Jump to content
Fiskersiden

Hvor mange arter i 2011


Recommended Posts

1.Hvitting

2.Torsk

3.Lake

4.Abbor

5.Hork

6.Sik

7.Mort

8.Røye

9.Ørret

10.Ørekyte

11.Gjedde

12.Laue

13.Harr

14.Karuss

15.Vederbuk

16.Dvergmalle

17.Brasme

18.Bekkerøye

19.Sei

20.Brosme

21.Kveite

22.Ulke

23.Sandflyndre

24.Ålekvabbe(ny art)

25.Steinsmett

26.Sørv

27.Regnlaue(ny art)

28.Gullfisk(ny art)

29.Bergnebb

30.Svartkutling

31.Makrell

32.Rødspette(ny art)

33.Blåstål

34.Tangkvabbe(ny art)

35.Berggylte

36.Grønngylt

37.Gullbust

38.Grundling(ny art)

39.Lyr

40.Hågjel

41.Knurr

42.Lusuer

43.Brungylt(ny art)

Edited by nanablag
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Replies 213
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. hvitting

2. torsk

3. sei

4. piggskate(ny)

5. laka

6. ørret&sø

7. gjedde

8. abbor

9. mort

10. lyr

11. sandflyndre

12. laue(ny)

13. sypike

14. makrell

15. suter(ny)

16. sørv

17. horngjel

18) vanlig ulke

19) bergnebb

20) vederbuk(ny)

21) brasme

22) fløyfisk(ny)

23) berggylte

+ o-laks

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

01 - Kolmule (760)

02 - Hvitting ()

03 - Kolje ()

04 - Småflekket Rødhai (1010)

05 - Knurr ()

06 - Makrell (1120)

07 - Øyepål (84)

08 - Torsk (2500)

09 - Sypike (154)

10 - Sei ()

11 - Sild (230)

12 - Pigghå ()

13 - Ørret ()

14 - Lusuer (560)

15 - Lysing (3,5kg)

15 - Grønngylt ()

16 - Bergnebb ()

17 - Blåstål ()

18 - Fløyfisk ()

19 - Svarthå (450)

20 - Lyr (2400)

21 - Svartkutling ()

22 - Sandkutling ()

23 - Brosme ()

24 - Karpe (3,5kg)

25 - Suter ()

26 - Sørv ()

27 - Gapeflyndre (255)

28 - Berggylt (1250)

29 - Blåstål ()

30 - Hågjel ()

31 - Lange (19000)

31 - Hvitskate (8100)

32 - Sandflyndre (330)

33 - Ulke (80)

Ny art

Link to comment
Share on other sites

1.Hvitting

2.Torsk

3.Lake

4.Abbor

5.Hork

6.Sik

7.Mort

8.Røye

9.Ørret

10.Ørekyte

11.Gjedde

12.Laue

13.Harr

14.Karuss

15.Vederbuk

16.Dvergmalle

17.Brasme

18.Bekkerøye

19.Sei

20.Brosme

21.Kveite

22.Ulke

23.Sandflyndre

24.Ålekvabbe(ny art)

25.Steinsmett

26.Sørv

27.Regnlaue(ny art)

28.Gullfisk(ny art)

29.Bergnebb

30.Svartkutling

31.Makrell

32.Rødspette(ny art)

33.Blåstål

34.Tangkvabbe(ny art)

35.Berggylte

36.Grønngylt

37.Gullbust

38.Grundling(ny art)

39.Lyr

40.Hågjel

41.Knurr

42.Lusuer

43.Brungylt(ny art)

44.Svarthå(ny art)

45.Kolje

46.Havmus(ny art)

Link to comment
Share on other sites

1. Dvergulke

2. Torsk

3. Røye

4. Hvitting

5. Sypike

6. Gråsteinbit

7. Nordlig knurrulke

8. Ålekvabbe

9. Ulke

10. Sei

11. Kloskate

12. Sandflyndre

13. Pigghå

14. Skrubbe

15. Lomre

16. Knurr

17. Rødspette

18. Sjøørret\Ørret

19. Fløyfisk

20. Lange

21. Blåstål\Rødnebb

22. Piggvar

23. Svartkutling

24. Rognkjeks

25. Bergnebb

26. Berggylte

27. Grøngylte

28. Gressgylte

29. Sørv

30. Makrell

31. Fjesing

32. Horngjel

33. Tangstikling

34. Laks

35. Tangkvabbe

36. Gapeflyndre

37. Storsil (ny art)

38. Ål

39. Sandkutling

40. Tangsprell

41. Glassvar

42. Paddetorsk

43. Tangkutling

44. Vassild (ny art)

45. Lusuer

46. Hyse

47. Lyr

Edited by Karleif
Link to comment
Share on other sites

1. Mort

2. Sik

3. Abbor

4. Gjørs

5. Laue

6. Brasme

7. Flire

8. Karpe

9. Vederbuk

10. Stam

11. Ørret

12. Laks (ny)

13. Torsk

14. Sei

15. Lyr

16. Sypike

17. Bergnebb

18. Berggylte

19. Blåstål

20. Gressgylt (ny)

21. Grønngylt

22. Tangkvabbe

23. Fjesing (ny)

24. Fløyfisk, vanlig (ny)

25. Ulke, vanlig

26. Ulke, dverg

27. Skrubbe

28. Brosme (ny)

29. Svartkutling

30. Karuss

31. Hyse

32. Steinsmett (ny)

33. Hvitting

34. Knurr

35. Gullbust (ny)

36. Svarthå (ny)

37. Brungylt (ny)

38. Sandflyndre

39. Makrell

40. Sild

41. Solabbor

42. Ålekvabbe (ny)

43. Regnlaue (ny)

Link to comment
Share on other sites

01. Abbor

02. Bekkerøye

03. Gjedde

04. Horngjel

05. Hvitting

06. Lyr

07. Makrell

08. Sei

09. Sypike

10. Torsk

11. Ørret

(*) = ny art

Edited by mono
Link to comment
Share on other sites

1. hvitting

2. torsk

3. sei

4. piggskate(ny)

5. laka

6. ørret&sø

7. gjedde

8. abbor

9. mort

10. lyr

11. sandflyndre

12. laue(ny)

13. sypike

14. makrell

15. suter(ny)

16. sørv

17. horngjel

18) vanlig ulke

19) bergnebb

20) vederbuk(ny)

21) brasme

22) fløyfisk(ny)

23) berggylte

24) knurr

+ o-laks

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1- Pigghå

2- Lange

3- Sei

4- Svarthå

5- Lyr

6- Glassvar

7- Brosme

8- Hvitting

9- Hågjel

10-Sandflyndre

11-Knurr

12-Hyse

13-Lusuer

14-Torsk

15-Svartkutling

16-Bergkutling

17-Sandkutling

18-Tangkutling

19-Bergnebb

20-Grønngylt

21-Berggylt

22-Gressgylt

23-Tangsprell

24-Blåstål

25-Vassild

26-Dvergulke

27-Sypike

28-Makrell

29-Rødspette

30-Leirkutling

31-Uer

32-Abbor

33-Sørv

34-Gjedde

35-Trepigget stingsild

36-Havmus

37-Havål

38-Paddetorsk

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Arter i 2011:

1. Lange

2. Brosme

3. Hyse

4. Torsk

5. Lyr

6. Pigghå

7. Havmus Ny i 2011

8. Hågjel

9. Berggylte

10. Hvitting

11. Sandflyndre

12. Skrubbe

13. Lusuer

14. Sild

15. Sei

16. Ørret/sjøørret

17. Sypike

18. Knurr

19. Grønngylt

20. Bergnebb

21. Gjedde

22. Gressgylt

23. Lomre

24. Rødspette

25. Makrell

26. Svartkutling

27. Blåstål/rødnebb

28. Fløyfisk Ny i 2011

29. Ulke

30. Piggskate Ny i 2011

31. Vederbuk Ny i 2011

32. Havål

33. Lysing Ny i 2011

34. Sandkutling Ny i 2011

35. Bergkutling Ny i 2011

36. Trepigget stingsild Ny i 2011

37. Tangkutling Ny i 2011

38. Svarthå Ny i 2011

39. Kolmule Ny i 2011

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

1- Pigghå

2- Lange

3- Sei

4- Svarthå

5- Lyr

6- Glassvar

7- Brosme

8- Hvitting

9- Hågjel

10-Sandflyndre

11-Knurr

12-Hyse

13-Lusuer

14-Torsk

15-Svartkutling

16-Bergkutling

17-Sandkutling

18-Tangkutling

19-Bergnebb

20-Grønngylt

21-Berggylt

22-Gressgylt

23-Tangsprell

24-Blåstål

25-Vassild

26-Dvergulke

27-Sypike

28-Makrell

29-Rødspette

30-Leirkutling

31-Uer

32-Abbor

33-Sørv

34-Gjedde

35-Trepigget stingsild

36-Havmus

37-Havål

38-Paddetorsk

39-Rognkjeks

Da endte jeg opp med 39 arter i 2011, noe som ikke kan sies å være allverden. Noe jeg er godt fornøyd med er at 7 av dem var nye. Det var over forventet.

Ellers ble det en hel del nye perser, da i hovedsak på microartene. :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.