Jump to content
Fiskersiden

Nå FORBUD mot C&R


ford prefect
 Share

Recommended Posts

Jeg har et motiv for å påføre lidelsen...

Et motiv ingen kan motsi.

Der er forskjellen.

1. Spørsmålet er om du påfører fisken noen lidelse.

2. Motivet ditt kan man da gjerne motsi. Å drepe fisk, og dermed risikere å ødelegge en bestand for å rettferdiggjøre at man synes det er morsomt å fiske (=leke med liv), og så skjule seg bak matauk, er i mine øyne ganske så uhederlig. Hadde du trengt denne maten for å overleve, ja da hadde argumentet ditt stilt seg litt annerledes. Og spørsmålet er om det er så mye mer umoralsk å fiske for sin egen trivsel og psykiske helses skyld, enn det er å fiske for å skaffe mat generelt, og mat vi egentlig ikke trenger spesielt?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

1: Naturen er lidelse. Spsi og/eller bli spist er regelen. Det er 100% naturlig. Intet paradoks i å påføre lidelse dersom det gjelder mat.

2: Jeg vet at dette i dine øyne er uhyrlig, men det er ikke dermed slik at det for andre er det.

Si til Bamse Brakar at han ikke får spise laks ( i Canada) fordi bestanden er truet......

Uansett, jeg fisker ikke på truede bestander. Da plukker jeg sopp, bær eller nyter moder natur på andre måter.

Og, mat må vi ha om du liker det eller ei.

Defor kan du ikke sammenstille/ sammenligne fiske etter mat og fiske etter rekreasjon.

1. Spørsmålet er om du påfører fisken noen lidelse.

2. Motivet ditt kan man da gjerne motsi. Å drepe fisk, og dermed risikere å ødelegge en bestand for å rettferdiggjøre at man synes det er morsomt å fiske (=leke med liv), og så skjule seg bak matauk, er i mine øyne ganske så uhederlig. Hadde du trengt denne maten for å overleve, ja da hadde argumentet ditt stilt seg litt annerledes. Og spørsmålet er om det er så mye mer umoralsk å fiske for sin egen trivsel og psykiske helses skyld, enn det er å fiske for å skaffe mat generelt, og mat vi egentlig ikke trenger spesielt?

Link to comment
Share on other sites

1: Naturen er lidelse. Spsi og/eller bli spist er regelen. Det er 100% naturlig. Intet paradoks i å påføre lidelse dersom det gjelder mat.

2: Jeg vet at dette i dine øyne er uhyrlig, men det er ikke dermed slik at det for andre er det.

Si til Bamse Brakar at han ikke får spise laks ( i Canada) fordi bestanden er truet......

Uansett, jeg fisker ikke på truede bestander. Da plukker jeg sopp, bær eller nyter moder natur på andre måter.

Og, mat må vi ha om du liker det eller ei.

Defor kan du ikke sammenstille/ sammenligne fiske etter mat og fiske etter rekreasjon.

Naturligvis er naturen lidelse, men det er ingen selvfølge at sportsfiske påfører fisken lidelse, C&R eller ei. Dette er faktisk ikke dokumentert i det hele tatt. Og heller ikke galt å påføre lidelse for å skaffe seg NØDVENDIG mat. Men den maten du skaffer deg på sportsfisket ditt kan du skaffe på annet vis. Derfor blir det helt feil å kjøre frem dette argumentet som rettferdiggjøring av det du driver med. Synes heller ikke rekreasjon og trivsel nødvendigvis er noe mindre "edelt" motiv enn å skaffe mat, særlig når man egentlig ikke trenger denne maten. Er ikke trivsel en helt avgjørende del av den menneskelige helse og tilværelse? At man fisker for sin psykiske helses skyld betyr da ikke at man finne noen glede i å plage andre levende vesener. Dette synspunktet er å snu virkeligheten på hodet, delvis fordi det ikke kan dokumenteres at fisken lider særlig mye, delvis fordi dette I SÅ FALL er en uønsket bieffekt som den ansvarlige fisker gjør alt han eller hun kan for å minimere. HVIS fiske hadde vært dyreplageri ville jeg heller sluttet fullstendig med å fiske enn å fortsette leken med liv og skjult meg bak kvasihøstning.

Det er ikke behov for en C&R kontra smerte kontra karpefisk osv debatt i denne tråden, det er dekket mer enn godt nok i andre tråder, senest i juksetråden.

det er jo for så vidt riktig. Men når man ser på den tilnærmingen norske myndigheter har til denne problematikken er det tydelig at det er stort behov for å fortsette argumentasjonen. Og det er jo helt tydelig at det er noen her på FS som har akkurat de samme forkvaklede og misforståtte oppfatningene som norske myndigheter. Når skal man våkne opp og komme seg videre?

Link to comment
Share on other sites

Naturligvis er naturen lidelse, men det er ingen selvfølge at sportsfiske påfører fisken lidelse, C&R eller ei.

Klart dette er bare sullball for å tåkelegge realitene.

Jeg og mine fiskebuddiser er nå klinkende klare til å slippe enda mer laks tilbake i elvene igjen.

Link to comment
Share on other sites

- Dette forkludrer opplegget til DN og Fylkesmannen i forbindelse med innføring av nye fiskeregler. Nå får vi rett og slett ikke bruke fang og slipp som et forvaltningstiltak, sier fiskeforvalter Anton Rikstad.

Det eneste som tillates fra departementets side er utsetting av fisk som er kortere enn 35 centimeter og utsetting av vinterstøinger.

Det er mellom disse to avsnittene forvirringen oppstår!

-Ikke brukes som forvaltningstiltak- Det tolker jeg som å holde C&R innenfor kvotene, altså alt teller på kvoten.

-Ikke lov å gjenutsette annet enn smolt og støing- Det tolker jeg rett frem, altså ikke lov å gjenutsette fisk.

Link to comment
Share on other sites

Ja vi bor i et nisseland !

Minner meg om den nye avgiftsøkningen på drivstoff i byen som er på planene i Tr.heim. For at Jensemann skal bli snill og gi kommunen mere penger på koll.trafikk. Lite sidesprang, men det er så mye rart i dette landet.

Link to comment
Share on other sites

Som nevnt i en annen tråd på et annet forum; det er noe spesielt med C&R på gytende laks i elv kontra fisk generelt. Det finnes mange undersøkelser som viser at overlevelsen er god (så mye som 95 % hos enkelte forfattere), men det er også ganske mange (sannsynligvis flertallet) av undersøkelser som viser at overlevelsen går drastisk ned etter en fangsthendelse. Laksen bruker utroig mye ressurser på å bygge opp gonader (rogn/melke), som går kraftig ut over somatisk vekst/opprettholdelse. Atlanterhavslaks er definert som iteropar, det vil si at ikke nødvendigvis dør etter gyting, slik som de fleste Stillehavsartene, allikevel dør rundt 95 % av alle gytelakser etter gyting, simpelthen fordi det er en så utrolig krevende strabase og karre seg opp elva og grave/hevde gyteterritorie, at i det gytinga er over er reservene som regel oppbrukte. Det er ikke vanskelig å forestille seg at å i tillegg skulle sitte fastlåst på en krok og kjempe for harde livet i et gitt antall minutter (eller timer i enkelte tilfeller), vil tære ytterligere på reservene og minske sjansen for at det individet får reprodusert - og langt mindre overleve reproduksjonen. Av den grunn er det HELT logisk å skulle begrense bruk av C&R - og minke presset totalt sett - på en bestand som mildt sagt er presset til randen. MEN, det som i denne tråden begynte som en kollektiv utbrudd mot det som folk trodde var et lovforbud mot C&R, viser seg å være basert på en misforståelse, det skal altså IKKE bli ulovlig å slippe ut laks. Folk i denne tråden som mener at om det kom et forbud mot C&R på laks burde det også gjelde all fisk, har ikke helt skjønt poenget. Laks er i en særstilling, om vi vil det eller ei, både fysiologisk (fangsthendelser har potensielt mye større impakt enn på de fleste andre fisker), og forvaltningsmessig, ved at den er presset til randen av hva den kan tåle og er i ferd med å utryddes lokalt. Forvaltningsmessig burde alt laksefiske blitt forbudt, men det er såpass sterke krefter som hindrer dette at det er lite trolig at det noengang kommer til å bli et totalforbud. Laksestammene rundtom Norges kyst har nok ikke mange tiårene igjen dersom ikke rømningene avtar snarest og/eller (helst og) at det blir lagt mer til rette til større rekruttering i Norske elver. Det siste innebærer kanskje en innskrenkning i sportsfiske. For å sette det på spissen; alle skal fiske laks, men ingen vil ta konsekvensene, plutselig endag så er det ikke noe laks igjen å fiske på.

EDIT: Nei da skylder vi på noen andre. Selen eller noe. Eller de morderiske nisene.

Edited by Triturus
Link to comment
Share on other sites

Jeg synes nå at forvaltningen av laks er tatt på alvor i elvene. Det er derfor kvotene stadig har blitt strengere. Et visst uttak på ei elv med bra gytebestand ser jeg ingen problemer med. Og akkurat dette med C&R, at det er problematisk skjønner jeg veldig lite av. Uansett så kan ikke C&R være mere skadelig enn å kakke laksen totalt sett. Det er vel dyreplageriet som kommer inn i bildet her. Leke med fisk for å sette den ut igjen. Men da er det en helt annen diskusjon. Dyreplageri eller ikke ?

Alt fiske er vel i utg.punktet "dyreplageri". Forby laksefiske er å ta i litt synes jeg.

Med dagens kvote/redskapbegrensninger er nok ikke vi elvefiskerne den verste trusselen mot villaksen.

Link to comment
Share on other sites

Og akkurat dette med C&R, at det er problematisk skjønner jeg veldig lite av. Uansett så kan ikke C&R være mere skadelig enn å kakke laksen totalt sett.

Hvis det f.eks. er kvote på 2 laks pr. døgn og C&R ikke er tillatt blir det 2 døde laks som ikke får gytt. Samme situasjon uten forbud mot C&R kan føre til mange flere døde laks ettersom man kan fiske så mange man vil og slippe dem tilbake igjen uten at det går utover kvota. (Med forbehold om at jeg har forstått disse reglene riktig og hvis dødeligheten er høy ved C&R slik Triturus antyder)

Jeg sier ikke at jeg nødvendigvis mener at C&R bør være forbudt.. Vet alt for lite om dette til å ha noen sterke meninger om det, men at C&R kan være problematisk (på andre måter enn på det etiske plan) skjønner jeg meget godt.

Link to comment
Share on other sites

Ja, for C&R er ikke ulovlig i "Nisselandet" - enn så lenge. Er ikke så sikker på om det er så stor forskjellen på to kakka laks enn to laks som har slitt de siste kreftene sine på å tilfredsstille en laksefisker. I begge tilfeller er sannsynligheten liten for at individet får avlevert genene sine. Det har ikke noe med dyreplageri å gjøre, det har med å sikre at flest mulig får gytt -> større rekruttering -> større genetisk diversitet -> større sjans for populasjonens overlevelse.

Link to comment
Share on other sites

Guest F. Mortensen

Ja, for C&R er ikke ulovlig i "Nisselandet" - enn så lenge. Er ikke så sikker på om det er så stor forskjellen på to kakka laks enn to laks som har slitt de siste kreftene sine på å tilfredsstille en laksefisker. I begge tilfeller er sannsynligheten liten for at individet får avlevert genene sine. Det har ikke noe med dyreplageri å gjøre, det har med å sikre at flest mulig får gytt -> større rekruttering -> større genetisk diversitet -> større sjans for populasjonens overlevelse.

Og det KUN vi i Norge som klarer å finne ut av dette! Resten av verden er bare uvitende amatører!!! Fisket i River Dee i Skottland f.eks er 100% C&R - laksen gyter da svært så vellykket der! Der er faktisk utviklingen mtp laksebestanden positiv, om det hadde vært så svart som det antydes her er det svært så merkelig at det er nettopp i de elvene det bedrives mest C&R at situasjonen ikke er helsvart?? :)

Edited by F. Mortensen
Link to comment
Share on other sites

Her må det tas telefoner!

Drep fisken, eller ligg unna

"Miljøverndepartementet vil ikke åpne for fang og slipp i norske lakseelver til sommeren"

"Nå sier Miljøverndepartementet tvert nei til gjenutsetting av fisk kommende sesong"

Slik jeg tolker dette går det helt klart fram at C&R blir forbudt fra kommende sesong.......................

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er jo hva som egentlig er ment med dette.

Er det rett og slett snakk om å innføre et konkret forbud mot å slippe ut fisk fanget på krok?

Er det starten på dyrevernernes mål om å forby sportsfiske?

Hva m f.eks lakseyngel, føler den mindre smerte enn voksen fisk?

Hvis nei, så må jo den også selvsagt drepes. Nei dette høres ut som skikkelige gjennomtenkte greier.

Det dukker vel snart opp småkriminelle ungdomsbander med tilknytning til Jeger og fiskerforeninger rundt i landet. Fæl ungdom på linje med A og B-gjengen, som lusker rundt langs vann og elver og slipper ut fisk de har fanget!

Splitt og hersk fra dyreværnaliansen.. Få oss sportsfiskere isolert i små skyttergraver. En for karpe ,en for laks, en for abbor, en for små torskens venner .en for bare de store torskene. Men alle på planeten for fiskefrelste.Er det ikke på tide at vi sier i fra ,det er jo i ugangs pungtet mange nok av oss ??

Problemet er jo at vi er så forskjellige noen liker LB ,andre ikke. noe kakker alt , andre spiser ikke fisk.

Men alle liker og fiske.. Så jeg sier dere foren eder og vi skal seire.....

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke vanskelig å forestille seg at å i tillegg skulle sitte fastlåst på en krok og kjempe for harde livet i et gitt antall minutter (eller timer i enkelte tilfeller), vil tære ytterligere på reservene og minske sjansen for at det individet får reprodusert - og langt mindre overleve reproduksjonen. Av den grunn er det HELT logisk å skulle begrense bruk av C&R - og minke presset totalt sett - på en bestand som mildt sagt er presset til randen. MEN, det som i denne tråden begynte som en kollektiv utbrudd mot det som folk trodde var et lovforbud mot C&R, viser seg å være basert på en misforståelse, det skal altså IKKE bli ulovlig å slippe ut laks. Folk i denne tråden som mener at om det kom et forbud mot C&R på laks burde det også gjelde all fisk, har ikke helt skjønt poenget. Laks er i en særstilling, om vi vil det eller ei, både fysiologisk (fangsthendelser har potensielt mye større impakt enn på de fleste andre fisker), og forvaltningsmessig, ved at den er presset til randen av hva den kan tåle og er i ferd med å utryddes lokalt.

Jo, anstrengelsene ved å henge på en krok kommer i tillegg. Men likevel er denne logikken ubegripelig, og viser en sammenblanding av hva som er bra for individet i forhold til hva som er bra for bestanden. Hvis målet er at flest mulig laks skal komme opp for å gyte, og minske presset på BESTANDEN, ja da burde man ha 100% C&R da (alternativt bør laksen totalfredes). Og til grunn for forvaltningsregler er det jo det som er bra for bestanden som bør veie tyngst. Det er jo bestanden man er opptatt av å redde. De aller fleste lakser dør likevel etter gyting, selv om du har rett i at det er rundt 5% overlevelse hos Atlanterhavslaks. Poenget med C&R hos laks er ikke at vi er så veldig opptatt av den ene laksens ve og vel, men at sjansene for at denne skal få gytt skal øke.

Og selv for individet er jo C&R som regel det beste, fordi den får en sjanse til å bringe sine gener videre, og fordi den kanskje til og med overlever gyting, og får sjanse til å gyte en gang til. Erfaring viser jo at de fleste laksene overlever gjenutsetting. Dette er jo mest opp til fiskeren selv; hva slags utstyr som benyttes, hvor effektiv han eller hun kjører sin fisk, og sist, men ikke minst, hvordan laksen landes og handteres før den får friheten tilbake. Og særlig på det siste punktet er det mange som synder. Ikke rart fisken får problemer hvis den kanes inn og blir liggende og sprelle mellom rullesteinene. En stor og tung laks kan da få store skader på indre organer på grunn av sin vekt, og risikoen for skjell og hudskader med påfølgende soppinfeksjoner økes dramatisk. Nei, lander man laksen i en skånsom håv, handterer den forsiktig, og unngår kontakt med stein og andre gjenstander som kan skade fisken, vil overlevelsen bli på nær 100%. Det viser de aller fleste undersøkelser ute og hjemme. Uansett, hvor skadet enkeltindividet blir handler mest om holdninger og kunnskap, og lite annet. Og selv om vi reduserer EVENTUELLE plager til et minimum, er flere paradokser her. Når vi hjelper laksen til gyteplassene, sender vi den rett inn i en strabasiøs opplevelse, som pleier å ende med døden for laksen. Sånn er naturen. Ikke minst i dette lyset virker det nesten selvmotsigende å ha et så negativt syn på det forvaltningstiltaket som har hatt størst betydning for bestandene de fleste andre steder i verden.

Og nei, laksen er ikke i en så stor særstilling som du forsøker å fremstille det. Ja, C&R på laks krever kanskje litt mer kunnskap og ferdighet enn C&R på en mort, men som sagt, erfaring viser at det er mulig å bedrive C&R på laks med nesten 100% overlevelse, bare man vet hva man gjør. Og kanskje du har rett i at laksen er i en litt annen stilling enn andre arter i betydningen at bestandene er mer truet. Men i så fall er det jo mildt sagt selvmotsigende at man ikke tillater å bruke C&R som forvaltningstiltak. Dette er rent idioti! På den annen side er laksen i en mindre særstilling enn for eksempel mange bestander av karpe. For om man kakker EN laks vil neppe bestanden trues særlig mer. Men i et karpevann med nesten ingen reproduksjon, og der den fiskbare bestanden består av de samme ti- eller hundretalls individene gjennom flere tiår, vil tapet av ett individ kunne være nesten på grensen til en katastrofe, både for bestanden, og for sportsfiskeinteressene. For å sette det litt på spissen.

Til dykk som ropar om dyreplageri og liknande, les denne linken. Der står begrunnelsen for vedtaket Etikkutvalet gjorde for ti år sidan, og eg tvilar på at det har endra seg noko særleg.

Nei, det har nok dessverre ikke endret seg i særlig grad. Det som er litt tragisk er jo at man her i Norge ikke virker en gang interessert i å oppdatere seg når det gjelder kunnskap om disse tingene. Man har bestemt seg for en "fasit" en gang for alle, uansett hvor gal og meningsløs den er...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.