Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i elvene i Driva-regionen


Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Nå fjernes lakseparasitt med klor for første gang

 

Driva og Litldalselva er de to første elvene der lakseparasitten Gyrodactylus salaris fjernes med klor, en behandling der fisken ikke dør.

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/august-2022/na-fjernes-lakseparasitt-med-klor-for-forste-gang/

 

 

Driva og Litldalselva er de to første elvene der lakseparasitten Gyrodactylus salaris fjernes med klor, en behandling der fisken ikke dør.

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

Nå fjernes lakseparasitt med klor for første gang

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/na-fjernes-lakseparasitt-med-klor-for-forste-gang/

 

 

Driva og Litldalselva er de to første elvene der lakseparasitten Gyrodactylus salaris fjernes med klor, en behandling der fisken ikke dør.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Nå fjernes lakseparasitt med klor for første gang

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/na-fjernes-lakseparasitt-med-klor-for-forste-gang

 

 

Nå starter gyrobehandlingen av elva Driva i Møre og Romsdal.

Ved hjelp av klor og litt rotenon skal regionen bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA):

Klorbehandlingen av Driva er i gang

 

Link:

https://www.niva.no/nyheter/klorbehandlingen-av-driva-er-i-gang

 

 

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr innenfor forskriftens virkeområde.

 

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2012-06-20-560

 

 

Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva-regionen.

 

Drivaregionen

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/

 

 

Gyrodactylus salaris har vært en av de store truslene mot villaksen i Norge.

Truslen er nå redusert, på grunn av gjennomførte tiltak.

 

Miljøstatus:

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris – Driva-regionen

 

Link:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/lakseparasitten-gyrodactylus-salaris/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

I august 2022 skal Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet gjennomføre en klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i elva Driva og Litldalselva.

Det vil være stor aktivitet i området, og det er viktig at publikum lar utstyret stå i fred.

 

Drivaregionen:

Bruk av klor for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva og Litldalselva i august 2022

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/bruk-av-klor-for-bekjempelse-av-gyrodactylus-salaris-i-driva-og-litldalselva-i-august-2022.18748.aspx

 

 

I forbindelse med den planlagte bekjempelsen av parasitten Gyrodactylus salaris, i Drivaregionen i 2022 og 2023, vil vi informere befolkningen i det berørte området om rotenonbehandlingen som planlegges.

Det er viktig for oss ha en dialog i planleggingen, slik at det eventuelt kan gjøres tilpassinger hvis det skulle være behov for dette.

 

Drivaregionen:

Informasjon til innbyggere i Sunndal kommune om rotenonbehandling mot Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/informasjon-til-innbyggere-i-sunndal-kommune-om-rotenonbehandling-mot-gyrodactylus-salaris.18756.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Behandlinga av elvane i Driva-regionen er avslutta for denne gong.

Behandlinga vert gjentatt neste år til same tid.

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

Avsluttar kjemisk behandling av elvane i Driva-regionen

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/avsluttar-kjemisk-behandling-av-elvane-i-drivaregionen/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

I august 2022 ble det gjennomført kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen.

I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium.

Klorbehandlingene ble gjennomført av gruppen «Gyroklor» i henhold til kontrakt med Veterinærinstituttet som overordnet oppdragsgiver.

I denne rapporten oppsummeres metodikk og resultater fra disse klorbehandlingene.

 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA):

Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2022 - Første behandlingsår

 

Link:

https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/3048523

 

Rapporten "Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2022 - Første behandlingsår" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

En lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris er snart over i Driva-regionen i Møre og Romsdal!  

Her har frivillige bidratt med uvurderlig innsats i arbeidet med å bevare av laks og sjøørret.

 

Miljødirektoratet:

Video - Kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva-regionen

 

Link:

https://www.facebook.com/100064353174808/videos/805062500726970/?__so__=permalink

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Lakserogn til reetablering av laksebestandar i Drivaregionen er no på plass i Driva kultiveringsanlegg på Vermøy i Sunndal.

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

Opning av Driva kultiveringsanlegg

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Gyrobekjemping/opning-av-driva-kultiveringsanlegg/opning-av-driva-kultiveringsanlegg/

 

 

Parasitten "gyro" har laget trøbbel for laksestammene i Drivaregionen i over fire tiår.

Å bekjempe parasitten er en komplisert sak og prosessen går over mange år.

Plana er at regionen skal være kjemisk behandla, friskmeldt og at utsettingen av genmateriale skal kunne avsluttes et sted midt i 2030-åra.

Derfor er det ei stor nyhet at barnebarna av innsamla Drivafisk i går reiste fra genbanken på Haukvik og til Driva kultiveringsanlegg.

Nå nærmer vi oss reetablering - noen av de individene som skal utgjøre den nye Drivastammen har kommet hjem!

 

Drivaregionen:

En stor dag for Driva og Sunndal!

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/en-stor-dag-for-driva-og-sunndal.19251.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Min første dag som lokal koordinator var i januar 2019.

Dette betyr at jeg nå går inn i mitt femte år med innsamling av stamfisk av laks i Driva og Batnfjord, og fjerde år med sjøørret fra Batnfjord og Litldalselva, samt laks og sjøørret fra Usma.

Travle år har det vært, hvor vi etter innsamling og oppbevaring, har strøket fisk og sendt rogn og melke til enten Haukvik, Herje eller Hamre.

Derfor var det utrolig artig å besøke Haukvik genbank for meg og resten av karene som jobber i sperra.

Vi fikk se konkrete resultater av jobben som er gjort.

 

Drivaregionen:

Spennende besøk til genbanken på Haukvik

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/spennende-besok-til-genbanken-pa-haukvik.19444.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Min første dag som lokal koordinator var i januar 2019.

Dette betyr at jeg nå går inn i mitt femte år med innsamling av stamfisk av laks i Driva og Batnfjord, og fjerde år med sjøørret fra Batnfjord og Litldalselva, samt laks og sjøørret fra Usma.

Travle år har det vært, hvor vi etter innsamling og oppbevaring, har strøket fisk og sendt rogn og melke til enten Haukvik, Herje eller Hamre.

Derfor var det utrolig artig å besøke Haukvik genbank for meg og resten av karene som jobber i sperra.

Vi fikk se konkrete resultater av jobben som er gjort.

 

Drivaregionen:

Spennende besøk til genbanken på Haukvik

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/spennende-besok-til-genbanken-pa-haukvik.19444.aspx

Så å utrydde alle skalldyr som kreps, reker, krabber og hummer er akseptabelt utifra din sysnsvinkel?

Edited by sjøsprøyt
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Høsten 2022 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser ved elektrisk fiske på 29 stasjoner i Drivavassdraget.

Formålet med undersøkelsene er å kartlegge og overvåke bestandene av ungfisk av laks og aure.

I tillegg følges utviklingen av Gyrodactylus salaris-infeksjonen på laksunger og artshybrider mellom laks og ørret.

Undersøkelsene er viktige for å få kunnskap om hvordan opprettelsen av fiskesperra ved Snøvassmelan i 2017 påvirker bestandene av laks og aure.

Sperra ble opprettet for å redusere strekningen som skal behandles mot G. salaris.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget - Årsrapport 2022

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3054483

 

Rapporten "Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget - Årsrapport 2022" kan du laste ned som PDF på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Under drivtellingen i Driva 10. oktober 2022 ble det registrert til sammen 1 204 sjøørret og 372 laks på den 23 km lange strekningen fra fiskesperra ved Snøvasmælan til Skjøllandneset ved Sunndalsøra.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Gytefisktelling i Driva høsten 2022

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3056390

 

Rapporten "Gytefisktelling i Driva høsten 2022" kan du laste ned som PDF på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Den 10. mai 2023 inviterte Statsforvaltaren i Møre og Romsdal til åpent møte om kjemisk behandling av elvene i Drivaregionen.

Møtet ble avholdt på rådhuset på Sunndal kommune.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Lokal koordinator og Norsk institutt for naturforskning (NINA) deltok på møtet.

 

Drivaregionen:

Vel gjennomført åpent møte om kjemisk behandling i Driva-regionen

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/vel-gjennomfort-apent-mote-om-kjemisk-behandling-i-drivaregionen.19937.aspx

 

PS:

PDF-versjon av innlegga og opptak av åpent møte om kjemisk behandling av elver i Driva-regionen finner du på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Elvene i Drivaregionen skal behandles på nytt i år, og aktørene i arbeidet informerer om plan for undersøkelser og behandling.

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

Årets bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Gyrobekjemping/arets-bekjempelse-av-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris/

 

 

Som planlagt fortsetter bekjempelse av den laksedrepende parasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionens elver i Møre og Romsdal fra sensommeren 2023, med klor i Driva og Litldalselva, og rotenon i Usma og Batnfjordselva .

Funn av parasitten ovenfor fiskesperra høsten 2022 gir ekstra utfordringer for planleggingen fremover.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Slik fortsetter bekjempelsen av lakseparasitten G. salaris i Driva-regionen i 2023

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/slik-fortsetter-bekjempelsen-av-lakseparasitten-g.salaris-i-driva-regionen-i-2023

 

 

Elvene i Drivaregionen skal behandles på nytt i år, og aktørene i arbeidet informerer om plan for undersøkelser og behandling.

 

Drivaregionen:

Årets bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/arets-bekjempelse-av-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris.19971.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

I forbindelse med den planlagte 2. års bekjempelsen av parasitten Gyrodactylus salaris, i Drivaregionen i 2023, vil vi informere befolkningen i det berørte området om rotenonbehandlingen som planlegges.

Det er viktig for oss ha en dialog i planleggingen, slik at det eventuelt kan gjøres tilpassinger hvis det skulle være behov for dette.

 

Drivaregionen:

Informasjon til innbyggere i Sunndal kommune om rotenonbehandling mot Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/informasjon-til-innbyggere-i-sunndal-kommune-om-rotenonbehandling-mot-gyrodactylus-salaris.20111.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Bruk av klor for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva og Litldalselva i august 2023.

 

Drivaregionen:

Informasjon om klorbehandling av Driva og Litldalselva

 

Link (Information in English at the end of the Norwegian article):

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/informasjon-om-klorbehandling-av-driva-og-litldalselva-information-regarding-chemicial-treatment-of-the-driva-and-litldalselva.20154.aspx

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Driva-regionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Gyrobekjemping/ny-pavisning-av-gyrodactylus-salaris-pa-laks-i-driva-regionen/

 

 

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Driva-regionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/ny-pavisning-av-gyrodactylus-salaris-pa-laks-i-driva-regionen

 

 

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Driva-regionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.

 

Drivaregionen:

Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/ny-pavisning-av-gyrodactylus-salaris-pa-laks-i-driva-regionen.20166.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Andre runde av gyrobekjempelsen er i gang i Driva-regionen i Møre og Romsdal.

I fjor ble fire vassdrag i Driva-regionen behandlet for å bli kvitt den laksedrepende ferskvannsparasitten Gyrodactylus salaris.

I år gjentas den planlagte andregangs-behandlingen som skjer med fortrinnsvis klor kombinert med rotenon i Driva-vassdraget og Litjdalselva og med rotenon i Usma og Batnfjordselva.

Et omfattende prosjekt med 120 personer i sving og som gjøres i samarbeid med b.a. NIVA, NINA, Sunndal kommune, Statsforvalteren og Mattilsynet.

Håpet er å bli kvitt den uønskede parasitten som er en fremmed art i Norge og som skader og dreper villaksen.

I videoen forteller prosjektleder Helge Bardal om arbeidet.

Arbeidet gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Video - Andre runde av gyrobekjempelsen er i gang i Driva-regionen i Møre og Romsdal

 

Link:

https://www.facebook.com/100064300497140/videos/andre-runde-av-gyrobekjempelsen-er-i-gang-i-drivaregionen-i-møre-og-romsdal-i-fj/830280432080538/

 

Link to comment
Share on other sites

Den andre klor- og rotenonbehandlinga mot parasitten Gyrodactylus salaris er i gang i Driva-regionen.

Funn av parasitten i elva Driva skal analyserast.

 

Miljødirektoratet:

Ny behandling mot dødeleg lakseparasitt i gang

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/august-2023/ny-behandling-mot-dodeleg-lakseparasitt-i-gang/

 

 

Den andre klor- og rotenonbehandlingen mot parasitten Gyrodactylus salaris er i gang i Driva-regionen.

Funn av parasitten i elva Driva skal analyseres.

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

Ny behandling mot dødelig lakseparasitt i gang

 

Link:

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Gyrobekjemping/ny-behandling-mot-dodelig-lakseparasitt-i-gang/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Kjemisk behandling av Drivaregionen er inne i sitt andre år.

Dette har vært ei kjemisk behandling preget av mye vann.

Det har også vært korona hos mannskap, som har medført litt ekstra logistikk.

Etter behandlinga, vil fiskesperra igjen bli operativ og vann settes på i trappa.

Vi håper da på masse sjøørret!

Så langt er 8 sjøørret sluppet opp, og dagen før kjemisk behandling satte vi 40 stk på nedsida av trappa.

 

Drivaregionen:

Kjemisk behandling - en statusoppdatering

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/kjemisk-behandling-en-statusoppdatering.20196.aspx

 

Link to comment
Share on other sites

Så hvordan er det med opphopning av miljøgjifter som Nitrit, Klor, Cypermetrin, Deltametrin, Pyretrumekstrakt, Azametifos, Diflubenzuron, Teflubenzuron, Emamektin, og denslags i Norske trange fjorder med lite vannutskifting for tiden ?

Jeg tenker... alt dette må jo få en langsiktig konsekvens for livet i våre stolte trange Norske fjorder eller ?

Edited by sjøsprøyt
Link to comment
Share on other sites

I september 2023 skal Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet gjennomføre en klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i de 12 første kilometerne av elva Driva fra Magalaupet.

Det vil være stor aktivitet i området, og det er viktig at publikum lar utstyret stå i fred.

 

Drivaregionen:

Informasjon til Oppdal: Kjemisk behandling ovenfor fiskesperra

 

Link (Information in English at the end of the Norwegian article):

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/informasjon-til-oppdal-kjemisk-behandling-ovenfor-fiskesperra.20217.aspx

 

Link to comment
Share on other sites

Det ble før oppstart av bekjempelsen i Driva i år el-fisket lakseunger fra strekningen nedenfor sperra.

En høy andel av laksungene hadde en Gyrodactylus-infeksjon. 

På verdensbasis finnes det mer enn 400 arter av Gyrodactylus, og det er også registrert en rekke arter i norske farvann.

 

Drivaregionen:

Informasjon om tidligere funn av ufarlig Gyrodactylus-art nedenfor sperra

 

Link:

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/aktuelt/informasjon-om-tidligere-funn-av-ufarlig-gyrodactylus-art-nedenfor-sperra.20253.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Laksebestanden i Drivavassdraget har vært infisert av Gyrodactylus salaris siden midten av 1970-tallet, noe som har medført en kraftig nedgang i den lokale laksebestanden.

Som en del av bekjempelsesprogrammet mot lakseparasitten ble det i 2017 etablert en fiskesperre i nedre deler av vassdraget.

I august 2023 ble det gjennomført elektrisk båtfiske på to elvestrekninger oppstrøms fiskesperra.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Kartlegging av langtidsverter for Gyrodactylus salaris oppstrøms fiskesperre i Driva - Resultater fra elektrisk båtfiske i august 2023

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3096010

 

Rapporten "Kartlegging av langtidsverter for Gyrodactylus salaris oppstrøms fiskesperre i Driva - Resultater fra elektrisk båtfiske i august 2023" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.