Jump to content
Fiskersiden

Nå FORBUD mot C&R


ford prefect
 Share

Recommended Posts

Her er eit brev

Essensen i brevet:

Bruk av gjenutsetting i de kommende reguleringene i laksefisket.

Det vises til direktoratets retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk

utsendt 11. oktober 2007, og til senere kontakter om saken.

Etter drøftinger med Fiskeri- og kystdepartementet som ansvarlig myndighet for dyrehelse og

dyrevelferd hos fisk er det bestemt at det i 2008 ikke skal åpnes for økt omfang av

gjenutsetting i elvefisket etter anadrome laksefisk. I vassdrag hvor det legges opp til å

redusere beskatningstrykket på anadrom laksefisk må derfor alternative reguleringsformer

benyttes i inneværende år.

Med hilsen

Torkel Ramberg (e.f.)

ekspedisjonssjef

Helge Lorentzen

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi: Fiskeri- og kystdepartementet

Edited by Chironomus
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

har nå sett denne nyhetssendingen på nytt igjen, det nevnes ingenting om at det er i regulerings tiltakene dette ikke er tillatt, det nevnes kun et forbud mot å gjennutsette fanget laks i Norske lakselver.

Hun dama sa også veldig bastant at det at fisk kan føle både smerte og frykt er klart dokumentert i dag.

Leder i norske lakselver sa også at de på dette grunnlaget frykter kortere sesong grunnet denne regelen.

Nå vet ikke jeg hvilken journalistikk dem driver , men ofte vrir dem på saker og ting for å få det til å virke mere dramatiskenn det det er, så her vil jeg gjerne se ett skriv av helt nyere dato før jeg starter å halshugge noen. men skeptisk, ja fytte rakern det er jeg

Link to comment
Share on other sites

Og forskjellen på LB diskusjonen er?

Opprett gjerne en ny tråd, men hvorfor mener dere at denne loven kan brytes, men ikke LB-loven?

Hæ? har jeg sagt noe om at man skal bryte loven? Og hva har dette med konkurranser å gjøre, slik LB diskusjonen går på?

Her er eit brev

Essensen i brevet:

Bruk av gjenutsetting i de kommende reguleringene i laksefisket.

Det vises til direktoratets retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk

utsendt 11. oktober 2007, og til senere kontakter om saken.

Etter drøftinger med Fiskeri- og kystdepartementet som ansvarlig myndighet for dyrehelse og

dyrevelferd hos fisk er det bestemt at det i 2008 ikke skal åpnes for økt omfang av

gjenutsetting i elvefisket etter anadrome laksefisk. I vassdrag hvor det legges opp til å

redusere beskatningstrykket på anadrom laksefisk må derfor alternative reguleringsformer

benyttes i inneværende år.

Med hilsen

Torkel Ramberg (e.f.)

ekspedisjonssjef

Helge Lorentzen

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi: Fiskeri- og kystdepartementet

Mmmm-var vel det jeg fant ut også-C&R skal ikke brukes som forvaltning, men forbys ikke. Dvs ingen endringer fra dagens situasjon egentlig. Det tillates ikke rent C&R fiske men C&R innenfor kvoter/regler tillates som før.

Link to comment
Share on other sites

Hvis dette, som det skrives, kun gjelder laks og ørret så skurrer det.

Venter i spenning på den skriftlige offentlige uttalelsen.

Forøvrig er jeg motstander av C&R i den grad det brukes til å forlyste seg på fiskens lidelse.

Men hvis det er slik at en får en utilsiktet rugg og ønsker å slippe den ut er jeg tilhenger.

Men hvis så er at karpefisket kan fortsette som det praktiseres idag, mens laksefisket ikke skal kunne gjøre det samme, vel, da er det bare å drite i hele reglen etter mitt syn.

Link to comment
Share on other sites

Hæ? har jeg sagt noe om at man skal bryte loven? Og hva har dette med konkurranser å gjøre, slik LB diskusjonen går på?

Nei, det har du ike sagt, men uttrykk som "makan til tullball" indikerer at du ikke er for loven og flere har allerede nevnt at de vil bryte loven. (Og det er her mitt utrente øye, ser en aldri så liten kopling.)

Link to comment
Share on other sites

Nei, det har du ike sagt, men uttrykk som "makan til tullball" indikerer at du ikke er for loven og flere har allerede nevnt at de vil bryte loven. (Og det er her mitt utrente øye, ser en aldri så liten kopling.)

Kan dere fortsette den debatten i en egen tråd?

Link to comment
Share on other sites

Hæ? har jeg sagt noe om at man skal bryte loven? Og hva har dette med konkurranser å gjøre, slik LB diskusjonen går på?

Nå gikk vel LB diskusjonen vel så mye på bruk av LB generelt og forbudet mot dette, som å delta i konkurranser med LB-fanget fisk. Det ene er jo forutsetningen for det andre, for å si det sånn.

C&R skal ikke brukes som forvaltning, men forbys ikke. Dvs ingen endringer fra dagens situasjon egentlig. Det tillates ikke rent C&R fiske men C&R innenfor kvoter/regler tillates som før.

Nettopp; ingen pålegges å drepe fisken sin. Men det blir forbudt å pålegge noen å sette den tilbake, og dermed bruke C&R som aktivt forvaltningsgrep. En ordning man kanskje kan leve med i en lakseelv, uansett hvor misforstått det kan fortone seg, men naturligvis prinsippielt håpløst i forhold til arter som er uaktuelle som matfisk.

Link to comment
Share on other sites

Nå gikk vel LB diskusjonen vel så mye på bruk av LB generelt og forbudet mot dette, som å delta i konkurranser med LB-fanget fisk. Det ene er jo forutsetningen for det andre, for å si det sånn.

Det var ikke utgangspunktet for debatten, det var det du og Hoffa m.fl. gjorde den til ;) Men nok om det, det er en annen tråd.

Nettopp; ingen pålegges å drepe fisken sin. Men det blir forbudt å pålegge noen å sette den tilbake, og dermed bruke C&R som aktivt forvaltningsgrep. En ordning man kanskje kan leve med i en lakseelv, uansett hvor misforstått det kan fortone seg, men naturligvis prinsippielt håpløst i forhold til arter som er uaktuelle som matfisk.

Dette gjelder vel kun laksefisk? Slik jeg tolker det kan c&r på karpefisk fortsette som før, det kan det på laks&sø også-men der legges det føringer på at det ikke skal legges opp til økt/rent C&R fiske.

Link to comment
Share on other sites

Forøvrig er jeg motstander av C&R i den grad det brukes til å forlyste seg på fiskens lidelse.

Men hvis det er slik at en får en utilsiktet rugg og ønsker å slippe den ut er jeg tilhenger.

Men hvis så er at karpefisket kan fortsette som det praktiseres idag, mens laksefisket ikke skal kunne gjøre det samme, vel, da er det bare å drite i hele reglen etter mitt syn.

Og du fortsetter å lure deg selv ser jeg. Du forlyster deg akkurat like mye på fiskens lidelse som den mest ensporede C&R fantasten. I den grad fisken lider da. Det fins vel fortsatt ikke særlig mye dokumentasjon som kan bekrefte dette. Og for øvriog er jeg enig i at så lenge myndighetene har de holdningene de har, så er det faktisk en naturlig konsekvens at folk driter i regelen, og praktiserer fisket slik de finner det hensiktsmessig, basert på sunn fornuft snarere enn udokumenterte dogmer.

Dette gjelder vel kun laksefisk? Slik jeg tolker det kan c&r på karpefisk fortsette som før, det kan det på laks&sø også-men der legges det føringer på at det ikke skal legges opp til økt/rent C&R fiske.

Og dette bekrefter nettopp den inkonsekventheten hos myndighetene jeg har påpekt. Hvorfor skulle det prinsippielt være noe mer dyreplageri å praktisere C&R på laks enn på karpefisk? Dette er en smørje fra ende til annen, som vitner om en fullstendig mangel på kunnskap om temaet.

Det er vel egentlig svært få arter som er uegnet som matfisk ;)

Det er forskjell på UEGNET og UAKTUELL. De fleste fisker kan spises ja. Noen er svært dårlige, som for eksempel gullbust, sørv og stam, men det er ikke dette som er poenget. Saken er at noen arter er ikke aktuelle å spise, selv om de kan spises og tildels er velsmakende (for eksempel karpe). Som vi har påpekt så mange ganger tidligere, noe annet enn C&R i et karpevann er det samme som å ødelegge bestanden.

Link to comment
Share on other sites

Men da må man stenge fiske etter karpe i de vanna da! Det er tydelig at bestanden ikke tåler å bli fisket på ;)

Setter på en wink, men dette er argumenter laksefiskerene møter. Tåler ikke bestanden å bli fisket på, må man ikke fiske. Eller innføre minimale kvoter og C&R med i disse..

Edited by ford prefect
Link to comment
Share on other sites

Men da må man stenge fiske etter karpe i de vanna da! Det er tydelig at bestanden ikke tåler å bli fisket på :)

Setter på en wink, men dette er argumenter laksefiskerene møter. Tåler ikke bestanden å bli fisket på, må man ikke fiske. Eller innføre minimale kvoter og C&R med i disse..

Må ikke sette den ene gruppen fiskere opp mot den andre her nå da, dessuten kan det jo bli riktig så folksomt på Karpelokalitetene til sommeren, når alle vi misfornøyde laksefiskere kommer invaderende for å drive C&R

;)

Link to comment
Share on other sites

Men da må man stenge fiske etter karpe i de vanna da! Det er tydelig at bestanden ikke tåler å bli fisket på ;)

Litt av poenget er jo at det ikke finnes noen bestand, men at dette er fisk som blir satt ut for å opprettholde en sportsfiskeinteresse, og da er det jo litt surt at noen skal fiske opp fisken "bare" for å spise den.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har et motiv for å påføre lidelsen...

Et motiv ingen kan motsi.

Der er forskjellen.

Til eksempel har jeg de siste ukene dratt opp en del kilo abbor, størrelse 120 gram.

Der brukes alt untatt tarmer og mage.

Rogn, melke, skinn, hode osv osv.

Alt blir til mat.

Og du fortsetter å lure deg selv ser jeg. Du forlyster deg akkurat like mye på fiskens lidelse som den mest ensporede C&R fantasten. I den grad fisken lider da. Det fins vel fortsatt ikke særlig mye dokumentasjon som kan bekrefte dette. Og for øvriog er jeg enig i at så lenge myndighetene har de holdningene de har, så er det faktisk en naturlig konsekvens at folk driter i regelen, og praktiserer fisket slik de finner det hensiktsmessig, basert på sunn fornuft snarere enn udokumenterte dogmer.

Og dette bekrefter nettopp den inkonsekventheten hos myndighetene jeg har påpekt. Hvorfor skulle det prinsippielt være noe mer dyreplageri å praktisere C&R på laks enn på karpefisk? Dette er en smørje fra ende til annen, som vitner om en fullstendig mangel på kunnskap om temaet.

Det er forskjell på UEGNET og UAKTUELL. De fleste fisker kan spises ja. Noen er svært dårlige, som for eksempel gullbust, sørv og stam, men det er ikke dette som er poenget. Saken er at noen arter er ikke aktuelle å spise, selv om de kan spises og tildels er velsmakende (for eksempel karpe). Som vi har påpekt så mange ganger tidligere, noe annet enn C&R i et karpevann er det samme som å ødelegge bestanden.

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er jo hva som egentlig er ment med dette.

Er det rett og slett snakk om å innføre et konkret forbud mot å slippe ut fisk fanget på krok?

Er det starten på dyrevernernes mål om å forby sportsfiske?

Hva m f.eks lakseyngel, føler den mindre smerte enn voksen fisk?

Hvis nei, så må jo den også selvsagt drepes. Nei dette høres ut som skikkelige gjennomtenkte greier.

Det dukker vel snart opp småkriminelle ungdomsbander med tilknytning til Jeger og fiskerforeninger rundt i landet. Fæl ungdom på linje med A og B-gjengen, som lusker rundt langs vann og elver og slipper ut fisk de har fanget!

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke helt jeg. Men mitt inntrykk er at tanken bak delvis er det at er bestander så svake at de ikke tåler beskatning så skal de frdes-noe jeg er langt på vei enig i.

Men- med kvoter og C&R som en del av fisket innenfor kvoten kan en ta fisk som er styggt kroket også-innenfor kvoten. Det er vel det som menes med at en ikke ønsker en utvidelse av bruken av C&R.

Når vi egentlig ser hva dette gjelder tror jeg de fleste ser at det er ikke store endringene-om noen-det her er snakk om.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke helt jeg. Men mitt inntrykk er at tanken bak delvis er det at er bestander så svake at de ikke tåler beskatning så skal de frdes-noe jeg er langt på vei enig i.

Men- med kvoter og C&R som en del av fisket innenfor kvoten kan en ta fisk som er styggt kroket også-innenfor kvoten. Det er vel det som menes med at en ikke ønsker en utvidelse av bruken av C&R.

Når vi egentlig ser hva dette gjelder tror jeg de fleste ser at det er ikke store endringene-om noen-det her er snakk om.

Vi får håpe det er slik, og at det bare er noen som har klart å vinkle ting helt feil ovenfor en overivrig journalist.

LA FORNUFTEN SEIRE!

Link to comment
Share on other sites

Blir jo en vesentlig endring uansett da:

Du kan ikke release 10 lakser og ta med deg nr 11 hjem......

Jeg har ei lita lur elv i villmarken på Fosen som jeg besøker hvert år. Her er det mildt sagt lite framkommelig, men steike gøy å fiske. Kan ikke falle meg inn å drasse på laks nedigjennom steinura der, så alt blir satt tilbake, untatt den siste jeg tar i kulpen nærmest veien. Den beholder jeg hvis den er OK. Det blir jo litt spesiellt med smålakselvene da, men bare for å trekke fram et eksempel......

Link to comment
Share on other sites

Det hele blir feil i mange elver. Her kan forvaltningen være lagt opp slik at du f. eks. må utsette laks over 5 kg (eller et visst antall cm). I andre, større elver, f. eks. Målselv, er det slik at all (større) hunnlaks skal settes ut etter en viss dato i August. Sistnevnte regel er svært fornuftig - men har nå blitt ulovlig siden det faktisk er et forvaltningsrettet tiltak..?

Nei her må det avklaringer til...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.