Sign in to follow this  
Glalaksen

Regnbueørret - Oppdrett av en fremmed art i Kongeriket Norge

Recommended Posts

Artsdatabanken

 

 

Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

Link:

https://artsdatabanken.no/Taxon/Oncorhynchus mykiss/42669

 

Du kan lese om Regnbueørret i Artsdatabanken sin artikkel "Regnbueørret - Høy risiko".

 

Mer informasjon om Regnbueørret finner du i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin temarapport "Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen" (sammendrag sidene 5 - 6 og sidene 27 - 38).

 

Regnbueørret er langtidsvert for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe du kan lese om i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin artikkel "Lakseparasitten Gyrodactylus salaris".

 

En oversikt over oppdrett av Regnbueørret i Kongeriket Norge finner du i Fiskeridirektoratet sin "Biomassestatistikk".

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja, oppdrett av regnbueørret er kanskje det beste eksempelet på hvor inkonsekvent norske myndigheter er mhp bevaring av biologisk mangfold. Rent pragmatisk er ikke jeg noen motstander av regnbueørret, det er jo god mat, og den reelle smitterisikoen er kanskje liten? Men som det skrives, den er en smittebærer av gyro, og selv om oppdrett foregår i saltvann, vil det jo kunne være brakkvann, som gyro delvis tåler. Derfor representerer rømt regnbueørret et prinsipielt problem. Myndighetene er ofte pragmatiske der de burde være prinsipielle, og så er de prinsipielle der de burde være pragmatiske...

Vi har noen få vann der arten har etablert lokale reproduserende bestander. De er trolig uproblematiske, og ikke noen vits å gjøre noe med. Det vil trolig skade mer enn det vil gagne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den 23.1.2020 at 8.50, piscator skrev:

ja, oppdrett av regnbueørret er kanskje det beste eksempelet på hvor inkonsekvent norske myndigheter er mhp bevaring av biologisk mangfold. Rent pragmatisk er ikke jeg noen motstander av regnbueørret, det er jo god mat, og den reelle smitterisikoen er kanskje liten? Men som det skrives, den er en smittebærer av gyro, og selv om oppdrett foregår i saltvann, vil det jo kunne være brakkvann, som gyro delvis tåler. Derfor representerer rømt regnbueørret et prinsipielt problem. Myndighetene er ofte pragmatiske der de burde være prinsipielle, og så er de prinsipielle der de burde være pragmatiske...

Vi har noen få vann der arten har etablert lokale reproduserende bestander. De er trolig uproblematiske, og ikke noen vits å gjøre noe med. Det vil trolig skade mer enn det vil gagne.

 

Enig angående nytte vs. konsekvens.

Angående gyro spesifikt, så tror heller ikke jeg det er et problem i praksis pr. i dag (mer enn det allerede er):

gyroen kom med importert fisk på 70-tallet. Fisken som settes ut i dag er fra allerede eksisterende anlegg og ikke import, så det tilføres ikke noe nytt. Eventuell smitte blir vel dermed i allerede infiserte elver - pluss problemstillinger som spredning pga. vandring mellom Drammenselva vs. Numedalslågen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den ‎08‎.‎02‎.‎2020 at 12.24, LTPoppe skrev:

 

Enig angående nytte vs. konsekvens.

Angående gyro spesifikt, så tror heller ikke jeg det er et problem i praksis pr. i dag (mer enn det allerede er):

gyroen kom med importert fisk på 70-tallet. Fisken som settes ut i dag er fra allerede eksisterende anlegg og ikke import, så det tilføres ikke noe nytt. Eventuell smitte blir vel dermed i allerede infiserte elver - pluss problemstillinger som spredning pga. vandring mellom Drammenselva vs. Numedalslågen.

men kan REBU i oppdrettsanlegg (i brakkvann nær en elvemunning) smittes av infisert laks fra en elv med gyro? Siden vill laks kan smittes av lus fra fisk i O-anlegg kan man vel tenke seg at smitte også kan skje motsatt vei?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 timer siden, piscator skrev:

men kan REBU i oppdrettsanlegg (i brakkvann nær en elvemunning) smittes av infisert laks fra en elv med gyro? Siden vill laks kan smittes av lus fra fisk i O-anlegg kan man vel tenke seg at smitte også kan skje motsatt vei?

 

Det skal være mulig, så lege saliniteten er lav nok.

Regnbue er i hovedsak kun bærer av gyroen, såvidt jeg husker. Men parasitten kan uansett leve lenge på den. 

Nå legges stort sett ikke anlegg så nærme elvemunninger lengre (av diverse årsaker), ei heller de få som produserer regnbue. Men under vår- og høstflom vil det kunne være lav salinitet langt uti fjordene. Ref. bekymringen for smitte mellom Drammenselva og Numedalslågen. 

Men det er vel hovedsakelig lakseunger som angripes, ikke voksen fisk (?). Og på laks er jo gyroen dødelig som F, så jeg lurer på hvor reell problemstillingen med brakkvannssmitte er i praksis. Skulle vært interessant å visst om det er undersøkt noe rundt dette, evt. hva fagfolkene sier.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutter siden, LTPoppe skrev:

 

Det skal være mulig, så lege saliniteten er lav nok.

Regnbue er i hovedsak kun bærer av gyroen, såvidt jeg husker. Men parasitten kan uansett leve lenge på den. 

Nå legges stort sett ikke anlegg så nærme elvemunninger lengre (av diverse årsaker), ei heller de få som produserer regnbue. Men under vår- og høstflom vil det kunne være lav salinitet langt uti fjordene. Ref. bekymringen for smitte mellom Drammenselva og Numedalslågen. 

Men det er vel hovedsakelig lakseunger som angripes, ikke voksen fisk (?). Og på laks er jo gyroen dødelig som F, så jeg lurer på hvor reell problemstillingen med brakkvannssmitte er i praksis. Skulle vært interessant å visst om det er undersøkt noe rundt dette, evt. hva fagfolkene sier.

takk for svar. Ja dette burde det vært forsket mer på. Feilvandring av smittet fisk i brakkvannssoner er vel en av de mest sannsynlige årsakene til at gyro har blitt spredd mellom nærliggende elver? I tillegg til sportsfiskere som har spredd parasitten med våte håver eller vadere, kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den 18.2.2020 at 9.10, piscator skrev:

takk for svar. Ja dette burde det vært forsket mer på. Feilvandring av smittet fisk i brakkvannssoner er vel en av de mest sannsynlige årsakene til at gyro har blitt spredd mellom nærliggende elver? I tillegg til sportsfiskere som har spredd parasitten med våte håver eller vadere, kanskje?

 

Etter å ha tenkt litt, snur jeg på det med brakkvannssmitte: vil tro vandring mellom nærliggende elver har bidratt til spredning, ja.                     

Ex. Vefsna, Fusta og Drevja. Jeg kjenner ikke detaljene i den historien, men det er vel ikke sannsynlig at gyroen har kommet til alle tre via landeveien (fisketransport).

Men spredning via håver og vadere er aldri dokumentert. Og utgjør i praksis null risiko, ifølge fagfolk jeg har snakket med. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den 22.1.2020 at 15.41, Glalaksen skrev:

Artsdatabanken

 

 

Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

Link:

https://artsdatabanken.no/Taxon/Oncorhynchus mykiss/42669

 

Du kan lese om Regnbueørret i Artsdatabanken sin artikkel "Regnbueørret - Høy risiko".

 

Mer informasjon om Regnbueørret finner du i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin temarapport "Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen" (sammendrag sidene 5 - 6 og sidene 27 - 38).

 

Regnbueørret er langtidsvert for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe du kan lese om i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin artikkel "Lakseparasitten Gyrodactylus salaris".

 

En oversikt over oppdrett av Regnbueørret i Kongeriket Norge finner du i Fiskeridirektoratet sin "Biomassestatistikk".

 

 

 

Vurder den norske oppdrettsindustrien sin oppdrett av den fremmede arten Regnbueørret i lys av det Ellen Hambro (direktør for Miljødirektoratet) sier i innledningen til presentasjonen av risikovurderingen vedrørende den fremmede arten pukkellaks fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som du kan se nedenfor.

 

Opptak av

 

Pukkellaksseminar 15. januar 2020

 

Link (Ellen Hambro sin innledning - første 5 minutt av sendingen):

https://vimeo.com/event/20546/videos/384957180

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this