Jump to content
Fiskersiden

115.000 laks på rømmen


lakselorden
 Share

Recommended Posts

  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Her er det bare å ta turen til Bømlo og prøve å få opp skiten. Etter kvart vil nok ein god del av fisken ta turen innover i fjordane våre også.

Dette blir nesten som Skåneviksrømminga for nokre år sidan. Da fiska me opp ca 4000 o-laks i Etne, Kvinnherad og på Stord.

Da estimerte me antall rømt fisk til ca 40 000 medan oppdrettaren meinte at det var rømt under tusen fisk.

:D

Link to comment
Share on other sites

Her er det bare å ta turen til Bømlo og prøve å få opp skiten. Etter kvart vil nok ein god del av fisken ta turen innover i fjordane våre også.

Dette blir nesten som Skåneviksrømminga for nokre år sidan. Da fiska me opp ca 4000 o-laks i Etne, Kvinnherad og på Stord.

Da estimerte me antall rømt fisk til ca 40 000 medan oppdrettaren meinte at det var rømt under tusen fisk.

:D

Utrulig synd disse greiene her. Er det fysisk umulig å unngå rømmingar, eller er det berre vondt i viljen?

Eg meiner villaksen har såpass verdi at den bør takast vare på, men det er visst ikkje alle som synes det same.

Link to comment
Share on other sites

Helt sikret kan man aldri bli, men om man driver oppdrett på værharde steder holder det ikke med hyssing...

Tydeligvis er det billigere for oppdretterene å ta tapet av laks enn å utbedre anlegg. Ellers så hadde de blitt utbedret fortere enn svint... Og når da myndighetene ikke orker å sette inn straffetiltak som bøter og trussel om inndragelse av konsesjon, ja da fortsetter de selvfølgelig med rimeligste utvei :D

Edited by ford prefect
Link to comment
Share on other sites

Eg savnar debattar om rømningssikkerheit. Har aldri sett noko slikt i media bortsett frå i diverse meir eller mindre perifere sportsfiskefora. Er det berre folk som fiskar laks med stang som bryr seg? Er det eller har det nokon gong vore folk til dømes på stortinget som har tatt opp temaet?

Link to comment
Share on other sites

Psjt, blir vel litt som om noen halvgalne botanikere går ut mot utmarksbeite for å beskytte en eller annen fin blomst :blush:

Næringa blir beskytta av tvilsomme SP'erar og gruset av godt betalte lobbyistar... Et par tynne stemmer fra NJFF mot laksebaronanes interesser er rått parti dessverre.

Rømningssikkerhet er en ikke-diskusjon så lenge tapet av laks er mer lønnsomt enn skikkelige anlegg!

Edited by ford prefect
Link to comment
Share on other sites

Psjt, blir vel litt som om noen halvgalne botanikere går ut mot utmarksbeite for å beskytte en eller annen fin blomst :blush:

Næringa blir beskytta av tvilsomme SP'erar og gruset av godt betalte lobbyistar... Et par tynne stemmer fra NJFF mot laksebaronanes interesser er rått parti dessverre.

Rømningssikkerhet er en ikke-diskusjon så lenge tapet av laks er mer lønnsomt enn skikkelige anlegg!

Det er ikke politisk vilje til å ta tak i dette i Norge idag, fokuset har vært der siden midten av 90-tallet et, og var på et "høgnivå" da "Til laks åt alle kan ingen gjera" kom ut i 97 eller når det var.

Men slik det er nå er det i dag er det slik:

H+Frp+Sp vil ha mer oppdrett, Frp vil også ha bort vernesonene som eksisterer idag.

Sv vil ha strengere krav

Ap sitter på gjerdet-de vil ha strengere krav men vil ikke pålegge oppdretterne disse

V og Krf er jeg usikre på men det betyr ikke så mye heller egentlig.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke politisk vilje til å ta tak i dette i Norge idag, fokuset har vært der siden midten av 90-tallet et, og var på et "høgnivå" da "Til laks åt alle kan ingen gjera" kom ut i 97 eller når det var.

Men slik det er nå er det i dag er det slik:

H+Frp+Sp vil ha mer oppdrett, Frp vil også ha bort vernesonene som eksisterer idag.

Sv vil ha strengere krav

Ap sitter på gjerdet-de vil ha strengere krav men vil ikke pålegge oppdretterne disse

V og Krf er jeg usikre på men det betyr ikke så mye heller egentlig.

Det betyr vel i praksis at villaksen slik vi kjenner han i dag sakte men sikkert er på veg ut?

Edited by lakselorden
Link to comment
Share on other sites

Fasit for all overskuelig fremtid blir altså slik :

-V vil ikke samarbeide med H og FrP, mens de to sistnevnte aldri vil få flertall... FLOTT!

-SV har for første gang kommet i makta, men makter ikke å få gjennomslag for en eneste miljøsak. OK, MEN KJIPT.

-AP sitter alltid på gjerde eller i en mindretalls kollisjonsregjering. AP SUGER.

-SP vil uansett opposisjon el regjering til enhver tid beskytte alt av distriktsnæringer. SP SUGER OGSÅ.

Konklusjonen får bli; Om ikke NJFF 5dobler medlemsavgiften (samt driter i alle jegere) vil pengene ( Fredriksens lobbyister) fortsatt råde og vi kan sitte i våre små fora og stemme V eller SV og syte til vi blir blå.....

Edited by ford prefect
Link to comment
Share on other sites

Det må kommer noe konkrete tiltak som får slutt på dette veldig raskt.

Holder ikke med "vi gjør det beste vi kan" og la dette pågå i mange år.

Anlegg på land er døden for næringen. Man må heller se på hvor man har lagt disse

anleggene, og hvis man vil ha de inne i fjorder så ikke i fjorder hvor det er villaks eller sjøørret.

Det er endel bra tiltakt pågang og kommer sikkert flere med tiden.

Men det tar for lang tid.

Link to comment
Share on other sites

Tydeligvis er det billigere for oppdretterene å ta tapet av laks enn å utbedre anlegg. Ellers så hadde de blitt utbedret fortere enn svint... Og når da myndighetene ikke orker å sette inn straffetiltak som bøter og trussel om inndragelse av konsesjon, ja da fortsetter de selvfølgelig med rimeligste utvei :blush:

Tror desverre du har veldig rett i dette resonnementet.

Og en slik holdning både fra myndigheter og oppdrettere er rimelig skremmende :(

Link to comment
Share on other sites

Jeg har svaret for å hindre rømmninger; Dobbel not = ei not som ligger rundt selve oppdrettsnota. Sim sala bim; Kommer de seg ut av den første blir de stoppa av den andre. Burde jeg tatt patent på den?

(Nå skriver jeg egentlig om ting jeg ikke har greie på, men prøver meg med "et skudd fra hofta")

Link to comment
Share on other sites

Dessverre ikke så enkelt :D Flere problem bla er strømfang, vannsirkulasjon og endel arbeidsoppgaver som blir mer komplisert ved 2 nøter.

Når det er sagt er det heller ikke første gangen den tanken har slått noen, og såvidt jeg vet har dette også vært prøvd ut-i hvor stor grad tør eg ikke svare på i farten. Så patent tror jeg blir vanskelig :lol:

Med litt søking brude det være mulig å finne info om dette.

Link to comment
Share on other sites

Heldigvis var fisken forsikra.

Burde aldri vært forsikring på dette, helt utrolig. Hva med en straff på kr 10,- til statskassen pr. rømt fisk eller kr 500,- pr stk. dersom en prøver å skjule det? Det er jo snakk om å merke all laks slik at den kan spores.

Hva med tette mærder, med ventil i bunn til å pumpe opp avfall og rense det?

:lol::lol:;):):P:P:angry:

Link to comment
Share on other sites

Eg savnar debattar om rømningssikkerheit. Har aldri sett noko slikt i media bortsett frå i diverse meir eller mindre perifere sportsfiskefora. Er det berre folk som fiskar laks med stang som bryr seg? Er det eller har det nokon gong vore folk til dømes på stortinget som har tatt opp temaet?

Denne debatten foregår i aller høyeste grad - i næring, regjering og storting. Tro det eller ei, men næringen har faktisk rømmingsreduksjon som et av sine viktigste satsingsområder. Det er jo bla nedsatt en rømmingskommisjon for akvakultur. rømmingskommisjonen. Denne er i aller høyeste grad aktiv og får rapport om alle små og store rømminger for å analysere, finne årsaker og unnga liknende fremtidige hendelser.

Før man legger all skyld på oppdretteren må man huske på at det er en stund siden oppdrettere selv snekret sammen noen merder og fortøyde dem selv. I dag er akvakultur storindustri og det er spesialiserte underleverandører som tar seg av hver sine oppgaver. Noen undersøker lokalitetene, noen tegner og dimensjonerer anleggene, noen leverer nøtene, noen er ansvarlige for fortøyningene etc. Som alltid ellers er ikke kjeden sterkere enn det svakeste ledd

I 2003 ble det fastsatt en norsk standard for sikre utvikling av mer rømmingssikre merder (NS9415 - Flytende oppdrettsanlegg - krav til utforming, dimensjonering, produksjon, installasjon og drift).

En egen nasjonal forskrift (Nytek) stiller krav om at alle nye anlegg skal sertifiseres etter denne standarden. For eldre anlegg produsert før standarden ble fastsatt ble det som en overgangsordning innført såkalte dugelighetsbevis (som en lurte på hva var) for anlegg som ble undersøkt og funnet å tilfredsstille minimumskravene. Anlegg med dugelighetsbevis vil bli færre etterhvert som disse fases ut og erstattes med NS9415-sertifiserte anlegg. I tillegg til å stille krav til utstyret stiller standarden også krav til målinger av vind, strøm og andre miljøforhold før anlegg og fortøyninger dimensjoneres. Da er det selvfølgelig viktig at disse undersøkelsene er rett utført. Det hjelper lite hvis anlegget er riktig dimensjonert ut i fra målte miljøforhold, dersom man har målt eller beregnet feil. I dag undersøkes potensielle lokaliteter over en viss tid. På bakgrunn av målingene beregner man deretter såkalte 10 års og 50 års ekstremforhold og dimensjonerer anlegg deretter. Hvis man på bakgrunn av faktiske målinger etter at anlegget er lagt i sjøen registrerer at ekstremforholdene opptrer hyppigere enn beregnet er det rimelig opplagt at utgangspunktet har vært feil. Hvem som da skal ha ansvaret er nok ikke helt klart. det er imidlertid lettest å skyte på oppdretteren.

NS9415 er i disse dager under revisjon. En ny og bedre utgave ventes å være ferdig på nyåret.

All den tid det fortsatt rømmer laks kan man jo stille spørsmål om standarden er bra nok. Da må man ikke glemme at man ikke vet hvordan det hadde sett ut uten standarden.

Det er stort fokus på rømmingsreduksjon i næringen. Store aktører har innført 0-toleranse for rømming og et et belønningssystem for anlegg som driver uten rømming. Et problem er selvfølgelig at det legges fryktelig mange "egg" i få kurver. Med 200.000 fisk i en enhet sier det seg selv at selv det minste nothull kan få store konsekvenser.

Den som vil søke patent på dobbel not er nok for sent ute. Dette brukes allerede i dag. Kanskje ikke så mye i Norge, men feks. i British Columbia der rovdyr som sel må holdes unna for ikke å rive opp selve nota. Ved evt notrevning vil dette selvfølgelig være en dobbel sikring. Problemet er som det ble nevnt at dette vil kunne medføre en eksta belastning på anlegget som helhet og det vil kunne redusere vanngjennomstrømningen i fiskenota.

Den siste rømmingen til tross - unngår man flere alvorlige hendelser resten av året vil man oppleve en halvering av forrige års rømmingstall og det er da bra. Enig med fler her at det rømmer alfor mange fisk fremdeles, men det er faktisk oppdrettsnæringen også enig i. Både bransjeorganisasjonen FHL og aktørene selv gjør faktisk en stor og god innsats for tiden. Det må man i rettferdighetens navn ikke glemme.

Dr.Fish

Edited by Dr.Fish
Link to comment
Share on other sites

Burde aldri vært forsikring på dette, helt utrolig. Hva med en straff på kr 10,- til statskassen pr. rømt fisk

Hva med tette mærder, med ventil i bunn til å pumpe opp avfall og rense det?

Oppdretteren taper nok her mer enn 10kr pr.fisk uansett- dekning fra fosikring minus egenandel på ca 20%, tapt salktevolum og vekst, tomme merder når man skulle hatt drift. Man blir ikke rik av slikt.

Tette merder har det også vært jobbet med, og de har endel fordeler, bla kan man hente kjølig vann undder lusedybde.... men det er problemer og igjen er det vannsirkulasjonen som er hovedproblemet, det må ufattelig mye vann til for at man skal holde laks i disse mengdene. Et annet problem er strømfang, en tett merd vil få et enormt trykk fra strømninger i vannet.

For de som ikke rapporterer rømning burde boten vært meget høy, så høy at ved andre gangs forseelse ble anlegget slått konkurs.

Link to comment
Share on other sites

Her er det bare å ta turen til Bømlo og prøve å få opp skiten. Etter kvart vil nok ein god del av fisken ta turen innover i fjordane våre også.

Dette blir nesten som Skåneviksrømminga for nokre år sidan. Da fiska me opp ca 4000 o-laks i Etne, Kvinnherad og på Stord.

Da estimerte me antall rømt fisk til ca 40 000 medan oppdrettaren meinte at det var rømt under tusen fisk.

:)

Dersom noen tar ofisk fremover håper jeg de legge rapport ehr slik at andre kan få motivasjon til å gjøre en innsats med stanga slik at mest mulig fiskes opp. Alle monner drar! Første ukene etter rømning går ofte fisken ganske tett og en kan gjøre gode innhogg med stang.

Link to comment
Share on other sites

Sitat Dr fish:

"På bakgrunn av målingene beregner man deretter såkalte 10 års og 50 års ekstremforhold og dimensjonerer anlegg deretter"

Her er krava som oljebransjen må etterleve:

Fra BT

Uansett takk for eit informativt og oppløftande innlegg!

Edited by lakselorden
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.