Sign in to follow this  
Daggers

Bendelorm i magen

Recommended Posts

På de 4 siste sø jeg har fisket, så har alle hatt en masse hvit ekkel mark i magen. Den ligner veldig på bendelorm. Jeg fisker i området rundt Horten, har opplevd det en del ganger før. Hvordan er det med mageinnholdet på de fiskene dere får?? Er dette vanlig, syntes likosm ikke å huske en slik hyppighet på dette tidligere..

Share this post


Link to post
Share on other sites

har oplevet mange Sjøørret med bændelorm i magen. det ser ud til at varierer lidt efter lokalilteten og årstiden. men en ting ved jeg. det smitter ikke.

en anden ting er, at fisken ikke ser ud til at lide under det. de sjøørret jeg har fanget med bændelorm i magen har i hvertfald ikke været magre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette er helt vanlig på de litt større fiskene.

Tror dette er helt ufarlig,men delikat er det ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

På de 4 siste sø jeg har fisket, så har alle hatt en masse hvit ekkel mark i magen. Den ligner veldig på bendelorm. Jeg fisker i området rundt Horten, har opplevd det en del ganger før. Hvordan er det med mageinnholdet på de fiskene dere får?? Er dette vanlig, syntes likosm ikke å huske en slik hyppighet på dette tidligere..

jeg tror dette er samme makken du finnner i vanlig brunørrett det vil da si parasitten som kommer fra måser. jeg har til og med funnet dette i pale og det er helt vanlig i alle fisker som går høyt i vannet og der det er mye måser.

det er skjeldent dette forekommer i sjø-ørret og enda mer skjeldent at det har sprett seg til kjøttet i fisken...er og usikker på om dette skjer i saltvann. har ihvertfall fått lyr med makk i kjøttet som måtte bare kastes da kjøttet var fullstendig ødelagt.

finnner du bare makken i magen på fisken er den fullstendig spisenes, da står det mest på det mentale når du spiser fisken :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den marken man man finner inne i selve blindsekkene og magen er Eubothrium crassum. Dette er en mark som har sitt kjønnsmodne/voksne stadium i fisken. Måker er ingen syndebukk her. Fra fisken spres det bendelmarkegg som klekkes i vannet. Ørsmå bendelmarklarver infiserer plantoniske krepsdyr. Fisken blir smittet ved å spise slike infiserte krepsdyr. E. crassum finnes både i saltvann og ferskvann, men noen hevder at dette er to forskjellige arter. Laks kan infiseres av samme mark mens røya kan infiseres av en slektning; E. salvelini. Marken er ufarlig for mennesker.

Andre bendelmark som er vanlige i ørret og røye er måkemark og fiskandmark, Diphyllobothrium dendriticum og D. ditremum. Disse finnes innkapslet i små hvite cyster/blærer på organer i fiskens bukhule. Noen kaller dette magen og derfor kan det være litt uklart hvor marken faktisk er funnet. Ved sterke infeksjoner kan man også finne disse cystene inne i selve bukveggen/fileten. Begge disse artene har kun et larvestadium i fisken. Hovedvert for parasittene er fiskespisende fugl. Innvoller fra fisk som er infisert med disse bendelmarken bør derfor kastes og ikke slenges til måkene. Når fisken er renset og parasittene fjernet kan fisken godt spises (dersom man fremdeles er sulten). Bendelmark hos ørret er vanlig.

Dr.Fish

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den marken man man finner inne i selve blindsekkene og magen er Eubothrium crassum. Dette er en mark som har sitt kjønnsmodne/voksne stadium i fisken. Måker er ingen syndebukk her. Fra fisken spres det bendelmarkegg som klekkes i vannet. Ørsmå bendelmarklarver infiserer plantoniske krepsdyr. Fisken blir smittet ved å spise slike infiserte krepsdyr. E. crassum finnes både i saltvann og ferskvann, men noen hevder at dette er to forskjellige arter. Laks kan infiseres av samme mark mens røya kan infiseres av en slektning; E. salvelini. Marken er ufarlig for mennesker.

Andre bendelmark som er vanlige i ørret og røye er måkemark og fiskandmark, Diphyllobothrium dendriticum og D. ditremum. Disse finnes innkapslet i små hvite cyster/blærer på organer i fiskens bukhule. Noen kaller dette magen og derfor kan det være litt uklart hvor marken faktisk er funnet. Ved sterke infeksjoner kan man også finne disse cystene inne i selve bukveggen/fileten. Begge disse artene har kun et larvestadium i fisken. Hovedvert for parasittene er fiskespisende fugl. Innvoller fra fisk som er infisert med disse bendelmarken bør derfor kastes og ikke slenges til måkene. Når fisken er renset og parasittene fjernet kan fisken godt spises (dersom man fremdeles er sulten). Bendelmark hos ørret er vanlig.

Dr.Fish

Takk for et utrolig godt og utfyllende svar. Det er uten tvil en mark som lever inne i magesekken til fisken. Jeg bør vel snart slutte å undre meg over kunnskapen til dette forumets brukere, men man blir stadig vekk overrasket over et vanvittig kuinnskapsnivå. Er mye klokere nå enn på samme tid i går :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den marken man man finner inne i selve blindsekkene og magen er Eubothrium crassum. Dette er en mark som har sitt kjønnsmodne/voksne stadium i fisken. Måker er ingen syndebukk her. Fra fisken spres det bendelmarkegg som klekkes i vannet. Ørsmå bendelmarklarver infiserer plantoniske krepsdyr. Fisken blir smittet ved å spise slike infiserte krepsdyr. E. crassum finnes både i saltvann og ferskvann, men noen hevder at dette er to forskjellige arter. Laks kan infiseres av samme mark mens røya kan infiseres av en slektning; E. salvelini. Marken er ufarlig for mennesker.

Andre bendelmark som er vanlige i ørret og røye er måkemark og fiskandmark, Diphyllobothrium dendriticum og D. ditremum. Disse finnes innkapslet i små hvite cyster/blærer på organer i fiskens bukhule. Noen kaller dette magen og derfor kan det være litt uklart hvor marken faktisk er funnet. Ved sterke infeksjoner kan man også finne disse cystene inne i selve bukveggen/fileten. Begge disse artene har kun et larvestadium i fisken. Hovedvert for parasittene er fiskespisende fugl. Innvoller fra fisk som er infisert med disse bendelmarken bør derfor kastes og ikke slenges til måkene. Når fisken er renset og parasittene fjernet kan fisken godt spises (dersom man fremdeles er sulten). Bendelmark hos ørret er vanlig.

Dr.Fish

det var jo en utfyllende forklaring. var usikker på om makken faktisk gikk i kjøttet på sjø-ørret i sjøen.

selv om det er vanlig med makk i kjøttet på ørret i ferskvann er dette beklagelig og gjør fisken fullstendig uspiselig etter en stund. hadde alle vann hatt mye måker og ender hadde alle vann hatt makkinfisert ørrett og røye. derfor burde en logisk løsning være å fjernet noe av fjærkrene der det er behov. synd dette ikke er tillatt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
derfor burde en logisk løsning være å fjernet noe av fjærkrene der det er behov. synd dette ikke er tillatt.

Hvis du smaker litt på den setningen så finner også du ut at det ikke er særlig logisk.

Det er nesten utelukkende i overbefolkete vann at ørret har bendelorm, dette fordi konkurranse om mat gjør at copepoder (krepsyr, mellomvert for Eubothrium crassum) blir endel av dietten.

Så måker er som Dr.Fish nevner, ingen syndebukk.

Edited by Triturus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis du smaker litt på den setningen så finner også du ut at det ikke er særlig logisk.

Det er nesten utelukkende i overbefolkete vann at ørret har bendelorm, dette fordi konkurranse om mat gjør at copepoder (krepsyr, mellomvert for Eubothrium crassum) blir endel av dietten.

Så måker er som Dr.Fish nevner, ingen syndebukk.

hvis du har en annen løsning på problemet så vil jeg gjerne høre den.

ummm.....jeg har lest det dr.fish har skrevet og han skriver at i ferskvann er det måkemakk og fiskeandmakk som er i ørret og røye. det var i sjøen måker ikke var syndebukk. jeg kjenner en som er biolog han sier at måker er en syndebukk. det er nå merkelig at i vann som har mye måker har makk i fisken og andre som ikke har måker i det hele tatt ikke har makk i fisken.

menemen...jeg villig til å la det ligge med forklaringen til dr.fish selv om jeg ikke er helt overbevist.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Regnbueørret:

menemen...jeg villig til å la det ligge med forklaringen til dr.fish selv om jeg ikke er helt overbevist.

Beklagar off-topic...

No veit ikkje eg kva slags utdanning Dr. Fish har, men etter å ha lese ein del av innlegga hans ser det ut som om han kan ha ei formell utdanning innan fiskebiologi, spesielt parasittologi. Men det gjentek seg at enkelte ikkje trur på det fagfolk seier (det gjeld ikkje berre deg, Regnbueørret :) ). Det verkar som om at nokre har ei oppfatning/kjensle/"har alltid høyrt det er slik" om kva som er rett. Når fagfolk kjem med plausible teoriar (ja, fagfolk kan ta feil), så går det ikkje inn. Det er som om ein biolog skulle meine kor mykje hornsalt ein bakar skal ha i spesialbrødet sitt. Det er snakk om å ha respekt for andre sine fagfelt. Det er fullt mogleg å kritisere teoriane/utsegna til til dømes Dr. Fish, men då må ein ha ei viss fagleg tyngd bak seg. Det kan godt hende du har her, Regnbueørret, men det verkar ikkje slik.

Uansett skriv både du og Triturus over hovudet på kvarandre: bendelorm, fiskeandmark og måkemark er alle bendelormar. Oppsummert frå Dr. Fish kan en seie at den bendelormen ein finn inne i blindsekkene hjå til dømes aure (Eubothrium crassum) kjem via Copepoder t.d Cyclops sp., og ikkje fugl. Sluttverten for fiskeandmark og måkemark er fiskeetande fuglar.

Avslutningsvis vil eg hevde at å utrydde fuglar frå eit område ikkje høyrest særleg enkelt eller smart ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Les igjen da!

Andre bendelmark som er vanlige i ørret og røye er måkemark og fiskandmark, Diphyllobothrium dendriticum og D. ditremum.

Dr.Fish

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest E_R_L_E_N_D

Den marken man man finner inne i selve blindsekkene og magen er Eubothrium crassum. Dette er en mark som har sitt kjønnsmodne/voksne stadium i fisken. Måker er ingen syndebukk her. Fra fisken spres det bendelmarkegg som klekkes i vannet. Ørsmå bendelmarklarver infiserer plantoniske krepsdyr. Fisken blir smittet ved å spise slike infiserte krepsdyr. E. crassum finnes både i saltvann og ferskvann, men noen hevder at dette er to forskjellige arter. Laks kan infiseres av samme mark mens røya kan infiseres av en slektning; E. salvelini. Marken er ufarlig for mennesker.

Andre bendelmark som er vanlige i ørret og røye er måkemark og fiskandmark, Diphyllobothrium dendriticum og D. ditremum. Disse finnes innkapslet i små hvite cyster/blærer på organer i fiskens bukhule. Noen kaller dette magen og derfor kan det være litt uklart hvor marken faktisk er funnet. Ved sterke infeksjoner kan man også finne disse cystene inne i selve bukveggen/fileten. Begge disse artene har kun et larvestadium i fisken. Hovedvert for parasittene er fiskespisende fugl. Innvoller fra fisk som er infisert med disse bendelmarken bør derfor kastes og ikke slenges til måkene. Når fisken er renset og parasittene fjernet kan fisken godt spises (dersom man fremdeles er sulten). Bendelmark hos ørret er vanlig.

Dr.Fish

Den marken som ligger i kapsler inni brunørreten er vel nedbrytere som først kommer ut når fisken er død, for å spise den døde fisken? Stemmer ikke det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den marken som ligger i kapsler inni brunørreten er vel nedbrytere som først kommer ut når fisken er død, for å spise den døde fisken? Stemmer ikke det?

nei...dette er stadiet marken er i etter den har kommet ut fra magesekken og tarmen. etter dette fester den seg til organene og deretter i kjøttet på fisken. får du fisk med mark i grav den ned!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tar opp denne igjen...

fikk en SØ i dag med mark som lignet på typen på dette bildet:

dscn2814.jpg

Kan fisken spises til middag på en trygg måte? Marken dukket opp i bukhulen, vet ikke hvor i innvollene den satt. Den buktet på seg som en liten meitemark. Total lengde ca 20 cm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

måkemark! kommer ut av magesekken når fisken dør.

sløyes den kort tid etter død,er det neppe noe problem.

Ved røyking ville jeg uansett ha gitt den noen døgn i fryseren.

Men det hersker ingen tvil om at synet av disse markene gjør noe med matlysten..... :wacko:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Går den inn i kjøttet eller deler seg opp i smålarver? Hva er faren med at den går ut av magen? Det gikk 2-3 timer fra fangst til sløying.

Share this post


Link to post
Share on other sites
måkemark! kommer ut av magesekken når fisken dør.

Nei - ikke måkemark!, men ørretmark - Eubothrium crassum. E. crassum finnes både i saltvann og ferskvann. Denne marken har sitt voksne stadium i ørreten (eller laksen) og lever da i fiskens tarm. Hvis den ligger i bukhulen slik bildet antyder må tarmen ha blitt punktert (bildet viser jo det jeg antar er annet tarminnhold som også ligger fritt). Fugl er ikke en del av livssyklusen til denne bendelmarken.

Måkemark og fiskandmark (ser like ut for folk flest) er bare larver når man ser dem i laksefisk. Disse ligger ikke i mage/tarm men derimot innkapslet som små hvite cyster på innvoller i bukhule evt i bukveggen ved kraftige infeksjoner. Blir ofte litt misforståelser fordi mange kaller bukhulen for "magen". Markene har måker/fiskender som sluttvert og hos disse vil de da leve i tarmen.

Dr.Fish

Share this post


Link to post
Share on other sites

Atlså spiselig? Eller revemat?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spiselig

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da blir det middag i dag også. Da gjenstår det bare å søke opp en knakande god oppskrift på grillet eller ovnsbakt helt sjøørret. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

I gamle gode sportsfiskernes leksikon står det vel at den såkalte remmarken - Ligula intestinalis - som man finner i bukhulen til bla. brasme og flire, ble brukt som mat (spist som pasta) i bla. Italia.

Salige professor Rolf Vik som skrev dette var en dyktig parasittolog, men det spørs om kildekritikken i dette tilfellet har vært god nok. Parasittens likhet med tagliatelle er såpass stor, og når Italia er angitt som sted for denne parasittspisingen virker det å være en litt for opplagt vandrehistorie. Jeg har i alle fall ikke sett dette beskrevet andre steder. Om samme Vik, som jobbet mye med bendelmark, ble det forøvrig hevdet at han brukte seg selv som forsøksdyr, og også som transportmedium når han ønsket å ha med seg bendelmark hjem til laboratoriet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne Rolf hørtes ut som en skikkelig gris... :D

Forøvrig er det gode gamle sportsfiskerleksikonet som jeg brukte som oppslagsverk for å finne ut hvilken parasitt vi her snakker om :(

Uansett måke,eller ørretmark...den er lite delikat!

nesten all ørret jeg får har denne i tarmen,og jeg er kjapp med å sløye fisken :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dr Fish: kan du liste opp vertane til E. crassum? Egga kjem vel via Cyclops sp., men må dei via ein mindre fisk (stingsild eller ørekyte) før den inntar auren? Antar også ut frå teksten din av aure/laks er sluttvert.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this