Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021


 Share

Recommended Posts

Mindre fisk i elvane Røssåga og Saltdalsvassdraget gjer at dei ikkje blir foreslått opna for laksefiske frå i år.

Elles få endringar i laksefisket.

 

Miljødirektoratet:

Vil stoppe laksefisket i to store elvar frå i år

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/februar-2023/vil-stoppe-laksefisket-i-to-store-elver-fra-i-ar/

 

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

 

Miljødirektoratet:

Høring - Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/februar-2023/forslag-om-endringer-i-bestemmelser-for-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

 

 

Dokumentene

 

"Høringsnotat - Forslag om endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag",

"Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen" og

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag"

 

kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Norge og Finland foreslår å videreføre forbudet mot laksefiske i Tanavassdraget i 2023.

Det foreslås også å legge til rette for et mer effektivt fiske av pukkellaks fra Tana, samt mindre utvidelser i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye.

Forslagene sendes nå på høring.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Foreslår fortsatt stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tanavassdraget/id2965449/

 

 

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norsk del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-fiskeregler-for-tanavassdraget-i-2023/id2964416/

 

 

Dokumentene

 

"Høringsbrev",

"Forslag til endringer i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget",

Utkast til "Forskrift om endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget" og 

"Høringsinstanser"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Posted (edited)

Regjeringen forventer et rekordstort innrykk av pukkellaks i år.

Regjeringen foreslår derfor et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark for sesongen 2023.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Foreslår målrettet sjøfiske etter pukkellaks i 2023

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-malrettet-sjofiske-etter-pukkellaks-i-2023/id2966943/

 

 

Miljødirektoratet har på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sendt eit forslag om målretta fiske av pukkellaks i sjø i år ut på høyring.

 

Miljødirektoratet:

Høyring på reglar om fiske av pukkellaks i sjø

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/mars-2023/hoyring-pa-reglar-om-fiske-av-pukkellaksi-sjo/

 

Miljødirektoratet sitt "Notat - Uttak av pukkellaks i sjø" kan du lese her.

 

 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring et forslag til ny forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

 

Miljødirektoratet:

Høring - Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/mars-2023/forslag-om-ny-forskrift-for-fiske-etter-pukkellaks-i-sjoen-i-finnmark-i-2023-og-endringer-i-forskrift-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjoen/

 

 

Dokumentene

 

Brev fra Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet: "Oppdrag – målrettet fiske etter pukkellaks i sjø",

"Høringsnotat - Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen",

"Forslag til forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023" og

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen"

 

finner du nederst på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.