Jump to content
Fiskersiden

Hvor mange arter i 2008?


Recommended Posts

24 nye:)

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

karpe

rødknurr

grønngylt

gullfisk

hork

ålekvabbe

regnlaue

lange

gressgylte

Og totalt:

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

torsk

sei

lyr

sypike

sandflyndre

skrubbe

knurr

blåstål

bergnebb

bergylte

rødspette

svartkutling

hvitting

solabbor

sørv

karpe

mort

abbor

ørret

ulke

gapeflyndre

vederbuk

laue

dvergmalle

gullbust

gjedde

fjesing

rødknurr

grønngylt

gullfisk

flire

hork

ålekvabbe

regnlaue

makrell

lange

taggmakrell

gressgylte

totalt 53 i år

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • Replies 114
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

ørret

laks

trepiggett stingsild

ål ny art

sild

sypike

hvitting ny art

hyse

lyr

sei

torsk

lusuer

uer ny art

vanlig ulke

bergnebb

svartkutling ny art

makrell

gapeflyndre ny art

sandflyndre ny art

skrubbe ny art

brosme ny art

knurr ny art

hågjel ny art

arter totalt : 23

Link to comment
Share on other sites

Berggylte

Bergnebb

Blåstål

Fjesing

Fløyfisk (ny art)

Gressgylt

Grønngylt

Havabbor

Hvitting

Karuss

Knurr

Laks

Lange

Lusuer

Lyr

MAkrell

Paddetorsk (ny art)

Piggvar

Regnbue

Røye

Sandflyndre

sandkutling

Sei

Sjøørret

Skrubbe

Steinbit

Svartkutling

Sypike

Tangkutling

Torsk

Ulke

ørret

Ålekvabbe (ny art)

33 arter

Link to comment
Share on other sites

Hittil i år:

karpe

karuss

suter

brasme

vederbuk

mort

sørv

gjedde

abbor

hork

lake

røye

ørret

sik

ål

torsk

sei

lyr

hyse

hvitting

lange

brosme

sypike

knurr

lusuer

skrubbe

glassvar

makrell

blåstål

berggylte

grønngylte

bergnebb

skulle bli 32 arter det (som jeg kommer på i farta)!

Edited by Iversen
Link to comment
Share on other sites

1. 3 pigget stingsild

2. Asp

3. Bekkerøye

4. Berggylte

5. Blåkjeft

6. Blåstål

7. Brasme

8. Dvergmalle

9. Dvergulke

10. Fjesing

11. Flire

12. Fløyfisk

13. Gjedde

14. Grønngylt

15. Gullbust

16. Hork

17. Horngjel

18. Hvitting

19. Hyse

20. Hågjel

21. Karpe

22. Karuss

23. Knurr

24. Kveite

25. Lake

26. Lange

27. Laue

28. Lyr

29. Makrell

30. Mort

31. Rødspette

32. Sandflyndre

33. Sei

34. Skrubbe

35. Solabbor

36. Sortkutling

37. Stam

38. Suter

39. Svarthå

40. Sypike

41. Sørv

42. Torsk

43. Vederbuk

44. Ørret

45. Ål

46. Ålekvabbe

47. Sjøørret

48. Småflekket rødhai

Link to comment
Share on other sites

25 nye:)

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

karpe

rødknurr

grønngylt

gullfisk

hork

ålekvabbe

regnlaue

lange

gressgylte

småflekket rødhai

Og totalt:

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

torsk

sei

lyr

sypike

sandflyndre

skrubbe

knurr

blåstål

bergnebb

bergylte

rødspette

svartkutling

hvitting

solabbor

sørv

karpe

mort

abbor

ørret

ulke

gapeflyndre

vederbuk

laue

dvergmalle

gullbust

gjedde

fjesing

rødknurr

grønngylt

gullfisk

flire

hork

ålekvabbe

regnlaue

makrell

lange

taggmakrell

gressgylte

småflekket rødhai

totalt 54 arter

Link to comment
Share on other sites

26 nye:)

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

karpe

rødknurr

grønngylt

gullfisk

hork

ålekvabbe

regnlaue

lange

gressgylte

småflekket rødhai

steinsmett

Og totalt:

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

torsk

sei

lyr

sypike

sandflyndre

skrubbe

knurr

blåstål

bergnebb

bergylte

rødspette

svartkutling

hvitting

solabbor

sørv

karpe

mort

abbor

ørret

ulke

gapeflyndre

vederbuk

laue

dvergmalle

gullbust

gjedde

fjesing

rødknurr

grønngylt

gullfisk

flire

hork

ålekvabbe

regnlaue

makrell

lange

taggmakrell

gressgylte

småflekket rødhai

steinsmett

totalt 55 arter

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

27 nye:)

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

karpe

rødknurr

grønngylt

gullfisk

hork

ålekvabbe

regnlaue

lange

gressgylte

småflekket rødhai

steinsmett

lake

Og totalt:

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

torsk

sei

lyr

sypike

sandflyndre

skrubbe

knurr

blåstål

bergnebb

bergylte

rødspette

svartkutling

hvitting

solabbor

sørv

karpe

mort

abbor

ørret

ulke

gapeflyndre

vederbuk

laue

dvergmalle

gullbust

gjedde

fjesing

rødknurr

grønngylt

gullfisk

flire

hork

ålekvabbe

regnlaue

makrell

lange

taggmakrell

gressgylte

småflekket rødhai

steinsmett

ål

lake

totalt 57 arter

Edited by fredz
Link to comment
Share on other sites

1.Blåstål

2.Sandflyndre

3.Hvitting

4.Hyse

5.Torsk

6.Sandkutling

7.Tangsprell

8.Hågjel

9.Svarthå

10.Pigghå

11.Svartkutling

12.Havmus

13.Sei

14.Torsk

15.Lyr

16.Brosme

17.Lange

18.Knurr

19.Piggskate

20.Skrubbe

21.Sypike

22.Strømsild

23.Øyepål

24.Ulke

25.Tangkutling

26.Blåkjeft Ny

27.Skjellbrosme Ny

28.Røye

29.Sjøørret

30.Ørret

31.Gjedde

32.Sik

33.Abbor

34.Berggylte

35.Bergnebb

36.Paddetorsk Ny

37.Dvergulke

38.Regnbueørret

39.Tangstikling

40.Rødspette

41.Lusuer

42.Mort

43.Ål

44.Tangsprell

45. Laue

46. Gjørs

47. Flire

48. Brasme

49. Hork

50. Stam

51. Karpe

52. Solabbor

53. Suter

54. Sørv

55. Karuss Ny

56. Grundling Ny

57. Makrell

58. Gressgylt

59. Tangkvabbe Ny

60. Abbor

61. Vederbuk

62. Gullfisk

63. Regnlaue Ny

64. Håkjerring Ny

65. Sild

66. Grønngylt

67. 3-pigget stingsild

68. Laks

69. Uer

70. Ørekyte

71. Kveite

72. Gråsteinbit

73. Hvitfinnet Steinulke

74. Piggvar

75. Bergkutling

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

1.Blåstål

2.Sandflyndre

3.Hvitting

4.Hyse

5.Torsk

6.Sandkutling

7.Tangsprell

8.Hågjel

9.Svarthå

10.Pigghå

11.Svartkutling

12.Havmus

13.Sei

14.Torsk

15.Lyr

16.Brosme

17.Lange

18.Knurr

19.Piggskate

20.Skrubbe

21.Sypike

22.Strømsild

23.Øyepål

24.Ulke

25.Tangkutling

26.Blåkjeft Ny

27.Skjellbrosme Ny

28.Røye

29.Sjøørret

30.Ørret

31.Gjedde

32.Sik

33.Abbor

34.Berggylte

35.Bergnebb

36.Paddetorsk Ny

37.Dvergulke

38.Regnbueørret

39.Tangstikling

40.Rødspette

41.Lusuer

42.Mort

43.Ål

44.Tangsprell

45. Laue

46. Gjørs

47. Flire

48. Brasme

49. Hork

50. Stam

51. Karpe

52. Solabbor

53. Suter

54. Sørv

55. Karuss Ny

56. Grundling Ny

57. Makrell

58. Gressgylt

59. Tangkvabbe Ny

60. Abbor

61. Vederbuk

62. Gullfisk

63. Regnlaue Ny

64. Håkjerring Ny

65. Sild

66. Grønngylt

67. 3-pigget stingsild

68. Laks

69. Uer

70. Ørekyte

71. Kveite

72. Gråsteinbit

73. Hvitfinnet Steinulke

74. Piggvar

75. Bergkutling

76. Lake

77. Sik

Link to comment
Share on other sites

Jeg er usikker på om jeg har klart 5 arter i år..

Dette har vært året der jeg ikke fikk fisket en tidel av så mye jeg hadde tenkt å fiske. Vi er vel faktisk nærmere en hundredel tenker jeg.

Jeg fikk med meg et skrubbebonanza uten like, og dermed en 6-7 perser på samme tur. Ellers lite. Håper å få notert røye på siste turen nå i romjulen.

Eneste nye arten var menneske av type jente. Hun får sammen med sin bror ta størsteparten av skylden for lite fisking.

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Bekkerøye

3. Berggylte

4. Bergkutling

5. Bergnebb

6. Blåkjeft NY

7. Brosme

8. Dvergmalle

9. Dvergulke

10. Fjesing

11. Flire

12. Fløyfisk NY

13. Gapeflyndre

14. Gjørs

15. Glassvar NY

16. Gressgylt

17. Grundling NY

18. Grønngylt

19. Gullfisk

20. Pigghå

21. Hork

22. Horngjel

23. Hornkvabbe NY

24. Hvitting

25. Hyse

26. Hågjel

27. Håkjerring NY

28. Karpe

29. Knurr

30. Kolmule NY

31. Kveite

32. Lange

33. Laue

34. Lomre NY

35. Lusuer

36. Lyr

37. Mort

38. Paddetorsk NY

39. Piggvar NY

40. Regnlaue NY

41. Rognkjeks (-kall) NY

42. Rødknurr NY

43. Rødspette NY

44. Sandflyndre

45. Sandkutling

46. Sei

47. Sild

48. Skrubbe

49. Solabbor

50. Spisskate NY

51. Stam

52. Steinsmett NY

53. Stingsild, trepigget

54. Suter

55. Svarthå

56. Svartkutling

57. Sypike

58. Sørv

59. Tangkutling

60. Tangkvabbe NY

61. Tangsprell NY

62. Torsk

63. Ulke

64. Vederbuk

65. Ørekyte

66. Ørret

67. Øyepål NY

68. Ålekvabbe NY

69. Harr NY

70. Hvitfinnet steinulke NY

71. Piggskate

Da ble det med 71 arter i år... :)

Link to comment
Share on other sites

Berggylte

Bergnebb

Blåstål

Fjesing

Fløyfisk (ny art)

Gressgylt

Grønngylt

Havabbor

Hvitting

Hyse

Hågjel

Karuss

Knurr

Laks

Lange

Lusuer

Lyr

MAkrell

Paddetorsk (ny art)

Piggvar

Regnbue

Røye

Sandflyndre

sandkutling

Sei

Sjøørret

Skrubbe

Steinbit

Svarthå

Svartkutling

Sypike

Tangkutling

Torsk

Ulke

ørret

Ålekvabbe (ny art)

Skulle bli 36 det....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.