Recommended Posts

Ferskvatn:

Brunørret

Regnbueørret

Røye

Gjedde

Ål

Saltvatn:

Torsk

Sei

Lyr

Makrell

Havabbor

Sjøørret

Horngjel

Sild

Hyse

Brosme

Lange

Steinbit

Breiflabb

Uer

Kviting

Fjesing

Ulke

Blåstål

Berggylt

Raudspette

Kveite

V.G

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvann: 38

1. Bergkutling

2. Bergnebb

3. Brosme -7000gram-

4. Gråsteinbit

5. Gressgylt

6. Grønngylt

7. Gapeflyndre -133 gram-

8. Hvitting

9. Hyse -1400gram-

10. Horngjel

11. Hågjel -800gram-

12. Havabbor -800 gram-

13. Knurr -310 gram-

14. Kantnål

15. Lusuer -198 gram-

16. Lomre

17. Lyr -3200 gram-

18. Lange -6500 gram-

19. Makrell

20. Paddetorsk -271 gram-

21. Pigghå

22. Rognkjeks

23. Rødspette (1214 Norgesrekord på flue )

24. Rødnebb

25. Svartkutling

26. Sei

27. Sild

28. Sypike -130gram-

29. Skrubbe

30. Svarthå

31. Sandflyndre

32. Sjøørret

33. Torsk -10100 gram-

34. Tobis

35. Tangsprell

36. Taggmakrell

37. Uer

38. Ulke -183 gram-

Ferskvann: 6

1.-Sørv

2.-Trepigget stingsild

3.-Ørret

4.-Laks (2100 gram)

5.-Regnbueørret (1500 gram)

6. Ål

38+6=44

Totalt 44

Edited by berkley

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann.

1 Abbor
2 Gjedde
3 Laks
4 Røye
5 Ørret
6 Ål
7 Vederbuk 1290gr
8 Stam 1340gr
9 Sørv
10 Suter
11 Mort
12 Dvergmalle 160gr
13 Karruss
14 Laue
15 Hork
16 Flire
17 Brasme
18 Regnlaue
19 Gullfisk
20 Karpe
21 Solabbor
22 Asp
23 Harr
24 Gjørs
25 Bekkerøye
26 Ørekyte
27 Steinsmett
28 Grundling
29 Sik
30 Lake
31 Gullbust


Saltvann.

1 Berggylt
2 Brosme
3 Taggmakrell
4 Hvitting
5 Hyse
6 Hågjel
7 svarthå
8 Knurr
9 lange
10 Lusuer
11 Lyr
12 Makrell
13 pigghå
14 piggskate
15 Rødspette
16 Sandflyndre
17 Sild
18 Slimål
19 Sypike
20 Sei
21 Sjøørret
22 Torsk
23 Ulke
24 Uer
25 Bergnebb
26 Blåstål
27 Dvergulke
28 Sandkutling
29 Havmus
30 Sortkutling
31 Mudderkutling
32 Tangkutling
33 Tre pigget stingsild
34 Bergkutling
35 Lomre
36 Skrubbe
37 Grønngylte
38 Gressgylte
39 Gapeflyndre
40 Brisling
41 Leirkutling
42 Kolmule
43 Steinbit
44 Strømsild
45 Flekket Fløyfisk
46 Tangstikling
47 Piggulke
48 Øyepål
49 Havabbor
50 Fjesing
51 Piggvar
52 Fløyfisk
53 Glassvar
54 Tangsprell
55 Skolest
56 Kveite
57 Paddetorsk
58 Hornkvabbe
59 Blåkjeft
60 Brungylt
61 Norlig knurrulke
62 Lysing

63 Vassild

64 Mora

65 Spisskate

Arter merket med ( * ) er nye i år
Arter totalt 96

Edited by namsenlaks

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeg har 25 arter.

Ferskvann

1.Ørret

2.Abbor

3.Brasme

4.Regnbueørret

5.Mort

6.Laue

Saltvann:

1.Torsk

2.Sei

3.Lyr

4.Kveite

5.Hvitting

6.Rødspette

7.Makrell

8.Lysing

9.Sypike

10.Berggylte

11.Sjø ørret

12.Hornhjell

13.Uer

14.Sild

15.hyse

16.Grønngylt

17.Knurr

18.Steinbit (steinbitbarn)

19.Sandflyndre

20.Lomre

***EDIT: Ryddet opp i oppsettet ditt og slettet innlegget ditt under med ferskvannsartene - SMS***

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er min korte liste

Ferskvann:

1.Abbor 1000

2.Bekkerøye 400

3.Brasme 1500

4.Flire

5.Gjedde 4000

6.Harr 900

7.Lake 500

8.Laks 8750

9.Laue

10.Mort 500

11.Regnbue 3800

12.Røye

13.Sik 400

14.Sjørøye 500

15.Sjø-ørret 3200

16.Stam 1700

17.Sørv

18.Vederbuk 2200

19.Ørekyte

20.Ørret 1900

21.Ål (skolisse)

Ferskvann: 21

Saltvann:

1.Berggylte 1250

2.Bergnebb

3.Fløyfisk

4.Havabbor 1600

5.Horngjel 800

6.Hvitting 400

7.Hyse 500

8.Knurr 400

9.Lange 1500

10.Lyr 2400

11.Makrell 1100

12.Rødspette 1100

13.Sandflyndre

14.Sei 2500

15.Skrubbe 400

16.Storsil

17.Sypike

18.Torsk 4900

19.Uer 300

20.Ulke

Saltvann: 20

Totalt: 21+20= 41 arter

Edited by MP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvann:

1 Blåkjeft 920
2 Rødspette 1180
3 Gressgylt 38
4 Grønngylt 111
5 Sei 2800
6 Lyr 3000
7 Torsk 6500
8 Makrell 950
9 Rødnebb/Blåstål ?
10 Svarthå 757
11 Pigghå 7680
12 Hågjel 1140
13 Lomre 700?
14 Hvitting 720
15 Steinbit 5300
16 Lange 15150
17 Knurr
18 Skrubbe
19 Horngjel
20 Sypike
21 Hyse 1900
22 Brosme 11500
23 Laks 350
24 Lusuer
25 Bergnebb
26 Berggylte
27 Sandflyndre 762
28 Taggmakrell 759
29 Vassild 700
30 Skolest 1724 ohmy.gif
31 Piggskate
32 Kveite 1740
33 Lysing 779
34 Sild 240
35 Fjesing ca 200

36 Piggvar
37 Svartkutling

38 Sandkutling

39 Havmus ca 1400

40 Tangstikling 4gr/12,5 cm

41 Tunge

42 Dvergulke

43 Ulke

44 Rødflekket kutling

45 Blålange (3500?)

46 Bergkutling 0,41

47 Tangkutling ca 1,4

48 Tangkvabbe

49 Tangsprell 32,4

50 Hornkvabbe

51 Ål 750

52 Strømsild

53 Brungylt

54 Kolmule

55 Stripet pelamide

Ferskvann:

1 Mort (100?)
2 Brasme (150?)
3 Gjedde (1000?)
4 Abbor (80?)
5 Gjørs
6 Asp
7 Hork
8 Ørekyte
9 Ørret(brunørret) 800
10 Suter 10cm
11 Sørv

12 flire

13 Vederbuk 1060

14 steinsmett

15 solabbor

16 trepigget stingsild

17 Karpe 3300

18 Gullbust

19 Karuss

20 Bekkerøye

21 Stam 1340

22 Dvergmalle

23 Hvitfinnet steinulke

24 Gullfisk

25 Regnbueørret

26 Sik

27 Krøkle

Totalt 82sorter

Edited by BINN LADDEN

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 ørret

2 røye

3 harr

4 gjedde

5 lake

6 sik

7 laks

8 torsk

9 sei

10 steinbit

11 kveite

12 brosme

14 lange

15 sild

16 makrell

17 rødspette

18 ulke

19 uer

20 lusuer

21 hyse

22 hvitting

23 sjørøye

24 sjø ørret

25 regnbue ørret

26 sandflyndre

27 lyr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er artlisten min som jeg jobber med å forbedre.

1 Abbor

2 Asp

3 Bekkerøye

4 Berggylte

5 Bergnebb

6 Brasme

7 Brisling 40 gram

8 Brosme

9 Brungylte 160 gram

10 Dvergmalle

11 Fjesing 340 gram

12 Flire

13 Gjedde

14 Gjørs

15 Gressgylt 34,6 gram

16 Grøngylt

17 Gullfisk 540 gram

18 Hork

19 Horngjel

20 Hvitting

21 Hågjel 1360 gram

22 Karpe

23 Karuss

24 Knurr

25 Kolje

26 Kveite

27 Lake

28 Laks

29 Lange

30 Laue

31 Lyr

32 Makrell

33 Mort

34 Pigghå

35 Piggskate 4100 gram

36 Piggvar 1090 gram

37 Rødknurr 540 gram

38 Rødnebb

39 Rødspette

40 Røye

41 Sandflyndre

42 Sandkutlig

43 Sei

44 Sild 120 gram

45 Skrubbe

46 Slimål 46 gram

47 Solabbor

48 Stam

49 Steinsmett

50 Suter

51 Svartkutling

52 Sypike

53 Sørv

54 Taggmakrell 580 gram

55 Tangstikling

56 Torsk

57 Trepigget stingsild

58 Uer 1050 gram

59 Ulke

60 Vederbuk

61 Ørekyte 3,26 gram

62 Ørret

63 Ål 320 gram

64 Nipigget stingsild

Edited by Eirik

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Ørekyt
2. Gjedde
3. Laks
4. Ørret
5. Regnbueørret
6. Røye
7. Bekkerøye
8. Abbor
9. Pigghå
10. Sild
11. Lysing
12. Sypike
13. Hvitting
14. Hyse
15. Torsk
16. Lyr
17. Sei
18. Lange
19. Brosme
20. Horngjel
21. Lusuer
22. Uer
23. Knurr
24. Rognkjeks
25. Blåstål/Rødnebb
26. Bergnebb
27. Berggylt
28. Grønngylt
29. Gråsteinbit
30. Fløyfisk
31. Svartkutling
32. Makrell
33. Skrubbe
34. Rødspette
35. Lomre
36. Kveite
37. Ål
38. Ulke
39. Piggskate
40. Fjesing
41. Taggmakrell
42. Brungylt
43. Gressgylt
44. Vassild
45. Havmus
46. Sandflyndre
47. Hågjel
48. Karuss
49. Laue
50. Flire
51 Brasme
52 Mort
53. Stam
54. Vederbuk/Gullvederbuk
55.Havål
56. Dvergulke
57. Sandkutling
58. Mudderkutling
59. Bergkutling
60. Tangkutling
61. Svarthå
62. Glassvar
63. Trepigget Stingsild
64. Øyepål
65. Kolmue
66. Blåkjeft
67. Paddetorsk
68. Gullfisk
69. Canadarøye
70. Gapeflyndre
71. Tangstikling
72. Gjørs
73. Asp
74. Harr
75. Hork
76. Regnlaue
77. Karpe
78. Suter
79. Gullbust
80. Steinsmett
81. Sjøørret
82. Sørv
83. Tangsprell
84. Blålange
85. Dvergmalle
86. Solabbor
87. Lake
88. Sik

89. Hornkvabbe

90. Rødflekket kutling

91. Hvitfinnet steinulke

92. Leirkutling

93. Stor kantnål

Share this post


Link to post
Share on other sites

hmm.. lurer på hvor mange arter jeg er oppe i gitt..

1. Gjedde

2. Abbor

3. Mort

4. Karrus

5. Ørret

6. Laks

7. Gjørs

8. Flire

9. Hork

10. Brasme

11. Stam

12. Laue

13. Vederbuk

14. Harr

15. Sik

16. Ørekyt

17. Sjøørret

18. Regnbuørret

19. Torsk

20. Sei

21. Lyr

22. Blåstål

23. Rødnebb

24. Bergnebb

25. Sypike

26. Skrubbe

27. Knurr

28. Rødspette

29. Ulke (er ikke sikker på åssen)

30. Bergylt

31. Grønngylt

32. Makrell

Også må jeg nok se over noen bilder å tenke litt for å komme noe særlig lenger her.. mulig jeg rett og slett har glemt noen viktige her også

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest fiskefritid

Ferskvann:

1. Ørret

2. Bekkerøye

3. Regnbueørret

4. Sik

5. Ål

6. Laks

7. Sjøørret

8. Gjedde

9. Abbor

10. Bever (På flue :) )

Saltvann

1. Torsk

2. Sei

3. Lyr

4. Knurr

5. Sild

6. Havabbor

7. Sjøørret

8. Berggylt

9. Blåstål

10. Rødnebb

11. Grønngylt

12. Horngjel

13. Makrell

14. Hvitting

15. Lysing

16. Vassild

17. Kolje

18. Lange

19. Brosme

20. Taggmakrell

21. Kantnål

22. Ulke

23. Fjesing

24. Sypike

25. Pigghå

26. Svarthå

27. Rødspette

28. Hyse

29. Uer

Kommer ikke på mer, fører ikke logg...

Største fangst.... ca 1 tonn makrell (notfiske)[8D]

Edited by Tobbi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er mine gamle ferskvannsperser:

1.Abbor 1632 Indre Østfold

2.Asp 2500 Øyeren

3.Brasme 3425 Storelva

4.Bekkerøye ca 300 Holmendammen

5.Dvergmalle ca 20 Drengsrudvann

6.Flire ca 300 Nitelva

7.Gjedde 13100 Tyrifjorden

8.Gjørs 8700 Akersvannet

9.Gjedde 13100 Tyrifjorden

10.Gullbust 105 Drammenselva

11.Harr 1080 Glomma,Sarpsborg

12.Hork ca 30 Drammensfjorden

13.Kanadarøye 200 Nøklevann

14.Karpe 7150 Hemmelig

15.Karuss 1720 Bergtjern

16.Lake 3980 Glomma,Grønsund

17.Laks 4500 Salsvannet

18.Laue 48,3 Nitelva

19.Mort 780 Østensjøvannet

20.Regnbueørret 465 Litjdalselva

21.Røye 785 Tyrifjorden

22.Sik 1370 Glomma,Alvdal

23.Sjøørret 4700 Drammensfjorden,Svelvik (egen art ?)

24.Stam 2350 Nitelva

25.Suter 2375 Jovann

26.Sørv 780 Greåkerelva

27.Steinsmett ca 3 Glomma,Vamma

28.Trepigget Stingsild 5,3 Lutvann

29.Vederbuk 2250 Glomma,Sarpsborg

30.Ørret 8300 Tyrifjorden

31.Ål 1280 Akersvannet

Og her de de jeg kommer på i farta fra saltvann

31.Torsk 5500

32.Sei 8000

33.Makrell

34.Svartkutling

35.Hvittig

36.Hyse

37.Berggylte

38.Blåstål

39.Rødnebb

40.Bergnebb

41.Havål

42.Sypike

43.Rognkall

44.Lyr

45.Lange

46.Brosme

47.Kolmule

48.Lusuer

49.Horngjel

50.Skrubbe

51.Sandflyndre

52.Rødskrubbe

53.Smørflyndre

54.Taggmakrell

55.Sild

56.Knurr

57.Sandkutling

Til slutt: Gratulerer EWalle med den meget imponrende abboren på

2935 g !!! Hvor og når tok du den ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann

Abbor

Harr

Gjedde

Sik

Suter

Sørv

Ørret

Saltvann

Bergnebb

Bergylte

Blåstål

Brosme

Gråsteinbit

Grassgylt

Grønngylt

Hvitting

Horngjell

Knurr

Kolje

Kolmule

Makrell

Lange

Lomre

Lus uer

Lyr

Panzerulke

Rognkjeks

Rødknurr

Rødspette

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Sjøørret

Sild

Skjeggtorsk

Skrubbe

Sypike

Torsk

Tunge

Ulke

Ål

Ålekvabbe

Edited by panzer

Share this post


Link to post
Share on other sites

NÅ DA...må dette bli riktig. Nå skal lista være helt komplett.

Ferskvann:

Abbor: 1850g

Asp: 4020g

Brasme: 4800g

Dvergmalle: 200g

Flire: 650g

Gjedde: 12100g

Gjørs: 6050g

Gullbust: 250g

Gullfisk: 340g

Harr: 1700g

Hork: 110g

Karuss: 2100g

(Damkaruss: 196g)

Karpe: 7860g

(Koikarpe: 2100g)

(Villkarpe: 2850g)

Lake: 5200g

Laks: 20100g

Laue: 72g

Mort: 610g

Regnbueørret: 6010g

Regnlaue: 4g

Røye: 7150g

Sik: 1200g

Stam: 3200g

Steinsmett: 9g

Sterlett: 105g

Stingsild, 3pigget: 9g

Stingsild, 9pigget: 11g

Suter: 2800g

Sørv: 1050g

Vederbuk: 3100g

(Albino gullvederbuk: 1510g)

(Vanlig gullvederbuk: 2010g)

Ørret: 3060g

Ørekyte: 23g

Ål: 1950g

Tilsammen: 32 arter

Saltvann:

Ansjos: 5g

Berggylte: 2250g

Bergkutling: 8g

Bergnebb: 105g

Blåstål: 550g

Breiflabb: 10800g

Brisling: 37g

Brosme: 8200g

Brungylte: 250g

Dvergulke: 105g

Fjesing: 250g

Gapeflyndre: 330g

Glassvar: 640g

Gressgylte: 100g

Grønngylte: 128g

Gråsteinbit: 9000g

Havabbor: 3020g

Havmus: 2050g

Havål: 16400g

Horngjel: 1060g

Hornkvabbe: 86g

Hvitting: 3250g

Hyse: 4700g

Hågjel: 1150g

Hårvar: 140g

Kantnål, liten: 12g

Kantnål, stor: 28g

Knurr: 720g

Kolmule: 750g

Kveite: 21500g

Lange: 10700g

Leirkutling: 9g

Lomre: 1010g

Lusuer: 550g

Lyr: 9100g

Lysing: 8400g

Makrell: 2050g

Mudderkutling: 18g

Paddetorsk: 450g

Pigghå: 7060g

Piggvar: 6120g

Rognkjeks: 4100g

(Rognkall: 1950g)

(Rødnebb: 640 g)

Rødspette: 4150g

Sandflyndre: 990g

Sandkutling: 9g

Sei: 18100g

Sild: 820g

(Sjøørret: 13000g)

Skjeggtorsk: 680g

Skrubbe: 1170g

Slettvar: 550g

Slimål: 30g

Snabeluer: 1059g

Spisskate: 11800g

Strømsild: 110g

Svarthå: 590g

Svartkutling: 65g

Sypike: 305g

Sølvtorsk: 55g

Taggmakrell: 720g

Tangbrosme, 4trådet: 65g

Tangkutling: 5g

Tangkvabbe: 11g

Tangsprell: 48g

Tobis: 50g

Torsk: 11000g

Uer: 4100g

Ulke: 280g

Vanlig fløyfisk: 120g

Vassild: 1260g

Øyepål: 280g

Ålekvabbe: 120g

Tilsammen: 71 arter

Totalt: 103 arter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann

1 abbor

2 gjedde

3 ørret

4 regnbueørret

5 hork

6 vederbuk

7 sørv

8 suter

9 laks

10 ål

11 røye

12 gjørs

13 stingsild

14 sik

15 mort

16 gullbust

17 dvergmalle

18 solabbor

Saltvann

1 sjøørret

2 torsk

3 sei

4 lyr

5 rødspette

6 skrubbe

7 berggylte

8 makrell

9 horngjell

10 knurr

11 fjesing

12 blåstål

13 havabbor

14 sypike

15 hvitting

16 uer

17 sild

18 sandflyndre

19 ulke

20 bergnebb

21 kolje

22 skrubbe

23 Taggmakrell

24 Lange

25 Havmus

26 Pigghå

rød skrift: nye arter 2006 Totalt 44 arter

Edited by Plønix

Share this post


Link to post
Share on other sites

FERSKVANN:

Abbor

gjedde

gjørs

ål

hork

laue

flire

brasme

sørv

ørret

laks

Lake

vederbuk

røye

suter

mort

SALTVANN:

Brosme

berggylte

bergnebb

blåstål

breiflabb

brungylt

dvergulke

gressgylt

grønngylt

horngjel

hvitting

hyse

sjø-ørret

knurr

makrell

rødknurr

rødspette

sandflyndre

sei

sild

skrubbe

Ukjent flyndre

sypike

torsk

ulke

lyr

lysing

Lange

lausur

+ 2 typer kuttling(husker ikke navnet, lista ligger hjemme et sted)

Dvs. totalt 45+arter(mangler fortsatt mange enkle arter[ :) ], så det blir nok fort 50)

Edited by menig fiskebolle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest gjørs

Ferskvann:

Abbor

Asp

Brasme

Bekkerøye 208 gram

Dvergmalle 29,7 gram

Flire

Gjedde 6100g

Gjørs 5300g

Grundling 2,0 gram

Gullbust

Gullfisk 660

Harr

Hork

Karuss

Karpe 1650

Lake

Laue

Mort

Regnbueørret 2490

Regnlaue 1,4 gram

Sik

Solabbor

Stam 2300

Sørv

Vederbuk

Ørret

Ørekyte

Ål

28 arter ferskvann

Saltvann:

Berggylte 2025 g

Bergkutling 0.61 g

Bergnebb

Blålange 2240 g

Blåstål 600

Brisling

Brosme

Brungylt 89.5 gram

Dvergulke

Fjesing 535 gram

Fløyfisk 171 gram

Gressgylte

Grøngylt 120g

Havabbor 500 g

Havmus 1180g

Horngjel

Hvitting 2750

Hyse

Hågjel

Kloskate 350 g

Knurr

Kolmule

Kveite: 3500g

Lange

Lomre 1325 g

Lusuer ca 270 g

Lyr

Makrell

Nordlig knurrulke 20.9 gram

Paddetorsk

Pigghå 3650

Piggskate 2.12 kg

Piggvar ca 100 g

Rognkjeks

Rødknurr 137 gram

Rødspette 2250

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Sild

Sjøørret 2575 g

Skrubbe

Slimål

Steinbit 1250 g

Stor havnål 10.0 g

Strømsild 100,5 g

Svartkutling

Svarthå: 434 g

Sypike 200

Taggmakrell

Tangkutling

Tangkvabbe

Tangsprell 20.2 g

Tangstikling 6.9 g

Torsk

Ulke 221 g

Øyepål 106,4 gram

Ålekvabbe 231 g

59 arter

Totalt 28+59=87 arter

Nye arter og vekter i 2009 i grønt

Edited by Hugo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvann

1.Torsk

2.Sei 2,500

3.Makrell

4.Kolje

5.Sandflyndre

6.Svartkutling

7.Bergnebb

8.Ulke

9.Sjøørret 1,980

10.Kloskate 1,040

11.Horngjel

12.Skrubbe

13.Ålekvabbe

14.Hvitting 0,830

15.Øyepål 0,170kg

16.Sypike

17. Uer

18.Brosme 4,200

Ferskvann

1.Sørv

Edited by Andrus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvann

1.Torsk

2.Sei 3,500

3.Sandflyndre

4.Ulke

5.Gråsteinbit

6.Horngjel

7.Svartkutling

8.Bergnebb

9.Skrubbe

10.Makrell

11.Ålekvabbe

12.Hvitting

13.Øyepål 0,176kg

14.Kolje 0,830

Ferskvann

1,Abbor

2.Sørv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann

1 Laks 7500gram (flue)

2 Regnbueørret 2800 gram

3 Røye 500gram

4 Sjøørret 2500gram (flue)

5 Ørret 950gram

6 Ål

7 Gullvederbuk 460gram

8 Sørv 200gram

9 Karpe 640grm

10 karuss 8juni.07

11 Gjedde 100gram 04.08.07

12 Suter 1950gram 04.08.07

13 Abbor 250gram 15 juli 2008

Saltvann

1 Berggylte 1126gram

2 Bergnebb

3 Blåstål

4 Brisling

5 Havabbor 1500gram

6 Horngjel 540gram

7 Hvitting

8 Hyse

9 Knurr 440gram

10 Lange 8000gram

11 Lyr

12 Lysing 1100gram

13 Makrell 800gram

14 Pigghå 2100gram

15 Sandflyndre 720gram

16 Hågjell 1210 gram

17 Sei 4400gram

18 Sild

19 Skrubbe 890gram

20 Stingsild

21 Svarthå 540gram

22 Svartkutling

23 Sypike 200gram

24 Taggmakrell 94gram

25 lusuer

26 Torsk 5400

27 Ulke

28 Grønngylt

29 kloskate 1090gram

30 sandkutling 23.12.05 1,9gram

31 tangkutling 24.12.05

32. Leirkutling 11.01.06

33. Bergkutling 11.01.06

34. Dvergulke 10.02.06 77,6gram

35. Mudderkutling 11.02.06

36. Lomre 04.04.06 420gra

37. Piggskate 09.04.06 1,96kg

38. Rødspette 23.04.06 1000gram

39. Fjesing 27.07.06 470gram

40. Piggvarr 27.07.06 250gram

41. Gressgylt 01.08.06

42. Brosme 8.10.06 Ny pers 11200gram, 98centimeter.

43. Blålange 21.10.06 7000gram

44. Fløyfisk 6.01.06 110gram

13+44 blir totalt 57 arter

Edited by Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann:

1. Abbor 1250

2. Brasme 2530

3. Bekkerøye

4. Dvergmalle

5. Flire 670

6. Gjedde ca. 3 kg

7. Gullfisk 860

8. Harr 590

9. Karpe

10. Karuss 1470

11. Lake 1630

12. Mort

13. Røye

14. Stam 1900

15. Solabbor

16. Suter 2350

17. Sørv 1005

18. Trepigget stingsild

19. Vederbuk 1890 (gullvederbuk 1800)

20. Ørekyte

21. Ørret/sjøørret 2100

22. Ål

Saltvann:

1. Bergnebb

2. Bergylte 1200

3. Blåstål/Rødnebb

4. Gråsteinbit 4900

5. Horngjel

6. Knurr

7. Lomre 550

8. Lyr 1300

9. Makrell

10. Sandflyndre

11. Skrubbe

12. Sortkutling

13. Sypike

14. Torsk

36 arter

Edited by HåkonS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvatn:

1. Berggylt

2. Bergnebb

3. Blåstål / Rødnebb

4. Brosme

5. Glassvar

6. Grøngylt

7. Gråsteinbit

8. Horngjel

9. Hvitting

10. Hyse

11. Knurr

12. Kolmule

13. Kveite

15. Lusuer

16. Lysing

17. Makrell

18. Pigghå

19. Sandflyndre

20. Sei

21. Sild

22. Skrubbe

23. Storsil

24. Sypike

25. Taggmakrell

26. Torsk

27. Uer

32. Sandkutling

Ferskvann:

14. Laks

28. Regnbueørret

29. Ørret

30. Røye

31. Ål

Mål for 2006: 5 nye arter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fersk vatn:

1) laks -1.350gr. 02.07.2008. Fusa
2) sjøørret  - 2.384gr. 12.04.2008, Fitjar
3) regnbueørret - 4.200gr. 18.10.2014, Stord,
4) røye - 3.500 gr. 30.01.2005. Skogseid.
5) ål - 01.01.2000   Stord
6) ørekyte - 01.01.2000  Hovden.

7) (koi)karpe - 23.08.2015, Fitjar

8) gjedde - 3.078gr. Nesttun, 08.06.2016

9) abbor - 125gr. Nesttun, 08.06.2016

Saltvatn:
1) berggylt - 1.75gr., 40cm., 18.07.2016, Kvinnherad
2) grønngylt - 21.08.2006, Stord (12.05.2008)  (16.09.2008)
3) blåstål - 359gr. 05.05.2017, Stord.

4) sandflyndre - 1192gr., 46cm.,  01/04.2006, Stord.  N.rek. 

5) rødspette - 1978 gr.,  53cm.,  02.05.2010,  Stord.

6) skrubbe  -  1.380gr., 46cm., 12.12.2012, Stord. / ( 966gr Nrek. fluefiske 2014)

7) bergnepp -  01.01.2008, Stord

8) lusuer - 15.12.2007, Stord
9) torsk -  8.750gr. 29.12.2010, Fitjar.
10) vass sild  -  01.01.2000,  Stord
11) horngjell - 23.06.2011, Stord.
12) hyse - 3620gr. 16.03.2006, Fitjar
13) knurr  -  324gr. 25.03.2007, Stord
14) lyr - 4.200gr., 22.05.2008, Stord. (flue)
15) makrell - 620gr., 41cm., 18.07.2016,  Stord
16) sypike  -  01.01.2000, Stord
17) hvitting - 950gr. 18.03.2006, Fitjar.
18) lange -  4.600gr., 20.02.2011,  Stord.
19) sild  -   01.01.2000,  Stord.
20) sei - 4.865gr., 74cm., 14.09.2016, Stord.
21) kloskate - 740gr.,  45cm., 25.01.2006,  Stord
22) gapeflyndre - 01.01.2000,  Stord
23) pigghå - 6000gr.  22.03.2008, Saudasjøen.
24) svarthå  -  25/11-2005,  Stord.
25) hågjell  - 1501gr. 25/11-2005, Stord.
26) havabbor  - 950gr. 13.07.2008, Bømlo.
27) svartkutling - 26.05.2006, Stord.
28) vanlig ulke - 708 gr. 26.04.2014. Stord. /Nrek fluefiske 2014
29) stingsild  - 12/02-2006, Stord
30) lomre - 700gr., 03.05.2010,  Stord
31) tangkutling  -  1,1gr., 23.08.2006, Stord
32) bergkutling  -  10.06.2007,  Stord
33) leirkutling  -  21/07.2006, Stord
34) kveite - 4900gr. 06/04-2008, Stord
35) Fløyfisk - 199gr. 18.04.2014, Stord
36) Rødknurr -520gr. 21/07-2008,  Kvinnherad. N-rek på flue.
37) piggvar - 4720 gr. 02.09.2014, Stord
38) Lysing  - 850gr. 07/02-2010,  Sundfør
39)  Dvergulke  -   11.04.2010,  Stord.

40) Steinbit  -  5.620gr. 23.05.2010, Fitjar.

41) Rognkjeks  - 1235gr. / 29 cm.,  20.04.2014,  Stord

42) Tangstikling  - 15.11.2014   Stord
43) Rødflekka tangkutling  - 17.11.2014, Stord
44) Blålange -  4.400gr. 09.10.2016, Stord
45)  Tunge  - 910gr., 23.08.2015,  Stord
46)  Hårvar - 206,9gr., 15.10.2015, Stord
47)  Strømsild  - 75gr. 17.01.2016,  Etne
48)  Piggskate  -   17.01.2016, Etne

49)  Taggmakrell  - 460gr.,  30.10.2016, Stord

50)  Brosme - 5.370gr., 09.10.2016,  Stord.

51)   Sandkutling- 3,3gr.,  13.07.2007, Stord

TOTAL 60 ARTER.

 


 

Edited by Joost.L
Nye arter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann

Regnlaue 1.7gram 15.07.15 Tvedestrand

Gullfisk

Flir

Sandkryper

Vederbuk

Suter

Karpe

Sørv

Solabbor

Brasme

Laue

Ørret

Ål

Røye

Laks

Regnbue

Abbor

sik

Mort

harr

lake

Bekkerøye

Ørekyt

Gjedde

Karuss

Steinsmett

26

Editert16.11.14 fjerna sjørøye

----------------------------------------

Saltvann

Spisskate 9,1kg Digernessundet 2015

Øyepål50gr Langesund 2015

Blåkjeft 1540gr langesund

Fløyfisk aka nemesis juni 2015

Panzerulke 14.1gr 2014

Rødflekkakutling 2014

Glasskutling 2014

Glassvar 2014

Leirkutling

Trepigga stingsild

Mudderkutling

Sandkutling

Tangkutling

Bergkutling

Vassild

Torsk

Sei

Lyr

Hyse

Knurr

Hvitting

Lange

Sandflyndre

Skrubbe

Rognkjeks

Rødspette

Havabbor

Makrell

Pigghå

Havmus

Svartkutling

paddetorsk

Tangstikling

Berggylt

Blåstål

tangsprell

Gressgylt

Grønngylt

Fjesing

Kolmule

Bergnebb

Horngjel

Lusuer

sypike

blålange

Taggmakrell

Brosme

Lomre

sild

Dvergulke

Lysing

Ulke

Hågjel

svarthå

54

Totalt 80

Edited by asmund aa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Etter litt debatt, blir 50 tallet redusert til 25 siden de andre 25 arter var fanget i England.

1. Abbor

2. Bekkerøye

3. Berggylt

4. Blåstål

5. Fjesing

6. Brun-Ørret/SØ

7. Glattsil

8. Gullsørv

9. Harr

10. Havsil

11. Horngjel

12. Hvitting

13. Hyse

14. Knurr

15. Laks

16. Lyr

17. Lysing

18. Makrell

19. Sandkryper

20. Sei

21. Skrubbe

22. Storsil

23. Sypike

24. Sørv

25. Torsk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...