Sign in to follow this  
Rubjo

Trenger hjelp med regeltolking :-D

Recommended Posts

Har lyst til å prøve meg på SØ/ sjørøye  utover høsten, eventuelt til våren igjen. Har aldri drevet dette fiske før, men har et område i nærheten som jeg tror kan gi resultat. 
"Problemet" er at det ligger et eleveutløp midt i området fra et vassdarag med sjørøye, og "alt" fiske er i utgangspunktet forbudt der da området er en "nærmere definert fredningssone" https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2000-04-05-400

§2 sier at "I sjøen utenfor de vassdrag som er nevnt i tabellen nedenfor er alt fiske forbudt innenfor de angitte grenser i perioden fra og med 1. mai til og med 30. september, med unntak av:" 

Vassdraget er nevnt i tabellen med kartreferanser og stedsnavn for fredningsonen. 

Men jeg biter meg merke i at det står "med unntak av" i paragrafen. 

Og unntakene lister opp :-D

- fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre etter de regler som generelt gjelder for sjøområdene i Troms fylke.
- fiske etter saltvannsfisk med stang, håndsnøre og dorg etter de regler som generelt gjelder for sjøområdene i Troms fylke.

 


Betyr dette at jeg kan fiske så mye jeg vil, og når jeg vil innenfor fredningssonen?

Er ikke så rask å løpe lneger så jeg vil gjerne ha dette klarlagt. Og fpr sikkerhetsskyld....etter 30 september...er det da fritt fram uansett?

 

 

 
 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutter siden, Rubjo skrev:

 


Betyr dette at jeg kan fiske så mye jeg vil, og når jeg vil innenfor fredningssonen?
 

 

 

Nei. Den generelle regelen er at det er fredningssone 100meter fra elv/bekkeutløp - og innenfor denne fredningssonen er det forbudt å fiske. Her har jeg sakset fra Fylkesmannen i Troms: Ved fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye kan det kan fiskes hele året, men vær oppmerksom på at i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, må du fiske minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø, eller 100 m fra elveutløpet, dersom grense mellom elv og sjø ikke er fastsatt. (https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Undersider-fiskeforvaltning/Fiske-i-sjo/)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutter siden, havtryta skrev:

 

Nei. Den generelle regelen er at det er fredningssone 100meter fra elv/bekkeutløp - og innenfor denne fredningssonen er det forbudt å fiske. Her har jeg sakset fra Fylkesmannen i Troms: Ved fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye kan det kan fiskes hele året, men vær oppmerksom på at i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, må du fiske minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø, eller 100 m fra elveutløpet, dersom grense mellom elv og sjø ikke er fastsatt. (https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Undersider-fiskeforvaltning/Fiske-i-sjo/)

 

I dette tilfellet er fredningssonen etter tabellen i §2 langt utover 100 meterssonen. 

Betyr dette at jeg likevel har mitt på det tørre om jeg fisker innen for fredningsoenn i tabellen, men likevel utenfor 100 meterssonen?

For å illustrere problemet, på kartbildet ser du fredningsonen ifølge tabellen i paragraf 2 som alt innafor den røde streken mellom Kirkeneset og Årneset. Det tilsier en fredningsone på ca 2 km fra utløpet på hver side av elven.
Den blå streken angir 109 metersonenCapture.PNG.6ecc203b4d30e8a879344c1903b91d89.PNG

Så spørsmålet blir da: kan jeg fiske innefor fredningssonen angitt i tabbellen, så lenge jeg ikke fisker i 100 metersonen?

Edited by Rubjo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, du kan fiske anadrom fisk innenfor fredningssonen med stang og håndsnøre. Men 100-meterssonen gjelder, så den må du holde deg utenfor. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, havtryta skrev:

Ja, du kan fiske anadrom fisk innenfor fredningssonen med stang og håndsnøre. Men 100-meterssonen gjelder, så den må du holde deg utenfor. 

Intet problem. Akkurat der må jeg nesten stå i hagen til folk for å komme til, og det liker jeg ikke noe særlig :-D
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grunnen til at jeg spør er at jeg traff en ganske påståelig herremann (som spurte etter fiskekort) da jeg fisket i vannet elva kommer fra (4-500 meter unna). Han bor tydeligvis i området, og har vist påtatt seg oppgaven som stedets sherif...og bablet så mye om alt som var forbudt og hvor privat vannet var og blah blah....at jeg ikke gadd være der særlig lenge,  selv om jeg hadde alle papirer i orden og jeg fulgte alle regler. Han hadde campingvogna si plassert ved vannet og satt utnefor og fulgte med hver bevegelse jeg gjorde....

Greit å kunne reglene om jeg treffer på han igjen, da slike gjerne lager seg egene regler....han her mente blant annet at poden på 7 år måtte ha statskort! 

Edited by Rubjo

Share this post


Link to post
Share on other sites

I følge lenken under kan de under 18 år fiske uten statskort i anadrome vassdrag, men det kan hende de må betale fiskekort. Det varierer fra elv til elv. Det er laget unntaksordninger for eksempel i elver med spesielt sårbare bestander. Men noen steder kan barn under 16 år fiske gratis forutsatt at de fisker sammen med foresatt som har papirene i orden. Så rådet må vel være å sette seg inn i lokale regler...

https://www.dinside.no/fritid/kan-barn-fiske-gratis-overalt/68539255

Edited by piscator

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this