Regnbueørret - Oppdrett av en fremmed art i Kongeriket Norge


Recommended Posts

Artsdatabanken

 

 

Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

Link:

https://artsdatabanken.no/Taxon/Oncorhynchus mykiss/42669

 

Du kan lese om Regnbueørret i Artsdatabanken sin artikkel "Regnbueørret - Høy risiko".

 

Mer informasjon om Regnbueørret finner du i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin temarapport "Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen" (sammendrag sidene 5 - 6 og sidene 27 - 38).

 

Regnbueørret er langtidsvert for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe du kan lese om i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin artikkel "Lakseparasitten Gyrodactylus salaris".

 

En oversikt over oppdrett av Regnbueørret i sjø langs kysten av Kongeriket Norge finner du i Fiskeridirektoratet sin "Biomassestatistikk".

 

Link to post
Share on other sites

med alt fokuset på fremmede arter, og hvilke trussel slike utgjør for det biologiske mangfoldet, er det et paradoks at man tillater å bruke en fremmed art som regnbueørret i oppdrett. Særlig fordi denne arten faglig sett er vurdert som en høyrisikoart. For alle vet jo at statistisk sett vil fisk rømme fra oppdrett, og det har skjedd mange ganger. Dette lukter det dobbeltmoral av lang vei. Et annet eksempel er minkoppdrett. Dette er riktignok en aktivitet som etter hvert skal avvikles, ikke på grunn av at minken utgjør en trussel for det biologiske mangfoldet, men av dyrevernhensyn. Jeg har ikke sansen for å holde dyr i bur, men enda verre er den ugagn mink har gjort mot norsk natur etter at arten ble introdusert her, i form av rømminger fra pelsfarmer. Hvis norske myndigheter skal få full troverdighet i kampen mot fremmede arter, bør de bli mye mer konsekvente. Det verste er jo at man ofte forsøker å bekjempe naturlig spredning (som er en del av naturens gang), mens man tillater innførsel av kommersielt viktige, men farlige arter...

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Den 8.9.2020 at 5.32, Glalaksen skrev:

Artsdatabanken

 

 

Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

Link:

https://artsdatabanken.no/Taxon/Oncorhynchus mykiss/42669

 

Du kan lese om Regnbueørret i Artsdatabanken sin artikkel "Regnbueørret - Høy risiko".

 

Mer informasjon om Regnbueørret finner du i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin temarapport "Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen" (sammendrag sidene 5 - 6 og sidene 27 - 38).

 

Regnbueørret er langtidsvert for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe du kan lese om i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin artikkel "Lakseparasitten Gyrodactylus salaris".

 

En oversikt over oppdrett av Regnbueørret i sjø langs kysten av Kongeriket Norge finner du i Fiskeridirektoratet sin "Biomassestatistikk".

 

 

 

Vurder den norske oppdrettsindustrien sin oppdrett av den fremmede arten Regnbueørret i sjø langs kysten av Kongeriket Norge i lys av det Ellen Hambro (direktør for Miljødirektoratet) sier i innledningen til presentasjonen av risikovurderingen vedrørende den fremmede arten pukkellaks fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som du kan se nedenfor.

 

Opptak av

 

Pukkellaksseminar 15. januar 2020

 

Link (Ellen Hambro sin innledning - første 5 minutt av sendingen):

https://vimeo.com/event/20546/videos/384957180

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Les også:

 

Regjeringen Solberg:

Bekjempelse av fremmede skadelige organismer - Tiltaksplan 2020-2025

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77065-regjeringen-solberg-bekjempelse-av-fremmede-skadelige-organismer-tiltaksplan-2020-2025/

 

 Fremmede skadelige organismer

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...