Jump to content
Fiskersiden

Litt fiskenyheter i Varden i dag


crom
 Share

Recommended Posts

Grav et hull i bakken, for det med vanntett duk, sett ut karpene der....men sett dem da for all del ikke ut i vann hvor det ikke er, og fra den norske naturs side ikke skal være, karpe.

Remy,. jeg kan ikke heeelt huske at du stilte opp til støtte for mine lovbrudd da jeg på foraet her ble slaktet som verst for bålbrenning i forbudstiden..eller hadde løs hund i båndtvangstiden....

Er det noen spesiell grunn til at du mener at karpefiskerligaens lovbrudd skal respekteres, men andre lovbrudd ikke skal respekteres?

Tildels enig med Rug. De blir også latterliggjort at karpe har/kan ha negativ innflytelse på økosystemet. Vet dere det med sikkerhet at dette er no problem? Ganske drøyt å avfeie dette.

-Marius

Laksefiskfisker, men interessert i alt som rører seg.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det må kunne sies at man vet at dette ikke er noe problem, når det beviselig har vært karpe i vann i området i over 100år-og noen ikke finner det ut før nå :angry:

Men jeg sier det bare en gang til-og det gjelder uansett holdning-bruk et konstruktivt språk og respekter de med andre meninger.

At man fisker og ønsker karpe betyr ikke at man ukritisk støtter ulovligheter av alle slag, og at man ikke fisker karpe betyr heller ikke at man er kunnskapsløs og fordomsfull.... selv om førstnevnte dessverre gjelder en del av journalistene på dette emnet.

Link to comment
Share on other sites

Det at det er karpe i området betyr ikke at det er greit å flytte den fra vann til vann.

Det må kunne sies at man vet at dette ikke er noe problem, når det beviselig har vært karpe i vann i området i over 100år-og noen ikke finner det ut før nå :angry:

Men jeg sier det bare en gang til-og det gjelder uansett holdning-bruk et konstruktivt språk og respekter de med andre meninger.

At man fisker og ønsker karpe betyr ikke at man ukritisk støtter ulovligheter av alle slag, og at man ikke fisker karpe betyr heller ikke at man er kunnskapsløs og fordomsfull.... selv om førstnevnte dessverre gjelder en del av journalistene på dette emnet.

Så da er det bare for meg å sette ut f. eks sik et godt røyevann i Nordmarka.....for det har funtes både røye og sik i området i mange hundre år..så om jeg fritt selv mikser litt er vel da uten betydning?

Les tråden før du breker. Saken er historieløs og kunnskapsløs - replikk fra etat er ikke gitt da de innser at fordommer ikke kan konkurere med historie. Ja det har blitt satt ut fisk i en million år eller så - dette var lovlig frem til tidlig 90 tallet. Karpebestandene i telemark er 50-150 år gamle. Mange loff ute og går er jeg redd - mye luft og lite innhold.

Link to comment
Share on other sites

Det at karpa er funnet nå vil ikke si at den er satt ut der nå. Karpa er ikke nødvendigvis lett å oppdage uten at man fisker målrettet etter den, eller vet hva man skal se etter.

Mtp at karpa ødelegger vann og andre fiskebestander... I det vannet jeg fisker karpe finnes det også en bestand av fin ørret. vi har vel fremdeles til gode å få ørret på under 500 gram der, og største jeg vet om som er tatt der er på i underkant av 1,5 kg. Dette er uten å fiske etter ørret, men som bifangst under karpe og karussfiske.

Og før du spør, nei, karpa der er ikke satt ut av overgira karpefiskere med et lettvint syn på lover og regler. Jeg er ingen stor tilhenger av flytting av fisk uten at det er gitt tillatelse til dette, men å si at utsettinger pr definisjon er ødeleggende for et vann, og en egoistisk og forferdelig handling blir for lettvint. Da kan man like gjerne si at de som er rene ørretfiskere er egoistiske som vil ha alle vann fulle av ørret. Uten at jeg egentlig mener det, det er kun satt på spissen.

Mvh Oz

Edited by Oz
Link to comment
Share on other sites

Det er ulovlig å sette ut fisk i dag. Denne saken dreier seg om fisk som ble satt ut for 100+ år siden - men at de som oppdaget arten nå ikke har historiekunnskaper om dette. Igjen - ikke vær en loff - les alle innleggene så kanskje du også skjønner hva som diskuteres. Fylkesmannen har oppdaget karpe i Ulfsbakktjern i år - men hva med de som oppdaget arten der i 1988 da...... igjen: Historieløse og kunnskapsløse mennesker i slike posisjoner er farlige!

Edited by Hoffa
Link to comment
Share on other sites

Det må kunne sies at man vet at dette ikke er noe problem, når det beviselig har vært karpe i vann i området i over 100år-og noen ikke finner det ut før nå :angry:

Synes ikke det er noe godt argument.

Hvem vet, kanskje Karpa førte med seg en parasitt som i larvestadiet angriper elveperlemuslingen og feier denne av banen i et helt vassdrag.

Kanskje karpa virvler opp bunnsubstratet slik at den sjeldne øyenstikkeren ikke klarer seg.

Kanskje karpeavføringen inneholder et protein som får hoppekrepsen til å bli steril?

Hadde vi merket noe til dette? Poenget mitt er at økosystemer og næringskjeder/nett er så fine mekanismer at det nesten alltid blir implikasjoner ved innføring av nye arter. Hvor alvorlige de er avhenger ofte av øyet som ser. Ikke alle ville savnet hoppekrepsen, f.eks ;-)

Link to comment
Share on other sites

Forsvarer ikke ulovligheter Rug, syns begge sider er like tåplige ;) Syns regjeringen, forvaltere og andre instanser er tåplige pga sin holdning, syns de som evnt setter ut fisk i hytt og pine uten å tenke seg godt om er tåplige, syns de som skriver slike artikler er tåplige, etc etc... Har ingen side å stå på i denne saken jeg Rug, for alle har markante, betydelige feil.

Link to comment
Share on other sites

Og det er ørret også i et nytt vassdrag. Hovedforskjellen kalles vel fordommer!

Det var da fælt så bitre og bistre vi var i dag da. Jeg hadde faktisk tenkt å bruke ørret som eksempel, men kom ikke over noen vann i farta der ørret kan regnes som ny art. Men like dumt kan det være å sette ut ørret i et fisketomt myrtjern (der det f.eks. finnes stor salamander.)

Forresten - jeg vet ikke om det er riktig å bruke "like dumt". Jeg mener fortsatt det er mye dummere å sette ut en art fra andre siden av jorda enn en art som opprinnelig finnes i nabovassdraget.

Poenget mitt fra starten av var at det blir litt teit å sitte på sin høye hest og si at journalistene ikke har peiling på hva de snakker om og selv uttale seg bastant på meget tynt grunnlag.

Link to comment
Share on other sites

Forresten - jeg vet ikke om det er riktig å bruke "like dumt". Jeg mener fortsatt det er mye dummere å sette ut en art fra andre siden av jorda enn en art som opprinnelig finnes i nabovassdraget.

Poenget mitt fra starten av var at det blir litt teit å sitte på sin høye hest og si at journalistene ikke har peiling på hva de snakker om og selv uttale seg bastant på meget tynt grunnlag.

Om det settes ut fisk fra andre siden av jordkloden kjenner ikke jeg til - men karpe er en norsk art som stammer fra sen vikingtid. Er ikke det norsk så er det vel ingenting som er det.

Hvem er det som utaler seg bastant på tynt grunnlag? Det er et historisk faktum at karpe har eksisteret og sågar blitt drevet oppdrett på i Telemark. At Fylkesmannen ikke evner å lese seg til slik informasjon er helt klart grunnlag for kritikk. Spesiellt når det er snakk om å utrydde stammer av fisk som kan være alt fra 50-150 år gamle.

Link to comment
Share on other sites

Torsdag 19 oktober hadde jeg med journalisten som skrev om de 2 guttene som fikk karpa i garn ut og tok opp garn.

Meningen er å opplyse om riktig bruk av garn mht maskevidder og at overbefolkede vann bidrar til at fisken slutter å vokse. -liten tilgang på mat-små gyte fisk.

Artikkelen er ikke på trykk ennå...

Dette for å belyse viktigheten med ett fornuftig garnfiske,samt litt informasjon om karpefamilien generelt.

Det er ikke til å komme bort fra fakta om at enkelte utsettinger har vært gjort ulovelig etter at forbudet trådte i kraft.

Den aktuelle journalisten har nå noe mere kunnskap om karpefamiliens 14-19 arter.(antatt antall i norge)

Så da gjenstår det bare å få litt kunskaps formidling til resten av journalistene

;)

Personangrep rettet direkte fører lite godt med seg. Send dem heller en fornuftig mail om hvor stor karpefamilien egentlig er,samt en grundig forklaring om leveviset til de aktuelle karpeslagene.

Link to comment
Share on other sites

Og det er ørret også i et nytt vassdrag. Hovedforskjellen kalles vel fordommer!

Ja, det er jo en kort og grei måte å oppsummere tingenes tilstand på! ;)

Hvorfor er det mer stuerent å sette ut ørret enn karpe i vann de ikke fins fra før? Spredning dreier seg ikke først om politiske og geografiske grenser, men om biologi. Og ørret har mindre å gjøre i de aktuelle vannene for utsetting av karpe enn det karpen har, rent biologisk. Og hva er en opprinnelig bestand? Hvor mange slike har vi i Norge - uansett art? De fleste norske ørretbestander er etablert fordi mennesker har flyttet fisk over naturlige barrierer. Har dette "eksperimentet" vært galt? For det må det vel ha vært dersom man skal følge retorikken til de som er KATEGORISK i mot spredning av arter?

Er det noe økologisk argument som tilsier at ørret er bedre enn ørekyte? At ørekyta tydeligvis trives vel så godt som ørret, og kanskje har et konkurransefortrinn fremfor ørret i norske fjellvann i dag, kan skyldes klimaendringer, selv om sportsfiskere i en viss grad har bidratt til å hjelpe kyta over naturlige hindre, og til nye områder. Og hvorfor er det sportsfiskerne som får skyld for å ha spredd kyte, når HOVEDÅRSAKEN trolig er en annen? Misforstå meg ikke; jeg vil mye heller ha ørret enn ørekyte, men dette er ikke biologisk betinget, det skyldes at jeg som menneske har mye større nytte og glede av ørret. Og det er derfor ALLE andre også heller vil ha ørret enn ørekyt. De kvasivitenskaplige argumentene som serveres er i høyeste grad vikarierende!

Og hvorfor dras alle karpefisk-arter over en kam? Det er større forskjell i livshistorien til karpe og ørekyt, enn mellom ørret og ørekyt! Karpefiskere er da like mye imot ørekyt som ørretfiskerne er! Og uten å rettferdiggjøre ulovlige utsettinger; som gjentatt til det kjedsommelige er de fleste i mot slike, men problemet i denne saken er faktisk ikke de ulovlige utsettingene, men kunnskapene til kritikerne, som vet praktisk talt ingenting om de biologiske realitetene her. Og som det sies; når karpe har vært i det aktuelle området i minst 150 år, og tydeligvis klart seg utmerket uten å føre til noen skader, ja dens eksistens har jo for en stor del vært ukjent for det kunnskapsløse norske storsamfunnet, myndighetene inkludert, hvilken fare er det vi da snakker om? Og selv om det utvilsomt har foregått NOEN ulovlige utsettinger, hvilke er av nyere dato, og hvilke er gamle bestander?

Og til slutt; det er jo nettopp fordi vi ønsker en kontrollert utsetting basert på kunnskaper, og hindre vill-vest tilstander at vi ønsker et smidigere og mer liberalt regelverk. På den måten kan man faktisk få i gang et konstruktivt samarbeid mellom myndigheter og interessegrupper, og bruke biologisk kunnskap til å etablere et godt sportsfiske for ulike arter, der artene er tilpasset å leve, og med minst mulig risiko. All utsetting er negativ sier du? Ja, men de som er i mot (kontrollerte og kunnskapsbaserte) karpeutsettinger, og samtidig sitter å forsvarer menneskeskapte ørretbestander sitter i virkeligheten å kaster kjempestein i glasshus!

Link to comment
Share on other sites

Om det settes ut fisk fra andre siden av jordkloden kjenner ikke jeg til - men karpe er en norsk art som stammer fra sen vikingtid. Er ikke det norsk så er det vel ingenting som er det.

Hvem er det som utaler seg bastant på tynt grunnlag? Det er et historisk faktum at karpe har eksisteret og sågar blitt drevet oppdrett på i Telemark. At Fylkesmannen ikke evner å lese seg til slik informasjon er helt klart grunnlag for kritikk. Spesiellt når det er snakk om å utrydde stammer av fisk som kan være alt fra 50-150 år gamle.

Ja, jeg mener det er tynt grunnlag å bastant uttale seg om at karpen ikke har noen negativ effekt på økosystemet. Det kommer jeg til å hevde helt til noen viser til forskningsresultater som viser det motsatte. I NZ f.eks. regnes karpa for å være en høyrisikoart å innføre.

Du kaller karpe for en Norsk art fordi en eller annen rallende viking dro med seg fisken fra øst-europa på den tiden? Godt forsøk.

Det er drevet oppdrett på struts på Siggerud, hvis jeg ikke tar feil. Den er altså en norsk art, bare vent noen hundre år. Kanskje sitter jegere om noen år og forsvarer utsetting av struts i Østfold. :-)

Link to comment
Share on other sites

Bare for å understreke, i New Zealand er det viktig å få frem at Gresskarpe er den store fienden (samt koi), gresskarpa spiser opp elvegresset og fører til at innsekter (mye nymfer) mister fotfeste i elva, og elven dør ut. Igjen er det økonomiske grunner på ferde, ørreten er en milliard industri i dette landet og jeg forstår VELDIG godt hvorfor de ikke vil ha noe som ødelegger den. Og det må man jo repspektere. MEN, og det er et stort men, i mange større vassdrag i New Zealand er det common carp og koikarpe, gullfisk er heller ikke uvanlig. Men når de satte opp boten til ca 880 000nkr så ble det en rask nedgang i utsettelser av uønskede arter som karpe, koikarpe, gresskarpe, gjedde, abbor, div catfish etc. Hvilket er bra.

Link to comment
Share on other sites

Karpe er sportsfisk nummer 1 i Europa og er den arten som settes ut og kultiveres. England alene har et par millioner registrerte karpefiskere - er dette fordi arten er ødleggende for økosystemet? Norge er faktisk det eneste landet i Europa som ikke kultiverer karpe som sportsfisk. Selv Tyskland har unntak for C&R på karpe som art.

Rallende vikinger er ikke opphavert til karpe som art i Norge, det er munker ved klostrene som gjorde dette. At en art som har vært i landet i 1000 år ikke skal regnes som norsk - blir vel litt vel FRP`isk.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.