Jump to content
Fiskersiden

Antall arter 2016


Recommended Posts

On 25.7.2016 at 9:14 PM, Cassius said:

1. Hvitting

2. Torsk

3. Sandflyndre

4. Makrell (ny pb)

5. Rognkjeks (ny pb)

6. Ørret (SØ)

7. Sypike

8. Sild

9. Øyepål (ny pb)

10. Hågjel (ny pb)

11. Hyse

12. Sei

13. Knurr

14. Mort

15. Taggmakrell

16. Abbor

17. Lomre (ny pb)

18. Blålange (ny art)

19. Lange

20. Kystringbuk (ny art)

21. Vanlig fløyfisk (ny pers og specimen)

22. Rødspette (ny pers)

23. Sandkutling

24. Lyr

25. Lusuer (ny pb)

26. Dvergulke

27. Femtrådet tangbrosme

28. Paddetorsk (ny pers)

29. Vederbuk

30. Gullbust (ny pers)

31. Dvergmalle

32. Fjesing (ny pers)

33. Berggylt (ny pb)

34. Blåstål

35. Grønngylt

36. Glassvar (ny pb)

37. Brosme

38. Havmus

39. Rødknurr

40. Havabbor (ny art)

41 Bergnebb

42. Kolmule

43. Brungylt (ny pb og specimen)
44. Svarthå (ny pb)
45. Blåkjeft (ny pb)

Link to comment
Share on other sites

1. Sei

2. Lyr

3. Hvitting

4. Svartkutling

5. Sild

6. Sypike

7. Torsk

8. Taggmakrell /Ny

9. Knurr /PB

10. Sandflyndre

11. Makrell

12. Øyepål /Ny

13. Piggskate /Ny

14. Hyse

15. Lange

16. Strømsild /Ny

17. Hågjel /Ny

18. Ulke

19. Bergnebb

20. Dvergulke

21. Ålekvabbe

22. Blåstål

23. Fløyfisk

24. Småflekket rødhai /PB

25. Rødspette

26. Kolmule /PB

27. Brosme

28. Rognkjeks /Ny

29. Svarthå

30. Skrubbe

31. Tangstikling /PB

32. Sandkutling

33. Stam /Ny

34. Laue

35. Gjedde

36. Flire

37. Hork

38. Gjørs /Ny

39. Ørekyte

40. Mort

41. Lusuer

42. Fjesing /PB og Specimen

43. Slettvar

44. Sik /Ny

45. Blålange /Ny

46. Glassvar /Ny

47. Brungylt

48. Rødknurr /PB

49. Blåkjeft

50. Bergylte

51. Grønngylt

Edited by skaugenjunior
Link to comment
Share on other sites

 

1. Brosme

 

2. Sypike

 

3. Sei

 

4. Hyse

 
5. Lyr
 
6. Hågjel
 
7. Pigghå (Ny pers)
 
8. Småflekket Rødhai (Ny art)
 
9. Hvitting
 
10. Strømsild (Ny art)
 
11. Knurr
 
12. Øyepål
 
13. Sandflyndre
 
14. Torsk
 
16. Lange
 
17. Bergnebb
 
18. Nordlig Tangbrosme (Ny Pers)
 
19. Paddetorsk (Ny Pers)
 
20. Lusuer (*****)
 
21. Vassild (Ny art)
 
22. Svartkutling
 
23. Ulke
 
24. Dvergulke
 
25. Tangsprell
 
26. Havmus
 
27. Skrubbe
 
28. Svarthå
 
29. Rødflekket Kutling
 
30. Tangkutling
 
31. Tangsprell
 
32. Piggskate
 
33. Blålange
 
34. Skolest
 
35. Blåkjeft
 
36. Rødspette
 
37. Glassvar
 
38. Makrell
 
39. Sjø-Ørret
 
40. Ål
 
41. Rødknurr (ny art 2016)
 
42. Fløyfisk (ny art 2016)
 
43. Lomre
 
44. Gråsteinbit (ny art 2016)
 
45. Gjedde (ny art 2016)
Link to comment
Share on other sites

1. Sypike
2. Lange
3. Hågjel
4. Pigghå
5. Sei
6. Småflekket rødhai - Ny art 2016
7. Hvitting
8. Lyr
9. Strømsild - Ny art 2016
10. Hyse
11. Øyepål - Ny art 2016
12. Piggskate
13. Knurr
14. Kloskate - Ny art 2016
15. Bergnebb
16. Dvergulke
17. Torsk
18. Brosme
19. Glassvar
20. Hyse
21. Svartkutling
22. Bergkutling
23. Tangstikling
24. Nordlig tangbrosme
25. Havmus
26. Tangkutling
27. Rognkjeks
28. Vanlig ulke
29. Tangsprell
30. Hornkvabbe
31. Tangkvabbe
32. Vederbuk
33. Gjedde
34. Brungylt
35. Lusuer
36. Blålange
37. Rødflekket kutling
38. Makrell
39. Gressgylt
40. Rødnebb/Blåstål
41. Sandkutling
42. Skrubbe
43. Trepigget stingsild
44. Ørekyte
45. Mort
46. Laue
47. Gjørs
48. Regnbueørret
49. Ålekvabbe
50. Vassild
51. Paddetorsk
52. Abbor

Link to comment
Share on other sites

1. Sei

2. Lyr

3. Hvitting

4. Svartkutling

5. Sild

6. Sypike

7. Torsk

8. Taggmakrell /Ny

9. Knurr /PB

10. Sandflyndre

11. Makrell

12. Øyepål /Ny

13. Piggskate /Ny

14. Hyse

15. Lange

16. Strømsild /Ny

17. Hågjel /Ny

18. Ulke

19. Bergnebb

20. Dvergulke

21. Ålekvabbe

22. Blåstål

23. Fløyfisk

24. Småflekket rødhai /PB

25. Rødspette

26. Kolmule /PB

27. Brosme

28. Rognkjeks /Ny

29. Svarthå

30. Skrubbe

31. Tangstikling /PB

32. Sandkutling

33. Stam /Ny

34. Laue

35. Gjedde

36. Flire

37. Hork

38. Gjørs /Ny

39. Ørekyte

40. Mort

41. Lusuer

42. Fjesing /PB og Specimen

43. Slettvar

44. Sik /Ny

45. Blålange /Ny

46. Glassvar /Ny

47. Brungylt

48. Rødknurr /PB

49. Blåkjeft

50. Berggylte

51. Grønngylt

52. Brisling /Ny

Edited by skaugenjunior
Link to comment
Share on other sites

 1. Lake
 2. Svarthå
 3. Sypike
 4. Hvitting
 5. Torsk
 6. Knurr
 7. Havmus (ny art)
 8. Hyse
 9. Hågjel
 10. Sandflyndre
 11. Sei
 12. Lysing
 13. Gapeflyndre (ny art)
 14. Vanlig ulke
 15. Piggskate (ny art)
 16. Bergnebb
 17. Lange
 18. Kloskate (ny art)
 19. Røye
 20. Sild
 21. Brosme
 22. Sandkutling
 23. Paddetorsk (ny art)
 24. Rødspette (ny art)
 25. Tangkutling (ny art)
 26. Trepigget stingsild (ny art)
 27. Dvergulke (ny art)
 28. Svartkutling
 29. Lusuer
 30. Tangsprell
 31. Skrubbe
 32. Mort (ny art)
 33. Abbor (ny art)
 34. Rødgjellet solabbor (ny art)
 35. Flire (ny art)
 36. Laue (ny art)
 37. Sørv (ny art)
 38. Hork (ny art)
 39. Brasme (ny art)
 40. Vederbuk (ny art)
 41. Gullfisk (ny art)
 42. Gjørs (ny art)
 43. Gjedde
 44. Grønngylt
 45. Dvergmalle (ny art)
 46. Bergkutling (ny art)
 47. Ål (ny art)
 48. Ørekyte (ny art
 49. Berggylt
 50. Makrell
 51. Rognkjeks (ny art)
 52. Tangstikling (ny art)
 53. Leirkutling (ny art)
 54. Blåstål (ny art)
 55. Karuss (ny art)
 56. Ørret
 57. Femtrådet tangbrosme (ny art)
Link to comment
Share on other sites

1. Ålekvabbe

2. Svartkutling

3. Sandkutling

4. Hvitting

5. Torsk

6. Ulke

7. Paddetorsk

8. Sandflyndre

9. Knurr

10.Strømsild

11.Øyepål

12.Makrell

13.Hyse

14.Bergnebb

15.Sypike

16.Hågjel

17.Sei

18.Leirkutling

19.Trepigget stingsild

20.Brisling

21.Skrubbe

22.Småflekket rødhai

23.Gråhai (ny art)

24.Steinsmett

25.Lake

26.Panserulke

27.Sild

28.Slettvar

29.Dvergulke

30.Tangstikling

31.Tangsprell

32.Bergkutling

33.Rødspette

34.Fløyfisk

35.Gapeflyndre

36.Piggvar

37.Ål

38.Femtrådet tangbrosme

39.Mort

40.Gullbust

41.Stam

42.Vederbuk

43.Sørv

44.Suter

45.Laue

46.Flire

47.Brasme

48.Gjedde

49.Ørret

50.Sik

51.Abbor

52.Ansjos (ny art)

53.Kolmule (ny art)

54.Lyr

55.Brosme

56.Lange

57.Horngjel

58.Stor Kantnål 

59.Lusuer

60.Uer (ny art)

61.Grønngylt

62.Blåstål

63.Bergnebb

64.Brungylt

65.Berggylt

66.Fjesing

67.Tangkutling

68.Tunge

 

 

Link to comment
Share on other sites

On 15.8.2016 at 1:08 PM, Cassius said:

1. Hvitting

2. Torsk

3. Sandflyndre

4. Makrell (ny pb)

5. Rognkjeks (ny pb)

6. Ørret (SØ)

7. Sypike

8. Sild

9. Øyepål (ny pb)

10. Hågjel (ny pb)

11. Hyse

12. Sei

13. Knurr

14. Mort

15. Taggmakrell

16. Abbor

17. Lomre (ny pb)

18. Blålange (ny art)

19. Lange

20. Kystringbuk (ny art)

21. Vanlig fløyfisk (ny pers og specimen)

22. Rødspette (ny pers)

23. Sandkutling

24. Lyr

25. Lusuer (ny pb)

26. Dvergulke

27. Femtrådet tangbrosme

28. Paddetorsk (ny pers)

29. Vederbuk

30. Gullbust (ny pers)

31. Dvergmalle

32. Fjesing (ny pers)

33. Berggylt (ny pb)

34. Blåstål

35. Grønngylt

36. Glassvar (ny pb)

37. Brosme

38. Havmus

39. Rødknurr

40. Havabbor (ny art)

41 Bergnebb

42. Kolmule

43. Brungylt (ny pb og specimen)
44. Svarthå (ny pb)
45. Blåkjeft (ny pb)

46. Ansjos (ny art og specimen)

Link to comment
Share on other sites

 • 01 - Nordlig tangbrosme (7 stk.)
 • 02 - Femtrådet tangbrosme (10 stk.)
 • 03 - Rødflekket kutling
 • 04 - Sortkutling
 • 05 - Tangsprell
 • 06 - Dvergulke
 • 07 - Vanlig ulke
 • 08 - Sypike
 • 09 - Sei
 • 10 - Hyse
 • 11 - Kveite
 • 12 - Piggulke
 • 13 - Tangkutling (Ny PB)
 • 14 - Hågjel
 • 15 - Torsk
 • 16 - Hvitting
 • 17 - Bergkutling
 • 18 - Tangstikling
 • 19 - 3-Pigget stingsild
 • 20 - Tangkvabbe
 • 21 - Havmuz
 • 22 - Paddetorsk
 • 23 - Sandkutling
 • 24 - Hornkvabbe
 • 25 - Brungylt
 • 26 - Bergnebb
 • 27 - Rødnebb/Blåstål
 • 28 - Skrubbe
 • 29 - Sandflyndre
 • 30 - Karpe Ny 2016
 • 31 - Rødspette
 • 32 - Krystallkutling Ny 2016
 • 33 - Tangsnelle
 • 34 - Glasskutling
 • 35 - Leirkutling
 • 36 - Grønngylt
 • 37 - Gressgylt
 • 38 - Berggylt
 • 39 - Lange
 • 40 - Ørret
 • 41 - Laks
 • 42 - Bekkerøye Ny 2016
 • 43 - Steinsmett Ny 2016
 • 44 - Gullbust Ny 2016
 • 45 - Sik Ny 2016
 • 46 - Stam Ny 2016
 • 47 - Gjørs Ny 2016
 • 48 - Harr Ny 2016
 • 49 - Abbor
 • 50 - Gjedde
 • 51 - Ål
 • 52 - Solabbor
 • 53 - Suter
 • 54 - Laue
 • 55 - Vederbuk
 • 56 - Slettvar
 • 57 - Makrell
 • 58 - Taggmakrell
 • 59 - Havabbor Ny 2016
 • 60 - Brosme
Edited by Kim Rasmussen
Link to comment
Share on other sites

1. Hvitting.

2. Lyr.

3.Sypike.

4.Sei.

5.Dvergulke.

6.Vanlig ulke.

7.Rødflekket kutling.

8.Nordlig Tangbrosme.

9.Torsk.

10.Femtrådet Tangbrosme.

11.Lange.

12.Hågjel.

13.Havmus.

14. Rognkjeks/kall.

15.Paddetorsk.

16.Knurr.

17.Sandflyndre.

18.Skrubbe.

19.Lysing.

20.Hornkvabbe.

21.Gjedde.

22.Abbor.

23.Vederbuk.

24.Blåstål/Rødnebb.

25.Tangsprell.

26.Hyse.

27.Svarthå.

28.Pigghå.

29.Piggulke.

30.Brungylt.

31.Brosme.

32.Blålange

33.Piggskate

34.Berggylt

35.Mort

36.Brasme

37.Flire

38.Gullbust.

39.Asp.( Ny Art)

40.Laue

41.Gjørs.

42.Ål.

43.Ørret.

44.Stam.

45.Sik.

46.Steinsmett.

47.Suter.

48.Rødgjellet solabbor. 

49.Hork.

50.Karuss.

51.Karpe.

52.Bekkerøye (ny art)

53.Krystallkutling ( Ny art)

54.Skolest (ny art) 

55.Kolmule.

56.Tangkvabbe. 

57.Makrell.

58.Sild. 

59.Slettvar.

60.Piggvar. 

61.Gressgylt.

62.Grønngylt. 

63.Bergnebb. 

64.Tangkutling

65.Tangsnelle. 

 

Edited by stranger79
Link to comment
Share on other sites

 1. Lake
 2. Svarthå
 3. Sypike
 4. Hvitting
 5. Torsk
 6. Knurr
 7. Havmus (ny art)
 8. Hyse
 9. Hågjel
 10. Sandflyndre
 11. Sei
 12. Lysing
 13. Gapeflyndre (ny art)
 14. Vanlig ulke
 15. Piggskate (ny art)
 16. Bergnebb
 17. Lange
 18. Kloskate (ny art)
 19. Røye
 20. Sild
 21. Brosme
 22. Sandkutling
 23. Paddetorsk (ny art)
 24. Rødspette (ny art)
 25. Tangkutling (ny art)
 26. Trepigget stingsild (ny art)
 27. Dvergulke (ny art)
 28. Svartkutling
 29. Lusuer
 30. Tangsprell
 31. Skrubbe
 32. Mort (ny art)
 33. Abbor (ny art)
 34. Rødgjellet solabbor (ny art)
 35. Flire (ny art)
 36. Laue (ny art)
 37. Sørv (ny art)
 38. Hork (ny art)
 39. Brasme (ny art)
 40. Vederbuk (ny art)
 41. Gullfisk (ny art)
 42. Gjørs (ny art)
 43. Gjedde
 44. Grønngylt
 45. Dvergmalle (ny art)
 46. Bergkutling (ny art)
 47. Ål (ny art)
 48. Ørekyte (ny art
 49. Berggylt
 50. Makrell
 51. Rognkjeks (ny art)
 52. Tangstikling (ny art)
 53. Leirkutling (ny art)
 54. Blåstål (ny art)
 55. Karuss (ny art)
 56. Ørret
 57. Femtrådet tangbrosme (ny art)
 58. Lyr
 59. Taggmakrell (ny art)
Edited by Tore K
Link to comment
Share on other sites

1. Sei

2. Lyr

3. Hvitting

4. Svartkutling

5. Sild

6. Sypike

7. Torsk

8. Taggmakrell /Ny

9. Knurr /PB

10. Sandflyndre

11. Makrell

12. Øyepål /Ny

13. Piggskate /Ny

14. Hyse

15. Lange

16. Strømsild /Ny

17. Hågjel /Ny

18. Ulke

19. Bergnebb

20. Dvergulke

21. Ålekvabbe

22. Blåstål

23. Fløyfisk

24. Småflekket rødhai /PB

25. Rødspette

26. Kolmule /PB

27. Brosme

28. Rognkjeks /Ny

29. Svarthå

30. Skrubbe

31. Tangstikling /PB

32. Sandkutling

33. Stam /Ny

34. Laue

35. Gjedde

36. Flire

37. Hork

38. Gjørs /Ny

39. Ørekyte

40. Mort

41. Lusuer

42. Fjesing /PB og Specimen

43. Slettvar

44. Sik /Ny

45. Blålange /Ny

46. Glassvar /Ny

47. Brungylt

48. Rødknurr /PB

49. Blåkjeft

50. Berggylte

51. Grønngylt

52. Brisling /Ny

53. Ansjos /Ny og Specimen

54. Havabbor /Ny

Edited by skaugenjunior
Link to comment
Share on other sites

 1. Lake
 2. Svarthå
 3. Sypike
 4. Hvitting
 5. Torsk
 6. Knurr
 7. Havmus (ny art)
 8. Hyse
 9. Hågjel
 10. Sandflyndre
 11. Sei
 12. Lysing
 13. Gapeflyndre (ny art)
 14. Vanlig ulke
 15. Piggskate (ny art)
 16. Bergnebb
 17. Lange
 18. Kloskate (ny art)
 19. Røye
 20. Sild
 21. Brosme
 22. Sandkutling
 23. Paddetorsk (ny art)
 24. Rødspette (ny art)
 25. Tangkutling (ny art)
 26. Trepigget stingsild (ny art)
 27. Dvergulke (ny art)
 28. Svartkutling
 29. Lusuer
 30. Tangsprell
 31. Skrubbe
 32. Mort (ny art)
 33. Abbor (ny art)
 34. Rødgjellet solabbor (ny art)
 35. Flire (ny art)
 36. Laue (ny art)
 37. Sørv (ny art)
 38. Hork (ny art)
 39. Brasme (ny art)
 40. Vederbuk (ny art)
 41. Gullfisk (ny art)
 42. Gjørs (ny art)
 43. Gjedde
 44. Grønngylt
 45. Dvergmalle (ny art)
 46. Bergkutling (ny art)
 47. Ål (ny art)
 48. Ørekyte (ny art
 49. Berggylt
 50. Makrell
 51. Rognkjeks (ny art)
 52. Tangstikling (ny art)
 53. Leirkutling (ny art)
 54. Blåstål (ny art)
 55. Karuss (ny art)
 56. Ørret
 57. Femtrådet tangbrosme (ny art)
 58. Lyr
 59. Taggmakrell (ny art)
 60. Brisling (ny art)
Link to comment
Share on other sites

 • 01 - Nordlig tangbrosme (7 stk.)
 • 02 - Femtrådet tangbrosme (10 stk.)
 • 03 - Rødflekket kutling
 • 04 - Sortkutling
 • 05 - Tangsprell
 • 06 - Dvergulke
 • 07 - Vanlig ulke
 • 08 - Sypike
 • 09 - Sei
 • 10 - Hyse
 • 11 - Kveite
 • 12 - Piggulke
 • 13 - Tangkutling (Ny PB)
 • 14 - Hågjel
 • 15 - Torsk
 • 16 - Hvitting
 • 17 - Bergkutling
 • 18 - Tangstikling
 • 19 - 3-Pigget stingsild
 • 20 - Tangkvabbe
 • 21 - Havmuz
 • 22 - Paddetorsk
 • 23 - Sandkutling
 • 24 - Hornkvabbe
 • 25 - Brungylt
 • 26 - Bergnebb
 • 27 - Rødnebb/Blåstål
 • 28 - Skrubbe
 • 29 - Sandflyndre
 • 30 - Karpe Ny 2016
 • 31 - Rødspette
 • 32 - Krystallkutling Ny 2016
 • 33 - Tangsnelle
 • 34 - Glasskutling
 • 35 - Leirkutling
 • 36 - Grønngylt
 • 37 - Gressgylt
 • 38 - Berggylt
 • 39 - Lange
 • 40 - Ørret
 • 41 - Laks
 • 42 - Bekkerøye Ny 2016
 • 43 - Steinsmett Ny 2016
 • 44 - Gullbust Ny 2016
 • 45 - Sik Ny 2016
 • 46 - Stam Ny 2016
 • 47 - Gjørs Ny 2016
 • 48 - Harr Ny 2016
 • 49 - Abbor
 • 50 - Gjedde
 • 51 - Ål
 • 52 - Solabbor
 • 53 - Suter
 • 54 - Laue
 • 55 - Vederbuk
 • 56 - Slettvar
 • 57 - Makrell
 • 58 - Taggmakrell
 • 59 - Havabbor Ny 2016
 • 60 - Brosme
 • 61 - Sild
Link to comment
Share on other sites

1. Sei

2. Lyr

3. Hvitting

4. Svartkutling

5. Sild

6. Sypike

7. Torsk

8. Taggmakrell /Ny

9. Knurr /PB 460gr.

10. Sandflyndre

11. Makrell

12. Øyepål /Ny

13. Piggskate /Ny

14. Hyse

15. Lange

16. Strømsild /Ny

17. Hågjel /Ny

18. Ulke

19. Bergnebb

20. Dvergulke

21. Ålekvabbe

22. Blåstål /PB 615gr

23. Fløyfisk

24. Småflekket rødhai /PB 1185gr.

25. Rødspette

26. Kolmule /PB 630gr.

27. Brosme /PB 10240gr

28. Rognkjeks /Ny

29. Svarthå

30. Skrubbe

31. Tangstikling /PB 5,28gr.

32. Sandkutling

33. Stam /Ny

34. Laue

35. Gjedde

36. Flire

37. Hork

38. Gjørs /Ny

39. Ørekyte

40. Mort

41. Lusuer

42. Fjesing /PB og Specimen 575gr.

43. Slettvar

44. Sik /Ny

45. Blålange /Ny

46. Glassvar /Ny

47. Brungylt

48. Rødknurr /PB 690gr.

49. Blåkjeft

50. Berggylte

51. Grønngylt /PB 160gr

52. Brisling /Ny

53. Ansjos /Ny og Specimen 13,62gr.

54. Havabbor /Ny

55. Tunge /PB 950gr.

Edited by skaugenjunior
Link to comment
Share on other sites

1.Sei/PB

2.Lange/PB

3.Hvitting

4.Sandflyndre

5.Torsk

6.Fløyfisk

7.Sypike

8.Bergnebb

9.Vanlig ulke

10.Småflekket rødhai/PB og specimen

11.Øyepål/PB

12.Makrell/PB

13.Lysing (Ny)

14.Knurr

15.Skrubbe

16.Lomre

17.Blåstål

18.Gapeflyndre/PB

19.Ålekvabbe

20.Sortkutling

21.Tangsprell

22.Dvergulke/PB

23.Paddetorsk

24.Kolmule (NY)

25.Taggmakrell/PB

26.Vassild (NY)

27.Lusuer/PB

28.Hyse

29.Brungylt

30.Lyr

31.Femtrådet tangbrosme/PB

32.Ørret/PB

33.Berggylte

34.Svarthå/PB og specimen

35.Blåkjeft/PB og specimen

36.Piggvar

37.Tunge

38.Suter/PB

39.Sørv

40.Fjesing/PB

41.Rødspette

42.Laue

43. Flire

44. Asp (NY)

45.Stam (NY)

46.Mort

47.Ørekyte

48.Sik (NY)

49.Horngjel

50.Rødknurr/PB

51.Karpe

52.Glassvar

53.Blålange (NY)

54.Hågjel/PB

55.Grønngylt

56.Sild

57.Skjeggtorsk(NY)

58.Brisling

59. Ansjos (NY) Specimen

60.Brosme/PB

Edited by andkr
Link to comment
Share on other sites

 1. Lake
 2. Svarthå
 3. Sypike
 4. Hvitting
 5. Torsk
 6. Knurr
 7. Havmus (ny art)
 8. Hyse
 9. Hågjel
 10. Sandflyndre
 11. Sei
 12. Lysing
 13. Gapeflyndre (ny art)
 14. Vanlig ulke
 15. Piggskate (ny art)
 16. Bergnebb
 17. Lange
 18. Kloskate (ny art)
 19. Røye
 20. Sild
 21. Brosme
 22. Sandkutling
 23. Paddetorsk (ny art)
 24. Rødspette (ny art)
 25. Tangkutling (ny art)
 26. Trepigget stingsild (ny art)
 27. Dvergulke (ny art)
 28. Svartkutling
 29. Lusuer
 30. Tangsprell
 31. Skrubbe
 32. Mort (ny art)
 33. Abbor (ny art)
 34. Rødgjellet solabbor (ny art)
 35. Flire (ny art)
 36. Laue (ny art)
 37. Sørv (ny art)
 38. Hork (ny art)
 39. Brasme (ny art)
 40. Vederbuk (ny art)
 41. Gullfisk (ny art)
 42. Gjørs (ny art)
 43. Gjedde
 44. Grønngylt
 45. Dvergmalle (ny art)
 46. Bergkutling (ny art)
 47. Ål (ny art)
 48. Ørekyte (ny art
 49. Berggylt
 50. Makrell
 51. Rognkjeks (ny art)
 52. Tangstikling (ny art)
 53. Leirkutling (ny art)
 54. Blåstål (ny art)
 55. Karuss (ny art)
 56. Ørret
 57. Femtrådet tangbrosme (ny art)
 58. Lyr
 59. Taggmakrell (ny art)
 60. Brisling (ny art)
 61. Øyepål
 62. Skolest (ny art)
 63. Bekkerøye (ny art)
 64. Kveite (ny art)
Edited by Tore K
Link to comment
Share on other sites

Den ‎15‎.‎08‎.‎2016 at 17.12, skaugenjunior skrev:

1. Sei

2. Lyr

3. Hvitting

4. Svartkutling

5. Sild

6. Sypike

7. Torsk

8. Taggmakrell /Ny

9. Knurr /PB

10. Sandflyndre

11. Makrell

12. Øyepål /Ny

13. Piggskate /Ny

14. Hyse

15. Lange

16. Strømsild /Ny

17. Hågjel /Ny

18. Ulke

19. Bergnebb

20. Dvergulke

21. Ålekvabbe

22. Blåstål

23. Fløyfisk

24. Småflekket rødhai /PB

25. Rødspette

26. Kolmule /PB

27. Brosme

28. Rognkjeks /Ny

29. Svarthå

30. Skrubbe

31. Tangstikling /PB

32. Sandkutling

33. Stam /Ny

34. Laue

35. Gjedde

36. Flire

37. Hork

38. Gjørs /Ny

39. Ørekyte

40. Mort

41. Lusuer

42. Fjesing /PB og Specimen

43. Slettvar

44. Sik /Ny

45. Blålange /Ny

46. Glassvar /Ny

47. Brungylt

48. Rødknurr /PB

49. Blåkjeft

50. Bergylte

51. Grønngylt

Hvor stor var rødknurren? Vent, det står lenger ned. 690g var bra.

Edited by Titanic
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Den Tuesday, August 23, 2016 at 23.41, Heavy met....fish man! skrev:

1. Ålekvabbe

2. Svartkutling

3. Sandkutling

4. Hvitting

5. Torsk

6. Ulke

7. Paddetorsk

8. Sandflyndre

9. Knurr

10.Strømsild

11.Øyepål

12.Makrell

13.Hyse

14.Bergnebb

15.Sypike

16.Hågjel

17.Sei

18.Leirkutling

19.Trepigget stingsild

20.Brisling

21.Skrubbe

22.Småflekket rødhai

23.Gråhai (ny art)

24.Steinsmett

25.Lake

26.Panserulke

27.Sild

28.Slettvar

29.Dvergulke

30.Tangstikling

31.Tangsprell

32.Bergkutling

33.Rødspette

34.Fløyfisk

35.Gapeflyndre

36.Piggvar

37.Ål

38.Femtrådet tangbrosme

39.Mort

40.Gullbust

41.Stam

42.Vederbuk

43.Sørv

44.Suter

45.Laue

46.Flire

47.Brasme

48.Gjedde

49.Ørret

50.Sik

51.Abbor

52.Ansjos (ny art)

53.Kolmule (ny art)

54.Lyr

55.Brosme

56.Lange

57.Horngjel

58.Stor Kantnål 

59.Lusuer

60.Uer (ny art)

61.Grønngylt

62.Blåstål

63.Bergnebb

64.Brungylt

65.Berggylt

66.Fjesing

67.Tangkutling

68.Tunge

 

 

69.Havål (ny art)

70.Strandtangbrosme (ny art)

71.Skolest (ny art)

72.Rødflekket kutling 

73.Gressgylt

 

Link to comment
Share on other sites

On 24.8.2016 at 11:35 PM, Cassius said:

1. Hvitting
2. Torsk
3. Sandflyndre
4. Makrell (ny pb)
5. Rognkjeks (ny pb)
6. Ørret (SØ)
7. Sypike
8. Sild
9. Øyepål (ny pb)
10. Hågjel (ny pb)
11. Hyse
12. Sei
13. Knurr
14. Mort
15. Taggmakrell
16. Abbor
17. Lomre (ny pb)
18. Blålange (ny art)
19. Lange
20. Kystringbuk (ny art)
21. Vanlig fløyfisk (ny pers og specimen)
22. Rødspette (ny pers)
23. Sandkutling
24. Lyr
25. Lusuer (ny pb)
26. Dvergulke
27. Femtrådet tangbrosme
28. Paddetorsk (ny pers)
29. Vederbuk
30. Gullbust (ny pers)
31. Dvergmalle
32. Fjesing (ny pers)
33. Berggylt (ny pb)
34. Blåstål
35. Grønngylt
36. Glassvar (ny pb)
37. Brosme
38. Havmus
39. Rødknurr
40. Havabbor (ny art)
41 Bergnebb
42. Kolmule
43. Brungylt (ny pb og specimen)
44. Svarthå (ny pb)
45. Blåkjeft (ny pb)
46. Ansjos (ny art og specimen)

47. Strandtangbrosme (nr art)
48. Rødflekket kutling
49. Svartkutling

Link to comment
Share on other sites

 1. Lake
 2. Svarthå
 3. Sypike
 4. Hvitting
 5. Torsk
 6. Knurr
 7. Havmus (ny art)
 8. Hyse
 9. Hågjel
 10. Sandflyndre
 11. Sei
 12. Lysing
 13. Gapeflyndre (ny art)
 14. Vanlig ulke
 15. Piggskate (ny art)
 16. Bergnebb
 17. Lange
 18. Kloskate (ny art)
 19. Røye
 20. Sild
 21. Brosme
 22. Sandkutling
 23. Paddetorsk (ny art)
 24. Rødspette (ny art)
 25. Tangkutling (ny art)
 26. Trepigget stingsild (ny art)
 27. Dvergulke (ny art)
 28. Svartkutling
 29. Lusuer
 30. Tangsprell
 31. Skrubbe
 32. Mort (ny art)
 33. Abbor (ny art)
 34. Rødgjellet solabbor (ny art)
 35. Flire (ny art)
 36. Laue (ny art)
 37. Sørv (ny art)
 38. Hork (ny art)
 39. Brasme (ny art)
 40. Vederbuk (ny art)
 41. Gullfisk (ny art)
 42. Gjørs (ny art)
 43. Gjedde
 44. Grønngylt
 45. Dvergmalle (ny art)
 46. Bergkutling (ny art)
 47. Ål (ny art)
 48. Ørekyte (ny art
 49. Berggylt
 50. Makrell
 51. Rognkjeks (ny art)
 52. Tangstikling (ny art)
 53. Leirkutling (ny art)
 54. Blåstål (ny art)
 55. Karuss (ny art)
 56. Ørret
 57. Femtrådet tangbrosme (ny art)
 58. Lyr
 59. Taggmakrell (ny art)
 60. Brisling (ny art)
 61. Øyepål
 62. Skolest (ny art)
 63. Bekkerøye (ny art)
 64. Kveite (ny art)
 65. Steinsmett (ny art)
 66. Ålekvabbe (ny art)
Edited by Tore K
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 01 - Nordlig tangbrosme (7 stk.)
 • 02 - Femtrådet tangbrosme (12 stk.)
 • 03 - Rødflekket kutling (ny NREK)
 • 04 - Sortkutling
 • 05 - Tangsprell
 • 06 - Dvergulke
 • 07 - Vanlig ulke
 • 08 - Sypike
 • 09 - Sei
 • 10 - Hyse
 • 11 - Kveite
 • 12 - Piggulke
 • 13 - Tangkutling (Ny PB)
 • 14 - Hågjel
 • 15 - Torsk
 • 16 - Hvitting
 • 17 - Bergkutling
 • 18 - Tangstikling
 • 19 - 3-Pigget stingsild
 • 20 - Tangkvabbe
 • 21 - Havmuz
 • 22 - Paddetorsk
 • 23 - Sandkutling
 • 24 - Hornkvabbe
 • 25 - Brungylt
 • 26 - Bergnebb
 • 27 - Rødnebb/Blåstål
 • 28 - Skrubbe
 • 29 - Sandflyndre
 • 30 - Karpe Ny 2016
 • 31 - Rødspette
 • 32 - Krystallkutling Ny 2016
 • 33 - Tangsnelle
 • 34 - Glasskutling
 • 35 - Leirkutling
 • 36 - Grønngylt
 • 37 - Gressgylt
 • 38 - Berggylt
 • 39 - Lange
 • 40 - Ørret
 • 41 - Laks
 • 42 - Bekkerøye Ny 2016
 • 43 - Steinsmett Ny 2016
 • 44 - Gullbust Ny 2016
 • 45 - Sik Ny 2016
 • 46 - Stam Ny 2016
 • 47 - Gjørs Ny 2016
 • 48 - Harr Ny 2016
 • 49 - Abbor
 • 50 - Gjedde
 • 51 - Ål
 • 52 - Solabbor
 • 53 - Suter
 • 54 - Laue
 • 55 - Vederbuk
 • 56 - Slettvar
 • 57 - Makrell
 • 58 - Taggmakrell
 • 59 - Havabbor Ny 2016
 • 60 - Brosme
 • 61 - Sild
 • 62 - Strandtangbrosme
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.