Jump to content
Fiskersiden

piscator

Members
 • Posts

  5624
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  108

piscator last won the day on April 6

piscator had the most liked content!

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

piscator's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • Dedicated Rare
 • Very Popular Rare
 • Conversation Starter Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare

Recent Badges

464

Reputation

 1. Jeg har hatt Navionics på nettbrett, men da jeg forsøkte å oppgradere, hadde kartene plutselig MYE dårligere oppløsning. Kartene som tegnes har rett og slett ingen verdi lenger. Bruker nå sjøkart fra Norgeskart på nettbrett, og uten GPS fungerer dette kun som suppleringskart til kartplotteren. Kunne like gjerne hatt papirkart. Er det noen andre som har liknende erfaringer?
 2. uten å ta stilling til det som skjer i Gaza; det er et par spørsmål som melder seg: 1) hvor langt kan Israel tøye strikken før deres "beskytter" USA sier at nok er nok? 2) tror Israelske myndigheter faktisk at operasjonen de nå driver Gaza er den beste måten å ivareta Israelske interesser på? Eller sagt på en annen måte 3) tror de virkelig at det de driver med vil kunne gi varige resultater? Vil ikke dette bare avle enda mer hat, som på et eller annet tidspunkt i fremtiden vil treffe Israel som en boomerang midt i fleisen?
 3. Det er jo akkurat det Israel er i ferd med å gjøre i Gaza...
 4. jeg vet ikke hvordan ståa er i Akersvannet i dag, men opp gjennom årene har bestanden svingt mye. Det har ihvertfall vært to-tre tilfeller med massedød av fisk, trolig pga oksygenmangel, kanskje kombinert med blågrønnalger. Etter slike episoder har fisket typisk tatt seg voldsomt opp, trolig fordi de individene som har overlevd har fått nesten ubegrenset med mat. Men slike voldsomme perioder med opptur har gjerne ikke vart så mange år. Apropos camping, så er det nok ikke bare det at vannet er et naturreservat som spiller inn. For utenfor fredningssonen er det jo stort sett innmark, og der kan man ikke campere. I noen deler av vannet er det skog ned til vannet, og der kan man vel campere, men hvor lett tilgjengelige disse områdene er vet jeg ikke. Er det noen som vet om det er lov med packraft? Eller går slike fArkoster under betegnelsen "båt"?
 5. min refleksjon var tuftet på fora generelt, ikke bare dette. Og det er ikke bare informasjon om fiskevann som kan være "farlig" å dele... for øvrig enig at hvor kritisk det er å dele informasjon avhenger av område. Men jeg vet at det fins gode ørret og røyevann selv i avsidesliggende strøk som har blitt ødelagt etter at informasjon ble delt på internett, eller i magasiner, og hvor man i etterkant opplevde en slags "folkevandring" med påfølgende overfiske. Når fisketrykket øker blir det jo viktigere å sette ut igjen store individer, men det er jo typisk slike fisk som blir plukket bort først, og man ender typisk opp med vann med bare småfisk i løpet av kort tid. Mange har rett og slett ikke magamål, og kakker alt de får, og setter ut haugevis med ståsnører, uten tanke på hva som skjer med bestanden. Da stopper det seg selv etter en stund. Når man i tillegg opplever at mange gror fast i ukevis (noe som er ulovlig i følge allemannsretten), og lager de reneste teltleirer, der de etterlater masse søppel og avføring, så forteller det mye om risikoen med å dele informasjon på internett. Når det er sagt, er jeg enig at det lar seg gjøre å lage fangstrapporter som ikke avslører sted, men at slike ting blir holdt hemmelig er uansett det eneste rette. Slike fora er uansett ikke stedet der man bør forvente å plukke opp informasjon om konkrete fiskevann.
 6. Internett har gitt opphav til den moderne utgaven av allmenningens tragedie. Vi har aldri opp gjennom historien hatt en informasjonsspreder som har vært i nærheten så effektiv som internett. Begrepet jungeltelegraf har fått en helt ny betydning. Har man lagt noe ut på nettet har alle, og da mener jeg ALLE, tilgang til informasjonen. Det har gjort det "livsfarlig" å legge ut informasjon om fiskevann. Det er den sikreste måten at vannet blir ødelagt på, fordi informasjonen også når krefter som ikke har noen begreper om å vise moderasjon eller ta hensyn til fellesskapet eller fiskebestander. Dette er en medvirkende årsak til at jeg i sin tid sluttet å melde fra om fangster. En trist utvikling, fordi fora som dette blir fattigere når ingen av oss tør, eller bør, legge ut informasjon. Og dette er vel en grunn til at fora som dette har mer eller mindre dødd ut? Det er kun fangster fra steder der det ikke er noen fare, for eksempel fra havet, eller båtfiske i store innsjøer at det er relativt "ufarlig" å legge ut informasjon.
 7. De fleste tiltakene i denne resolusjonen kan man lett stille seg bak. Jeg frykter at det dessverre er for sent allerede, at tiltakene kun vil fungere som en slags sandpåstrøing. Men ære være de som ikke har gitt opp enda. Mange som arbeider med bevaring og vern av truede arter synes å arbeide etter prinsippet om at så lenge det er liv er det håp? Men biologisk kunnskap og erfaring viser at bestander og arter kan være dødsdømte lenge før det siste individet er borte, og hvis en bestand blir for liten vil den på sikt ikke kunne opprettholde seg selv, nær sagt uansett hva vi finner på av tiltak for å redde den. Den europeiske ålen er muligens et tilfelle, og villaksen synes å være på vei inn i den samme blindgaten. At det haster for den norske villaksen er uansett en underdrivelse.
 8. Smugling, Fisk | Avslørte fiskesmugling (nettavisen.no) Det er bra de tar disse. Har ikke noe imot at utenlandske sportsfiskere kommer til Norge for å fiske, ei heller at de får med seg en isoporkasse (ca 20kg) med filet hjem. Men dette er noe helt annet.
 9. og for øvrig er vel vannkvalitet en vel så stor utfordring som mengden vann nå i vårløsningen. Fluefiske, eller andre typer fiske for den saks skyld, blir ekstra utfordrende hvis vannet blir grumsete. Fargerike streamere presentert sakte nær bunnen er kanskje en av de tungene som kan fungere under slike forhold? Og fisken vil typisk oppsøke roligere partier av elven.
 10. Ja, dette ser ut til å være villfisk. I veldig fin kondisjon også. Men er det ikke en laks mon tro? Mulig bildet "lyver" litt, men se kjevebenet som kun ser ut til å nå øyets bakkant. Hos ørret går kjevebenet bak øyet. Prikkene synes også å passe bedre med laks enn ørret. Sporden likeså. Og ville ikke en ørret hatt større finner?
 11. har jo tørrdrakt som jeg bruker når jeg er på havet. Med varmedress under fryser jeg jo ikke i den, og det kan jo bare regne som bare det. Og med en skikkelig lue og med hetten på dressen fryser man heller ikke på hodet. Men fingrene er jo en evig utfordring. Fisket en uke i Nord-Norge mens det var et polart lavtrykk for et par år siden. Med rundt null grader, sluddbyger og frisk bris/liten kuling hele uken (og til og med stiv/sterk kuling en dag, men da kastet vi inn håndkledet), fikk fingrene kjørt seg, selv med neopren-hansker. Og dårlig vær handler ikke bare om komfort, det handler også om sikkerhet og hvor lett det er å fiske effektivt.
 12. ja det er opplagt for å spare penger, men er jo egentlig bare dumt. En strømkabel koster ikke mange kronene sammenliknet med all den avanserte elektronikken og grafikkortene på innsiden av enheten. Det er som da vi oppdaget at båter beregnet for bruk i saltvann, og som kostet hundretusenvis av kroner, ikke hadde motorfester i syrefast stål. De rustet i filler i løpet av kort tid. Og det kostet flesk å erstatte motorfestene med noe som holdt mål... snakk om å spare seg til fant.
 13. jo da, både utstyr og klær blir bedre, men selv blir man mer pinglete. Og det siste veier ofte tyngst...!
 14. takk, da har det nok vært dårlig kontakt, og ikke selve enhetene, som har gjort at jeg har hatt problemer de par gangene jeg har opplevd dette. Et lite hjertesukk; selv om jeg vet at ekkolodd og kartplottere ikke drar så mye strøm, hvorfor utstyrer mange produsenter selv dyre enheter med så "pinglete" strømtilførsler? For meg fremstår dette som det svakeste leddet, og der det er størst risiko for at noe går galt.
 15. vanskelig å vite hvordan vi skal klare å få forumet ut av dødsspiralen, men for oss som styrer klar av sosiale medier er det fint å se at noen prøver ihvertfall. Selv om jeg deltar i diskusjoner er jeg dårlig på å skrive rapporter fra eget fiske, noe som skyldes en kombinasjon av latskap, at jeg er litt introvert og privat, og frykten for tyveri av bilder på internett... og apropos ditt bilde i pisseregn Erik; en påminnelse om at jeg har blitt mye mer værsyk som fisker. Da jeg var yngre ga jeg blaffen i været, og dro ut uansett. Nå skal det langt mindre til før jeg avlyser. Dørstokkmila blir stadig lengre... et annet interessant diskusjonstema relatert til ditt bilde er også fiskeelektronikk og vær. Naturligvis er alt fiskeutstyr som ikke tåler vann meningsløst. Samtidig er det en fysisk kjensgjerning at strøm og fuktighet går dårlig sammen. Mitt spørsmål er derfor om du har opplevd at elektronikken har sviktet i regn, eller er moderne ekkolodd såpass bra at de fungerer uansett. Jeg har stort sett gode erfaringer, men har også opplevd at ekkolodd/kartplotter kan svikte i ekstremt regn, men muligens det ikke skyldes regnet spesifikt, men heller at elektronikken er dårlig koblet opp?
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.