Jump to content
Fiskersiden

Hvor mange arter i 2008?


Recommended Posts

22 nye:)

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

karpe

rødknurr

grønngylt

gullfisk

hork

ålekvabbe

regnlaue

Og totalt:

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

torsk

sei

lyr

sypike

sandflyndre

skrubbe

knurr

blåstål

bergnebb

bergylte

rødspette

svartkutling

hvitting

solabbor

sørv

karpe

mort

abbor

ørret

ulke

gapeflyndre

vederbuk

laue

dvergmalle

gullbust

gjedde

fjesing

rødknurr

grønngylt

gullfisk

flire

hork

ålekvabbe

regnlaue

totalt 49 i år

Edited by fredz
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 114
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1.Blåstål

2.Sandflyndre

3.Hvitting

4.Hyse

5.Torsk

6.Sandkutling

7.Tangsprell

8.Hågjel

9.Svarthå

10.Pigghå

11.Svartkutling

12.Havmus

13.Sei

14.Torsk

15.Lyr

16.Brosme

17.Lange

18.Knurr

19.Piggskate

20.Skrubbe

21.Sypike

22.Strømsild

23.Øyepål

24.Ulke

25.Tangkutling

26.Blåkjeft

27.Skjellbrosme

28.Røye

29.Sjøørret

30.Ørret

31.Gjedde

32.Sik

33.Abbor

34.Berggylt

35.Bergnebb

36.Paddetorsk

37.Dvergulke

38.Regnbueørret

39.Tangstikling

40.Rødspette

41.Lusuer

42.Mort

43.Ål

44.Tangsprell

45. Laue

46. Gjørs

47. Flire

48. Brasme

49. Hork

50. Stam

51. Karpe

52. Solabbor

53. Suter

54. Sørv

55. Karuss

56. Grundling

57. Makrell

58. Gressgylt

59. Tangkvabbe

60. Abbor

Link to comment
Share on other sites

Tja, skal vi se...

Kveite og blåstål

2 totalt

Og ikke har jeg lest så mange bøker, og ikke reist og ikke jobbet et sekund overtid. Det eneste jeg har å farte med er vandring med minipodinne på skuldra(kanskje jeg skal skaffe skrittteller, så får jeg noe å føre statistikk på)

Og minipodinnen har passert en måned uten å ha holdt i en fiskestang, tror jeg må passe meg litt før dette blir omsorgssvikt.

Link to comment
Share on other sites

23 nye:)

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

karpe

rødknurr

grønngylt

gullfisk

hork

ålekvabbe

regnlaue

lange

Og totalt:

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

torsk

sei

lyr

sypike

sandflyndre

skrubbe

knurr

blåstål

bergnebb

bergylte

rødspette

svartkutling

hvitting

solabbor

sørv

karpe

mort

abbor

ørret

ulke

gapeflyndre

vederbuk

laue

dvergmalle

gullbust

gjedde

fjesing

rødknurr

grønngylt

gullfisk

flire

hork

ålekvabbe

regnlaue

makrell

lange

totalt 51 i år

Link to comment
Share on other sites

1 Torsk

2 Sei

3 Hyse

4 Blåstål

5 Knurr

6 Kveite

7 Lyr

8 Lange

9 Hvitting

10 Pigghå

11 Brosme

12 Sandflyndre

13 Havmus

14 Sypike

15 Lomre

16 Skrubbe

17 Svartkutling

18 Bergnebb

19 Glassvar

20 Lusuer

21 Berggylt

22 Sjøørret

23 Makrell

24 Gressgylt

Link to comment
Share on other sites

1.Blåstål

2.Sandflyndre

3.Hvitting

4.Hyse

5.Torsk

6.Sandkutling

7.Tangsprell

8.Hågjel

9.Svarthå

10.Pigghå

11.Svartkutling

12.Havmus

13.Sei

14.Torsk

15.Lyr

16.Brosme

17.Lange

18.Knurr

19.Piggskate

20.Skrubbe

21.Sypike

22.Strømsild

23.Øyepål

24.Ulke

25.Tangkutling

26.Blåkjeft Ny

27.Skjellbrosme Ny

28.Røye

29.Sjøørret

30.Ørret

31.Gjedde

32.Sik

33.Abbor

34.Berggylt

35.Bergnebb

36.Paddetorsk Ny

37.Dvergulke

38.Regnbueørret

39.Tangstikling

40.Rødspette

41.Lusuer

42.Mort

43.Ål

44.Tangsprell

45. Laue

46. Gjørs

47. Flire

48. Brasme

49. Hork

50. Stam

51. Karpe

52. Solabbor

53. Suter

54. Sørv

55. Karuss Ny

56. Grundling Ny

57. Makrell

58. Gressgylt

59. Tangkvabbe Ny

60. Abbor

61. Vederbuk

62. Gullfisk

63. Regnlaue Ny

64. Håkjerring Ny

65. Sild

66. Grønngylt

Herav 8 nye

Edited by Vilhelm
Link to comment
Share on other sites

Sinnsykt Vilhelm....

Berggylte

Bergnebb

Blåstål

Fløyfisk (ny art)

Gressgylt

Grønngylt

Havabbor

Hvitting

Karuss

Knurr

Laks

Lange

Lusuer

Lyr

MAkrell

Paddetorsk (ny art)

Røye

Sandflyndre

sandkutling

Sei

Sjøørret

Skrubbe

Steinbit

Svartkutling

Sypike

Torsk

Ulke

ørret

Ålekvabbe (ny art)

29 :)

Link to comment
Share on other sites

Berggylte

Bergnebb

Blåkjeft

Blåstål

Brosme

Dvergulke

Havmus

Hvitting

Hyse

Hågjel

Gjedde

Gressgylt (ny)

Håkjerring (ny)

Knurr

Lange

Lomre (ny)

Lyr

Pigghå

Piggskate

Regnbueørret (ny)

Regnlaue (ny)

Rødspette

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Spisskate

Strømsild

Suter

Svarthå

Sypike

Tangkutling

Tangsprell (ny)

Tangstikling (ny)

Torsk

Trepigget stingsild

Uer (ny)

Ulke

Vederbuk

Ørret

Øyepål

Ål

Ålekvabbe

42 arter, 8 nye.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

1.Blåstål

2.Sandflyndre

3.Hvitting

4.Hyse

5.Torsk

6.Sandkutling

7.Tangsprell

8.Hågjel

9.Svarthå

10.Pigghå

11.Svartkutling

12.Havmus

13.Sei

14.Torsk

15.Lyr

16.Brosme

17.Lange

18.Knurr

19.Piggskate

20.Skrubbe

21.Sypike

22.Strømsild

23.Øyepål

24.Ulke

25.Tangkutling

26.Blåkjeft Ny

27.Skjellbrosme Ny

28.Røye

29.Sjøørret

30.Ørret

31.Gjedde

32.Sik

33.Abbor

34.Berggylte

35.Bergnebb

36.Paddetorsk Ny

37.Dvergulke

38.Regnbueørret

39.Tangstikling

40.Rødspette

41.Lusuer

42.Mort

43.Ål

44.Tangsprell

45. Laue

46. Gjørs

47. Flire

48. Brasme

49. Hork

50. Stam

51. Karpe

52. Solabbor

53. Suter

54. Sørv

55. Karuss Ny

56. Grundling Ny

57. Makrell

58. Gressgylt

59. Tangkvabbe Ny

60. Abbor

61. Vederbuk

62. Gullfisk

63. Regnlaue Ny

64. Håkjerring Ny

65. Sild

66. Grønngylt

67. 3-pigget stingsild

68. Laks

69. Uer

70. Ørekyte

Herav 8 nye

Link to comment
Share on other sites

Berggylte

Bergnebb

Blåstål

Fløyfisk (ny art)

Gressgylt

Grønngylt

Havabbor

Hvitting

Karuss

Knurr

Laks

Lange

Lusuer

Lyr

MAkrell

Paddetorsk (ny art)

Røye

Sandflyndre

sandkutling

Sei

Sjøørret

Skrubbe

Steinbit

Svartkutling

Sypike

Tangkutling

Torsk

Ulke

ørret

Ålekvabbe (ny art)

30 smile.gif

Link to comment
Share on other sites

Sypike

Torsk

Sei

Lyr

Knurr

Bergnebb

Paddetorsk

Gapeflyndre

Hornkvabbe

Mort

Brasme

Flire

Laue

Abbor

Ørret

Latterlige 15 arter, vil forhåpentligvis være over 40 om 1 mnd.

Hjalp med sommerferie gitt:

1 Abbor

2 Asp

3 Brasme

4 Flire

5 Gjedde

6 Laue

7 Mort

8 Sjøørret

9 Ørret

10 Ål

11 Berggylte

12 Bergkutling

13 Bergnebb

14 Blåkjeft

15 Blåstål

16 Brosme

17 Fjesing

18 Gapeflyndre

19 Havabbor

20 Horngjel

21 Hornkvabbe

22 Hvitting

23 Hyse

24 Hågjel

25 Knurr

26 Kolmule

27 Lange

28 Lyr

29 Makrell

30 Paddetorsk

31 Rødknurr

32 Sandflyndre

33 Sandkutling

34 Sei

35 Sild

36 Svarthå

37 Svartkutling

38 Sypike

39 Taggmakrell

40 Tangkvabbe

41 Torsk

42 Ulke

70 arter på et år da Vilhelm, herregud, det er jo mer enn 95 % av norske sportsfiskere har ila livet...

Link to comment
Share on other sites

Er ikke noen ekspert på arter, men ser at flere mangler harr, en ganske vanlig art enkelte plasser.

Den er egentlig en enkel fisk å få i boks, hvis man kjører forbi Røros ihvertfall. En lett spinner i Hitterelva som renner gjennom Røros utover mot Stormoen, evt. Glomma som renner under riksveien ved Orvos (Sundet), så har man den :blush: Evt. flue.

Harr fisket jeg mye av i guttedagene på Røros :blush:

Men den har sikkert de fleste av dere på listen før året er omme :blush:

Edited by sølvreven
Link to comment
Share on other sites

Per 01.08.08

1. Abbor

2. Bekkerøye (330g)

3. Berggylte (1000g)

4. Bergkutling

5. Bergnebb (89g)

6. Blåkjeft (1250g)

7. Brosme (6920g)

8. Dvergmalle

9. Dvergulke

10. Fjesing (180g)

11. Flire (204g)

12. Fløyfisk (130g)

13. Gapeflyndre(360g)

14. Gjørs (3140g)

15. Glassvar (740g)

16. Gressgylt (67,90g)

17. Grundling (2,2g)

18. Grønngylt (140g)

19. Gullfisk (230g)

20. Havmus (1540g)

21. Hork (20,7g)

22. Horngjel

23. Hornkvabbe (81,60g)

24. Hvitting (1680g)

25. Hyse (2000g)

26. Hågjel (1390g)

27. Håkjerring (533kg, est.)

28. Karpe

29. Knurr (580g)

30. Kolmule (230g)

31. Kveite (9900g)

32. Lange (12600g)

33. Laue

34. Lomre (1260g)

35. Lusuer (270g)

36. Lyr

37. Mort (570g)

38. Paddetorsk (320g)

39. Piggvar (3480g)

40. Regnlaue (1,4g)

41. Rognkjeks (-kall) (540g)

42. Rødknurr (75g)

43. Rødspette (1300g)

44. Sandflyndre (710g)

45. Sandkutling (2.9g)

46. Sei (6740g)

47. Sild (320g)

48. Skrubbe (740g)

49. Solabbor (12,2g)

50. Spisskate (6,2kg)

51. Stam

52. Steinsmett (4,4g)

53. Stingsild, trepigget

54. Suter (2420g)

55. Svarthå (360g)

56. Svartkutling (34,3g)

57. Sypike

58. Sørv

59. Tangkutling

60. Tangkvabbe (12,5g)

61. Tangsprell

62. Torsk (7100g)

63. Ulke (153g)

64. Vederbuk (1270g)

65. Ørekyte (3,9g)

66. Ørret (2160g)

67. Øyepål (121,90)

68. Ålekvabbe (65,40g)

Er ikke noen ekspert på arter, men ser at flere mangler harr, en ganske vanlig art enkelte plasser.

Den er egentlig en enkel fisk å få i boks, hvis man kjører forbi Røros ihvertfall. En lett spinner i Hitterelva som renner gjennom Røros utover mot Stormoen, evt. Glomma som renner under riksveien ved Orvos (Sundet), så har man den B) Evt. flue.

Harr fisket jeg mye av i guttedagene på Røros :)

Men den har sikkert de fleste av dere på listen før året er omme :)

Takk for tipset. Hva med sik i Røros-området?

Link to comment
Share on other sites

Berggylte

Bergnebb

Blåstål

Fjesing

Fløyfisk (ny art)

Gressgylt

Grønngylt

Havabbor

Hvitting

Karuss

Knurr

Laks

Lange

Lusuer

Lyr

MAkrell

Paddetorsk (ny art)

Røye

Sandflyndre

sandkutling

Sei

Sjøørret

Skrubbe

Steinbit

Svartkutling

Sypike

Tangkutling

Torsk

Ulke

ørret

Ålekvabbe (ny art)

31 arter

Link to comment
Share on other sites

Berggylte

Bergnebb

Blåstål

Fjesing

Fløyfisk (ny art)

Gressgylt

Grønngylt

Havabbor

Hvitting

Karuss

Knurr

Laks

Lange

Lusuer

Lyr

MAkrell

Paddetorsk (ny art)

Piggvar

Røye

Sandflyndre

sandkutling

Sei

Sjøørret

Skrubbe

Steinbit

Svartkutling

Sypike

Tangkutling

Torsk

Ulke

ørret

Ålekvabbe (ny art)

32 arter

Link to comment
Share on other sites

1 Torsk

2 Sei

3 Hyse

4 Blåstål

5 Knurr

6 Kveite

7 Lyr

8 Lange

9 Hvitting

10 Pigghå

11 Brosme

12 Sandflyndre

13 Havmus

14 Sypike

15 Lomre

16 Skrubbe

17 Svartkutling

18 Bergnebb

19 Glassvar

20 Lusuer

21 Berggylt

22 Sjøørret

23 Makrell

24 Horngjel

25 Gressgylt

Edited by torrybra
Link to comment
Share on other sites

blåstål,

grønngylt,

hvitting,

brunaure,

sjøaure,

regnboge,

ål,

rødspette,

skrubbe,

sandflyndre,

kveite,

lomre,

lusuer,

lange,

torsk,

lyr,

hyse,

knurr,

fløyfisk, (ny art)

sypike,

pigghå,

hågjell,

sei,

svartkutling,

bergkutling,

trepigget stingsild

havabbor

laks

rødknurr (ny art)

berggylt

bergnebb

makrell

---------------

32

Link to comment
Share on other sites

1. gjedde

2. abbor

3. ørret

4. røye

5. sik(ny)

6. mort

7. torsk

8. SØ

9. HA

10. hvitting

11. paddetorsk(ny)

12. rødnebb

13. berggylte

14. sypike

15. taggmakrell(ny)

16. makrell

17. horngjel

18. sei

19. lyr

20.bergnebb

+ huka slimål(ny), men det teller vel ikke.

Edited by puderhunden
Link to comment
Share on other sites

23 nye:)

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

karpe

rødknurr

grønngylt

gullfisk

hork

ålekvabbe

regnlaue

lange

Og totalt:

hyse

kloskate

bekkerøye

trepigget stingsild

suter

brasme

fløyfisk

lomre

svarthå

hågjel

stam

ørkyte

dvergulke

tangstikling

karuss

torsk

sei

lyr

sypike

sandflyndre

skrubbe

knurr

blåstål

bergnebb

bergylte

rødspette

svartkutling

hvitting

solabbor

sørv

karpe

mort

abbor

ørret

ulke

gapeflyndre

vederbuk

laue

dvergmalle

gullbust

gjedde

fjesing

rødknurr

grønngylt

gullfisk

flire

hork

ålekvabbe

regnlaue

makrell

lange

taggmakrell

totalt 52 i år

Link to comment
Share on other sites

1 Torsk

2 Sei

3 Hyse

4 Blåstål

5 Knurr

6 Kveite

7 Lyr

8 Lange

9 Hvitting

10 Pigghå

11 Brosme

12 Sandflyndre

13 Havmus

14 Sypike

15 Lomre

16 Skrubbe

17 Svartkutling

18 Bergnebb

19 Glassvar

20 Lusuer

21 Berggylt

22 Sjøørret

23 Makrell

24 Horngjel

25 Gressgylt

26 Paddetorsk

27 Piggskate

28 Tangkutling

Edited by torrybra
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1.Blåstål

2.Sandflyndre

3.Hvitting

4.Hyse

5.Torsk

6.Sandkutling

7.Tangsprell

8.Hågjel

9.Svarthå

10.Pigghå

11.Svartkutling

12.Havmus

13.Sei

14.Torsk

15.Lyr

16.Brosme

17.Lange

18.Knurr

19.Piggskate

20.Skrubbe

21.Sypike

22.Strømsild

23.Øyepål

24.Ulke

25.Tangkutling

26.Blåkjeft Ny

27.Skjellbrosme Ny

28.Røye

29.Sjøørret

30.Ørret

31.Gjedde

32.Sik

33.Abbor

34.Berggylte

35.Bergnebb

36.Paddetorsk Ny

37.Dvergulke

38.Regnbueørret

39.Tangstikling

40.Rødspette

41.Lusuer

42.Mort

43.Ål

44.Tangsprell

45. Laue

46. Gjørs

47. Flire

48. Brasme

49. Hork

50. Stam

51. Karpe

52. Solabbor

53. Suter

54. Sørv

55. Karuss Ny

56. Grundling Ny

57. Makrell

58. Gressgylt

59. Tangkvabbe Ny

60. Abbor

61. Vederbuk

62. Gullfisk

63. Regnlaue Ny

64. Håkjerring Ny

65. Sild

66. Grønngylt

67. 3-pigget stingsild

68. Laks

69. Uer

70. Ørekyte

71. Kveite

72. Gråsteinbit

73. Hvitfinnet Steinulke

Edited by Vilhelm
Link to comment
Share on other sites

1 Berggylte

2 Blåstål

3 Dvergulke

4 Fjesing

5 Fløyfisk

6 Gressgylt

7 Grønngylt

8 Havabbor

9 Havmus

10 Horngjel

11 Hvitting

12 Hyse

13 Hågjel

14 Kloskate

15 Knurr

16 Laks

17 lange

18 Lomre

19 Lyr

20 Makrell

21 Pigghå

22 Piggvar

23 Rognkjeks

24 Rødknurr

25 Rødspette

26 Sandflyndre

27 Sandkutling

28 Sei

29 Sjøørret

30 Skrubbe

31 Sortkutling

32 Svarthå

33 Sypike

34 Sørv

35 Tangkvabbe

36 Tangsprell

37 Torsk

38 Ulke

39 Ørret

40 Øyepål

41 Ål

42 Ålekvabbe

Har helt sikkert glemt noe..

Link to comment
Share on other sites

1. 3 pigget stingsild

2. Asp

3. Bekkerøye

4. Berggylte

5. Blåkjeft

6. Blåstål

7. Brasme

8. Dvergmalle

9. Dvergulke

10. Fjesing

11. Flire

12. Fløyfisk

13. Gjedde

14. Grønngylt

15. Gullbust

16. Hork

17. Horngjel

18. Hvitting

19. Hyse

20. Hågjel

21. Karuss

22. Knurr

23. Kveite

24. Lake

25. Lange

26. Laue

27. Lyr

28. Makrell

29. Mort

30. Rødspette

31. Sandflyndre

32. Sei

33. Skrubbe

34. Solabbor

35. Sortkutling

36. Stam

37. Suter

38. Svarthå

39. Sypike

40. Sørv

41. Torsk

42. Vederbuk

43. Ørret

44. Ål

45. Ålekvabbe

Link to comment
Share on other sites

Bergnebb (ikke 2008)

Horngjel (ikke 2008)

Hvitting

Hyse

Knurr

Laks (ikke 2008)

Lyr

Makrell

Røye

Sandflyndre

Sei

Sild (på flue!)

Sjø-ørret

Sjørøye (ikke 2008)

Torsk

Ørret

Vanlig ulke

2008 har nærmest gått i ett med sykefravær på arbeidsplassen=masse overtid=lite fisking. Først nå på høsten har det store suget kommet tilbake. :angry2: De aller fleste er tatt med agn.

"Ønskelista" mi lyder:

Brosme (for å finne ut om den er spiselig...)

Kveite

Rødspette

Gråsteinbit

Uer

Ål

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.