Jump to content
Fiskersiden

Regnbueørret - Oppdrett av en fremmed art i Kongeriket Norge


Recommended Posts

Artsdatabanken

 

 

Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

Link:

https://artsdatabanken.no/Taxon/Oncorhynchus mykiss/42669

 

Du kan lese om Regnbueørret i Artsdatabanken sin artikkel "Regnbueørret - Høy risiko".

 

Mer informasjon om Regnbueørret finner du i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin temarapport "Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen" (sammendrag sidene 5 - 6 og sidene 27 - 38).

 

Regnbueørret er langtidsvert for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe du kan lese om i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin artikkel "Lakseparasitten Gyrodactylus salaris".

 

En oversikt over oppdrett av Regnbueørret i sjø langs kysten av Kongeriket Norge finner du i Fiskeridirektoratet sin "Biomassestatistikk".

 

NB:

På "stammespråket" til oppdrettsmafiasyndikatet Norges Sjømatråd AS (heleid av den norske stat v/Regjeringen Solberg v/Nærings- og fiskeridepartementet) og resten av den norske oppdrettsmafiaen kalles den fremmede arten regnbueørret for fjordørret.

 

Edited by Glalaksen
Fikset link.
Link to post
Share on other sites

med alt fokuset på fremmede arter, og hvilke trussel slike utgjør for det biologiske mangfoldet, er det et paradoks at man tillater å bruke en fremmed art som regnbueørret i oppdrett. Særlig fordi denne arten faglig sett er vurdert som en høyrisikoart. For alle vet jo at statistisk sett vil fisk rømme fra oppdrett, og det har skjedd mange ganger. Dette lukter det dobbeltmoral av lang vei. Et annet eksempel er minkoppdrett. Dette er riktignok en aktivitet som etter hvert skal avvikles, ikke på grunn av at minken utgjør en trussel for det biologiske mangfoldet, men av dyrevernhensyn. Jeg har ikke sansen for å holde dyr i bur, men enda verre er den ugagn mink har gjort mot norsk natur etter at arten ble introdusert her, i form av rømminger fra pelsfarmer. Hvis norske myndigheter skal få full troverdighet i kampen mot fremmede arter, bør de bli mye mer konsekvente. Det verste er jo at man ofte forsøker å bekjempe naturlig spredning (som er en del av naturens gang), mens man tillater innførsel av kommersielt viktige, men farlige arter...

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Den 8.9.2020 at 5.32, Glalaksen skrev:

Artsdatabanken

 

 

Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

Link:

https://artsdatabanken.no/Taxon/Oncorhynchus mykiss/42669

 

Du kan lese om Regnbueørret i Artsdatabanken sin artikkel "Regnbueørret - Høy risiko".

 

Mer informasjon om Regnbueørret finner du i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin temarapport "Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen" (sammendrag sidene 5 - 6 og sidene 27 - 38).

 

Regnbueørret er langtidsvert for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe du kan lese om i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin artikkel "Lakseparasitten Gyrodactylus salaris".

 

En oversikt over oppdrett av Regnbueørret i sjø langs kysten av Kongeriket Norge finner du i Fiskeridirektoratet sin "Biomassestatistikk".

 

 

 

Vurder den norske oppdrettsindustrien sin oppdrett av den fremmede arten Regnbueørret i sjø langs kysten av Kongeriket Norge i lys av det Ellen Hambro (direktør for Miljødirektoratet) sier i innledningen til presentasjonen av risikovurderingen vedrørende den fremmede arten pukkellaks fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som du kan se nedenfor.

 

Opptak av

 

Pukkellaksseminar 15. januar 2020

 

Link (Ellen Hambro sin innledning - første 5 minutt av sendingen):

https://vimeo.com/event/20546/videos/384957180

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Stillehavslaks er en fiskeslekt i laksefamilien.

 

Store norske leksikon:

Stillehavslaks

 

Link:

https://snl.no/stillehavslaks

 

 

Regnbueørret er en fiskeart i laksefamilien.

Den tilhører en slekt som kalles stillehavslaks (Oncorhynchus), og har en biologi som likner mye på vår mer kjente ørret.

 

Store norske leksikon:

Stillehavslaks - Regnbueørret

 

Link:

https://snl.no/regnbueørret

 

* Regnbueørret

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Den 8.9.2020 at 5.32, Glalaksen skrev:

 

En oversikt over oppdrett av Regnbueørret i sjø langs kysten av Kongeriket Norge finner du i Fiskeridirektoratet sin "Biomassestatistikk".

 

 

 

"As a part of Hofseths sustainability program ASC certification was a logical choice to move forward with. ASC has in a short period of time become a highly respected standard world wide and goes hand in hand with Hofseths vision to deliver the best rainbow trout in the market."

 

 

Hofseth Aqua AS (tidligere Fjordlaks Aqua AS) oppdretter den fremmede arten regnbueørret i Storfjorden og Norddalsfjorden (en sidearm til Storfjorden) på Sunnmøre (oversikt over lokaliteter).

 

Storfjorden på Sunnmøre (med sidearmer og -greiner).

Norddalsfjorden på Sunnmøre.

 

BarentsWatch - menyvalg Fiskehelse.

Yggdrasil - Fiskeridirektoratet

 

Edited by Glalaksen
Fikset link.
Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Den 19.10.2020 at 19.17, Glalaksen skrev:

 

 

"As a part of Hofseths sustainability program ASC certification was a logical choice to move forward with. ASC has in a short period of time become a highly respected standard world wide and goes hand in hand with Hofseths vision to deliver the best rainbow trout in the market."

 

 

Hofseth Aqua AS (tidligere Fjordlaks Aqua AS) oppdretter den fremmede arten regnbueørret i Storfjorden og Norddalsfjorden (en sidearm til Storfjorden) på Sunnmøre (oversikt over lokaliteter).

 

Storfjorden på Sunnmøre (med sidearmer og -greiner).

Norddalsfjorden på Sunnmøre.

 

BarentsWatch - menyvalg Fiskehelse.

Yggdrasil - Fiskeridirektoratet

 

 

 

På "stammespråket" til oppdrettstrollfabrikken Hofseth Aqua AS og resten av den norske oppdrettsmafiaen kalles den fremmede arten regnbueørret for fjordørret.

 

"Fjord Trout 

Born in lakes and rivers, this remarkably adaptable trout manages to thrive in the ocean as well.

Here, in between the steep cliffs, the fjord trout thrives."

 

#DenNorskeOppdrettsMafiaen

 

Edited by Glalaksen
Fikset link.
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Den 19.10.2020 at 19.17, Glalaksen skrev:

 

 

"As a part of Hofseths sustainability program ASC certification was a logical choice to move forward with. ASC has in a short period of time become a highly respected standard world wide and goes hand in hand with Hofseths vision to deliver the best rainbow trout in the market."

 

 

Hofseth Aqua AS (tidligere Fjordlaks Aqua AS) oppdretter den fremmede arten regnbueørret i Storfjorden og Norddalsfjorden (en sidearm til Storfjorden) på Sunnmøre (oversikt over lokaliteter).

 

Storfjorden på Sunnmøre (med sidearmer og -greiner).

Norddalsfjorden på Sunnmøre.

 

BarentsWatch - menyvalg Fiskehelse.

Yggdrasil - Fiskeridirektoratet

 

 

 

Hvordan kan WWF (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå") ASC-sertifisere Hofseth Aqua AS sin oppdrett av den fremmede arten regnbueørret i sjø?

 

Til orientering:

 

Aquaculture Stewardship Council (ASC): Partners and supporters

 

#DenNorskeOppdrettsMafiaen

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.