Jump to content
Fiskersiden

Utsatte fisk i Norge....


 Share

Recommended Posts

  • Replies 111
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Tradisjonelle haldningar: aure, laks og til dels røye er "edelartane". Difor får desse (spes dei to fyrste) mest pengar og prioritet, og andre artar vert gjerne fjerna/hardt beskatta for å gje betre plass til desse. Nemnte artar er difor rangert som "mest verdifulle" og best egna til utsetjing, uavhengig av miljøforhold og konkurranse på staden (staden er det aktuelle vatnet/vassdraget).

"Nye" haldningar: alle artar er like verdifulle, og dersom ein skal setje ut nye artar ein stad, bør dette vera artar som økologisk sett passar inn på staden ("kunnskapsbasert" utsetjing). Aure vert ofte trekt fram som skrekkeksempel av folk i denne leiren, ikkje fordi at dei nødvendigvis hatar arten, men for å setje problemstillinga på spissen. Alle eg kjenner i denne leiren fiskar også gjerne aure. Å setje ut fisk som ikkje fins i Norge er ikkje eit spørsmål eingong.

Dette er i alle fall mi tolking av uttrykka <_< .

Link to comment
Share on other sites

Tradisjonelle haldningar: aure, laks og til dels røye er "edelartane". Difor får desse (spes dei to fyrste) mest pengar og prioritet, og andre artar vert gjerne fjerna/hardt beskatta for å gje betre plass til desse. Nemnte artar er difor rangert som "mest verdifulle" og best egna til utsetjing, uavhengig av miljøforhold og konkurranse på staden (staden er det aktuelle vatnet/vassdraget).

"Nye" haldningar: alle artar er like verdifulle, og dersom ein skal setje ut nye artar ein stad, bør dette vera artar som økologisk sett passar inn på staden ("kunnskapsbasert" utsetjing). Aure vert ofte trekt fram som skrekkeksempel av folk i denne leiren, ikkje fordi at dei nødvendigvis hatar arten, men for å setje problemstillinga på spissen. Alle eg kjenner i denne leiren fiskar også gjerne aure. Å setje ut fisk som ikkje fins i Norge er ikkje eit spørsmål eingong.

Dette er i alle fall mi tolking av uttrykka :) .

Akkurat. Interessant. Så det er uaktuelt å sette ut arter som per i dag ikke finnes i Norge. Det er jo veldig godt å høre. Da er neste spørsmål hva tenker de "nye holdningene" om fisk som tidligere er importert aktivt og satt ut?

Da skjønner jeg de som sier "gjort er gjort", men vet ennå ikke helt om jeg er enig i det... bør vi fjerne fisker som bekkerøye siden den strengt tatt ikke er norsk, eller skal vi si gjort er gjort?

For min del er jeg vel av den nye holdningen men jeg heier nok likevel på de artene som har kommet hit ved naturlig spredning. Sørv og ørret er begge naturlige arter her og er likestillt, men ingen av dem bør settes ut i vassdrag de ikke kan spre seg til naturlig synes jeg. Da kan de komme konflikt med annen biodiversitet.

Link to comment
Share on other sites

bør vi fjerne fisker som bekkerøye siden den strengt tatt ikke er norsk, eller skal vi si gjort er gjort?

OM vi skal fjerne bekkerøye og suter som er satt ut i vann der de opprinnelig ikke hører hjemme, ja da må vi også fjerne ørreten i de 1000vis av vanne der de ikke hører hjemme - likhet for loven !

Link to comment
Share on other sites

OM vi skal fjerne bekkerøye og suter som er satt ut i vann der de opprinnelig ikke hører hjemme, ja da må vi også fjerne ørreten i de 1000vis av vanne der de ikke hører hjemme - likhet for loven !

Så du mener at ørreten som er naturlig norsk bør behandles likt med bekkerøye som ikke er det?

Link to comment
Share on other sites

Poenget er ikke om den hører hjemme I Norge eller ikke. Poenget er om den hører hjemme i det aktuelle vannet/vassdraget eller ikke. Fisken driter i landegrenser...

Link to comment
Share on other sites

Det stemmer. Fisken driter i landegrenser, men den kan ikke gå over land like forbanna :-)

Xactly. Derfor blir det helt feil å se på hvilke fisk som hører hjemme i Norge. Man må se på hvilke fisk som hører hjemme i det bestemte vassdraget/vannet. Dette betyr jo at feks ørreten, som du betegner som en "norsk" art, må fjernes fra veldig mange vann i Norge. Det at den finnes naturlig i Norge betyr ikke at den finnes naturlig i alle de vann/vassdrag hvor den er å finne pr. i dag.

Link to comment
Share on other sites

Poenget er ikke om den hører hjemme I Norge eller ikke. Poenget er om den hører hjemme i det aktuelle vannet/vassdraget eller ikke. Fisken driter i landegrenser...

Denne er veldig viktig å forstå i ein debatt om biologisk mangfald. Men eg er ikkje heilt overbevist om at schpat er det... Om den er norsk eller ikkje, er eit juridisk spørsmål. Om det har kome naturlig dit eller ikkje, er eit biologisk spørsmål (sjølv om ulovlig utsetjing utvilsomt kan koma under juridisk vurdering også). Eg er heilt enig med SMS om at menneska er ein del av naturen (for det er me), men vår fornuft burde råde oss til betre enn å ukritisk setje ut fisk med (kjente) negative følger for resten av miljøet (les: vatn/vassdrag).

Link to comment
Share on other sites

Gamle holdninger er å klassifisere arter som ufisk. Ufisk er negativt og blir ofte drept fordi de er nettopp ufisk.

Eksempel:

En guttunge får to fisker. En abbor og en mort. Han vet at det er kun abboren som skal spises, men tar livet av begge. Hvorfor drepe en fisk du ikke skal spise, har jeg spurt noen av de små. De vet ikke :)

De dreper den helt enkelt fordi at de tror det skal være sånn.

Nye holdninger likestiller alle arter som et liv og skal respekteres deretter. Skal du ikke nytte den, så slipper vi den tilbake ;)

Men denne back to basic ideen din har jeg vondt for å se noen gevinst med.

Sikkert en edel tanke i noens øyne, men å reversere en naturlig utvikling og fjerne restene av en kulturarv blir litt fjernt.

Folk har flyttet fisk over land lenge før forbudet kom.

Kom ikke forbudet først når ørretutsettinger infiserte hele vidda med ørekyte?

Edited by Potemkin
Link to comment
Share on other sites

Gamle holdninger er å klassifisere arter som ufisk. Ufisk er negativt og blir ofte drept fordi de er nettopp ufisk.

Eksempel:

En guttunge får to fisker. En abbor og en mort. Han vet at det er kun abboren som skal spises, men tar livet av begge. Hvorfor drepe en fisk du ikke skal spise, har jeg spurt noen av de små. De vet ikke :unsure:

De dreper den helt enkelt fordi at de tror det skal være sånn.

Nye holdninger likestiller alle arter som et liv og skal respekteres deretter. Skal du ikke nytte den, så slipper vi den tilbake :o

Men denne back to basic ideen din har jeg vondt for å se noen gevinst med.

Sikkert en edel tanke i noens øyne, men å reversere en naturlig utvikling og fjerne restene av en kulturarv blir litt fjernt.

Ok. Om en fisk settes ut i et vann og vannet blir ødelagt som sportsfiskevann og badevann som resultat av det; hva kaller man da den fisken som har ødelagt vannet?

får håpe det.... om ikke har jeg fulgt dårlig med i timene og fortjener ikke å være master of science i biologi... marin som sådan, men prinsippene er jo de samme.

Kan nok være jeg skriver litt for fort og dermed litt dårlig, men det kan også hende at leserene er litt fordomsfulle?

Denne er veldig viktig å forstå i ein debatt om biologisk mangfald. Men eg er ikkje heilt overbevist om at schpat er det..

får håpe det.... om ikke har jeg fulgt dårlig med i timene og fortjener ikke å være master of science i biologi... marin som sådan, men prinsippene er jo de samme.

Kan nok være jeg skriver litt for fort og dermed litt dårlig, men det kan også hende at leserene er litt fordomsfulle?

Link to comment
Share on other sites

Ok. Om en fisk settes ut i et vann og vannet blir ødelagt som sportsfiskevann og badevann som resultat av det; hva kaller man da den fisken som har ødelagt vannet?

Jeg vil kalle det for ei dårlig planlagt utsetting.

Ørretutsettinger har jo fått fatale konsekvenser i såkalt fisketomme vann. Dette kvalifiserer ikke til å gi ørreten tilnavnet Ufisk.

Trodde jeg hadde begynt å lese på side 1 igjen jeg....

Vi bommer tydeligvis med skjea :unsure: Så vi må prøve igjen, igjen, igjen, igj............

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil kalle det for ei dårlig planlagt utsetting.

Ørretutsettinger har jo fått fatale konsekvenser i såkalt fisketomme vann. Dette kvalifiserer ikke til å gi ørreten tilnavnet Ufisk.

I det tilfellet det har gått galt, så er ørreten en ufisk. Det betyr jo felvfølgelig ikke at ørreten generelt er en ufisk.

Link to comment
Share on other sites

Forstår ikke behovet for begrepet ufisk- det vi snakker om er fisk som er dårlig tipasset miljøet de er plassert i- på ene eller andre måten.

Se f.eks poå arter som sørv og mort- ofte kallt ufisk fordi de ofte danner store bestander med småvokste eksemplarer. Men er dette "feil" ? Nei det trenger ikke være det- det finnes mange eksempler på slike bestander naturlig også.

Vi mennesker liker å dele opp naturen i "bra og ikke bra" men slikt finnes jo ikke- naturen er i stadig endring og alle ytterpunkter dukker opp på veien.

Den store forskjellen er jo evnen vi har til å dramatisk endre naturen på kort tid med valgene vi gjør.

Link to comment
Share on other sites

Jarenvannet er et bra eksempel for hvor galt ting kan gå. Men også hvor bra det kan gå.

Røya forsvant når siken ble satt ut. Det er den dårlige siden.

Men siken har blitt en sikker matkilde for gjedda.

I dag er Jarenvannet et av de beste vannene for gjedde og sik.

Hadde grunneierene klart å bestemme seg for en forvaltning av vannet, ville dette bli et av de beste vannene for gjedde og sik også i fremtiden.

Link to comment
Share on other sites

Du skriv svært sjølvmotsigande, schpat, og det gjer det vanskelig å få tak i kva du vil. Eg tek meg den frihet å sitere litt:

Regner med at du da tenker på mange vann i høyfjellet i Norge som tidligere var fisketomme.

Disse vannene hadde tidligere en interessant insekts og amfibie fauna.

Utsetting av ørrret i disse vannene har dessverre medført at disse artene har forsvunnet.

Så her bør ørreten fjernes snarest og vannet bli satt tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Med insekter og amfibier...

ja.... biodiversitet er kjedelig. Det er bare ørret som er gøy.

gjort er gjort.... jøss....

Biodiversitet er kjedelig? Dette er vel ein spøk frå ein marinbiolog?

er det mye fisk som ikke er "norsk" som er der oppe da? Er ikke det mest ørret og eventuelt røye (den kanadiske er jo da en "ufisk...")

ja, det er en gift, men den er ute av systemet på noen få dager og så kan vannet komme seg tilbake til "nullpunktet" så fort insektene legger sine egg der igjen. Vannkvaliteten er da altså restaurert på 4-5 dager...

Her blandar du inn "norsk" eller ikkje. Det som betyr noko for det aktuelle vatnet er jo om fisken burde vera der eller ikkje. Med ein master of science burde det også ringe ei realitetsbjelle når det gjeld rotenonbehandling av store, djupe vatn. Glomma er vel også nemnt. Korleis skulle rotenonbehandling ha foregått i Glomma?

ja. Det er noen arter jeg vil til livs og andre jeg gjerne vil gi livet tilbake. GUD får gjøre sitt i å få vannet opp igjen etter at ufisken er fjernet.

Ideen om å fikse alle vann i hele Norge er noe noen andre her inne har pålagt meg og ingen ambisjon fra min side, selv om jeg synes tanken er besnærende. For min del jobber jeg med å fikse en del vann som er infisert av fisk som ikke hører hjemme der og som har totalt ødelagt vanneti noen tilfeller og kommer sannsynligvis til å gjøre det i andre.

99%? Jøss.... Det var da voldsomt. Hvor har du et slikt tall fra? Baktanken med spørsmålet er å få noen tilbakemeldinger, meninger og kanskje til og med noen forslag til hvordan en fjerner ufisk fra et vassdrag. Om ikke jeg har noen planer om å tømme vidda for ørret, så har jeg i dt minste planer om å fordrive en del karpefiser fra noen infiserte vann.

Om du er master of science, er det verkeleg pussig at du set din lit til at gud skal rydde opp etter deg. Gud funkar/fins kanskje inne i hovudet på enkelte, men i den verkelege verda har han/ho/det ingen påverkingskraft.

Du refererar stadig til "vannene", og det tolkar eg som "vannene" i Norge. Ikkje nokre få utvalde (eller mange utvalde). Her er du også tvetydig, aure er greit medan karpefiskar ikkje er greit. Mastergraden din har vel lært deg å operere objektivt, og at eit prinsipp må gjelde "universalt"?

Jeg kjenner ikke til noen... og det er ikke mitt ønske å renske hardangervidda for fisk...

ikke som jeg vet, men om vi er riktig heldige, så kommer den hit naturlig etterhvert som følge av klimaskifte :-)

Igjen ser det ut til at aure er greit å spre, men ikkje andre artar.

Jeg favoriserer ørret fremfor andre fisker som er innført, ja. Det er først og fremst innførte arter som ikke kunne ha kommet seg hit på egenhånd jeg reagerer på.

Ørreten er en av våre "urnorske" fisker" og det at det finnes ørret i en del vann oppå vida er med på å gjøre naturopplevelsen større for folk som ferdes der. Folk som i sin tur blir ambassadører for natur, så jeg synes vi kan ha ørret i en del vann oppå der, men kanskje ikke i så stor grad som i dag? Jeg er for at det skal kunne fiskes på vidda og sådan øke naturopplevelsen sålenge biodiversiteten ellers og kanskje i større grad enn i dag blir ivaretatt.

Her er grunnen til at eg trur du ikkje ser skilnaden mellom jus og biologi.

får håpe det.... om ikke har jeg fulgt dårlig med i timene og fortjener ikke å være master of science i biologi... marin som sådan, men prinsippene er jo de samme.

Kan nok være jeg skriver litt for fort og dermed litt dårlig, men det kan også hende at leserene er litt fordomsfulle?

Prinsippa er jo det same, faktisk er det det same om du er master i science, lærar, bilmekaniker eller bankansatt: er du av den oppfatning at alle vatn i eit land skal "tilbakestillast" til det dei var, så må også aure gå med i dragsuget. Om ikkje, så er du det mange kallar "artsrasist".

Kanskje skriv du litt fort. Eg vil oppfordre deg til å oppsummere kva du egentlig meiner i ein ny post, i denne tråden. Godt mulig at enkelte lesarar er fordomsfulle. Er litt usikker på kva du meiner med fordomsfull her. Men kva med deg sjølv då? Er du fordomsfull?

:unsure:

Link to comment
Share on other sites

veldig kult at du gidder å bruke så lang tid på meg. Det setter jeg pris på.

Biodiversitet er selvfølgelig konge. Det var ren ironi at biodiversitet var kjedelig.

Om fiskene er norske eller ikke er jo ikke poenget og det var nok uheldig at vi/ jeg i det heletatt blandet inn landegrensene. Problemet er fisk som flyttes av menneskehender til steder de ikke kunne spredd seg ved egne evner.

Jeg har ingen planer om å bruke rotenon (med det første...). Rotenonbehandling av glomma er jo humor... Andre metoder som kanskje ennå ikke finnes måtte eventuelt blitt tatt i bruk i det tilfellet.

GUD = naturen får gå sin gang.

Jeg har ikke noe imot karpefisker. Jeg har en følelse av at det forventes at jeg skal ha noe imot karper, men det har jeg altså ikke. Fordom?

Jeg står nok ved at jeg favoriserer ørret fremfor arter som er ført til vassdrag de ikke kunne ha spredd seg til på egenhånd. Det gjelder også ørret, men jeg får vel bare innrømme den ripa i lakken - at jeg nok vil se litt mildere på ørret enn på andre fisker som naturlig har opphav langt bortefra. Om det gjør meg til en artsrasist, så må begrepet omdefineres for min del, for jeg har ikke noe mot de andre artene sålenge de befinner seg der de hører hjemme.

Når det gjelder tilbakeføring av vann til sin originale stand, er det en kul tanke. Om det er gjennomførbart eller overhodet ønskelig er en annen sak. Jeg mener det hadde vært bra i mange tilfeller.

Med fordomsfull mener jeg at jeg er ny her på FS og at jeg dermed kanskje får et "Rookie" stempel og at det som står mellom linjene blir mistolket i negativ retning. Jeg for min del føler jeg har ført en rimelig fordomsfri linje i diskusjonen her inne mener jeg.

Du ber meg oppsummere hva jeg mener. Jeg mener at vann som er skakkjørt av en art som er kommet til på unaturlig vis bør forsøkes reparert ved å fjerne den tilførte arten. Og så mener jeg at det er oppsiktsvekkende at så mange av artene her til lands har utenlandsk opphav.

Siden jeg er av marin bakgrunn, så har jeg ikke brukt for mye tid på det limniske (og jeg skal nok få passet mitt påskrevet her inne mang en gang inn i fremtiden av den grunn), og det var derfor jeg skvatt litt når jeg gikk gjennom "Norges Fisker" sin ferskvannsdel. Jeg startet tråden for å høre litt om hvilke meninger som fantes der ute rundt det temaet og det var jo en del...

Du var jo en av de første som kommenterte tanken om å føre vannene tilbake som en besnærende tanke, så vi er nok på samme side, men jeg må nok skrive litt flere ord per mening og overlate litt mindre til "fordommene" og tilfeldighetene.

Link to comment
Share on other sites

Eit kjapt søk basert på Pethon viser at følgande artar er brakt til Norge med menneska si hjelp: sterlett, suter, regnlaue, grundling, karuss, gullfisk, karpe, gresskarpe, dvergmalle, regnbueaure, bekkerøye, canadarøye, (pukkellaks), (ketalaks). Artar i prantes er anadrome. Tek ein dei anadrome artane med er det 48 artar i ferskvatn hjå oss, og 14/48=0,29. Altså litt under 30 prosent er innført.

Dette var rask telling, så arrester meg gjerne.

:unsure:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.