Jump to content
Fiskersiden

Hvor mange arter i 2009?


Recommended Posts

1 Sypike

2 Torsk

3 Sei

4 Makrell

5 Sandflyndre

6 Fløyfisk

7 Hvitting

8 Kolje

9 Rødhai, småflekket

10 Knurr

11 Bergnebb

12 Lomre

13 Sjøørret

13 Lange

14 Brosme

15 Blåkjeft

16 Svartkutling

# - nye arter

Edited by Martin S
Link to comment
Share on other sites

1. sandflyndre

2. hyse

3. lyr

4. hvitting

5. sypike

6. torsk

7. makrell

8. taggmakrell

9. knurr

10. lake

11.lysing

12.småflekket rødhai

13.sei

14.lomre

15.rødspette

16.vederbuk

17.tangsprell (ny)

18.tangstikling

19.lange

20.lusuer (ny)

21.blåstål

22.dvergulke

23. bergnebb

24. skrubbe

25. ørret

26. svartkutling

27. ålekvabbe

28. ulke

29. fem trådet tangbrosme (ny)

30. gullfisk

31. hork

32. laue

33. brasme

34. flire

35. abbor

36. mort

37. gjedde

38. berggylte

39. fjesing

40. grønngylt

41. suter

42. nipigget stingsild (ny)

43. grundling (ny)

44. dvergmalle

45. karuss

46. gullbust

47. pigghå (ny)

48. brosme (ny)

49. glassvar (ny)

50. piggskate (ny)

Link to comment
Share on other sites

1 Sypike

2 Torsk

3 Sei

4 Makrell

5 Sandflyndre

6 Fløyfisk

7 Hvitting

8 Kolje

9 Rødhai, småflekket

10 Knurr

11 Bergnebb

12 Lomre

13 Sjøørret

13 Lange

14 Brosme

15 Blåkjeft

16 Svartkutling

17 Berggylt

18 Blåstål

# - nye arter

Link to comment
Share on other sites

1. Laks

2. SØ

3. Ørrett

4. Makrell

5. Lyr

6. Skrubbe

7. Fjesing (ny)

8. Horngjell (ny)

9. Sypike (ny)

Så jeg har fått 3 nye arter i år, men søker og søker og søker og ............. finner ikke tråden hvor vi legger inn antall arter vi har - HJELP!

Link to comment
Share on other sites

1hyse

2 hvitting

3 piggvar

4 bergnebb

5 kloskate (ny)

6 slimål (ny)

7 sandflyndre

8 svarthå

9 hågjeld

10 sei

11 lyr

12 torsk 6,8

13 ulke 405g

14 lange 4 kilo

15 lusuer

16 brosme

17 kveite 1,88

18 horngjel

Link to comment
Share on other sites

1. Sik

2. Abbor

3. Torsk

4. Hvitting

5. Lusuer

6. SØ

7. Lange

8. Hyse/Kolje

9. Skrubbe

10. Gjedde

11. Vederbuk

12. Svartkluting

13. Bergnebb

14. Makrell

15. Fjellørret

16. Bekkørret

17. Sei

18. Berggylte

19. Blåstål

20. Gjørs

21. Mort

Link to comment
Share on other sites

1. Regnbue

2. Sypike

3. Torsk

4. Sei

5. Hyse

6. Brosme

7. Lange

8. Lusuer

9. Hågjel

10. Lyr

11. Havmus

12. Svartkutling

13. Hvitting

14. Sandflyndre

15. Knurr

16. Pigghå

17. Glassvar

18. Svarthå

19. Rødspette

20. Lomre

21. Vederbuk (Gull)

22. Ål

23. Ørret (Brun/Sjø)

24. Bergnebb

25. Gressgylt

26. Gråsteinbit

27. Abbor

28. Sandkuttling

29. Tangkuttling

30. Grønngylt

31. Rødnebb/Blåstål

32. Leirkuttling

33. Berggylt

34. Tangkvabbe

35. Trepigget stingsild

36. Karuss

37. Makrell

38. Gullfisk

39. Laue(?)

Link to comment
Share on other sites

1.Torsk

2.Sei

3.Hvitting

4.Øyepål

5.Ørret

6.Abbor

7.piggskate

8.ulke

9.sandflyndre

10.strømsild

11.knurr

12.blåkjeft

13.hågjel

14.pigghå

15.lusuer

16.sypike

17.kloskate

18.hyse

19.lange

20.brosme

21.steinbit

22.Skrubbe

23.Sjøørret

24.Gjedde

25.Laue

26.Mort

27.Sandkutling

28.Røye

29.Karuss

Edited by Trulsolsen
Link to comment
Share on other sites

Har vært svært lite aktiv i år, men legger ut en oppdatering for å berolige mine medfiskere på laget, har ikke sluttet å fiske, det bare virker slik.

1. Torsk

2, Kolje

3. Hvitting

4. Makrell

5. Sild

6. Sypike

7. Sei

8. Strømsild

9. Knurr

10. Sandflyndre

11. Svarthå

12, Hågjel

13. Lange

14. Brosme

15. Uer

16. Lusuer

17. Gapeflyndre

18. Rødspette

19. Gråsteinbitt

20. Kloskate

21. Kveite

Tror dessverre det var alle!!

Link to comment
Share on other sites

1. Regnbue

2. Sypike

3. Torsk

4. Sei

5. Hyse

6. Brosme

7. Lange

8. Lusuer

9. Hågjel

10. Lyr

11. Havmus

12. Svartkutling

13. Hvitting

14. Sandflyndre

15. Knurr

16. Pigghå

17. Glassvar

18. Svarthå

19. Rødspette

20. Lomre

21. Vederbuk (Gull)

22. Ål

23. Ørret (Brun/Sjø)

24. Bergnebb

25. Gressgylt

26. Gråsteinbit

27. Abbor

28. Sandkuttling

29. Tangkuttling

30. Grønngylt

31. Rødnebb/Blåstål

32. Leirkuttling

33. Berggylt

34. Tangkvabbe

35. Trepigget stingsild

36. Karuss

37. Makrell

38. Gullfisk

39. Laue

40. Horngjel

Edited by Dan
Link to comment
Share on other sites

1.lange

2.lusuer

3.sypike

4.hågjell

5.lyr

6.blåstål

7.hvitting

8.brosme

9.blåkjeft

10.øyepål

11.torsk

12.kveite

13.knurr

14.skrubbe

15.sandflyndre

16.kloskate

17.lomre

18.sjøørret

19.svartkutling

20.sei

21.grønngylte

22.aure

23.karuss

24.horngjell

25.berggylte

26.bergnebb

17 turer totalt

3 nye arter til nå i år

Ut på tur aldri sur. Nye turer under beltet...

Link to comment
Share on other sites

1. Sandflyndre

2. Hvitting

3. Hågjel

4. Sypike

5. Lange

6. Rødnebb

7. Torsk

8. Kloskate

9. Rødspette

10. Svarthå

11. Lusuer

12. Knurr

13. Lyr

14. Slimål

15. Skrubbe

16. Piggvar

17. SØ

18. Berggylt

19. Ørret

20. Svartkutling

21. Grønngylt

22. Gressgylt

23. Makrell

24. Sei

25. Bergnebb

26. Steinbit

27. Lomre

28. Rødknurr

29. Tangkutling

30. Horngjel

31. Brungylt

32. Ål

Link to comment
Share on other sites

1. Torsk

2. Havmus

3. Hyse

4. Pigghå

5. Hvitting

6. Glassvar

7. Lange

8. Sei

9. Sypike

10. Knurr

11. Sandflyndre

12. Lomre

13. Blåstål

14. Lyr

15. Hågjel

16. Svarthå (ny)

17. Skrubbe

18. Lusuer

19. Bergnebb

20. Svartkutling

21. Dvergulke (ny)

22. Berggylte

23. Vederbuk (ny)

24. Grønngylt (ny)

25. Trepigget stingsild (ny)

26. Tangkutling

27. Sø+Ørret

28. Brosme

29. Lysing (ny)

30. Makrell

31. Gressgylt

32. Karuss (ny)

33. Gråsteinbit (ny)

34. Tangstikling (ny)

35. Gjedde (ny)

36. Abbor (ny)

37. Solabbor (ny)

38. Karpe (ny)

39. Suter (ny)

40. Mort (ny)

41. Dvergmalle (ny)

42. Småflekket rødhai (ny)

43. Bekkerøye (ny)

44. Laue (ny)

45. Gullbust (ny)

46. Gullfisk (ny)

47. Sørv (ny)

48. Sild

Edited by torrybra
Link to comment
Share on other sites

1. Regnbue

2. Sypike

3. Torsk

4. Sei

5. Hyse

6. Brosme

7. Lange

8. Lusuer

9. Hågjel

10. Lyr

11. Havmus

12. Svartkutling

13. Hvitting

14. Sandflyndre

15. Knurr

16. Pigghå

17. Glassvar

18. Svarthå

19. Rødspette

20. Lomre

21. Vederbuk (Gull)

22. Ål

23. Ørret (Brun/Sjø)

24. Bergnebb

25. Gressgylt

26. Gråsteinbit

27. Abbor

28. Sandkuttling

29. Tangkuttling

30. Grønngylt

31. Rødnebb/Blåstål

32. Leirkuttling

33. Berggylt

34. Tangkvabbe

35. Trepigget stingsild

36. Karuss

37. Makrell

38. Gullfisk

39. Laue

40. Horngjel

41. Sild*

42. Gjedde

Edited by Dan
Link to comment
Share on other sites

1.Torsk

2.Sei

3.Hvitting

4.Øyepål(ny art i år)

5.Ørret

6.Abbor

7.piggskate(ny art i år)

8.ulke

9.sandflyndre

10.strømsild(ny art i år)

11.knurr(ny art i år)

12.blåkjeft(ny art i år)

13.hågjel(ny art i år)

14.pigghå(ny art i år)

15.lusuer

16.sypike

17.kloskate

18.hyse

19.lange

20.brosme

21.steinbit

22.Skrubbe

23.Sjøørret

24.Gjedde

25.Laue

26.Mort

27.Sandkutling

28.Røye

29.Karuss

30.Gullfisk(ny art i år)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.