Jump to content
Fiskersiden

Antall arter 2015


 Share

Recommended Posts

1. Torsk.


2.Trepigget stingsild.


3.Dvergulke.


4.Svartkutling.


5.Tangstikling.


6.Sandkutling.


7.Skrubbe.


8.Hågjel.


9.Sypike.


10.Glasskutling.


11.Vanlig ulke.


12.Vanlig knurr.


13.Hvitting.


14.Lyr.


15.Hyse.


16.Sandflyndre.


17.Sei.


18.piggskate.


19.Havmuz


20.Lange.


21.Nordlig Tangbrosme (ny)


22.Rødspette.


23.Tangsprell.


24.slettvar.


25.Tangsnelle


26.Piggvar


27.Tangkutling


28.Stor Kantnål.


29.Bergkutling.


30.Vanlig Fløyfisk.


31.Tangkvabbe.


32.Bergnebb.


33.Rødnebb/blåstål.


34.Ørret


35. Femtrådet Tangbrosme. (ny)


36.Hornkvabbe.


37.Grønngylt

38.Berggylt

39.Gressgylt

40.Makrell

41.Rødflekket kutling

42.Gullvederbuk.

43.Lomre.

44.Lysing.

45.Ål.

46.Karuss

47.Hvitfinnet steinulke. (ny)

48.Gullfisk. (ny)

49.Mort.

50.Suter.

51.Sørv.

52.Rødgjellet solabbor. (Ny)

53.Dvergmalle. (Ny)

54.Taggmakrell

55.Svarthå.

56.Hork.

57.Gjedde.

58.Abbor.

59.Glassvar.

60.Havål.

61.Liten Kantnål. (Ny)

62.Paddetorsk.

63.Strandtangbrosme. (Ny)

64.Brosme.

65.Piggulke (Ny)

66.Pigghå.

67.Røye.

Edited by stranger79
Link to comment
Share on other sites

1. Sei

2. Knurr

3. Blåstål

4. Makrell

5. Hyse

6. Svartkutling

7. Sypike

8. Ulke

9. Hvitting

11. Havmus (ny pb 2520gr)

12. Hork

13. Røye

14. Tangkutling

15. Tangstikling

16. Sandkutling

17. Sild

18. Lyr

19. Lange

20. Brosme

21. Torsk

22. Sjøørret

23. Regnbueørret

24. Sandflyndre

25. Vassild

26. Svarthå

27. Hågjel

28. Dvergulke

29. Kystringbuk

30. Hornkvabbe

31. Ålekvabbe

32. Fløyfisk

33. Nku

34. Steinbit

35. Kloskate

36. Skrubbe

37. Rognkjeks

38. Hårvar

39. Bergnebb

40. Nordlig tangbrosme

41. Paddetorsk

42. Brungylt

43. Pigghå

44. Piggskate

45. Blålange

46. Lusuer

47. Harr

48. Vederbuk

49. Lake

50. Steinsmett

51. Mort

52. Trepigget stingsild

53. Lomre

54. Gjedde

55. Bergylte

56. Gapeflyndre

57. Grønngylt

58. Gressgylt

59. Skolest

60. Blåkjeft

61. Lysing

62. Rødspette

63. Stor kantnål

64. Nipigget stingsild

65. Dvergmalle

66. Bekkerøye

67. Abbor

68. Sørv

69. Flire

70. Gullfisk

71. Hfsu

72. Asp

73. Glassvar

74. Kolmule

75. Uer

76. Spisskate

77. Piggvar

78. Horngjel

79. Taggmakrell

80. Havål

81. Rødflekket kutling

82. Ål

Link to comment
Share on other sites

1.Sei

2.Torsk

3.Ulke

4.Ålekvabbe

5.Sandkutling

6.Sortkutling

7.Fløyfisk

8.Grønngylt

9.Sandflyndre

10.Skrubbe

11.Sypike

12.Hvitting

13.Tangsprell

14.Steinsmett (NY)

15.Lake (NY)

16.Bekkerøye (NY)

17.Bergnebb

18.3-pigget stingsild

19.Tangstikling

20.Dvergulke

21.5ttb (NY)

22.Paddetorsk

23.Rødspette

24.lomre

25.hyse

26.lange

27.berggylte

28.blåstål

29.Steinbit (NY)

30.Knurr

31.fjesing

32.Lyr

33.Piggvar (NY)

34.gressgylt (NY)

35. Stor kantnål (NY)

36. Glasskutling

37. Tangkutling

38. Makrell

39. Sørv

40. Suter

41. solabbor (NY)

42. Karuss

43. Laue (NY)

44. Mort (NY)

45. Ørekyte (NY)

46. Flire (NY)

47. Hvitfinnet steinulke (NY)

48. Gullfisk (NY)

49. Abbor

50. Gullbust (NY)

51. Gapeflyndre

52. Hork (NY)

53. Dvergmalle (NY)

54. Bergkutling

55. Regnlaue (NY)

56. Gjedde (NY)

57. Leirkutling

58. Horngjel

59. Brungylt

60. Rødknurr

61. Lusuer

62. Slettvar (NY)

63. Brasme (NY)

64. Krøkle (NY)

65. Regnbueørret (NY)

66. Taggmakrell (NY)

67. Karpe

68. Svarthå

69. Brosme

70. Pigghå (NY)

Link to comment
Share on other sites

1. Tangstikling


2. Tangkutling


3. Svartkutling


4. Bergkutling


5. Trepigget Stingsild


6. Rødflekket Kutling


7. Sypike


8. Rødnebb/Blåstål


9. Dvergulke


10. Hågjel


11. Skrubbe


12. Sandkutling


13. Lange


14. Havmus


15. Torsk


16. Ørret


17. Hornkvabbe


18. Vanlig ulke


19. Tangsprell


20. Lyr


21. Bergnebb


22. Strandtangbrosme (Ny art 2015)


23. Femtrådet tangbrosme


24. Nordlig tangbrosme (Ny art 2015)


25. Blålange (Ny art 2015)


26. Svarthå


27. Grønngylt


29. Lusuer


29. Glassvar


30. Pigghå


31. Røye


32. Piggskate (Ny art 2015)


33. Sei


34. Vederbuk


35. Rødspette (Ny art 2015)


36. Gressgylt


37. Lomre


38. Berggylt


39. Makrell


40. Tangkvabbe


41. Karpe


42. Karuss


43. Hork


44. Brosme


45. Blåkjeft


46. Knurr


47. Sandflyndre


48. Spisskate (Ny art 2015)


49. Brungylt (Ny art 2015)


50. Havål


51. Ørekyte


52. Nipigget stingsild (Ny art 2015)

53. Abbor

54. Mort

55. Gullfisk (Ny art 2015)

56. Sik (Ny art 2015)

57. Brasme (Ny art 2015)

58. Hvitfinnet Steinulke (Ny art 2015)

59. Laue (Ny art 2015)

60. Sørv

61. Stam (Ny art 2015)

62. Lysing (Ny art 2015)

63. Hyse

64. Ål

65. Vanlig fløyfisk (Ny art 2015)

66. Paddetorsk

Link to comment
Share on other sites

1. Torsk

2. Sei
3. Lyr
4. Sypike
5. Strømsild
6. Tangkvabbe
7. Hårvar
8. Skrubbe
9. Blåstål
10. Hvitting
11. Hyse
12. Paddetorsk
13. Hornkvabbe
14. Bergnebb
15. Svartkutling
16. Sandkutling
17. Kystringbuk
18. Sandflyndre
19. Knurr
20. Vanlig ulke
21. Dvergulke
22. Lomre
23. Tangsprell
24. Ålekvabbe
25. Fløyfisk
26. Rognkjeks
27. Lange
28. Lake
29. Mort
30. Krøkle (ny art)
31. Småflekka rødhai (ny art)
32. Nordlig Tangbrosme (ny art)
33. Strandtangbrosme (ny art)
34. Femtrådet tangbrosme
35. Brosme
36. Tangstikling
37. Tangkutling
38. Rødspette
39. Rødflekka kutling
40. Bergkutling
41. Svarthå
.........................
42. Hågjel
43. Tangsnelle
44. Bergkutling
.....................................
45. Ørret
46. Laks(parr)
47. Stor kantnål
48. Blålange
49. Slettvar (ny art)
50. Berggylt SER UT SOM JEG GIKK OVER 50 ALLIKEVEL , SORRY :)
51. Vanlig ål
52. Gressgylt
53. Grønngylt
54. Piggvar
55. Sørv
56. Glasstunge (ny art)
................................
57. Vassild
58. Lysing
59. Horngjel
60. Skolest (ny art)
61. Fjesing
62. Glassvar
63. Lusuer
64. Makrell
.........................
65. Karuss
66. Dvergmalle
67. Solabbor
68. Suter
69. Abbor
70. Mort
71. Brasme
72. Flire
73. Laue
74. Hork
75. Steinsmett
76. HFSU
77. Vederbuk
78. Bekkerøye
79. Gullbust
80. Asp
81. Gjørs (ny art)
......................................
82. Storsil (ny art)
83. Småsil (ny art og potensiell ny Nrek 24.1g)
................................................................................
84. Mora 1626g (ny art)
85. Stripet pelamide 1260g (ny art)
86. Brungylt
87. Sild
88. Øyepål
89. Blåkjeft (ny pb 990g)
90. Rødknurr
................................................
91. Tunge
...............................................
92. Piggskate
93. Skjellbrosme
94. Taggmakrell
......................................
95. Gjedde - jaggumen glemt den under østlandsturen , pers på 3,3 kg
...................................................
96. Panzerulke
97. Havål ( ny pers 11450g)
.......................................................
23.10.15
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1.Sei

2.Torsk

3.Ulke

4.Ålekvabbe

5.Sandkutling

6.Sortkutling

7.Fløyfisk

8.Grønngylt

9.Sandflyndre

10.Skrubbe

11.Sypike

12.Hvitting

13.Tangsprell

14.Steinsmett (NY)

15.Lake (NY)

16.Bekkerøye (NY)

17.Bergnebb

18.3-pigget stingsild

19.Tangstikling

20.Dvergulke

21.5ttb (NY)

22.Paddetorsk

23.Rødspette

24.lomre

25.hyse

26.lange

27.berggylte

28.blåstål

29.Steinbit (NY)

30.Knurr

31.fjesing

32.Lyr

33.Piggvar (NY)

34.gressgylt (NY)

35. Stor kantnål (NY)

36. Glasskutling

37. Tangkutling

38. Makrell

39. Sørv

40. Suter

41. solabbor (NY)

42. Karuss

43. Laue (NY)

44. Mort (NY)

45. Ørekyte (NY)

46. Flire (NY)

47. Hvitfinnet steinulke (NY)

48. Gullfisk (NY)

49. Abbor

50. Gullbust (NY)

51. Gapeflyndre

52. Hork (NY)

53. Dvergmalle (NY)

54. Bergkutling

55. Regnlaue (NY)

56. Gjedde (NY)

57. Leirkutling

58. Horngjel

59. Brungylt

60. Rødknurr

61. Lusuer

62. Slettvar (NY)

63. Brasme (NY)

64. Krøkle (NY)

65. Regnbueørret (NY)

66. Taggmakrell (NY)

67. Karpe

68. Svarthå

69. Brosme

70. Pigghå (NY)

71. Kystringbuk (NY)

72. Rødflekket kutling (NY)

73. Tangkvabbe (NY)

74. Nordlig knurrulke (NY)

75. 9-pigget stingsild (NY)

76. Hornkvabbe (NY)

Edited by andkr
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Ålekvabbe (251,2g)

2. Skrubbe

3. Sandflyndre

4. Steinsmett (10,74g)

5. Hork

6. Ørret

7. Hvitting

8. Sandkutling (6,25g) ny pb

9. Dvergulke 130,41g

10.Tangsprell (15,59g)

11.Vanlig ulke 300g

12.Torsk

13.Abbor

14.Lake (3310g) ny pb

15.Gjedde 7140g

16.Sypike :(

17.Krøkle (8,72g) ny pb

18.Mort 650g (ny pb)

19.Sei

20.Paddetorsk 550g (ny pb)

21.Strømsild

22.Knurr

23.Makrell

24.Småflekket rødhai 1100g

25.Svartkutling

26.Sild 219g

27.Tangstikling

28.Rødspette

29.Bergkutling

30.Panserulke

31.Nipigget Stingsild 2,64g

32.Femtrådet tangbrosme

33.Ørekyte

34.Tunge 1165g

35.Slettvar

36.Bergnebb

37.Blåstål

38.Brungylt

39.Lange

40.Brosme

41.Lusuer

42.Grønngylt

43.Piggskate

44.Hågjel 1300g (ny pb)

45.Brasme

46.Trepigget stingsild

47.Sørv

48.Laue

49.Gressgylt

50.Flire

51.Stam

52.Regnbueørret

53.Leirkutling

54.Dvergmalle

55.Bekkerøye

56.Laks

57.Vederbuk

58.Hvitfinnet steinulke 5,47g

59.Gullfisk

60.Karpe (koi)

61.Karuss 1455g

62.Suter 1735g

63.Rødflekka kutling

64.Glassvar

65.Lysing (ny art)

66.Tangkutling

67.Berggylt

68.Svarthå 615g

69.Solabbor (ny pb)

70.Sik (ny pb) 1185g

71.Stripet perlamide 1090g (ny art)

72.Lyr

73.Hyse

74.Rødknurr

75.Ål

76.Stor havnål (ny art)

77.Brisling 14,32g (ny pb)

78.Mora 1990g (ny art)

79.Vassild (ny art)

80.Nordlig tangbrosme (ny art)

81.Gapeflyndre

82.Øyepål

83.Vanlig fløyfisk

84.Piggvar (tefat size)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

1. Torsk

2. Sei
3. Lyr
4. Sypike
5. Strømsild
6. Tangkvabbe
7. Hårvar
8. Skrubbe
9. Blåstål
10. Hvitting
11. Hyse
12. Paddetorsk
13. Hornkvabbe
14. Bergnebb
15. Svartkutling
16. Sandkutling
17. Kystringbuk
18. Sandflyndre
19. Knurr
20. Vanlig ulke
21. Dvergulke
22. Lomre
23. Tangsprell
24. Ålekvabbe
25. Fløyfisk
26. Rognkjeks
27. Lange
28. Lake
29. Mort
30. Krøkle (ny art)
31. Småflekka rødhai (ny art)
32. Nordlig Tangbrosme (ny art)
33. Strandtangbrosme (ny art)
34. Femtrådet tangbrosme
35. Brosme
36. Tangstikling
37. Tangkutling
38. Rødspette
39. Rødflekka kutling
40. Bergkutling
41. Svarthå
.........................
42. Hågjel
43. Tangsnelle
44. Bergkutling
.....................................
45. Ørret
46. Laks(parr)
47. Stor kantnål
48. Blålange
49. Slettvar (ny art)
50. Berggylt SER UT SOM JEG GIKK OVER 50 ALLIKEVEL , SORRY :)
51. Vanlig ål
52. Gressgylt
53. Grønngylt
54. Piggvar
55. Sørv
56. Glasstunge (ny art)
................................
57. Vassild
58. Lysing
59. Horngjel
60. Skolest (ny art)
61. Fjesing
62. Glassvar
63. Lusuer
64. Makrell
.........................
65. Karuss
66. Dvergmalle
67. Solabbor
68. Suter
69. Abbor
70. Mort
71. Brasme
72. Flire
73. Laue
74. Hork
75. Steinsmett
76. HFSU
77. Vederbuk
78. Bekkerøye
79. Gullbust
80. Asp
81. Gjørs (ny art)
......................................
82. Storsil (ny art)
83. Småsil (ny art og potensiell ny Nrek 24.1g)
................................................................................
84. Mora 1626g (ny art)
85. Stripet pelamide 1260g (ny art)
86. Brungylt
87. Sild
88. Øyepål
89. Blåkjeft (ny pb 990g)
90. Rødknurr
................................................
91. Tunge
...............................................
92. Piggskate
93. Skjellbrosme
94. Taggmakrell
......................................
95. Gjedde - jaggumen glemt den under østlandsturen , pers på 3,3 kg
...................................................
96. Panzerulke
97. Havål ( ny pers 11450g)
.......................................................
98. Spisskate Ny PB 12800g
99. Gapeflyndre
100!!! Kolmule Ny PB 767g
----------------------------------------------------
oiiiisannn, dette hadde jeg ikke regna med 20.11.2015
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1. Mort

2. Gjedde

3. Krøkle

4. Paddetorsk (ny art)

5. Hågjel (ny art)

6. Lange (ny art)

7. Havmus (ny art)

8. Sei

9. Torsk

10. Abbor (Ny pb)

11. Tangstikling (Ny pb)

12. Dvergulke

13. Ulke, vanlig

14. Svartkutling

15. Sjøørret

16. Ålekvabbe (ny pb)

17. Sandkutling (ny pb)

18. Skrubbe

19. Rognkjeks (ny pb)

20. Hornkvabbe (ny art)

21. Blåstål

22. Sypike

23. Brungylt (ny art)

24. Lusuer (ny pb)

25. Knurr

26. Tangkutling

27. Lysing (ny pb)

28. 5-trådet tangbrosme (ny art)

29. Stam (ny pb)

30. Dvergmalle

31. Laue

32. Sørv

33. Bekkerøye (ny pb)

34. Lyr

35. Sandflyndre

36. Gapeflyndre

37. Rødflekket kutling (ny pb)

38. Berggylt (ny pb)

39. Gressgylt

40. Grønngylt

41. Svarthå

42. Blåkjeft (ny art)

43. Glassvar (ny art)

44. Brosme

45. Bergnebb

46. Regnlaue

47. Vederbuk

48. Makrell

49. Stripet pelamide (ny art og specimen)

52. Skjellbrosme (ny art)

53. Taggmakrell (ny art)

54. Fløyfisk

55. Pigghå (ny art)

56. Vassild (ny art, specimen)

57. Kolmule (ny art)

58. Uer (ny art)

59. Hyse

Edited by Cassius
Link to comment
Share on other sites

01. Sandflyndre


02. Lyr

03. Kystringbuk (4,4 gram)

04. Dvergulke

05. Skrubbe

06. Torsk

07. Hvitting

08. Sandkutling

09. Sortkutling

10. Lomre

11. Pigghå

12. Svarthå

13. Brosme (ny pb, 12500 gram)

14. Bergnebb

15. Ålekvabbe

16. Tangstikling

17. Rødnebb

18. 5trådet tangbrosme (ny art, nr 96)

19. Sei

20. Blåkjeft (ny art, nr 97)

21. Glassvar (ny art, nr 98)

22. Hågjel

23. Grønngylt

24. Trepigget stingsild

25. bergkutling

26. Gressgylt

27. Sørv

28. Steinbit

29. Fløyfisk

30. Gapeflyndre

31. Makrell

32. Sypike

33. Kveite

34. Laks

35. Ørret

36. Knurr

37. Berggylt

38. Horngjel

39. Slettvar (ny art)

40. Tunge (1140 gr. ny pers)

41. Piggvar

42. Havål (11200 gr. ny art, art nr 100)

43. Kolmule (art nr 101)

44. Lusuer

Link to comment
Share on other sites

1. Ålekvabbe (251,2g)

2. Skrubbe

3. Sandflyndre

4. Steinsmett (10,74g)

5. Hork

6. Ørret

7. Hvitting

8. Sandkutling (6,25g) ny pb

9. Dvergulke 130,41g

10.Tangsprell (15,59g)

11.Vanlig ulke 300g

12.Torsk

13.Abbor

14.Lake (3310g) ny pb

15.Gjedde 7140g

16.Sypike :(

17.Krøkle (8,72g) ny pb

18.Mort 650g (ny pb)

19.Sei

20.Paddetorsk 550g (ny pb)

21.Strømsild

22.Knurr

23.Makrell

24.Småflekket rødhai 1100g

25.Svartkutling

26.Sild 219g

27.Tangstikling

28.Rødspette

29.Bergkutling

30.Panserulke

31.Nipigget Stingsild 2,64g

32.Femtrådet tangbrosme

33.Ørekyte

34.Tunge 1165g

35.Slettvar

36.Bergnebb

37.Blåstål

38.Brungylt

39.Lange

40.Brosme

41.Lusuer

42.Grønngylt

43.Piggskate

44.Hågjel 1300g (ny pb)

45.Brasme

46.Trepigget stingsild

47.Sørv

48.Laue

49.Gressgylt

50.Flire

51.Stam

52.Regnbueørret

53.Leirkutling

54.Dvergmalle

55.Bekkerøye

56.Laks

57.Vederbuk

58.Hvitfinnet steinulke 5,47g

59.Gullfisk

60.Karpe (koi)

61.Karuss 1455g

62.Suter 1735g

63.Rødflekka kutling

64.Glassvar

65.Lysing (ny art)

66.Tangkutling

67.Berggylt

68.Svarthå 615g

69.Solabbor (ny pb)

70.Sik (ny pb) 1185g

71.Stripet perlamide 1090g (ny art)

72.Lyr

73.Hyse

74.Rødknurr

75.Ål

76.Stor havnål (ny art)

77.Brisling 14,32g (ny pb)

78.Mora 1990g (ny art)

79.Vassild (ny art)

80.Nordlig tangbrosme (ny art)

81.Gapeflyndre

82.Øyepål

83.Vanlig fløyfisk

84.Piggvar (tefat size)

85.Røye

86.canadarøye 200g

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1.Sei

2.Torsk

3.Ulke

4.Ålekvabbe

5.Sandkutling

6.Sortkutling

7.Fløyfisk

8.Grønngylt

9.Sandflyndre

10.Skrubbe

11.Sypike

12.Hvitting

13.Tangsprell

14.Steinsmett (NY)

15.Lake (NY)

16.Bekkerøye (NY)

17.Bergnebb

18.3-pigget stingsild

19.Tangstikling

20.Dvergulke

21.5ttb (NY)

22.Paddetorsk

23.Rødspette

24.lomre

25.hyse

26.lange

27.berggylte

28.blåstål

29.Steinbit (NY)

30.Knurr

31.fjesing

32.Lyr

33.Piggvar (NY)

34.gressgylt (NY)

35. Stor kantnål (NY)

36. Glasskutling

37. Tangkutling

38. Makrell

39. Sørv

40. Suter

41. solabbor (NY)

42. Karuss

43. Laue (NY)

44. Mort (NY)

45. Ørekyte (NY)

46. Flire (NY)

47. Hvitfinnet steinulke (NY)

48. Vederbuk (NY)

49. Gullfisk (NY)

50. Abbor

51. Gullbust (NY)

52. Gapeflyndre

53. Hork (NY)

54. Dvergmalle (NY)

55. Bergkutling

56. Regnlaue (NY)

57. Gjedde (NY)

58. Leirkutling

59. Horngjel

60. Brungylt

61. Rødknurr

62. Lusuer

63. Slettvar (NY)

64. Brasme (NY)

65. Krøkle (NY)

66. Regnbueørret (NY)

67. Taggmakrell (NY)

68. Karpe

69. Svarthå

70. Brosme

71. Pigghå (NY)

72. Kystringbuk (NY)

73. Rødflekket kutling (NY)

74. Tangkvabbe (NY)

75. Nordlig knurrulke (NY)

76. 9-pigget stingsild (NY)

77. Hornkvabbe (NY)

78. Småflekket rødhai

Edited by andkr
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.