Jump to content
Fiskersiden

Isfiskehelg i ferskvann 6-7.03.21


erik
 Share

Recommended Posts

40 cm pluss is var interessant! Er det ved Åsa dere gikk ut? 

Jeg snakket med en fyr for litt siden, som hadde kjørt forbi og mente det var åpent vann ved Garntangen. Jeg har nå en mistanke om at han kanskje ikke tolket isen riktig. Dette var jo ikke en isfisker, og med vann på isen kan det jo se åpent ut. 

Nå har jeg dratt med barn på isen to helger på rad uten fangst, noe som bla skyldes at jeg nekter å fiske mikroabbor :wacko:  Men helt pedagogisk er jo ikke det. Var det skøyteis på Steinsfjorden? I så fall ligger det jo til rette for multi-tasking ....  

Link to comment
Share on other sites

Det er åpent vann ved brua over ved Sundvollen, og det er noen små flekker med åpent vann helt inntil noen fjellrabber her og der hvor solvarmen har ført til at isen slipper fjellet. Men Steinsfjorden er 100% trygg, i den grad noen is kan kalles trygg. Isen er dessuten perfekt stålis, så her blir det neppe båtfiske før juni...

Her ser du hvor vi gikk ut, og hvor vi fikk desidert mest mort: https://kart.gulesider.no/m/MneSd Men det gjelder å være tidlig ute for best fiske, som jeg nevner i rapporten dør det nesten helt ut i 12-13-draget og livner først litt til igjen rundt 16-17-ish. Ja, man kan fint gå på skøyter, går man på beina er brodder en stor fordel.

Mort hører ikke hjemme i dette vassdraget, så her er det bare å ta ut så mye dere klarer. (Ikke at det monner, morten har tatt helt over og skvist ut siken, men det føles godt...)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

trist det som har skjedd med Steinsfjorden etter at morten kom dit. Tidligere var jo Steinsfjorden et bra abborvann, og som du nevner Erik fikk man også fin sik der som bonusfisk. Og gjeddefisket var utmerket, men har inntrykk at det er stadig lengre mellom store gjedder der nå. Det ble kakket for mye stor gjedde. Vet ikke om det finnes noen "quick-fix". Å utrydde morten er naturligvis umulig, men hvis det hadde vært vilje til å satse kunne nok rusefangst av mort bidratt til å redusere problemet, Men dette krever store ressurser både økonomisk og i innsats hvis det skal kunne monne. Størstemål på gjedde (og abbor) kunne kanskje også hjulpet noe på sikt? Noe av problemet i Steinsfjorden består muligens i at mesteparten av morten er for stor som byttefisk for abbor, og kanskje også for de smågjeddene som er tilbake? da vil rovfiskene aldri komme over terskelen til å beskatte bestanden av stor mort, og vi får ikke noe naturlig fungerende økosystem.

EDIT: kan også føye til at all den storvokste morten er en enorm næringskonkurrent til mindre abbor, og sikkert en viktig grunn til at abborbestanden i Steinsfjorden "lider", og at abboren sliter med å vokse seg stor nok til å bli fiskespiser.

Edited by piscator
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Innføring av mort (og sørv) har unektelig snudd opp ned på Steinsfjorden, og årevis med grovmaskede garn som tok ut nesten all brasme (brukt til krepseagn) medførte bifangst av stor gjedde som gjorde vondt verre. Gjeddefestivalen hjalp neppe til den heller, selv om den ble en dråpe i et hav av elendighet. For å legge til elendigheten har diverse utfylling ved Sundvollen ført til mindre utskifting av vannet i Steinsfjorden, så det er tvilsomt om sik vil trives der selv om man fisker ut næringskonkurrentene. (Steinsfjorden Fiskeforening har lagt ut diverse info og rapporter på sin Facebookside.) Det var et generasjonsskifte i foreningen for noen år siden, og dagens styreleder er oppegående, uten skylapper om at "garnfiske er en tradisjon vi må ta vare på" slik hans forgjenger hadde. (Det ble for øvrig repetert av Fiskeforvalteren i forarbeidet til siste revisjon av forskriften for Tyri.) Det var også takket være det generasjonsskiftet, pluss press fra sponsorer og deltagere, at festivalen begynte å godta fang og slipp, selv om de dessverre fortsatt ikke har satt krav om det for store gjedder. 

Morten har spredd seg ut i Tyrifjorden, og man ser nå stimer av storvokst mort på sommeren i stort sett hele systemet. Effekten ute i Tyrifjorden med tanke på sik, krøkle og predatorene der er er høyst usikker. Jeg er oppriktig bekymret for hvordan dette vil påvirke de to stammene av storørret i Tyri på sikt, selv om det ikke ser ut til å ha negative konsekvenser per nå. I en ideell verden burde bestanden av pelagisk byttefisk i Tyri vært overvåket slik at man kunne fulgt med og sett om sammensetningen av krøkle og sik nå skifter mot stadig mer mort, eller om morten holder seg strandnært. (Det gjør den ikke i Stein, nesten alle større pelagiske stimer med byttefisk man ser der nå er mort.) Så vidt jeg vet er det omtrent bare undertegnedes variant (fiske med myscha fra båt og is for å verifisere hva jeg ser på ekkoloddet) av "prøvefiske" som gjennomføres, og det har en skala som neppe kan sies å være representativ for hele dette store systemet. 

Garn-problemet er betydelig mindre enn det var, selv om det er en luring i fjordens nordøstre hjørne som ikke vil leke med Fiskeforeningen og garner i vei hver vår/ forsommer.

På den mer udokumenterte siden synes jeg å ane noe av det samme her som jeg har sett i andre vann der mort blir introdusert. Bestanden eksploderer i løpet av få år, med noen svært sterke årsklasser som da også får vokse i fred og blir "store" (20+ centimeter). Disse er som du sier for store til predasjon av abbor, det er kun større gjedder (og stor ørret) som begir seg løs på disse. Samtidig håper jeg å se noe av det vi har sett i andre vann rundt Hadeland der morten har kommet inn, med årenes løp får bestanden av mort en mer naturlig variasjon i størrelse slik at abbor og mindre gjedde/ ørret kan forsyne seg av disse. Men selv om dette skjer, så har jeg lest at mort har lavere næringsinnhold enn både krøkle og sik, så de smellfeite gjeddene med hengebuk som lever herrens glade dager på en diett av av brasme og sik kommer vi neppe til å se igjen dessverre.

 

Den som lever får se....

Link to comment
Share on other sites

mange interessante opplysninger her Erik, og godt å høre at man har begynt å tenke nytt. Det trengs, men det tar gjerne en generasjon eller så før reelle endringer skjer... Som den tyske fysikeren Max Planck sa, fremgang skjer ikke fordi man klarer å overbevise motstanderne, men fordi de dør... Mønsteret du aner å se er ganske typisk for alle nyintroduksjoner. Den første generasjonen mort vokser seg store, i fred og ro som du skriver. Disse kan kanskje bli 10-20 år gamle før de begynner å dø ut, slik at en ny generasjon kommer inn. Først da blir mulighetene bedre for rovfiskene til å beite, og disse vil atter begynne å vokse, og man kan etter hvert oppnå en slags balanse i systemet igjen. Men det er også riktig at mort har magrere kjøtt enn sik, og derfor vil nok ikke ørret og gjedde vokse like raskt på mort som på sik. 

Naturligvis er det mort i mengder i Tyrifjorden, men usikker på om den er særlig konkurransesterk med sik og krøkle ute i pelagialen i så store innsjøer. I Mjøsa for eksempel er jo morten ingen konkurrent til sik og krøkle, men holder seg heller nærmere strandsonen. Til og med i Lyseren (som er mindre enn Steinsfjorden) synes det være en fin balanse mellom mort, laue og krøkle. Der går jo typisk krøkla ute i pelagialen over dypere vann (10+ meter), mens karpefiskene delvis holder seg nær strandsonen, eller pelagisk over noe grunnere vann. Men så er jo Mjøsa og Lyseren stabile økosystemer der disse artene har vært tilstede i tusenvis av år, sannsynligvis siden kort tid etter siste istid. Så det kan jo hende man får noen relativt kortsiktige (i det tidsperspektivet vi her snakker om) negative effekter i Tyrifjorden etterhvert.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, erik skrev:

Det er åpent vann ved brua over ved Sundvollen, og det er noen små flekker med åpent vann helt inntil noen fjellrabber her og der hvor solvarmen har ført til at isen slipper fjellet. Men Steinsfjorden er 100% trygg, i den grad noen is kan kalles trygg. Isen er dessuten perfekt stålis, så her blir det neppe båtfiske før juni...

Her ser du hvor vi gikk ut, og hvor vi fikk desidert mest mort: https://kart.gulesider.no/m/MneSd Men det gjelder å være tidlig ute for best fiske, som jeg nevner i rapporten dør det nesten helt ut i 12-13-draget og livner først litt til igjen rundt 16-17-ish. Ja, man kan fint gå på skøyter, går man på beina er brodder en stor fordel.

Mort hører ikke hjemme i dette vassdraget, så her er det bare å ta ut så mye dere klarer. (Ikke at det monner, morten har tatt helt over og skvist ut siken, men det føles godt...)

Takker!

Jeg vanket såpass mye på Steinsfjorden i ungdommen, at jeg kjente igjen de holmene fra kartbildene i artikkelen din. Jeg dorget mye på innsiden der i de dager, og regnet det som en bra gjeddeplass. Jeg har aldri fått mort i Steinsfjorden, men jeg har fått sik flere ganger både sommer (på tørrflue, faktisk!) og vinter. Så man skjønner det er noen år siden jeg har vært der ... ^_^

Det var jo veldig fin abbor i Steinsfjorden før, og ekstremt lett å få den. Jeg husker jeg og en kompis delte på en stang og kastet annenhver gang og i løpet av 50 kast med jigg lufta vi 50 abbor. De virkelig stor abborene var det kanskje ikke så mange av, og den største fisken var muligens litt slank i formen, sammenlignet med abbor fra andre vann. Den største jeg har fått i Steinsfjorden har vel snust på kilosmerket. 

Men med en såpass sterk klasse med storvokst mort, dukker det kanskje opp noen specimen-mort etter hvert? For noen vil det kanskje være en slags trøst ...  

Edited by TT
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har for øvrig hørt at morten i Steinsfjorden først dukket opp i Hermannstjern på Jevnaker, og så spredte seg via Randsfjorden og nedover. At det er sørv i Steinsfjorden, var ukjent for meg. 

Link to comment
Share on other sites

32 minutter siden, erik skrev:

Hermanstjern drenerer til Randsfjorden. Morten i Stein tok neppe den lange veien rundt

Det er vel et spørsmål om tid. Kilden kan selvsagt være en annen. Kun "hear-say" fra min side. 

Link to comment
Share on other sites

Joda, men stimer med små mort ble observert først i Stein, så utover i Tyrifjorden. Om de hadde tatt den lange veien rundt vil jeg anta at man hadde sett de i feks Juveren og Nordfjorden først. Ikke godt å si hvor morten kom fra, men for min egen del mistenker jeg at både mort og sørv fikk menneskelig hjelp for å komme til Stein. 

Link to comment
Share on other sites

Mulig jeg tar feil, men jeg mener bestemt å huske at mort ble observert  i vann lenger nord på Hadeland på begynnelsen av 1990-tallet, blant annet i Mæna nord for Røykenvik. Dette var før den dukket opp i Hermannstjern. I dag er det vel også mort i det sagnomsuste karussvannet Bergstjern på Brandbu? Jeg er derfor ganske sikker på at morten faktisk har tatt veien via Randsfjorden-Randselva-Tyrifjorden. Og det er vel tross alt mer logisk at morten har spredd seg nedover enn oppover i vassdraget? Vanskelig å tenke seg at mort i Steinsfjorden har spredd seg motsatt vei... i hvilken rekkefølge morten har etablert seg i Tyrifjorden og nærliggende lokaliteter (Juveren, Synneren og Steinsfjorden) kan jo ha vært litt tilfeldig. Men uansett startet dette med menneskelig utsetting av mort, i en eller flere lokaliteter. Arten har så spredd seg videre på egenhånd i løpet av en tredveårsperiode. Egentlig et skrekkeksempel på hva ukontrollert utsetting av arter kan føre til.

Link to comment
Share on other sites

hei

Så ut som en hyggelig tur. Er forøvrig i dette området jeg fikk min første og eneste gjedde på fluestang for noen og førti år siden, under et besøk hos en slektning som leide hytte der.

Fin rasteplass der forøvrig, ser ganske så idyllisk ut på sommeren. (jeg har satt fra meg hengeren der et par ganger ved leveringer i området)

Til noe helt annet, hvilket transportfirma bruker dere til å frakte utstyret når dere er på fisketur? :jump:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

33 minutter siden, cannonbang skrev:

Til noe helt annet, hvilket transportfirma bruker dere til å frakte utstyret når dere er på fisketur? :jump:

Kan informere om at Frøknas Ampera-e IKKE er stor nok. Men i min CX5 får vi inn alt, må bare legge ned det ene baksetet for å få inn pulken.... :D

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, erik skrev:

Kan informere om at Frøknas Ampera-e IKKE er stor nok. Men i min CX5 får vi inn alt, må bare legge ned det ene baksetet for å få inn pulken.... :D

CX5 - er ikke det er småbil? Eller kone-bil som det het i gamledager ...:rolleyes:

TT (MB Viano) 

Link to comment
Share on other sites

Kommer vel an på hva man sammenlikner med ja... Har et par hengere som kan benyttes om det kniper på plassen. Man får mye fint for mellomlegget mellom min CX5 og en Viano. Det dekker feks både båten min og varehengeren.  ;)

Edited by erik
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Skjønte det, det forsvant en smiley i min post der som gjorde at posten så mer fornærmet ut enn den skulle.

IMG_1039.JPG

CX5 pakket for ismeite ved en tidligere anledning.

 

Etter å ha ryddet unna en del kjente Mazda-problemer (speilmotorer som ikke tåler vann, diverse sensorer som ikke tåler bruk) er jeg strålende fornøyd med bilen ellers. Den er litt som meg, tøff i trynet, treg i spurten, men drar tunge lass ved behov... Faktisk den første bilen jeg har eid hvor det ikke er noe ved bilen som direkte irriterer meg. Det hjelper på at kidza digger baksetene med koppholdere, bord, ladepunkter samt både kjøling og varme i setene. Mye tyder på at jeg beholder denne bilen en stund.

Edited by erik
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.