Jump to content
Fiskersiden

Meld fra om du fanger eller ser fremmed fisk


Recommended Posts

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

 

Meld fra om du fanger eller ser fremmed fisk

 

Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er et økende problem her i landet.

 

Link:

https://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5014/Meld-i-fra-om-du-fanger-eller-ser-fremmed-fisk

 

 

Spredning av fiskearter i norske vann og vassdrag er et økende problem som gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, og innførte arter. 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Spredning av ferskvannsfisk

 

Link:

https://www.nina.no/fremmede-ferskvannsfisk

 

 

Disse artene er innført til norske vassdrag fra utlandet.

De kan alle virke skadelig på naturlige fiskebestander og annet liv i ferskvann og det er ulovlig å spre dem.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Plakat - Fremmede ferskvannsfisk

 

Link:

https://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder og dokumenter/Forskning/Fremmede arter/fremmede fiskearter/Plakat fremmede arter fisk_web2.pdf

 

Link to comment
Share on other sites

bra at de tar tak i dette. Men om det er et økende problem er jeg usikker på. For å pirke og nyansere litt; pukkellaks er vel strengt talt ikke satt ut i Norge. Den har kommet hit for egen maskin,  som "naturlig" spredning  (såkalt sekundærspredninger) etter utsettinger i Russland/Sovjetunionen. Akkurat som kongekrabbe (kan ikke se den grense under vann som kjent). Og av artene på plakaten er det vel strengt talt bare pukkellaksen som virkelig er et problem. Den er godt tilpasset til å leve i norsk klima og natur, selv om artene egentlig hører hjemme i Stillehavsregionen. Regnbueørret kan være et problem som vert for gyro, men den arten har man vel fått kontroll på? Og Kanadarøye er vel primært et lokalt problem i innsjøen den er satt ut, hvis den er et problem? Lokale problemer skaper også arter som karpe og solabbor. Klimaendringer vil nok gjøre at begge arter vil trives bedre her, men i og med at de primært spres til mindre vann og vassdrag vil det neppe forbli noe annet enn et lokalt problem. Lav risiko for sekundærspredning med andre ord. 

Sekundærspredning er da et mye større problem hos arter som forekommer naturlig i Norge; kanskje primært gjedde, mort og ørekyt. Problemet har vært oppe mange ganger tidligere; "sportsfiskere" som har brukt levende mort og ørekyt som agn i vann de ikke forekommer fra før har vært en viktig årsak til sekundærspredninger. Men kraftverksbygging, eutrofiering, og klimaendringer (som har gjort det lettere for artene å etablere seg på nye steder), har nok bidratt vel så mye. Ørekyt som blindpassasjer under utsetting av ørretyngel har jo vært en klassisk spredningsvei. 

Og kanskje det aller største problemet ikke handler om fisk, men om kreps? For den amerikanske signalkrepsen har blitt satt ut i Sverige i hopetall. Og den både bærer og tåler soppen som forårsaker krepsepest. Vi har hatt noen runder med krepsepest i Glommavassdraget, etter at den først kom inn i Norge via Vrangselva i Eidskog på begynnelsen av 1970-tallet. Signalkreps forekommer nå i Norge, i Stora Lee, innsjøen på grensen til Sverige. Eidet over til Haldensvassdraget er svært smalt, og det skal ytterst lite til for at signalkrepsen kommer seg over dit. Og krepsepest er påvist i Mossevassdraget (uvisst hvordan den er kommet dit). Veien derfra (Mjær) til Lyseren er kort. Som jeg har skrevet andre steder: hvis dere skal flytte båt fra et vassdrag til et annet; desinfiser skuta skikkelig først! 

EDIT: og til slutt en generell betraktning; at arter sprer seg selv er en naturlig del av evolusjonen. Det er slik kloden har blitt kolonisert. Mange av forekomstene av fisk i Norge er et resultat av at mennesker har satt ut fisk i vann og vassdrag. Dette er tilfelle med så og si alle bestander av ørret og røye i fjellet. For dit har ikke disse artene kommet på egenhånd. Og på Østlandet ble abbor, gjedde og mort satt ut i skogsvann, som et naturlig matforråd, i vann der ørreten ikke trivdes. Så har alle disse artene spredd seg videre for egen maskin til atter nye vann. Mennesket har derfor satt sitt "stempel" på og bidratt til evolusjonen så lenge vi har vært på kloden. Mye av dette nyter vi godt av den dag i dag. Nå har vi kunnskap som også forteller oss at ikke alt dette har vært bra. Vi skal naturligvis lære av denne historien, og ikke spre arter i hytt og pine. Men kunnskapen KAN også brukes konstruktivt til å etablere bestander som er nyttige for oss mennesker. Dette utfordrer det ensidige bildet som skapes av slik spredning. Ikke minst har det bildet av spredningen som har blitt servert oss vært ensidig. For der soper man under teppet at arter som ørret og røye også helt opp til vår tid har blitt spredd aktivt av oss selv.

 

 

Edited by piscator
  • Like 2
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, piscator skrev:

EDIT: og til slutt en generell betraktning; at arter sprer seg selv er en naturlig del av evolusjonen. Det er slik kloden har blitt kolonisert. Mange av forekomstene av fisk i Norge er et resultat av at mennesker har satt ut fisk i vann og vassdrag. Dette er tilfelle med så og si alle bestander av ørret og røye i fjellet. For dit har ikke disse artene kommet på egenhånd. Og på Østlandet ble abbor, gjedde og mort satt ut i skogsvann, som et naturlig matforråd, i vann der ørreten ikke trivdes. Så har alle disse artene spredd seg videre for egen maskin til atter nye vann. Mennesket har derfor satt sitt "stempel" på og bidratt til evolusjonen så lenge vi har vært på kloden. Mye av dette nyter vi godt av den dag i dag. Nå har vi kunnskap som også forteller oss at ikke alt dette har vært bra. Vi skal naturligvis lære av denne historien, og ikke spre arter i hytt og pine. Men kunnskapen KAN også brukes konstruktivt til å etablere bestander som er nyttige for oss mennesker. Dette utfordrer det ensidige bildet som skapes av slik spredning. Ikke minst har det bildet av spredningen som har blitt servert oss vært ensidig. For der soper man under teppet at arter som ørret og røye også helt opp til vår tid har blitt spredd aktivt av oss selv.

Det er vel mer slik at man med tiden har fått mer kunskap når der gjelder flytting av arter til nye steder. Også at man ser det totale artsmangfoldet under et mer samlet syn. Stort sett har vi vært heldige her i Norge. Klimaet opp til nå gjør at mange fremede arter vil slite med å få et fotfeste og ofte død ut av seg selv. Og som du sier ørreten har blitt flyttet rundt på etter eget forgodtbefinnende siden steinalderen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.