Jump to content
Fiskersiden

Julekalender 2015 8. Desember


Gabrielsen
 Share

Recommended Posts

På rett plass til rett tid

Hva klinger vel bedre enn «å være på rett plass til rett tid»? Det er noe man gjerne hører når folk skal beskrive de flotteste fiskeopplevelsene de har opplevd. Det er de gangene «alt» klaffet. Det er ikke rart at vi som sportsfiskere ønsker å få oppleve dette – og helst mer enn en gang i livet. Og i dag skal jeg skrive litt om noe av det du kan gjøre for å øke sjansen for at det skjer.

Hva som er rett plass og når det er rett tid kommer an på hva du er ute etter. Og det å få til å være på rett sted til rett tid er resultat av en blanding av erfaring, kunnskap og teft. Men også innsatsvilje og flaks.

post-28-0-74191000-1449522882_thumb.jpg

En del tilfeller av «rett plass til rett tid» er velkjente og det handler mest om å vite når det skjer og ha muligheten til å dra på fisketur akkurat da. Eksempler på det kan være når sommer-regnet endelig kommer etter en lang tørkeperiode og all laksen som har ventet i elvemunningen begynner å røre på seg. Eller når den første nyisen legger seg over røye-varpene. Andre tilfeller er mer lokale fenomener som man har merket seg. Eksempler på det kan være spesielle fiskesplasser som er best på en viss vannstand. Eller at man vet hvilken vanntemperatur og vannstands- og vannføringsforhold som trigger gjørsens vandring opp i en bestemt gyteelv på vårparten.. Eller en sjø-ørretbukt som bare er helt rå under børstemark-sverming.

post-28-0-82749800-1449522916_thumb.jpg

Et godt eksempel på «rett plass til rett tid». På en av gode plassene i Tovdalselva dagen etter et kraftig regnvær som sendte store stimer med smålaks oppover elva.

VÆR FLEKSIEL NÅR DU KAN – OG PLANLEGG DET DU MÅ

Man bør altså vite om hvilke forhold som er bra til det fisket man ønsker å bedrive. Og man bør vite når det skjer. Og så får man krysse fingrene for at det skjer på et tidspunkt man faktisk har tid til å benytte seg av muligheten. De aller fleste har det ikke så fleksibelt at de kan hive alt de har i hendene og dra ut og fiske når forholdene taler for det.

Når det er sagt så er det å gjøre seg så fleksibel som mulig noe som øker sjansen for å treffe innertier betraktelig. Det er ikke få ganger jeg rundt lunsjtider på fredagen - med stort hell - har totalendret fiskeplanene for helgen pga endrede forhold. Og det har jeg kunne gjøre fordi jeg ikke hadde bundet meg til en plan som så lurere ut tidligere i uka. Mange ganger kan man ikke gjøre slikt da man må bestille hytte, avtale med andre involverte og slikt – men de gangene man har muligheten til det bør man vente så lenge som mulig med å binde seg. Værmeldingen i Norge er ikke sikker.

Å være fleksibel er altså veldig bra når man har muligheten til det. Andre ganger er det akkurat det motsatte som skal til: God planlegging og det å være «på hugget»/ tidlig ute når det gjelder booking av plasser er. Mange fiskeplasser har begrenset kortsalg, andre steder må man være tidlig ute for å leie hytte, båt og slikt. Her kan man ikke sitte på gjerdet og vente på gode forhold. Her er clouet å sikre seg plass der og når det etter all sannsynlighet vil være bra å ha plass.

I mange lakseelver er det ofte kanonfiske på åpningsdagen, eller så er det perioder som normalt er veldig gode. Ofte er det er en bestemt dato (og klokkeslett) kortsalget starter og gjelder det å ha ønskene (og reserveønskene) klare og sitte klar ved pcn eller telefonen når kortsalget åpner. Et annet eksempel: Å bli med Båten Jera2 (http://www.grefstad-havfiske.no/index.html ) i Langesund i april-mai er et eventyr, og når Langesund ligger såpass nært Oslo at man rekker til- fra- og selve turen på samme dag, Ja, da er det ikke rart det er vrient å få booket den båten. Man må være rett og slett være tidlig ute med bestillingen

post-28-0-16728700-1449524881_thumb.jpg

Etter en vellykket tur med Jera II i april 2009

Turer som er planlagt og bestilt mange uker, måneder og til og med år i forveien, kan man ikke gjøre så altfor mye med. Men i hverdagen – for å planlegge kvelds- og helgeturer – er det gull verd å ha en god oversikt over alt som påvirker fisket i nærområdet.

FØLG MED PÅ «VÆR OG VIND» OG MYE MER…

Erfaring med forskjellige typer vær og kunnskap om hvordan det påvirker de forskjellige fiskeslagene skal jeg ikke komme inn på nå. Men derimot hva du selv kan gjøre i hverdagen for å øke mulighetene dine for å forutse gode forhold. Rett og slett å følge med på faktorer som er med på avgjøre hvordan fisket blir. Og det er faktisk veldig mye du kan følge med på fra kontor-pcn din – eller mobiltelefonen.

De viktigste tingene er:

  • Vær
  • Vannstand og vannføring i innsjøer og rennende vann.
  • Vanntemperatur
  • Tidevann
  • Månefase
  • Isforhold- og tykkelse i de deler av året det er aktuelt

Før vi går videre vil jeg bare si at det selvfølgelig ikke er meningen at man kun skal fiske under perfekte forhold. Det er en fin utfordring å fiske under dårlige forhold, og gleden om man lykkes er større da. I tillegg utvikler man seg mest som sportsfisker når man fisker under litt vanskelige forhold. Men… det gjør ingenting ting å treffe blink innimellom. Og jeg tror ikke at det er noe vanlig problem at man treffer knall forhold alt for ofte – til det er både Murphys lov for sterk og det norske været for uforutsigbart.

Jeg mener heller ikke at du blir en super fisker bare ved å følge med på disse sidene på internett. Dette er bare hjelpemidler som i seg selv ikke sier noen ting om du ikke vet hvordan du skal tolke dem. Men med erfaring og kunnskap i bunn kan det å ha god oversikt over forholdene «der ute» gi et bedre grunnlag til å ta de beslutningene man tar i forkant av en fisketur.

Og det å etter hvert se og forstå noe av sammenhengen mellom fiskenes adferd og forholdene rundt er i seg selv litt artig og tilfredsstillende.

Om ikke annet kan dette hjelpe deg til å unngå total skivebom. Hvor mange av oss har ikke opplevd helt totalt håpløse forhold som man strengt tatt burde ha forutsett. Man har kanskje leid hytte, brukt opp alt man har av goodwill hjemme og casha inn alt man har av utestående tjenester for å få til en helg hvor man endelig skal få fisket - etter en måned med hard jobbing, lekser med ungene og oppussing til langt på kveld…

DA er det lite moro å stå ved en kokvarm livløs elv som går på minstevannføring, eller motsatt – sitte oppå taket av gapahuken og se på den flomstore gjørmebrune elva som fosser forbi der man ellers pleier å slå opp teltet. Eller ligge i ly i en fjellsprekk oppe på vidda i snøstormen som raser og titte ned på de meterhøye bølgene på vannet hvor man skulle fiske røye med tørrflue. Eller ankomme drømmevannet oppe i marka – etter 3 timers gange – bare for å se at det ligger et islag på vannet som gjør det umulig å fiske fra land, men som er for tynt til at man kan gå utpå…. Eksemplene er mange og jeg skal innrømme at jeg har opplevd slike ting – så det er av egen erfaring at jeg har lært at det er lurt å følge litt med på «vær og vind og sånt».

post-28-0-93688000-1449522922_thumb.jpg

Her ble det ikke muligheter for å bruke haspelstanga

post-28-0-33546100-1449522932_thumb.jpg

Her var det så vidt mulig å fiske.

Vel, her er de forskjellige tingene man bør følge med på daglig:

Været

Værmeldingen følger de aller fleste med på hele tiden, og her er yr pent storm og slikt helt ok. Langtidsvarselet gir en pekepinn på hva man har i vente, og jo nærmere man kommer - jo mer er tiden inne for detaljplanlegging. For eksempel kan jeg se at det skal skye til og være lett ruskevær mot slutten av uka – forhold jeg liker når jeg skal harve etter ørreten. Jeg og en kompis planlegger derfor at vi skal ta en tur en av kveldene mot slutten av uka, men hvilken dag det blir bestemmer vi oss for når slutten av uka er så nær at vi ser hvilken kveld det blir best forhold. Vel å merke om vi har muligheten til å være så fleksible. Andre ganger må vi bare planlegge en kveld og håpe på det beste….

post-28-0-22583100-1449522945.jpg

Vannstand og vannføring

Å følge med på vannføringen i de forskjellige elvene er viktig da det påvirker fisket i stor grad. Både oppgangen av fisk, hvor fisken velger å oppholde seg og hvilke fiskeplasser du som sportsfisker bør velge er avhengig av hvilken vannføring det er. De fleste elver og fiskeplasser har ofte en «idealvannføring», som det lønner seg å kjenne til. Mye vann kan gi grumsete vann, vriene fiskeforhold og kan hindre fisken i å passere områder av elva. Men vannstandsendringer vil ofte på et tidspunkt gi et ekstraordinært godt fiske. Så det å følge med på vannføringen i de forskjellige elvene er altså både et redskap til å planlegge fisketurene, til å treffe riktig tidspunkt for å besøke de forskjellige plassene og til redskapsvalg og taktikk.

post-28-0-92989100-1449523344_thumb.jpg

Her traff vi igjen godt på vannstanden – elva var på vei ned fra flom og det sto bra med laks i kulpene i den lille Østlandselva vi fisket i. Silje med sin laks nr 3 for sesongen

Standarden for å måle vannføring er m3 – kubikk pr sekund. Dvs at ved 100 kubikks vannføring renner det 100 kubikk med vann forbi hvert eneste sekund. Og en kubikk er altså 1x1x1 meter – tusen liter vann og ca et tonn avhengig av vannets renhetsgrad og temperatur. Normalvannføringen til store elver som Glomma og Drammenselva ligger på 200-500 kubikk, mens småelver som Lierelva, Sandvikselva og Akerselva ofte ligger på noen få kubikk. Noen uregulerte elver varierer noe voldsomt, eks varierte vannstanden i Tovdalselva på Sørlandet i løpet av fiskesesongen 2015 fra 8 kubikk til 700 kubikk.

post-28-0-38840700-1449522990_thumb.jpg
Teinefossen i Tovdalselva ved forskjellig vannføring

post-28-0-77935900-1449522999_thumb.jpg

Regulerte elver har ikke så ekstreme utslag. Her kan det være satt en minstevannføring og når det regner kan store deler av vannet blir samlet opp i magasinene oppover i vanndraget fremfor å gi økt vannstand i selve elva.

post-28-0-21845000-1449523009_thumb.jpg

Derfor er det også viktig for elvefiskeren å følge med på vannstanden i de store innsjøene i vassdraget man fisker i. Vannstanden her gir oss et grunnlag for å kunne forutse hvordan vannføringen i vassdraget blir utover i sesongen. For de som har planer om å fiske i selve innsjøen er det selvsagt også greit å vite om – og i så fall hvor mye – vannstanden avviker fra normalen. Enkelte steder måles også vannstanden i rennende vann. I regulerte vassdrag er det viktig å huske at høyden på de justerbare demningene – og dermed også hvor høy vannstanden er – i stor grad påvirker strømmen i elva. Om vannstanden øker uten at vannføringen gjør det blir det naturligvis mindre fart i elva. Vannstand måles i meter over havet (moh) og man bruker standarden fra 1954 som referanse. Det er naturligvis viktig å kjenne til normalverdien for at tallene skal vise om det er lav, normal eller høy vannstand.

post-28-0-21910700-1449523015_thumb.jpg
Her må man kunne si at det er lav vannstand

På Norges vassdrag- og energi verks hjemmesider finner man en fin oversikt (http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/ ) over målestasjonene med sanntidsvannføring rundt omkring i landet. Og de aller fleste vannføringsoversikter på diverse lakseelvers hjemmesider linker til de samme målestasjonene. Ellers finnes det masse oversikter på nett: Glommens og laagens Brukseierforening har oversikt (http://www.glb.no/Vannstander/tabid/1803/Default.aspx ) over vannstander og vannføring i Glommavasssdraget. Foreningen til Begnavassdragets regulering har oversikt http://begna.no/vannstand.asp over vannstander og vannføringer i Begnavassdraget. Og på Sørlandet har Agder Energi oversikt http://www.ae.no/virksomhet/vannkraft/vannforing/ over vannføringen i Mandalsvassdraget, Otravassdraget og Arendalsvassdraget.

Vanntemperaturer

For oss sportsfiskere er vanntemperaturene viktig for planlegging av fisketurer. Vanntemperaturene styrer fiskenes adferd i stor grad. Både hvor aktive de er, hvor mye og hva de spiser, og rett og slett hvor de er. Fiskene er vekselvarme, de har samme kroppstemperatur som vannet rundt seg, og dermed blir de naturligvis veldig påvirket av vanntemperaturen. Men også adferden til maten til fisken – krepsdyr, småfisker, reker og insekter - blir i stor grad styrt av vanntemperaturen, noe som igjen påvirker hvor du finner fisken og hva den er innstilt på å spise.

post-28-0-02668000-1449523020_thumb.jpg

Skal man gå litt grundig til verks bør man kjenne til de forskjellige fiskeslagenes idealtemperaturer og hvordan de blir påvirket av temperaturendringer. Og hvordan de forskjellige byttedyrene oppfører seg på forskjellige vanntemperaturer. Og så må du ikke minst følge med på selve vanntemperaturene. Og det kan du (i deler av sesongen) gjøre her:

Målestasjoner med sanntisdsvanntemperaturer: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/WT/

Spesielt for Osloområdet:

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/badeplasser-og-temperaturer/ (oppdateres kun i sommerhalvåret)

og

http://badevann.no/

Den vanligste måten å måle temperatur på er 20-40 cm under overflaten på et sted som er mer enn 1 ½ meter dypt. Det finnes som dere ser over mange steder på internett hvor man kan lese «Badetemperaturer» og andre temperaturmålinger – både manuelle og automatiske. Disse gir deg god hjelp til overordnet planlegging, men det kan også være lurt å ha med seg termometer med på fisketur for å måle temperaturen på de ulike fiskeplassene. Vinden kan ha ført varmt overflatevann ut av en bukt, en annen bukt har ligget i le for vinden, fått mer sol i løpet av dagen og her har kanskje også bunnen absorbert solvarmen. Slikt kan fort utgjøre noen grader i forskjell og det kan ha utrolig mye å si for fisket.

post-28-0-96613400-1449523024_thumb.jpg

De fleste fisker har en trivselstemperatur og det er når vannet er på denne tempen at fisken både er mest aktiv og spiser mest. Blir det betydelig varmere enn det blir de slappe, blir det kaldere blir de også slappe. Og i mange tilfeller slutter de å ta til seg føde – dvs blir «umulige» å få til å bite – hvis avstanden til idealtempen blir for stor. Ørretens trivselstemperatur ligger på 10-14 grader.

Flo og fjære

Tidevannets betydning er velkjent for de som fisker mye i sjøen. Det har også betydning for de som fisker laks og sjø-ørret i elvene da fisken gjerne vandrer opp «på floa».

Tidsrommet mellom hver gang det er flo eller fjære er vanligvis 12 timer og 25 minutter. Og tidevannseffekten er størst når månen og sola står på linje med jorda, noe som skjer når det er fullmåne og nymåne.

Tidevannsforskjellen er liten i Sør-Norge (helt ned til 35 cm) mens den kan være helt oppe i 3 meter i Nord. Hvor sterke strømmer tidevannet lager kommer naturligvis an på hvor trangt sund vannet skal gjennom når det flør eller fjærer.

post-28-0-13176600-1449523030_thumb.jpg

Saltstraumen er vel Norges mest kjente tidevannsstrøm - og et svært spennende sted å fiske

Flo og fjære kan man enkelt følge med på her:

http://kartverket.no/sehavniva/

Månefaser:

Hvor mye månefasene påvirker fisket er det delte meninger om. Av tidshensyn skal jeg ikke gå inn på temaet her, bare si at det er mange som bruker månefasene når de planlegger fisketurene sine. Og det påvirker i hvert fall flo og fjære som nevnt over.

http://www.timeanddate.no/astronomi/maanefaser/norge/oslo

Istykkelse

I Norge har vi et artig fenomen som inntreffer om vinteren. Det legger seg et hardt og kaldt lag med stivnet vann øverst i de fleste innsjøene våre. Og dette laget kalles «is».

post-28-0-55659900-1449523035_thumb.jpg

Dette laget lager praktiske problemer for oss sportsfiskere. Først og fremst fordi det ikke lenger er mulig å fiske fra land. Kaster du ut sluken fra land og den blir liggende oppå isen vil ikke fisken klare å dunke skallen sin gjennom for å bite på..

Men det morsomme med is, er at når den blir litt tykkere, så kan man gå oppå den! Den er til og med sterk nok til at man kan kjøre bil på den – men det er ikke lov de fleste steder (bare til info, siden det sikkert er mange som synes det høres veldig artig ut)

Folk som har lyst til å fiske finner alltid praktiske løsninger på det som hindrer dem i å fiske – og i dette tilfellet er jo løsningen enkel: Lag hull i isen og fisk igjennom det! Da blir plutselig ulempen snudd til en fordel. I stedet for å måtte stå på land og denge sluk kan man nå gå ut på isen og fiske akkurat hvor man vil. Akkurat som med båt - bare at nå slipper du problemet med at du driver vekk. Men mindre du fisker på utrygg is – noe jeg straks kommer tilbake til.

post-28-0-14078800-1449525960_thumb.jpg

Det er fint å få advarsler – men akkurat her bør de fleste klare å se at isen ikke er helt trygg

Det er gjerne midt på vinteren – i februar- at isen er tykkest og sterkest. Og utover våren blir den borte igjen. Og dette styres i stor grad av temperaturen. Både temperaturen i vannet og temperaturen i lufta. Men også hvor dypt vannet er, hvor mye snø som ligger oppå isen, hvor godt vinden tar (både under isleggingen og med tanke på hvor mye snø som blir liggende oppå isen), om det er strømninger i vannet, om det er ferskvann eller saltvann. Dette betyr altså at istykkelsen kan variere mye fra vann til vann i samme geografiske område og samme høyde over havet. I tillegg kan isen variere veldig på samme innsjø – is over dypere partier er ofte tynnere enn isen inne ved land, og der det renner bekker og elver ut i innsjøen er isen tynnere pga strømningen i vannet.

Styrken på isen henger heller ikke bare sammen med tykkelsen på isen. Om det snør lite under isleggingen blir det et tykt og godt lag med såkalt stålis – og den er sterk!, men jo mer snø som blander seg inn i isen, jo mindre sterk er den i forhold til tykkelsen (for å forenkle det litt).

Isen er altså ikke helt trygg å gå på. Og det å falle igjennom isen og ned i iskaldt vann er rett og slett livsfarlig. Så dermed – akkurat som man bruker sikkerhetsbelte når man kjører bil – har man alltid med seg sikkerhetsutstyr på isen. Et minimum er Ispigger (til å dra seg opp med hvis du ramler gjennom isen). Men det beste er å være flere, ha på seg flytedress (av den typen som brukes på havfiske) og ha med tau til å kaste til den stakkaren som evt ramler gjennom isen. Man kan også borre et hull inne ved land for å sjekke tykkelsen før man går utover isen og sjekke (med å borre hull) med jevne mellomrom når man beveger seg utover.

Som dere skjønner er det viktig å vite om det ligger is – og hvor tykk den er - på de plassene man har lyst til å fiske. Og internett kan være til hjelp her også. Det finnes bla.a info på diverse fiskeforum rundt i landet, på hjemmesidene til diverse kraftselskaper (eks usikkeris.no for midtnorge og i grupper på FB hvor istykkelsen i utvalgte områder oppgis. Ellers finnes det isvarsel for hele landet på varsom.no http://varsom.no/Isvarsel/ og vil du direkte til Østlandet kan du gå inn her: http://www.varsom.no/Isvarsel/Isvarsel-Ostlandet/ . Og du kan følge is-varslingen på Facebook: https://www.facebook.com/isvarslingen/

post-28-0-37936700-1449523049_thumb.jpg

Det er lurt å borre store hull så man får opp fisk av litt størrelse – denne gjedda på 7,2 kilo kom seg fint opp av - og ned igjen - gjennom det hullet med 20,5cm i diameter.

TILFELDIGHETER, FLAKS OG UTHOLDENHET
Mange tilfeller av det at noen plutselig befinner seg på «rett plass til rett tid» er tilfeldigheter. Man har rett og slett flaks. Og det er her utholdenhet kommer inn i bildet. For jo oftere man er på fisketur, og jo oftere man prøver å treffe de rette forholdene, og jo lenger man holder på, jo mer øker sjansen for at det skal skje. I hvert fall statistisk.

post-28-0-14657800-1449523055_thumb.jpg

Eksempler på fiskeslag hvor rett sted er vel som viktig som rett tid

post-28-0-44969400-1449523062_thumb.jpg

Karuss og Suter: Her var vi på «rett plass» og i og med at vi fisket hele natta var vi også der når det var «rett tid». (fiskene ble oppbevart i fangstnett og gjenutsatt etter fotoseanse)

post-28-0-54091600-1449523070_thumb.jpg

Utholdenhet lønner seg: Fisker man effektivt i Hellefossen (Drammenselva) i juni smeller det på stor laks og sjø-ørret før eller senere.

post-28-0-27033800-1449523079_thumb.jpg

Brunørretene på bildet over var ikke bare resultat av «rett plass til rett tid» men også en god dose utholdenhet. Spesielt den midterste – 6.kilosen fra Randselva – lå det maaaange fisketimer bak.

post-28-0-77791500-1449523086_thumb.jpg

Når det gjelder canadarøya i Lutvann holder det ikke bare å være på rett plass til rett tid, man må også ha en god dose flaks! Skogseidrøya er mye lettere, men også her er rett plass til rett tid viktig.

post-28-0-29368200-1449523096_thumb.jpg

Her var det mest flaks må jeg innrømme – var på jobbseminar på Oscarsborg og tok noen kast før middagen og fikk en lyr på hele 97 cm. (Fisken ble ikke veid da den ble gjenutsatt og jeg ikke hadde med vekt)

Begivenheter som trekker folk bort fra fiske

Til slutt skal jeg nevne en ting til man kan være litt obs på. Det er begivenheter som trekker folk bort fra fiskeplassene slik som høytider og viktige sportsbegivenheter. På mange fiskeplasser er rett tid «når det ikke er noen andre der» eller når du er førstemann der etter at plassen har fått hvile noen timer». Det å kunne forutse når populære fiskeplasser er «ledige» er absolutt også en suksessfaktor om du fisker på områder med stort fiskepress. Og da er det ikke bare tidlig om morgenen og det å dra dit i drittvær som gjelder, men også arrangementer (gjerne fiskerelaterte slik at «alle» de andre fiskerne er der) og happeninger. Hvis Norges fotball-landslag skulle komme i VM-finalen vil det feks være et fint tidspunkt å oppsøke gromplassen.

Med det ekstremt hypotetiske eksempelet avslutter jeg for denne gang. Håper det jeg har skrevet kan være nyttig for noen. Og om andre vet om andre gode sider på internett om «vær og vind og flo og fjære» eller har forslag til andre ting man også bør følge med på – så kom gjerne med det.

post-28-0-52133000-1449523104_thumb.jpg

Takk for meg

Edited by Gabrielsen
  • Like 10
Link to comment
Share on other sites

Flott luke.

Som regel tar jeg bare stanga når lysten kommer og vær og forhold ikke er "aldeles ille". Den som vil satse litt mer seriøst etter drømmefisken har nok mye å lære av det du skriver.

God jul til alle FSere

:thumbsup:

Edited by KjellArne
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.