Jump to content
Fiskersiden

Totalforbud mot fritidsfiske av ål


Recommended Posts

Vel, ålen finnes i ferskvann og saltvann, og må vel således forvaltes enhetlig. Siden det også er en art med kommersiell betydning(om enn liten), så er vel fiskeridept like greit som noe annet. Tviler på at DN vil gå mot dem her.

Olav

Tviler jeg på også, men jeg tror ikke Fiskeridir. har juridisk ekning for forbud i ferskvann. Men det kommer nok uansett :)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jo, det snakkes bare om fiske etter ål.

Forskriften åpner videre for fiske etter marine- og katadrome arter når disse befinner seg i vassdrag, og det er tillatt å fiske etter artene i sjøen. Et unntak fra dette er fiske etter ål i vassdrag, som for tiden har status som kritisk truet..

Så det blir altså ikke lov å fiske etter ål

Samme med DirNat sin uttalelse:

§ 1 VirkeområdeForskriften gjelder fangst av ål i sjøen i norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, både fra land og med norske og utenlandske fartøy.

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fange, oppbevare om bord og lande ål innenfor området nevnt i § 1. Forbudet gjelder også fritidsfiske til omsetning og eget konsum.

Så det er ikke noen vits å flisespikke rundt om du konsumerer eller ikke.

Det er ikke lov. Om noen noensinne oppdager at du fanger en ål og setter den ut igjen, ja se det er ikke sannsynlig. Ikke at jeg tror noen bryr seg heller.

Olav

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er om det hjelper. Galskapen med tråling av glassål utenfor kysten av Spania og Frankrike har jo pågått i en årrekke uhindret, mengder av ål blir malt opp til fiskefarse i kraftverksturbiner, og i tillegg er det nok av de som mener at all ål i våre farvann egentlig stammer fra amerikansk ål, da den europeiske ålen av enkelte påstås å ikke engang overleve gytevandringen fra våre kyster til Sargassohavet. Jeg er ikke optimistisk med tanke på ålens fremtid, men jeg blir selvsagt enormt glad om jeg tar feil der.

Edited by cb
Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er om det hjelper. Galskapen med tråling av glassål utenfor kysten av Spania og Frankrike har jo pågått i en årrekke uhindret,

Helt enig med deg der. Hjelper lite å frede den her hvis den største ulven tar opp det meste av yngelen. (EU)

Er ikke så lenge siden fiskeri direktoratet tittet på saken sist.

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?showtopic=45166&hl

Link to comment
Share on other sites

Det er utrolig hvor mye det klages eller hvor mye Norge angripes i forbindelse med sel eller hvalfangst ut i verden. Jeg har ofte diskusjoner om emnet når jeg er på besøk i mine tidligere trakter. Her har ikke Norge greid å fremme saken.

Allikevel driver samme landene som skyter på oss rett og slett med miljøkriminalitet med ekønomiske verdier som "drivkraft". Orienterer at det er hovedsakelig i Nord Spania glassålen er populær og som julemat for snobben.

På Kanariøyene var ålen uaktuellt som mat og hadde mer eller mindre ett fredet tilværelse. Vi hadde tross alt nok av velsmakende murener og havål

Håper at slimål kan erstate disse etter hvert. Prisen er opp i 1 300 euro -kg og er blitt verdens dyreste matvare.

windowslivewriterangulasa1.300eurosysubiendo-11147angulas2.jpg

:)

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er om det hjelper. Galskapen med tråling av glassål utenfor kysten av Spania og Frankrike har jo pågått i en årrekke uhindret, mengder av ål blir malt opp til fiskefarse i kraftverksturbiner, og i tillegg er det nok av de som mener at all ål i våre farvann egentlig stammer fra amerikansk ål, da den europeiske ålen av enkelte påstås å ikke engang overleve gytevandringen fra våre kyster til Sargassohavet. Jeg er ikke optimistisk med tanke på ålens fremtid, men jeg blir selvsagt enormt glad om jeg tar feil der.

Nei, spørs om det hjelper med fredning i Norge. Og det spørs om det hjelper med fredning i det hele tatt. For med en bestandsnedgang på over 95% spørs det om ikke ålen er kommet under en kritisk "masse", der bestanden vil forsvinne i løpet av noen tiår uansett hva vi gjør. Jeg er dessverre pessimist, men jeg ville blitt utrolig glad om jeg tok feil.

For øvrig er Europeisk og Amerikansk ål to forskjellige arter. De her ulikt antall ryggvirvler blant annet, skjønt dette ikke er nok til å entydig konkludere at det dreier seg om to forskjellige arter, da utviklingen av ryggvirvler kan være miljøbetinget. Men det fins også andre forskjeller. De gyter også i litt forskjellige områder av Sargassohavet mener jeg å ha lest et sted, det må de muligens for at larvene som driver passivt med havstrømmer skal kunne havne på to så forskjellige steder! Og eksperimenter har vist at den europeiske ålen har nok energi til å krysse Atlanterhavet på ca et halvt år. Den kan leve opptil tre år på oppsparte fettreserver. De kjønnsmodne ålene man har funnet syd for Irland har vandret på 200-400 meters dyp MED motstrømmen til Golfstrømmen, åpenbar en smart tilpasning for å gjøre den lange reisen mindre strevsom. Men uansett er ålens biologi en av klodens mest fascinerende og eventyrlige. Det er jo fortsatt et åpent spørsmål hvordan en slik enestående formeringsbiologi kan ha utviklet seg ved hjelp av naturlig utvalg. Nettopp derfor ville det vært ekstra trist om nettopp ålen døde ut.

Link to comment
Share on other sites

Nei, spørs om det hjelper med fredning i Norge. Og det spørs om det hjelper med fredning i det hele tatt. For med en bestandsnedgang på over 95% spørs det om ikke ålen er kommet under en kritisk "masse", der bestanden vil forsvinne i løpet av noen tiår uansett hva vi gjør. Jeg er dessverre pessimist, men jeg ville blitt utrolig glad om jeg tok feil.

Tidligere i år ble det anslått at den europeiske ålebestanden var 1-3% av historisk nivå. Det kan godt hende at man her er under den kritiske grensa, og at ålen forsvinner uansett. Finnes det da noen grunn i hele verden til ikke å frede den? Visst er det forferdelig at man fisker glassål i europa, men oppriktig talt, det at de andre er dumme har da aldri vært et godt argument for ikke å gjøre så godt man kan selv. Vi bør kunne koste på oss å frede en nesten utryddet fisk. Vi har mange fisker å fiske på, og ålen har vel aldri vært noen avgjørende viktig fisk i det norske sportsfisket.

På et forum hvor mennesker lever og ånder for fisk, og sikkert etterlyser god fiskeforvaltning, burde tiltak fra myndighetene for å redde trua fisk bli applaudert og feiret, heller enn å vri på hva som står for å finne unnskyldninger for fortsatt å fiske på disse fiskene.

Olav

Edited by Olav Moberg
Link to comment
Share on other sites

Tidligere i år ble det anslått at den europeiske ålebestanden var 1-3% av historisk nivå. Det kan godt hende at man her er under den kritiske grensa, og at ålen forsvinner uansett. Finnes det da noen grunn i hele verden til ikke å frede den? Visst er det forferdelig at man fisker glassål i europa, men oppriktig talt, det at de andre er dumme har da aldri vært et godt argument for ikke å gjøre så godt man kan selv. Vi bør kunne koste på oss å frede en nesten utryddet fisk. Vi har mange fisker å fiske på, og ålen har vel aldri vært noen avgjørende viktig fisk i det norske sportsfisket.

På et forum hvor mennesker lever og ånder for fisk, og sikkert etterlyser god fiskeforvaltning, burde tiltak fra myndighetene for å redde trua fisk bli applaudert og feiret, heller enn å vri på hva som står for å finne unnskyldninger for fortsatt å fiske på disse fiskene.

Med fare for at jeg er blitt misforstått, jeg applauderer da fredningen av ål, et helt riktig tiltak. Men på rasjonelt grunnlag tviler jeg dessverre på at det hjelper. Problemet som du antyder er naturligvis at noen forsøker å utnytte en slik frykt som et påskudd mot fredning, under argumentet at det ikke spiller noen rolle likevel, og da kan vi likegodt fiske opp det som er, så får man NOE ut av dette. Men DET er jo et håpløst argument, for i en krise som nå må man jo prøve alt, selv om oddsen er dårlig. For det kan jo hende man lykkes.

Link to comment
Share on other sites

Dette er trist. Ett av verdens ELDSTE og mer mystiske dyr/fisk er på vei til å forsvinne. 99% mindre innsig de siste årene. Ålen var her før kontinentplatene splittet seg og trolig av den grunn etterhvert som de beveget seg fra hverandre beveget ålen seg i takt med de. Derfor vandrer de den lange veien fra Saragoss havet midt i atlanteren. Ålen kan også bli uendelig gammel, for alt vi vet. Ingen vet hvor gamle de blir, men noen er dokumentert opp til 132år! Og det er i fangenskap. Ålens larver som er formet som blader driver langs golfstrømmen i 3år før den når vår kyst, der forvandles den til glassål. Så søker den mot land og blir gul i fargen og får navnet gulål. Og i våre elver, vann og kystfarevann kan den bli så lenge som den ønsker. Ingen vet når den drar ut igjen. Den kan bli så lenge den ønsker kan det virke som. OG når den drar ut igjen blir den blankål og svømmer mot Saragosshavet igjen. Her parer den seg og blir kobberfarget og dør (i det minste tror man det). Ingen har enda funnet en død ål i området. Og dypet og nøyaktig posisjon er det heller ingen som vet. Tenk deg dette dyret som har overlevd istiden, overlevd dinosaurene, sett mennesket forvandle seg fra ape til homosapiens for 50000år siden står nå for fall for mennesket rovdrift?!!! Det er forkastelig!! Samtidig prøver man febrilsk å ale opp glassål og sette de rundt omkring i europa. Men prøver har vist at INGEN har returnert som blankål, ingen finner veien tilbake. Mest sannsynelig er det deres mangel på veien hjem. De plotter mest sannsynelig veien når de flyter som bladløv fra fødestedet, og når de ikke får gjort dette returnerer de heller aldri! Med dette i bakhodet er det mørkt for ålen! At dette forbudet kom nå er beviset på at politikk og naturvern aldri går sammen. Allerede i 1982 kom forvarslene, men ikke før 2007 ble det diskutert og i 2008 fattet vedtak og altså nå så altfor sent kommer fredningen. Fiskeridepartementet i Norge, Sverige, Danmark og EU ble varslet tidlig. Men alikevel ville man ikke innføre strengere kvoter eller begrensinger, det er tross alt 25000 mennesker i Europa som brødfør seg ene og alene på ålen. Å ta fra de yrket ville jo vært forferdelig, da er det bedre at ålen forsvinner!

OG samtlige "sportsfiskere" som prøver å finne på omveier rundt fredningen må være totalt mørbanka i hue!!! Er det noen som skal ta fiskeforbudet seriøst, så er det IHVERTFALL sportsfiskere.

Link to comment
Share on other sites

Dette er trist. Ett av verdens ELDSTE og mer mystiske dyr/fisk er på vei til å forsvinne. 99% mindre innsig de siste årene. Ålen var her før kontinentplatene splittet seg og trolig av den grunn etterhvert som de beveget seg fra hverandre beveget ålen seg i takt med de. Derfor vandrer de den lange veien fra Saragoss havet midt i atlanteren. Ålen kan også bli uendelig gammel, for alt vi vet. Ingen vet hvor gamle de blir, men noen er dokumentert opp til 132år! Og det er i fangenskap. Ålens larver som er formet som blader driver langs golfstrømmen i 3år før den når vår kyst, der forvandles den til glassål. Så søker den mot land og blir gul i fargen og får navnet gulål. Og i våre elver, vann og kystfarevann kan den bli så lenge som den ønsker. Ingen vet når den drar ut igjen. Den kan bli så lenge den ønsker kan det virke som. OG når den drar ut igjen blir den blankål og svømmer mot Saragosshavet igjen. Her parer den seg og blir kobberfarget og dør (i det minste tror man det). Ingen har enda funnet en død ål i området. Og dypet og nøyaktig posisjon er det heller ingen som vet. Tenk deg dette dyret som har overlevd istiden, overlevd dinosaurene, sett mennesket forvandle seg fra ape til homosapiens for 50000år siden står nå for fall for mennesket rovdrift?!!! Det er forkastelig!! Samtidig prøver man febrilsk å ale opp glassål og sette de rundt omkring i europa. Men prøver har vist at INGEN har returnert som blankål, ingen finner veien tilbake. Mest sannsynelig er det deres mangel på veien hjem. De plotter mest sannsynelig veien når de flyter som bladløv fra fødestedet, og når de ikke får gjort dette returnerer de heller aldri! Med dette i bakhodet er det mørkt for ålen! At dette forbudet kom nå er beviset på at politikk og naturvern aldri går sammen. Allerede i 1982 kom forvarslene, men ikke før 2007 ble det diskutert og i 2008 fattet vedtak og altså nå så altfor sent kommer fredningen. Fiskeridepartementet i Norge, Sverige, Danmark og EU ble varslet tidlig. Men alikevel ville man ikke innføre strengere kvoter eller begrensinger, det er tross alt 25000 mennesker i Europa som brødfør seg ene og alene på ålen. Å ta fra de yrket ville jo vært forferdelig, da er det bedre at ålen forsvinner!

OG samtlige "sportsfiskere" som prøver å finne på omveier rundt fredningen må være totalt mørbanka i hue!!! Er det noen som skal ta fiskeforbudet seriøst, så er det IHVERTFALL sportsfiskere.

veldig bra skrevet Remy! Teorien om kontinentalplatenes bevegelse bort fra hverandre som en delforklaring på hvordan ålen kan ha utviklet sin eiendommelige formeringsbiologi vet jeg ikke om stemmer, men den er både plausibel og svært interessant!

Link to comment
Share on other sites

OG samtlige "sportsfiskere" som prøver å finne på omveier rundt fredningen må være totalt mørbanka i hue!!! Er det noen som skal ta fiskeforbudet seriøst, så er det IHVERTFALL sportsfiskere.

:)

Edited by Olav Moberg
Link to comment
Share on other sites

flott

veldig bra skrevet Remy! Teorien om kontinentalplatenes bevegelse bort fra hverandre som en delforklaring på hvordan ålen kan ha utviklet sin eiendommelige formeringsbiologi vet jeg ikke om stemmer, men den er både plausibel og svært interessant!

Bra skrevet var det ikke da det var veldig slurvete og sent på kvelden, men tydeligvis kom poengene frem og det var det viktigste. Teorien om kontinentalplatenes bevegelse er veldig interessant! For mye tyder på at det kan stemme, samtidig som det er logisk.

Mer om ålen kan man finne her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Eel_life_history

Link to comment
Share on other sites

Hvis vi virkelig skal ta det seriøst må vi faktisk slutte å bruke agn som fanger ål der det ålen finnes.

Jepp, jeg er antakeligvis mørbanka i hue. Har aldri påstått noe annet, men jeg har selvinnsikt. Det har tydeligvis ikke du Remy. Dette var mitt siste innlegg på fiskersiden.

Link to comment
Share on other sites

Hvis vi virkelig skal ta det seriøst må vi faktisk slutte å bruke agn som fanger ål der det ålen finnes.

Jepp, jeg er antakeligvis mørbanka i hue. Har aldri påstått noe annet, men jeg har selvinnsikt. Det har tydeligvis ikke du Remy. Dette var mitt siste innlegg på fiskersiden.

;) Eg håper dette ikkje var ditt siste bidrag på fiskersiden, Jørgen. Ein så dyktig fiskar som deg vil verta savna her, men eg har lagt heimesida di inn blandt favorittane slik at eg kan fylgja med på fangstane dine. ;)

Link to comment
Share on other sites

Hvis vi virkelig skal ta det seriøst må vi faktisk slutte å bruke agn som fanger ål der det ålen finnes.

Jepp, jeg er antakeligvis mørbanka i hue. Har aldri påstått noe annet, men jeg har selvinnsikt. Det har tydeligvis ikke du Remy. Dette var mitt siste innlegg på fiskersiden.

Er vel en vesentlig forskjell på å målrettet fiske etter en art som er totalfredet å få den som bifangst etter andre typer fisk. Hvis du selv mener at setningen:

OG samtlige "sportsfiskere" som prøver å finne på omveier rundt fredningen må være totalt mørbanka i hue!!! Er det noen som skal ta fiskeforbudet seriøst, så er det IHVERTFALL sportsfiskere.

traff deg så stemmer det vel kanskje. Hvis du alikevel MÅLRETTET fisker etter en totalfredet art så er du kanskje mørbanket. Hvis ikke så tror jeg du missforstod veldig. Og hvis du ikke ser forskjellen på å få den som bifangst og det å fiske etter den målrettet, så kan jeg vel ikke gjøre så mye mer. Hadde du ment at det å finne omveier for å fiske på en fredet art er selv innsikt, ok.

Link to comment
Share on other sites

Mye gode poenger og selvfølgelig skal man være glad for at det blir gjort tiltak for å verne fiskebestandene rundt om i verden. Ja, man skal være glade for alle tiltak som blir gjort i verden for å verne naturen som helhet. Men et retorisk spørsmål jeg stiller meg er følgende, hvorfor har ikke sportsfiskere sluttet å fiske ål før forbudet så lenge alle har vært klar over tilstanden til ålebestanden i verden?

Personlig tror jeg ikke målrettet sportsfiske etter ål utgjør noen som helst trussel for bestanden, tilnærmet lik null, hvis CR blir praktisert, da det er så enormt mange andre tiltak som burde vært gjort i stedet evt i tillegg, og som ville vært mer effektive. Uten å gå i detalj på dette, virker det som om alt er greit helt til det kommer en lov som forbyr det. Når loven kommer da er folk som sier de velger å fortsette å fiske ål eller omgå loven mørbanka i huet. Ja, de vil være lovbrytere akkurat som alle andre som kjører for fort med bil, drikker alkohol på en offentlig plass, fisker uten å ha løst fisktrygdavgift, røyker cannabis osv.

Det er kanskje 100-200 ålepass i Norges land som blir utført hvert år, maks. Med ålepass tenker jeg da på målrettet ålefiske etter stor ål i ferskvann. Dette vil ha en tilnærmet lik null innvirkning på bestanden, men et godt poeng er selvfølgelig at alle monner drar og at vi sportsfiskere går foran med et godt eksempel. Men det jeg ikke helt forstår er at det først blir skrik og skrål når loven kommer. Vi har hatt konkurranser hvor man kan melde inn ål i årevis hvor alt har bare vært fryd og gammen og man har belønt med poeng for fangede ål. Poenget mitt er at jeg synes alt blir så bakvendt når endringene i fiskeanbefalingen kommer som en følge av en lov og ikke som en følge av tingenes tilstand. I NMU diskuterer vi disse sakene til stadighet og ikke minst hvordan vi skal tilpasse reglene i konkurransen vår for å ta vare på fisk. Og for å ta vare på stor fisk. Derfor har vi allerede besluttet at all innmeldt fisk skal bli godt behandlet og ikke minst bli satt levende tilbake for å oppfylle kravene til innmelding.

Vil oppfordre alle som er opptatt av meite etter ferskvannsfisk og å opprettholde muligheten for dette å melde seg inn i NMU for å bevare disse mulighetene fremover og ikke minst for å kartlegge bestander og endringer slik at vi kan komme med innspill og således ha mulighet også i fremtiden for å utøve dette fisket.

Innlegget ovenfor representerer selvfølgelig bare mine personlige meninger.

Link to comment
Share on other sites

Vil oppfordre alle som er opptatt av meite etter ferskvannsfisk og å opprettholde muligheten for dette å melde seg inn i NMU for å bevare disse mulighetene fremover og ikke minst for å kartlegge bestander og endringer slik at vi kan komme med innspill og således ha mulighet også i fremtiden for å utøve dette fisket.

Innlegget ovenfor representerer selvfølgelig bare mine personlige meninger.

hvorfor melde seg inn i nmu ? sjer jo ingen ting eller veldig lite der og hvorfor betale for det ? Da betaler jeg heller for og stå i en aktiv klubb.Det var bare min personlige menig

var ikke for og provisere :)

trenger heller ikke hvere medlem av en klubb for og kjønne at man ikke fisker etter rødlista fisk målretta. Og skulle man hvere så uheldig og få en ål gjør de fleste sportsfiskere det de bør gjøre slippe de pent ut igjen etter litt bilde og vekt :blush:

Edited by link
Link to comment
Share on other sites

Link:

Der skjer det ganske mye om dagen, vet det har vært litt berg og dalbane opplegg i forhold til aktiviteten, men med rapportkonkurranse, treff på sensommeren, bra action på forumet, tilgang til alle specimenfangster gjort av medlemmer, artikler osv er det virkelig oppadgående med action i NMU, flere klubber enn tidligere osv og det er gledelig. I tillegg jobber vi jo også med fiskerelaterte saker som å sende svar på høringsuttalelser i forhold til regulering av fiskemuligheter osv. Men det var ikke noen vervekampanje for NMU jeg prøvde å starte med posten min, så det at du ytrer din personlige mening er helt ok.

"Og skulle man hvere så uheldig og få en ål gjør de fleste sportsfiskere det de bør gjøre slippe de pent ut igjen etter litt bilde og vekt "

Og derfor er kanskje ikke loven i utgangspunktet, ment for CR fiske, men dette går det å jo an å finne ut av.

Remy:

Bra faktainformasjon.

Ellers ønsker man alle en fin sommer...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.