Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Våre medlemselver – lakseelver.no


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Våre medlemselver – lakseelver.no

 

Norske Lakseelver er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk.

 

Link (klikk deg inn på elver, fylke og elv):

https://lakseelver.no/nb/map

 

PS:

Norske Lakseelver sine medlemselver er også plottet inn på kartet.

 

 

Norske Lakseelver:

Aktuelt fra Norske Lakseelver og Norske Lakseelver sine medlemselver

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/search

 

 

Hjemmeside til Norske Lakseelver

 

Link:

http://lakseelver.no/

 

 

Norske Lakseelver i sosiale medier

 

Norske LakseelverFacebook

Norske LakseelverInstagram

Norske LakseelverYouTube

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Replies 55
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Altaelva

 

 

I storlaksens rike

 

Altaelva er en av Norges beste elver for sportsfiske etter laks.

Elva har en storvokst laksestamme, og en unik kultur og historie knyttet til laksefisket.

 

Norske Lakseelver / Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) :

Hjemmeside for Altaelva

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/altaelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Stjørdalselva

 

 

Lakseelva for alle

 

Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå.

Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet.

Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere.

 

Norske Lakseelver / Stjørdalsvassdragets Elveeierlag:

Hjemmeside for Stjørdalselva

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/stjordalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Kragerøvassdraget

 

 

Vårt vakreste vassdrag

 

Kragerøvassdraget går fra Kragerø opp til Toke i Drangedal, herunder også alle tilløpselvene til Toke.

Kragerøvassdragets område er hele nedbørsfeltet som renner inn i Kragerøvassdraget.

Vassdraget omtales også som Tokevassdraget eller Drangedalsvassdraget.

 

Norske Lakseelver / Kragerøvassdragets Grunneierlag:

Hjemmeside for Kragerøvassdraget

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/kragerovassdraget

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Etneelvo

 

 

Etnevassdraget strekkjer seg frå Etnefjorden og austover med ei grein gjennom Storedalsvatnet og inn mot indre Etnefjella, og ei grein gjennom Litledalsvatnet og inn mot Sørfjellet.

 

Norske Lakseelver / Etne Elveeigarlag:

Hjemmeside for Etneelvo

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/etneelvo

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Storelva

 

 

Tvedestrands egen lakseelv - Både loner og stryk

 

Storelva er en del av Vegårvassdraget.

Vegårvassdraget er lakseførende fra utløpet i Sandnesfjorden i Tvedestrand kommune og totalt 35 kilometer opp til Hommelskårtjern og Hauglandsfossen ( i tillegg til sideforgreninger).

 

Norske Lakseelver / Storelva Laget & Songe Fiskelag:

Hjemmeside for Storelva

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/storelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Otra

 

 

Sørlandets storelv

 

Den opprinnelige storlaksstammen i Otra døde ut pga industriforurensningen i Vennesla.

Nå er laksen tilbake og elva gir gode fangster.

 

Norske Lakseelver / Otra Laxefiskelag:

Hjemmeside for Otra

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/otra

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Mandalselva

 

 

Historisk storhet

 

Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet og har en lakseførende strekning på 50 km.

Elva har de siste årene hatt totalfangster av laks og sjøaure på mellom 12,6 og 5,7 tonn. 

 

Norske Lakseelver / Mandalselva Elveeierlag:

Hjemmeside for Mandalselva

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/mandalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Saltdalselva

 

 

Vakker og vill

 

Saltdalselva renner langs E6 ned fra Saltfjellet og mot Rognan.

Lønselva får næring av Junkerdalselva som kommer ned den vakre Junkerdalen ved Storjord, og herfra og ned heter den Saltdalselva.

Du skal ikke gå langt vekk fra veien før du er i skikkelig villmark.

 

Norske Lakseelver / Saltdal Elveeierlag:

Hjemmeside for Saltdalselva

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/saltdalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Tovdalselva

 

 

Uregulert sørlending

 

Tovdalselva er en av flere sørlandske lakseelver hvor laksen er reetablert gjennom storstilte kalkingsprosjekter og utsetting av fisk.

Elva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Herefossfjorden der laksens ferd ender. 

 

Norske Lakseelver / Nedre Tovdal Fiskelag:

Hjemmeside for Tovdalselva

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/tovdalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Vefsna

 

 

Elva med de mange trapper

 

Vefsna er hovedvassdraget gjennom innlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn.

Elva har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mot Sverige og strekker seg 160 km mot nordvest før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen.

 

Norske Lakseelver / Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA:

Hjemmeside for Vefsna

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/vefsna

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Toåa

 

 

Vakker og variert

 

Toåa renner igjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal og har en lakseførende strekning på ca åtte km, fra elveutløpet og opp til Storfossen.

 

Norske Lakseelver / Todalen elveeigarlag:

Hjemmeside for Toåa

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/toaa

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Lakselva

 

 

Stor laks i vill natur

 

Vassdraget strekker seg fra Porsangerfjorden og sørover i retning Karasjok.

Gjennomsnittsvekta i Lakselva har de siste årene ligget på cirka 6,1 kilo, og de største laksene har vært godt over 20 kilo.

Den største laksen som er rapportert gjennom tidene er på 32 kilo.

Fra august er elva også en god sjøørretelv.

Lengre opp i vassdraget er det gode muligheter for fiske etter ørret og stor harr.

 

Norske Lakseelver / Lakselv Grunneierforening:

Hjemmeside for Lakselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/lakselv

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Audna

 

 

Med stryk og stille partier

 

Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert laksebestanden.

Vassdraget var tidligere kraftig påvirket av forsuring, og den opprinnelige bestanden av laks betraktes som utdødd på 1970-tallet.

 

Norske Lakseelver / Audnaelva Fiskerettseierforening:

Hjemmeside for Audna

 

Link:

https://lakseelver.no/elver/audna

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Hellelandvassdraget

 

 

Egersunds egen lakseelv

 

Hellelandsvassdraget starter i Hesttjørni (710 moh.) i Sirdal kommune og renner ut i havet midt i Egersund by.

De nederste 5,7 kilometerne nedenfor Øygreidsvatnet utgjør det anadrome strekket hvor du kan fiske laks og sjøørret.

 

Norske Lakseelver / Eigersund og Helleland Elveeigarlag SA:

Hjemmeside for Hellelandvassdraget

 

Link:

https://lakseelver.no/elver/hellelandvassdraget

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Suldalslågen

 

 

Gode og varierte muligheter

 

Suldalslågen er Vestlandets største elv.

Den renner fra Suldalsvatnet og har utløp ved Sand i Sandsfjorden.

Lågen er 23 kilometer lang og hele strekningen er lakseførende.

 

Norske Lakseelver / Suldalslågen forvaltningslag:

Hjemmeside for Suldalslågen

 

Link:

https://lakseelver.no/elver/suldalslagen

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Bolstadelva

 

 

Verdens største atlantiske laks

 

Med utgangspunkt i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon, trusselfaktorer og tiltak er det i tiårsperioden 2010-2020 iverksatt en redningsaksjon for Vossolaksen - verdens kanskje største atlantiske laks.

Etter bestandssammenbrudd på slutten av 1980-tallet, og etterfølgende høyt innslag av rømt oppdrettslaks, var bestanden nær ved å bli utryddet.

 

Norske Lakseelver / Bolstadelva AS:

Hjemmeside for Bolstadelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/bolstadelva

 

Bolstadelva er en del av Vossavassdraget.

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Nidelva

 

 

Arendalsvassdraget

 

Arendalsvassdraget mistet sin opprinnelige laksebestand på grunn av forsuring.

Bestanden av bleke (i Nelaug) og flere innlandsbestander av ørret ble enten tapt eller viste sterk tilbakegang.

Nå er elva kalket og laksen er tilbake.

 

Norske Lakseelver / Nedre Nidelva Elveeierlag:

Hjemmeside for Nidelva

 

Link:

https://lakseelver.no/elver/nidelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ranaelva

 

 

Ranaelva har sitt nedslagsområde nord på Helgeland.

Fra Saltfjellet kommer Randalselva og møter Virvasselva ca. 70 km fra utløpet.

Brevatn fra Svartisen og tilsig fra Stormdalsåga og Bjellåga er elvene som til sammen danner Ranaelva.

 

Norske Lakseelver / Nedre Ranaelva Forvaltningslag:

Hjemmeside for Ranaelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/ranaelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Vossavassdraget

 

 

Storlaks mellom fjell og fjord

 

Anadrom del av Vossavassdraget som starter ved Bolstadfjorden i vest utgjer ein strekning på meir enn 35 kilometer austover og inn i Hordaland fylke.

 

Norske Lakseelver / Vossavassdraget forvaltingslag SA:

Hjemmeside for Vossavassdraget

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/vossovassdraget

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Sokndalselva

 

 

Elv med særpreg

 

Sokndalselva er en sjarmerende elv med variert landskap og 15 km lakseførende strekk. 

Vassdraget består av fire hovedgreiner som alle har større og mindre kulper.

 

Norske Lakseelver / Sokndal Elveeierlag:

Hjemmeside for Sokndalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/sokndalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Søgne og Songdalselva

 

 

Unik og uregulert - Flott flomelv

 

Søgne- og Songdalselva hadde før forsuringen startet, et godt fiske etter laks og sjøaure.

Den opprinnelige laksestammen døde ut, men sjøauren overlevde forsuringen og elva ble etter hvert kjent som ei svært god elv for fiske etter sjøaure.

Mange års kalking av sidebekkene, og generelt bedre vannkvalitet, har ført til at elva i dag produserer laks.

De siste årene er det tatt flere storlaks i elva, og det blir nå tatt mer laks enn sjøaure, målt i antall kilo.

Elva er biotopisk unik, den er ikke regulert, og fisken kan bevege seg uhindret fra utløp og opp til elvas utspring i underåsen.

 

Norske Lakseelver / Søgne- og Songdalen Elveeigarlag:

Hjemmeside for Søgne og Songdalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/sogne-og-songdalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Lærdalselva

 

 

Vakkert og vilt i Sogn

 

Lærdalselvi blir ofte kalla ”Dronninga blant lakseelvar”.

Dronningnamnet kjem nok av at at Kong Harald  fiska i elvi frå han vart 14 år gamal og både Kongen og Dronning Sonja har vore faste gjester i  dei fleste åra det har vore fiske i elvi.

 

Norske Lakseelver / Lærdal elveeigarlag SA:

Hjemmeside for Lærdalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/laerdalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Nausta

 

 

Nasjonalt laksvassdrag i truet nasjonal laksefjord

 

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men fjorden trues av det vedtatte gruvedeponiet fra Engebøfjellet.

 

Norske Lakseelver / Nausta elveeigarforening:

Hjemmeside for Nausta

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/nausta

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Skauga

 

 

Flott smålakselv

 

Skauga er ei fin smålakseelv som ligger i Rissa i Indre Fosen kommune i Sør-Trøndelag.

 

Norske Lakseelver / Skauga elveierforening:

Hjemmeside for Skauga

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/skauga

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.