Jump to content
Fiskersiden

Miljøkatastrofe: 175.000 oppdrettslaks rømt fra SalMar Farming AS på Hitra


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 124
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Her trengs det dialog, tenker jeg. :D

Her blir det trolig nedsatt en gruppe hvor bla. belona/wwf er representert og virkelig slår i bordet. Deretter vil det lages en veldig laaaaang utredning / konsevensanalyse, som kan peke på utfordringer og årsaker, som er åpenbare for enhver med iq over 23. Hvorpå den begraves sammen med de andre, som en heller ikke har tatt hensyn til og hvor presumptivt oppegående folk har latt seg bruke som alibi/gissel.

Herregud, slik dette håndteres i Norge, vil jo som sammenligning Mubarak og Saddam Hussein fremstå som visjonære intelligente statsmenn...........

Link to comment
Share on other sites

Ja ka kan en si, håpe a LUSBET HANSEN får LUS på MU.. si! It ofte æ ønske folk i uløkka, men....

Forhåpentlig bli det vanskelig for http://www.roan.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=12110 og få gjenomslag for denne!!! Oppfordrer alle her inne og sende et svar med negativt fortegn til Roan Kommune....

Edited by Olsen77
Link to comment
Share on other sites

Tenker egentlig at en slik massiv rømming er "bra" på sett og vis.... Den blir i det minste lagt merke til. Det håpløse faktumet er at det skjer rømninger stadig vekk. og det er desverre slik at den rømningen vi nå har vert vitner til desverre ikke er så stor iforhold til den konstannte "lekasjen" som skjer hele tiden.... Og en ting er rømmninger... men tenk på den massive produksjonen av lakselus som finner sted. I dette tilfellet var det en merd med 175000. fisk. det finnes veldig mange merder med like mange fisk ....

Naturen har en fantastisk evne til å tilpasse seg, men med de utfodringene oppdrettsbransjen presanter, er det umulig for moder jord å absorbere det som blir presantert.... Regnestykket går ikke opp...

M.

Link to comment
Share on other sites

Forhåpentlig bli det vanskelig for http://www.roan.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=12110 og få gjenomslag for denne!!! Oppfordrer alle her inne og sende et svar med negativt fortegn til Roan Kommune....

Jeg leste gjennom søknaden og siterer fra punkt 4.2 i søknadsskjemaet, Hensyn til smittevern og dyrehelse:

"Da lakseregisteret til Direktoratet for naturforvaltning ikke er tilgjengelig på nett for tiden, har vi ingen kjennskap til lakseførende vassdrag innen en radius av 5 km"

Makan!!!!!!

Har ikke milliardindustrien råd til telefoner, eller setter de kanskje av like mye av millionoverskuddet til telekommunikasjon som de gjør til utvikling av lukkede anlegg...........

Edited by Nils Master
Link to comment
Share on other sites

Synd, men problemet med oppdrett blir vi ikke kvitt så lenge vi kjøper o laks i butikken,

her er det pengene som rår uansett, om vill laksen blir bort fra norske elver så er det pengene inn i stats kassa som teller, ikke miljøet eller den norske fauna

Link to comment
Share on other sites

Synd, men problemet med oppdrett blir vi ikke kvitt så lenge vi kjøper o laks i butikken,

her er det pengene som rår uansett, om vill laksen blir bort fra norske elver så er det pengene inn i stats kassa som teller, ikke miljøet eller den norske fauna

:) Har ikke kjøpt en o laks på mange år. Prinsipp!

Men jeg har kjøpt peruørret på Rema. Til agn......:)

Link to comment
Share on other sites

Denne tråden vitner jo om et enormt engasjement. Og bra er det, for rømninger som dette er helt skandaløse (og det tror jeg faktisk Salmar er klar over også - det innebærer jo et stort tap for dem).

Men hvor mange av dere tar pennen fatt og lar deres røster bli hørte på spalteplass i avisene? Og hvem har kontaktet sin stortingsrepresentant om denne problemstillingen?

Engasjement er flott og kjempeviktig, men aller best er det hvis det engasjementet faktisk munner ut i handling.

Link to comment
Share on other sites

Her blir det trolig nedsatt en gruppe hvor bla. belona/wwf er representert og virkelig slår i bordet

Jeg tenker nok heller at det blir nedsatt en hurtigarbeidene komite. Som får som mandat å nedsette et granskingsutvalg. Denne hurtigarbeidende komiteen får 6 månder på seg til å komme frem til et resultat. Desverre vil denne hurtigarbeidende komite bare ha en rådgivende oppgave. Det blir opp til fiskeriministeren å bestmme hva som skal gjøres uansett. Så arbeide vil egentlig bare være en trenering av saken. Pluss om et halvt år vil jo saken være glemt uansett. Sukk og sukk

Edited by Afre
Link to comment
Share on other sites

Gaula og Orkla blir ofte beteget som dei to viktigste "folkefiskeelvene" i Norge. Lenger oppe i denne tråden kan vi lese at det er sterk bekymring for Gaulalaksens fremtid. Den sterke bekymringen for villaksstammen deles også i naboelva Orkla.

Oppdalingen: Bekymret for orklalaksen

Link:

http://www.opdalingen.no/lokale_nyheter/article5494751.ece

Og det er all grunn til å slå alarm, fordi det er trolig mer oppdrettslaks på rømmen fra Hitra enn hele det naturlige innsiget av villaks til Trondheimsfjorden.

NRK Trøndelag: Mer rømt oppdrettslaks enn villfisk

Link:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7511520

Vi må ved denne miljøkatastrofen heller ikke glemme alle dei mindre og ikke like verdenskjente villaksvassdraga våre!

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Villaksen ligger tynt an fra før, ble verre med denne rømminga. Bra genbankene finnes, blir vel alltids ei rå.

Fjøslaks som blander seg meg den lokale stammen blir blåbær i forhold til gyro, begge disse problemene er menneskeskapt, såvidt jeg vet, og reversible.

Oppdrettsnæringa skaper en del verdier og arbeidsplasser, så hvis de slutter å overfiske stimfisk til for og pålegges å bruke 30% av overskuddet til å bevare villaksstammene har jeg lite imot denne formen for matproduksjon. En annen ting er at fiskeriministeren er en lite utdanna oppdrettsmilionær. Den er jævla drøy.

Link to comment
Share on other sites

Villaksen ligger tynt an fra før, ble verre med denne rømminga. Bra genbankene finnes, blir vel alltids ei rå.

Fjøslaks som blander seg meg den lokale stammen blir blåbær i forhold til gyro, begge disse problemene er menneskeskapt, såvidt jeg vet, og reversible.

Oppdrettsnæringa skaper en del verdier og arbeidsplasser, så hvis de slutter å overfiske stimfisk til for og pålegges å bruke 30% av overskuddet til å bevare villaksstammene har jeg lite imot denne formen for matproduksjon. En annen ting er at fiskeriministeren er en lite utdanna oppdrettsmilionær. Den er jævla drøy.

Poenget må være å få en erkjennelse av problemene. Mens jeg opplever at de store selskapene innrømmer problemene, og tidvis putter inn ressurser, så opplever jeg at andre, som FHL, eller Europharma bruker all sin energi på å ufarliggjøre problemene. Sår tvil om hvorvidt villaks kan være skadelidende som følge av lus og genetisk innblanding. Eller bruker mye energi på å vise til andre er dummere, at fiskeendene er årsaken, eller at silda beiter ned maten, at mesteparten av denne laksen vil dø uansett osv.

Klarer vi å presse frem en erkjennelse av problemet, er vi på god vei. Jeg har ingen tro på at det er noen reell vilje til problemløsing hvis man ikke vil erkjenne at det er et problem å ta tak i.

Link to comment
Share on other sites

Fra adressa:

"At dette skal føre til mer lus stemmer ikke. Jeg har forhørt meg med Salmar, og det er ikke lus på fisken som har rømt, sier Haram."

Skjedde ikke dette i forbindelse med avlusning da? Hvorfor avluser de om det ikke er lus?

Hehe, den er jo behandlet på torsdag, så å melde at den ikke er medisinert er feil :rolleyes:

Nå vet jeg ikke hva den er behandlet med, så tilbakeholdingstiden er gjerne grei. Men, ettersom ingen har fulgt med fisken fra behandling frem til oppdaget rømming kan man ihvertfall ikke si noe om effekten av behandlingen :D

Her en politiker som ihvertfall ikke er redd for å si ifra. Om det er politisk klokt kan sikkert diskuteres, men han har sine meninger mot

Bør miste oppdrettskonsesjon

At Frøya odrfører Hans Stølan (AP) synes det er feil å ilegge straff er vel ikke uventet, og representerer således det andre ytterpunktet. Å legge seg et sted i mellom med en bot som virkelig svir og sender viktige signal, men som åpner for å forbedre seg, er vel det mest edruelig.

Men, endelig litt guts fra Miljøpolitikkens store skuffelse så langt, SV

Link to comment
Share on other sites

Jeg sier det igjen få oppdrettslaks anleggene på land, kan det være så vanskelig da, :wacko:

vi setter da folk på månen,skifter hjerter på folk....HALLO.

og hvis den da den rømmer så faller den på land bare og plukke den opp. det er lettvint det :dribble:

Link to comment
Share on other sites

Synes synd på Fiskeriministeren, oppdretterene gjør ikke som hun sier og det er deres ansvar. Stakkars, er det ingen som hører på henne da. Kansje ansvaret til oppretterene må over på andre hender som er villige til å sette krav til dem som skal følges og gjøre noe når de begår katastrofehandlinger og miljøkriminalitet.

Fiskeriministeren om rømt fisk: - Oppdrettsanleggene er selv ansvarlige

Løsningen er lukkede anlegg, skal det være så vanskelig å forstå det? Nå får oppdretterene i Norge begynne å bli ledende på lukkede anlegg før alle ideskaperene reiser til utlandet for å får realisert ideene sine.

NIRI er på rett spor på land, Kanadierene har tette opprett i sjø og Danskene begynner snart å selge lanbasert laks. Får jeg valget mellom laks oppdrettet i lukkede anlegg og miljøkatastrofen i åpne blir ikke valget vanskelig.

På tide å få til noe som virker i vassdragene våre. Det haster for Villaksen i flere elver.

Tilskudd til kulitvering, fiskesperrer for elvene og strakstiltak for å redde det som reddes kan.

Statsministeren sier ingenting om at 175 000 laks er på rømmen. Normenn er snille og godt opplært fra barndommen av og hele livet, rolige og lett å hold ren.

Det er bra vi ikke er Franskmenn, da hadde veiene blitt barrikader av demondtstranter og ikke en oppdrettslaks kommet fra Norge..............

Edited by kamico
Link to comment
Share on other sites

Selvfølgelig skal fisken ha daglig tilsyn. Reglene er helt greie her.

Regner også med at de skal ha daglig kontroll av merdene for å oppdage eventuelle rømminger. Lakseslakteri med ventemerder har slike regler, og derfor er det logisk at oppdretterne også har det.

Stemmer det BAN!

Oppdrettsmerder skal ha tilsyn hver dag.

Rømningen av 175.000 oppdrettslaks fra SalMar Farming AS ble ikke oppdaget fordi merdene ikke fikk det tilsynet de skulle ha hatt.

NRK Trøndelag: Fire dager uten tilsyn

Link:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7512942

Link to comment
Share on other sites

NRK Trøndelag: Fire dager uten tilsyn

Link:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7512942

Jeg liker utviklionga og det trykket som holdes oppe på denne saken. Jeg liker at rutinensviktene brettes ut og synliggjøres for alle, og at forsikringselskapet ser ut til å gjøre jobben sin i forhold til dette, og at Salmar ser ut til å må svi mer enn de trodde. Økonomisk.

Jeg fryder meg rett og slett, men det er bare så synd at det må slike katastroferømminger for at ting skal skje.

Det minner meg mye om andre forhold i samfunnet vårt. Det hjelper lite at ei bygd er redd for ras langs skoleveien, godt fundamenter på faglige vurderinger. Eller at en veistrekning ekspertvurderes som en stor risiko for dødsulykker.

Skolebusser med unger må taes av ras og store dødsulykker må skje på veistrekningen. Da først kommer pengen til tiltak. Kjipt, men sånn er det i grådige Norge.

Link to comment
Share on other sites

Både SalMar Farming AS og enkeltpersoner i selskapet kan risikere å få fengselstraff etter at 175.000 laks forrige helg rømte fra et anlegg på Hitra.

Ifølge førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes er mangelen på tilsyn det mest alvorlige forholdet i anmeldelsen.

– Det er mangelen på tilsyn som vil ha behov for den grundigste etterforskningen. Vi må se om det er rutiner i firmaet som ikke er gode nok, eventuelt at det er rutiner som ikke har blitt fulgt, sier Soknes.

– Politiet i Sør-Trøndelag har startet etterforskning lokalt, og det er bedt om bistand fra Økokrim som jeg regner med vil være på plass i løpet av neste uke, forteller førstestatsadvokaten.

NRK Trøndelag: Risikerer straff etter lakserømming

Link:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7513583

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.