Jump to content
Fiskersiden

Recommended Posts

Ny og oppdatert liste! Kun saltvann - Norge, kun fra land. Kystmeite fetisj!

ny art juli 2005: ulke

ny pers juli 2005: skrubbe 875

1. Sandflyndre 650g

2. Skrubbe 875g

3. Rødspette 2550g

4. Tunge

5. Lomre 1350g

6. Piggvar 910g

7. Fjesing

8. Gråsteinbit

9. Kveite ca 11kilo

10. Glassvar

11. Makrell ca 1,8kg

12. Lyr

13. Sei

14. Torsk

15. Sjørret

16. Rødnebb

17. Knurr 350g

18. Sypike

19. Hvitting 1,1kg

20. Hyse 1,9kg

21. Horngjell

22. Berggyllt

23. Bergnebb

24. Grønngylt

25. Sandkutlig

26. Svartkutlig

27. Blåstål

28. Lysing 1985g

29. Vassild 33,5cm

30. Ulke 435g

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1 Abbor 1075

2 Asp 3130

3 Bekkeniøye x

4 Bekkerøye x

5 Brasme 2713

6 Canadarøye 1950

7 Flire 254

8 Gjedde 10125

9 Gjørs 1500

10 Harr 810

11 Lake 1310

12 Laks 9500

13 Laue x

14 Mort 320

15 Røye 4100

16 Sik 200

17 Sjørøye 970

18 Sjøørret 4150

19 Stam 1550

20 Suter 2190

21 Sørv 760

22 Vederbuk 1840

23 Ørekyte x

24 Ørret 6550

25 Ål 650

26 Nipigget stingsild

27 Solabbor

28 Steinsmett

29 Hork

30 Dvergmalle

31 Gullfisk

32 Regnlaue

33 Karpe 2390

1 Berggylte 962

2 Bergnebb 54

3 Blåstål 633

4 Brosme 6300

5 Brungylt 307

6 Fjesing

7 Fløyfisk 135

8 Gressgylt 38

9 Grønngylt 127

10 Havabbor 3005

11 Horngjel x

12 Hvitting 1100

13 Hyse/Kolje 1600

14 Hågjel 1160

15 Knurr 440

16 Kolmule x

17 Kveite 19700

18 Lange 20900

19 Leirkutling 5

20 Lusuer x

21 Lyr 4750

22 Makrell 1220

23 Pigghå 1930

24 Rødnebb 395

25 Rødspette x

26 Sandflyndre 465

27 Sei 3600

28 Sild 95

29 Skrubbe x

30 Svarthå 680

31 Svartkutling 42

32 Sypike 168

33 Torsk 14200

34 Uer x

35 Ulke 135

36 Slimål 12

37 Piggskate 5000

38 Gråsteinbit 2050

39 Småflekket rødhai 430

40 Rødknurr

41 Tangkutling

42 Lomre

Totalt 75

(Fisk i denne fargen er nye i 2006)

(Fisk i denne fargen er nye i 2007 (til ære for Trym))

(Fisk i denne fargen er endret i 2011)

Edited by Espen Ørud
Link to comment
Share on other sites

min er spinkel men ja ja

1. abbor

2. ørret

3. gjedde

4. røye

5. mort

6. torsk

7. sei

8. berggylte

9. makrell

10. lyr

11. laue

12. sørv

13. horngjel

14. ørekyte

15. bergnebb

16. knurr

17. liten

18. brasme

19. hork

20. brisling

21. sypike

har også tatt veldig mange forskjellige fisker i japan rundt 10 forskjellige

ihvertfall!

Link to comment
Share on other sites

1 Abbor (Liten)

2 gjedde

3 Sjøørret 2,1Kg

4 røye

5 Sjørøye

6 Ørret

7 Torsk 12Kg (10Kg fra land)

8 Sei 6Kg

9 Hyse (Over 4Kg)

10 Gråsteinbit 5kg

11 Sandflyndre

12 Dvergulke

13 Hvitting

14 Lyr

15 Makrell 1kg

16 Rødspette

17 Uer

18 Ål

19 Sild

Tatt kjapt, kommer sikkert på flere etterhvert!

Ønskeliste:

Kveite, Laks, Regnbue, Lange, og ny Sei Pers i første omgang.

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann 29

Saltvann 18

Totalt 47

FERSKVANN:

1 Abbor 1290

2 Asp 1420

3 Brasme 2300

4 Dvergmalle 75

5 Flire 280

6 Gjedde 4800

7 Gjørs 5800

8 Grundling 13,6

9 Gullbust

10 Harr 700

11 Hork

12 Karpe 3580

13 Karuss

14 Lake 2750

15 Laue 38

16 Mort

17 Regnlaue 1,8

18 Røye

19 Sik

20 Solabbor 30

21 Stam 2490

22 Steinsmett 8,6

23 Suter ( ca. 1 kg.)

24 Sørv

25 Trepigget stingsild 1,1

26 Vederbuk 2080

27 Ørekyte

28 Ørret 1300

29 Ål 840

SALTVANN:

1 Berggylte 290

2 Bergnebb 80

3 Grønngylt 60

4 Havabbor 1290

6 Horngjel 350 gr.

5 Hvitting 1000

7 Knurr

8 Lyr 1440

9 Makrell

10 Sei

11 Sild

12 Sjøørret

13 Skrubbe

14 Svartkutling 11,4

15 Sypike

16 Tangkutling 0,6 gr - 4,2 cm

17 Torsk

18 Ulke 200

Edited by Haugen
Link to comment
Share on other sites

Er ingen "samler", men jeg kan jo ta med noe av det jeg har fått.

Abbor - 1190g - Akersvannet

Brasme - 4080g - Storelva

Gjedde -10000g - Gunnekleivfjorden

Gjørs - 7300g - Akersvannet

Karpe - 9180g - Ulsrudvannet

Karuss - 2290g - Bergstjern

Stam - 2500g - Drammenselva

Suter - 3080g - Solbergtjern

Sørv - 1040g - Gunnekleivfjorden

Ål - 2250g - Sandneslangen

-----------------------------------

Laks - 7-8kg - Skienselva

Ørret - 3-4kg - Skienselva

S.Ørret-ca.2kg - Skienselva

Sei - 6-7kg - Kåfjord

Torsk -18700g - Kåfjord

Link to comment
Share on other sites

Har ikke ført noen logg så vekt er ikke med her. Var dette jeg kom på i farten.

Ferskvann

1. Abbor

2. Gjedde

3. Gjørs

4. Ørret

5. Regnbueørret

6. Røye

7. Laks

8. Sik

9. Harr

10. Mort

11. Gullbust

12. Brasme

13. Laue

14. Flire

15. Sørv

16. Karrus

17. Ørekyte

18. Nipigget Stingsild

19. Stam

20. Vederbuk

21. Ål

22. Suter

23. Karpe

24. Dvergmalle

Saltvann

1. Torsk

2. Lange

3. Sei

4. Hyse

5. Lyr

6. Brosme

7. Hvitting

8. Bergnebb

9. Berggylte

10. Grønngylte

11. Blåstål

12. Rødnebb

13. Rødspette

14. Skrubbe

15. Sandflyndre

16. Pigghå

17. Vassild

18. Makrell

19. Horngjel

20. Knurr

21. Tangsprell

22. Sypike

23. Havabbor

Link to comment
Share on other sites

Min er vel ikke av de lengste..

Ferskvann:

1. Ørret - 1670 g

2. Harr - 990 g

3. Gjedde - ca 9-10 kg (?)

4. Abbor - 990 g

5. Røye - 1860 g

6. Vederbuk

7. Mort

8. Ørekyte

9. Brasme

10. Sik 1500 g NY 2006

11. Laue

12. Krøkle

13. Hork

14. Karuss 750 g Ny 2006

Saltvann:

1. Sei - 6000 g

2. Lyr - 3450 g

3. Torsk - 5500 g

4. Berggylte

5. Bergnebb

6. Hyse

7. Hviting

8. Blåstål

9. Uer

10. Sild

11. Ål

12. Rødspette

13. Skrubbe

14. Horngjel

15. Makrell

16. Knurr

17. Dverg ulke

30 arter[/b]

Edited by Ole M
Link to comment
Share on other sites

Guest sjefsfeskern

Ferskvann 24 Arter

Abbor 1950 g

Asp 3020 g

Gjørs 3310 g

Gjedde 10700 g

Brasme 2550 g

Flire 570 g

Harr 1105 g

Hork

Gullbust 170

Karuss 570 g

Krøkle 30 g

Lake 3760 g

Laks (smolt)

Laue 65 g

Mort 485 g

Stam 2990 g

Suter 2730 g

Sørv 1250 g

Vederbuk 2740 g

Ørekyte

Røye 6300 g

Sik 890 g

Ørret

Ål 2130 g

Saltvann 24 arter:

Rødspette

Sandflyndre

Pigghå

Knurr

Horngjel

Sjøørret 1350 g

Bergylt

Bergnebb

Blåstål 440g

Makrell

Skate, Vet ikke hvilken type

Sypike

Hyse

Hvitting

Lyr

Paddetorsk 145 g (Iddefjorden)

Sei

Torsk

Ulke

Sild

Skrubbe

Taggmakrell

Svartkutling 13 cm/20 g

Fløyfisk (Hunn) 21 cm 50 g

48 arter.

Edited by JørgenØ
Link to comment
Share on other sites

Saltvann: 70

1   Berggylte - 2360
2   Bergkutling - 1,16
3   Bergnebb - 87
4   Blåkjeft - 1110
5   Blålange 10,300
6   Blåstål - 555
7   Brisling   6,5 cm                                                                    8   Brosme - 13,500
9   Brungylt - 120
10   Dvergulke - 60                                                                  11 Femtrådet tangbrosme - 7,7
12 Fjesing - 462
13 Fløyfisk - 180
14 Gapeflyndre - 794
15 Gressgylt - 55
16 Grønngylt - 200
17 Gråsteinbit - 7,775
18 Havabbor - 6,090
19 Havmus - 1130
20 Havål - 13,700
21 Horngjel - 580                                                                      22 Hornkvabbe - 10,93/12
23 Hvitskate - 8,700
24 Hvitting - 1010
25 Hyse - 3100
26 Hågjel - 1135                                                                       27 Hårvar - 69/15
28 Kloskate - 976
29 Knurr - 690
30 Kveite - 3500
31 Kystringbuk - 4
32 Lange - 16100
33 Leirkutling - liten
34 Lomre - 610
35 Lusuer - 342
36 Lyr - 4690
37 Lysing - 1,630
38 Makrell - 1,120                                                                    39 Nordlig knurrulke - 21,63/14,5
40 Paddetorsk - 314
41 Pigghå -5,860
42 Piggskate - 4790
43 Piggvar - 2340
44 Regnbueørret - 178
45 Rognkall - 932                                                                     46 Rødflekket kutling 15/11,5                                                   47 Rødknurr - 1,48g/5,5 cm
48 Rødspette - 1750
49 Sandflyndre - 705
50 Sandkutling
51 Sei - 7440
52 Sild - 359
(Sjøørret - 5120)
53 Skrubbe - 795

54 Slettvar - 448
55 Stor kantnål - 42
56 Stingsild, trepigg.
57 Svarthå - 400
58 Svartkutling 49,12 g
59 Sypike - 174
60 Taggmakrell - 478
61 Tangkutling - 1,01
62 Tangkvabbe - 10 cm                                                            63 Tangsnelle - 2,69 g
64 Tangsprell - 36,26
65  Tangstikling - 16,12
66 Torsk - 15,300
67 Tunge - 772
68 Uer - 1365
69 Ulke - 400
70 Ålekvabbe - 106


Ferskvann: 32

1  Abbor - 565
2  Bekkerøye 258 g
3  Brasme - 1330                                                                        4  Dvergmalle - 604 gram
5  Flire
6  Gjedde - 8250
7  Gjørs - 400
8  Grundling -23                                                                      9-Gullbust - 107
10  Gullfisk - 866
11  Harr - 625
12 Hork - 15                                                                               13 Hvitfinnet steinulke    6,5 cm                                                14 Karpe - 390
15 Karuss - 775                                                                        16 Krøkle - 8
17 Laks - 1730
18 Laue - 33
19 Mort - 126                                                                           20 Nipigget stingsild - 0,26/3,4
21 Regnlaue -1,51
22 Røye - 664
23 Sik - 500                                                                              24 Solabbor                                                                               25 Stam - 1480                                                                         26 Steinsmett - 1,5
27 Suter
28 Sørv - 825
29 Vederbuk - 1247
30 Ørekyte - 2,72
31 Ørret - 532
32 Ål - 775

Sum: 102

Edited by Davidsen
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann:

1.Abbor

2.Mort

3.Ørret

4.Vederbuk

5.Stam

6.Flire

7.Brasme

8.Hork

9.Ørkyte

10.Sik

11.Harr

12.Asp

13.Gjørs

14.Gjedde

15.Laue

16.Gullbust

17.Steinsmett

18.Lake

19.Solabbor

20.Suter

21.Karpe

22.Sørv

23.Karuss

Saltvann:

1.Torsk

2.Sei

3.Makrell

4.Sypike

5.Hvitting

6.Berggylte

7.Bergnebb

8.Grønngylte

9.Blåstål/Rødnebb

10.Småsil(Tobis)

11.Rødspette

12.Sandflyndre

13.Dvergulke

14.Ulke

15.Sandkutling

16.Tangkutling

17.Svartkutling

18.Knurr

19.Brungylte

20.Skrubb

21.Sild

22.Horngjell

45 arter

Edited by Hoika
Link to comment
Share on other sites

47 saltvann

Bergkutling

Berggylt

Bergnebb

Blåstål

Brosme

Dvergulke

Fjesing

Fløyfisk

Gapeflyndre

Gressgylt

Grønngylt

Gråsteinbit

Havabbor

Horngjel

Hvitting

Hyse

Hågjel

Knurr

Kveite

Lange

Lomre

Lusuer

Lyr

Lysing

Makrell

Paddetorsk

Pigghå

Piggskate

Piggvar

Rødspette

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Skrubbe

Slimål

Stingsild

Storsil

Svarthå

Svartkutling

Sypike

Taggmakrell

Tangkutling

Tangkvabbe

Torsk

Uer

Ulke

Ålekvabbe

Bare 20 ferskvann

Abbor

Bekkerøye - 190 g

Brasme

Flire

Gjedde

Gjørs

Grundling

Hork

Karpe

karuss

Laks

Laue

Mort

Sik

Sjøørret

Suter

Sørv

Vederbuk

Ørret

ål

Tilsammen 67

Edited by Mona Davidsen
Link to comment
Share on other sites

Vet ikke om jeg gidder dette en gang til......

Thor Eivind, gidder du?

Alternativt:

1 art brakkvann: Hammerharr!

Skal fikse den jeg Cato :-) -ThorEH-

ferskvann

1 Abbor

2 Asp

3 Bekkerøye

4 Brasme

5 Dvergmalle

6 Flire

7 Gjedde

8 Gjørs

9 Gullbust

10 Harr

11 Hork

12 Karpe

13 Karuss

14 Krøkle

15 Lake

16 Laue

17 Mort

18 Sik

19 Stam

20 Steinsmett

21 Suter

22 Sørv

23 Vederbuk

24 Ørekyte

25 Ørret

Saltvann

26 Berggylt

27 Bergnebb

28 Blåstål

29 Brisling

30 Brosme

31 Elveniøye

32 Fløyfisk

33 Gapeflyndre

34 Glassvar

35 Gressgylt

36 Grønngylt

37 Gråsteinbit

38 Havabbor

39 Havål

40 Horngjel

41 Hvitting

42 Hyse

43 Hågjel

44 Knurr

45 Kolmule

46 Kveite

47 Laks

48 Lange

49 Leirkutling

50 Lusuer

51 Lyr

52 Lysing

53 Makrell

54 Pigghå

55 Piggskate

56 Regnbueørret

57 Rødnebb

58 Rødspette

59 Røye

60 Sandflyndre

61 Sandkutling

62 Sei

63 Sild

64 Sjøørret

65 Skrubbe

66 Slimål

67 Småsil

68 Stamsild

69 Stingsild, nipigget

70 Stingsild, trepigget

71 Storsil

72 Strømsild

73 Svarthå

74 Svartkutling

75 Sypike

76 Taggmakrell

77 Tangsprell

78 Torsk

79 Uer

80 Ulke

81 Vassild

82 Øyepål

83 Ål

84 Ålekvabbe

Link to comment
Share on other sites

Får slenge meg på jeg og ... (stille på jobben). 58 arter - sett meg inn som nr 10 med en gang Thor! [ :wub: ]

(Går ut fra at strandnot ikke gjelder ...)

Ferskvann (24):

Laks

Ørret

Regnbueørret

Røye

Sik

Harr

Gjedde

Ål

Ørekyte

Asp

Mort

Sørv

Gullbust

Stam

Vederbuk

Brasme

Flire

Laue

Suter

Karpe

Abbor

Gjørs

Hork

Lake

Saltvann (34):

Pigghå

Svarthå

Torsk

Sei

Lyr

Hvitting

Hyse

Sypike

Øyepål

Kolmule

Lysing

Brosme

Lange

Uer

Blåkjeft

Lusuer

Berggylte

Blåstål

Bergnebb

Sandflyndre

Skrubbe

Rødspette

Gapeflyndre

Blåkveite

Makrell

Horngjel

Fjesing

Knurr

Sild

Svartkutling

Isgalt

Vassild

Havabbor

Gråsteinbit

Ops - 59 arter, glemte slimål. Det er jo fisk det også...

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann:

1.Ørret

2.Gjedde

3.Mort

4.Sørv

5.Ørekyte

6.Abbor

7.Suter

8.Vederbuk

9.Gjørs

10.Brasme

11.Flire

12.Laue

13.Asp

14.Dvergmalle

15.Bekkerøye

Saltvann:

1.Berggylte

2.Bergnebb

3.Bergkutling

4.Steinbit

5.Brosme

6.Ulke

7.Gapeflyndre

8.Gressgylt

9.Grønngylt

10.Horngjel

11.Hvitting

12.Hyse

13.Knurr

14.Rødknurr

15.Kveite

16.Lange

17.Lomre

18.Lusuer

19.Lyr

20.Lysing

21.Makrell

22.Rødnebb

23.Rødspette

24.Sandflyndre

25.Sandkutling

26.Skrubbe

27.Svartkutling

28.Sypike

29.Taggmakrell

30.Tangkvabbe

31.Torsk

32.Sei

33.Sild

34.Ål

35.Slimål

36.Piggskate

37.Uer

38.Hågjel

39.Trepigget stingsild

40.Mudderkutling

41.Paddetorsk

42.Svarthå

43.Øyepål

44.Strømsild

= 59 arter

Edited by Havengel
Link to comment
Share on other sites

1. abbor 1800

2. brasme 3600

3. flire

4. gjedde 11000

5. gullbust 220

6. harr 1010

7. hork

8. laks 4650

9. laue

10. mort 830

11. regnbueørret

12. sik 1900

13. stam 2750

14. steinsmett

15. sørv 1110

16. suter 3025

17. vederbuk 2325

18. ørekyte

19. ørret 1250

20. karrus 650

21. karpe 3040

22. krøkle

23. lake 5450

24. ål 1270

25. gjørs 7360

26. røye

27. SØ

Fisker kun i ferskvann

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann

1.Abbor 1800g

2.Asp

3.Bekkerøye

4.Brasme

5.Dvergmalle

6.Flire

7.Gjedde

8.Gjørs

9.Gullbust

10.Harr

11.Hork

12.Karrus

13.Karpe

14.Krøkkle

15.Laks

16.Laue

17.Mort

18.Pukkellaks

19.Regnbueørret

20.Røye

21.Sik

22.Stam

23.Sjørøye

24.Steinsmett

25.Sørv

26.Suter

27.Vederbuk

28.Ørekyte

29.Ørret

30.Ål

Saltvann

31.Berggylte

32.Bergnebb

33.Blåstål

34.Brosme

35.Gråsteinbit

36.Havabbor

37.Horgjel

38.Hvitting

39.Hyse

40.Knurr

41.Kveite

42.Lusuer

43.Lyr

44.Makrell

45.Pigghå

46.Rognkjeks

47.Rødspette

48.Sandflyndre

49.Sandkuttling

50.Sei

51.Sild

52.Sjøørret

53.Skrubbe

54.Slimål

55.Stingsild 3-pigget

56.Svartkutling

57.Torsk

58.Uer

59.Vassild

Tror det var alt. Kan dukke opp noen til litt senere

Link to comment
Share on other sites

ingen typisk artsfisker, jeg... men oppsummeringen blir som følger:

Ferskvann:

Laks

Sjøørret

Harr

Ørret

Regnbue

Abbor

Gjedde

Mort

Vederbuk

Røye

Ørkyte

Niøye

Lake

.......................................................

Saltvann:

Torsk

Hvitting

Sei

Makrell

Lyr

Horngjel

Bergnebb

Sypike

Ål

Lange

Brosme

Rødspette

Sandflyndre

Smørflyndre

Blåstål

Knurr

Havabbor

Har glemt denne tråden jeg:

2007:Rødknurr 680 gram på dorging

-flere arter vil nok komme til etterhvert som jeg erindrer hva jeg har fått opp igjennom åra... har aldri skrevet det opp.

Edited by Laksefiskern
Link to comment
Share on other sites

Abbor 1,2 kg

Gjedde 8,6 kg

Gjørs 4,2 kg

Stam

Vederbuk

Brasme

Flire

Mort

Sørv

Laue

Ål

Ørret 1,8 kg

Røye

Harr 0,85 kg

Sik

Torsk 14,1 kg

Sei 5,1 kg

Lyr

Lange

Makrell 1,1 kg

Sild 0,54 kg

Vassild

Knurr

Berggylte

Lusuer

Piggskate 2,5 kg

Rødspette 2,7 kg

Gapeflyndre

Sandflyndre

Kveite 1,07 kg

Kolje

Lysing 2,7 kg

Hvitting

Blåstål

Skrubbe 490g

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann:

1. Abbor 450g

2. Gjedde 3000g

3. Brasme

4. Vederbuk

5. Sik

6. Mort

7. Ørret 1250g

8. Sjøørret 850g

Saltvann:

1. Torsk 4200g

2. Sei 2500g

3. Sjøørret 1300g

4. Berggylte

5. Blåstål

6. Horgjel

7. Knurr

8. Makrell 950g

9. Rødspette

10. Sild

11. Stingsild

Totalt 19 arter.

Link to comment
Share on other sites

Ferskvannsfisker:

Abbor 1,2

Bekkerøye 400 gr.

Brasme 1,5

Flire 400 gr.

Gjedde 6,5

Gullbust 200 gr.

Harr 990 gr.

Hork (liten)

Karuss 400 gr.

Lake 1,5

Laks 10,3

Laue (liten)

Mort 400 gr.

Regnbueørret 750 gr.

Røye 400 gr.

Sik 200 gr.

Ørret 1,5 kg.

Vederbuk 1,5 kg.

Ørekyte

Steinsmett

Saltvann:

Berggylte

Bergnebb

Horngjel

Hvitting

Hyse

Knurr

Lyr

Makrell

Rødspette

Sandflyndre

Sei

Sild

Skrubbe

Torsk 7,5

Trepigg Stingsild

Ål 1,3 kg.

Kommer litt til kort mot mange her ser jeg!!

Er 36 arter.

Link to comment
Share on other sites

Ferskvannsfisker

1.laks 7,9kg

2.ørret 0,7kg

3.regnbueørret 1,3kg

4.røye 0,2kg

5.ål

Saltvannsfisker

6.sild

7.torsk 15-16kg

8.hyse

9.hvitting

10.lyr

11.sei

12.sypike

13.brosme

14.lange

15.horngjel

16.sjøørret 5,4kg

17.lusuer

18.uer

19.knurr

20.blåstål

21.rødnebb

22.berggylt

23.bergnebb

24.grønngylt

25.gråsteinbit 2,9kg

26.makrell

27.sandflyndre

28.skrubbe

29.rødspette

ikkje rare lista i forhold til andre her men men[ :wub: ]

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann

1 Abbor

2 Bekkerøye

3 Brasme

4 Dvergmalle

5 Flire

6 Gjedde

7 Gjørs

8 Gullbust

9 Harr

10 Hork

11 Karpe

12 Karuss

13 Krøkle

14 Lake

15 Laks

16 Laue

17 Mort

18 Regnbueø.

19 Røye

20 Sik

21 Sjørøye

22 Sjøørret

23 Stam

24 Steinsmett

25 Suter

26 Sørv

27 Vederbuk

28 Ørekyte

29 Ørret

30 Ål

31 Asp

Saltvann

1 Berggylte

2 Bergnebb

3 Blåkjeft

4 Blåstål

5 Brosme

6 Brungylt

7 Dvergulke

8 Fjesing

9 Fløyfisk

10 Piggskate

11 Gapeflyndre

12 Gressgylt

13 Grønngylt

14 Gråsteinbit

15 Havabbor

16 Horngjel

17 Hvitting

18 Hyse

19 Hågjel

20 Knurr

21 Kolmule

22 Kveite

23 Lange

24 Lusuer

25 Lyr

26 Makrell

27 Paddetorsk

28 Pigghå

29 Piggvar

30 Rødspette

31 Sandflyndre

32 Sei

33 Sild

34 Skjeggtorsk

35 Skrubbe

36 Slettvar

37 Slimål

38 Småsil (tobis)

39 Stingsild

40 Storsil

41 Svarthå

42 Svartkutling

43 Sypike

44 Taggmakrell

45 Torsk

46 Tykkleppet multe

47 Uer

48 Ulke

49 Vassild

50 Øyepål

51 Ålekvabbe

52 Lomre

53 Småfläckad rödhaj (Ny 20/07/08)

Edited by Lho
Link to comment
Share on other sites

69 arter

1 abbor 1700 gram

2 bekkerøye

3 berggylte 1800 gram

4 Bergkutling

5 bergnebb 79 gram

6 blåstål 780 gram

7 brasme 2000g ++

8 breiflabb 2800g

9 Brungylt 211 gram

10 Dvergulke

11 fløyfisk 186 gram

12 gapeflyndre 268 gram, flyndrevika

13 gjedde 6200g

14 gressgylt 55g

15 grønngylt 240g

16 gråsteinbit 3800 gram

17 harr

18 Havmus 1750 gram

19 horngjel 560g

20 hvitting 890g

21 hyse 4200 gram

22 Hågjel 650g

23 Karpe 1300 gram

24 knurr 498 gram

25 laks 7600 gram

26 lange 12000 gram

27 Leirkutling

28 Lomre 1415 gram 48cm

29 lusuer 421 gram

30 lyr 6000 gram

31 makrell 1900 gram

32 mort 300 gram

33 pigghå 5100gram

34 Regnbueørret 4200 gram

35 rognkjeks 4000 gram

36 rødknurr 186g

37 rødspette 1320 gram

38 røye 1400 gram

39 sandflyndre 678 gram

40 sandkutling

41 sei 5300 gram

42 sik

43 sild 400 gram

44 sjøørøye

45 sjøørret 4100g

46 skjeggtorsk ca 5oog

47 skrubbe 1200 gram

48 slimål

49 Småsil

50 svartkutling 54g

51 stingsild-trepigget

52 Storsil 48 gram

53 suter 400 gram

54 svarthå 330 gram

55 sypike 240g

56 sørv 800 gram

57 taggmakrell 755g

58 Tangkutling

59 Tangkvabbe

60 torsk 9800 gram

61 ulke 300 gram

62 Vederbuk 400 gram

63 ørekyte

64 ørret 2200 gram

65 ål 1500 gram

66 ålekvabbe 222g

67 canadarøye

68. brosme 320g. Årdalsfjorden 08.06.07

69. brisling Hommersåk 08.07.07

pers 2007: 4

ny art 2007: 2

Edited by kim andre
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann:

Abbor 400g

Brasme 500g

Gjedde 4kg

Ørret 1kg

Karuss 300g

Mort 150g

Laue 20g

Ørekyte

Saltvann:

Sjøørret 1kg

Sei 2kg

Lyr 1,5kg

Hyse 1,7kg

Knurr 400g

Hvitting 1,3kg

Skrubbe 800g

Sandflyndre 350g

Makrell 1kg

Horngjel 800g

Ål 300g

Bergnebb

Torsk 5kg

Lange 1,1kg

22 arter tilsammen!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.