Jump to content
Fiskersiden

Flere tenker vern.


sarepta
 Share

Recommended Posts

Da NRK i en halv time snakket om hvordan man vil få tilbake torsken i våre områder var det mye snakk om vern. Dessverre er ikke fiskeridirektoratet spesielt interessert i vern når det " går ut over yrkesfiskerne" så  de og ikke fisken skal skjermes. Mest positivt slik jeg ser det er at marinbiolog og ansvarlig for nullfiskeområdet ved Tvedestrand, Even Moland, nevnte Øresund som et område med mye torsk. Et sted hvor alle nevnte og tenkte problemer av uforklarlige grunner ikke har slått til. Nesten en sak for " Åndenes makt". Men det finnes andre steder i landet som heller ikke har mye fisk og hvor man nå vil ha vern. Jeg mistenker at byråkrater både i departement og direktorat helst ikke vil ha vern noe sted for å slippe å se at det, som overalt rundt i verden, virker. Men noen ganger må de gi etter. Synes også tanken på å flytte fisk fra bra områder til dårlige høres spennende ut. Så får vi se hva man ender opp med i Porsanger. Dessverre finnes det ikke regnskap på hvor mye man taper økonomisk og økologisk på bevisst overfiske, men at man her, kontra Øresund har tapt enormt skulle man tro alle skjønte. 

                                                                                                                               

https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/februar/vil-gjenoppbygge-fiskebestandene-i-porsangerfjorden?fbclid=IwAR3Pyg35saNDUsov0awu9dWaq0yuhvK8gVes4tmDjjK8Pmd6ftA8MyZe7CE

Friluftsfjorden! Nei den er ikke død. 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

det er noe merkelig i Norge at næringsvirksomhet er en så hellig ku, faktisk så hellig at man ikke en gang evner å se hva som samfunnet totalt sett er best tjent med. Og da mener jeg også økonomisk. I Oslofjordsaken prioriteres næringsvirksomhet som nærmest må betraktes som å tjene penger på fritiden og som kun gjelder noen få personer, foran interessene til mer enn en million mennesker. Og den økonomien et yrkesfiske i Oslofjorden genererer er minimal sammenliknet med det økonomiske potensialet som ligger i sportsfisket i det samme området. De miljømessige konsekvensene kommer i tillegg. Heldigvis er perspektivet i ferd med å endre seg, og jeg betrakter yrkesfiske i Oslofjorden som en krampetrekning. Når de som driver med dette i dag pensjonerer seg kommer det ingen nye inn. Så fremtiden er faktisk ikke så mørk, uansett hvor bakstreverske norske myndigheter er.

Spørsmålet er om torsken noen gang vil ta seg opp igjen. Det er det ingen garanti for, selv om man freder aldri så mye. Torskebestanden utenfor Canada kollapset i 1992, og har enda ikke tatt seg opp igjen nesten 30 år senere. I dag er bestanden der kommersielt sett utryddet, og biologisk sett kraftig degenerert. Jeg frykter det samme har skjedd i Oslofjorden, og at bestanden ikke klarer å ta seg opp igjen. Og jeg er heller ikke så overbevist om at det å sette ut torsk vil hjelpe nevneverdig, selv om jeg naturligvis kan ta feil...

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Even Moland sa på en konferanse at man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at det blir mer og større fisk i et nullfiskeområde som det i Tvedestrand,, og det er godt dokumentert at slike områder avgir fisk og skalldyr til områdene rundt. Derimot har jeg ikke klart å finne noen som kan vise til dokumentasjon på at det overalt er mest lønnsomt å tråle rekene kontra det å la fisken spise dem. Såvidt jeg har skjønt skal det fortsatt være lov å tråle reker i indre deler av fjorden  uten bruk av rist. Det sier alt om " forvaltningen".  Jeg tror dessverre at det vil dukke opp nye yrkesfiskere når de gamle legger inn årene.  Vi får være optimister for fiskerne i Oslo havfiskeklubb som for lengst har vedtatt å sette all torsk tilbake opplever at det de får mest av ved Drøbak er torsk. Håper flere kan skrive om vern. Hvor effektivt det er og hvor store verdier det er i sportsfisket i et så tett befolket område, der økonomi og økologi går glimrende sammen. Rettferdig fordeling bør heller ikke bare få være flotte ord for festtaler. 

Link to comment
Share on other sites

Apropos torsk i Canada. Morsaprosjektet handlet om utfisking av Vansjø i Østfold og medførte at store deler av bestanden av større gjedde, gjørs, lake og abbor ble fisket ut over 2-3 sesonger, helt bevisst. Man antok at bestandene vill gå tilbake til utgangspunktet på sikt, men det har de ikke gjort enda og det må være 15-20 år siden nå. I Vansjø var gjedde den dominerende rovfisken, i dag er det gjørs. Lake var en ganske vanlig fisk å få, i dag er den en sjeldenhet. Så selv i et ganske begrenset system hadde en kortvarig utfisking enorme konsekvenser og har forrykket den tidligere «normalen» for både rovfisk og byttefisk.

Å tro at vi har noen som helst ide om hva flere tiår med overfiske vil medføre i et så stort og komplekst system som Oslofjorden må kalles ønsketenkning. Jeg er veldig spent på hva årene fremover vil bringe.

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, erik skrev:

Apropos torsk i Canada. Morsaprosjektet handlet om utfisking av Vansjø i Østfold og medførte at store deler av bestanden av større gjedde, gjørs, lake og abbor ble fisket ut over 2-3 sesonger, helt bevisst. Man antok at bestandene vill gå tilbake til utgangspunktet på sikt, men det har de ikke gjort enda og det må være 15-20 år siden nå. I Vansjø var gjedde den dominerende rovfisken, i dag er det gjørs. Lake var en ganske vanlig fisk å få, i dag er den en sjeldenhet. Så selv i et ganske begrenset system hadde en kortvarig utfisking enorme konsekvenser og har forrykket den tidligere «normalen» for både rovfisk og byttefisk.

Å tro at vi har noen som helst ide om hva flere tiår med overfiske vil medføre i et så stort og komplekst system som Oslofjorden må kalles ønsketenkning. Jeg er veldig spent på hva årene fremover vil bringe.

hva flere tiår med overfiske medfører vet vi med stor sikkerhet; det er det både erfaringsbasert kunnskap og teoretisk vitenskapelig kunnskap om. Det fører nesten uten unntak til at bestandene svekkes så mye at de sliter alvorlig med å ta seg opp igjen.

Ideen med utfiskingen i Vansjø var basert på forvaltning av en del hypertrofe (ekstremt næringsrike og grumsete) vann noen steder i Europa. I noen små, grunne og ekstremt næringsrike vann observerte mann at små predatorer beskatter tette bestander av små karpefisk bedre enn de store predatorene. Og ved siden av næringstilførsel fra jordbruk og andre kilder opp gjennom historien, er små karpefisk den mest negative faktoren for vannkvalitet, siden de spiser opp det dyreplanktonet som begrenser algeveksten. Derfor tok man ut mest mulig av de store rovfiskene i Vansjø; og ja, resultatet ble altså masse små rovfisk, og da særlig gjørs. Men har de beskattet karpefiskene så mye at vannkvaliteten har blitt bedre? Jeg kjenner ikke forholdene i Vansjø i dag i detalj, men som fiskevann betraktet er vel Vansjø i dag dårlig sammenliknet med det vi hadde for 30-40 år siden? 

I Gjersjøen valgte man en litt annen strategi, da man hadde den tilsvarende utfordringen på slutten av 1970-tallet. Man satte ut passende store og fiskespisende gjørs, og lot de store gjeddene og abborene være. Det virket mye bedre; morten forsvant fra de frie vannmassene; dyreplanktonet der tok seg opp, algene forsvant, og Gjersjøen har i dag flott vannkvalitet, og brukbar fiskebestand. Jeg tror at grunnen til at den strategien de har lykkes med i noen ekstremt næringsrike vann sørover i Europa, ikke fungerer i Norge er tredelt; de norske vannene er ikke hypertrofe, de er moderat næringsrike. I tillegg er de norske vannene både for store og dype. Denne strategien fungerer best i grunne vann. Og uansett virker det å ta ut all den attraktive fisken i et vann som ren idioti sett fra et sportsfiskeperspektiv...

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.