Jump to content
Fiskersiden

Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på fire (fem (?)) oppdrettslokaliteter i Storfjorden på Sunnmøre


Recommended Posts

Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på fire (fem (?)) oppdrettslokaliteter i Storfjorden på Sunnmøre

 

 

*  Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet

 

 

Infeksiøs lakseanemi (ILA) og Pancreas disease (PD) i Storfjorden på Sunnmøre

 

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Pancreas disease (PD)

 

17. januar 2020 ble Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på Mowi ASA sin oppdrettslokalitet Voldnes på Sunnmøre.

28. april 2020 ble Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på Mowi ASA sin oppdrettslokalitet Sandvika på Sunnmøre.

24. september 2020 ble Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på Mowi ASA sin oppdrettslokalitet Bjørlykkestranda på Sunnmøre.

 

4. mars 2022 ble det rapportert mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) på Aqua Gen AS sin oppdrettslokalitet 10183 Barstadvik på Sunnmøre, jamfør post 4 i denne tråden.

 

29. august 2022 ble Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på Aqua Farms Vartdal AS sin oppdrettslokalitet Slettvika på Sunnmøre.

 

 

Storfjorden-systemet på Sunnmøre (med sidearmer og -greiner) - Rovdefjorden.

Storfjorden-systemet på Sunnmøre (med sidearmer og -greiner) - Vartdalsfjorden.

Storfjorden på Sunnmøre (med sidearmer og -greiner).

 

BarentsWatch - menyvalg "Fiskehelse".

 

 

Rømt oppdrettslaks i Storfjorden på Sunnmøre

 

Fiskeridirektoratet rapporterte i slutten av september 2019 om rømming av oppdrettslaks på Sunnmøre fra Mowi ASA sine oppdrettslokaliteter Voldsnes (samme oppdrettslokalitet hvor det ble påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) 17. januar 2020) og Rønstad (oppdrettslokalitet beliggende i samme område). Fiskeridirektoratet påla Mowi ASA utvidet gjenfangst etter rømt oppdrettslaks, og Fiskeridirektoratet informerte i slutten av oktober 2019 at dei følger opp vassdrag på Sunnmøre etter å ha mottatt flere rapporter om fangst av rømt oppdrettslaks.

 

 

Den svært smittsomme og dødelige laksesykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) som raserte chilensk oppdrettsnæring for noen år siden, smitter fra oppdrettslaks til villfisk.

Det er dårlig nytt for villaksen.

 

Dagens Næringsliv:

Forsker: Ikke tvil om spredning av dødelig virus fra oppdrettsfisk til villfisk

 

Link (artikkelen er fra mai 2019):

https://www.dn.no/havbruk/chile/are-nylund/ila/forsker-ikke-tvil-om-spredning-av-dodelig-virus-fra-oppdrettsfisk-til-villfisk/2-1-5972

 

 

PS 1:

Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Solberg v/Finansdepartementet står pr 26.09.2020 oppført som eier av 9,076 % av aksjene i oppdrettsmafiasyndikatet Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA).

 

PS 2:

Aqua Farms Vartdal AS er heleid av Måsøval Fiskeoppdrett AS.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Kvalitetsnorm for villaks slår fast at det skal være minst 80% av normalt høstbart overskudd.

Kun 48% av bestandene oppnådde det i 2019.

 

Norske Lakseelver:

Hvor er det høstbare overskuddet vårt?

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2020/06/hvor-er-det-hostbare-overskuddet-vart

 

 

NB:

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) skiller i seg selv ikke mellom dei ulike årsakene til redusert kvalitet. 

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • Glalaksen changed the title to Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på tre oppdrettslokaliteter på Sunnmøre

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Slettvika (20815) i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke.

Måsøval AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten som er registret på Aqua Farms Vartdal.

 

Mattilsynet:

Påvisning av ILA ved lokalitet 20815 Slettvika i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke

 

Link (artikkelen er fra august 2022):

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavisning_av_ila_ved_lokalitet_20815_slettvika_i_orsta_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.47849

 

 

Mattilsynet har 14.09.2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ørsta kommune i Møre og Romsdal.

 

Mattilsynet:

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ørsta kommune, Møre og Romsdal

 

Link (artikkelen er fra september 2022):

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_orsta_kommune_more_og_romsdal.47992

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Fiskesykdommen ILA er påvist på lokalitet 12898 Hønsvikgulen i Heim kommune i Trøndelag fylke.

Det ble meldt om mistanke om smitte av ILA til Hønsvikgulen den 4. mars 2022 på bakgrunn av at det hadde vært overført fisk fra Aquagen AS Profunda AS den 9. - 11. februar 2022.

Dette er fisk av samme fiskegruppe som det er påvist ILA på ved Vestseøra.

Undersøkelser gjort av Aquagen AS ved 10183 Barstadvik av gjenstående fisk av samme gruppe har gitt positivt funn av ILA-virus av deletert type ved RT-PCR.

 

Mattilsynet:

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

 

Link (notatet er fra mai 2022):

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/fastsettelsesdokument__restriksjonssoneforskrift__for_ila_i_heim_tingvolll_og_aure_kommuner_trondelagpdf.46950/binary/Fastsettelsesdokument - Restriksjonssoneforskrift for ILA i Heim, Tingvolll og Aure kommuner ,Trøndelag.pdf

 

 

Det er mistanke om ILA på en gruppe stamfisk fra produksjonsanlegget Profunda (AquaGen AS) på Ørsta.

 

iLaks.no:

Mistanke om ILA på stamfisk ved AquaGens lokaliteter i Ørsta og Heim

 

Link (artikkelen er fra mars 2022):

https://ilaks.no/mistanke-om-ila-pa-stamfisk-ved-aquagens-lokaliteter-i-orsta-og-heim/

 

 

Avlsselskapet Aquagen AS melder om mistanke om fiskesykdommen ILA på stamfisk ved anlegget sitt på Ørsta i Møre og Romsdal.

 

IntraFish.no:

Aquagen AS får trolig problemer med leveranser av rogn grunnet ILA-mistanke

 

Link (artikkelen er fra mars 2022):

https://www.intrafish.no/fiskehelse/aquagen-far-trolig-problemer-med-leveranser-av-rogn-grunnet-ila-mistanke/2-1-1180773

 

 

Det er mistanke om ILA på en gruppe stamfisk fra AquaGen ASs produksjonsanlegg Profunda på Ørsta.

 

Kyst.no:

ILA mistanke på to AquaGen-lokaliteter: - Vil være krevende for oss en stund

 

Link (artikkelen er fra mars 2022):

https://www.kyst.no/aquagen-aquagen-profunda-ila/ila-mistanke-p-to-aquagen-lokaliteter-vil-vre-krevende-for-oss-en-stund/544904

 

 

PS:

Journalførte dokument vedrørende mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) på Aqua Gen AS sin oppdrettslokalitet 10183 Barstadvik kan du rekvirere her, her og her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua har engasjert forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (NORCE) for å gjennomføre et storstilt forskningsprosjekt med mål om å øke villaks- og sjøørretbestandene på Sunnmøre.

Prosjektet skal løpe over 7 år, og har en kostnadsramme på over 10 millioner kroner.

 

Hofseth International AS:

Pressemelding - Unikt villaksprosjekt sjøsatt på Sunnmøre

 

Link (artikkelen er fra september 2020):

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/unikt-villaksprosjekt-sjosatt-pa-sunnmore?publisherId=17847336&releaseId=17891280

 

PS 1:

Styret i oppdrettstrollfabrikken Lakseelvene på Sunnmøre - LPS (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå").

Hofseth Aqua AS.

Hofseth International AS.

 

PS 2:

Journalførte dokument fra prosjektet "Mer laks og sjøørret på Sunnmøre" kan du rekvirere her og her.

 

PS 3:

Oppdrettstrollfabrikken Sykkylven jeger- og fiskeforening (SJFF) (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå"er innblandet.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Den 20.5.2021 at 5.27, Glalaksen skrev:

Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua har engasjert forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (NORCE) for å gjennomføre et storstilt forskningsprosjekt med mål om å øke villaks- og sjøørretbestandene på Sunnmøre.

Prosjektet skal løpe over 7 år, og har en kostnadsramme på over 10 millioner kroner.

 

Hofseth International AS:

Pressemelding - Unikt villaksprosjekt sjøsatt på Sunnmøre

 

Link (artikkelen er fra september 2020):

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/unikt-villaksprosjekt-sjosatt-pa-sunnmore?publisherId=17847336&releaseId=17891280

 

PS 1:

Styret i organisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre.

Hofseth Aqua AS.

Hofseth International AS.

 

PS 2:

Journalførte dokument fra prosjektet "Mer laks og sjøørret på Sunnmøre" kan du rekvirere her og her.

 

 

 

Sitat fra "Referat møte «mer villaks og sjørret på Sunnmøre» 12.8.2020":

 

"Andre partnere i prosjektet:

- Mowi er med på laget.

- Jobber videre med flere aktører (Svein skal møte de denne uken)

- Har fått veldig positive signaler fra andre aktører."

 

PS:

Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Solberg v/Finansdepartementet står pr 19.09.2021 oppført som eier av 10,003 % av aksjene i oppdrettsmafiasyndikatet MOWI ASA (tidligere Marine Harvest ASA).

 

#DenNorskeOppdrettsMafiaen

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Den 20.5.2021 at 5.27, Glalaksen skrev:

Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua har engasjert forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (NORCE) for å gjennomføre et storstilt forskningsprosjekt med mål om å øke villaks- og sjøørretbestandene på Sunnmøre.

Prosjektet skal løpe over 7 år, og har en kostnadsramme på over 10 millioner kroner.

 

Hofseth International AS:

Pressemelding - Unikt villaksprosjekt sjøsatt på Sunnmøre

 

Link (artikkelen er fra september 2020):

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/unikt-villaksprosjekt-sjosatt-pa-sunnmore?publisherId=17847336&releaseId=17891280

 

PS 1:

Styret i organisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre.

Hofseth Aqua AS.

Hofseth International AS.

 

PS 2:

Journalførte dokument fra prosjektet "Mer laks og sjøørret på Sunnmøre" kan du rekvirere her og her.

 

 

 

I "Prosjektbeskrivelse for prosjektet «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre»" kan vi lese (sitat):

 

 

"Delprosjekt 6: Fiskesykdommer"

 

"Betydningen av fiskesykdommer for tilstanden til norske laks- og sjøørretbestander er stort sett dårlig kjent, og dette gjelder også elvene på Sunnmøre.

Hensikten med denne undersøkelsen er å få et bredt bilde av forekomst av smitte i elver med både god og dårlig bestandstilstand."

 

*  Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • Glalaksen changed the title to Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på tre oppdrettslokaliteter i Storfjorden på Sunnmøre
Posted (edited)
Den 31.10.2021 at 5.49, Glalaksen skrev:

 

 

I "Prosjektbeskrivelse for prosjektet «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre»" kan vi lese (sitat):

 

 

"Delprosjekt 6: Fiskesykdommer"

 

"Betydningen av fiskesykdommer for tilstanden til norske laks- og sjøørretbestander er stort sett dårlig kjent, og dette gjelder også elvene på Sunnmøre.

Hensikten med denne undersøkelsen er å få et bredt bilde av forekomst av smitte i elver med både god og dårlig bestandstilstand."

 

 

 

Flere laks enn noen gang døde en for tidlig død i norsk oppdrett i 2021.

Fiskehelserapporten 2021 fra Veterinærinstituttet viser at situasjon preges av en rekke ulike sykdommer og lusebehandlinger som er en stor belastning for oppdrettsfisken.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Fiskehelserapporten 2021: Betydelige helse- og velferdsutfordringer i norsk fiskeoppdrett

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/fiskehelserapporten-2021-betydelige-helse-og-velferdsutfordringer-i-norsk-fiskeoppdrett

 

"Fiskehelserapporten 2021" kan du laste ned her.

 

*  Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • Glalaksen changed the title to Infeksiøs lakseanemi (ILA) påvist på fire (fem (?)) oppdrettslokaliteter i Storfjorden på Sunnmøre
Den 31.10.2021 at 5.49, Glalaksen skrev:

 

 

I "Prosjektbeskrivelse for prosjektet «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre»" kan vi lese (sitat):

 

 

"Delprosjekt 6: Fiskesykdommer"

 

"Betydningen av fiskesykdommer for tilstanden til norske laks- og sjøørretbestander er stort sett dårlig kjent, og dette gjelder også elvene på Sunnmøre.

Hensikten med denne undersøkelsen er å få et bredt bilde av forekomst av smitte i elver med både god og dårlig bestandstilstand."

 

*  Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet

 

 

 

Prosjektet styres av Lakseelvene på Sunnmøre - LPS, og gjennomføres av NORCE LFI.

Faglige samarbeidspartnere er Norsk Institutt for Naturforskning, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Finansiering kommer fra Hofseth Aqua AS, Møre og Romsdal fylkeskommune, Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

 

NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI):

Mer laks og sjøørret på Sunnmøre

 

Link:

https://www.norceresearch.no/prosjekter/mer-laks-og-sjoorret-pa-sunnmore

 

 

PS:

Styret i oppdrettstrollfabrikken Lakseelvene på Sunnmøre - LPS (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå").

 

Link to comment
Share on other sites

Den 11.5.2020 at 7.07, Glalaksen skrev:

 

 

NB:

"Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)" skiller i seg selv ikke mellom dei ulike årsakene til redusert kvalitet. 

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.