Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Fremmed fisk skader miljøet


Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Fremmed fisk skader miljøet

 

Gjedde, mort og ørekyte fortsetter å spre seg i norske vann, viser ny rapport.

De fremmede fiskeartene truer ørreten og kan forringe kvaliteten på drikkevannet.

 

Link:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mai-2017/Fremmed-fisk-skader-miljoet/

 

Edited by Glalaksen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Fremmede arter kan true lokale fiskebestander.

I sommer vil forskerne ha din hjelp til å kartlegge spredning av fisk i norske vann og vassdrag.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Spredning av fisk et økende problem

 

Link:

http://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4302/Spredning-av-fisk-et-okende-problem

 

 

Spredning av fiskearter i norske vann og vassdrag er et økende problem som gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, og innførte arter. 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Spredning av ferskvannsfisk

 

Link:

http://www.nina.no/Våre-fagområder/Prosjekter/Spredning-av-fisk

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Gjedda er lett å spre, og har svært negativ effekt på den øvrige fiskebestanden der den blir satt ut.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Spredning av gjedde ødelegger aurebestander

 

Link:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4305/Spredning-av-gjedde-odelegger-aurebestander

 

Faktaark "Spredning av gjedde. Ødeleggende for aurebestander" kan du laste ned her.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Samtidig som gjedde kan utrydde ørret i små og grunne innsjøer er det greit å nevne at gjedde kan ha en svært positiv effekt på både vannkvalitet, mattilgang og snittvekt på øvrige fiskeslag i større vann og elver. 

Samtlige vann der gjedde og ørret sameksisterer i Bergensområdet har inntil nylig hatt ørret av anseelig størrelse - dersom gytebekker ikke er avstengt. Der en har lagt gytebekker i rør, stengt dem av eller fylt dem igjen går det ikke noe videre bra med ørreten, naturlig nok. I vannene der de sameksisterer - selv i relativt små vann i landsmålestokk går kvaliteten på ørreten opp  snittvekt og den har mindre parasitter.

Det som imidlertid har vært hardt for alle lokale fiskeslag og som ikke nevnes er de 15+ nye abborvannene vi har fått. Det er flere nye lokaliteter med abbor fra 2015-2017 bare i Bergen enn det er nyutsettinger av gjedde i hele Norge til sammen. Dette er vann som inntil abboren kom hadde stor ørret med høy snittvekt, men som etter abboren kom har hatt forverring av vannkvalitet og kollaps av dyreplankton.
 

Link to comment
Share on other sites

22 hours ago, AsleB said:

Samtidig som gjedde kan utrydde ørret i små og grunne innsjøer er det greit å nevne at gjedde kan ha en svært positiv effekt på både vannkvalitet, mattilgang og snittvekt på øvrige fiskeslag i større vann og elver. 

Samtlige vann der gjedde og ørret sameksisterer i Bergensområdet har inntil nylig hatt ørret av anseelig størrelse - dersom gytebekker ikke er avstengt. Der en har lagt gytebekker i rør, stengt dem av eller fylt dem igjen går det ikke noe videre bra med ørreten, naturlig nok. I vannene der de sameksisterer - selv i relativt små vann i landsmålestokk går kvaliteten på ørreten opp  snittvekt og den har mindre parasitter.

Det som imidlertid har vært hardt for alle lokale fiskeslag og som ikke nevnes er de 15+ nye abborvannene vi har fått. Det er flere nye lokaliteter med abbor fra 2015-2017 bare i Bergen enn det er nyutsettinger av gjedde i hele Norge til sammen. Dette er vann som inntil abboren kom hadde stor ørret med høy snittvekt, men som etter abboren kom har hatt forverring av vannkvalitet og kollaps av dyreplankton.
 

Denne artikkelen er interessant. Selv i vann der det er rikelig med byttefisk spiser de store gjeddene mye smågjedde. I vann med mye fisk som spiser dyreplankton kan det være taktisk å kakke store gjedder, mens i vann der det er mye smågjedder eller man ønsker å begrense gjeddebestanden er det lureste å slippe de store kannibalene tilbake.

http://forskning.no/hav-og-fiske-fisk-havforskning-skall-og-bunndyr-okologi/2008/04/digre-gjedder-gir-vanntrobbel

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jepp! Vinklinger er dog interessant - det er vel strengt tatt planktivor fisk som er problemet, men det klinger bedre å si at gjedde som spiser gjedde er problemet. Vi har hatt noen vann med kun gjedde her, der dyreplanktonsamfunnene har vært unike og enorme og holdt vannkvaliteten god. Etter det kom abbor har vannene kollapset, med algeoppblomstring og oksygentap på dyp under 3 m.

I større vann med mye stimfisk er en jo avhengig av et visst "nett" av predatorer som de skal gjennom før de blir så store at få predatorer kan ta dem - smågjedder, abbor og ørret tar småfiskene mens større gjedder og gjørs samt grov ørret tar seg av de større. Dessverre er det disse fiskene folk er glad i å ta opp, de store predatorindividene.

Link to comment
Share on other sites

Korrekt. For mye planktivor fisk er problemet og de fleste steder skyldes dette mangelen på predatorer i passende størrelse. I Sverige er det f.eks mange steder satt ut gjørs for å bedre vannkvaliteten.

Hovedproblemet er vel overgjødsling som fører til oppblomstring av planteplankton, men det er så klart lettere å skylde på de store gjeddene. De ser jo skumle ut.

Edited by Fiskemannen
Link to comment
Share on other sites

Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Spredning av ørekyt ødelegger aurevatn

 

Link:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4304/Spredning-av-orekyt-odelegger-aurevatn

 

Faktaark "Spredning av ørekyt. Ødelegger aurevatn" kan du laste ned her.

 

Link to comment
Share on other sites

Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade

 

Link:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4306/Canadaroye-fremmed-fisk-med-potensial-for-stor-skade

 

Faktaark "Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade" kan du laste ned her.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen har fått en «Frankenstein-effekt» som påvirker mange av artene i innsjøen.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Liten fisk fører til store endringer i Storsjøen

 

Link:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4343/Liten-fisk-forer-til-store-endringer-i-Storsjoen

 

Rapporten "Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekter av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle" kan du laste ned her.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.