Sign in to follow this  
Glalaksen

Norske Lakseelver: Våre medlemselver – lakseelver.no

Recommended Posts

Dirdalselva

 

 

Dirdalselva er en liten perle i Gjesdal Kommune i Rogaland.

Her tilbys unike fiskeopplevelser i flotte naturomgivelser gjennom sesongen.

 

Norske Lakseelver: 

Hjemmeside for Dirdalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/dirdalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Surna

 

 

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre, med et nedbørsfelt på 1200,53 km2 og en middelvannsføring på 57,5 m3/s.

Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal.

Den lakseførende delen av elva er svært lang med en strekning på 78,5 km.

Enkelte år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal. 

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Surna

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/surna

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Glomma og Aagaardselva

 

 

Nedre del av Glomma har en svært artsrik fiskefauna, bestående av minst 20 arter. I hovedløpet kan anadrom fisk vandre opp til Sarpefossen. Tidligere ble fisk fanget her og satt ut ovenfor. Dette er imidlertid ikke blitt gjort de senere år. Anadrom laksefisk som vandrer opp Ågårdselva kan nå opp til Vamma. Øverst i Aagaardselva er det imidlertid en dam (Sølvstufoss). Ved høy vannføring kan fisk passere direkte og ellers i en fisketrapp i dammen.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Glomma og Aagaardselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/glomma-og-argardselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fustavassdraget

 

 

Fustavassdraget ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke.

Hovedløpet strekker seg fra utløpet i Vefsnfjorden, Fustrota, mellom Veset og Skaland, og følger en øst-nordøstlig retning gjennom innsjøene Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet til Luktvatnet og avgrenses av Korgfjellet mot nord. Fra østre del av Fustvatnet danner Herringelva en sørøstlig arm til vassdraget mot fjellområdene rundt Brurskanken.

Nedbørområdet til Fustavassdraget er beregnet til 526 km2. 

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Fustavassdraget

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/fusta

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Figgjo

 

 

Jærens perle

 

Figgjo er nasjonal lakseelv.

Nederste del renner gjennom et forholdsvis flatt og vakkert Jærlandskap ut mot det åpne havet.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Figgjo

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/figgjo

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kongsfjordelva

 

 

Værhardt og vakkert

 

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen.

Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på noen få kilometer elv.

Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre har tatt ansvar for laksestammen og elva er Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF).

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Kongsfjordelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/kongsfjordelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flekkeelva

 

 

Flekkeelva ligger i Fjaler kommune i Sunnfjord.

Elva er relativt naturlig og det har ikke vært gjennomført større inngrep eller reguleringer.

Elva ligger i et naturskjønt område med enkelte gardsbruk, mellom fjell, skogkledde lier, åser og landbruksareal.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Flekkeelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/flekkeelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ogna

 

 

Grenseelva mot Jæren

 

Ogna starter i det kuperte Dalane og renner ut i havet på flateste Jæren.

Elva munner ut like nord for Ogna sentrum.

Det er en typisk smålaks- / mellomlakselv som er lakseførende i om lag 30 kilometer.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Ogna

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/ogna

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håelva

 

 

Sportsfiske i kulturlandskap

 

Håelva er en typisk flomelv og et av våre nasjonale laksevassdrag.

Elva renner gjennom det karakteristiske Jærlandskapet og munner ut i havet ved gamle Hå prestegård.

Elva renner gjennom Hå og Tine kommune.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Håelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/haelva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eidselva

 

 

Storlakselva i vest

 

Både dype og grunne områder, stryk, virvler og rolige partier danner Eidselvas unike landskap.

Den meandrerende elvestrekningen byr på varierte kvaliteter og god mulighet for storfisk som er utnyttet i flere årtusner.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Eidselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/eidselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stryneelva

 

 

Uttrykket ”Fagre Stryn” er udødeliggjort gjennom musikken til Per Bolstad.

Men alle som har besøkt dette vakre stedet i Nordfjord, og levd noen deilige sommerdager her, vil for alltid ønske seg tilbake til dette fantastiske stedet.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Stryneelva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/strynselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nærøydalselva

 

 

Rett i Verdensarven

 

Nærøydalselva er ei krystallklar og stri ørret- og lakseelv som renner gjennom Nærøydalen og munner ut i Nærøyfjorden ved Gudvangen.

Nærøydalen står på UNESCOs Verdensarvliste på grunn av den storslåtte naturen.

Elva er et nasjonalt laksevassdrag.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Nærøydalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/naeroydalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Årdalselva

 

 

Rogalands perle

 

Årdalselva - også kaldt Storåna - er en perle av en lakseelv. Naturskjønne omgivelser og varierende elv gjør at laksefisket blir spennende og flott. 

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Årdalselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/ardalselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gaula

 

 

Trøndelags beste

 

Gaula er det største, uregulerte vassdraget i Trøndelag.

Elva er blant de fem beste i landet hvert år.

Sjansen for storlaks er god.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Gaula

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/gaula

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Målselva

 

 

Størst i Troms

 

Målselva er den største elva i Troms, og E6 krysser elva ved Olsborg.

Målselva har ei lengde på omtrent 85 km i hoveddalføret, men totalt ei fiskestrekning på omkring 130 km når vi regner med sideelver som også har laks, sjøørret og sjørøye.

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Målselva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/malselva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Driva

 

 

Stri og vakker - Laksen går til fjells

 

Drivavassdraget har sitt utspring i sentrale deler av Dovrefjell og munner ut i Sunndalsfjorden ved Sunndalsøra.

Driva er meget stri med et gjennomsnittlig fall på 6,6 meter per kilometer, og elva er preget av en regelmessig veksling mellom stryk og høler.

Driva er det vassdraget i verden hvor atlantisk laks og sjøørret vandrer høyest over havet (om lag 580 m o.h.).

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Driva

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/elver/driva

 

PS:

Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this