga endra ein smule. Endringane er til det positive, tykkjer i alle fall eg.

Identifisering av skater i våre farvatn (og verda generelt) har ført til hovudbry for både fagmenn og lekmenn. Me kjenner alle til diskusjonane om kloskate/piggskate, nebbskate/piggskate, flekkskate/piggskate og så vidare. Problemet gjennomsyrar mange fangstrapportar og vitskapelege rapportar. Arbeidet med innsamling av materiale har allereie starta. ChristerGj, Triturus, Bullfrog, Trond og Vilhelm har bidrege med verdifullt materiale frå Namsoskaiane, og eg trur at materialmengda er tilfredsstillande frå den lokaliteten.

Aktuelle skater i våre farvatn, og som eg skal sjå nærare på er:

-piggskate

-kloskate

-isskate

-rundskate

-gråskate

-nebbskate

-kvitskate

-spisskate

-storskate

-svartskate

(-flekkskate)

Dei aller fleste av desse er vanlegast å treffe i arktiske strøk, og eg har motteke ein del materiale frå Havforskingsinstituttet sine Økosystemtokt.

Frå dette har eg fått bilete og vevsprøvar frå ulike skateartar. I tillegg kjem eg til å besøke musea i Bergen og Oslo for å foreta målingar på individer som ligg på sprit.

Store utfordingar er knytt til prosjektet. For det fyrste kan det vera vanskeleg å få tak i nok individer av kvar art, og for det andre er det ikkje sikkert at materialet på musea er bestemt korrekt!

For vaksne individ er det ikkje like store utfordingar som små individ. Difor er eg ute etter karakterar som gjer det lettare å skilje små individ frå kvarandre, artsmessig. Åtte skateartar er nemnt i Norsk Rødliste 2006, samtlige er der på grunn av manglande data (DD). Det vil difor vera viktig å utvikle nøyaktige verktøy som forenklar identifisering i felt og dermed betre bestandsdata.

Eg er framleis interessert i at folk samlar inn både vevsprøve og bileta av skatene dei får. Vevsprøvane vert analysert, og lagt inn i internasjonale databasar. I desse databasane kan folk søke opp spesielle DNA-sekvensar som (forhåpentligvis) gjev eit sikkert svar på kva art det er.

Innsamlinga av individ foregår slik:

1. Få skata på land eller i båten (alle andre skateartar er òg interessante)

2. Ta bilete av fisken ved sida av eit målebånd (viktig!) og ein lapp som "namngjer" skata (over- og underside) Viktig at lappen er med på alle bileta! Ta med detaljbilete av hovudet, med munnparti og augeparti, samt hale. La fisken ligge så flatt som mogleg, då det skal utførast såkalla morfometriske analysar. Dette er analyse av lengdeforhold mellom ulike kroppsdelar

3. Vekt

4. Liten vevsprøve frå ytterste del av vinga, til DNA-analyser (ca 1 kvadratcm)

5. Sleppe skata (forholdsvis) uskadd tilbake

6. Notèr så mange data som mogleg (fangstmann, djup, botnforhold, fiskemetode, stad (helst kartreferanse))

7. Sende bilete og vevsprøve til meg

Eit lite utdrag av bileta:

Piggskate

45923_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/18575/45923.jpg

Spisskate

45924_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/18575/45924.jpg

Kloskate

45925_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/18575/45925.jpg

Isskate

45926_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/18575/45926.jpg

Gråskate

45927_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/18575/45927.jpg

Levert av: http://fiskevatn.no/foto/

Bileta er teke av Irvin, Torkild og Havforskingsinstituttet.

Edited by Chironomus
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Spm: Til dna-prøver er det vel viktig å ikke tukle for mye med greiene? Vet at vi til dna-prøvene til havabbor forsøker bruke ny skalpell og direkte på sprit uten kontakt med hender osv for å gjøre det enklest mulig for forskerteamet etterpå...

Eh - så etterpå at du kommer tilbake til dette...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Vikarierer litt for Arve som er og tråler på Hitra.

Prosjektet ble startet i helgen med 9 individer på land.

Her er et eksempel på bildetaking:

Oversiktsbilde av undersiden, med målebånd og lapp med en årstall, personkode og løpenummer, samt plass.

36056_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/14684/36056.jpg

Nærbilde av munnpartiet, også med målebånd og lapp.

36061_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/14686/36061.jpg

Tilsvarende med ryggsiden.

36062_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/14686/36062.jpg

Dersom ikke det er nevnt, alle skatearter er interessante.

Edited by Triturus
Link to comment
Share on other sites

Bildet er tatt før vevsprøven ble tatt, det er avkrokingsmatta som ligger over vingetippen. (nederste bildet)

EDIT: På det øverste bildet er vingen brettet ja.

Sånn ser det ut når vevsprøven er tatt:

36064_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/14688/36064.jpg

Levert av: http://fiskevatn.no/foto/

Edited by Trond
Link to comment
Share on other sites

Det var tilsvarende på 3,dje nedenfra,men da på andre siden.Men ok,før vevsprøve altså :)

Edit:ok sånn det skal gjøres,altså :)

Edited by los
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Er det noen minimumsvekt på skatene?

Truls har tidligere fått både klo og pigg (type små) i Tromsø sentrum, håper på å få det jeg også i løpet av høsten / vinteren.

Kommer også til å bli litt isfiske på Ramsfjorden, der det skal være greit med skate...

Skal selvfølgelig ta prøver om jeg skulle være så heldig å få noe!

Link to comment
Share on other sites

Er det noen minimumsvekt på skatene?

Truls har tidligere fått både klo og pigg (type små) i Tromsø sentrum, håper på å få det jeg også i løpet av høsten / vinteren.

Kommer også til å bli litt isfiske på Ramsfjorden, der det skal være greit med skate...

Skal selvfølgelig ta prøver om jeg skulle være så heldig å få noe!

Kan svare for den, det er ikke noen minimumsvekt nei. Irvin leder med ei på 500g, mindre enn kloen :blush:

Men apropo fangsten, dette kan være spennende. Sikker på at det er klo og pigg (ikke i følge de "gamle" artsbestemningsreglene)? Diskuterte dette med Irvin, og vi har ikke hørt om fangster av begge arter på samme plass. Vet du dybden?

Link to comment
Share on other sites

Kan svare for den, det er ikke noen minimumsvekt nei. Irvin leder med ei på 500g, mindre enn kloen :blush:

Men apropo fangsten, dette kan være spennende. Sikker på at det er klo og pigg (ikke i følge de "gamle" artsbestemningsreglene)? Diskuterte dette med Irvin, og vi har ikke hørt om fangster av begge arter på samme plass. Vet du dybden?

Tja, er mellom 10 og 20 meter dypt.

Om det er både og, kan jeg ikke si for sikkert, har kun sett en av dem selv...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.