Jump to content
Fiskersiden

Dybdekart.no er live


erik
 Share

Recommended Posts

Det er lagt ut POI-filer på:

Steinsfjorden

Tyrifjorden

Disse to er først ut rett og slett fordi jeg er godt kjent der så filene inneholder POI fra meg. POI-filen for Tyrifjorden inneholder også POI for Steinsfjorden. Ønsker DU en POI-fil for ditt vann så les bruksanvisningen over eller denne artikkelen:

http://www.dybdekart.no/Article/View/1014

Ellers vokser prosjektet stadig, vi har nå egenproduserte kart for hele 56 innsjøer. Liste over disse og oversiktskart som viser hvor de ligger finner du her:

http://www.dybdekart.no/Map/Featured

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

I går sendte jeg en søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus ifm at vi ønsker å logge opp Semsvannet i Asker. Søknaden går på å kunne benytte elmotor under loggingen (kutter ned på tidsbruken og vannblemmene) og unntak fra ferdselsforbudet i Tømmervika. Det gjenstår å se hva byråkratene sier, men vi får logget opp store deler av vannet selv om søknaden skulle bli avvist.

Hvis alt går etter planen, vil det dukke opp et moderne dybdekart her i løpet av våren/ forsommeren. Siden denne kartleggingen vil bli gjort på en måte vi (les; jeg) har kontroll på, vil vi også kunne lever andre data til Asker JFF og Fylkesmannen. Volumberegning av vann, beregninger av bunnsedimenter og kart som viser bunntype (hard/ myk) er rimelig enkelt å lage når vi har full kontroll på datagrunnlaget.

PT ligger det bare et dybdekart fra NVE her, men det skal vi altså prøve å endre på:
http://www.dybdekart.no/Map/View/448

Kan ta med at et annet Oslo-nært vann er opprettet som prosjektsjø. Erlend har logget i Trehørningen i Oslomarka:
http://www.dybdekart.no/Map/View/419
Her ligger alt åpent for alle, det er også planen for Semsvannet.

Edited by erik
Link to comment
Share on other sites

Ikke OFA-land, men nære nok.

I går sendte jeg en søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus ifm at vi ønsker å logge opp Semsvannet i Asker. Søknaden går på å kunne benytte elmotor under loggingen (kutter ned på tidsbruken og vannblemmene) og unntak fra ferdselsforbudet i Tømmervika. Det gjenstår å se hva byråkratene sier, men vi får logget opp store deler av vannet selv om søknaden skulle bli avvist.

Hvis alt går etter planen, vil det dukke opp et moderne dybdekart her i løpet av våren/ forsommeren. Siden denne kartleggingen vil bli gjort på en måte vi (les; jeg) har kontroll på, vil vi også kunne lever andre data til Asker JFF og Fylkesmannen. Volumberegning av vann, beregninger av bunnsedimenter og kart som viser bunntype (hard/ myk) er rimelig enkelt å lage når vi har full kontroll på datagrunnlaget.

PT ligger det bare et dybdekart fra NVE her, men det skal vi altså prøve å endre på:

http://www.dybdekart.no/Map/View/448

Kan ta med at et annet Oslo-nært vann er opprettet som prosjektsjø. Erlend har logget i Trehørningen i Oslomarka:

http://www.dybdekart.no/Map/View/419

Her ligger alt åpent for alle, det er også planen for Semsvannet.

Det overrasker meg at forbud mot motorferdsel på innsjøer under 2 km2 også gjelder for elektriske motorer. Det ser ut til at det stemmer: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rus/1996/0004/ddd/pdfv/276025-t-1-96.pdf

I dette rundskrivet står det også at "Loven regulerer således ikke bruken av motorredskaper som er for små til å føre en person, og heller ikke bruken av rene leketøysartikler". Det vil altså si at en nærmest lydløs, forurensningsfri elektrisk drevet båt som brukes til et nyttig formål er forbudt, mens en sterkt støyende og forurensende fjernstyrt båt som brukes til lek er tillatt. Det finnes turbindrevne fjernstyrte båter. Disse har et meget høyt støynivå, og vil kunne være særdeles forstyrrende ihvertfall for fugleliv. Her er ett eksempel:

Det ville gi mer mening om man regulerte hastighet og støynivå enn å forby alle motordrevne farkoster som er store nok til å bære en person og tillate alle som er for små til å bære en person.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg er ikke uenig.

Særlig etter at man lempet på forbudet mot kjøring med snøscooter fremstår forbudet mot elektrisk motor som noe korttenkt. Du har i dag i praksis flere vann hvor du kan kjøre snøskuter om vinteren, men som du ikke kan bruke elmotor på om sommeren. Min erfaring med både snøskuter og elmotor levner liten tvil om hva som utgjør den største kilden til støy og generell forurensning.

Semsvannet er i tillegg omfattet av et eget vern og forskrift, så vi trenger disp både fra lov og forskrift i dette tilfellet.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.