Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Våre medlemselver – lakseelver.no


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

Dirdalselva

 

 

Dirdalselva er en liten perle i Gjesdal Kommune i Rogaland.

Her tilbys unike fiskeopplevelser i flotte naturomgivelser gjennom sesongen.

 

Norske Lakseelver / Dirdalselvas Fellesforvaltning SA: 

Hjemmeside for Dirdalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/dirdalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • Replies 55
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Surna

 

 

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre, med et nedbørsfelt på 1200,53 km2 og en middelvannsføring på 57,5 m3/s.

Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal.

Den lakseførende delen av elva er svært lang med en strekning på 78,5 km.

Enkelte år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal. 

 

Norske Lakseelver / Surna Elveierlag:

Hjemmeside for Surna

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/surna

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Glomma og Aagaardselva

 

 

Nedre del av Glomma har en svært artsrik fiskefauna, bestående av minst 20 arter. I hovedløpet kan anadrom fisk vandre opp til Sarpefossen. Tidligere ble fisk fanget her og satt ut ovenfor. Dette er imidlertid ikke blitt gjort de senere år. Anadrom laksefisk som vandrer opp Ågårdselva kan nå opp til Vamma. Øverst i Aagaardselva er det imidlertid en dam (Sølvstufoss). Ved høy vannføring kan fisk passere direkte og ellers i en fisketrapp i dammen.

 

Norske Lakseelver / Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA):

Hjemmeside for Glomma og Aagaardselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/glomma-og-argardselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Fustavassdraget

 

 

Fustavassdraget ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke.

Hovedløpet strekker seg fra utløpet i Vefsnfjorden, Fustrota, mellom Veset og Skaland, og følger en øst-nordøstlig retning gjennom innsjøene Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet til Luktvatnet og avgrenses av Korgfjellet mot nord. Fra østre del av Fustvatnet danner Herringelva en sørøstlig arm til vassdraget mot fjellområdene rundt Brurskanken.

Nedbørområdet til Fustavassdraget er beregnet til 526 km2. 

 

Norske Lakseelver / FUSAM Forvaltningslag SA:

Hjemmeside for Fustavassdraget

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/fusta

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Figgjo

 

 

Jærens perle

 

Figgjo er nasjonal lakseelv.

Nederste del renner gjennom et forholdsvis flatt og vakkert Jærlandskap ut mot det åpne havet.

 

Norske Lakseelver / Figgjo Elveeigarlag:

Hjemmeside for Figgjo

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/figgjo

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Kongsfjordelva

 

 

Værhardt og vakkert

 

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen.

Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på noen få kilometer elv.

Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre har tatt ansvar for laksestammen og elva er Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF).

 

Norske Lakseelver / Berlevåg jeger- og fiskerforening:

Hjemmeside for Kongsfjordelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/kongsfjordelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Flekkeelva

 

 

Flekkeelva ligger i Fjaler kommune i Sunnfjord.

Elva er relativt naturlig og det har ikke vært gjennomført større inngrep eller reguleringer.

Elva ligger i et naturskjønt område med enkelte gardsbruk, mellom fjell, skogkledde lier, åser og landbruksareal.

 

Norske Lakseelver / Flekke Elveeigarlag:

Hjemmeside for Flekkeelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/flekkeelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Laukhellevassdraget

 

 

Lakselva på Senja

 

Laukhelle Lakselva eller bare "Lakselva" som den omtales lokalt, renner ut på innersida av Norges nest største øy, Senja, i Troms fylke.

Sine kilder har den på vestsida av øya, i Svan- og Kaperfjellene.

 

Norske Lakseelver / Laukhelle Lakselva SA:

Hjemmeside for Laukhellevassdraget

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/laukhelle-lakselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Oldenelva

 

 

Oldenelva ligg innerst i Nordfjorden omkransa av høge fjell.

Elva er litt over 3 km lang og strekker seg frå fjorden og opp til Laukifossen.

Der møter ein ei utfordrande og variert elv, med harde og raske stryk i nedre og midtre elv, medan ein i øvre del finn rolegare parti og hølar.

Elva egnar seg godt til flugefiske.

Vasstilførselen kjem hovudsakleg i frå bresmelting i frå Jostedalsbreen, dette medfører at ein får høg vassføring i elva på varme sommarsesongar når andre elvar elles har låg vassføring.

Frå juni til siste del av juli er det hovudsakleg laksefiske som gjeld, i august kan ein oppleve godt sjøørretfiske.

Elva har ei lang historie med sportsfiske der dei første engelskmennene starta det kommersielle fisket på 1870-tallet.

 

Norske Lakseelver / Olden Elveeigarlag:

Hjemmeside for Oldenelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/oldenelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Hornindalsvassdraget

 

 

Storlakselva i vest - Elva som må oppleves

 

Både dype og grunne områder, stryk, virvler og rolige partier danner Eidselvas unike landskap.

Den meandrerende elvestrekningen byr på varierte kvaliteter og god mulighet for storfisk som er utnyttet i flere årtusner.

 

Norske Lakseelver / Hornindalsvassdraget elveeigarlag:

Hjemmeside for Hornindalsvassdraget

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/hornindalsvassdraget

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Stryneelva

 

 

Uttrykket ”Fagre Stryn” er udødeliggjort gjennom musikken til Per Bolstad.

Men alle som har besøkt dette vakre stedet i Nordfjord, og levd noen deilige sommerdager her, vil for alltid ønske seg tilbake til dette fantastiske stedet.

 

Norske Lakseelver / Stryn Elveeigarlag:

Hjemmeside for Stryneelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/strynselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Nærøydalselva

 

 

Rett i Verdensarven

 

Nærøydalselva er ei krystallklar og stri ørret- og lakseelv som renner gjennom Nærøydalen og munner ut i Nærøyfjorden ved Gudvangen.

Nærøydalen står på UNESCOs Verdensarvliste på grunn av den storslåtte naturen.

Elva er et nasjonalt laksevassdrag.

 

Norske Lakseelver / Nærøydalen Elveeigarlag:

Hjemmeside for Nærøydalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/naeroydalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Årdalselva

 

 

Rogalands perle

 

Årdalselva - også kaldt Storåna - er en perle av en lakseelv. Naturskjønne omgivelser og varierende elv gjør at laksefisket blir spennende og flott. 

 

Norske Lakseelver / Årdal Elveeigarlag:

Hjemmeside for Årdalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/ardalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Gaula

 

 

Trøndelags beste

 

Gaula er det største, uregulerte vassdraget i Trøndelag.

Elva er blant de fem beste i landet hvert år.

Sjansen for storlaks er god.

 

Norske Lakseelver / Gaula Elveierlag:

Hjemmeside for Gaula

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/gaula

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Målselva

 

 

Størst i Troms

 

Målselva er den største elva i Troms, og E6 krysser elva ved Olsborg.

Målselva har ei lengde på omtrent 85 km i hoveddalføret, men totalt ei fiskestrekning på omkring 130 km når vi regner med sideelver som også har laks, sjøørret og sjørøye.

 

Norske Lakseelver / Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM):

Hjemmeside for Målselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/malselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Driva

 

 

Stri og vakker - Laksen går til fjells

 

Drivavassdraget har sitt utspring i sentrale deler av Dovrefjell og munner ut i Sunndalsfjorden ved Sunndalsøra.

Driva er meget stri med et gjennomsnittlig fall på 6,6 meter per kilometer, og elva er preget av en regelmessig veksling mellom stryk og høler.

Driva er det vassdraget i verden hvor atlantisk laks og sjøørret vandrer høyest over havet (om lag 580 m o.h.).

 

Norske Lakseelver / Driva Elveigarlag:

Hjemmeside for Driva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/driva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Daleelva

 

 

Elva i Vaksdal

 

Daleelva er nederste del av Bergsdalsvassdraget og renner ut i Dalevågen.

Her kan du fiske laks på mange gode fiskeplasser. 

Daleelva har ei god stamme av laks og sjøaure.

Årlege fangstar varierer mellom 700-2000 kg.

 

Norske Lakseelver / Dale jakt- og fiskarlag:

Hjemmeside for Daleelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/daleelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Rauma

 

 

Mektige Rauma - Lakseelva under Trollveggen

 

Rauma Elv er ei historisk og populær lakseelv som renner gjennom den spektakulære Romsdalen der omgivelsene i seg selv er verdt turen.

Elva er 64,8 km lang og renner fra Lesjaskogsvatnet gjennom Romsdalen til Romsdalsfjorden ved Åndalsnes, og er en av de største elvene i Møre og Romsdal.

 

Norske Lakseelver / Rauma Elveeierlag SA:

Hjemmeside for Rauma

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/rauma

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Homla

 

 

Elva med lys fremtid

 

Homla er ei tidligere smålakselv i Malvik kommune, som nå også har en del mellomlaks og storlaks.

De nedre deler er sentrumsnær og lett tilgjengelig, og eies hovedsaklig av kommunen.

De øvre deler er i en trang dal i et område med frivillig vern.

Det er godt tilrettelagt med bruer og turstier.

Dette er et populært turområde som med fiske vil ha en stor verdi.

Homla har 5 km med lakseførende strekning.

 

Norske Lakseelver / Homla elveeierlag:

Hjemmeside for Homla

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/homla

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Røssåga

 

 

Røssåga, som slynger seg gjennom bygda Korgen, er en meget god laks- og sjøørret-elv.

Den har vært kjent for sin store laks av meget høy kvalitet.

Selv om mye har forandret seg siden «gode gamle dager,” da engelske lorder fisket her, kan man fremdeles få en og annen storfangst.

 

Norske Lakseelver / Røssåga/Leirelva Elveeierlag SA

Hjemmeside for Røssåga

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/rossaga

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Drevjo

 

 

Den magiske elva i Nord!

 

Drevjo er ei elv som befinner seg i Vefsn kommune i Nordland.

Elva renner fra Drevvatnet til Vefsnfjorden.

Drevjo er 17,7 km lang.

 

Norske Lakseelver / Drevja forvaltningslag:

Hjemmeside for Drevjo

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/drevja

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Namsenvassdraget

 

 

Elvenes dronning

 

Namsenvassdraget svinger seg ned gjennom Namdalen, - fra Namsvatnet i øst til Namsos i vest.

Elva renner gjennom vill natur og gjennom kulturlandskap.

Namsen med sine sideelver er kjent for å være i storlakselv, nesten hvert år tas det laks på over 20 kilo!

 

Norske Lakseelver / Namsenvassdraget elveierlag:

Hjemmeside for Namsenvassdraget

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/namsenvassdraget

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Sausvassdraget

 

 

Velkommen til oss!

 

Sausvassdraget ligger i Brønnøy kommune, og har et nedbørsfelt på 125,3 km2.

Vassdraget munner ut i sjøen gjennom Sjøfossen innerst i Sørfjorden.

Den nederste innsjøen i vassdraget, Finnvikvatnet har direkte utløp i fjorden gjennom Sjøfossen, dvs. at det i praksis ikke er noen elvestrekning mellom innsjøen og fjorden. Anadrom (sjøvandrende) laksefisk som vandrer opp i vassdraget kan fra Finnvikvatnet vandre videre opp i Nepåselva og inn i Medvatnet. Om lag midtveis opp Nepåselva kan anadrom fisk vandre ca 2,2 km oppover Rørvasselva. Fra Medvatnet kan fisken vandre om lag 3,8 km oppover langs Fugllielva, eller svømme inn i Sausvatnet. Fra Sausvatnet kan anadrom fisk vandre ca. 1 km oppover Storelva eller nær 3 km oppover Sauselva. Fra litt over halvveis opp i Sauselva kan fisken svømme inn i Skogelva og følge denne ca. 4 km.

 

Norske Lakseelver / Sausvassdragets Forvaltningslag:

Hjemmeside for Sausvassdraget

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/sausvassdraget

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Link to comment
Share on other sites

Verdalselva

 

 

Vikingelva med historiske røtter

 

Verdalsvassdraget ligger i Nord-Trøndelag fylke, og har et totalt nedbørfelt på 1464 km².

Vassdraget har sine kilder i grensetraktene mot Sverige, og har utløp i Trondheimsfjorden ved Verdalsøra.

 

Norske Lakseelver / Verdalseelva Fellesforvaltning:

Hjemmeside for Verdalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/verdalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Teksdalselva

 

 

Velkommen til Teksdalselva - Fosens mest tilgjengelige og intime lakseelv! 

 

Ørland/Bjugn JFF har i en årrekke lagt til rette for laksefiske for alle i Teksdalselva.

Elva er enkel å ferdes langs, da det er stier langs elva.

Ved elva er det to ramper som gjør det mulig å fiske for bevegelseshemmede. 

 

Norske Lakseelver / Ørland/Bjugn JFF:

Hjemmeside for Teksdalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/teksdalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.