piscator

Medlemmer
 • Innholdsteller

  4 997
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  21

piscator last won the day on February 9

piscator had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

175 Excellent

Om piscator

 • Rang
  Superbruker
 1. Hva slags fortom fluefiske?

  fluorkarbon har vel minst fire egenskaper som gjør den bedre egnet som fortom enn vanlig nylon til slikt fiske; større tetthet gjør at fortommen synker raskere, den er mindre synlig noe som gjør det lettere å trigge spooky fisk, fluorkarbon er mer slitesterk enn nylon, og til slutt er det mindre strekk i fluorkarbon, noe som øker krokingssjansene.
 2. Engelsk Abbor

  --- det var jo slank abbor, men ikke helt uvanlig her hjemme. Selv har jeg fått abbor over 45cm som så vidt har brutt kilosstreken.
 3. Engelsk Abbor

  grattis, dette er jo helt vanvittig! Som påpekt tidligere, helt eksepsjonell kondisjon på disse fiskene. En 47-48cm lang abbor veier normalt 1.5-1.7kg i Norge...
 4. rødknurr er en tøff fisk ja. Gjesper gjør den også, som mange andre fisk! Man vet vel ikke helt hvorfor fisk gjesper, men det gjør vi kanskje ikke når det gjelder mennesker heller, bortsett fra at det er et tegn på trøtthet? "beina" eller de "frie finnestrålene" brukes som videoen viser til å spasere på bunnen, men de inneholder vel også sanseceller, sånn at de også brukes til å lete etter mat? alltid spennende med arter som har anatomiske særtrekk som på sett og vis representerer overgangsformer. Dette er ekstra fine bevis på hvordan evolusjonen fungerer; den "bruker" det som er der i utgangspunktet, og "justerer" disse etter endringer i levemiljøet.
 5. Statisk elektrisitet i fiskestangen?

  karbonstenger kan definitivt lades opp med statisk elektrisitet, strømførende som de er. Har selv opplevd å få støt et par ganger. Det drøyeste jeg har opplevd var for mange år siden da vi satt i en husbåt ute på Ebro-elva i Spania for å fiske malle. Det brygget opp til et voldsomt tordenvær, og lufta ble så ladet at det duret i stengene som fra høyespentkabler, og det slo gnister fra stengene. Da var det bare å søke ly under dekk.... heldigvis er slike episoder sjeldne unntak.
 6. Trålfrie Øresund en drøm..

  og dette er nok et eksempel. Bottom line er at man med moderate investeringer kan generere både arbeidsplasser og store inntekter. på en miljøvennlig måte, og med store positive effekter på folks trivsel og helse. Det handler om politisk vilje, og kunnskap om hvordan man kan få det til; altså evne til å tenke nytt. I et slikt perspektiv må jo Oslofjorden ha et enormt potensiale. I de store sjøene på grensen mellom USA og Canada, har de evnet å tenke i slike baner. Etter at disse økosystemene nesten kollapset helt på 1960-tallet har det de siste 50 årene blitt investert milliarder av dollar på å løse forurensningsproblemer, motvirke effektene av introduserte arter (særlig sebramusling som fortsatt er et stort problem), restaurere fiskebestander, bygge opp et turistfiske. Dette programmet har langt på vei reddet økosystemene, det har generert titusenvis av arbeidsplasser, innenfor alt fra de som skal overvåke økosystemene, til guider og fiskeutstyrsbutikker. Dette har bidratt til enorme rekreasjonsmuligheter for flere millioner mennesker, og det har generert store inntekter. De milliardene man har investert har man fått tilbake med renter. Og hvis man kunne målt hvilken effekt dette har hatt på folkehelsen, og dermed sparte utgifter i helsevesenet, ja da innser man at vi her snakker om en avkastning selv den mest slue aksje-spekulant bare kan drømme om. Denne type helhetstenking bør være fremtiden. Men en slik filosofi synes fortsatt fremmed for politiske myndigheter i rike Norge, dessverre. At vi har sjeldent stort potensiale for å få det til, med relativt få mennesker, og store naturgitte muligheter gjør ironien komplett.
 7. Trålfrie Øresund en drøm..

  interessant. Som det står i nyhetssaken er det usikkerhet knyttet til de eksakte estimatene av hvor mye dette er verdt, men så vidt jeg kan forstå er det uansett ikke særlig tvil om at verdien av fritidsfisket laangt overgår potensialet i et eventuelt yrkesfiske. Det er vel det viktigste budskapet her? Tror generelt dette er veien å gå; vi må vise hvor stor betydning fritidsfisket har; både økonomisk og med tanke på andre faktorer (trivsel og folkehelse), og vi må vise at yrkesfiske på slike steder egentlig betyr lite relativt sett.
 8. Fisk råtner fra hodet og ned

  dette er vel et av de mest velskrevne og fyllestgjørende innleggene i oppdrettsdebatten noen gang? Men jeg tviler på om norske politikere har guts til å ta tak i de problemene Strøksnes adresserer. Det mest rystende er denne ideen om en femdobling av produksjonen som i følge Strøksnes ble lansert på et seminar for noen år siden, en ide som norske politikere begjærlig og ukritisk har svelget med krok og søkke. Når utsiktene til å tjene penger dukker opp, da sopes alle innvendinger under teppet, da lar man seg rive med i en nærmest religiøs suggesjon. Det er mulig det teoretisk sett kan la seg gjøre å femdoble produksjonen av o-laks i Norge, men med dagens teknologi er dette neppe mulig uten at det får katastrofale følger for norsk natur. Før man i det hele tatt begynner å diskutere utvidelse burde det derfor være et minstekrav at ALLE disse utfordringene ble løst først. Rekkefølgen de gjør ting på er helt håpløs, og helt uvitenskapelig. Som Strøksnes korrekt påpeker ville man aldri tillate det o-næringen holder på med i landbasert kjøttproduksjon. Kravene burde være like strenge i havet som på land. Og det er fellesskapet, vi skattebetalere, som sitter igjen med regningen, mens vi lar kapitalkreftene skumme fløten på vår bekostning. Det de lokker med er lokale arbeidsplasser. Snakk om å pisse i buksa for å holde seg varm. Jeg har ikke noe i mot verken matproduksjon eller at noen tjener penger. Verden trenger oppdrettsfisk, da de naturlige bestandene ikke er store nok til å dekke menneskets behov for animalske proteiner. Men jeg mener vi som demokratisk fellesskap burde kreve at de gjør dette på en måte som ikke skader naturen, og at næringen betaler for de skadene de påfører vår felles arv. Her kan vi ikke fire en millimeter på kravene. Og ja, jeg aksepterer greit å måtte betale mer for laks hvis det er det som skal til for å rydde opp. Sånn det er nå støtter jeg Strøksnes oppfordring om ikke å spise o-laks helt til næringen rydder opp. Vi bør alle bli mer bevisste i så henseende.
 9. Rømt Kveite fra oppdrett, matfisk?

  pigmenteringen vil endre seg over tid avhengig av hvilket miljø disse kveitene ferdes i. Men lavere alder på kjønnsmodning er uønsket, der er vi enige. Men for øvrig har nok Birgitta Norberg rett, og at de er nærmere villfisk enn o-laks gjør jo dette lite bekymringsverdig.. Et annet poeng som jeg enda ikke har sett nevnt er at det skal MYE mer til for at en rømming av ren saltvannsfisk skal ha negative effekter som rømming av for eksempel laks, der bestandene er definert av en elv, som jo er et slags lukket system. Vanskelig å se for seg alvorlig genetisk forurensing av dette. Å kalle det miljøkriminalitet blir uansett en grov overdrivelse. Tross alt handler dette om en art som allerede finnes i det aktuelle økosystemet. Og et aspekt til; i den grad kveita er en nær truet art i vår sørligere landsdeler, som en konsekvens av et hemningsløst overfiske opp gjennom historien og muligens klimaendringer i nyere tid, burde vi jo ønske denne rømmingen velkommen! Det er jo generelt slik at jo mer truet en art er jo mer villige bør man være til å se gjennom fingrene med "genetisk flisespikkeri". Arten er tross alt viktigere enn den lokale bestanden. Det er vel knapt noen som tenker lokale bestander når man flytter geparder fra Namibia til Tanzania for eksempel, for å redde en utrydningstruet art. Unntaket er villaks der man synes å bli stadig mer opphengt i stedegenhet jo mer truet villaksen blir... Er ikke så helt sikker på om dette er den klokeste strategien på sikt, hvis målet er å redde villaksen... (?)
 10. Elendig fiskevelferd

  et veldig viktig innlegg fra Trygve Poppe. Her går han direkte til kjernen oppdrettsdebatten. Som han skriver handler ikke debatten om man er for eller i mot oppdrett, men at oppdrett av laks fortsatt medfører problemer som aldri ville blitt akseptert i landbasert matproduksjon (den hadde blitt stengt på dagen til problemene hadde blitt løst...?), og at både myndigheter og næringen gjør for lite for å løse disse problemene. Oppdrett av laks vil fortsatt være en viktig næring for Norge i fremtiden, men man må utad bli mer ærlige på de skadelige virkningene, og bruke MYE mer ressurser på å motvirke disse.
 11. Det største tapet...

  full medfølelse her, og full cred for å dele en slik story. De fleste av oss har vel opplevd noe liknende, eller kommer til å oppleve noe liknende som sportsfisker før eller senere. Det er kanskje en nesten uunngåelig del av det å være sportsfisker? og det er naturligvis alltid den største som mistes! Men få av oss vil vel ikke våge å dele den med andre enn den aller nærmeste kretsen. Uten å gå i detaljer har jeg et par slike episoder selv også (kanskje ikke like ille som dette?), og kan derfor fullt ut leve meg inn i dine følelser her. Det med dårlig nattesøvn etterpå kjenner jeg meg i hvert fall igjen i. Men om det kan være en trøst ser jeg at du har hatt brukbar uttelling på stor stam generelt. Og ikke mist motet; før eller senere (helst senere?) kommer revansjens time... stå på!
 12. det var tider det...! jeg forstår at magasiner taper kampen mot internett. Men at det er SÅ stor forskjell på ulike internettbaserte plattformer som det hevdes sliter jeg altså med å forstå. Er det ikke noen som har reflektert over at internett faktisk er et skriftlig medium, og at det faktisk er fornuftig at man tenker seg LITT om før man legger noe ut? Mange oppfører seg som om dette mediet er muntlig...
 13. tror du er inne på noe vesentlig her. Men en ting sliter jeg med å forstå. Hvorfor tar det kortere tid å skrive et innlegg på FB enn her? Min skrivehastighet er da uavhengig av hvor det postes, og selve postingen er bare å trykke på en knapp åkkesom. Og som du skriver, å holde seg orientert innebærer jo at man faktisk AKTIVT må sjekke, uansett plattform. Mulig at det å legge ved bilder er den store forskjellen?
 14. du må da logge deg inn på FB også, og på de undergruppene på FB du deler dine fiskeerfaringer med, må du ikke? Jeg som ikke er medlem på FB må jo faktisk opprette en profil for å komme inn, og jeg må jo eventuelt skaffe meg venner hvis jeg skal få tilgang på deres informasjon, altså svært så aktive handlinger! Skal man finne informasjon må man da uansett aktivt se etter den - på en eller annen måte, og på en eller annen plattform. For internett er da vitterlig ikke en del av hjernen vår - enda...? til det andre poenget er jeg i bunn og grunn helt enig! Det er kanskje vel så mye latskap som noe annet som gjør at jeg ikke vil melde noe inn. Får man en (eksepsjonelt) sjelden fisk fortjener kanskje omgivelsene å høre om det?
 15. hmmm, er ikke denne teorien litt for enkel, særlig tatt i betraktning at den kommer fra en vitenskapsmann? Problemet er vel litt mer sammensatt enn som så? Naturligvis er dette en del av forklaringen. Jeg tror jo på folk når de sier at dette var (hoved)grunnen til at de ga seg. Men jeg tror samtidig at utviklingen ville blitt slik uansett, før eller senere. Jeg tror du er inne på noe vesentlig at et forum bør ha ganske strenge moderatorer for å fungere optimalt. Vi har jo diskusjonen om ukritisk linking som har gått den senere tiden. Den illustrerer problemet. På den annen side, synes jeg personlig at irritasjon over ukritisk linking, trivielle spørsmål eller intetsigende rapporter, er et litt tynt grunnlag å melde seg ut på. Det er litt defensivt rett og slett. Hvis man synes rapportene er kjedelige kan man vel "bare" skrive en rapport selv? Det er alltid så lett å gi Andrè "skylda"! Jeg tror at en viktig grunn til utviklingen på FS har noe med interessens natur å gjøre. Sportsfiskere flest vil jo helst skryte av sine fangster. Samtidig er det naturligvis svært uklokt å blåse sine hotspots. Denne "schizofrenien" skaper et slags stress som er vanskelig å balansere i lengden. Da er det bedre å operere på et lukket forum, i en engere krets der alle kjenner alle, og man kan "snakke" fritt. Sånn sett er FB rett og slett en mer velegnet plattform for sportsfiskere enn et ordinært åpent internettforum. Det hersker det nok liten tvil om. og noen av oss har blitt så obskure at vi stort sett har meldt oss ut av alt. Bortsett fra at vi liker å slenge litt med leppa om generelle aspekter ved sportsfiske innimellom... og fisker gjør vi også fortsatt. At alle fangstene går under radaren der ute er greit å leve med, ja faktisk en ønsket utvikling... selv ikke en svartskate ville jeg vel meddelt offentligheten om...