Jump to content
Fiskersiden

Recommended Posts

Her er mine nyoppdaterte artslister:

Ferskvann:

Abbor: 1850gr.

Asp: 4020gr.

Brasme: 4800gr.

Dvergmalle: 200gr.

Flire: 650gr.

Gjedde: 12100gr.

Gjørs: 6050gr.

Gullbust: 250gr.

Gullfisk: 340gr.

Harr: 1700gr.

Hork: 110gr.

Karuss: 2100gr.

Karpe: 8250gr.

Lake: 5200gr.

Laks: 20100gr.

Laue: 72gr.

Mort: 610gr.

Regnbueørret: 6010gr.

Regnlaue: 8gr.

Røye: 7150gr.

Sik: 1200gr.

Solabbor: 28gr.

Stam: 3200gr.

Steinsmett: 9gr.

Sterlett: 105gr.

Stingsild, 3pigg: 1,2gr.

Stingsild, 9pigg: 11gr.

Suter: 3450gr.

Sørv: 1050gr.

Vederbuk: 3100gr.

Ørret: 3060gr.

(Sjøørret): (13000gr.)

Ørekyte: 23gr.

Ål: 1950gr.

Sum: 33 arter

Ansjos: 5gr.

Berggylte: 2250gr.

Bergkutling: 3gr.

Bergnebb: 105gr.

Blåkjeft: 910gr.

Blåstål: 550gr.

Breiflabb: 10800gr.

Brisling: 37gr.

Brosme: 8200gr.

Brungylte: 250gr.

Dvergulke: 105gr.

Fjesing: 250gr.

Fløyfisk, vanlig: 120gr.

Gapeflyndre: 330gr.

Glassvar: 640gr.

Gressgylte: 100gr.

Grønngylte: 128gr.

Gråsteinbit: 9000gr.

Havabbor: 3020gr.

Havmus: 1650gr.

Havål: 16400gr.

Horngjel: 1060gr.

Hornkvabbe: 86gr.

Hvitting: 3250gr.

Hyse: 4700gr.

Hågjel: 1150gr.

Hårvar: 140gr.

Kantnål, liten: 12gr.

Kantnål, stor: 28gr.

Knurr: 720gr.

Kolmule: 750gr.

Kveite: 21500gr.

Lange: 10700gr.

Leirkutling: 1,1gr.

Lomre: 1010gr.

Lusuer: 550gr.

Lyr: 9100gr.

Lysing: 8400gr.

Makrell: 2020gr.

Mudderkutling: 1,2gr.

Paddetorsk: 450gr.

Pigghå: 7100gr.

Piggvar: 6120gr.

Rognkjeks: 4100gr.

(Rognkall): (1950gr.)

(Rødnebb): (640gr.)

Rødspette: 4150gr.

Sandflyndre: 990gr.

Sandkutling: 5gr.

Sei: 18100gr.

Sild: 820gr.

Skjeggtorsk: 680gr.

Skrubbe: 1170gr.

Slettvar: 550gr.

Slimål : 30gr.

Snabeluer: 1059gr.

Spisskate: 11800gr.

Strømsild: 110gr.

Svarthå: 590gr.

Svartkutling: 65gr.

Sypike: 305gr.

Sølvtorsk: 55gr.

Taggmakrell: 910gr.

Tangbrosme, 4trådet: 65gr.

Tangkutling: 2gr.

Tangkvabbe: 11gr.

Tangsprell: 48gr.

Tobis: 50gr.

Torsk: 11000gr.

Uer: 4100gr.

Ulke: 280gr.

Vassild: 1260gr.

Øyepål: 280gr.

Ålekvabbe: 120gr.

Sum: 72 arter

Sum, totalt: 105 arter

Fiskehilsen Audun :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Før het jeg Lille budda, men da jeg ikke får redigert mine gamle innlegg underdette nicket, må jeg lage en ny liste.

Ferskvann

1 Abbor

2 Brasme

3 Dvergmalle

4 Flire

5 Gjedde

6 Gjørs

7 Gullbust

8 Harr

9 Hork

10 Karuss

11 Laks

12 Laue

13 Mort

14 Regnbueørret

15 Røye

16 Sik

17 Stam

18 Suter

19 Sørv

20 Vederbuk

21 Ørret

22 Ål

23 Lake

24 Karpe

25 Trepigget stingsild

26 Solabbor

27 Ørekyte

28 Bekkerøye

Saltvann

1 Berggylte

2 Bergnebb

3 Blåstål

4 Fjesing

5 Grønngylte

6 Horngjel

7 Hvitting

8 Hyse

9 Knurr

10 Lange

11 Lyr

12 Makrell

13 Pigghå

14 Rødknurr

15 Rødspette

16 Sandflyndre

17 Sei

18 Sjøørret

19 Skrubbe

20 Slimål

21 Svartkutling

22 Sypike

23 Taggmakrell

24 Torsk

25 Ulke

26 Sild

27 Småflekket Rødhai

28 Svarthå

29 Hågjel

30 Gapeflyndre

31 Gressgylt

32 Piggskate

33 Lysing

34 Brosme

35 Lusuer

36 Kveite

37 Sandkutling

Edited by Brutus
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

ferskvann: (6)

ørret

laks

røye

sjø-ørret

abbor

regnbueørret

saltvann: (25)

torsk

sei

lyr

sypike

makrell

tagmakrell

stenbit (grå)

knurr

sandflyndre-

rødspette

skrubbe

berggylte

gressgylt-

grønngylt-

bergnebb

blåstål

lusuer

hvitting

tangkutling-

bergkutling-

sild

hyse

tangkvabbe-

pigghå 4,5kg-

svartkutling-

31 arter til sammen :blink: 8nye arter i år :)

Edited by Monika
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Her er mine nyoppdaterte artslister:

Ferskvann:

Abbor: 1850gr.

Asp: 4020gr.

Brasme: 4800gr.

Dvergmalle: 200gr.

Flire: 650gr.

Gjedde: 12100gr.

Gjørs: 6050gr.

Gullbust: 250gr.

Gullfisk: 340gr.

Harr: 1700gr.

Hork: 110gr.

Karuss: 2100gr.

Karpe: 8250gr.

Lake: 5200gr.

Laks: 20100gr.

Laue: 72gr.

Mort: 610gr.

Regnbueørret: 6010gr.

Regnlaue: 8gr.

Røye: 7150gr.

Sik: 1200gr.

Solabbor: 28gr.

Stam: 3200gr.

Steinsmett: 9gr.

Sterlett: 105gr.

Stingsild, 3pigg: 1,2gr.

Stingsild, 9pigg: 11gr.

Suter: 3450gr.

Sørv: 1050gr.

Vederbuk: 3100gr.

Ørret: 3060gr.

(Sjøørret): (13000gr.)

Ørekyte: 23gr.

Ål: 1950gr.

Sum: 33 arter

Ansjos: 5gr.

Berggylte: 2250gr.

Bergkutling: 3gr.

Bergnebb: 105gr.

Blåkjeft: 910gr.

Blåstål: 550gr.

Breiflabb: 10800gr.

Brisling: 37gr.

Brosme: 8200gr.

Brungylte: 250gr.

Dvergulke: 105gr.

Fjesing: 250gr.

Fløyfisk, vanlig: 120gr.

Gapeflyndre: 330gr.

Glassvar: 640gr.

Gressgylte: 100gr.

Grønngylte: 128gr.

Gråsteinbit: 9000gr.

Havabbor: 3020gr.

Havmus: 1650gr.

Havål: 16400gr.

Horngjel: 1060gr.

Hornkvabbe: 86gr.

Hvitting: 3250gr.

Hyse: 4700gr.

Hågjel: 1150gr.

Hårvar: 140gr.

Kantnål, liten: 12gr.

Kantnål, stor: 28gr.

Knurr: 720gr.

Kolmule: 750gr.

Kveite: 21500gr.

Lange: 10700gr.

Leirkutling: 1,1gr.

Lomre: 1010gr.

Lusuer: 550gr.

Lyr: 9100gr.

Lysing: 8400gr.

Makrell: 2020gr.

Mudderkutling: 1,2gr.

Paddetorsk: 450gr.

Pigghå: 7100gr.

Piggvar: 6120gr.

Piggskate: 3600gr.

Rognkjeks: 4100gr.

(Rognkall): (1950gr.)

(Rødnebb): (640gr.)

Rødspette: 4150gr.

Sandflyndre: 990gr.

Sandkutling: 5gr.

Sei: 18100gr.

Sild: 820gr.

Skjeggtorsk: 680gr.

Skrubbe: 1170gr.

Slettvar: 550gr.

Slimål : 30gr.

Snabeluer: 1059gr.

Spisskate: 11800gr.

Strømsild: 110gr.

Svarthå: 550gr.

Svartkutling: 65gr.

Sypike: 305gr.

Sølvtorsk: 55gr.

Taggmakrell: 910gr.

Tangbrosme, 4trådet: 65gr.

Tangkutling: 2gr.

Tangkvabbe: 11gr.

Tangsprell: 48gr.

Tobis: 50gr.

Torsk: 11000gr.

Tunge: 1100gr.

Uer: 4100gr.

Ulke: 280gr.

Vassild: 1260gr.

Øyepål: 280gr.

Ålekvabbe: 120gr.

Sum: 74 arter

Sum, totalt: 107 arter

Fiskehilsen Audun :D

Link to comment
Share on other sites

artlisteMin artslisteSaltvann

1. Torsk - 9200 - Skudenes
2. Sei - 7200 - Hundvåg
3. Lyr - 6700 - Hundvåg
4. Makrell - 1410 - Sandnes
5. Sjøørret - 1.8 - Jærkysten
6. Laks - 6800 - Mandal
7. Lange 9580 - Langenuen
8. Steinbit 6425 - Senja
9. Brun ål - 478 - Hjelmeland
10. Skrubbe 1102 - Hommersåk
12. Rødspette - 1550 - Rennesøy
13. Rødnebb/blåstål - 750 - Stord
14. Berggylte - 1970 - Bømlo
15. Knurr 610 - mauranger
16. Breiflabb 450 - Dirdal
17. Svarthå - 487 - Stord
18. Hvitting - 1800 - mauranger
19.Taggmakrell - 355 -Sandnes
20. Lusuer - 440 - Stord
21. Pigghå - 5100 - Bontelabo
22. Sypike - 240 - Dirdal
23. Gapeflyndre - 260 - Lysefjorden
24. Ulke - 352 Senja
25. Sild 350- Flyndrevika
26. Bergnebb - 35 - Hommersåk
27. Grønngylt - 108 - Hommersåk
29. Hyse - 3313 Skudenes
30. Rødknurr - 475 - Sirevåg
31. Lomre - 1350 - Grasholmen
32. Brisling - halsnøy
33. Svart kutling - 48 - Hommersåk
34. Fløyfisk - 169 - Hommersåk
35. Hågjell - 1250 - Stord
36. Brungylt 138 - Dirdal
37. Paddetorsk - 350 - Tau
38. Strømsild - 59 - hommersåk
39. Tre pigget stingsild - 1.91 - Hundvåg
40. Ålekvabbe - 190 - Engøy
41. Horngjel - 350 - Sirevåg
42. Kveite - 8515- senja
43. Piggskate - 2650 Etne
44. Lysing - 1750 Ålfjorden
45 Glassvar - 1200 Mauranger
46. Slimål - 13 - Frafjord
47 Piggvar - 2360 - Jæren
48. Brosme - 4875 - Senja
49. Tangsprell - 35 - Mauranger
50. Dverg ulke - 27 - Mauranger
51. Havabbor - 1430 - Jæren
52. Sandkutling - 10 - Randaberg
53. Tangkvabbe - 28 - Hommersåk
54. Tangkutling - 1 - Frafjord
55. Kloskate - 1015 - Hundvåg
56. Sandflyndre - 1080 - Stord
57. Regnbue ørret 2000 - Fitjar
58. Småvar - Tasta
59. Nordlig Knurrulke - 22 Lysefjorden
60. Uer - 1270 - Senja
61. Øyepål - 20- langesund
62. Conger Conger - ca 2oooo - Stord

63. Rødflekket kutling - 6,9 - Hundvåg

64. Berg kutling - 0,8 - Hundvåg

65. Fjesing - 270 - Sola

66. Tangstikling - 5,3 gram - Hundvåg

67. Ringbuk - 5.45 gram - Hundvåg

68. Panserulke - 5.5 gram - Randaberg

Ferskvann

1. Bekkerøye - 550 - Sirdal
2. Brunørret - 1367 - Høg Jæren
3. Røye - 380 - Høg Jæren
4. Abbor - 260 - Numedal
5. Sørv - 295 - Bråstein
6 gullbust - drammen
7. gullfisk - tjøme
8. solabbor - nærnes
9. dvergmalle - drengsrud
10. laue - dyno
11. flire - fredrikstad
12. asp - dyno
13. ørekyte - nitelva
14. hork - mjøsa
15 karuss - gjøvik
16. nipigga - mjøsa
17. brasme - mjøsa 2530
18. karpe - langesund
19. Mort

68 arter saltvann og 19 arter ferskvann = 87 arter :)

Edited by øysteiin
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ferskvann...

Abbor

Bekkerøye

Gjedde

Karpe 2750 gram

Laks 2.8 kg

Laue

Mort

Stam

Ørret

Saltvann....

Bergnebb

Bergylte 800 gram

bergkutling

Blåstål 480 gram

Brisling

Brosme

Brungylt

Dvergulke

Fløyfisk

Glassvar

Gapeflyndre

gressgylt

Grønngylt 48gram

GråSteinbitt 4,5 kg

Horngjell

Hvitting

Hågjell

Knurr

Kolje

Kveite 780 gram

Lange

Lusuer

Lyr

Lysing 1,03 Kg

Makrell

Pigghå

Piggvar 900 gram

Piggskate 1200 gram

RødKnurr 520 gram

Rødspette

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Sjø-ørret 2,5 kg

Skrubbe

Svarthå 380 gram

Svartkutling 47.3 gram

Sypike

Tangkvabbe

Torsk

Uer

Ål

Totalt 51

Edited by Hermy
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Får vel slenge ut en liste jeg også. Er ikke mye å skryte over, men har ikke gitt meg ennå.. :lol:

Ferskvann:

1. Abbor (ubegripelig liten)

2. Gjedde (ca 1,5kg)

3. Regnbueørret (3,3kg)

4. Ørret (1 kg)

5. Ål (hmm.. lang og tynn)

6. Røye (300g)

7. Vederbuk (type gull) (ca. 250g)

Saltvann:

1. Berggylte

2. Bergnebb

3. Hyse

4. Lange (7,3kg ? eller var den større?)

5. Laks (4,2kg)

6. Lyr

7. Makrell

8. Pigghå (3,5kg)

9. Sandflyndre

10. Sei (11,2kg)

11. Sjøørret (2kg)

12. Svarthå

13. Sypike

14. Torsk (8,5kg)

15. Uer

16. Blåstål

17. Svartkutling

18. Skrubbe

19. Brosme (2,8kg)

20. Knurr

21. Hvitting

22. Gressgylt

2009

Total: 29

Målet er fem nye i 2009. Minst...

I fjor ble det null, så jeg har litt å ta igjen..

Edited by krheldal
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Anno 29.08.2016

1. Abbor Perca fluviatilis, 1200 g, Akersvannet 1999
2. Ansjos Engraulis enscrasicolus, 10,37 g, Oslo 2016

3. Asp Aspius aspius, 2350 g, Nitelva 2007. Bilde
4. Bekkerøye Salvelinus fontinalis, Asker 2007. Bilde
5. Berggylte Labrus bergylta, 1860 g, Langesund 2013. Bilde
6. Bergkutling Pomatoschistus pictus, 1,01 g, Hitra 2007. Bilde
7. Bergnebb Ctenolabrus rupestris, 80 g
8. Blåkjeft Helicolenus dactylopterus, 1240 g, Trondheimsfjorden 2013. Bilde
9. Blålange Molva dipterygia, 5400 g, Trondheimsfjorden 2013. Bilde
10. Blåstål/rødnebb Labrus mixtus, 580 g, Eidangerfjorden 2010. Bilde
11. Brasme Abramis brama, 1900 g, Aulielva 2006. Bilde
12. Brisling Sprattus sprattus, 19,4 g, Trondheimsfjorden 2013. Bilde
13. Brosme Brosme brosme, 10000 g, Trondheimsfjorden 2013. Bilde
14. Brungylt Acantholabrus palloni, 253 g, Langesund 2014. Bilde
15. Dvergmalle Ameiurus nebulosus, 100 g, Asker 2007. Bilde
16. Dvergulke Taurulus bubalis, 104,4 g. Bilde
17. Femtråda tangbrosme Ciliata mustela, 168 g, Larvik 2014. Bilde
18. Fjesing Trachinus draco, 355 g, Langesund 2010.
19. Flire Blicca bjoerkna, Nitelva 2007
20. Gapeflyndre Hippoglossoides platessoides, 560 g, Troms 2014. Bilde
21. Gjedde Esox lucius, 14300 g
22. Gjørs Sander lucioperca, 11500 g, Akersvannet 2011. Bilde
23. Glasskutling Aphia minuta, 0,93 g, Stavanger 2014. Bilde
24. Glassvar Lepidorhombus whiffiagonis, 1250 g, Jøa 2012. Bilde
25. Gressgylt Centrolabrus exoletus, 47,4 g
26. Grundling Gobio gobio, 5 g
27. Grønngylt Symphodus melops, 250 g, Larvik 2007. Bilde
28. Gråsteinbit Anarhicas lupus, 3320 g, Lysefjorden 2011. Bilde
29. Gullbust Leuciscus leuciscus, 190 g, Aulielva 2007. Bilde
30. Gullfisk Carassius auratus, Tjøme 2007. Bilde
31. Havabbor Dicentrarchus labrax, 450 g, Oslo 2016
32. Harr Thymallus thymallus, 1050 g, Femunden 2006
33. Havmus Chimaera monstrosa, 2260 g, Skarnsundet 2011. Bilde
34. Havål Conger conger, 3540 g, Hjørundfjorden 2011. Bilde
35. Hork Acerina cernua, Nitelva 2007. Bilde
36. Horngjel Belone belone
37. Hornkvabbe Chirolophis ascanii, 81 g, Stavanger 2014. Bilde
38. Hvitfinna steinulke Cottus gobio, 4,65 g, Murusjøen 2008. Bilde
39. Hvitskate Rajella lintea, 7400 g, Nedstrandsfjorden 9.5.2015. Bilde
40. Hvitting Merlangius merlangius, 2100 g
41. Hyse Melanogrammus aeglefinus, 3800 g, Frøya 2014.
42. Håkjerring Somniosus microcephalus, 492 kg, Trondheimsfjorden 2012. Bilde
43. Hågjel Galeus melastomus, 1450 g, Namsos 2007. Bilde
44. Hårvar Zeugopterus punctatus, 210 g, Stavanger 2014. Bilde
45. Karpe Cyprinus carpio, 300 g
46. Karuss Carassius carassius, 1100 g, Sandefjord 2011. Bilde
47. Kloskate Amblyraja radiata, 800 g, Jøa 2007. Bilde
48. Knurr Eutrigla gurnardus, 630 g, Hardanger 2012. Bilde
49. Kolmule Micromesistius poutassou, 420 g, Frøya 2013. Bilde
50. Krøkle, Osmerus eperlanus, 7,8 gram. Lyseren 2015. Bilde
51. Kveite Hippoglossus hippoglossus, 35800 g, Tromsø 2011. Bilde
52. Kystringbuk, Liparis montagui, 8,2 g, Stavanger 2014. Bilde
53. Laks Salmo salar, 1700 g
54. Lake Lota lota, 1650 g, Nidelva 2006. Bilde
55. Lange Molva molva, 30400 g, Frøya 2011. Bilde
56. Langhalet langebarn Lumpenus lampretaeformis, Stavanger 2016
57. Laue Alburnus alburnus
58. Leirkutling Pomatoschistus microps, Bergen 2008. Bilde
59. Liten fløyfisk Callionymus reticulatus, 6,3 g, Randaberg 2014. Bilde
60. Lomre Microstomus kitt, 1300 g, Stavanger 2012. Bilde
61. Lusuer Sebastes viviparus, 550 g, Åkrafjorden 2012. Bilde
62. Lyr Pollachius polacchius, 5900 g
63. Lysing Merluccius merluccius, 9700 g, Frøya 2014. Bilde
64. Makrell Scomber scombrus, 1300 g, Langesund 2014. Bilde
65. Mora Mora moro, 890 g, Frøya 2011. Bilde
66. Mort Rutilus rutilus, 1120 g, Trondheim 2010. Bilde
67. Mulle Mullus surmuletus, 7,3 g, Stavanger 2014. Bilde
68. Nipigget stingsild, Pungitius pungitius, 0,72 g, Mjøsa 2009. Bilde
69. Nordlig knurrulke, Triglops murrayi, 29,5 g, Lysefjorden 2011. Bilde
70. Nordlig tangbrosme, Ciliata semptentrionalis, 40,2 g. Bergen 2015. Bilde
71. Panserulke Agonus cataphractus 12,4 g, Randaberg 2014. Bilde
72. Pigghå Squalus acanthias, 9900 g, Lygnin 2010. Bilde
73. Paddetorsk Raniceps raninus, 800 g, Randaberg 2013. Bilde
74. Piggskate Raja clavata, 7500 g, Frøya 2014. Bilde
75. Piggvar Psetta maxima, 3240 g, Larvik 2014. Bilde
76. Regnbueørret Oncorynchus mykiss, 3580 g, Hitra 2008. Bilde
77. Regnlaue Leucaspius delineatus, 1,43 g
78. Rognkjeks Cyclopterus lumpus, 1094 g, Stord 2014. Bilde
79. Rødflekket kutling Thorogobius ephippiatus, 15,8 g.
80. Rødknurr Trigla lucerna, 250 g, Larvik 2012. Bilde
81. Rødspette Pleuronectes platessa, 1810 g, Storsand 2007. Bilde
82. Røye Salvelinus alpinus, 650 g
83. Sandflyndre Limanda limanda, 560 g
84. Sandkutling Pomatoschistus minutus, 6,43 g, Frafjord 2014. Bilde
85. Sei Pollachius virens, 8500 g
86. Sik Coregonus lavaretus
87. Sild Clupea harengus, 300 g
88. Skjellbrosme Phycis blennoides, 1480 g, Halten 2012. Bilde
89. Skolest Coryphaenoides rupestris, 1550 g, Hjørundfjorden 2011. Bilde
90. Skrubbe Platichtys flesus, 900 g, Stavanger 2014. Bilde
91. Slettvar Scophthalmus rhombus, 1500 g, Frogn 2014. Bilde
92. Småflekka rødhai Scyliorhinus caniculus, 1230 g, Sande 2007. Bilde
93. Solabbor, rødgjellet Lepomis gibbosus, 33,4 g, Asker 2007. Bilde
94. Spisskate Dipturus oxyrinchus, 12800 g, Åkrafjorden 2012. Bilde
95. Stam Leuciscus cephalus, 1300 g, Nitelva 2007. Bilde
96. Steinsmett Cottus poecilopus, 4,95 g.
97. Stor kantnål Syngnathus acus, 28 g, Stavanger 2014. Bilde
98. Storsil Hyperoplus lanceolatus, 21,2 gram, Sirevåg 2013. Bilde
99. Stripet pelamide Sarda sarda, 1380 gram, Oslofjorden 2015. Bilde
100. Strømsild Argentina sphyraena, 83g
101. Suter Tinca tinca 2330 g, Langesund 2008. Bilde
102. Svarthå Etmopterus spinax, 550 g
103. Svartkutling Gobius niger
104. Sypike Trisopterus minutus, 260 g
105. Sørv Scardinius erythrophtalmus, 500 g
106. Taggmakrell Trachurus trachurus, 860 g
107. Tangkutling Gobiusculus flavescens 1,2 g
108. Tangkvabbe Blennius pholis, 34,8 g
109. Tangsprell Pholis gunnellus, 28,95 g
110. Tangstikling, Spinachia spinachia, 4,79 g, Hitra 2008. Bilde
111. Torsk Gadus morhua, 8000 g
112. Trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus 2,3 g
113. Tunge Solea solea, 970, Stavanger 2014
114. Uer Sebastes marinus, 1300 g
115. Ulke Myoxocephalus scorpius. 540 g, Langesund 2013. Bilde
116. Vanlig fløyfisk Callionymus lyra, 186 g, Sandnes 2014. Bilde
117. Vassild Argentina silus, 1200 g, Frøya 2011. Bilde
118. Vederbuk Leuciscus idus, 1600 g, Aulielva 2006. Bilde
119. Ørekyte Phoxinus phoxinus
120. Ørret, Salmo trutta, 2600 g
121. Øyepål Trisopterus esmarkii, 105 g
122. Ål Anguilla anguilla, 700 g
123. Ålekvabbe Zoarces viviparus, 230 g, Stavanger 2014. Bilde

Edited by Triturus
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Arter anno 12 Juli 2009

Saltvann

1. berggylte

2. blåstål/rødnebb

3. torsk

4. lyr

5. sei

6. hyse

7. makrell

8. hvitting.

9. sypike

10. sjøørret

11. knurr

12. rødspette (etne)

13. sild

14. uer (fitjar)

15. horngjel (kristiansand)

16. bergnebb

17. brosme

18. lange

19. steinbit

20. sandflyndre (valestrand)

21. svartkutling (hundvinskaien)

22. grønngylte (hundvinskaien)

23. pigghå (bontelabo)

24. brungylt (Sandviken)

25. skrubbe (hommersåk)

26. brisling

27. gressgylt (hundvinskaien)

28. taggmakrell (hundvinskaien)

29. tangkutling (hundvinskaien)

30. lysuer (steinestø)

31. bergkutling (veråsstraumen)

32. tangkvabbe (myking)

33. fløyfisk (hommersåk)

34. hågjel (frekhaug)

35. mudderkutling (hundvinskaien)

36. dvergulke (austerheim / bakka)

37. lomre (Stavanger, 805 gram)

38. svarthå (Tømmerkaien. stord)

39. piggskate (congerland, 4,66 kg)

40. piggvar (Brusand)

41. havmus (bontelabo 1,71 kg)

42. ålekvabbe (ølberg 93,10 gr)

43. rognkjeks (sirevåg 1,15 kg)

44. fjesing (Jæren)

45.lysing (Nautnes)

Totalt saltvann 45

Ferskvann

1. abbor (oggevann)

2. gjedde (finnmark / pasvik)

3. regnbueørret (lindåspollen)

4. canadisk bekkerøye (sirdal)

5. ørret

6. brasme

7. ørekyte (hovden)

8. harr (finnmark / pasvik)

9. sik (orrevannet)

10. røye (høg - jæren)

11. sjørøye (finnmark / neiden)

12. laks (håelva)

13. gjørs (akersvannet)

14. sørv (frøylandsvannet)

15. vederbuk (gull) (kristiansand)

16. karuss (bergen)

17. ål (marås)

18. gullfisk (kristiansand)

19. regnlaue (sørlandet)

20. suter (tvedestrand)

21. karpe (i vannet som det tar 2 min å få den....)

Totalt ferskvann: 21

Arter totalt: 66

Edited by truttakiller
Link to comment
Share on other sites

Trytas artsliste.

Det går sakte men sikkert.

1ny art på 4år.

Med dette tempoet passerer jeg 57arter i en alder av 104år. :)

Fra 5januar 2007. Oppdatert mai-2012.

Saltvann:

1.skrubbe. Vikerøybrua

2.Hvitting. Nevlunghavn

3.Sei. Nevlunghavn

4.Sild. Nevlunghavn

5.Torsk. Nevlunghavn

6.Fløyfisk. Langangen (kommunebrygga)

7.Sjøørret. Viksfjord

8.Sandflyndre. Langesund

9. Sypike. Langesund

10.Tangsprell. Nevlunghavn

11.Tangstikling. Nevlunghavn

12. Hågjel. Vestlandstreffet.

13.Svarthå.Vestlandstreffet.

14.Lomre.Vestlandstreffet.

15.Lyr.Vestlandstreffet.

16.Bergnebb.Vestlandstreffet.

17.Svartkutling.Vestlandstreffet.

18.Lange.Vestlandstreffet.

19.Berggylte.Vestlandstreffet.

20.Fjesing. Barkvik

21.Makrell. Nevlunghavn

22.Blåstål.Langangen.(Kommunebrygga)

23.Hyse. Langesund.

24.Horngjel. Viksfjord.

25.Knurr. Tvedalen,

26.Havtryte. <_<

27.Taggmakrell. Nevlunghavn.

28. Gressgylt. Langangen.

29. Lysing. Langangen.

30.Dvergulke.Nevlunghavn.

31.Ålekvabbe.Havnefjorden.

32.Rødspette.Havnefjorden.

33.Ulke. Tvistein fyr.

34.Trepigget stingsild. Mones feriesenter.

35.Sandkutling. Nevlunghavn.

36.Kveite. Vestlandet.

37.Pigg skate. Vestlandet.

38.Glassvar. Bontelabo.

39.Havmus. Bontelabo.

40.Grønngylte. Karmøy

41.Pigghå. Bergen.

42.Piggvar. Karmøy.

Ferskvann:

1. TRYTE :D Gromvannet mitt. 1550gram på DØDT agn.

2. Sørv Gromvannet mitt.

3. Ål Gromvannet mitt.

4. Mort. Foliedammen.(Asker)

5. Flire. Dynovika.

6. Laue.Ovavsgård

7. Ørret.Gromvannet mitt.

8. Vederbuk. Lågen. Gullvederbuk Kristiansand.

9.Gullbust. kjose.

10.Gjedde.kjose

11.Solabbor.Asker.

12.Dvergmalle.Asker

13.Lake. Glomma.

14.Bekkrøye

15.Hork. Link sitt territorium.

16.Ørkyte.vesledammen. Røyken.

42 arter saltvann.

16 arter ferskvann.

= 58 Arter totalt.

Edited by tryta
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

FERSKVANN:

1 karpe 6,4

2 vederbuk 1,2

3 mort

4 abbor

5 ørret

6 gullbust

7 brasme

8 laue

9 sørv

10 ål

SALTVANN:

1 torsk 12,5

2 lyr 2,4

3 kolje 3,1

4 sei 10,4

5 hvitting 1,2

6 sypike 0,212

7 kolmule

8 brosme 4,4

9 lange 12,5

10 øyepål

11 lysing 4,1

12 skrubbe

13 sandflyndre

14 kveite

15 glassvar 0,83

16 pigghå 5,7

17 hågjel

18 svarthå

19 piggskate

20 berggylte 1,2

21 blåstål

22 bergnebb

23 sild

24 makrell 1,1

25 taggmakrell

26 horngjel

27 knurr

28 uer

29 lusuer

30 blåkjeft 1,2

31 ulke

32 dvergulke

33 ålekvabbe

34 svartkutling

35 sandkutling

36 tangsprell

37 3-pigget stingsild

38 vassild

39 paddetorsk

40 gråsteinbitt 9,5

Link to comment
Share on other sites

Rødt = nye 2008

Grønt = nye 2009

Orange = nye 2011

Saltvann:

1.Berggylte (460g)

2.Bergkutling (1,82g)

3.Bergnebb (117,2g)

4.Blåkjeft (1260g)

5.Blåstål (420g)

6.Brosme (6800g)

7.Dvergulke (20,36g)

8.Fjesing (200g)

9.Fløyfisk (145g)

10.Glassvar (1200g)

11.Gressgylte (55,9g)

12.Grønngylt (240g)

13.Havmus (1510g)

14.Horngjel (410g)

15.Hvitting (2110g)

16.Hyse (2820g)

17.Hågjel (1820g)

18.Hårvar (21.50g)

19.Kloskate (550g)

20.Kolmule (240g)

21.Knurr (720g)

22.Kveite (1900g)

23.Lange (14000g)

24.Lusuer (355g)

25.Lyr

26.Makrell

27.Mora (908g)

28.Paddetorsk (151,10g)

29.Pigghå (5700g)

30.Piggskate (5780g)

31.Piggvar (540g)

32.Rognkall (520g)

33.Rødspette

34.Sandflyndre (1050g)

35.Sandkutling

36.Sei (2600g)

37.Sild

38.Sjøørret (1000g)

39.Skrubbe (900g)

40.Slimål (27,5g)

41.Spisskate (7400g)

42.Strømsild (51g)

43.Svarthå (400g)

44.Svartkutling (34,68g)

45.Sypike (88,8g)

46.Taggmakrell (10,5g)

47.Tangkutling (0,63g)

48.Tangkvabbe (29,5g)

49.Tangsprell (15,83g)

50.Torsk (15300g)

51. Uer (1140g)

52.Ulke (160g)

53.Øyepål

54.Ål (310g)

Ferskvann:

55.Abbor (23.30g)

56.Bekkerøye (400g)

57.Dvergmalle (78,55g)

58.Flire (83,60g)

59.Gjedde

60.Gullfisk (530g)

61.Harr

62.Hork (22,25g)

63.Karpe (470g)

64.Karuss

65.Lake (670g)

66.Laks (1300g)

67.Laue (6.90g)

68.Mort (980g)

69.Regnbueørret (3140g)

70.Regnlaue (1,7g)

71.Røye

72.Solabbor (34,20g)

73.Gullbust (14,6g)

74.Steinsmett (3g)

75.Trepigget Stingsild (2,27g)

76.Suter (2290g)

77.Sørv (53,70g)

78.Vederbuk (101,05g)/Gullvederbuk (170g)

79.Ørekyte (5,15g)

80.Ørret

TOTALT: 80 arter

Edited by bullfrog
Link to comment
Share on other sites

Denne lista startet 2007.

Saltvann

01 Hyse

02 Hågjel Rapport med bilder

03 Lange Rappotrt med bilder

04 Lyr

05 Sandflyndre

06 Sei

07 Sjøørret Rapport med bilder

08 Sortkutling (45g)

09 Svarthå Rapport med bilder

10 Sypike

11 Torsk

12 Ulke

13 Ørret Rapport med bilder

Totalt antall arter:13

Edited by eppa
Link to comment
Share on other sites

Fet skrift = ny art/pers i 2016


Saltvann: 71


1. Berggylte (2120g)
2. Bergkutling
3. Bergnebb (89g)
4. Blåkjeft (1250g)

5. Blålange (3700g)
6. Blåstål og rødnebb (blåstål 500g)
7. Brisling (16,9g)
8. Brosme (10 020g)

9. Brungylt (135g)
10. Dvergulke
11. Fjesing (180g)
12. Fløyfisk (130g)
13. Gapeflyndre(360g)
14. Glassvar (920g)
15. Gressgylt (67,90g)
16. Grønngylt
17. Gråsteinbit (4750g)
18. Havmus (2200g)
19. Havål (28 720g)
20. Horngjel (630g)
21. Hornkvabbe (81,60g)
22. Hvitting (1680g)
23. Hyse (3040g)
24. Hågjel (1420g)
25. Håkjerring (533kg, est.)

26. Hårvar
27. Kloskate (400g)
28. Knurr (580g)
29. Kolmule (230g)
30. Kveite (16000g)
31. Lange (19 300g)
32. Lomre (1260g)
33. Lusuer (280g)
34. Lyr (7340g)
35. Lysing (9200g)
36. Makrell (880g)

37. Mora (2800g)
38. Paddetorsk (320g)
39. Panserulke (21g)

40. Pigghå (6950g)
41. Piggskate (8140g)
42. Piggvar (3480g)
43. Rognkjeks (-kall) (540g)

44. Rødflekket kutling (21,8g)
45. Rødhai, småflekket (660g)
46. Rødknurr (75g)
47. Rødspette (1300g)
48. Sandflyndre (940g)
49. Sandkutling (2.9g)
50. Sei (11540g)
51. Sild (320g)
52. Skolest (1820g)

53. Skrubbe (800g)
54. Spisskate (10740g)

55. Stripet pelamide (1220g)
56. Strømsild (66g)
57. Svarthå (470g)
58. Svartkutling
59. Sypike
60. Taggmakrell (940g)

61. Tangkutling
62. Tangkvabbe (12,5g)
63. Tangsprell
64. Tangstikling
65. Torsk
(21 000g)
66. Uer (1620g)
67. Ulke (190g)
68. Vassild (900g)
69. Øyepål (121,90)
70. Ål
71. Ålekvabbe (65,40g)

 

Ferskvann: 32


1. Abbor
2. Bekkerøye (330g)
3. Brasme (1040g)

4. Canadarøye (9700g)

5. Dvergmalle
6. Flire (204g)
7. Gjedde (5680g)
8. Gjørs (3140g)
9. Grundling (2,2g)
10. Gullbust
11. Gullfisk (230g)
12. Harr (
870g)
13. Hork (20,7g)
14. Hvitfinnet steinulke (4,8g)
15. Karpe
16. Karuss
17. Lake (560g)
18. Laks (3100g)
19. Laue
20. Mort (840g)
21. Regnbueørret (3400g)
22. Regnlaue (1,4g)
23. Røye
24. Solabbor (12,2g)
25. Stam
26. Steinsmett (4,4g)
27. Stingsild, trepigget
28. Suter (2420g)
29. Sørv
30. Vederbuk (1270g)
31. Ørekyte (3,9g)
32. Ørret (
Brun- 5200g/sjø- 2400g)Totalt 103 arter

Edited by ChristerGj
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Dæljern's arter til nu:

FERSKVANN:

-Gjedde

-Abbor

-Gjørs

-Mort

-Lagesild

-Stam

-Sørv

-Vederbuk

-Brasme

-Ørret

-Flire

-Lake

-Ørekyte

-Laue

-Hork (dessverre)

-Gullbust (2007

-

= 16

SALTVANN:

-Torsk (6kg)

-Lange

-Uer

-Lusuer

-Sei (8kg+)

-Blåstål

-Makrell

-Hyse

-Hvitting

-Lyr (3,5kg)

-Fjesing

-Grønngylt

-Horngjel

-Kutling (aner ikke hva, heh)

-Fjesing

= 14

16 + 14 = 30 :D

Mål for 2007: Suter,Røye,Ål,Canadarøye,Dvergmalle,Asp,Bekkerøye,karuss,sik,harr + +.... får jeg alt det..? Tviler :)

Er det jeg kom på nå.. ikke at det kan være så mange flere, men veit jeg fikk en del rare fisk som jeg ikke visste hva var som ung på hytta i Øygarden. :D;)

(Har egentlig ikke tenkt over dette med hvor mange arter jeg har fått, før jeg så det her på forumet. men

nå får man vel prøve å få noen flere å da..Moro!)

Dæljer'n ;):):D

:D

Edited by Dæljer'n
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

SJØ:

1. Kolje/Hyse

2. Torsk -Foto

3. Sei -Foto

4. Lyr

5. Rødspette (1,2kg) -Foto

6. Skrubbe

7. Sandflyndre -Foto

8. Hvitting

9. Sjøørret (420g og 25cm) -Foto

10. Makrell -Foto

11. Blåstål/Rødnebb -Foto

12. Ålekvabbe

13. Berggylt -Foto

14. Bergnebb

15. Grønngylt

16. Gressgylt

17. Svartkutling

18. Sandkutling

19. Sypike -Foto

20. Knurr

21. Gapeflyndre -Foto

22. Horngjeld/Nebbsild -Foto

23. Svarthå -Foto

24. Laks (3,3kg) -Foto

25. Hågjel

26. Pighå

Ferskvann:

27. Ørret

28. Ål

29. Røye

Edited by Fishermann
Link to comment
Share on other sites

salt vann

1:sei 17950gr

2:torsk 16500gr

3:padde torsk

4:sild

5:piggskate

6:uer

7:lyr 6500gr

8:lange 19900gr

9:pigghå 3710gr

10: smørrflyndre

11:sand flyndre

12:rødspette

13:knurr

14:rødknurr

15: hyse 3160gr

16:makrell

17: lysuer

18:gråstenbit

19:kolmule

20:taggmakrell

21:ulke

22:blåstål

23:Berggylt

24:leirkutling ny 2008

25:ål

26;:brosme 4670gr

27:sypike

28:Horngjel

29: ørret

30:harr

31: gjedde 12000gr

32:vederbuk 2200gr

33:stam 1900gr

34:gullbust 220gr

35:abbor 750gr

36:mort

37:hork 21gr

38:brasme 2050gr

39:ørkytte

40:begnebb

41 :hvitting 2060gr

42:sjøøret

43:laue

44:lake 5750gr

45:Gjørs 1300gr

46:karus 99gr

47: vass sild

48: Røye 850gr

49:svarthå ny 2008

50:Hågjel 850gr

51:sortkutling

52: steinsmett 12gr

53:sik ny 2008

54:sørv 600gr

55:karpe 5750gr ny 2010

56:suter 3050gr ny2010

57:strømmsild

58:øyepål

Link to comment
Share on other sites

Gjedde - 5000g

Abbor - 730g

Ørret - 550g

Sik - 400g

Vedebuk - 600g

Gullbust - ca 100g

6

-

Torsk - 6500g

Knurr - ca 100g

Rødspette - 1000g

Sei - 3800g

Hvitting - 1200g

5

TOTALT: 11

-

Nye Arter 07: Vedebuk,Gullbust

Årests Mål: Ferskvannsål,Gjørs,Mort,Sørv,Brasme, og Suter :P:)

Edited by John Fisher
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Inkludert små mort....53 stk.

13 arter over 5kg.

Berggylte 2,1 kg.

Bergnebb

Blåstål

Breiflabb 6,5

Brungylt

Brosme 14,1

Dvergulke

Fjesing

Gråsteinbitt 6,6

Gressgylt

Grønngylt

Horngjel

Hvitskate 8,5

Hvitting 1,8

Kolje 5,2

Håkjerrring 69

Kloskate 3

Knurr

Kolmule

Kveite 11

Laks 10

Lange 26,5

Lomre

Lusuer

Lyr 6

Makrell 1,9

Pigghå 2,5

Rognkjeks

Rødspette

Sandflyndre

Sandkutling

Sei 9

Sild

Skjeggtorsk

Skrubbe

Slettvar

Slimål :D

Svarthå

Sjøørret 5,3

Sypike

Tangsnelle

Taggmakell

Torsk 20,5

Tunge

Ulke

Vasslid

Ål

Fersk vann.

Abbor

Gjedde

Ørret

Sik

Elvniøye

Sørv

Edited by Mangler Håbrann :(
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

mine arter : alle tatt fra juni 07.

Saltvann:

1.Torsk. over alt

2.Sei. Larviksfjorden

3.Lyr. Larviksfjorden

4.Sjøørret. Viksfjord

5.Makrell. Oslofjorden

6.Knurr. Viksfjord

7.Fjesing. Viksfjord

8.Ulke. Viksfjord

9.Skrubbe. Viksfjord

10.Sandflyndre. Sonskilen

11.Berggylte. Viksfjord

12.Sild. Sonskilen

13.Sypike. Langesund

14.Hvitting. Langesund

15.Horngjell. Viksfjord

16.Bergnebb. Viksfjord

17.Rødspette. Viksfjord

18.Svartkutlig. Nevlunghavn

19.Taggmakrell. Nelvlunghavn

20.Brungylt. Nevlunghavn

21.Småflekka rødhai. Østlandet

22.Gapeflyndre. Viksfjord

23.Rødnebb. Langangen

24.Lysing. Gyltvik

25.Hyse: Holmestrand

26.Kloskate: Holmestrand

27.Lomre: Telemark

28.Fløyfisk: Telemark

29.Svarthå. Føyno

30.Hågjel. Føyno

31.Trepigget stingsild. Vikerøy

32.Dvergulke. Nevlunghavn

33.Tangstikkling. Nevlunghavn

34.Rødknurr. Vestfold

35.Grønngylt. Vestfold

36.Ålekvabbbe. Nevlunghavn

37.Lange.Telemark

38.Gressgylt. Vestfold

39.Tangsprell. Hardangerfjorden

40.Lusuer. Hardangerfjorden

41.Fem trådet tangbrosme. Vestfold

Ferskvann:

1.Ørret. Div.vann

2.Gjedde. Tyrifjorden

3.Abbor. Div.vann

4.Sørv. Gromvannet

5.Mort. Årungen

6.Gullbust. Farris

7.Ål. Gromvannet

8.Vederbuk. Vestfold

9.Laue. Dyno

10.Dvegmalle. Asker

11.Solabbor. Asker

12.Flire. Dyno

13.Gjørs. Dyno

14.Asp. Dyno

15.Bekkerøye. oslo

16.Stam. Dyno

17.Brasme. Glomma

18.Suter. Asker

19.Ørkyte. Enebakk

20.Karuss. Nesodden

21.Karpe. Asker

22.Gullfisk. Vestfold

23.Hork. Dyno

24.Regnlaue. Tvedestrand

25.Steinsmett. Rotnes

26.Lake.Glomma

27.Regnbueørret. Larvik

Totalt 68

Edited by fredz
Link to comment
Share on other sites

Mine arter: sist oppdatert 29.03.08

tall i paranten er ny art det året

FERSKVANN:

1: abbor

2: Gjedde

3: ørret

4: Røye

5: laks

6: sjøørret

SALTVANN:

1: bergnebb (2006)

2: blåstål (2007)

3: Brosme

4: havmus (2006)

5: horngjel (2007)

6: hyse

7: Knurr (2007)

8: rødknurr (2007)

9: kveite (2007)

10 Lange

11: lyr

12: makrell

13: pigghå (2007)

14: sandflyndre (2007)

15: gapeflyndre (2007)

16: sei

17: sild

18: sypike

19: torsk

20: uer

21: lusuer (2007)

22: ål (2007)

23: grønngylt (2007)

24: berggylt (2007)

25: blåkjeft (2007)

26: hvitting (2007)

27: hågjel (2007)

28: glassvar (2007)

29: Lomre (2008)

Totalt 6 ferskvann + 29 saltvann = 35arter

Edited by boblerør
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann:

abbor: 2x 1500g

gjedde: 14650g

gjørs: 6000g

ørret: 1730g

sjøørret 1745g (2755g vinterstøring)

asp: 1900g

lake: 1500g

røye: 1350

vederbuk: 1240g

stam: ca 600g

harr: 620g

sik: ca 800g

brasme: 1750g

mort

laue

flire

hork

sørv

ørekyte

gullbust

ferskvannsulke (fanget med hendene, hvis det teller)

Saltvann:

torsk

makrell

sei

berggylte

hviting

horngjell

Edited by rolsen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Ferskvatn

1. Abbor

2. Aure (3900)

3. Bekkerøye

4. Brasme

5. Dvergmalle

6. Flire

7. Gjedde (4500)

8. Gjørs

9. Grundling

10. Gullfisk

11. Harr (1100)

12. Hork

13. Karuss (750)

14. Kvitfinna steinulke

15. Lake

16. Laue

17. Mort (940)

18. Røye

19. Stam

20. Steinsmett

21. Stingsild, trepigga

22. Suter

23. Sørv

24. Vederbuk

25. Ørekyte (49)

Saltvatn

26. Berggylte

27. Bergkutling

28. Bergnebb

29. Blåkjeft (1300)

30. Blåstål/raudnebb

31. Brosme (9400)

32. Brungylt

33. Dvergulke

34. Fjesing

35. Gapeflyndre

36. Grasgylt

37. Grønngylt

38. Gråsteinbit (3500)

39. Hornkvabbe (69,4)

40. Hyse

41. Hågjel (1550)

42. Kloskate (770)

43. Knurr

44. Kolmule

45. Kveite

46. Laks

47. Lange (15560)

48. Lomre

49. Lusuer

50. Lyr

51. Lysing (4800)

52. Makrell

53. Paddetorsk

54. Pigghå (4900)

55. Piggskate (4700)

56. Piggvar (650)

57. Rødknurr (940)

58. Rødspette (1504)

59. Sandflyndre (680)

60. Sandkutling

61. Sei

62. Sild

63. (Sjøaure (2800))

64. Skrubbe

65. Spisskate (1112)

66. Strømsild

67. Svarthå

68. Svartkutling

69. Sypike (182)

70. Tangstikling

71. Tangkutling

72. Tangkvabbe

73. Torsk (4500)

74. Uer

75. Ulke, vanlig (310)

76. Øyepål

77. Ål

78. Ålekvabbe (187,2)

Mål 2009: 80 artar

Edited by Chironomus
Link to comment
Share on other sites

Ikke artsjakt som er det mest utpregede i mitt fiske, men tar imot allt som dukker opp med takk.

Bergnebb 0,0433 kg
Blåstål 0,344 kg
Berggylte 0.647 kg
Breiflabb 14,3 kg
Brosme 7,8 kg
Grønngylte 0,117 kg
Gråsteinbit 1,81 kg

Horngjel 0,591 kg
Hvitting 1,35 kg
Hyse 4,3 kg
Hågjel 1,68 kg
Knurr 0,635 kg
Kveite 175 cm
Lange 12,4 kg
Lusuer 0,460 kg
Lyr 9,3 kg
Lysing 5,5 kg
Makrell 1,01 kg
Piggskate 5,34 kg
Rødspette 1,52 kg
Rognkjeks 2,94 kg
Sandflyndre 0,633 kg
Sandkutling
Sei 13,7 kg
Sild 0,483 kg
Svarthå 0,149 kg
Svartkutling
Sypike 0,145 kg
Taggmakrell 0.73 kg
Torsk 23,2 kg
Uer 2,3 kg

I ferskvann
Røye 0,15 kg
Ørret 4,1 kg

Totalt 33 arter

Edited by nordmøring
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

MINE ARTER PR.23.08.07 (Begynner fra skretsj) Nye/Endringer 2009 med RØD Skrift:)

SALTVANN

-Svartkutling 39g. foto

-Rødnebb/Blåstål foto

-Bergnebb foto

-Torsk foto

-Lyr ca.3kg foto

-Bergylte foto

-Lange 1.9kg foto

-Hyse foto

-Sypike 120g.foto

-Makrell

-Sei

-Hvitting 940g.

-Knurr

-Brosme 4200g. foto

-Piggvar 720g. foto

-Sandflyndre 560g. foto

-Rødspette 240g. foto

-Skrubbe 580g. foto

-Grønngylt 65g. foto

-Sjøørret 380g. foto

-Horngjel ca.400g. foto

-Kveite 700g. foto

-Lomre 580g. foto

-Fjesing 460g. foto

-Fløyfisk 120g. foto

-Lusuer 240g. foto

-Pigghå 1380g.

FERSKVANN

-Laks 10,6 kg foto

-Ørret. foto

Edited by oohaga
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.