Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021


 Share

Recommended Posts

Mindre fisk i elvane Røssåga og Saltdalsvassdraget gjer at dei ikkje blir foreslått opna for laksefiske frå i år.

Elles få endringar i laksefisket.

 

Miljødirektoratet:

Vil stoppe laksefisket i to store elvar frå i år

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/februar-2023/vil-stoppe-laksefisket-i-to-store-elver-fra-i-ar/

 

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

 

Miljødirektoratet:

Høring - Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/februar-2023/forslag-om-endringer-i-bestemmelser-for-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

 

 

Dokumentene

 

"Høringsnotat - Forslag om endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag",

"Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen" og

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag"

 

kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Norge og Finland foreslår å videreføre forbudet mot laksefiske i Tanavassdraget i 2023.

Det foreslås også å legge til rette for et mer effektivt fiske av pukkellaks fra Tana, samt mindre utvidelser i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye.

Forslagene sendes nå på høring.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Foreslår fortsatt stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tanavassdraget/id2965449/

 

 

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norsk del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-fiskeregler-for-tanavassdraget-i-2023/id2964416/

 

"Resultat av høringen",

"Høringsbrev",

"Høringsnotat",

"Høringsinstanser" og

"Høringssvar"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Regjeringen forventer et rekordstort innrykk av pukkellaks i år.

Regjeringen foreslår derfor et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark for sesongen 2023.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Foreslår målrettet sjøfiske etter pukkellaks i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-malrettet-sjofiske-etter-pukkellaks-i-2023/id2966943/

 

 

Miljødirektoratet har på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sendt eit forslag om målretta fiske av pukkellaks i sjø i år ut på høyring.

 

Miljødirektoratet:

Høyring på reglar om fiske av pukkellaks i sjø

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/mars-2023/hoyring-pa-reglar-om-fiske-av-pukkellaksi-sjo/

 

Miljødirektoratet sitt "Notat - Uttak av pukkellaks i sjø" kan du lese her.

 

 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring et forslag til ny forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

 

Miljødirektoratet:

Høring - Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/mars-2023/forslag-om-ny-forskrift-for-fiske-etter-pukkellaks-i-sjoen-i-finnmark-i-2023-og-endringer-i-forskrift-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjoen/

 

 

Dokumentene

 

Brev fra Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet: "Oppdrag – målrettet fiske etter pukkellaks i sjø",

"Høringsnotat - Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen",

"Forslag til forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023" og

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Den 8.3.2023 at 6.59, Glalaksen skrev:

Norge og Finland foreslår å videreføre forbudet mot laksefiske i Tanavassdraget i 2023.

Det foreslås også å legge til rette for et mer effektivt fiske av pukkellaks fra Tana, samt mindre utvidelser i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye.

Forslagene sendes nå på høring.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Foreslår fortsatt stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tanavassdraget/id2965449/

 

 

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norsk del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-fiskeregler-for-tanavassdraget-i-2023/id2964416/

 

"Resultat av høringen",

"Høringsbrev",

"Høringsnotat",

"Høringsinstanser" og

"Høringssvar"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

 

 

Klima og miljødepartementet har vedtatt ikke å åpne for laksefiske i Tanavassdraget i 2023.

Dette blir tredje år på rad uten laksefiske i vassdraget.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Tanalaksen fredes også i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-sidtanalaksen-fredes-ogsa-i-2023e/id2970833/

 

"Resultat av høringen" og "Høringssvar" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...
Den 18.3.2023 at 6.30, Glalaksen skrev:

Regjeringen forventer et rekordstort innrykk av pukkellaks i år.

Regjeringen foreslår derfor et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark for sesongen 2023.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Foreslår målrettet sjøfiske etter pukkellaks i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-malrettet-sjofiske-etter-pukkellaks-i-2023/id2966943/

 

 

Miljødirektoratet har på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sendt eit forslag om målretta fiske av pukkellaks i sjø i år ut på høyring.

 

Miljødirektoratet:

Høyring på reglar om fiske av pukkellaks i sjø

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/mars-2023/hoyring-pa-reglar-om-fiske-av-pukkellaksi-sjo/

 

Miljødirektoratet sitt "Notat - Uttak av pukkellaks i sjø" kan du lese her.

 

 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring et forslag til ny forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

 

Miljødirektoratet:

Høring - Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/mars-2023/forslag-om-ny-forskrift-for-fiske-etter-pukkellaks-i-sjoen-i-finnmark-i-2023-og-endringer-i-forskrift-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjoen/

 

 

Dokumentene

 

Brev fra Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet: "Oppdrag – målrettet fiske etter pukkellaks i sjø",

"Høringsnotat - Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen",

"Forslag til forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023" og

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

 

 

- Regjeringen viderefører det ordinære sjølaksefisket i Finnmark i 2023, og legger bort høringsforslaget om et målrettet uttak av pukkellaks.

Det vil likevel bli fanget en god del pukkellaks i sjø gjennom det ordinære sjølaksefisket, og hovedinnsatsen mot pukkellaks vil være i elvene.

Vi har kommet frem til dette etter et godt og konstruktivt konsultasjonsmøte med Sametinget i dag, fredag, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (A).

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Ordinært sjølaksefiske i Finnmark i 2023, med pukkellaks som bifangst

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ordinart-sjolaksefiske-i-finnmark-i-2023-med-pukkellaks-som-bifangst/id2974635/

 

"Høringssvar" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

Den 15.3.2021 at 11.35, fiske2342 skrev:

Hei,

Hvor jeg bor er Sjøørreten fredet (Nordmøre) og det synes jeg er helt ok gitt situasjonen. Men, jeg vil da gjerne fiske etter torsk, lyr etc med fluestang.

Slik jeg leser reglene og basert på folks generelle oppfatning av fluefiskere ser jeg at redskapen jeg da ville brukt er best egnet / mest brukt til SØ fiske og at evt oppsyn lett vile antatt at jeg er på jakt etter de.

Fluevalg torsk vs ørret er veldig likt bortsett fra kanskje litt større tyngre fiskeimitasjoner for torsk og spesilelt lyren. Men rekefluer, vaskebjørn, jiggy etc er gode torskefluer. Fiskeplasser er mye det samme, men litt mindre brakkvann, mer utpå nessene selv ved kaldt vann for torsk/lyren.

Hva synes folk? Burde man legge bort fluestanga helt eller er det ok å jakte andre arter selv om man såklart har faren for å få på SØ slengere? Kanskje spesielt nå rundt påsketider..

 

Litt overrasket hvis du får mengder av sjøørrett i fjorden hvor enn det måtte være, så sant du ikke fisker med garn.

Tror ikke du risikerer rettstatens oppmerksomhet uansett bror, så sant ingen lokale har noe imot det du gjør.

Fisker du med garn ber du om trøbbel, hvis du fisker med stang så får du være i fred - bror.

Edited by sjøsprøyt
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Den 16.2.2023 at 7.04, Glalaksen skrev:

Mindre fisk i elvane Røssåga og Saltdalsvassdraget gjer at dei ikkje blir foreslått opna for laksefiske frå i år.

Elles få endringar i laksefisket.

 

Miljødirektoratet:

Vil stoppe laksefisket i to store elvar frå i år

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/februar-2023/vil-stoppe-laksefisket-i-to-store-elver-fra-i-ar/

 

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

 

Miljødirektoratet:

Høring - Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/februar-2023/forslag-om-endringer-i-bestemmelser-for-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

 

 

Dokumentene

 

"Høringsnotat - Forslag om endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag",

"Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen" og

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag"

 

kan du laste ned på siden det linkes til.

 

 

 

14 tidlegare stengde elvar blir opna for fiske i år.

Det blir framleis ikkje opna for laksefiske i sjø utanfor Tanavassdraget.

 

Miljødirektoratet:

Nye laksefiske-reglar i 22 elvar og to sjøregionar

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/mai-2023/nye-laksefiske-reglar-i-22-elvar-og-to-sjoregionar/

 

"Høringssvar" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Det blir ikkje innført ekstraordinære reguleringar i laksefisket i år, sjølv om det er lite som tyder på at det blir eit spesielt godt lakseår.

 

Miljødirektoratet:

Ingen spesielle tiltak i årets laksefiske

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/juli-2023/ingen-spesielle-tiltak-i-arets-laksefiske/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endrede fiskeregler for Tanavassdraget for perioden 2024 - 2031.

Fiskereglene inneholder nye regler om laksefisket, om fisket etter andre arter og regler som skal legge til rette for videreføring av tradisjonell kunnskap.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Fiskeregler for Tanavassdraget 2024 - 2031: Mer bærekraftig regulering av laksefisket

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fiskeregler-for-tanavassdraget-2024-2031-mer-barekraftig-regulering-av-laksefisket/id2987526/

 

 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget.

Endringene skal gjelde for perioden 2024 - 2031.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring - Forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-fiskereglene-for-tanavassdraget/id2986191/

 

"Resultat av høringen"

"Høringsbrev",

"Høringsnotat",

"Høringsinstanser" og

"Høringssvar"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
Den 30.8.2023 at 6.34, Glalaksen skrev:

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endrede fiskeregler for Tanavassdraget for perioden 2024 - 2031.

Fiskereglene inneholder nye regler om laksefisket, om fisket etter andre arter og regler som skal legge til rette for videreføring av tradisjonell kunnskap.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Fiskeregler for Tanavassdraget 2024 - 2031: Mer bærekraftig regulering av laksefisket

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fiskeregler-for-tanavassdraget-2024-2031-mer-barekraftig-regulering-av-laksefisket/id2987526/

 

 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget.

Endringene skal gjelde for perioden 2024 - 2031.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring - Forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-fiskereglene-for-tanavassdraget/id2986191/

 

"Resultat av høringen"

"Høringsbrev",

"Høringsnotat",

"Høringsinstanser" og

"Høringssvar"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

 

 

Norge og Finland har i dag undertegnet nye fiskeregler for Tanavassdraget.

Fiskereglene skal gjelde på Tanavassdragets grenseelvstrekning og vil erstatte fiskereglene som ble tatt inn i Tanaavtalen i 2016.

Fiskereglene vil tre i kraft i mai.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Enighet om nye fiskeregler for Tanavassdraget

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-om-nye-fiskeregler-for-tanavassdraget/id3020358/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Miljødirektoratet foreslår at 12 vassdrag som i dag er opne for laksefiske ikkje blir opna i 2024.

Sju nye vassdrag blir foreslått opna.

 

Miljødirektoratet:

Vil stanse laksefiske der det manglar fangstrapport

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2024/februar-2024/vil-stanse-laksefisket-der-det-ikkje-blir-rapportert-fangst/

 

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

 

Miljødirektoratet:

Høring - Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link:

https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/2914

 

Dokumentene

 

"Høringsnotat - Forslag om endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag",

"Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag" og

"Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen"

 

kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Posted (edited)

Nye forskrifter for fisket i Tanavassdraget er nå lagt ut på høring.

Det foreslås at laksefisket i større grad enn tidligere reguleres etter hver bestands høstbare overskudd, og at lokale rettighetshavere prioriteres når fisket kan åpnes.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Åpner ikke for laksefiske i Tanavassdraget i 2024

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-ikke-for-laksefiske-i-tanavassdraget-i-2024/id3034352/

 

 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til nye forskrifter om fisket i de norske områdene av Tanavassdraget.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring om nye fiskeforskrifter for Tanavassdraget

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-nye-fiskeforskrifter-for-tanavassdraget/id3031893/

 

"Resultat av høringen",

"Høringsbrev",

"Høringsnotat",

"Høringsinstanser" og

"Høringssvar"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Den 14.4.2024 at 7.07, Glalaksen skrev:

Nye forskrifter for fisket i Tanavassdraget er nå lagt ut på høring.

Det foreslås at laksefisket i større grad enn tidligere reguleres etter hver bestands høstbare overskudd, og at lokale rettighetshavere prioriteres når fisket kan åpnes.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Åpner ikke for laksefiske i Tanavassdraget i 2024

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-ikke-for-laksefiske-i-tanavassdraget-i-2024/id3034352/

 

 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til nye forskrifter om fisket i de norske områdene av Tanavassdraget.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring om nye fiskeforskrifter for Tanavassdraget

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-nye-fiskeforskrifter-for-tanavassdraget/id3031893/

 

"Resultat av høringen",

"Høringsbrev",

"Høringsnotat",

"Høringsinstanser" og

"Høringssvar"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

 

 

Klima- og miljødepartementet har vedtatt å ikke åpne for laksefiske i 2024.

Fisket etter andre arter vil bli videreført slik det har blitt praktisert de siste årene.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Nye forskrifter fastsatt – Ikke laksefiske i Tanavassdraget i 2024

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-ikke-for-laksefiske-i-tanavassdraget-i-20242/id3038253/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.