Jump to content
Fiskersiden

Vurderer kveitefredning


Davyen
 Share

Recommended Posts

Her i Karlsøy kommune er det nå 4 utenlandskeide turistfiskeanlegg. På det ene anlegget som eies og drives av tsjekkere ble det her om dagen pakket 500kg kveitefilet pluss torsk- og steinbitfilet. Disse gutta driver ren høsting og utnytting av norske ressurser.

Er på Andøya nå. Der driver en gjeng litauere på med det samme. På hjemmesida deres finner man stadig bilder av stolte "sportsfiskere" som poserer med flere kveiter klart under minstemålet. Magemål og måtehold er fremmedord. Alt klubbes, fryses og tas med hjem,. De finansierer ferien med dette. 15-kilosregelen omgås elegant ved at de selger fisken til en yrkesfisker for 5 øre kiloen og kjøper den tilbake for 10 øre kiloen. Da er fisken med ett lovlig å ta med hjem. Om Lisbeth Berg Hansen er så opptatt av å begrense turistenes uttak av fisk fra norsk farvann bør det første hun gjør være å tette igjen dette smutthullet, frata yrkesfiskere som fungerer som mellommenn lisensen samt å sperre ute kyniske utenlandske aktører som skruppelløst plyndrer norske naturressurser kun med tanke på kortsiktig økonomisk vinning. Gjestene på denne campen er stort sett russere og litauere. Tsjekkere og polakker er samme ulla.

Hva er vitsen med å ha 15-kilosregelen når det er så lett å omgå den? Hva er vitsen med 15-kilosregelen når den ikke blir fulgt? Hva er vitsen med 15-kilosregelen når de som driver campen aktivt bidrar med å hjelpe gjestene med å kunne ta med seg hundrevis av kilo fisk hjem? Og hva er vitsen med å slippe til aktører som ikke har et fnugg av samvittighet eller omtanke for norske naturressurser? Statoil får kritikk for å være involvert i oljevirksomhet i fremmede land. Men ingen åpner kjeften når utenlandske aktører plyndrer norske naturressurser. Man burde straffet slike camper ved å frata dem lisensen. Og man burde heller prioritere camper som driver bærekraftig.

Edited by cb
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

@ Cato : Slike tilfeller som du nevner er det dessverre mange av rundt om i landet og bør meldes.Fiskeridirektoratet samt tollvesenet har egne tips sider og telefon postmottak@fiskeridir.no som burde brukes i slike graverende tilfeller. Mye useriøs og ikke minst også dekket av mange fiskecamps og yrkesfiskere. Smulthullet med å kunne handle fra yrkesfiskere bør tettes snarest mulig, da den ikke brukes som det var ment.Selve yrkesfiskeren har kun tillatelse til dette når mengden som selges til turistene trekkes fra eget kvote og salget SKAL via fiskemottaket ! Den brukes for å jukse til seg mange tonn med fisk ut av landet , som i ettertid omsettes komersielt i Europa. Det er ikke fastsatt noe minste pris for fisken som "kjøpes", og her burde det i det minste være "markedspris" satt av fiskarlaget .Uansett må disse kg som "kjøpes" av yrkesfiskere tollklareres også, tror ikke det er mange som gjør det.

Om det er slik du nevner at disse gjester selger fisken til en yrkesfisker 1. for så å kjøpe det igjen kun for å få en kvittering ,er dette ULOVLIG !! Utenlandske gjester eller de som ikke er bosatt i Norge har ikke lov til å selge - omsette fangsten!! Det står klar i regelmengen :

Salg av fangst

Se også side 5 + 15 i "Kysten er din"

- " En person eller foretak kan ikke omsette fangst for mer en kr. 50 000 per kalenderår. Dersom flere personer eller foretak fisker fra samme fartøy, kan det til sammens ikke omsettes for mer en kr. 50 000 av fangst tatt med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder alltså både per person/foretak og per fartøy"

Vet ikke hvordan det er andre steder i landet, men på vår kant av landet skal all fisk som omsettes videre innom fiskermottakket.

Hørte forresten om en som driver matsted- restaurant som tar med seg kunder ut for å fiske eget , som deretter blir til mat for kundene selv, i eget matsted. Til tross for at fisken blir fanged selv , må denne personen innom fiskarlaget 1. , betale avgift - gebyr av selvfanged fisk , før fisken kan omsettes i eget restaurant....litt molboregel dette...

Edited by Xplorer1
Link to comment
Share on other sites

I begynnelsen av juni vår vi på tur til Tysfjord for å fiske. Og kveite står høyt på ønske listen. Som vanlig slo vi av en prat på brygga på Kjøpsvik med lokale fiskere for å få noen tips. De kunne fortelle at det i fjor høst hadde kommet en garn båt til Tysfjord som hadde fisket kveite. Mannskapet hadde fortalt at de fikk ca. 30 kveiter per dag over minste målet og mye små kveiter. Inne på Mannsfjorden hadde de tatt ca. 80 kveiter. I alt hadde denne båten drevet fiske inne i fjorden i 2,5 måneder.

Vi har de siste to årene lagt ned ca. 30 fiske dager og til sammen har vi tatt 3 kveiter. Da blir det for meg litt absurd at fiskeri ministerne som tillater, en garn båt, å drive det jeg vil kalle ett rov fiske på et svært begrenset område på en stamme av kveite som akkurat har begynt å hente seg inn etter å ha vært nærmest totalt utfisket ønsker å forby meg å fiske.

Jeg må også tillegge at det for meg er en helt håpløs forvaltning å tillate yrkesfiskere å ta opp så store mengder små kveiter, som det her er snakk om, uten hensyn til fremtiden til fisket.

Link to comment
Share on other sites

"I begynnelsen av juni vår vi på tur til Tysfjord for å fiske. Og kveite står høyt på ønske listen. Som vanlig slo vi av en prat på brygga på Kjøpsvik med lokale fiskere for å få noen tips. De kunne fortelle at det i fjor høst hadde kommet en garn båt til Tysfjord som hadde fisket kveite. Mannskapet hadde fortalt at de fikk ca. 30 kveiter per dag over minste målet og mye små kveiter. Inne på Mannsfjorden hadde de tatt ca. 80 kveiter. I alt hadde denne båten drevet fiske inne i fjorden i 2,5 måneder.

Vi har de siste to årene lagt ned ca. 30 fiske dager og til sammen har vi tatt 3 kveiter. Da blir det for meg litt absurd at fiskeri ministerne som tillater, en garn båt, å drive det jeg vil kalle ett rov fiske på et svært begrenset område på en stamme av kveite som akkurat har begynt å hente seg inn etter å ha vært nærmest totalt utfisket ønsker å forby meg å fiske.

Jeg må også tillegge at det for meg er en helt håpløs forvaltning å tillate yrkesfiskere å ta opp så store mengder små kveiter, som det her er snakk om, uten hensyn til fremtiden til fisket. "

en slik holdning som fiskeriministern viser gjennom denna uttalelsen er helt i tråd med gjengs fiskeripolitikk de siste tiårene dessverre, så jeg blei ikke overraska. det handler om hvem som har makt og mulighet til å stå å hviske fiskeriminsterne i øret i maktens korridorer og det har det er og har vært de store aktørene i bransjen, de som eier de store båtene(og gjerne flåter av de største båtene). mange av fiskeriministerne oppigjennom åra har jo også blitt rekruttert rett fra disse kretsene(f.eks. ludvigsen). det er rett og slett penga rår, som ellers i samfunnet.

Link to comment
Share on other sites

"I begynnelsen av juni vår vi på tur til Tysfjord for å fiske. Og kveite står høyt på ønske listen. Som vanlig slo vi av en prat på brygga på Kjøpsvik med lokale fiskere for å få noen tips. De kunne fortelle at det i fjor høst hadde kommet en garn båt til Tysfjord som hadde fisket kveite. Mannskapet hadde fortalt at de fikk ca. 30 kveiter per dag over minste målet og mye små kveiter. Inne på Mannsfjorden hadde de tatt ca. 80 kveiter. I alt hadde denne båten drevet fiske inne i fjorden i 2,5 måneder.

Vi har de siste to årene lagt ned ca. 30 fiske dager og til sammen har vi tatt 3 kveiter. Da blir det for meg litt absurd at fiskeri ministerne som tillater, en garn båt, å drive det jeg vil kalle ett rov fiske på et svært begrenset område på en stamme av kveite som akkurat har begynt å hente seg inn etter å ha vært nærmest totalt utfisket ønsker å forby meg å fiske.

Jeg må også tillegge at det for meg er en helt håpløs forvaltning å tillate yrkesfiskere å ta opp så store mengder små kveiter, som det her er snakk om, uten hensyn til fremtiden til fisket. "

en slik holdning som fiskeriministern viser gjennom denna uttalelsen er helt i tråd med gjengs fiskeripolitikk de siste tiårene dessverre, så jeg blei ikke overraska. det handler om hvem som har makt og mulighet til å stå å hviske fiskeriminsterne i øret i maktens korridorer og det har det er og har vært de store aktørene i bransjen, de som eier de store båtene(og gjerne flåter av de største båtene). mange av fiskeriministerne oppigjennom åra har jo også blitt rekruttert rett fra disse kretsene(f.eks. ludvigsen). det er rett og slett penga rår, som ellers i samfunnet.

Jeg har ikke grunnlag for å uttale meg om selve fiskeriministeren. Jeg likte faktisk Hegna bedre, dog av innenbygde urinstinkter ;) . Vi klager ofte på at politikerne bruker folk som ikke har faglig peiling på hva de driver med. Nåværende fiskeriminister bruker folk som er fagkvalifiserte til å være rådgivere, ikke minst grunnet at disse også har drevet bedrifter i feltet. IKKe glem det.

Det bør ikke glemmes heller at fredning kommer til å påvirke yrkesflåten mest, og da unngår man slike tilfeller som nevnes av Xingu, med total utradering av stammer med garnfiske.

Det har skjedd veeeeldig mye med forvaltningen av fiskeressurser i Norge i det siste og derfor bør vi være glade på alt som blir gjort, samt være tålmodige med alt som fortsatt jobbes med :)

Jeg stiller meg allikevel stoore ? tegn til hvorfor NJFF engasjerer seg så lite. Det verste av alt er at når denne organisasjonen engasjerer seg er kun for å hindre at viktige forvaltnings vedtak , blir hindret. Heldigvis "tapte" NJFF saken om Tvedestrand fiskereservat :)

En ting er sikker : Vi kan påvirke :) Som regel får man best resultat av å jobbe for å påvirke til forandring av eksisterende regler, en av å slås mot reglene.

Jeg håper personlig at det innføres fiskelisens snarest mulig og for ALLE som ikke er bosatt i Norge (vet det, har nevnt det før ...)

Jeg smiler forresten når jeg ser hvor mange "fisketurister " som blir stoppet ved grensa ....Ja, det er mye man kan få til i kulissene ;)

Edited by Xplorer1
Link to comment
Share on other sites

@ Cato : Slike tilfeller som du nevner er det dessverre mange av rundt om i landet og bør meldes.Fiskeridirektoratet samt tollvesenet har egne tips sider og telefon postmottak@fiskeridir.no som burde brukes i slike graverende tilfeller. Mye useriøs og ikke minst også dekket av mange fiskecamps og yrkesfiskere. Smulthullet med å kunne handle fra yrkesfiskere bør tettes snarest mulig, da den ikke brukes som det var ment.Selve yrkesfiskeren har kun tillatelse til dette når mengden som selges til turistene trekkes fra eget kvote og salget SKAL via fiskemottaket ! Den brukes for å jukse til seg mange tonn med fisk ut av landet , som i ettertid omsettes komersielt i Europa. Det er ikke fastsatt noe minste pris for fisken som "kjøpes", og her burde det i det minste være "markedspris" satt av fiskarlaget .Uansett må disse kg som "kjøpes" av yrkesfiskere tollklareres også, tror ikke det er mange som gjør det.

Om det er slik du nevner at disse gjester selger fisken til en yrkesfisker 1. for så å kjøpe det igjen kun for å få en kvittering ,er dette ULOVLIG !! Utenlandske gjester eller de som ikke er bosatt i Norge har ikke lov til å selge - omsette fangsten!! Det står klar i regelmengen :

Salg av fangst

Se også side 5 + 15 i "Kysten er din"

- " En person eller foretak kan ikke omsette fangst for mer en kr. 50 000 per kalenderår. Dersom flere personer eller foretak fisker fra samme fartøy, kan det til sammens ikke omsettes for mer en kr. 50 000 av fangst tatt med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder alltså både per person/foretak og per fartøy"

Vet ikke hvordan det er andre steder i landet, men på vår kant av landet skal all fisk som omsettes videre innom fiskermottakket.

Hørte forresten om en som driver matsted- restaurant som tar med seg kunder ut for å fiske eget , som deretter blir til mat for kundene selv, i eget matsted. Til tross for at fisken blir fanged selv , må denne personen innom fiskarlaget 1. , betale avgift - gebyr av selvfanged fisk , før fisken kan omsettes i eget restaurant....litt molboregel dette...

Det er helt riktig det du skriver her. Dette er nedfelt i en lov som heter råfiskloven, og den gir salgslag enerett på all førstehåndsomsetning av fisk fra fiskere i sitt distrikt. Ved ulovlig omsetning så er det bare å kontakte salgslaget i distriktet, for området fra kristiansund til russergrensa er dette norges råfisklag

Jeg sendte en mail til skagerakfisk i en annen anledning, og tillater meg å klippe inn denne posten

Sitat

Takk for info. Vi tar gjerne mot informasjon om ulovlig omsetning og skal følge det opp så langt vi kan. Når det gjelder ulovlig redskap i sjøen kan Fiskeridir`s oppsynsbåt og ikke minst den indre kystvakt bli tipset. Jeg sender kopi av denne e-post til rette vedkommende.

Vennlig hilsen

Jørn Lian

Skagerakfisk SA

Hei

Jeg sender denne mailen for å spørre om skagerakfisk er interressert i å få inn rapporter om salg av fisk fra hobbyfiskere som selger svart. Jeg har tidligere vært yrkesfisker selv, så det er derfor jeg kjenner til lover som råfiskloven. Pr i dag har jeg fiske som hobby, og er medlem av et stort nettforum for sportsfiskere der medlemmene er opptatt av at ting går lovlig for seg. Disse svartfiskerne gjør også stor skade på bestandene av sjøfugl, og sjøørretstammen rundt oslofjorden, da de som regel setter garn inne i skjærgården og veldig grunt, ofte ulovlig grunt.en anmeldelse ville veie mye mer om den kom fra dere enn fra en privatperson, så om dere i sf har evt en kontaktperson som kan nåes med en mail eller en tlf så hadde det vært fint. jeg kan formidle dette på vårt forum, fiskersiden.no, slik at medlemmene kan bruke det. forumet består av ca 8000 medl, mange av dem i østlandsområdet. Jeg er ikke ute etter å være noen "angiver" men med presset som holder på å bygge seg opp mot de etablerte yrkesfiskerne så kunne det kanskje være en ide å se litt på disse fritidsfiskerne. Det er ganske mange av dem. og jeg tror de er kanskje den største enkeltårsaken til svikten i fiskebestandene i Oslofjorden. På forhånd takk

Epost til skagerakfisk firmapost@skagerakfisk.no

eposten ble også videresendt til kystvakten ved jørgen Bjørnset, fiskoff@kystvakten.no

Disse kan kontaktes på disse adressene hvis det blir observert ulovlig fiske eller ulovlig omsetning av fisk.

I Skagerakfisk sitt område skal all omsetning i hoverregel foregå fra godkjente utsalgssteder som butikker, fiskebiler, båter med godkjenning e.l.

Hvis det selges fra båt, så sjekk at båten har korrekt registreringsnummer. Dette skal være synlig fra begge sider. og består av en eller to bokstaver for fylke, et nummer på ett til tre tall og en eller to bokstaver for kommune. Eks VF99H (vestfold 99 horten)

Det foregår også lovlig salg fra uregistrerte båter som har tillatelse, men desse fisker ikke selv, de kjøper fisken og videreselger på samme måte som fiskebiler. Rundt oslofjorden er det stort sett bare reker som selges på denne måten, og disse ligger normalt ikke ved ei bortgjemt kai

Mvh

Cannonbang

Dette er kanskje veien å gå for å stoppe slike ting

Edited by cannonbang
Link to comment
Share on other sites

Det er helt riktig det du skriver her. Dette er nedfelt i en lov som heter råfiskloven, og den gir salgslag enerett på all førstehåndsomsetning av fisk fra fiskere i sitt distrikt. Ved ulovlig omsetning så er det bare å kontakte salgslaget i distriktet, for området fra kristiansund til russergrensa er dette norges råfisklag

Dette er kanskje veien å gå for å stoppe slike ting

Om det er slik du nevner, vel, da er det mange yrkesfiskere som må se seg over skulderen. I tilfelle Cato nevner er det faktisk yrkesfiskere som har kjøpt fisk ulovlig av besøkende som ikke har lov å selge noe som helst . Disse yrkesfiskere har solgt videre ulovlig ( ikke via salgslaget)til latterlig summer til disse turister og da er denne yrkesgruppen selv med på å undergrave egne regler.

Vel, jeg har begynt fredingen av kveitene for lengst, får ikke en eneste av rakkerne på land.

Det er jo et vesentlig poeng lopezen kommer med, hjelper lite med lover og regler når ingen sjekker om de følges.

.

Siden jeg kom til Norge og i "tidlig" alder skjønte jeg at reglene i Norge var basert på befolkningens(norske) tillit. Den norske befolkningen er kjent verden over for å være pliktoppfylende og respektere reglene. Hverdagen har forandret seg , det vet vi, nye kulturer er kommet og mange av disse har ikke samme syn som oss ( jeg velger å kalle meg oss, patriot som jeg er) med tanke på høsting og forvaring.

Av den grunn er det nå behov for mer kontroll av gjeldende regler, da det er blitt umulig å basere seg kun på tillit . Det gjelder jo våre etterkommere !!

Link to comment
Share on other sites

Om det er slik du nevner, vel, da er det mange yrkesfiskere som må se seg over skulderen. I tilfelle Cato nevner er det faktisk yrkesfiskere som har kjøpt fisk ulovlig av besøkende som ikke har lov å selge noe som helst . Disse yrkesfiskere har solgt videre ulovlig ( ikke via salgslaget)til latterlig summer til disse turister og da er denne yrkesgruppen selv med på å undergrave egne regler.

Å stemple en stor yrkesgruppe som kjeltringer blir litt for dumt, og ikke så rent lite ensporet. Dettte dreier seg om et lite antall personer, sannsynligvis sjarkfiskere som ser sitt snitt til å tjene noen ekstra kroner på si. det de gjør er klart ulovlig, i norges råfisklags område er dog kaisalg lov, men bare salg av ubehandlet fisk(sløyd og hodekappet) og salget skal foregå fra den registrerte båten, og den skal være fisket fra samme båt. De aller fleste yrkesfiskere i norge er hederlige mennesker som holder seg til lover og regler, bare så det er sagt.

Siden jeg kom til Norge og i "tidlig" alder skjønte jeg at reglene i Norge var basert på befolkningens(norske) tillit. Den norske befolkningen er kjent verden over for å være pliktoppfylende og respektere reglene. Hverdagen har forandret seg , det vet vi, nye kulturer er kommet og mange av disse har ikke samme syn som oss ( jeg velger å kalle meg oss, patriot som jeg er) med tanke på høsting og forvaring.

Av den grunn er det nå behov for mer kontroll av gjeldende regler, da det er blitt umulig å basere seg kun på tillit . Det gjelder jo våre etterkommere !!

Link to comment
Share on other sites

Å stemple en stor yrkesgruppe som kjeltringer blir litt for dumt, og ikke så rent lite ensporet. Dettte dreier seg om et lite antall personer, sannsynligvis sjarkfiskere som ser sitt snitt til å tjene noen ekstra kroner på si. det de gjør er klart ulovlig, i norges råfisklags område er dog kaisalg lov, men bare salg av ubehandlet fisk(sløyd og hodekappet) og salget skal foregå fra den registrerte båten, og den skal være fisket fra samme båt. De aller fleste yrkesfiskere i norge er hederlige mennesker som holder seg til lover og regler, bare så det er sagt.

Jeg ble ikke oppfattet slik jeg ønsked å formidle i forbindelsen med yrkesgruppen vi snakker om :) . Enig og uten tvil at de fleste yrkesfiskere i Norge er hederlige mennesker som faktisk risikerere livet for at befolkingen skal ha mulighet til å få sunn mat ved bordet. Vi må allikevel ta til oss at det finnes råtne epler i alle kurver og disse bør fjernes.

Litt indre justis skader ikke ;)

Edited by Xplorer1
Link to comment
Share on other sites

Ok, kjøper den. Reagerte litt, da jeg selv har vært yrkesfisker i ganske mange år.

Men de linkene jeg la ut er nyttige, salgslagene tar dette ganske alvorlig, og de reagerer hvis de får inn tips.

Jeg vokset opp selv i en fiskerlandsby så jeg vet hvordan hverdagen til yrkesfiskere er :)

Dine linker har vært greie å ha siden den gan du la disse ut :)

Link to comment
Share on other sites

Fjærn minstemålet. Sætt maksmål på 150cm! Ei Kveita på halvainna meter e uansett 15-20kg over det som e anbefalt å ete med hensyn til miljøgifta. Ingen vits å ta opp nåkka større. Kutt sena å la genan gå i arv!

Det e idioti å ta livet av hokveiten før å få et fint bilde og et tall i fiskerapporten/skrytelista. Sku vært straffbart å ta opp stamfesk som ikke e etanes, eller å målretta feske fesk du ikke skal/kan spise.

Anser mange av "sportsfeske-tullingene" hær inne som dyre/fiske-plagera, selv om manga av dåkker trur at dåkker æ bedre en alle andre.

E det det hær som e forvaltning? Ta ut de beste genan sånn at det bare e søppel igjen? Obbien sitt profilbilde e ikke akkurat et prakteksempel på god forvaltning. Rimelig egoistisk å ta livet av ei sånn kveita på gøy..

Dåkker hjelpe fiskeriministern mot familiemålet, men ser det ikke sjøl!!!

Edit: Moderert en settning. Forandrett stygt ord til tulling, og lot være å skjære ALLE "sportsfiskere" over samme kammen. Blei litt for engasjert i går ;)

Edited by Kaptein Garnsatan
Link to comment
Share on other sites

Modererte meg litt, men står inne for alt jeg skrev! Vil selvfølgelig ikke virke krenkende..

Mange store Kveite med opphopning av miljøgifte som blir "feskekake", "pudding" å ainna mainnskit me 9-15% råstoff. Males opp å spes ut med mel til konsentrasjonan e lav nok tel å selge som menneskeføde.

Så lenge det e lov å selge sånne Kveite, vil fiskehandleran kjøpe dæm. Da havne dæm på matbordet.

Har "en sportsfisker" først tratt livet av ei Kveita fø å få skrytebilde til Facebook, så blir ho jo solgt. Sportfiskera spis jo sjeldent alt dæm får - ihvertfall ikke Kveita på den størrelsen). Da må andre ete dæm!

Tenk på det å når dåkker kommer på besøk å dræg stammfesken ut av matfatet våres!!

Ps! Sånne Kveite sendes ofte sørover igjen ;)

Link to comment
Share on other sites

Er hjertens enig med Kapteinen, kan ikke se en eneste grunn til å ta livet av de store hunnkveitene.

Når det er sagt, så er det vel og en del yrkesfiskere som leverer stor kveite? Kan dette uttaket også begrenses på en fornuftig måte?

Edited by Gammel-Erik
Link to comment
Share on other sites

Storkveiter er en delikatesse og mange foretrekker de store framfor de mindre. Innhold av PCB og andre miljøgifter er muligens høyt ift EU-standard, men jeg tror man skal spise unormalt mye kveite for at det skal være skadelig. Vi vet veldig lite om hvor stor bestanden er, for alt vi vet er det så mye kveite langs kysten nå at kysttorsken nedbeites.

Når det gjelder forslaget om fredning fra ministeren er det et politisk begrunnet forslag, sannsynligvis som resultat av lobbyvirksomhet av ymse interesseorganisasjoner. Jeg har fått signaler fra HI om at de neppe vil stille seg bak et slikt forslag når de skal komme med sin høringsuttalelse. Ettersom vi som sagt vet for lite om hvor stor bestanden er.

Men noe må gjøres og jeg mener at alle turistfiskeanlegg må registreres og bl.annet pålegges å føre fangstdagbok. Antall båter innenfor et distrikt må også tilpasses ressursgrunnlaget.Samtidig bør det også gjøres noe med det utstrakte breiflabbfisket. Både breiflabb og kveite har fått en stemoderlig behandling i forvaltningssammenheng ettersom det er fritt fiske på dem. Artene burde kanskje også vært kvoteregulert i tråd med føre-var prinsippet.

Link to comment
Share on other sites

Vet at de lobbyistene som jobber for fredning også jobber for forbud mot jiggfiske i mai og august.

Seriøst? Et spesifikt forbud mot en type redskap i enden av snøret? Om noe slikt går gjennom er det ihvertfall med på å sementere inntrykket om at fiskeriministeren er totalt hjernedød og knapt i stand til å kjøre heis og fise samtidig. Katta mi hadde gjort en bedre jobb!

Edited by cb
Link to comment
Share on other sites

Vet at de lobbyistene som jobber for fredning også jobber for forbud mot jiggfiske i mai og august.

Dette er nytt for meg. Høres ut som et lite gjennomtenkt forslag ihvertfall og helt umulig å kontrollere og håndheve. Det var en interessant artikkel om kveita i Fiskeribladet 25 juni. Hvor bl.a Erik Berg fra HI i Tromsø uttaler at ei fredning i juni og juli kan medføre at turistfisket fortsetter med C/R mens yrkesfiskere og fritidsfiskere må i land. Dette vil isåfall øke konfliktnivået og neppe ha noe å si for bestandsituasjonen totalt sett. Berg er i tillegg nokså skeptisk til overlevelsen ved gjenutsetting av store kveiter.

Link to comment
Share on other sites

Har vært uten nettdekning en stund så jeg har ikke fått med meg responsen på innlegget. Vet ikke hvor seriøst dette er, men jeg har det direkte fra en av de mest profilerte i "kampen". Siste utspill er også å frede Nappstraumen for utenlandske turistfiskere etter samme grenser som gjelder for forbud mot bruk av snurrevad/trål. Dette kommer frem i et leserinnlegg i Lofotposten. Ellers er det jo interessant at også forskerne er skeptiske til C&R på større kveiter.

Link to comment
Share on other sites

Har vært uten nettdekning en stund så jeg har ikke fått med meg responsen på innlegget. Vet ikke hvor seriøst dette er, men jeg har det direkte fra en av de mest profilerte i "kampen". Siste utspill er også å frede Nappstraumen for utenlandske turistfiskere etter samme grenser som gjelder for forbud mot bruk av snurrevad/trål. Dette kommer frem i et leserinnlegg i Lofotposten. Ellers er det jo interessant at også forskerne er skeptiske til C&R på større kveiter.

Hm, yrkesfiskerne virker temmelig rabiate der oppe. Ikke minst forsøker man tydeligvis å kurere beinbrudd med paracet. Merkingsforsøkene til Torstein Halstensen var vel i regi av HI i Bergen etter hva jeg husker? Kanskje på tide at HI i Bergen og Tromsø snakker sammen? Er skepsisen til Erik Berg basert på magefølelse eller konkrete undersøkelser?

Link to comment
Share on other sites

Yrkesfiskerne er så sin sak, men de som er mest ampre er fritidsfiskere som fisker med line og sågar jigg. Disse er organisert i et fritidsfiskerlag, dette er folk som er pensjonister eller har andre jobber og fisker litt på si. Hvor stor gjennomslagskraft de har er vel en annen sak. I forhold til C&R så er vel kunnskapen heller liten. Det går kanskje bra når fagfolk i forskningsøyemed gjør det, men når "Hvermansen" skal i ilden er kanskje resultatet et annet ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.