Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Det haster for villaksen - Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024


Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Det haster for villaksen - Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024

 

Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur.

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2024/04/det-haster-villaksen

 

"Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • Glalaksen changed the title to Norske Lakseelver: Det haster for villaksen - Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024

De fleste tiltakene i denne resolusjonen kan man lett stille seg bak. Jeg frykter at det dessverre er for sent allerede, at tiltakene kun vil fungere som en slags sandpåstrøing. Men ære være de som ikke har gitt opp enda. Mange som arbeider med bevaring og vern av truede arter synes å arbeide etter prinsippet om at så lenge det er liv er det håp? Men biologisk kunnskap og erfaring viser at bestander og arter kan være dødsdømte lenge før det siste individet er borte, og hvis en bestand blir for liten vil den på sikt ikke kunne opprettholde seg selv, nær sagt uansett hva vi finner på av tiltak for å redde den. Den europeiske ålen er muligens et tilfelle, og villaksen synes å være på vei inn i den samme blindgaten. At det haster for den norske villaksen er uansett en underdrivelse.

Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Glalaksen skrev:

Norske Lakseelver

 

 

Det haster for villaksen - Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024

 

Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur.

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2024/04/det-haster-villaksen

 

"Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024" kan du lese her.

 

 

 

Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks.

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.