Jump to content
Fiskersiden

oppdrett viktigere enn villaksen..


Pæta
 Share

Recommended Posts

Den rapporten er på 196 sider... :)

Det eneste jeg kunne dra ut av den rapporten er at laks ikke er dominerende på markedet av oppdrettsfisk. Hvordan den skal forklare hvor mange i utkantskomuner i Norge som er avhengig av oppdrettsnæringen er litt uklart.

Nå er det vel ikke slik at de som bare har deler av inntekten fra oppdrett ikke skal telles med. Hvis en bedrift klarer seg akkurat på den inntekten de har, så kan du ikke fjerne en del å tro at de kan fortsette som før. En transportbedrift som har halvparten av oppdragene med å kjøre fisk og andre halvparten med noe annet kan vel ikke sies å være uavhengig av oppdrettsnæringen? Hvis de skulle miste halvparten av oppdragene ville de ikke klare seg.

Link to comment
Share on other sites

Den rapporten er på 196 sider... dry.gif

Det eneste jeg kunne dra ut av den rapporten er at laks ikke er dominerende på markedet av oppdrettsfisk. Hvordan den skal forklare hvor mange i utkantskomuner i Norge som er avhengig av oppdrettsnæringen er litt uklart.

Nå er det vel ikke slik at de som bare har deler av inntekten fra oppdrett ikke skal telles med. Hvis en bedrift klarer seg akkurat på den inntekten de har, så kan du ikke fjerne en del å tro at de kan fortsette som før. En transportbedrift som har halvparten av oppdragene med å kjøre fisk og andre halvparten med noe annet kan vel ikke sies å være uavhengig av oppdrettsnæringen? Hvis de skulle miste halvparten av oppdragene ville de ikke klare seg.

Deltidsstillinger er omregnet til årsverk, så de er inne allerede. Ringvirkninger i lokalsamfunn skal være medtatte i tallene, selv om en lastebil genererer færre arbeidsplasser enn i mindre industrialiserte land der en del av transporten som inkluderes er manuell muskelkraft. En rapport på 196 sider er kanskje i overkant av hva man skal forvente at alle orker å lese og alt er ikke like interessant, innrømmer glatt det, men jeg og flere med meg tar den lesejobben for å kunne uttale oss basert på mest mulig oppdaterte fakta.

O-industrien er ingen viktig sysselsettingsvei for Norge totalt sett. Den har færre ansatte enn et sykehus i en litt større norsk by. Men det er klart at den lokalt i oppdrettstette lokalsamfunn har langt større betydning, der arbeidsplasser på land (eller mærdkant) ellers ofte er mangelvare. Men noen "redning" for distriktene er den likevel ikke!

Link to comment
Share on other sites

Dykk, les og summer :

http://www.ssb.no/fiskeri_havbruk/

Kan dere Kostra, så sett opp sammenligning, næring mot næring i de ulike kystkommuner. Det er enda mer interessant.

Jeg syns igrunn den var oppklarende jeg-%av alle sysselsatte jobber innen fiskerisektoren- Hordaland og Nordland er landets tyngste oppdrettsfylker. Oppdrett står for ca 75% vav verdiskapningen innenfor fiskerisektoren.

Vest-Agder, Hordaland, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag: 0.5-1.5%

Sogn&Fjordane: 1.5-2.5%

Møre&Romsdal og Troms: 2.5-3.5%

Nordland og Finmark: Over 3.5%

Link to comment
Share on other sites

Jeg syns igrunn den var oppklarende jeg-%av alle sysselsatte jobber innen fiskerisektoren- Hordaland og Nordland er landets tyngste oppdrettsfylker. Oppdrett står for ca 75% vav verdiskapningen innenfor fiskerisektoren.

Vest-Agder, Hordaland, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag: 0.5-1.5%

Sogn&Fjordane: 1.5-2.5%

Møre&Romsdal og Troms: 2.5-3.5%

Nordland og Finmark: Over 3.5%

Ja hvis du ser på havbruk OG fiskeri så...

Link to comment
Share on other sites

Ja hvis du ser på havbruk OG fiskeri så...

Havbruk er jo desidert størst på verdiskapning av de to. Dessuten- legger man disse tallene sammen med befolkningstrenden i Norge ser man også et viktig poeng- de fylkene med størst andel ansatte i fiskerisektoren er også de fylkene som sliter mes med fraflytting.. Alle kan ikke klippe håret til hverandre i Oslo og reise på lakseferie til Finmark for å sette det på spissen.

Kan dere Kostra

Orker ikke kostra på fritiden også ;)

Link to comment
Share on other sites

Oljeboring i lofoten er farlig det, men noen hundretalls millioner med lakselus, og utryddet villaks stammer, det er greit.

Ikke det at jeg syntes vi har behov for å borre etter olje i lofoten heller, men der må det et uhell til for at fisken skal skades. Det uhellet har vel skjedd for lengst, og skjer gang etter gang etter gang i oppdrettsnæringen

Link to comment
Share on other sites

Oljeboring i lofoten er farlig det, men noen hundretalls millioner med lakselus, og utryddet villaks stammer, det er greit.

Ikke det at jeg syntes vi har behov for å borre etter olje i lofoten heller, men der må det et uhell til for at fisken skal skades. Det uhellet har vel skjedd for lengst, og skjer gang etter gang etter gang i oppdrettsnæringen

Det blir nok oljeboring i Lofoten også....

Egentlig synes jeg hele denne diskusjonen er en avsporing. Oppdretten er kommet for å bli, ihvertfall i så lang fremtid at dagens forhold ikke kan sameksistere med villaksen slik vi vil/bør/må ha den.

Energien bør legges på nye driftsformer, flytting av konsesjoner, strengere straffer for useriøse oppdrettere, økt bruk av leppefisk for avlusing, utvilling av lukkede anlegg i sjø osv osv.

MAn kan si det sånn- Norge har idag 2 partier med miljø som sitt sterkeste kort- Sv og V. Vi vet hvordan det slo ut i september.

Link to comment
Share on other sites

Jeg syns igrunn den var oppklarende jeg-%av alle sysselsatte jobber innen fiskerisektoren- Hordaland og Nordland er landets tyngste oppdrettsfylker. Oppdrett står for ca 75% vav verdiskapningen innenfor fiskerisektoren.

Vest-Agder, Hordaland, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag: 0.5-1.5%

Sogn&Fjordane: 1.5-2.5%

Møre&Romsdal og Troms: 2.5-3.5%

Nordland og Finmark: Over 3.5%

Trodde det var snakk om arbeidsplasser - ikke verdiskapning som i svært liten grad kommer distriktene til gode!

Link to comment
Share on other sites

Trodde det var snakk om arbeidsplasser - ikke verdiskapning som i svært liten grad kommer distriktene til gode!

Jeg har ikke tilsavrende tall for arbeidsplasser i farten, poenget står uansett. Men hvis du vil bruke energi på denne blindveien, for all del.

(EDIT: Da mener jeg dette med å fjerne næringen , ikke alt annet-lus, rømning osv mm- der må man jobba på)

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke tilsavrende tall for arbeidsplasser i farten, poenget står uansett. Men hvis du vil bruke energi på denne blindveien, for all del.

(EDIT: Da mener jeg dette med å fjerne næringen , ikke alt annet-lus, rømning osv mm- der må man jobba på)

Synes dette er et meget viktig poeng all den tid FHL - og du, pukker på alle arbeidsplassene dette skaper, men som ikke på noe vis lar seg dokumentere. Et utsagn som "gidder ikke" tolker jeg som "kan ikke" dokumentere. Dette er ikke etterrettelig! Har selv brukt masse tid på dette blindsporet, kanskje burde du også gjøre det!

Men jeg er enig - dette er bare et blindspor i forhold til de problemene industrien har per i dag. Dog er det greitt å argumentere på bakgrunn av fakta!

Link to comment
Share on other sites

Synes dette er et meget viktig poeng all den tid FHL - og du, pukker på alle arbeidsplassene dette skaper, men som ikke på noe vis lar seg dokumentere. Et utsagn som "gidder ikke" tolker jeg som "kan ikke" dokumentere. Dette er ikke etterrettelig! Har selv brukt masse tid på dette blindsporet, kanskje burde du også gjøre det!

Men jeg er enig - dette er bare et blindspor i forhold til de problemene industrien har per i dag. Dog er det greitt å argumentere på bakgrunn av fakta!

Hvilket tall er det du vil jeg skal dokumentere da? At din synsing vedrørende om 1:4 forholdet ikke passer for Norge? Selv om vi legger oss helt ned på 3 er vi jo fremdeles oppi 14 000 hvis vi bruker Goggens tall litt lenger oppi tråden her.

Link to comment
Share on other sites

Hvilket tall er det du vil jeg skal dokumentere da? At din synsing vedrørende om 1:4 forholdet ikke passer for Norge? Selv om vi legger oss helt ned på 3 er vi jo fremdeles oppi 14 000 hvis vi bruker Goggens tall litt lenger oppi tråden her.

Litt større enn Haukeland sykehus altså med sine noe over 10.000 ansatte...

Det verste er at tallene for ansatte har gått nedover de senere årene selv om industrien har ekspandert voldsomt. Prøvde å legge inn en graf som viser dette basert på Fisk. dir. tall, men fikk det ikke til.

Link to comment
Share on other sites

Litt større enn Haukeland sykehus altså med sine noe over 10.000 ansatte...

Det verste er at tallene for ansatte har gått nedover de senere årene selv om industrien har ekspandert voldsomt. Prøvde å legge inn en graf som viser dette basert på Fisk. dir. tall, men fikk det ikke til.

Det stemmer det, jeg vet at ene året jeg studerte var det nesten 30 000.

Link to comment
Share on other sites

Hvilket tall er det du vil jeg skal dokumentere da? At din synsing vedrørende om 1:4 forholdet ikke passer for Norge? Selv om vi legger oss helt ned på 3 er vi jo fremdeles oppi 14 000 hvis vi bruker Goggens tall litt lenger oppi tråden her.

OK, så la oss i et tenkt eksempel si at snitt lønnen er 300 000, dvs at 14000 "ansatte" får en lønn tilsvarende 4,2 milliarder. Skattene og avgiftene til staten er et piss i havet ift statsbudsjettet. Det er kun en utopisk tanke at oppdrett skal redde oss når det går tomt for olje. Miljøkostnadene med en slik enorm oppdrettsintensitet ville ruinert vår natur og økosystem.

Du kan ikke nekte for at enorme verdier innen oppdrett skippes rett ut av landet, noe en ikke kan si om verdiene som genereres i sportsfiske etter laks. Sunne, rike laksestammer er bærekraftig og er ikke med på å forringe miljøet og stjele verdier annensteds fra. Sportsfiske etter laks bedrives nå av over 100 000 stykker, og kan lett stige dersom flere elver får fisken tilbake. Dersom en legger 100 000 fiskere til grunn og hver fisker generer i snitt 14 000 på sitt laksefiske så er det 1,4 milliard som blir fordelt på sportsbutikker, grunneiere, overnattingsplasser o.l.

Kanskje dette kan være med på å sette ting i perspektiv!

Vi er ikke så forbanna avhengig av industrien, og hvem har sagt at den må bort?

Det må våges å tenkes annerledes fremfor det villsporet om at vi skal ha så enorme volum og billige ubehandlete produkt.

Edited by Oteren
Link to comment
Share on other sites

Vi er ikke så forbanna avhengig av industrien, og hvem har sagt at den må bort?

Det må våges å tenkes annerledes fremfor det villsporet om at vi skal ha så enorme volum og billige ubehandlete produkt.

Ingen unntatt de verste fanatikerne har vel hevdet at industrien må bort - selv om noen påstår at noen av oss hater o-næringa?

Den må imidlertid reduseres til et fornuftig nivå. Om vi sluttet å eksportere ren råvare og heller konsentrerte oss om et mye lavere produksjonsvolum med høy grad av videreforedling innenlands, da kunne vi begynne å snakke om reell verdiskapning, ikke bare rikdom for de få. O-laks metter ikke verden, den er bare en av mange tilbud til forbrukere i land som har en viss økonomi. Et luksusprodukt. En rekke av disse forbrukerne må kunne forventes å være villige til å betale en ennå høyere pris for gode, sunne produkter, så vi trenger ingen masseproduksjon for å skape billige alternativer til fanget fisk i frysedisken. I de landene laks selges kjøper de stort sett det de vil uansett. Nettopp nærheten til råstoffene gjør at vi er langt bedre i stand enn utlandet til å levere topp kvalitets produkter. Hvis tankegangen var slik hos industrien ville jeg funnet den langt mer spiselig enn nå, der vi faktisk eksporterer størsteparten av verdikjeden, overskuddet og potensielle arbeidsplasser til andre land.

En redusert produksjon med vekt på kvalitet og miljørenomme der en langt større satsing på videreforedling for et betalingskraftig marked er policy'en. En næringspolitikk med fokus på norske arbeidsplasser der skattekronene faktisk går inn i felleskassa vår - er ikke det god, gammeldags Ap-politikk da?

Link to comment
Share on other sites

Som en trøst kan det nevnes at en av de store aktørene innen torskeoppdrett jobber med slike planer. De vil produsere varer som er klar til å settes rett inn i butikkhyllene.

Videreforedling av laks foregår også i Norge. Problemet her er at lønnskostnadene våre er mye høyere en i andre land. Vi kan ikke regne med å være i stand til å konkurere med land som f.eks. Polen. Der er filétproduksjon storindustri.

Tanken på foredling av råvarene er god. Det vil generere mye mer kroner og arbeidsplasser en dagens råvareeksport.

Link to comment
Share on other sites

Ingen unntatt de verste fanatikerne har vel hevdet at industrien må bort - selv om noen påstår at noen av oss hater o-næringa?

Den må imidlertid reduseres til et fornuftig nivå. Om vi sluttet å eksportere ren råvare og heller konsentrerte oss om et mye lavere produksjonsvolum med høy grad av videreforedling innenlands, da kunne vi begynne å snakke om reell verdiskapning, ikke bare rikdom for de få. O-laks metter ikke verden, den er bare en av mange tilbud til forbrukere i land som har en viss økonomi. Et luksusprodukt. En rekke av disse forbrukerne må kunne forventes å være villige til å betale en ennå høyere pris for gode, sunne produkter, så vi trenger ingen masseproduksjon for å skape billige alternativer til fanget fisk i frysedisken. I de landene laks selges kjøper de stort sett det de vil uansett. Nettopp nærheten til råstoffene gjør at vi er langt bedre i stand enn utlandet til å levere topp kvalitets produkter. Hvis tankegangen var slik hos industrien ville jeg funnet den langt mer spiselig enn nå, der vi faktisk eksporterer størsteparten av verdikjeden, overskuddet og potensielle arbeidsplasser til andre land.

En redusert produksjon med vekt på kvalitet og miljørenomme der en langt større satsing på videreforedling for et betalingskraftig marked er policy'en. En næringspolitikk med fokus på norske arbeidsplasser der skattekronene faktisk går inn i felleskassa vår - er ikke det god, gammeldags Ap-politikk da?

Det er ikke få som kunne tenke seg at Olaks næringen og miljø gikk hånd i hånd, men sånn som de får lov til å drive laksegårdene sine av de bestemmende myndigheter er dette desverre utopisk. Nå er de i ferd med å ødlegge sin egen industri. Arbeidsplasser, skattekroner og inntekter til landet har lukket øynene til politikere så lenge at allt er kommet ut av kontroll. Fortsetter de lusproduksjonen og å ødelegge fjordmiljøet i samme stil og ikke driften legges om vil vi få et dårlig rykte i kjøperlandene til produktene våre. Ser for meg boikotting og sterke reaksjoner fra miljøorganisasjoner i land vi eksporterer til når de hører om alt som ødelegges av natur for å tjene penger. Håper krefter settes inn for å redde ryktet til norge som et rent land med rene produkter. Var laksen i stand til å skrike hadde vi alle blitt døve.

Link to comment
Share on other sites

Jeg så innslag om dette på TV2-nyhetene i kveld.

Det overrasker meg ikke at de to ordførerne som sa dette rett ut tilhører AP og FRP, miljøverstingene!

Jeg tok en tlf til noen i familien for å få de til å se på mens det pågikk, så jeg fikk ikke helt med meg alt selv, men håper i det minste at jeg fikk med meg partitilhørigheten til de to ordførerne rett...

Link to comment
Share on other sites

Jeg så innslag om dette på TV2-nyhetene i kveld.

Det overrasker meg ikke at de to ordførerne som sa dette rett ut tilhører AP og FRP, miljøverstingene!

Jeg tok en tlf til noen i familien for å få de til å se på mens det pågikk, så jeg fikk ikke helt med meg alt selv, men håper i det minste at jeg fikk med meg partitilhørigheten til de to ordførerne rett...

Her er linker til innslagene:

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/velger-oppdrett-foran-villaks-3045428.html

http://www.tv2nyhetene.no/magasinet/kan-ha-loesningen-paa-laksekrisen-3045336.html

Link to comment
Share on other sites

Ingen unntatt de verste fanatikerne har vel hevdet at industrien må bort - selv om noen påstår at noen av oss hater o-næringa?

Den må imidlertid reduseres til et fornuftig nivå. Om vi sluttet å eksportere ren råvare og heller konsentrerte oss om et mye lavere produksjonsvolum med høy grad av videreforedling innenlands, da kunne vi begynne å snakke om reell verdiskapning, ikke bare rikdom for de få. O-laks metter ikke verden, den er bare en av mange tilbud til forbrukere i land som har en viss økonomi. Et luksusprodukt. En rekke av disse forbrukerne må kunne forventes å være villige til å betale en ennå høyere pris for gode, sunne produkter, så vi trenger ingen masseproduksjon for å skape billige alternativer til fanget fisk i frysedisken. I de landene laks selges kjøper de stort sett det de vil uansett. Nettopp nærheten til råstoffene gjør at vi er langt bedre i stand enn utlandet til å levere topp kvalitets produkter. Hvis tankegangen var slik hos industrien ville jeg funnet den langt mer spiselig enn nå, der vi faktisk eksporterer størsteparten av verdikjeden, overskuddet og potensielle arbeidsplasser til andre land.

En redusert produksjon med vekt på kvalitet og miljørenomme der en langt større satsing på videreforedling for et betalingskraftig marked er policy'en. En næringspolitikk med fokus på norske arbeidsplasser der skattekronene faktisk går inn i felleskassa vår - er ikke det god, gammeldags Ap-politikk da?

^_^ verste fanatikerne. Javell, da takker jeg for den :lol:

Men for meg blir det enklere og enklere å ta det standpunkt. En næring med til de grader ansvarsløs måte å drive på og mangel på vilje å innse at dette går til hel.....ete. Jeg er mett og tall som 25 milliarder rettferdigjør ikke at de skal få drive videre. Men nå er jo det fult mulig de graver sin egen grav :lol::)

http://www.abcnyheter.no/node/100822

Og slike uttalelser må få en motvekt.

Edited by villlax
Link to comment
Share on other sites

Jaja, da har vi plassert en politiker til på kartet. Skulle hatt bekreftelser fra partiene sentralt på hvor de står. Nå er jo ikke hverken AP eller FrP partier som kan sies å ha noen miljøprofil, men likevel.

Ærlighet varer lengst, også for politikere får vi håpe.

Olav

Link to comment
Share on other sites

Jaja, da har vi plassert en politiker til på kartet. Skulle hatt bekreftelser fra partiene sentralt på hvor de står. Nå er jo ikke hverken AP eller FrP partier som kan sies å ha noen miljøprofil, men likevel.

Ærlighet varer lengst, også for politikere får vi håpe.

Olav

Det er veldig enkelt det Olav. Ingen partier som er store nok til å kunne bety noe i saken vil ta slike valg. Så kan man jo spørre om det er fordi velgerne er for dumme, siden vi straffer miljøpartiene.... :)

Link to comment
Share on other sites

Det er veldig enkelt det Olav. Ingen partier som er store nok til å kunne bety noe i saken vil ta slike valg. Så kan man jo spørre om det er fordi velgerne er for dumme, siden vi straffer miljøpartiene.... :)

For meg ser det nå virkelig ut som vi har svært dumme politikere. Eller kanskje det bare er rådgiverene som er korka?

Hvem er det på Løvebakken som tror at o-industrien er tjent med den omtalen og renomet den nå er iferd med å få?

Kan aldri tenke meg at krangelen kommer til å blåse bort med det første, og det er nok bare et tidsspørsmål før utenlandske mediaer og snaper opp det som foregår her på berget.

Politikerene er nå ansvarlig for å påføre o-industrien milliardtap, samtidig som de tar villfisken med seg i dragsuget.

Stå på AP, dette er virkelig lurt!

Link to comment
Share on other sites

Det er veldig enkelt det Olav. Ingen partier som er store nok til å kunne bety noe i saken vil ta slike valg. Så kan man jo spørre om det er fordi velgerne er for dumme, siden vi straffer miljøpartiene.... :)

Miljøet blir uviktig for folk hvis det skal koste noe.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.