Jump to content
Fiskersiden

Recommended Posts

Saltvann:

1. Lyr 2640

2. Torsk 1910

3. Sei

4. Knurr

5. Bergylt 620

6. Makrell

Ferskvann:

1. Abbor

2. Brunørret 540

Stusselig liste, men fisking er jo dritartig. Hvorfor har jeg ikke oppdaget det før nå? Lista blir snart stor.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Nye arter uthevet.

Kronologisk rekkefølge:

1. Lyr 

2. Makrell 

3. Horngjel 

4. Torsk 

5. Sypike 

6. Berggylt 

7. Grønngylt 

8. Bergnebb 

9. Svartkutling 

10. Dvergulke 

11. Sei 

12. Ørret 

13. Hvitting 

14. Ulke 

15. Hyse 

16. Blåstål/Rødnebb 

17. Gressgylt 

18. Hårvar 

19. Paddetorsk 

20. Skrubbe 

21. Ålekvabbe 

22. Stor kantnål 

23. Ål 

24. Tangkvabbe 

25. Rødflekket kutling 

26. Tangsprell 

27. Rødspette 

28. Piggvar 

29. Fjesing 

30. Sørv 

31. Fløyfisk 

32. Sandflyndre 

33. Svarthå 

34. Pigghå 

35. Hågjel 

36. Trepigget stingsild 

37. Tangkutling 

38. Tangstikling 

39. Lomre 

40. Knurr 

41. Lange 

42. Lusuer 

43. Gråsteinbit 

44. Nordlig knurrulke 

45. Glattulke 

46. Kloskate 

47. Storsil

48. Kolmule

49. Blåkjeft

50. Femtrådet tangbrosme

Edited by Eiakv
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

Saltvann: 69


1.Berggylte - 1760/46 – Stapnes


2.Bergkutling – 2,0g - Dyrnes

3.Bergnebb - 90g - Auglend

4.Blåkjeft - 830g – Arendal

5.Blålange – 3,76kg - Hardanger

6.Blåstål - 710g – Auglend

7.Brisling – 5,81g - Frafjord

8.Brosme – 9,12kg - Nedstrandfjorden

9.Brungylt - 80g - Kvisthaugen

10.Dvergulke – 118g - Dyrnes

11.Femtrådet tangbrosme – 58,51g - Skadberg

12.Fjesing - 440g - Sandve

13.Fløyfisk – 142 - Lysefjorden

14.Gapeflyndre - 770g - Øksfjord

15.Gressgylt - 77g - Kvisthaugen

16.Grønngylt – 169g - Veavågen

17.Gråsteinbit - 5580g - Øksfjord

18.Horngjel - 580g - Hardanger


19.Hornkvabbe - 11g - Ølberg

20.Hvitting - 750g - Øksfjord

21.Hyse - 3440g - Øksfjord

22.Hågjel – 1040g - Hardanger


23.Hårvar - 84g - Mekjarvik

24.Kloskate - 570 - Ognahaben

25.Knurr - 580g - Padlodden

26.Kveite - 47kg – Øksfjord


27.Kystringbuk – 5,38g - Dyrnes

28.Laks – 1,3kg - Stord

29.Lange - 4,03 – Øksfjord


30.Leirkutling – 0,4g - Dyrnes

31.Lomre – 970g - Grasholmen

32.Lusuer - 440g - Øksfjord

33.Lyr - 4,2 - Kvisthaugen

34.Lysing - Etne

35.Makrell - 730g - Øksfjord


36.Nordlig knurrulke - 24g - Lysefjorden

37.Paddetorsk - 315g – Moljå


38.Panserulke – 9,4g - Dyrnes

39.Pigghå – 7600g - Hardanger

40.Piggskate - 2850g - Stutaberget

41.Piggvar – 2,66kg - Arsvågen


42.Rognkjeks – 1062g - Leirvik

43.Rødflekket kutling – 13,2g - Hundvåg

44.Rødspette - 1,86 – Øksfjord


45.Rødknurr – 1g - Dyrnes

46.Sandflyndre – 840g - Leirvik

47.Sandkutling - 4,4g - Vandringshavn

48.Sei - 12360g - Øksfjord

49.Sild - 190g - Øksfjord

50.Skrubbe - 880g – Skadbergsand


51.Slettvar - 1640g – Dyrnes

52. Stor Havnål – 4,76g - Dyrnes

53.Stor Kantnål – 33,55g – Vandringshavn

54.Storsil – 20,39g - Sandve

55.Svarthå – 550g - Nedstrandfjorden

56.Svartkutling - 43g - Hovland

57.Sypike – 202g - Yrkesfjorden

58.Taggmakrell - 480g - Fuglodden

59.Tangkutling - Auglend

60.Tangkvabbe - 57,8 gram - Hunnevåg

61.Tangsprell - 48g - Hovland

62.Tangstikling – 16,52 - Dyrnes

63.Torsk - 17.1 kg - Øksfjord


64.Tunge - 920g - Dyrnes

65.Uer - 1,75kg - Øksfjord

66.Ulke - 540 gram – Veavågen


67. Vassild - 380g - Hardanger

68.Øyepål – 38g - Frafjord

69.Ålekvabbe - 243g - Dyrnes

 


Ferskvann: 32

70.Abbor - liten – Masi


71.Bekkerøye - 198g - Sirdal

72.Brasme - 1220g – Nitelva


73.Dvergmalle – 243g - Drengsrud

74.Flire - 169g - Dynovika

75.Gjedde - 3210g – Masi


76. Gjørs – 600g - Øyeren

77.Grundling - 10g – Nesheimvannet


78.Gullbust - 110g - Lillestrøm

79.Gullfisk - 660g - Kristiansand

80.Hork - Nitelva


81.Hvitfinnet steinulke - 2,5g - Halden

82.Karpe - Farsund

83.Karuss - 745g – Løkevannet


84. Krøkle – 7g – Lyseren

85. Lake – 20g - Lyseren

86.Laue - 48g - Glomma

87.Mort - 120g - Lillestrøm


88.Nipigget stingsild – 1,2g – Øksnevad

89. Regnbueørret – 95g - Spydeberg

90.Regnlaue - 1,22g - Tvedestrand

91.Røye - 271g – Sørøya


92. Stam – 2000g – Nitelva

93. Steinsmett – 5g - Glomma

94.Sjø-ørret - 900g - Øksfjord


95.Solabbor - Asker

96.Suter - Nesodden

97.Sørv - Bråsteinvannet

98.Vederbuk – 1660g - Fredrikstad


99.Trepigget stingsild - 5g - Hovland

100.Ørekyte - 5,80g - Åsvatnet

101.Ål - 1,26 – Heiavannet

69 + 32 = 101

 

Edited by Sigg
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Her er min artsliste.

De fleste kan dokumenteres med bilde eller av vitner

1. Abbor

2. Bekkerøye

3. Brasme

4. Dvergmalle

5. Flire

6. Gjedde

7. Harr

8. Lake

9. Laks

10. Laue

11. Mort

12. Pukkellaks

13. Regnbueørret

14. Røye

15. sik

16. Sjøørret/Ørret

17. Steinsmett

18. Sørv

19. Ørekyte

20. Ål

21. Berggylte

22. Bergnebb

23. Blåkjeft

24. Blålange

25. Blåstål

26. Breiflabb

27. Brosme

28. Brungylt

29. Dvergulke

30. Fjesing

31. Flekksteinbit

32. Fløyfisk

33. Gapeflyndre

34. Glassvar

35. Gressgylt

36. Grønngylt

37. Gråsteinbit

38. Havmus

39. Havål

40. Horngjel

41. Hornkvabbe

42. Hvitting

43. Hyse

44. Hågjel

45. Knurr

46. Nordlig knurrulke

47. Kolmule

48. Kveite

49. Lange

50. Leirkutling

51. Lomre

52. Lusuer

53. Lyr

54. Lysing

55. Makrell

56. Paddetorsk

57. Pigghå

58. Piggskate

59. Rognkjeks

60. Rødflekket kutling

61. Rødspette

62. Sandflyndre

63. Sandkutling

64. Sei

65. Sild

66. Skrubbe

67. Slettvar

68. Spisskate

69. 3 pigget stingsild

70. Svarthå

71. Svartkutling

72. Sypike

73. Taggmakrell

74. Tangkvabbe

75. Tangsprell

76. Tangstikkling

77. Torsk

78. Uer

79. Vanlig ulke

80. Vassild

81. Øyepål

82. Ålekvabbe

83. Hork

84. Tangkutling

85. Hårvar

86. Femtrådet tangbrosme

87. Kloskate

88. Piggvar

89. Skolest

90. Strømsild

91. Rødknurr

92. Solabbor

+ Slimål

Edited by fishandtips
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

1.Torsk 3800g

2.Sei

3.Lyr

4.Lusuer

5.Ørret

6.Lange 2850g

7.Hyse 4060g

8.Blåstål/rødnebb

9.Berggylt

10.Bergnebb

11.Grønngylt

12.Makrell

13.Tangkvabbe

14.Sypike

15.Hågjel 1300g

16.Hvitting 940g

17.Havmus 1460g

18.Gressgylt

19.Svartkutling

20.Trepigget stingsild

21.Dvergulke

22. Rødspette

23. Bergkutling

24. Ål

25. Vanlig ulke

26. Skrubbe 675g

27. Brosme 1680g

28. Knurr

29. Sild

30. Lysing

31. Gråsteinbit

32. Svarthå

33. Sandkutling

34. Glassvar

35. Sandflyndre

36. Pigghå 1880g

37. Havål 5900g

38. Abbor

39. Vederbuk

40. Rødflekket kutling

41. Tangstikling

Edited by Langie
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

FERSKVANN

 

 1.Harr

 2.Laks

 3.Sjøørret/ørret

 4.Røye

 5.Sik

 6.Mort

 7.Stam

 8.Brasme

 9.Gullbust

10.Vederbuk

11.Sørv

12.Abbor

13.Hork

14.Gjørs

15.Gjedde

16.Solabbor

17.Ål

18.Dvergmalle

19.Flire

20.Laue

21.Suter

22.Karuss

23.Karpe

24.Lake

25.Trepigget stingsild

26.Bekkerøye

27.Gullfisk

28.Ørekyte

29.Asp

30.Grundling

31.Nipigget stingsild

32.Regnlaue

 

SALTVANN

 

33.Torsk

34.Sei

35.Lyr

36.Lange

37.Hyse

38.Hvitting

39.Sypike

40.Makrell

41.Horngjel

42.Sild

43.Knurr

44.Lusuer

45.Bergylte

46.Bergnebb

47.Rødnebb/blåstål

48.Gråsteinbitt

49.Svartkutling

50.Sandflyndre

51.Skrubbe

52.Småflekket rødhai

53.Brosme

54.Taggmakrell

55.Gapeflyndre

56.Lomre

57.Fløyfisk

58.Rødspette

59.Pigghå

60.Grønngylt

61.Dvergulke

62.Paddetorsk

63.Ulke

64.Fjesing

65.Piggskate

66.Svarhå

67.Hågjel

68.Tangstikling

69.Ålekvabbe

70.Tangkutling

71.Bergkutling

72.Sandkutling

73.Piggvar

74.Slettvar

75.Tunge

76.Tangsprell

77.Stor kantnål

78.5 trådet tangbrosme

79.Hornkvabbe

80.Tangkvabbe

81.Rognkjeks

82.Gressgylt

83.Storsil

84. Leirkutling

85. Småsil

86. Øyepål

87. Havmus

88. Kolmule

Edited by Stian N E
Ny art
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

1 Torsk

2 Sei

3 Lyr

4 Makrell

5 Hornhjel

6 Knurr

7 Fløyfisk

8 Ål

9 Blåstål

10 Berggylte

11 Lusuer

12 Hyse

13 Sypike

14 Hvitting

15 Rødknurr

16 Bergnebb

17 Rødspette

18 Sandflyndre

19 Skrubbe

20 Lomre

21 Gapeflyndre

22 Svartkutling

23 Abbor

24 Ulke

25 Sørv

26 Fjesing

27 Ørret

28 Stingsild

29 Småflekket rødhai

30 Sandkutling

31 Blåkjeft

32 Dvergulke

33 Lange

34 Piggskate

35 Strømsild

36 Øyepål

37 Ålekvabbe

38 Tangsprell

39 Sild

40 Brungylt

41 Tangstikling

42 Rognkjeks

43 Tangkutling

44 Glasskutling

45 Karuss

46 brisling

47 suter

48 Bergkutling

49 Karpe

50 Grønngylt

51 Leirkutling

52 Hågjel

53 Svarthå

54 Glassvar

55 Brosme

56 Tunge

57 Hårvar

58 Paddetorsk

59 Røye

60 Bekkerøye

61 Steinsmett

62 Lake

63 5ttb

64 Steinbit

65 Piggvar

66 Gressgylt

67 Stor kantnål

68 Solabbor

69 Laue

70 Mort

71 Ørekyte

72 Flire

73 Hvitfinnet steinulke

74 Vederbuk

75 Gullfisk

76 Gullbust

77 Hork

78 Dvergmalle

79 Regnlaue

80 Gjedde

81 Slettvar

82 Brasme

83 Krøkle

84 Regnbueørret

85 Taggmakrell

86 Pigghå

87 Kystringbuk

88 Rødflekket kutling

89 Tangkvabbe

90 Nordlig knurrulke

91 9-pigget stingsild

92 Hornkvabbe

93 Lysing

94 Kolmule

95 Vassild

96 Asp

97 Stam

98 Sik

99 Blålange

100 Skjeggtorsk

101 Ansjos

 

 

Edited by andkr
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

1. Abbor

21685244618_824b4f6090_n.jpg

2. Asp

21685001350_6236e21160_n.jpg

3. Bekkerøye

21250664774_74fcce3290_n.jpg

4. Canadarøye

27911043152_41f377cd67_n.jpg

5. Brasme

21251982503_8bd5e05ef0_n.jpg

6. Dvergmalle

21882931541_d18fac101b_n.jpg

7. Flire

21686425599_6e4053b56a_n.jpg

8. Gjedde

21882686591_01f9d81a53_n.jpg

9. Gjørs

21882702211_b956b60ce1_n.jpg

10. Gullbust

21847236366_7d98eea06a_n.jpg

11. Gullfisk

21685489178_c3f51f9137_n.jpg

12. Harr

21685253940_abafd69bb2_n.jpg

13. Hork

26727472753_a14daca3d4_n.jpg

14. Hvitfinnet steinulke

27912063132_a6cdb1064e_n.jpg

15. Karuss

21847257886_6ffa44486f_n.jpg

16. Karpe

21847156716_a36f87e948_n.jpg

17. Krøkle

21686422839_cd4ac664d7_n.jpg

18. Lagesild

21686432669_073c997956_n.jpg

19. Lake

21861478042_016c344d52_n.jpg

20. Laks

21250591534_6e83eb7f7b_n.jpg

21. Laue

21686516389_74ce7cd252_n.jpg

22. Mort

21686202679_9644218bb6_n.jpg

23. Nipigget stingsild

21847239636_4f3d7706b7_n.jpg

24. Regnbueørret

21847167746_ec3ae7a243_n.jpg

25. Regnlaue

21847245046_00f9ee1b3d_n.jpg

26. Røye

21846931926_28739dffa2_n.jpg

27. Sandkryper

21861460372_aa8a9d469e_n.jpg

28. Sik

21882690401_40cde75661_n.jpg

29. Solabbor

21250670974_40893651b4_n.jpg

30. Stam

21251604483_54886dedb1_n.jpg

31. Steinsmett

22057550661_8db8457dab_n.jpg

32. Suter

28255446880_a8a0d3627f_n.jpg

33. Sørv

21686192219_ca19c84067_n.jpg

34. Trepigget stingsild

27302230631_50f908d82a_n.jpg

35. Vederbuk

21846902466_bcbb2bf239_n.jpg

36. Ørekyte

21685568568_570996542a_n.jpg

37. Ørret

21686215019_c40e89df54_n.jpg

38. Ål

21883040551_c6fa92c3b6_n.jpg

39. Ansjos

29208743885_e2d70e4ba2_n.jpg

40. Berggylte

21883382781_e6eb5210e1_n.jpg

41. Bergkutling

21883671241_0d81a424b6_n.jpg

42. Bergnebb

21883699471_91e000f6ed_n.jpg

43. Blålange

21686184848_981030b87d_n.jpg

44. Blåkjeft

21687165608_534a364897_n.jpg

45. Blåstål/rødnebb

21847917166_f9aa6e1b2c_n.jpg

46. Breiflabb

21847878696_ec23d00d7c_n.jpg

47. Brisling

21862052752_b23d31a663_n.jpg

48. Brosme

21687118048_0d424e5665_n.jpg

49. Brungylte

24021497524_d6dcba12b5_n.jpg

50. Dvergulke

26231576172_9b05766636_n.jpg

51. Femtrådet tangbrosme

21687166829_5ccd7cb62a_n.jpg

52. Firetrådet tangbrosme

21252284294_b104de4fbd_n.jpg

53. Fjesing

21848817436_f728c85dd7_n.jpg

54. Gapeflyndre

21686132418_1bbccec41a_n.jpg

55. Glasskutling

21883668891_8cdc750888_n.jpg

56. Glassvar

26423079101_e30159c916_n.jpg

57. Gressgylte

21251336864_90e1547ebf_n.jpg

58. Grønngylte

21253969223_72513cbfa7_n.jpg

59. Gråsteinbit

21685953950_d9605591bd_n.jpg

60. Havabbor

21874981525_53f1c9041e_n.jpg

61. Havmus

21848803546_d22ffdd597_n.jpg

62. Havål

21251273364_0e1227fd90_n.jpg

63. Horngjel

21252995313_acf3b39356_n.jpg

64. Hornkvabbe

21847897236_5a306f3998_n.jpg

65. Hvitskate

28692227214_260f885b82_n.jpg

66. Hvitting

21883643281_61f95ecd79_n.jpg

67. Hyse

21848810246_1ccee559b4_n.jpg

68. Hågjel

21884614971_f28e78839f_n.jpg

69. Hårvar

21847789476_3d57eeedd2_n.jpg

70. Kloskate

21687089109_af9b2c287a_n.jpg

71. Knurr

21884623691_a9f22253ea_n.jpg

72. Kolmule

21863097672_777e0ae29b_n.jpg

73. Kveite

21686879630_a3b5c15ed4_n.jpg

74. Kystringbuk

21884590271_18276a81b7_n.jpg

75. Lange

(Bilde kommer)

76. Leirkutling

21862132952_de99e855bf_n.jpg

77. Liten kantnål

21687236689_25c66efc55_n.jpg

78. Lomre

21862153672_40526fef78_n.jpg

79. Lusuer

21863104582_442b851bf0_n.jpg

80. Lyr

21848863456_13e744e5de_n.jpg

81. Lysing

21847811636_c41ac4664a_n.jpg

82. Makrell

21848813036_571f99e0f5_n.jpg

83. Mora

29523788842_dc1ea0ccfe_n.jpg

84. Mulle

27919776962_51340ab740_n.jpg

85. Nordlig knurrulke

21251318004_5f580a4f94_n.jpg

86. Nordlig tangbrosme

21687070449_3198e2843f_n.jpg

87. Paddetorsk

26217447190_b66c516d21_n.jpg

88. Panserulke

21253016733_5b427d0389_n.jpg

89. Pigghå

21687153778_26f62f63cc_n.jpg

90. Piggskate

21253915653_a47179a4bf_n.jpg

91. Piggvar

21847911606_67b1dfe636_n.jpg

92. Rognkjeks/rognkall

26463281666_814bbc48ac_n.jpg

93. Rødflekket kutling

21862143442_13c98d7490_n.jpg

94. Rødknurr

21688133519_62c7a0fbaf_n.jpg

95. Rødspette

21687113858_fef9d2a6b0_n.jpg

96. Sandflyndre

21687125138_54135284fa_n.jpg

97. Sandkutling

21862094712_8da2dd5c03_n.jpg

98. Sei

21875012395_34b99516f8_n.jpg

99. Sild

21862880482_829b011b3c_n.jpg

100. Sjøtunge

21686264678_36811a812c_n.jpg

101. Skrubbe

21686251038_1b4bdcc343_n.jpg

102. Slettvar

21687113349_612ca6eae6_n.jpg

103. Smørflyndre

21874029385_576a4408cb_n.jpg

104. Småflekket rødhai

21848815716_1c8f75075b_n.jpg

105. Småsil

21862098362_659766be18_n.jpg

106. Snabeluer

27982978273_3881a8085f_n.jpg

107. Spisskate

21252250684_484ec842bb_n.jpg

108. Stor havnål

21252277044_9797bc7a8c_n.jpg

109. Stor kantnål

21687169229_f8099d4e96_n.jpg

110. Storsil

22595454731_e114d3898e_n.jpg

111. Strandtangbrosme

26396904912_da512c08fe_n.jpg

112. Stripet pelamide

21847875576_f66a3be99c_n.jpg

113. Strømsild

21253922663_73657aac79_n.jpg

114. Svarthå

21863027202_4e17e26885_n.jpg

115. Svartkutling

21687151268_dfe5ce330b_n.jpg

116. Sypike

24649425035_1cfcbcbef4_n.jpg

117. Sølvtorsk

21688158669_7869d7f3a6_n.jpg

118. Taggmakrell

21687187258_ca4fe1ff2a_n.jpg

119. Tangkutling

21847894776_80a33a5127_n.jpg

120. Tangkvabbe

21874056765_37bdb67a75_n.jpg

121. Tangsnelle

21883648451_963ec9c4d5_n.jpg

122. Tangsprell

21862113622_4124300fcc_n.jpg

123. Tangstikling

21847937246_7cf1cd3db3_n.jpg

124. Torsk

21252271134_37d915fdc3_n.jpg

125. Tykkleppet multe

21687125899_f7dc6ffb59_n.jpg

126. Uer

21686892650_b9edf25171_n.jpg

127. Ulke

21847786956_70858a9ce5_n.jpg

128. Ulvefisk

21685904470_827d8f92a9_n.jpg

129. Vanlig fløyfisk

21252273504_4b18f728db_n.jpg

130. Vassild

21253964113_e6d4e26a74_n.jpg

131. Øyepål

21687193708_a12028333b_n.jpg

132. Ålekvabbe

21874089565_d97bcd3b44_n.jpg

Edited by Gitarfisken
legge til bilde
 • Like 10
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Artsliste på stang :) Arter merket med L* er tatt fra land også.

 

 • 1. Ørret/Sjøørret -Lenge siden (Pers senere tatt 1,6 kg (sjøørret) L*
 • 2. Makrell -Lenge siden L*
 • 3. Torsk -X.X.15 L*
 • 4. Rognkjeks -16.03.15 (denne var 2,7 kg) L*
 • 5. Sypike -02.07.15 L*
 • 6. Paddetorsk -12.07.15 L*
 • 7. Skrubbe -14.07.15 L*
 • 8. Sei -15.07.15 L*
 • 9. Bergnebb -27.07.15 L*
 • 10. Lyr -28.07.15 L*
 • 11. Lange -17.08.15 L*
 • 12. Blåstål -24.08.15 L*
 • 13. Berggylt -24.08.15 L*
 • 14. Grønngylt -02.09.15 L*
 • 15.  Svart kutling -03.09.15 L*
 • 16. Vanlig ulke -25.04.16 L*
 • 17 Brosme -15.05.16
 • 18 Lusuer -26.05.16
 • 19. Sandflyndre -03.06.16 L*
 • 20. Hvitting -03.06.16 L*
 • 21. Hyse -10.06.16 L*
 • 22. Gjedde -11.07.16 L*
 • 23. Hågjel -05.08.16 L*
 • 24. Knurr -04.09.16 L*
 • 25. Rødspette -07.09.16 L*
 • 26. Pigghå -08.09.16 L*
 • 27. Sandkutling -09.09.16 L*

:rock:

Edited by Mark Loftesnes
Oppdatere
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nye 2016: 26

Totalt: 58

Ferskvann:
1. Ørret, 1000 g
2. Røye
3. Harr
4. Sik
5. Abbor, 290 g
6. Gjedde, 3000 g
7. Trepigget Stingsild
8. Lake, 630 g
9. Mort, 131,5 g
10. Dvergmalle, 160,2 g
11. Rødhjellet Solabbor, 24,8 gram
12. Flire, 47,7 g
13. Laue, 34,1 g
14. Sørv, 84,6 g
15. Hork, 11,4 g
16. Brasme, 840 g
17. Vederbuk, 580 g
18. Gullfisk
19. Gjørs
20. Asp, 1010 g

21. Karuss

Saltvann:
22. Torsk
23. Sei, 4500 g
24. Lyr, 3000 g
25. Hvitting, 1590 g
26. Makrell, 1440 g
27. Sypike, 83,4 g
28. Kveite, 16 kg
29. Hågjel, 960 g
30. Knurr, 630 g
31. Lusuer
32. Lange
33. Lysing
34. Blåstål/rødnebb
35. Hyse, 2000 g
36. Bergnebb, 66 g
37. Sandflyndre
38. Vanlig Ulke
39. Svarthå, 340 g
40. Pigghå, 1730 g
41. Svartkutling
42. Gressgylt
43. Skrubbe
44. Tangsprell
45. Grønngylt
46. Sild
47. Havmus, 1130 g
48. Kloskate, 720 g
49.Paddetorsk, 440 g
50. Brosme, 5350 g
51. Bergkutling
52. Berggylt
53. Sandkutling
54. Tangkutling

55. Blåkjeft, 810g

56. Rognkjeks, 0,88g

57. Øyepål

58. Rødspette

 

Edited by Christopher E
Oppdatering
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her er oversikten over alle arter jeg har fanget på stang i Norge. Mer informasjon om fangstene (tips-teknikker-bilder-film) og annet variert fiskestoff finner du på Asgeirs fiskeblogg her : http://www.eu.purefishing.com/blogs/no/asgeir-alvestad/

ART FANGST STED

Abbor Lillesand

Asp Lillestrøm

Bekkerøye Lillesand

Berggylte Lillesand

Bergkutling Lillesand

Bergnebb Lillesand

Blåkjeft Vindafjord

Blålange Hjelmeland

Blåstål Lillesand

Brasme Sarpsborg

Breiflabb Mausund

Brisling Grimstad

Brosme Lillesand

Brungylt Langesund

Dvergmalle Asker

Dvergulke Lillesand

Femtrådet tangbrosme Lillesand

Fjesing Lillesand

Flire Lillestrøm

Fløyfisk Lillesand

Gapeflyndre Lillesand

Gjedde Arendal

Gjørs Sarpsborg

Glasskutling Lillesand

Glassvar Vindafjord

Gressgylt Stavanger

Grønngylt Lillesand

Gullbust Porsgrunn

Gullfisk Arendal

Gullvederbuk Lillesand

Harr Minnesund

Havabbor Tromøy

Havmus Bergen

Havål Lillesand

Horngjel Lillesand

Hornkvabbe Sola

Hork Lillestrøm

Hvitfin.steinulke Halden

Hvitskate Stord

Hvitting Lillesand

Hyse Lillesand

Hågjel Hjelmeland

Håkjerring Nedstrand

Hårvar Randaberg

Karuss Tromøy

Kloskate Gjesdal

Knurr Lillesand

Knurrulke nordlig Lysefjorden

Koi/Skjellkarpe Lillesand

Kolmule Lillesand

Krystallkutling Karmøy

Krøkle Spydeberg

Kveite Sørøya

Kystringbuk Stavanger

Lagesild Lillesand

Lake Sørum

Laks Hjelmeland

Lange Lillesand

Laue Lillestrøm

Leirkutling Lillesand

Lomre Lillesand

Lusuer Lillesand

Lyr Lillesand

Lysing Lillesand

Makrell Lillesand

Mort Lillestrøm

Mulle Randaberg

Nipigg.stingsild Frogn

Nordlig tangbrosme Bergen

Paddetorsk Randaberg

Panserulke Tromøy

Pigghå Nedstrand

Piggskate Løgninfjorden

Piggvar Lillesand

Regnbueørret Hobøl

Regnlaue Tvedestrand

Rognkjeks Lillesand

Rødflekket kutling Stavanger

Rødgj.solabbor Røyken

Rødknurr Bamble

Rødspette Lillesand

Røye Tinn

Sandflyndre Lillesand

Sandkutling Lillesand

Sandkryper Lista

Sei Lillesand

Sik Fredrikstad

Sild Lillesand

Sjeggtorsk Tvedestrand

Skolest Vindafjorden

Skrubbe Lillesand

Slettvar Lillesand

Smørflyndre Lillesand

Småflekket rødhai Lillesand

Spisskate Stord

Stam Sarpsborg

Steinbit Lillesand

Steinsmett Skiptvedt

Stor Havnål Lillesand

Stor Kantnål Lillesand

Stripet Pelamide Oslo

Strømsild Løgninfjorden

Suter Arendal

Svarthå Lillesand

Svartkutling Lillesand

Sypike Lillesand

Sørv Arendal

Taggmakrell Lillesand

Tangkutling Lillesand

Tangkvabbe Randaberg

Tangsnelle Lillesand

Tangsprell Sola

Tangstikling Lillesand

Torsk Lillesand

Trepiggetstingsild Lillesand

Tunge Lillesand

Tykkleppet multe Tromøy

Uer Sørøya

Ulke Lillesand

Vassild Lillesand

Ørekyte Tinn

Ørret Lillesand

Øyepål Lillesand

Ål Lillesand

Ålekvabbe Lillesand

TOTALT 125 ARTER

Edited by Asgeir Alvestad
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann:

Abbor

Asp

Flire

Gjedde

Harr

Hork

Lake

Mort

Trepigget stingsild

Ørekyte

Ørret

Ål

Saltvann:

Berggylte

Bergnebb

Bergkutling

Blålange

Blåstål/rødnebb

Brisling

Brosme

Dvergulke

Femtrådet tangbrosme

Gapeflyndre

Gressgylt

Grønngylt

Horngjel

Hornkvabbe

Hvitting

Hyse

Hågjel

Kloskate

Knurr

Kveite

Laks

Lange

Lomre

Lusuer

Lyr

Lysing

Makrell

Piggskate

Piggvar

Rødspette

Rødknurr

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Sild

Skjellbrosme

Skrubbe

Steinbit

Svarthå

Svartkutling

Sypike

Tangkutling

Tangsprell

Tangstikling

Torsk

Uer

Vanlig ulke

Vanlig Fløyfisk

Totalt 60

Edited by hopingen
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Saltvann:

1.       Torsk (Gadus morhua) Personlig rekord: 10,2 kg

2.       Sei (Pollachius virens) Personlig rekord:?

3.       Lyr (Pollachius pollachius) Personlig rekord: 4000g

4.       Hvitting (Merlangius merlangius) Personlig rekord: 920g

5.       Hyse (Melanogrammus aeglefinus) Personlig rekord:3200g

6.       Sypike (Trisopterus minutus) Personlig rekord:150g

7.       Lange (Molva molva) Personlig rekord: 13,5kg

8.       Brosme (Brosme brosme) Personlig rekord: 11,5kg

9.       Makrell (Scomber scombrus) Personlig rekord: ?

10.   Horngjel (Belone belone) Personlig rekod: ?

11.   Sjøørret/ørret (Salmo trutta) Personlig rekord:?

12.   Tangkvabbe (Lipophrys pholis) Personlig rekord:?

13.   Sandkutling (Pomatoschistus minutus) Personlig rekord:?

14.   Bergkutling (Pomatoschistus pictus) Personlig rekord:?

15.   Svartkutling (Gobius niger) Personlig rekord:?

16.   Rødflekket kutling (Thorgobius ephippiatus) Personlig rekord:?

17.   Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) Personlig rekord:?

18.   Dvergulke (Taurulus bubalis) Personlig rekord:?

19.   Knurr (Eutrigla gurnardus) Personlig rekord:?

20.   Blåstål/rødnebb (Labrus mixtus) Personlig rekord:?

21.   Berggylt (Labrus bergylta) Personlig rekord:?

22.   Grønngylt (Symphodus melops) Personlig rekord:?

23.   Gressgylt (Centrolabrus exoletus) Personlig rekord:?

24.   Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) Personlig rekord:?

25.   Lusuer (Sebastes viviparus) Personlig rekord:?

26.   Skrubbe (Platicthys flesus) Personlig rekord:?

27.   Rødspette (Pleuronectes platessa) Personlig rekord:?

28.   Sandflyndre (Limanda limanda) Personlig rekord:?

29.   Piggvar (Psetta maxima) Personlig rekord: 200g

30.   Glassvar (Lepidorhombus whiffiagonis) Personlig rekord:?

31.   Piggskate (Raja clavata) Personlig rekord: 4580g

32.   Svarthå (Etmopterus spinax) Personlig rekord:?

33.   Pigghå (Squalus acanthias) Personlig rekord:?

34.   Hågjel (Galeus melanostomus) Personlig rekord:?

35.   Lysing (Merluccius merluccius) Personlig rekord:?

36.   Ål (Anguilla anguilla) Personlig rekord: 1200g

37.   Havmus (Chimaera monstrosa) Personlig rekord: 1100g

38.   Øyepål ( Trisopterus esmarkii) Personlig rekord: ?

39.   Strømsild (Argentina sphyraena) Personlig rekord: ?

40.   Tangkutling (Gobiusculus flavescens)

41.   Piggulke (Micrenophrys liljeborgii)

42.   Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) Personlig rekord:?

43.   Abbor (Perca fluviatilis) Personlig rekord:?

44.   Gjedde (Esox lucius) Personlig rekord:?

45. Leirkutling (Pomastoschistus microps) Personlig rekord:?

46. Blålange (Molva dypterygia) Personlig rekord: 3200g

47. Lomre (Microstomus kitt) Personlig rekord:?

48. Fløyfisk (Callionymus lyra) Personlig rekord: ?

49. Gråsteinbit (Anarhicas lupus) Personlig rekord: ?

50. Karuss (Carassius carassius) Personlig rekord: ?

51. Hork (Gymnocephalus cernuus) Personlig rekord:?

52. Tangstikling (Spinachia spinachia) Personlig rekord?

53. Strandtangsbrosme (Gaidropsarus mediterraneus) Personlig rekord: 160g

54. Havål (Conger conger) Personlig rekord: 10850g

55. Sild (Clupea harengus) Personlig rekord: ?

56. Taggmakrell (Trachurus trachurus) Personlig rekord: ?

 

Kommer med vekt når jeg gidder å veie...

Edited by Ivarkald
Nye arter
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 4 weeks later...
 1. Abbor
 2. Bekkerøye
 3. Brasme
 4. Brisling
 5. Berggylte
 6. Bergkutling
 7. Bergnebb
 8. Blåstål
 9. Brosme
 10. Dvergmalle
 11. Dvergulke
 12. Femtrådet tangbrosme
 13. Flire
 14. Gapeflyndre
 15. Gjedde
 16. Gjørs
 17. Grønngylt
 18. Gullfisk
 19. Havmus
 20. Hork
 21. Hvitting
 22. Hyse
 23. Hågjel
 24. Karuss
 25. Kloskate
 26. Knurr
 27. Kveite
 28. Lake
 29. Lange
 30. Laue
 31. Leirkutling
 32. Lusuer
 33. Lyr
 34. Lysing
 35. Makrell
 36. Mort
 37. Paddetorsk
 38. Pigghå
 39. Piggskate
 40. Rognkjeks
 41. Rødgjellet solabbor
 42. Rødspette
 43. Røye
 44. Sandflyndre
 45. Sandkutling
 46. Sei
 47. Sik
 48. Sild
 49. Skolest
 50. Skrubbe
 51. Steinsmett
 52. Sørv
 53. Svarthå
 54. Svartkutling
 55. Sypike
 56. Taggmakrell
 57. Tangkutling
 58. Tangsprell
 59. Tangstikling
 60. Torsk
 61. Trepigget stingsild
 62. Vanlig ulke
 63. Vederbuk
 64. Ørekyte
 65. Ørret
 66. Øyepål
 67. Ål
 68. Ålekvabbe
Edited by Tore K
Link to comment
Share on other sites

1.       Berggylt – 

2.       Bergnebb – 

3.       Bergkutling – 

4.       Blåstål/rødnebb – 

5.       Brisling –  12 gram

6.       Brosme –  3810 gram 

7.       Brungylt –  119 gram

8.       Dvergulke – 

9.   Glassvar 780 gram

10.       Gressgylt – 50 gram 

11.   Grønngylt – 

12.   Grå steinbit –  830 gram  

13.   Havmus – 1660 gram 

14.   Havål – Ca. 15000 gram (Galskap å ikkje ha med vekt...)

15.   Horngjell – 

16.   Hornkvabbe -  24 gram

17.   Hyse – 

18.   Hågjel – 

19.   Hårvar –  153 gram 

20.   Kloskate –  500 gram 

21.   Knurr – 330 gram

22.   Kviting/hvitting – 

23.   Kystringbuk –  4 gram 

24. Laks - 1850 gram

25.   Lange – ??

26.   Lomre – 267 gram

27.   Lusuer – 570 gram

28.   Lyr – 6000 gram

29.   Makrell - 

30. Nipigget stingsild - 2 gram

31.   NKU (Nordlig knurrulke) – 25 gram 

32.   Paddetorsk – 640 gram

33.   Panserulke –  11 gram

34.   Pigghå  3109 gram

35.   Piggskate  ca 2500 gram 

36.   Piggvar –  2400 gram 

37.   Rognkjeks – 330 gram

38.   Rødflekket kutling –  15 gram

39.   Rødknurr –  2 gram

40.   Rødspette– 328 gram 

41.   Sandflyndre –  600 gram 

42.   Sandkutling – 

43.   Sei  – 4750 gram 

44.   Sild –  25,2 gram 

45.   Sjøørret/ørret – ??/450 gram

46.   Skrubbe –  690 gram 

47. Spisskate - 11000 gram

48.   Stor kantnål – 42 gram 

49.   Svarthå – 152 gram

50.   Svartkutling – 50 gram 

51.   Sypike – 

52. Sørv - 57 gram

53. Taggmakrell - 710 gram

54.   Tangkutling – 1,5 gram 

55.   Tangkvabbe – 17 gram 

56.   Tangsprell – 

57.   Tangstikling – 

58.   Torsk – 

59. Trepigget stingsild - 2,4 gram

60.   Tunge – 

61.   Vanlig Fløyfisk – 163 gram 

62.   Vanlig Ulke – 307 gram 

63.   Ålekvabbe – 

 

Edited by SteffenT
Link to comment
Share on other sites

Her er oversikten over alle arter jeg har fanget på stang i Norge. Mer informasjon om fangstene (tips-teknikker-bilder-film) og annet variert fiskestoff finner du på Asgeirs fiskeblogg her : http://www.eu.purefishing.com/blogs/no/asgeir-alvestad/

ART FANGST STED

 1. Abbor Lillesand
 2. Ansjos Oslo
 3. Asp Lillestrøm
 4. Bekkerøye Lillesand
 5. Berggylte Lillesand
 6. Bergkutling Lillesand
 7. Bergnebb Lillesand
 8. Blåkjeft Vindafjord
 9. Blålange Hjelmeland
 10. Blåstål Lillesand
 11. Brasme Sarpsborg
 12. Breiflabb Mausund
 13. Brisling Grimstad
 14. Brosme Lillesand
 15. Brungylt Langesund
 16. Dvergmalle Asker
 17. Dvergulke Lillesand
 18. Femtrådet tangbrosme Lillesand
 19. Fjesing Lillesand
 20. Flire Lillestrøm
 21. Fløyfisk Lillesand
 22. Gapeflyndre Lillesand
 23. Gjedde Arendal
 24. Gjørs Sarpsborg
 25. Glasskutling Lillesand
 26. Glassvar Vindafjord
 27. Gressgylt Stavanger
 28. Grønngylt Lillesand
 29. Gullbust Porsgrunn
 30. Gullfisk Arendal
 31. Gullvederbuk Lillesand
 32. Harr Minnesund
 33. Havabbor Tromøy
 34. Havmus Bergen
 35. Havål Lillesand
 36. Horngjel Lillesand
 37. Hornkvabbe Sola
 38. Hork Lillestrøm
 39. Hvitfin.steinulke Halden
 40. Hvitskate Stord
 41. Hvitting Lillesand
 42. Hyse Lillesand
 43. Hågjel Hjelmeland
 44. Håkjerring Nedstrand
 45. Hårvar Randaberg
 46. Karuss Tromøy
 47. Kloskate Gjesdal
 48. Knurr Lillesand
 49. Knurrulke nordlig Lysefjorden
 50. Koi/Skjellkarpe Lillesand
 51. Kolmule Lillesand
 52. Krystallkutling Karmøy
 53. Krøkle Spydeberg
 54. Kveite Sørøya
 55. Kystringbuk Stavanger
 56. Lagesild Lillesand
 57. Lake Sørum
 58. Laks Hjelmeland
 59. Lange Lillesand
 60. Laue Lillestrøm
 61. Leirkutling Lillesand
 62. Lomre Lillesand
 63. Lusuer Lillesand
 64. Lyr Lillesand
 65. Lysing Lillesand
 66. Makrell Lillesand
 67. Mort Lillestrøm
 68. Mulle Randaberg
 69. Nipigg.stingsild Frogn
 70. Nordlig tangbrosme Bergen
 71. Paddetorsk Randaberg
 72. Panserulke Tromøy
 73. Pigghå Nedstrand
 74. Piggskate Løgninfjorden
 75. Piggvar Lillesand
 76. Regnbueørret Hobøl
 77. Regnlaue Tvedestrand
 78. Rognkjeks Lillesand
 79. Rødflekket kutling Stavanger
 80. Rødgj.solabbor Røyken
 81. Rødknurr Bamble
 82. Rødspette Lillesand
 83. Røye Tinn
 84. Sandflyndre Lillesand
 85. Sandkutling Lillesand
 86. Sandkryper Lista
 87. Sei Lillesand
 88. Sik Fredrikstad
 89. Sild Lillesand
 90. Sjeggtorsk Tvedestrand
 91. Skolest Vindafjorden
 92. Skrubbe Lillesand
 93. Slettvar Lillesand
 94. Smørflyndre Lillesand
 95. Småflekket rødhai Lillesand
 96. Småsil  Lillesand
 97. Spisskate Stord
 98. Stam Sarpsborg
 99. Steinbit Lillesand
 100. Steinsmett Skiptvedt
 101. Stor Havnål Lillesand
 102. Stor Kantnål Lillesand
 103. Storsil Karmøy
 104. Stripet Pelamide Oslo
 105. Strømsild Løgninfjorden
 106. Suter Arendal
 107. Svarthå Lillesand
 108. Svartkutling Lillesand
 109. Sypike Lillesand
 110. Sørv Arendal
 111. Taggmakrell Lillesand
 112. Tangkutling Lillesand
 113. Tangkvabbe Randaberg
 114. Tangsnelle Lillesand
 115. Tangsprell Sola
 116. Tangstikling Lillesand
 117. Torsk Lillesand
 118. Trepiggetstingsild Lillesand
 119. Tunge Lillesand
 120. Tykkleppet multe Tromøy
 121. Uer Sørøya
 122. Ulke Lillesand
 123. Vassild Lillesand
 124. Ørekyte Tinn
 125. Ørret Lillesand
 126. Øyepål Lillesand
 127. Ål Lillesand
 128. Ålekvabbe Lillesand

 

Edited by Seahawk
Tillot meg å rydde litt opp. Fjernet sitatmarkering og satt på nummerering.
Link to comment
Share on other sites

Den 4.8.2015 at 9.48, Gitarfisken skrev:

123. Ulvefisk

21685904470_827d8f92a9_n.jpg

 

Sinnsykt stilig med ulvefisk! Men hvorfor er den ikke på norgesrekordlista?

 

Edited by Martin S
Please.... ikke siter 14 meter lange poster. Rediger bort unødvendig innhold. Dessuten - bruk spørsmål og svartråden til slikt :)
Link to comment
Share on other sites

Den 15.8.2004 at 17.11, Martin S skrev:

Dette er en tråd hvor alle kan legge inn sine egne artslister. Kun arter fanget i Norge med sportsfiskeutstyr er tellende.

Noen kjøreregler:

 • Vi teller arter, ikke varianter og kjønn av arter. Med det mener vi at sjøørret og ørret er 1 art, sjørøye og røye er 1 art, rødnebb og blåstål er 1 art, osv.
 • Vi krever korrekte artsnavn, lokale navn og samlebegrep som hirsling, stinte, flyndre og bunnulke blir ikke telt med.
 • Ferskvann: Vi godtar nye/fremmede arter, under forutsetning at de reproduserer i Norge, og har vært i landet i minst 5 år.
 • Saltvann: Alle nye/fremmede arter som er tatt i norske farvann teller med.
 • Rundmunner telles ikke med, dvs niøyer og slimål (http://www.fiskipedia.no/node/322)
 • Mudderkutling telles ikke med før det foreligger 100% sikker artsbestemmelse (http://www.fiskersid...390#entry714959)
 • Denne tråden inneholder KUN artslister, det finnes en diskusjonstråd om artslistene her (http://www.fiskersid...?showtopic=1129) alle andre innlegg vil bli slettet
 • Send PM til meg eller Fisk og rask når du har lagt inn liste eller oppdatert den, så jeg får oppdatert i første post. Marker gjerne endringene slik at andre interesserte kan se hva som er endret. Det er ønskelig med både antall, artsnavn og totalt antall i PM.

Grunnlaget for listene er laget av innholdet i artslistetråden pr. 18.11.2012. Endringer i etterkant er markert med nyere dato.
Artslistene vil aldri bli mer korrekt enn det hver og en av oss bidrar til, så hold den vedlike og send meg en PM om endringer, og feil du oppdager.


Antall arter - Forumnavn - Dato sist oppdatert. Siste endringer i fet skrift.
 

129 - Gitarfisken (18.04.2016)

127 - Seahawk (30.06.2016)
123 - Florø'en (12.08.2015)
120 - Triturus - (17.08.2015)
 
119 - MrVolcom - (14.08.2015)
118 - SMS - (04.06.2015)
114 - Rage - (14.04.2016)
111 - kjs - (14.04.2016)
110 - Heavy met.fish man! - (08.07.2016)
110 - OLHEI - (28.08.2015)
110 - Vilhelm - (03.10.2014)

109 - Cassius - (26.03.2016)
107 - JonasB - (03.09.2015)
105 - TommyB - (29.06.2015)
104 - Aspen - (02.06.2015)
104 - Karleif - (03.10.2014)
102 - Jon-Eirik Brobak - (17.02.2016)
100 - Dr.Hook - (01.07.2016)

99 - andkr - (04.07.2016)
99 - ChristerGj - (02.06.2015)
97 - Kim Rasmussen - (07.06.2016)
94 - beerbellybob - (14.04.2016)
93 - Namsenlaks - (02.06.2015)
92 - Skaugenjunior (14.06.2016)
92 - PeterSL - (14.04.2016)
92 - S10G - (03.10.2014)
92 - Davidsen - (02.06.2015)
91 - Hunter - (14.08.2015)
90 - Sigg - (04.05.2016)

89 - veg - (19.08.2015)
89 - Fisk og Rask - (15.04.2016)
88 - Stein - (14.04.2016)
87 - Rudolf - (29.05.2016)
87 - fishandtips - (02.06.2015)
86 - Perca - (10.06.2014)
85 - Trulsolsen - (02.06.2015)
84 - Rønsingen - (25.02.2013)
84 - HugoakaGjørs - (18.11.2012)
83 - Øysteiin - (05.06.2015)
82 - Stian N E - (29.05.2016)
82 - Håkki - (03.09.2015)
82 - BINN LADDEN - (14.08.2015)
82 - ThorEH - (05.08.2013)
82 - RichardKolbeinsen - (31.07.2013)
81 - Ulketryne (14.04.2016)
81 - Lho - (18.11.2012)
80 - torrybra - (07.09.2015)
80 - cb - (18.11.2012)

79 - nanablag - (03.09.2015)
79 - Oz - (08.06.2015)
79 - limanda - (18.11.2012)
78 - HelgeL - (18.11.2012)
78 - Bullfrog - (18.11.2012)
77 - StåleG - (18.11.2012)
77 - Chironomus - (18.11.2012)
76 - onkelkim - (08.06.2015)
76 - BanJon - (30.07.2013)
76 - Avkroken - (18.11.2012)
76 - Karl Inge S - (18.11.2012)
74 - Asmund aa - (02.06.2015)
73 - Gabrielsen - (18.11.2012)
71 - kjetillund - (18.11.2012)
70 - Espen Ørud - (18.11.2012)
70 - Fiskekongen - (18.11.2012)

69 - MartinS - (07.06.2016)
68 - haien - (18.11.2012)
68 - Gstrike - (19.11.2012)
67 - fredz - (18.11.2012)
66 - kimandre - (18.11.2012)
65 - RobertM - (18.11.2012)
65 - Hans Marius - (03.06.2015)
65 - MonaDavidsen - (18.11.2012)
64 - LasseB - (25.02.2013)
64 - Gateprofeten - (18.11.2012)
63 - Truttakiller - (18.11.2012)
63 - FruRønsingen - (18.11.2012)
63 - Brutus - (18.11.2012)
63 - Eirik - (18.11.2012)
62 - Gismervik - (18.11.2012)
62 - Jørgen - (18.11.2012)
61 - Eivind Stensrud - (16.04.2016)
61 - tage - (18.04.2016)
60 - Hopingen - (04.09.2015)
60 - cral - (04.09.2015)
60 - Iversen - (18.11.2012)

59 - SteffenT - (15.06.2016)
59 - atomichaggis - (02.09.2013)
59 - HåvardJoh - (18.11.2012)
59 - permagnar - (18.11.2012)
58 - LK - (18.11.2012)
58 - Isgalt - (18.11.2012)
57 - Markfiskern Markus (01.07.2016)
57 - Marquz - (18.11.2012)
57 - Havengel - (18.11.2012)
57 - link - (18.11.2012)
57 - ThomasD80 - (18.11.2012)
57 - Tryta - (18.11.2012)
56 - OPHenriksen - (18.11.2012)
55 - Relaks - (11.09.2015)
55 - fiskeknuten - (18.11.2012)
55 - vm - (18.11.2012)
55 - Rune - (18.11.2012)
54 - Tore K - (07.07.2016)
53 - Joost.L - (19.10.2015)
52 - Døsen - (25.02.2013)
52 - syver - (18.11.2012)
50 - JonT - (18.11.2012)
50 - Manglerhåbrann - (18.11.2012)
50 - JarlFr. - (18.11.2012)
50 - Hermy - (18.11.2012)
50 - belone - (18.11.2012)

49 - puderhunden - (03.10.2014)
48 - Eiakv - (29.06.2016)
47 - Uruk-Hai - (18.11.2012)
47 - RogerN - (18.11.2012)
46 - emilengø - (02.10.13)
46 - Trym - (11.09.2013)
46 - hon - (18.11.2012)
46 - Haugen - (18.11.2012)
46 - Aalerud - (18.11.2012)
45 - SigveA - (24.07.2013)
45 - 2Fish - (16.06.2013)
45 - Arachnida - (27.04.2014)
45 - Havfruen - (18.11.2012)
45 - Hoika - (18.11.2012)
44 - Ivarkald - (14.04.2016)
44 - Obbien - (11.02.2014)
44 - snørrgjørsen - (18.11.2012)
44 - Flemms - (18.11.2012)
43 - menigfiskebolle - (18.11.2012)
43 - Ølgylt - (18.11.2012)
43 - berkley - (18.11.2012)
43 - plønix - (18.11.2012)
43 - Piscator - (18.11.2012)
42 - Ewalle - (18.11.2012)
41 - Langie - (14.04.2016)
41 - Ulff - (18.11.2012)
41 - Lak - (18.11.2012)
41 - HåvardSkjelstad - (18.11.2012)
40 - gss - (18.11.2012)
40 - panzer - (18.11.2012)
40 - Andre - (18.11.2012)
40 - Stavanger_ - (18.11.2012)

39 - Gonzi - (06.10.2013)
39 - MP - (18.11.2012)
39 - Shouni - (18.11.2012)
39 - Matthew - (18.11.2012)
38 - Daggad - (18.11.2012)
38 - Tequila - (18.11.2012)
38 - Thomas94 - (18.11.2012)
38 - kj25 - (18.11.2012)
37 - Pikewallis - (18.11.2012)
37 - Cato - (18.11.2012)
37 - Skudenesbu - (18.11.2012)
37 - jensi_no - (18.11.2012)
36 - Tobbi - (18.11.2012)
36 - S.U - (18.11.2012)
36 - - (18.11.2012)
36 - HåkonS - (18.11.2012)
36 - Deetuben - (18.11.2012)
36 - orsand - (18.11.2012)
35 - Tor Inge G - (18.11.2012)
35 - knutis - (18.11.2012)
35 - EsoxLucius - (18.11.2012)
34 - Kjersti - (18.11.2012)
34 - Atle I - (18.11.2012)
34 - Olagaard - (18.11.2012)
34 - Boblerør - (18.11.2012)
34 - Daniel - (18.11.2012)
34 - Lennart - (18.11.2012)
33 - PMG - (18.11.2012)
33 - Ivan_ - (18.11.2012)
33 - Thomas_88_45 - (18.11.2012)
32 - skrekkjager - (09.04.2013)
32 - Davyen - (18.11.2012)
32 - Westside - (18.11.2012)
32 - nordmøring - (18.11.2012)
31 - ma - (18.11.2012)
31 - Svendinfiskervenn - (18.11.2012)
31 - MaxFishing - (18.11.2012)
31 - brosme_se - (18.11.2012)
31 - esstonnaa - (18.11.2012)
31 - OleM - (18.11.2012)
30 - Christopher E (03.09.2015)
30 - Tage Aarstad - (10.06.2013)
30 - krishau2803 - (24.02.2013)
30 - Storflaksen - (18.11.2012)
30 - RigorMortis - (18.11.2012)
30 - Monika - (18.11.2012)
30 - StianSim - (18.11.2012)
30 - Dæljern - (18.11.2012)

29 - metropol - (18.11.2012)
29 - Laksefiskern - (18.11.2012)
29 - Kennetch - (18.11.2012)
29 - fishingBUDDY - (18.11.2012)
29 - JansenH - (18.11.2012)
29 - halvorhg - (18.11.2012)
28 - Fishermann - (18.11.2012)
28 - Oohaga - (18.11.2012)
28 - krheldal - (18.11.2012)
28 - benj - (18.11.2012)
28 - sp1 - (18.11.2012)
28 - surfsup - (18.11.2012)
27 - Benj - (13.08.2013)
27 - Amnesia - (18.11.2012)
27 - Matz - (18.11.2012)
27 - Kjetil L - (18.11.2012)
27 - fossy - (18.11.2012)
27 - Jegern84 - (18.11.2012)
27 - Salty - (18.11.2012)
26 - Fossen - (18.11.2012)
26 - Mykksel - (18.11.2012)
25 - Chris! - (02.06.2015)
25 - MicroKlitschko - (03.10.2014)
25 - eborge - (27.04.2014)
25 - rolsen - (18.11.2012)
25 - gringo - (18.11.2012)
25 - jones89 - (18.11.2012)
25 - Edvard - (18.11.2012)
24 - fishermen - (18.11.2012)
24 - KristianK - (18.11.2012)
24 - Wiggy - (18.11.2012)
24 - Tweek - (18.11.2012)
24 - JørgenMeitefan - (18.11.2012)
23 - JosteinD - (12.06.2014)
23 - MollyMus - (18.11.2012)
23 - MC85 - (18.11.2012)
23 - EFR - (18.11.2012)
23 - langnes - (18.11.2012)
22 - Andreas Eriksen (27.04.2014)
22 - aej - (18.11.2012)
22 - gravatjernet - (18.11.2012)
22 - Aristokraten - (18.11.2012)
22 - Ami - (18.11.2012)
22 - JøranNilsen - (18.11.2012)
22 - Ole-P - (18.11.2012)
22 - Carla - (18.11.2012)
21 - blackfish13 - (14.08.2014)
21 - BtownBergen - (25.07.2013)
21 - ChristuRR - (18.11.2012)
21 - Poppe - (18.11.2012)
20 - HunterJr - (18.11.2012)
20 - Arbiter - (18.11.2012)
20 - lurven - (18.11.2012)

19 - karmøyfisk (30.07.2013)
19 - svenno - (18.11.2012)
19 - Andrus - (18.11.2012)
19 - Andreas137 - (18.11.2012)
18 - heitmann - (18.11.2012)
18 - tørrfisken - (18.11.2012)
17 - Stefan - (18.11.2012)
17 - Truls - (18.11.2012)
17 - Benjamine - (18.11.2012)
17 - Parashurama - (18.11.2012)
17 - VansjøHavfiskeklubb - (18.11.2012)
16 - Trophyhunter - (18.11.2012)
16 - Dani99 - (18.11.2012)
16 - Raja - (18.11.2012)
16 - Barracuda - (18.11.2012)
15 - HavfiskeDKF - (18.11.2012)
14 - crazycarper71 - (18.11.2012)
13 - Ørjan - (18.11.2012)
13 - Fisker'n fra Eik - (18.11.2012)
12 - eppa - (18.11.2012)
12 - warraleh - (18.11.2012)
11 - -morten- - (18.11.2012)
11 - John Fisher - (18.11.2012)
11 - Tequila jr - (18.11.2012)
11 - Gimbo - (18.11.2012)
11 - Shifty - (18.11.2012)
10 - ørret_anonym - (02.06.2015)
10 - Myklebust - (18.11.2012)
10 - Karlern - (18.11.2012)
10 - Frodefisken - (18.11.2012)
10 - Podinnen - (18.11.2012)

8 - søringen - (03.10.2014)
8 - Proggie - (18.11.2012)
8 - Hysic - (18.11.2012)
5 - HunterjrII - (18.11.2012)

1. SØ (1,2kg)
2.LAKS 850gr
3. Tangkvabbe 5gr
4.TORSK 5,3kg
5LANGE 2,67kg
6.SEI 1kg
7LYR (4,2)
8. Bergylte (specimen) 2,1
9.bergnebb 55gr
10.blåstål 600gr
11.rødspette 1,2kg
12.skrubbe (specimen) 1,01kg
13. Sandflyndre 778gr
14. Gapeflyndre 50gr
15. Tang kutling 1gr
16.sortkutling 40gr
17.tunge 400gr
18.piggvar (3380gr)
19.ulke  420
20. Dvergulke 26gr
21. Suter 35gr
22. Sørv 42gr
23. Trepiggastingsild 7gr
24.knurr 460gr
25. Makrell 1,2kg
26. Tangsprell 20gr
27. Ålekvabbe 98gr
28. Fløyfisk (specimen) 171gr
29.grønngylt 60gr
30.kantnål 
31. Hvitting 1.160kg
32: abbor 100gr
33. Gjedde 280gr
34. Krøkle 10gr
35. Fjesing 300gr
36.steinsmett 2gr
37. Hork 3gr
38. Nipigga stingsild 1,3gr
39. Tangstikling 17gr
40!!! horngjel 
41:bergkutling 1gr
42: sandkutling 3gr
43: slettvar 600gr
44:ål 480gr
45:taggmakrell 680gr
46: brungylt 220gr
47: hyse 1,1kg
48: brosme 6420gr
49: tangsnelle 4,44gr
50: sild 250gr
51: øyepål 25gr
52: lysing 3,42kggr
53: røye 130gr
54: småflekka rødhai (1040gr)
55 : sypike 240gr
56: lusuer 230gr
57: lomre 694gr
58: bekkerøye
59 svarthå
60 rødgjellet sol abbor
61: laue
62:karuss
63: dvergmalle 150
64: Gullfisk 160gr
65: karpe (koi)
66: mort 
67: flire 135gr 
68: steinbit
69: vederbuk
70: gullbust
71: storsil 25,89gr
72: vassild (1180gr)
73: Gressgylt 39gr
74: glassvar 
75: kolmule 610
76: hågjel
77: pigghå 3,33kg
78: uer 1,19kg
79: rognkjeks
80: rødflekka kutling 24gr
81:hornkvabbe 
82: brisling
83: rødknurr

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 1 year later...
Den 17.9.2005 at 23.13, Hunter skrev:

1. Ørekyt
2. Gjedde
3. Laks
4. Ørret
5. Regnbueørret
6. Røye
7. Bekkerøye
8. Abbor
9. Pigghå
10. Sild
11. Lysing
12. Sypike
13. Hvitting
14. Hyse
15. Torsk
16. Lyr
17. Sei
18. Lange
19. Brosme
20. Horngjel
21. Lusuer
22. Uer
23. Knurr
24. Rognkjeks
25. Blåstål/Rødnebb
26. Bergnebb
27. Berggylt
28. Grønngylt
29. Gråsteinbit
30. Fløyfisk
31. Svartkutling
32. Makrell
33. Skrubbe
34. Rødspette
35. Lomre
36. Kveite
37. Ål
38. Ulke
39. Piggskate
40. Fjesing
41. Taggmakrell
42. Brungylt
43. Gressgylt
44. Vassild
45. Havmus
46. Sandflyndre
47. Hågjel
48. Karuss
49. Laue
50. Flire
51 Brasme
52 Mort
53. Stam
54. Vederbuk/Gullvederbuk
55.Havål
56. Dvergulke
57. Sandkutling
58. Mudderkutling
59. Bergkutling
60. Tangkutling
61. Svarthå
62. Glassvar
63. Trepigget Stingsild
64. Øyepål
65. Kolmue
66. Blåkjeft
67. Paddetorsk
68. Gullfisk
69. Canadarøye
70. Gapeflyndre
71. Tangstikling
72. Gjørs
73. Asp
74. Harr
75. Hork
76. Regnlaue
77. Karpe
78. Suter
79. Gullbust
80. Steinsmett
81. Sjøørret
82. Sørv
83. Tangsprell
84. Blålange
85. Dvergmalle
86. Solabbor
87. Lake
88. Sik

89. Hornkvabbe

90. Rødflekket kutling

91. Hvitfinnet steinulke

92. Leirkutling

93. Stor kantnål

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.