Jump to content
Fiskersiden

0-10002017 - påmelding


Ølgylt
 Share

Recommended Posts

Tore K        824,739,607,518,471,422,368,322,271,190,157,123,93,87,60,29,22

Skrekkjager 628,612,566,496,308,93,14,5

Zerulta84    590,445,384,184,137,90,68

Ølgylt           240,96,93, 35,18,14,10,5,3,2,1

Griseflax      110,91,67,49,36,31,9

 

Daniel B       91,68,44, 29,23,19,17,12,1

Lias              31,20,16,14,5

Link to comment
Share on other sites

 • Makrell 166 (+8)
 • Sild 136 (+1)
 • Hvitting 116 (+8) 
 • Sypike 57 (+1)
 • Bergnebb 36
 • Torsk 35
 • Hågjel 32
 • Knurr 32 (+1)
 • Sandflyndre 23
 • Svarthå 18
 • Lange 18
 • Hyse 14
 • Sei 14
 • Brosme 11
 • Lusuer 9
 • Mort 8
 • Sandkutling 8
 • Svartkutling 8
 • Paddetorsk 8 (+2)
 • Lysing 7 (+6)
 • Laue 7
 • Skrubbe 6
 • Lake 5
 • Lyr 5
 • Ørekyte 4
 • Suter 4
 • Tangsprell 4
 • Vanlig ulke 4
 • Ørret 3 (+2)
 • Tangkutling 3
 • Gråsteinbit 3
 • Pigghå 2
 • Trepigget stingsild 2
 • Solabbor 2
 • Abbor 2
 • Asp 2
 • Stam 2
 • Harr 2
 • Piggvar 2
 • Berggylt 2
 • Gapeflyndre 2
 • Øyepål 2
 • Tangkvabbe 2 (+1)
 • Hvitfinnet steinulke 1
 • Tangstikling 1
 • Kveite 1
 • Krøkle 1
 • Panserulke 1
 • Rødspette 1
 • Havmus 1
 • Bergkutling 1
 • Hornkvabbe 1
 • Gullbust 1
 • Nipigga stingsild 1
 • Sørv 1
 • Flire 1
 • Vederbuk 1
 • Gullfisk 1
 • Laks 1
 • Kolmule 1
 • Spisskate 1
 • Nordlig knurrulke 1
 • Gressgylt 1
 • Lomre 1
 • Vanlig fløyfisk 1
 • Rødflekka kutling 1
 • Grønngylt 1
 • Blåkjeft 1
 • Blåstål 1
 • Dvergulke 1 (+1)
 • Strandtangbrosme 1 (+1)

Totalt 856 (+32)

Edited by Tore K
Link to comment
Share on other sites

 1. Mort                      -  117
 2. Abbor                    -  24
 3. Gjedde                  -    5
 4. Sik                         -   1
 5. Lake                       -   1             
 6. Sandflyndre           -  8         
 7. Gapeflyndre           -   1         
 8. Torsk                      -   90
 9. Hvitting                   -   64
 10. Sypike                    -    28
 11. Skrubbe                 -      5
 12. Røye                      -      2
 13. Rødknurr               -       1 
 14. Knurr                     -       1   
 15. Stam                     -        7
 16. Gullbust                -        2
 17. Dvergulke             -        2
 18. Ulke                      -         1
 19. Ålekvabbe             -         2
 20. Lusuer                   -        11           
 21. Brosme                  -         3
 22. Lange                    -         2
 23. Sortkutling             -         21   
 24. Hork                       -         1 
 25. Sild                         -         2
 26. Sjøørret/Ørret         -         4
 27. Sandkutling             -         15
 28. Sei                          -          86      
 29. Lyr                           -          5
 30. Kveite                      -           2 
 31. Berggylte                -           2
 32. Blåstål/rødnebb      -           3
 33. Glasskutling            -           1                     
 34. Bergnebb                -          12
 35. Trepigget Stingsild  -        1
 36. Laue                        -        8
 37. Horngjel                    -       2
 38. Makrell                      -        65
 39. Stor Kantnål             -          1
 40. Rødflekka kutling    -          1
 41. Tangkvabbe             -          5
 42. Grønngylt                  -          9
 43. Paddetorsk               -          1
 44. Bergkutling               -          3
 45. Hågjel                        -          3 
 46. Ål                               -           1
 47. Svarthå                     -           1

                                   -    614

Edited by Zeratul84
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 4 weeks later...

Tore K        856,824,739,607,518,471,422,368,322,271,190,157,123,93,87,60,29,22

Skrekkjager 628,612,566,496,308,93,14,5

Zerulta84    614,590,445,384,184,137,90,68

Ølgylt           279,240,96,93, 35,18,14,10,5,3,2,1

Griseflax      122,110,91,67,49,36,31,9

Daniel B       91,68,44, 29,23,19,17,12,1

Lias              31,20,16,14,5

Link to comment
Share on other sites

Turer vet ikke lengre

Totalt antall fisk 279

Hågjel 22

Berggylt 2

Mort 1

Hyse 1

Lange 1

Svartkutling 9

Torsk 7

Sei 6

Lysing 1

Glassvar 1

Brunsnegl 3

Svarthå 12

Sypike : 28

Bergnebb 25

Gressylt 2

Rødnebb 3

Sandkutling 1

Havmus 2

Lyr 5

Kveite 2

Brungylt 2

Sandflyndre 1

Makrell 105

Grønngylt 4

Pigghå 5

Link to comment
Share on other sites

 • Makrell 204 (+38)
 • Sild 141 (+5)
 • Hvitting 137 (+21) 
 • Sypike 63 (+6)
 • Torsk 44 (+9)
 • Knurr 41 (+9)
 • Bergnebb 36
 • Hågjel 35 (+3)
 • Sandflyndre 23
 • Svarthå 22 (+4)
 • Lange 18
 • Sei 16 (+2)
 • Hyse 15 (+1)
 • Lysing 12 (+5)
 • Brosme 11
 • Paddetorsk 10 (+2)
 • Lusuer 9
 • Mort 8
 • Sandkutling 8
 • Svartkutling 8
 • Laue 7
 • Skrubbe 6
 • Lake 5
 • Lyr 5
 • Ørekyte 4
 • Suter 4
 • Tangsprell 4
 • Vanlig ulke 4
 • Ørret 3
 • Tangkutling 3
 • Gråsteinbit 3
 • Pigghå 3 (+1)
 • Trepigget stingsild 2
 • Solabbor 2
 • Abbor 2
 • Asp 2
 • Stam 2
 • Harr 2
 • Piggvar 2
 • Berggylt 2
 • Gapeflyndre 2
 • Øyepål 2
 • Tangkvabbe 2
 • Hvitfinnet steinulke 1
 • Tangstikling 1
 • Kveite 1
 • Krøkle 1
 • Panserulke 1
 • Rødspette 1
 • Havmus 1
 • Bergkutling 1
 • Hornkvabbe 1
 • Gullbust 1
 • Nipigga stingsild 1
 • Sørv 1
 • Flire 1
 • Vederbuk 1
 • Gullfisk 1
 • Laks 1
 • Kolmule 1
 • Spisskate 1
 • Nordlig knurrulke 1
 • Gressgylt 1
 • Lomre 1
 • Vanlig fløyfisk 1
 • Rødflekka kutling 1
 • Grønngylt 1
 • Blåkjeft 1
 • Blåstål 1
 • Dvergulke 1
 • Strandtangbrosme 1

Totalt 962 (+106)

Edited by Tore K
Link to comment
Share on other sites

Årstotal:                    

 

 1. 5ttb                             1                      35g

 2. Abbor                         35                    460g

 3. Bekkerøye                  1*                    42g

 4. Berggylt                     3                      540g

 5. Bergkutling                2                      0,5g

 6. Bergnebb                    28                    35g

 7. Blåkjeft                      1                      710g

 8. Blåstål/rødnebb         4/2                  144g

 9. Brasme                       3                      146,1g

 10. Brosme                       2                      4700g

 11. Dvergmalle                1                      104,5g

 12. Dvergulke                  9                      99g

 13. Fjesing                       8                      230g

 14. Flire                           4                      182g

 15. Fløyfisk                      7                      111g

 16. Gapeflyndre               5                      132g

 17. Gjedde                        2                      1864g

 18. Gjørs                          1*                    420g

 19. Gressgylt                    6                      72g

 20. Grønngylt                   3                      72g

 21. Gullbust                     1*                    81g

 22. Gullfisk                      13                    680g

 23. Havål                          1*                    13800g

Horngjel                     1

 1. Hork                           3                      30g

 2. Hvitfinnet steinulke   2                      3,3g    

 3. Hvitting                      39                    860g

 4. Hågjel                        4                      510g

 5. Karpe                         5                      2230g

 6. Karuss                        2                      1260

 7. Knurr                          11                    373g

 8. Kolje                          2                      180g

 9. Krøkle                        23*                  8,1g

 10. Langhalet langebarn  2                      26g

 11. Laue                           34                    13,8g

 12. Leirkutling                 1*                    0.54g

 13. Lomre                        5                      531g

 14. Lusuer                        6                      200g

 15. Makrell                      89                    300

 16. Mort                           17                    149g

 17. Nipigga stingsild       1                      1,4g

 18. Nordlig knurrulke      1*                    18,3

 19. Paddetorsk                 1*                    300+g

 20. Piggvar                       1*                    460g

 21. Regnbueørret             3*                    84,4g

 22. Regnlaue                    9                      2,2g

 23. Rognkjeks                  1*                    16,5g¨

 24. Rødflekka kutling      1                      22,6g

 25. Rødgjellet solabbor   9                      40g

 26. Rødknurr                    1                      245g

 27. Rødspette                   7                      1010g

 28. Sandflyndre               44                    336g

 29. Sandkryper                 1                      6,64g

 30. Sandkutling                9                      3,7g

 31. Sei                              26                    4040g

 32. Sik                              11                    1170g

 33. Skrubbe                      12                    450g

 34. Spisskate                    2*                    12200g

 35. Stam                           14*                  450g

 36. Steinbit                      1                      446g

 37. Steinsmett                  7*                    5,1g

 38. Suter                           14                    715g

 39. Svartkutling               13                    25g

 40. Sypike                        37                    142g

 41. Sørv                            30                    163g

 42. Tangkutling                1                      0,6g

 43. Tangkvabbe                2                      64g

 44. Torsk                          75                    6000g

 45. Trepigget stingsild     1                      2,4g

 46. Tunge                         3*                    1100g

 47. Vanlig ulke                 8                      400g

 48. Vederbuk                    3                      1080g

 49. Ørekyte                      9                      6g

 50. Ørret                           11                    290g   

 51. Øyepål                        1                      20g

 52. Ål                               5                      310g

 53. Ålekvabbe                  1                      19,73g

 

Total:                                      765

 

Turer: 79

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...
 • Makrell 204
 • Sild 146 (+5)
 • Hvitting 145 (+8)
 • Sypike 63
 • Knurr 49 (+8)
 • Torsk 44
 • Hågjel 37 (+2)
 • Bergnebb 36
 • Sandflyndre 23
 • Svarthå 22
 • Lange 22 (+4)
 • Sei 16
 • Hyse 16 (+1)
 • Lysing 12
 • Brosme 11
 • Paddetorsk 11 (+1)
 • Lusuer 9
 • Mort 8
 • Sandkutling 8
 • Svartkutling 8
 • Laue 7
 • Skrubbe 6
 • Lake 7 (+2)
 • Lyr 5
 • Vanlig ulke 5 (+1)
 • Ørekyte 4
 • Suter 4
 • Tangsprell 4
 • Ørret 3
 • Tangkutling 3
 • Gråsteinbit 3
 • Pigghå 3
 • Øyepål 3 (+1)
 • Trepigget stingsild 2
 • Solabbor 2
 • Abbor 2
 • Asp 2
 • Stam 2
 • Harr 2
 • Piggvar 2
 • Berggylt 2
 • Gapeflyndre 2
 • Tangkvabbe 2
 • Hvitfinnet steinulke 1
 • Tangstikling 1
 • Kveite 1
 • Krøkle 1
 • Panserulke 1
 • Rødspette 1
 • Havmus 1
 • Bergkutling 1
 • Hornkvabbe 1
 • Gullbust 1
 • Nipigga stingsild 1
 • Sørv 1
 • Flire 1
 • Vederbuk 1
 • Gullfisk 1
 • Laks 1
 • Kolmule 1
 • Spisskate 1
 • Nordlig knurrulke 1
 • Gressgylt 1
 • Lomre 1
 • Vanlig fløyfisk 1
 • Rødflekka kutling 1
 • Grønngylt 1
 • Blåkjeft 1
 • Blåstål 1
 • Dvergulke 1
 • Strandtangbrosme 1

Totalt 995 (+33)

Edited by Tore K
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1.     Abbor                         35                    460g

2.     Bekkerøye                  1*                    42g

3.     Berggylt                     4                      540g

4.     Bergkutling                2                      0,5g

5.     Bergnebb                    32                    62,51g

6.     Blåkjeft                      1                      710g

7.     Blåstål/rødnebb         7/3                  315g

8.     Brasme                       3                      146,1g

9.     Brosme                       2                      4700g

10.  Brungylt                     1                      141g

11.  Dvergmalle                1                      104,5g

12.  Dvergulke                  9                      99g

13.  Femtrådet tangbrosme1                     35g

14.  Fjesing                       8                      230g

15.  Flire                           4                      182g

16.  Fløyfisk                      7                      111g

17.  Gapeflyndre               5                      132g

18.  Gjedde                        2                      1864g

19.  Gjørs                          1*                    420g

20.  Gressgylt                    6                      72g

21.  Grønngylt                   3                      72g

22.  Gullbust                     1*                    81g

23.  Gullfisk                      13                    680g

24.  Havål                          1*                    13800g

25.  Hork                           3                      30g

26.  Hvitfinnet steinulke   2                      3,3g    

27.  Hvitting                      42                    860g

28.  Hågjel                        4                      510g

29.  Karpe                         5                      2230g

30.  Karuss                        2                      1260

31.  Knurr                          11                    373g

32.  Kolje                          4                      1850g

33.  Krøkle                        23*                  8,1g

34.  Lake                           1                      330g

35.  Lange                         1                      1400g

36.  Langhalet langebarn  2                      26g

37.  Laue                           34                    13,8g

38.  Leirkutling                 1*                    0.54g

39.  Lomre                        5                      531g

40.  Lusuer                        6                      200g

41.  Makrell                      89                    300

42.  Mort                           17                    149g

43.  Nipigga stingsild       1                      1,4g

44.  Nordlig knurrulke      1*                    18,3

45.  Paddetorsk                 1*                    300+g

46.  Pigghå                        1*                    920g

47.  Piggvar                       1*                    460g

48.  Regnbueørret             3*                    84,4g

49.  Regnlaue                    9                      2,2g

50.  Rognkjeks                  1*                    16,5g¨

51.  Rødflekka kutling      1                      22,6g

52.  Rødgjellet solabbor   9                      40g

53.  Rødknurr                    1                      245g

54.  Rødspette                   7                      1010g

55.  Sandflyndre               46                    336g

56.  Sandkryper                 1                      6,64g

57.  Sandkutling                12                    3,7g

58.  Sei                              37                    4040g

59.  Sik                              11                    1170g

60.  Skrubbe                      12                    450g

61.  Spisshalet kutling      1*                    3,9g

62.  Spisskate                    2*                    12200g

63.  Stam                           14*                  450g

64.  Steinbit                      1                      446g

65.  Steinsmett                  7*                    5,1g

66.  Suter                           14                    715g

67.  Svartkutling               13                    25g

68.  Sypike                        45                    181g

69.  Sørv                            30                    163g

70.  Tangkutling                1                      0,6g

71.  Tangkvabbe                2                      64g

72.  Torsk                          84                    6800g

73.  Trepigget stingsild     1                      2,4g

74.  Tunge                         3*                    1100g

75.  Vanlig ulke                 8                      400g

76.  Vederbuk                    3                      1080g

77.  Ørekyte                      9                      6g

78.  Ørret                           11                    290g   

79.  Øyepål                        2                      20g

80.  Ål                               5                      310g

81.  Ålekvabbe                  1                      19,73g

 

Total:                                     816

 

Turer: 84

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Det drøyde, men jeg kom i mål i år :)

1.     Abbor                         35                    460g

2.     Bekkerøye                  1*                    42g

3.     Berggylt                     6                      580g

4.     Bergkutling                2                      0,5g

5.     Bergnebb                    41                    62,51g

6.     Blåkjeft                      1                      710g

7.     Blåstål/rødnebb         10/7                315g

8.     Brasme                       3                      146,1g

9.     Brosme                       2                      4700g

10.  Brungylt                     1                      141g

11.  Dvergmalle                1                      104,5g

12.  Dvergulke                  9                      99g

13.  Femtrådet tangbrosme1                     35g

14.  Fjesing                       8                      230g

15.  Flire                           4                      182g

16.  Fløyfisk                      7                      111g

17.  Gapeflyndre               6                      132g

18.  Gjedde                        2                      1864g

19.  Gjørs                          1*                    420g

20.  Gressgylt                    10                    72g

21.  Grønngylt                   3                      72g

22.  Gullbust                     1*                    81g

23.  Gullfisk                      13                    680g

24.  Havål                          1*                    13800g

25.  Hork                           3                      30g

26.  Hvitfinnet steinulke   2                      3,3g    

27.  Hvitting                      57                    860g

28.  Hågjel                        4                      510g

29.  Karpe                         5                      2230g

30.  Karuss                        2                      1260

31.  Knurr                          11                    373g

32.  Kolje                          4                      1850g

33.  Krøkle                        23*                  8,1g

34.  Lake                           2                      930g

35.  Lange                         1                      1400g

36.  Langhalet langebarn  2                      26g

37.  Laue                           34                    13,8g

38.  Leirkutling                 1*                    0.54g

39.  Lomre                        5                      531g

40.  Lusuer                        7                      200g

41.  Lyr                              1                      48g

42.  Makrell                      116                  590g

43.  Mort                           17                    149g

44.  Nipigga stingsild       1                      1,4g

45.  Nordlig knurrulke      1*                    18,3

46.  Paddetorsk                 2*                    300+g

47.  Pigghå                        1*                    920g

48.  Piggvar                       1*                    460g

49.  Regnbueørret             3*                    84,4g

50.  Regnlaue                    9                      2,2g

51.  Rognkjeks                  1*                    16,5g¨

52.  Rødflekka kutling      1                      22,6g

53.  Rødgjellet solabbor   9                      40g

54.  Rødknurr                    1                      245g

55.  Rødspette                   7                      1010g

56.  Sandflyndre               46                    336g

57.  Sandkryper                 1                      6,64g

58.  Sandkutling                12                    3,7g

59.  Sei                              67                    4040g

60.  Sik                              11                    1170g

61.  Sild                             82                    170g

62.  Skrubbe                      12                    450g

63.  Spisshalet kutling      1*                    3,9g

64.  Spisskate                    2*                    12200g

65.  Stam                           14*                  450g

66.  Steinbit                      1                      446g

67.  Steinsmett                  8*                    5,1g

68.  Suter                           14                    715g

69.  Svartkutling               14                    29,96g

70.  Sypike                        53                    181g

71.  Sørv                            30                    163g

72.  Tangkutling                1                      0,6g

73.  Tangkvabbe                2                      64g

74.  Torsk                          89                    6800g

75.  Trepigget stingsild     1                      2,4g

76.  Tunge                         3*                    1100g

77.  Vanlig ulke                 8                      400g

78.  Vederbuk                    3                      1080g

79.  Ørekyte                      9                      6g

80.  Ørret                           11                    290g   

81.  Øyepål                        2                      20g

82.  Ål                               5                      310g

83.  Ålekvabbe                  1                      19,73g

 

Total:                                      1002          (mangler ant for tur nr 091)

 

 

Turer: 93

Edited by skrekkjager
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den 12/28/2017 at 18.15, Ølgylt skrev:

Gratulerer! 

Ellers har dette kommet helt i bakleksa. Jeg må få fikset noe premie eller sånt. Og tellingen min har sklidd helt ut, men jeg er uansett ikke i nærheten.

Får se om jeg ikke får oppdatert litt før nyttår ihvertfall

Premieforslag: Havmusguide når jeg får skrapt sammen til togbillet :)

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.