Jump to content
Fiskersiden

Recommended Posts

Ferskvann

Abbor

Brasme

Flire

Gjedde

Gjørs

Gullbust

Hork

Krøkle

Laue

Mort

Stam

Suter

Sørv

Vederbuk

Ørekyte

Ørret

Ål

Saltvann

Berggylte

Bergnebb

Blåstål

Dvergulke

Fløyfisk

Gapeflyndre

Gressgylte

Grønngylte

Horngjel

Hvitting

Hyse

Knurr

Lyr

Makrell

Rødspette

Sandflyndre

Sei

Sild

Sjøørret

Skrubbe

Svartkutling

Sypike

Tangkvabbe

Torsk

Uer

Vanlig ulke

Brosme

Lange

45 arter.

RF

Link to comment
Share on other sites

Jeg får vel henge ut min liste jeg også da.Den gjenspeiler vel at jeg i hovedsak fisker i ferskvann. De salte artene er oppsamlet gjennom mange ungdomssommere i trønderriket og et par voksne fisketurer til Hitra.

Art ferskvann

Abbor 1550

Brasme 3675

Dvergmalle 80

Flire 520

Gjedde 9300

Gjørs 3200

Gullbust 120

Harr 1520

Hork 40

Karpe 9150

Karuss 1530

Lake 600

Laks 550

Laue 50

Mort 890

Røye 820

Sik 540

Sjørøye 900

Sjøørret 1100

Stam 2550

Suter 2810 (Ny pers 2006)

Sørv 950

Vederbuk 2175

Ørkyte 30

Ørret 1050

Ål 1200

Saltvann

Berggylte

Bergnebb

Blåstål

Brosme 3200

Grønngylt

Gråsteinbit

Horngjel

Hvitting

Hyse

Knurr

Kolmule

Lange

Lyr 5500

Lusuer

Makrell 750

Rognkjeks

Rødspette

Sandflyndre

Sei 3200

Sild

Skrubbe

Svartkutling

Svarthå

Sypike

Stingsild

Torsk 13900

Uer 2200

Ulke

Totalt skulle det bli 26 ferske og 28 salte = 54

Link to comment
Share on other sites

Sent, men godt. Her er min artsliste.

Ferskvann:

1. Abbor

2. Asp

3. Brasme

4. Dvergmalle

5. Elveniøye

6. Flire

7. Gjedde

8. Gjørs

9. Gullbust

10. Harr

11. Karpe

12. Lake

13. Laks

14. Laue

15. Mort

16. Regnbueørret

17. Røye

18. Sik

19. Stam

20. Stingsild nipigget

21. Stingsild trepigget

22. Suter

23. Sørv

24. Vederbuk

25. Ørekyte

26. Ørret

27. Ål

Saltvann:

28. Berggylte

29. Bergnebb

30. Blåkjeft

31. Blåstål

32. Brosme

33. Brungylt

34. Dvergulke

35. Fjesing

36. Fløyfisk

37. Gapeflyndre

38. Gressgylt

39. Grønngylt

40. Gråsteinbit

41. Horngjel

42. Hvitting

43. Hyse

44. Hågjel

45. Isgalt

46. Kantnål stor

47. Kloskate

48. Knurr

49. Kolmule

50. Kveite

51. Lange

52. Lomre

53. Lusuer

54. Lyr

55. Lysing

56. Makrell

57. Piggskate

58. Pigghå

59. Piggvar

60. Rognkall

61. Rødnebb

62. Rødspette

63. Sandflyndre

64. Sandkutling

65. Sei

66. Sild

67. Sjøørret

68. Skrubbe

69. Slimål

70. Snabeluer

71. Strømsild

72. Svarthå

73. Svartkutling

74. Sypike

75. Tangkvabbe

76. Tangsprell

77. Torsk

78. Uer

79. Ulke

80. Vassild

81. Øyepål

82. Ålekvabbe

Edited by HelgeL
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann:

1.Laks

2.Bekkørret

3.Ål

4.Røye

Saltvann:

1.Sei

2.Lyr

3:Lusuer

4.Brosme

5.Lange

6.Torsk

7.Hvitting

8.Sjø-ørret

9.Sjø-røye

10.Sypike

11.Ulke

12.Bergnebb

13.Grønngylte

14.Blåstål

15.Rødnebb

16.Knurr

17.Sandflyndre

18.Makrell

20.Horngjel

21.Svarthå

22.Vass-sild

23.Uer

24.Pigghå

25.Bergylt

26.Breiflabb

27.Hyse

28.Tangsprell

29.Trepigget stingsild

30.Taggmakrell

31.Sandkutling

32.Svartkutling

33.Regnbueørret

34.Kveite

35.Rødspette

36.Gressgylt

37.Lysing

Totalt:41 arter

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

1. Abbor

2. Gjedde

3. Ørret

4. Mort

5. Stam

6. Brasme

7. Ål

8. Vederbukt

9. Ørret

10. Regnbueørret

11. Bekkørret

12. Lake

13. Gjørs

14. Røye

15. Harr

16. Karuss

17. Torsk

18. Sei

19. Makrell

20. Sjøørret

21. Rødspetta

22. Skrubba

23. Knurr

24. Horngjell

25. Bergnebb

26. Breiflabb

27. Uer

28. Lyr

29. Sandflyndre

30. Berggylte

31. Sild

32. Sypike

tror det var det...

Link to comment
Share on other sites

For begynne å fiske litt i saltvann ja!

Ferskvann

1. Abbor

2. Brasme

3. Flire

4. Gjedde

5. Gjørs

6. Gullbust

7. Harr

8. Hork

9. Karpe

10. Krøkle

11. Lake

12. Laue

13. Mort

14. Regnbue

15. Røye

16. Sik

17. Stam

18. Suter

19. Sørv

20. Vederbuk

21. Ørekyte

22. Ørret

23. Ål

24. Asp 23cm.

Saltvann

25. Berggylte

26. Bergnebb

27. Horngjel

28. Hvitting

29. Hyse

30. Makrell

31. Rødspette

32. Sandflyndre

33. Sei

34. Skrubbe

35. Torsk

36. Uer

37. Pigghå

38. Hågjel

39. Lyr

40. Sypike

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Ferskvann: 21

Art Vekt

3p Stingsild

Abbor

Asp 2700

Bekkerøye

Brasme

Dvergmalle

Gjedde 12420

Gjørs

Harr

Karuss

Krøkle 5

Lake

Laue

Mort

Røye

Rødgjellet solabbor

Sik

Suter

Sørv

Ørekyte

Ørret 1970

Saltvann: 39

Berggylte

Bergkutling

Bergnebb

Blåkjeft 1275

Blålange 3715

Bromse

Brungylte 345

Fjesing 275

Fløyfisk

Gapeflyndre 190

Gråsteinbit

Horngjel

Hvitting 1500

Hyse 4360

Hågjel 1300

Knurr 680

Lange 14500

Lyr

Lysing 7560

Makrell 885

Pigghå

Rødknurr

Rødnebb

Rødspette

Sandflyndre

Sandkutling

Sei 14000

Sild

Skjellbrosme 1400

Skrubbe

Stripet Pelamide 1140

Strømsild

Svarthå

Svartkultling

Sypike 250

Torsk

Vasssild <---- NY

Uer 1850

Ulke

Øyepål

Tilsammen 60

Edited by cral
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann
1 Abbor 1,210
2 Vederbuk 1,650
3 Stam 1,050
4 Hork
5 Laue 0,070
6 Sørv 0,745
7 Mort 0,370
8 Regnbueørret 1,100
9 Gjedde 13,200
10 Brasme 2,220
11Sik 1,250
12 Harr 0,640
13Gjørs 8,100
14 Gullbust 0,604
15 Ørret 1,100
16Karuss
17 Stingsild
18 Røye 0,450
19Dvergmalle
20.Suter


Saltvann
1 Sild 0,542
2 Brisling
3 Horngjel 0,830
4 Ålekvabbe 0,370
5 Knurr 0,660
6 Makrell 1,590
7 Taggmakrell 0,920
8 Breiflabb 10,700
9 Vassild 0,920
10 Strømsild 0,158
11 Svartkutling
12 Sandkutling
13 Bergnebb 0.072
14 Blåstål 0,430
15 Bergylte 1,850
16 Grønngylte 0,260
17 Rognkjeks 1,650
18 Gråsteinbitt 7,100
19 Kloskate 1,760
20 Piggskate 6,850
21 Svarthå 0,730
22 Hågjel 1,540
23 Pigghå 7,250
24 Lusuer 0,436
25 Slimål 0,120
26 Havmus 2,250
27 Skrubbe 1,210
28 Piggvar 0,890[:I]
29 Sandflyndre 1,185
30 Kveite 27,400
31 Gapeflyndre 0,842
32 Glassvar 1,260
33 Blåkveite 5,820
34 Sypike 0,331
35 Hvitting 1,930
36 Rødspette 3,265
37 Kolje 3,550
38 Ål 1,520
39 Øyepål 0,210
40 Småflekket rødhai 1,175
41 Kolmule 0,885
42 Brosme 11,100
43 Lyr 8,440
44 Sei 9,200
45 Skjeggtorsk 0,810
46 Lange 19,200
47 Torsk 24,450
48 Fløyfisk 0,164
49 Lomre 1.240
50 Ulke 0,850
51 Lysing 4,940
52 Uer 8,44
53 Sjø-ørret ( er det egen art?)
54 Paddetorsk
55. Gressgylte 0,050
56. Spisskate 9,200
57. Fjesing 0,320
58. Dvergulke 0,110
59. Blåkjeft 1,451
60. Brungylte 0,278
61. Blålange 5,080 Ny art 2010

Edited by limanda
Link to comment
Share on other sites

MINE ARTER PR.10.03.08 (50 STK)

FERSKVANN

1.ABBOR 1100G

2.BRASME 2500G

3.MORT 625G

4.LAUE

5.GULLBUST

6.GJEDDE 4500G

7.LAKE

8.RØYE 500G

9.ØRRET (Bekkørret) 1065G

10.STAM 1116g

11.VEDERBUK 1446g

12.ØRKYTE

13.LAGESILD

14.3 PIGGET STINGSILD

15.SIK 550G

16.HARR 1210G

17.HORK

18.STEINSMETT

29.Karuss 420g

20.Suter

21.Flire

SALTVANN

1.TORSK 8440G

2.SEI 2160G

3.HVITTING

4.BERGGYLTE

5.BERGNEBB

6.PIGGSKATE 940G

7.KVEITE 3000G

8.HORNGJEL

9.MAKRELL

10.RØDSPETTE

11.SKRUBBE

12.ULKE 820g

13.HYSE

14.STEINBIT 9400G

15.BROSME 3700G

16.SANDFLYNDRE

17.ÅLEKVABBE

18.SJØ ØRRET 1400G

29.LAKS 4160g

20.SMØRFLYNDRE

21.KLOSKATE 1540G

22.LYR 460G

24.Rognkjeks 834g

24.slimål

25.sypike

26.lange

27.tangkutling

28.sandkutling

29.bergkutling

Edited by Trulsolsen
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann :

1.Ørret 960g/46cm Hunnselva
2.Abbor 300g Sillongen
3.Mort 235g Sillongen
4.Ørekyte 6cm Hunnselva
5.Røye 410g Bergsjøen
6.Gjedde 3500g/82,5cm Eriksrustjernet
7.Sørv, Torpevann
8.Gullbust, Lågen
9.Grundling, Lågen
25. Harr 200g Mjøsa
Saltvann:

10.Torsk 1500g Hitra
11.Berggylte 1100g Gjernes
12.Blåstål/Rødnebb 250g/250g
13.Makrell 700g Hitra
14.Bergnebb Stavern
15.Horngjel 350g Stavern
16.Hvitting 80g Trondheim
17.Hyse 600g Trondheim
18.Fjesing 24 cm Gjernes
19.Lyr. 1500g Hitra
20. Trepigget stingsild 7 cm Gjernes
21.Sei 250 g Hitra
22. Sypike 80g Hitra
23.Svartkutling 10 cm Hitra
24. Knurr, Gjernes.

Edited by jørgen meitefan
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ferskvann

1 Abbor 1572gr

2 Asp 4780gr

3 Brasme 2900gr

4 Flire

5 Gjedde 15440gr

6 Gjørs 5600gr

7 Gullbust

8 Harr 1100gr

9 Hork

10 Karuss

11 Krøkle

12 Lake 3750gr

13 Laue

14 Mort

15 Sik

16 Stam 2110gr

17 Sørv 750gr

18 Vederbuk 1850gr

19 Ørekyte

20 Ørret 6120gr

21 Røye 900gr

22 regnbuørret

37 Ål 1750gr

Saltvann

23 Berggylt

24 Horngjel

25 Hvitting

26 Knurr

27 Laks 15000gr

28 Lange

29 Lyr

30 Makrell 1200gr

31 Pigghå 1500gr

32 Sei

33 Sild

34 Sjøørret 1500gr

35 Torsk

36 Ulke

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann

Abbor

Mort

Stam

Laue

Ørkyte

Vederbuk

Sik

Ørret

Harr

Røye

Gjedde

Saltvannn

Torsk

Makrell

Sjø ørret

Ulke

Sandflyndre

Skrubbe

Horngjell

Svartkutling

Sei

Lyr

Sild

Brisling

=23

det er de jeg husker hittil

edit:Har trukket fra de "rare" tropefiskene, da jeg regner med at de ICKE er tatt i Norge -moderaThorEH-

Link to comment
Share on other sites

Berggylte

Bergnebb

Bergkutling

Blåstål

Brisling

Brosme

Dvergulke

Gressgylte

Grønngylte

Hvitting

Hyse

Hågjel

Knurr

Kveite

Lyr

Lusuer

Lysing

Lange

Makrell

Pigghå

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Skrubbe

Svarthå

Svartkutling

Sypike

Tangkutling

Torsk

Ferskvann:

Ørret

Laks

Sjøørret

totalt: 32

Edited by max_fishing
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ferskvann
1. Ørret, 3600gr - wobbler
2. Røye, ≈500gr - lokkeblink/maggot
3. Harr, 41,5cm, flue (Glomma)
4. Ørekyte, 5gr - mark
5. Abbor, 800gr - sluk
6. Gjedde, ≈1000gr - mark
7. Bekkerøye, 545gr - mark
8. Sik, 436gr - tørrflue
9. Steinsmett - flue (Trysilelva)

Saltvann
1. Torsk, ≈8000gr - surfutstyr og shadjigg (Saltstraumen)
2. Sei, 7100gr - surfutstyr og shad (Saltstraumen)
3. Piggvar, 4220gr/58cm - kystmeite m/makrell (Stord)
4. Horngjel, 670gr - duppmeite med kutling (Stord)
5. Steinbit, 7330gr - surfstang og pilk (Saltstraumen)
6. Berggylte, 1220gr - sildesluk
7. Blåstål, ≈300gr - kystmeite m/reke (Stord)
8. Sypike, 317gr - kystmeite m/makrell (Stord)
9. Bergnebb, 50gr - kystmeite m/ blåskjell
10. Hyse, 2700gr - ismeite m/ reke (Stord)
11. Hvitting, 1300gr - kystmeite m/ makrell (Stord)
12. Breiflabb, 2050gr - shadjigg (Saltstraumen)
13. Lyr, 6270gr - shadjigg (Saltstraumen)
14. Kveite, 5600gr - kystmeite med sild (Saltstraumen)
15. Sandflyndre, 960gr - kystmeite m/albueskjellstrimler (Stord)
16. Rødspette, 1480gr - kystmeite m/børstemark (Stord)
17.. Lange, 3650gr - kystmeite m/sei (Saltstraumen)
18. Skrubbe, 1210gr - kystmeite m/reke & mark (Bømlo)
19. Makrell, 620gr - kystmeite m/makrell (Nevlunghavn)
20. Knurr, 510gr - kystmeite m/makrell (Stord)
21. Fjesing, 570gr - kystmeite m/makrell (Larvik)
22. Svartkutling, 29gr - micromeite m/reke (Mauranger)
23. Lomre, 1032gr - bryggemeite med blåskjell (Stord)
24. Hågjel, 1021gr - surfmeite m/ makrell (Stord)
25. Svarthå, 440gr - surfmeite m/makrell (Stord)
26. Gapeflyndre, ≈150gr - kystmeite m/makrell (Bømlo)
27. Tangsprell, 37gr - micromeite m/reke (Mauranger)
28. Lusuer - båtmeite m/ makrell (Saltstraumen)
29. Kloskate, ≈800gr - surfmeite m/ reke (Saltstraumen)
30.Grønngylt - kystmeite m/ reke (Stord)
31. Brosme, 2450gr - dypvannsmeite m/ makrell (Stord)
32. Blålange, 2550gr - dypvannsmeite m/ makrell (Stord)
33. Laks, 2600gr - sluk (Sunnhordland)
34. Fløyfisk, 172 gr - kystmeite m/ reke (Leirvik, Stord)
35. Pigghå, 8400gr - surfmeite m/ laks (Mauranger)
36. Lysing, 4272gr - surfmeite m/ makrell (Mauranger)
37. Glassvar, 970gr - båtmeite m/ makrell (Mauranger)
38. Gressgylt - kystmeite m/ reke (Stord)
39. Sild - sildehekle (Saltstraumen)
40. Regnbueørret, 2300gr - duppmeite med reke (Fitjar)
41. Ulke, 230gr - kystmeite med reke (Brønnøysund)
42. Tangkutling - micromeite med reke (Stord)
43. Bergkutling - micromeite med reke (Stord)
44. Paddetorsk - kystmeite med sik (Stord)
45. Rognkjeks, 970gr - bryggemeite med blåskjell (Stord)
46. Brisling (Stord)
47. Ål, 1700g - surfmeite med makrell/blåskjell (Stord)
48. Havål, 155cm/≈15kg - surfmeite med makrell (Stord)
49. Strømsild, 58gr - Lygnin
50. Tangkutling, 1,6gr - micromeite med reke (Odda)
51. Piggskate, 2600gr (inkl. veiebag) - surfmeite med makrell (Mauranger)
52. Tangstikling - micromeite med reke (Stord)
53. Slettvar, 1240gr - kystmeite med makrell (Larvik) NY ART 2012
54. Dvergulke (gammel art, glemt å føre)
55. Ålekvabbe, 320gr

(Sjøørret, 2200gr - kystmeite med makrell (Jæren))
Arter totalt: 64

Edited by LasseB
Link to comment
Share on other sites

Her kommer min liste. Det er en ting som irriterer meg voldsomt med min liste... Jeg har ennå ikke klart å lure en kveite!

FERSKVANN

1. Lake
2. Gjedde
3. Gjørs
4. Abbor
5. Hork
6. Brasme
7. Flire
8. Gullbust
9. Laue
10.Mort
11.Sørv
12.Stam
13.Asp
14.Suter
15.Vederbuk
16.Ørekyte
17.Regnbueørret
18.Pukkel laks
19.Laks
20.Ørret
21.Sjøørret
22.Sik
23.Harr
24.Bekkerøye
25.Dvergmalle
26.Røye
83. Karpe
84. Regnlaue
85. Solabbor
SALTVANN

27.Torsk
28.Lysing
29.Hvitting
30.Hyse
31.Lange
32.Brosme
33.Havål
34.Paddetorsk
35.Fjesing
36.Rødspette
37.Lomre
38.Sandflyndre
39.Gapaflyndre
40.Skrubbe
41.Tunge
42.Slettvar
43.Pigghå
44.Småflekket rødhai
45.Svarthå
46.Hågjel
47.Vanlig fløyfisk
48.Havmus
49.Havabbor
50.Horngjel
51.Makrell
52.Taggmakrell
53.Sild
54.Brisling
55.Storsil
56.Lodde
57.Ulke
58.Panserulke
59.Breiflabb
60.Øyepål
61.Ål
62.Sypike
63.Trepigget stingsild
64.Bergnebb
65.Berggylte
66.Brungylte
67.Blåstål
68.Grønngylte
69.Sandkutling
70.Svartkutling
71.Knurr
72.Uer
73.Lusuer
74.Skjeggtorsk
75.Kolmule
76.Piggskate
77.Ålekvabbe
78.Tangsprell
79.Vassild
80.Strømsild
81.Lyr
82.Rognkjeks
86. Sei
87. Blåkjeft

Edited by Perca
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann
35
1.Abbor 1100
2.Gjedde 10300
3.Harr 1540
4.Lake 1200
5.Laks 19100
6.Mort 920
7.Regnbueørret 3270
8.Røye 6640
9.Sik 600
10.Ørret 3650
11.Ål 2100
12.3pigget stingsild
13.Karpe 6850
14.Suter
15.Brasme 1380
16.Flire 400
17.Laue
18..Vederbuk 1310
19.Gullbust
20.Bekkerøye
21.Dvergmalle
22.Stam 1490
23.Sørv 125
24.Gullfisk 870
25.Solabbor
26.Steinsmett
27.Asp
28.Gjørs 4300
29.Nipigget stingsild
30.Ørekyte
31.Hork
32.Karuss 1870
33.Grundling
34.Regnlaue
35.Hvitfinnet Steinulke 9,05

36. Canadarøye 10200

Saltvann
75
1.  Berggylte 4000+
2.  Bergnebb 120,5
3.  Blåstål 710
4.  Breiflabb 2300
5.  Brosme 9800
6.  Dvergulke
7.  Gråsteinbit 15200
8.  Horngjel 450
9.  Hvitting 2310
10. Hyse 5100
11. Knurr 650
12. Kolmule 520
13. Lange 35500
14. Lusuer 500
15. Lyr 8300
16. Makrell 2500
17. Pigghå 8700
18. Rognkjeks 3700
19. Rødknurr 890
20. Rødspette 2520
21. Sandflyndre 1030
22. Sild 600
23. Sei 18100
24. Skrubbe 1100
25. Svarthå 790
26. Sypike 192
27. Torsk 28000
28. Uer 7200
29. Ulke 390
30. Vassild 1100
31. Ålekvabbe 800
32. Hågjel 1640
33. Øyepål 109,3
34. Tangsprell 17cm
35. Tangstikling
36. Vanlig Ringbuk 2,03g
37. Kystringbuk 2,32g
38. Piggskate 10750g
39. Tangkutling 2,7g
40. Bergkutling
41. Svartkutling
42. Kloskate 680
43. Sandkutling 4.5
44. Liten fløyfisk 12,8g
45. Strømsild 86
46. Havmus 2200
47. Lomre 660
48. Brisling
49. Taggmakrell 840
50. Piggvar 730
51. Fjesing 380
52. Gressgylt 85,2
53. Grønngylt 170
54. Brungylt 110,2
55. Leirkutling 2,79
56. Småflekka rødhai 600
57. Kveite 66400/167cm
58. Glassvar 1560
59. Havål 3600
60. Vanlig Fløyfisk 145
61 .Lysing 10340
62. Skjellbrosme 3120
63. Blåkjeft 1480
64. Paddetorsk 750
65. Tangkvabbe
66. Håkjerring 1093400
67.Gapeflyndre 750
68. Mora 1900
69. Spisskate 16200

70. Hornkvabbe
71. Stor Kantnål 26,3

72. Femtrådet Tangbrosme 135

73. Blålange 5200

74. Tunge 800

75. Hvitskate 9300

Alt i alt 111 arter.
 

Edited by Vilhelm
Ny pers på Spiss og Lysing
Link to comment
Share on other sites

1. Sei, 7,36 kg, Varpa, mai 2005

2. Torsk, 9,8 kg, Varpa, april 2005

3. Makrell, 0.720 kg, Stokkvågen juli 2005

4. Sild

5. Sjøørret, 1,5 kg, Stokkvågen, sommeren 2003

6. Hyse, 1,750 kg, mai 2005

7. Kveite, 2,5 kg, Stokkvågen, sommeren 2004

8. Lyr

9. Hvitting, 1,7 kg Varpa, mars 2005

10. Lusuer, 0,3 kg Stokkvågen febr 2005

11. Brosme, 5,325 kg Stokkvågen mai 2005

12. Lange, 6,010 kg, Varpa okt 2005

13. Sandflyndre, 0,450 kg, Varpa juni 2005

14. Bergkutling, Stokkvågen juni 2005

15. Ulke, Stokkvågen juli 2005

16. Kolmule, Stokkvågen august 2005

17. Uer, 1,440 kg, Stokkvågen sept 2005

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann:

1. Ørret

2. Røye

3. Sørv

Saltvann:

1 Torsk

2 Berggylte

3 Blåstål

4 Skrubbe

5 Hvitting

6 Sypike

7 Bergnebb

8 Sei

9 Lyr

10 Horngjel

11 Makrell

12 Lysing

13 Sandflyndre

14 Lange

15 Svarthå

16 Vanlig ulke

17 Rødspette

18 Lomre

19 Steinbit

20 Sjøørret

21 Piggvarr

22 Hågjel

23 Glassvar --- tatt fra båt!

24 Sortkutling

25 Hyse ------ismeite

3+25 = 28

Alt tatt fra land.

Satser på iallfall 7 nye arter i år: Rødspette, Steinbit, Pigghå, Hågjel, Sjø Ørret, Knurr [:I], Piggvarr, Havabbor

Det er mine mål for 2005!

Edit: La til: Rødspette, 13/4 lomre & steinbit, 1/5 SØ og piggvarr, 15/7 hågjel, 8/8 sørv, 25/9 glassvarr, 23/10 sortkutling 11/3 hyse

Link to comment
Share on other sites

01.Torsk 4,460
02.Sjøørret 2,170
03.Sei 1,075
04.Makrell 1,690
05.Hyse 0,500
06.Horngjell 0,510
07.Berggylte 1,075
08.Lyr 1,860
09.Ørret 0,500
10.Røye 0,100
11.Bergnebb 0,070
12.Sypike 0,150
13.Knurr 0,375
14.Hvitting 0,300
15.Skrubbe 0,875
16.Sandflyndre 0,550
17.Gjedde 3,425
18.Rødspette 0,300
19.Rødnebb 0,300
20.Abbor 0,320
21.Brasme 1,690
22.Ulke 0,460
23.Blåstål 0,375
24.Sørv 0,210
25.Ål 0,375
26.Karuss 0,730
27.Ørekyte 0,005
28.Svartkutling 0,020
29.Fjesing 0,305
30.Sild 0,170
31.Lange 1,050
32.taggmakrell 350


Endring 2012

Edited by kennetch
Link to comment
Share on other sites

1 ørret

2 ål

3 laks(6,5)

4 blåstål

5 rødnebb

6 berggylt

7 torsk

8 sei

9 hviting

10 lyr

11 sandflyndre

12 skrube

13 pigvar

14 rødspette

15 knur

16 sjøørret

17 makrell

18 horngjel

19 røye

20 bergnebb

21 hyse

22 bekkerøye

23 svarthå

24 pighå(2,7)

25 lomre(840g)

26 sypike

Link to comment
Share on other sites

ARTAR 36 stk

Saltvann 36 stk

1. Berggylte 1840 - Omastranda

2. Bergnebb - Dalsfjorden

3. Blålange 5200 - Aldefjorden

4. Blåstål 320/Rødnebb - Dalsfjorden

5. Blåkjeft 420 - Dalsfjorden

6. Brosme 4800 - Aldefjorden

7. Fløyfisk 110 - Omastranda.

8. Glassvar - Dalsfjorden

9. Grønngylt - Øygarden

10. Gråsteinbit 7410 - Hardangerfjorden

11. Hvitting 500 - Dalsfjorden

12. Hyse 2000 - Dalsfjorden

13. Hågjel 1113 - Aldefjorden.

14. Knurr 522 - Aldefjorden.

15. Lange 23500 - Aldefjorden

16. Lomre 1192 - Osterøy.

17. Lusuer 370 - Dalsfjorden

18. Lyr 5900 - Dalsfjorden

19. Lysing 5300 - Aldefjorden

20. Makrell - Dalsfjorden

21. Pigghå - Aldefjorden

22. Piggskate 6900 - Aldefjorden.

23. Sandflyndre 799 - Osterøy.

24. Sandkutling - Daldfjorden

25. Sei (5500) - Dalsfjorden

26. Sjøørret 640 - Dalsfjorden

27. Skrubbe 970 - Osterøy. PERS 2009

28. Sortkutling - Dalsfjorden

29. Spisskate 13100 - Aldefjorden

30. Svarthå 565 - Aldefjorden.

31. Sypike - Dalsfjorden

32. Taggmakrell 540 - Dalsfjorden

33. Torsk 5000 - Dalsfjorden

34. Uer 1380 - Aldefjorden

35. Ulke 713 - Hardangerfjorden

36. Ål 200 - Dalsfjorden

Edited by AÅ
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.