Sign in to follow this  
Glalaksen

Norske Lakseelver: Video - Fiske på blanda bestander må stoppes

Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Video: Fiske på blanda bestander må stoppes

 

Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til.

Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen.

Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.

 

Link (video i artikkelen):

https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/fiske-pa-blanda-bestander-ma-stoppes

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bondelaget, Norsk Friluftsliv, ReddVillaksen, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norske Lakseelver og Naturvernforbundet krever strengere laksefiskeregler i sjø i et brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 

Norske Lakseelver:

Sjølaksefiske - Krever stopp i fiske på trua bestander

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/krever-innstramming-i-sjo

 

Felles brev til Klima-og miljøminister Ola Elvestuen "Undertegnende organisasjoner vil melde sin bekymring for fisket på blandede laksebestander og ber om at synspunktene vi legger fram her tas med i fastsettingen av nye fiskereguleringer for laksefiske i sjø og elvfra 2021." kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i dag gitt råd om beskatning av laks i sjølaksefiske.

 

Miljødirektoratet:

Nye beskatningsråd av laks fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/mars-2020/vrl-har-gitt-nye-beskatningsrad/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet – i den forestående revisjonen av fiskereguleringene – vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området.

 

Regjeringen Solberg / Klima- og miljødepartementet:

Innstramming i sjølaksefiske

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstramming-i-sjolaksefiske/id2684756/

 

"Ny hovedrevisjon av fiskereguleringene – føringer fra departementet" kan du lese her.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this