Jump to content
Fiskersiden

Bulkskip Gikk På Grunn Utenfor Langesund


Recommended Posts

Ny mail fra leder i BJFL.

bamble jeger og fisk spør om bistand i henhold til forespørsler om mer hjelp i tiden som kommer.

Hei!

Som dere alle har sett og hørt har vår fauna nede på telemarks kysten blitt ødelagt av olje

Fuglelivet er hardt berørt og vi i BJFL har bidratt med mannskap/båter så langt vi har klart fra fredags morgen.

Mange medlemmer har hvert meget engasjert og vi har meldt inn navn/utstyr til mail adresser vi har fått opplyst så langt.

Det er et mulig behov for jegere med fuglehunder som kan bidra med søk etter skadet fugl (organisert av myndigheter) samt mannskap til å gå manngard for fangst/ettersøk. (frivillig)

Håper dere i NJFF kan legge informasjon om dette ut på deres hjemmeside hvis det er noen i andre lokalorganisasjoner som kan/vil hjelpe til.

Gjerne videredistribuer denne mailen til lokale ledere i deres organisasjon hvis mailadressen ikke er på kopilisten

Har tatt meg den frihet å kopiere alle mail adresser som er på NJFF Telemark sine infobrev.

Hvordan det er tenkt gjennomført søk med fuglehunder kan jeg ikke annet en å oppfordre til en viss skepsis iht. hunden og oljesølet.

Regner med myndighetene har en plan på dette hvis dette blir gjennomført…så vær litt på vakt hvis du/dere velger å bidra!

Det er IKKE aktuelt å gjennomføre noe som helt søk med hunder før dette er avklart med viltnemd/myndigheter og det skal evnt gjennomføres i kontrollerte former.

Det er enda båndtvang!

Det som er greit er å melde seg inn på LISTE og så avvente tilbakemelding hvis dette blir en aksjonsform!

Vi har fått et telefonnummer du kan ringe for å melde oss til tjeneste for frivillig arbeid.

Der kan du også melde deg som fuglehund eier og evnt avvente en evnt. mobilisering.

Navnet er PÅL ESPEN BUGGE og han kan kontaktes på mob nr: 905 57 157 som er frivillighets tlf nummeret som er opprettet for oss i lag og foreninger.

Mail adresse til Pål Espen Bugge: post@norgesfoto.no

Det er ønsket manngard i strandsonen/vegetasjonsområdet innenfor strandområdet med en bredde til 20-30 meter.

Så de trenger folk……

Videre kan dere også melde dere på : 35 93 10 00 som er grenland havn sin frivillighets telefon

http://www.grenland-havn.no/

Uansett frivillige folk er alltid ønsket i tiden fremover da det er mye å gjøre noen mnd her nede hos oss ved kysten med å rydde opp!

Med Vennlig hilsen

Torbjørn Wissestad Skaugen

Leder B.J.F.L

http://www.njff.no/bamble

KOPI AV INFO FRA PÅL ESPEN BUGGE

En bedre metode for å fange oljeskadet sjøfugl ?

Å fange fugler på vannet har vist seg å være svært vanskelig.

Ærfugl og annen andefugl dykker og unngår hover fra folk i båt.

Mye av arbeidet med fanging av fugl prøves ut ved hver ulykke. Prøving og feiling er en del av gamet for å forberede oss bedre foran neste oljeutslipp som aldri er langt unna.

Vi forsøker nå å få fanget fuglene ved å gå på land i de områdene hvor terrenget er relativt flatt. Typiske områder av denne typen er Mølen-Nevlunghavn-området og alle bukter og strender hvor fuglene kan gå i land på grunn av at de er i dårlig form på grunn av olje har tilsølt fjærdrakt.

Gå manngard.

Ved å gå manngard langs stranden på innsiden av selv vannkanten, og den vegetasjonsløse delen av strandsonen, så vil man kunne finne fugler som har gjemt seg. Vår oppfordring er derfor å fylle bilen med fire-fem personer og dra ned til stranda og sette i gang eget søk etter fugler. Gå med to meters avstand mellom personene og gjennomsøk område etter område systematisk.

Vi ber om at folk melder inn avsøkte områder og leverer inn alle fugler døde eller levende til inntaket på rehabiliteringsenteret på Terminalkaia i Langesund.

Observasjonr på oljeskadete fugler som ikke lar seg fange skal også meldes inn slik at vi kan følge opp på t senere tidspunkt.

Døde fugler skal også innleveres.

Døde fugler skal også leveres inn da disse vil være med på å danne datagrunnlag for rapporter og undersøkelser etter aksjonen er avsluttet.

Gå manngard etter mørkets frembrudd med lommelykter.

Etter mørkets frembrudd vil mange komme opp på land for å overnatte og man finne disse ofte ved å rette lyset fra en lommelykt inn i vegetasjonen. Fugler som da har åpne øyne vil reflektere lyset tilbake og er lette å oppdage.

De blir også paralysert av lyset og man vil lettere kunne fange de inn.

Du bør være lokalkjent og utvise stor forsiktighet ved søk nattestid.

Aksjonsledelsen ønsker nå å gå ut til publikum på bred front og oppfordre alle til å delta i dette søkearbeidet med metodene beskrevet ovenfor.

Vi understreker at folk gjør dette på eget ansvar og må utvise stor forsiktighet i forhold til å søke etter fugler natterstid. Vi ber også publikum holde seg vekk fra glatte og våte svabergområder. Det er viktig at folk går minimum to og to for å hjelpe hverandre, men også for å øke sikkerheten når man ferdes i ulendt terreng.

Hvordan skal jeg fange og transportere en oljetilsølt fugl ?

Bruk klær som tåler å bli griset ned med olje. Du må selv dekke kostnadene til klær.

Bruk gode arbeidshandsker eller oppvaskhandsker så slipper du olje på hendene. Legge et håndkle over fuglen så roer den seg ned og holder lettere på kroppsvarmen.

Kjør fuglen omgående til akuttmottaket i Langesund. Sørg alltid for at en passer fuglen i baksetet og en kjører bilen slik at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner.

Utstyr til fangst og transport.

Man klarer seg godt med arbeidshandsker og et håndkle. Men aksjonsledelsen disponerer gode hover og transportbur som letter arbeidet med fangst og transport.

Disse kan rekvireres på Terminalkaia i Langesund ved å henvende seg til kontoret for frivillige. Pappesker brukt til emballasje er også gode oppbevaringsløsninger. Legg et teppe over slik at fuglen roer seg.

Dette får du ikke lov til :

1. Ingen fangst fra båt. Statens Naturoppsyn og viltnemder med folk fra miljøbevegelsen står for denne virksomheten.

2. Ikke gå inn i sterkt oljeforurensete områder, verken i vannkanten eller på land.

Klær vil bli ødelagt i kontakt med tungolje. Sekundærforurensing fra forurensete klær er ikke ønskelig rundt i lokalmiljøet.

3. Ingen søk i på glatte svaberg og ved bratthammere langs sjøen.

4. Øket taes på egen kostnad og risiko.

Alle henvendelser til telefon 90 55 71 57.

Pål Bugge for Aksjonsledelsen.

Redningsaksjonen støttes og gjennomføres av følgende

Swan, WWF, Norges Naturvernforbund, Dyrevernorganisasjonen NOAH, Greenpeace, NNI, Fuglehjelpen.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 82
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

HV-Martin har ligget mellom steinene i Steinvika idag og plukket sånn ca 7-8 20l bøtter med søl. Vi var vel gode 28 mann i aksjon der, så vi har fått fjernet masse. Fytti rakkern for noe forferdelig svineri!! I tillegg kunne de som var der igår fortelle at når de gikk igår ettermiddag så hadde det kommet en flak med olje, og idag så var det plutselig, om ikke like ille, så hvertfall ikke langt unna. Men alt hjelper selv om man blir litt motløs av å plukke seig olje som renner ut fra under steinene på samme stedet hele tiden. Vi målte fremgang i hvor lang tid det tok å fylle en bøtte, og heldigvis økte dette betraktelig utover ettermiddagen. Blir spennende å se imorgen hvordan det ser ut, en natt til med pålandsvind, små bølger, og tid til at guffa renner ut mellom steinene. Skal prøve å få tatt noen fler bilder imorgen. Har vært så tilgriset fra topp til tå at å plukke frem mobilkameraet har vært ganske uaktuelt. Et lite bonus i Steinvika er jo at det er en fredet plass - steinen altså. Ingen stein skal kastes, snus, flyttes etc. Lett med store steiner, vanskelig med grus i olje.

Et lite lyspunkt til er at det ser ut som om bølgene temmelig effektivt vasker svaberg rene etter kort tid. Så da får vi hjelpe der bølgene ikke klarer jobben, mellom stein, i grus og i sand. De snakker forresten om å grave opp sanda der og vaske den maskinelt. Oljen har trekt inntil 50cm ned i sanden allerede.

87808_s.jpg

Guttesteinvika, alt det brune er bark som strøs på oljesølet.

87809_s.jpg

Jentesteinvika

87810_s.jpg

Hanskene etter ca 5 minutters jobbing. Originalfargen kan skimtes...

Link to comment
Share on other sites

Så tråden først nå (har vært opptatt)

Noen tanker rundt denne ulykken. Vi (i BJFL) stilte 15 mann klare til å avlive skadd fugl dagen etter ulykken. De ble ikke benyttet. Dette kan man mene mye og mangt om, men i en slik situasjon vil det altid være endel kaos. Vi som en lokal forening kan bare melde fra om de ressurser vi har til rådighet, så er det opp til dem som leder operasjonen om de vil benytte dette eller ikke. Vi var ute på et oppdrag sammen med viltnemda i Kragerø og kikket etter fugl i Kragerøskjærgården innenfor Jomfruland. På det tidspunkt var det heldigvis lite skadd fugl å se der.

Så fikk vi ordre om å ikke skyte mer fugl.

Dette er det også mange meninger om, men igjen så kan vi ikke gjøre annet enn å stille med de resurser vi har for å hjelpe til, selv om vi er uenige.

Vi har levert inn lister med mange erfarne fuglejeger som både disponerer egen båter og fuglehunder. De blir kontaktet direkte av de som leder operasjonen og på dette tidspunkt vet vi ikke om de blir benyttet eller ei.

Vi har også stilt hytten vår på Langøya til disposisjon for overnatting til frivillige. Denne skal nå benyttes av en gjeng ornitologer.

Nå velger man, som vi også har sett i denne tråden, å benytte HV fremfor sivile frivillige. Dette er meget fornuftig. HV er vant til motta ordre og opptre organisert. Får de ordre om å stille 1000 mann til en jobb, så gjør de jobben uten diskusjon. Prøv å få 1000 sivile til å utføre et oppdrag. Da har du antagelig et vanvittig kaos og det vill kreve en stor administrasjon for å styre disse.

Fiskefestivalen i Langesund blir gjenomført nesten som normalt. De blir noen restriksjoner på hvor det kan fiskes selvsagt. Dette er det MEGET viktig at alle retter seg etter.

Det vil også bli et samarbeid med WWF under festivalen. De får egen stand og har et eget opplegg, hvor de blant annet vil rekrutere frivillige til "strandvask"

Vi får håpe at folk ikke blir skremt bort og at festivalen får et godt oppmøte.

-Trond

Link to comment
Share on other sites

Yes, i helgen slippes frivillige løs i enkelte områder.

Organisasjon er en ting med HV vs sivile, opplæring, utstyr og HMS en annen.

All honnør til de frivillige som går løs på møkkajobben nå, de fortjener all ros heder ære og evt belønning de kan få!

Edit: Jeg var forøvrig en av svært få som stilte med svarte støvler, så jeg fikk vakttjeneste ved hovedkvarteret til aksjonen.... ingen fler bilder av grisete menn i olje dessverre. :D

Edited by Martin S
Link to comment
Share on other sites

Yes, i helgen slippes frivillige løs i enkelte områder.

Organisasjon er en ting med HV vs sivile, opplæring, utstyr og HMS en annen.

All honnør til de frivillige som går løs på møkkajobben nå, de fortjener all ros heder ære og evt belønning de kan få!

Edit: Jeg var forøvrig en av svært få som stilte med svarte støvler, så jeg fikk vakttjeneste ved hovedkvarteret til aksjonen.... ingen fler bilder av grisete menn i olje dessverre. :D

Er selfølgelig enig i at frivilliges innsats forjener all hønor. Det kom kanskje litt feil ut i innlegget mitt. Men vet hvor kaotisk det er de første dagene og da er en velorganisert gruppe som HV gode å ha.

Nå som aksjonledelsen har etablert seg og fått bedre oversikt er det nok enklere å slippe til andre frivillige.

Link to comment
Share on other sites

Er selfølgelig enig i at frivilliges innsats forjener all hønor. Det kom kanskje litt feil ut i innlegget mitt. Men vet hvor kaotisk det er de første dagene og da er en velorganisert gruppe som HV gode å ha.

Nå som aksjonledelsen har etablert seg og fått bedre oversikt er det nok enklere å slippe til andre frivillige.

Enig! Kommentaren min var kun men som honnør til de frivillige. Det var ikke noe salt i kaffen i forhold til ditt innlegg :D

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Neimen, 2 mnd med luksusferie i Norge skimser man ikke av.

Makan til forkastelig dom som har kostet flere millioner i opprydding, dyreliv, skader på natur og bruk av tiden til alle frivillige.

Heia!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.