Jump to content
Fiskersiden

Miljøkatastrofe: 175.000 oppdrettslaks rømt fra SalMar Farming AS på Hitra


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 124
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har i samarbeid med Fiskeridirektoratet åpnet for en utvidelse av gjenfangstområdet i Sør-Trøndelag. Bakgrunnen for utvidet fiske er lite gjenfangst i de fire dagene gjenfangstfisket har pågått.

Fiskeridirektoratet: Utvidet fiske etter rømt laks

Link:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/aktuelt/2011/0211/utvidet-fiske-etter-roemt-laks

Det siste tallet jeg har sett er en gjenfangst av noen få hundre oppdrettslaks.

NRK Trøndelag har også en artikkel om denne saken.

NRK Trøndelag: Utvider fisket etter rømt laks

Link:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7514284

Artikkelen i NRK Trøndelag berører også matsikkerheten ved den rømte oppdrettslaksen. Vi vet at oppdrettslaksen nylig har vært behandlet mot lus. Men vi vet ikke hvilket avslusingsmiddel som er benyttet, og derfor heller ikke hvilken tilbakeholdstid som gjelder for oppdrettslaksen etter behandling med dette avlusingsmiddelet.

På Mattilsynets hjemmeside kan vi lese (sitat):

"En av Mattisynets roller er å ivareta mattryggheten. Derfor vurderer Mattilsynet bruken av lusemidler opp mot den betydning de har for mattryggheten. - Det er strenge regler for hvor lang tid det skal gå mellom medisinering og slakting av oppdrettsfisk. Det er for å sikre at oppdrettsfisken ikke innholder skadelige stoffer som kan overføres til forbrukeren."

Her Mattilsynet umiddelbart komme på banen med informasjon om:

* Hvilket avlusingsmiddel som er benyttet ved behandlingen.

* Hvilken tilbakeholdstid som gjelder for oppdrettslaksen ved behandling med dette avlusingsmiddelet.

Edit: Bare korrigering av trykkleif.

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

The North Atlantic Salmon Fund (NASF) kommenterer rømmingen.

Dubious National Salmon Policy Fails Miserably with fear of 175,000 salmon escapees

The national policy of Norway got a “dubious boost” this week when between 175,000 farmed salmon escaped from their cages sited near the island of Hitra, that lies outside the Trondheim fjord on the west coast of Norway.

Link:

http://www.nasfworldwide.com/nasf-norway/failed-salmon-fish-farms.html

Link to comment
Share on other sites

Lurer på hvor de setter garna sine...Det er joe ting som tyder på at Hemnefjorden kan være stinn brakke av fisk fra rømminga, og det må da være smart å gjøre en innsats her. Hadde det stått en drøss med garn fra land og utover når jeg var der på rekognosering på lørdag, så vil disse garna vært smekkfulle av laks etter de fire gangene vi så flak med o-laks passere land.

Link to comment
Share on other sites

I forbindelse med den tragiske oppdrettsrømminga på Hitra, ønsker Veterinærinstituttet oversikt over fangster av rømt oppdrettfisk. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) oppfordrer alle fritidsfiskere som fanger rømt oppdrettslaks eller regnbueørret til å melde inn fangster på fiskealarmen.no.

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Meld inn rømt fisk på fiskealarmen.no!

Link:

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=105583942&displaypage=TRUE

Link to comment
Share on other sites

Bli så forbanda når læs såne artikla i den lokale avisen der uløkka skjedd. Viktiger og trykk slikt piss og utelat fakta i sin egen artikel, jevla f...

Skulla vært ut og fulgt fiskbåtan som driv gjennfangst, fortalt hvor fisken er osv osv, men nei. KJØPT OG BETALT hele jevla øya...

:thumbsup:

http://www.hitra-froya.no/incoming/article1266269.ece

Så no at det var en egen tråd om denne artikelen!

Edited by Olsen77
Link to comment
Share on other sites

Forvaltninga for Gaula frykter konsekvensene for elva og følger situasjonen nøye.

Nea Radio: Rømt oppdrettslaks truer trønderske elver

Link:

http://www.nearadio.no/v/a/roemt-oppdrettslaks-truer-troenderske-elver-2606/

NB: Klikk på radiointervju med Torstein Rognes fra Gaula Natursenter i artikkelen!

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Tja, tatt i betraktning at det er noen dager siden fisken rømte er vel ikke det en bombe.

Det må være et tankekors at det tar så lang tid før man oppdager et så dramatisk svinn. Skulle ikke forundret meg om det fantes regelverk som påla daglig oppsyn av fisken. kanskje en gjennomgang av rutinene hadde vært på sin plass? hvis det er for tidkrevende, kanskje ansette flere folk på anleggene? Ryktene forteller at det ikke altid er så mange årsverk i selve røkterdelen av produskjonen.

I snitt mellom 1,7 og 2,3 fulle stillinger per konsesjon avhengig av hvordan du regner og hvilket utsnitt av produksjonen/landet du tar. Når man så vet at en konsesjon kan ha fisk på forskjellige lokaliteter, er det vanskelig å forstå hvordan tilsynsbiten kan ivaretas på en regeltro og sikker måte.

Det er rett og slett alt for mye alenearbeid i industrien, den er så rasjonalisert til beinet at den nå er en av Norges farligste arbeidsplasser. Håndtering av store krefter alene på mærdkanten gis årsaken, men også mangel på kultur i forhold til praktisering av regelverk og sikkerhet.

En kronikk i Adresseavisen kalt "Sikkerhet i havbruk" belyste dette ganske godt, selv om forskningsrapporten går lenger i sin kritikk av tilstandene. Sitat fra kronikken:

"De vi har intervjuet peker på flere forhold man bør bli bedre på, og generelt ser vi at det er lite helhetlig og systematisk tenkning rundt sikkerhet. Eksempler er når tidsfrister blir framskyndet, investeringer utsatt, og alene- og nattarbeid utført tross sikkerhetsrisiko. Lite helhetlig sikkerhetstankegang ser vi også når man forklarer årsaken til uhell. Det er et individfokus i de rådende årsaksforklaringene i bransjen; når hendelser skjer får ofte de involverte personene all skyld, uten at bakenforliggende årsaker som tidsfrister, dårlig utstyr eller mangelfull opplæring trekkes fram. Ulykker forklares med dårlige holdninger, lite kunnskap hos de involverte, eller rett og slett idiotfeil."

Altså en skremmende ukultur der folket på gulvet forfordeles skyld og henges uten at uhell evalueres og konklusjoner rundt årsaker nedfelles i sikkerhetsrutiner i konsernene - rutiner som deretter følges!

Uansett - med så få ansatte per konsesjon er det i alle fall umulig å ivareta regelverket om daglig tilsyn..!

Link to comment
Share on other sites

I snitt mellom 1,7 og 2,3 fulle stillinger per konsesjon avhengig av hvordan du regner og hvilket utsnitt av produksjonen/landet du tar. Når man så vet at en konsesjon kan ha fisk på forskjellige lokaliteter, er det vanskelig å forstå hvordan tilsynsbiten kan ivaretas på en regeltro og sikker måte.

Det er rett og slett alt for mye alenearbeid i industrien, den er så rasjonalisert til beinet at den nå er en av Norges farligste arbeidsplasser. Håndtering av store krefter alene på mærdkanten gis årsaken, men også mangel på kultur i forhold til praktisering av regelverk og sikkerhet.

En kronikk i Adresseavisen kalt "Sikkerhet i havbruk" belyste dette ganske godt, selv om forskningsrapporten går lenger i sin kritikk av tilstandene. Sitat fra kronikken:

"De vi har intervjuet peker på flere forhold man bør bli bedre på, og generelt ser vi at det er lite helhetlig og systematisk tenkning rundt sikkerhet. Eksempler er når tidsfrister blir framskyndet, investeringer utsatt, og alene- og nattarbeid utført tross sikkerhetsrisiko. Lite helhetlig sikkerhetstankegang ser vi også når man forklarer årsaken til uhell. Det er et individfokus i de rådende årsaksforklaringene i bransjen; når hendelser skjer får ofte de involverte personene all skyld, uten at bakenforliggende årsaker som tidsfrister, dårlig utstyr eller mangelfull opplæring trekkes fram. Ulykker forklares med dårlige holdninger, lite kunnskap hos de involverte, eller rett og slett idiotfeil."

Altså en skremmende ukultur der folket på gulvet forfordeles skyld og henges uten at uhell evalueres og konklusjoner rundt årsaker nedfelles i sikkerhetsrutiner i konsernene - rutiner som deretter følges!

Uansett - med så få ansatte per konsesjon er det i alle fall umulig å ivareta regelverket om daglig tilsyn..!

Hehe, husker da vi var på landsmøtet i NJFF og skulle ha igjennom kravet om miljøavgift. På TV dukket det opp en oppdretter, som stolt kunne peke på at han hadde fem lokaliteter som samla produserte 5000 tonn fisk. Og laksen gjorde selskapet i stand til å sysselsette 6 personer. Tett oppfølging på alle lokaliteter, med inspeksjoner av fisk og nøter blir i beste fall en veldig travel affære. Ihvertfall hvis ikke alle skal være på jobbe hele tiden, og lokalitetene ligger tett som hagl :)

For ikke å snakke om all lusetellingen disse må putle med.

Edited by Olav Moberg
Link to comment
Share on other sites

Hehe, husker da vi var på landsmøtet i NJFF og skulle ha igjennom kravet om miljøavgift. På TV dukket det opp en oppdretter, som stolt kunne peke på at han hadde fem lokaliteter produserte 5000 tonn fisk. Og laksen gjorde selskapet i stand til å sysselsette 6 personer. Tett oppfølging på alle lokaliteter, med inspeksjoner av fisk og nøter blir i beste fall en veldig travel affære. Ihvertfall hvis ikke alle skal være på jobbe hele tiden, og lokalitetene ligger tett som hagl :)

For ikke å snakke om all lusetellingen disse må putle med.

Ja, men husk at det var dette oppdretteren sysselsatte TOTALT, men adm og det hele, uten at det ble sagt noe som helst om hvilken stillingsande disse seks personene hadde. Gjennomgående er det mye deltidsstillinger, det ser du ved å bruke statistikkene fra SSB eller Fisk.dir. Husker ikke nøyaktig hva det var da jeg så på dette, men stillingene var i snitt ca 60-70 % av et årsverk avhengig av hvilken region du regnet på.

Link to comment
Share on other sites

Gaula og Orkla blir ofte beteget som dei to viktigste "folkefiskeelvene" i Norge. Lenger oppe i denne tråden kan vi lese at det er sterk bekymring for Gaulalaksens fremtid. Den sterke bekymringen for villaksstammen deles også i naboelva Orkla.

Oppdalingen: Bekymret for orklalaksen

Link:

http://www.opdalingen.no/lokale_nyheter/article5494751.ece

Etter et to timer langt møte med fiskeriminster Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er både Sivert Berg og Vegard Heggem langt mer optimister enn tidligere.

Oppdalingen: – Vi er optimister

Link:

http://www.opdalingen.no/lokale_nyheter/article5503688.ece

Link to comment
Share on other sites

Berg føler ministeren tok dem på alvor da de la fram fem krav. Han er kanskje aller mest glad for at ministeren var svært klar på at næringen selv må bidra til å dekke kostnader ved å overvåke innslag av rømt oppdrettslaks i elvene og tiltak for å rydde opp.

Videre kunne hun fortelle at det jobbes hardt med lukkede anlegg i sjøen, mens teknologien for å få slike på land visstnok ikke er på plass ennå.

Intressant og positivt - hvor og hvem som jobber hardt er spørsmålet jeg stiller meg :)

Link to comment
Share on other sites

Intressant og positivt - hvor og hvem som jobber hardt er spørsmålet jeg stiller meg ;)

Hehe - godt poeng Kamico! :)

Fiskedirektoratet slår fast at Salmar på Hitra har brutt akvakulturloven.

- Det går mot at vi politianmelder Salmar, sier Ståle Hansen i Fiskedirektoratet.

Adressa: - Salmar brøt loven

Link:

http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1596373.ece

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Fisket etter rømt oppdrettslaks har vært resultatløst så langt for Arne Jørrestol i Agdenes.

Han har hatt laksenøtene i sjøen siden midt i forrige uke. I tillegg har han et tjuetalls bunngarn stående for å fange rømt oppdrettslaks fra Hitra.

Avisa Sør-Trøndelag: Ingen rømt oppdrettslaks

Link:

http://www.avisa-st.no/arkiv/agdenes/article1266623.ece

Link to comment
Share on other sites

Håper et av kravene til Sivert Berg og Vegard Heggem var doble vegger i mærdene. Gjerne med mange meter mellom hver vegg. Det er det merkelig at dette ikke er innført som et krav til oppdrettsnæringen for lenge siden og jeg er overbevist om at dette ville ha ført til en stor nedgang i rømningene av oppdrettslaks.

Edited by Labrax
Link to comment
Share on other sites

Konsekvensene av gigantrømminga fra Salmars anlegg på Hitra er i ferd med å vise seg: Hemnefjorden flommer over av rømt oppdrettslaks. Nå varsler Fiskeridirektoratet at de også trolig vil følge NJFFs eksempel og politianmelde Salmar.

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Hemnefjorden full av fjøslaks

Link:

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=106849947&displaypage=TRUE

Link to comment
Share on other sites

Det er enda ikke blitt foretatt avhør av ledelsen i SalMar etter lakserømmingen på Hitra.

– Vi har ikke avhørt styrelederen eller direktøren i SalMar på nåværende tidspunkt. Det er noe vi vil vurdere etterhvert i etterforskningen, sier Marius Rønningen, miljøkoordinator i Sør-Trøndelag politidistrikt.

NRK Trøndelag: Ledelsen i SalMar er ikke avhørt

Link:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7530752

Link to comment
Share on other sites

Flott at du tar ansvar og holder tråden gående Glalaksen!

Blir spennende å se utfallet av etterforskningen. Denne saken har fått mer oppmerksomhet en vanlig. Vi får håpe at det endelig kan komme en straffereaksjon som står i stil til forbrytelsen.

M.

Link to comment
Share on other sites

Flott at du tar ansvar og holder tråden gående Glalaksen!

Blir spennende å se utfallet av etterforskningen. Denne saken har fått mer oppmerksomhet en vanlig. Vi får håpe at det endelig kan komme en straffereaksjon som står i stil til forbrytelsen.

M.

Tviler litt på at det blir så veldig streng straff, for å være helt ærlig

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.