Jump to content
Fiskersiden

Ny ordlyd frå TOFA når det gjeld mort


Chironomus
 Share

Recommended Posts

Det ser ut til å ha skjedd noko med haldningane til (mot?) mort i Bymarka. Frå å vera ein pest og plage ser det no ut til at TOFA har forsona seg med at den fins her, og at det er positive sider også.

Haukvatnet vert omtala med positive ord:

http://www.tofa.no/sider/tekst.asp?side=57

Morteutfiskinga viser at morten berre aukar i antall i takt med uttaket, noko fleire her inne har påpeikt ville skje ved uttak av stor fisk (både mort og gjedde).

Kyvatnet

http://www.tofa.no/sider/tekst.asp?side=55

Lianvatnet

http://www.tofa.no/sider/tekst.asp?side=56

Eg har forresten eit par rapportar om fiske i Trondheimsområdet frå kommunen, som eg ikkje har bruk for lenger. Her er det dybdekart og anna informasjon for dei som er interessert. Send PM om du vil ha dei :) .

Til alle som har sendt PM: Rapportane er på papir og tar for seg tilstanden til utvalde vatn i Bymarka.

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut til å ha skjedd noko med haldningane til (mot?) mort i Bymarka. Frå å vera ein pest og plage ser det no ut til at TOFA har forsona seg med at den fins her, og at det er positive sider også.

(..)

Morteutfiskinga viser at morten berre aukar i antall i takt med uttaket, noko fleire her inne har påpeikt ville skje ved uttak av stor fisk (både mort og gjedde).

Dette er jo en gla'sak! Kanskje lobbyvirksomheten til FS-medlemmer har båret frukter, og at vi sakte men sikkert har klart å påvirke holdningene ute i det ganske land? Uansett viser vel dette at det er mulig å gjøre noe med de gamle fordommene overfor ulike fiskearter. Man må bare være litt tålmodig, og forsøke å trykke på de rette knappene! Samtidig er det naturligvis ALT for tidlig å sette seg ned og slappe av. Det er fortsatt en lang vei å gå. Men dette gir i det minste grunn til optimisme! :)

Link to comment
Share on other sites

Kanskje er det ennu håp å bli boende i trivelige Trondheim, sitte på den grønne Gløshaugen og fiske monstrøse maimort hver vår.

Godt å se holdninger er dynamiske, også her i Hobsyssel.

Link to comment
Share on other sites

"Miljøundersøkelser i 10 utvalgte vann i Trondheim Bymark i 2001"

Haukvatnet, Lianvatnet, Kyvatnet, Theisendammen, Baklidammen, Kobberdammen, St. Leirsjø, Skjellbreia, Kvistingen, Hestsjøen (Leinstrandmarka)

og

"Miljøregistreringer i 28 vann og tjern i Trondheim kommune i 2002"

Trollavassdraget, Leirsjøvassdraget, Leinstrandmarka, Skjøla, Estenstad/Stokkan, Jonsvatnet og Jonsvatnet nord

Dette er på papir, og dei som vil ha det må hente det på Vitenskapsmuseet. Eg orkar ikkje å skanne alt det der :) .

Link to comment
Share on other sites

Jeg har alltid hørt at mort fører til forringing av vannkvaliteten og bidrar til eutrofiering?

Er dette ønsket eller er det rette og slett bra feil?

Disse faktorene kan være mer enn nok til at man ikke ønsker å få den introdusert overalt.

Dette er da gode nyheter for oss sportsfiskere som er interessert i noe annet enn fettfinne. ^_^

Hvorfor er alle så negatvie til ørret?

For en som kommer fra indre østland hvor det kryr av alt mulig annet og kun finnes noen få vann hvor det er mulig å få noe særlig mer enn en ørret i uka framstår dette som en noe merkelig holdning.

Mort er det mer enn nok av overalt og mange steder dreier fiskingen seg mest om å finne ut hvordan man kan unngå morten.

Jeg ser at det er en vesentlig forskjell på disse små tusenbrødrene og kjempemorten i Trøndelag, men også f.eks Mjøsa huser storvokst mort.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har alltid hørt at mort fører til forringing av vannkvaliteten og bidrar til eutrofiering?

Er dette ønsket eller er det rette og slett bra feil?

Disse faktorene kan være mer enn nok til at man ikke ønsker å få den introdusert overalt.

Dette er delvis riktig. Ja, alt for tette bestander av småmort, som beiter ned bestanden av dyreplankton, og løfter næringsstoffer opp i vannlagene - den såkalte fosforpumpa - med påfølgende algeoppblomstring, er et problem mange steder, særlig i kjerneområdet for utbredelse (sentralt østland for eksempel). Men tynne bestander av stor mort i ytterkanten av utbredelsesområdet er ikke noe stort problem i utgangspunktet. Dette er jo en av grunnene til å opprettholde tynne bestander av store individer. Slike bør betraktes som biologiske kuriositeter, og noe man burde bruke ressurser på å bevare.

Hvorfor er alle så negatvie til ørret?

For en som kommer fra indre østland hvor det kryr av alt mulig annet og kun finnes noen få vann hvor det er mulig å få noe særlig mer enn en ørret i uka framstår dette som en noe merkelig holdning.

Mort er det mer enn nok av overalt og mange steder dreier fiskingen seg mest om å finne ut hvordan man kan unngå morten.

Jeg ser at det er en vesentlig forskjell på disse små tusenbrødrene og kjempemorten i Trøndelag, men også f.eks Mjøsa huser storvokst mort.

Man er ikke negativ til ørret i utgangspunktet. Men å si at det er mort overalt, og ørret er en sjelden fisk er vel å snu ting fullstendig på hodet, selv om det lokalt sett er riktig. For ørret fins jo over det ganske land, mens mort jo er begrenset til Østlandet, pluss noen få isolerte bestander. Og problemet er jo ikke ørreten som sådan. De aller fleste jeg kjenner er jo positiv til ørret i utgangspunktet, selv de mest ihuga meiterne, og mener ørret er en fin sportsfisk. Problemet er den skjevhet som har preget norsk fiskeforvaltning i ferskvann opp gjennom historien, der ørret er blitt spredd OVERALT, også der den ikke har noe å gjøre biologisk sett, og der man gjerne har ofret gode og bevaringsverdige bestander av andre arter (med rotenon) for å etablere bestander av småfallen ørret. Det er denne fullstendige ensidigheten, det misforståtte synet på ferskvannsfisk og de inngrodde fordommene man egentlig ønsker å ta et oppgjør med.

Link to comment
Share on other sites

Man er ikke negativ til ørret i utgangspunktet. Men å si at det er mort overalt, og ørret er en sjelden fisk er vel å snu ting fullstendig på hodet, selv om det lokalt sett er riktig. For ørret fins jo over det ganske land, mens mort jo er begrenset til Østlandet, pluss noen få isolerte bestander. Og problemet er jo ikke ørreten som sådan. De aller fleste jeg kjenner er jo positiv til ørret i utgangspunktet, selv de mest ihuga meiterne, og mener ørret er en fin sportsfisk. Problemet er den skjevhet som har preget norsk fiskeforvaltning i ferskvann opp gjennom historien, der ørret er blitt spredd OVERALT, også der den ikke har noe å gjøre biologisk sett, og der man gjerne har ofret gode og bevaringsverdige bestander av andre arter (med rotenon) for å etablere bestander av småfallen ørret. Det er denne fullstendige ensidigheten, det misforståtte synet på ferskvannsfisk og de inngrodde fordommene man egentlig ønsker å ta et oppgjør med.

Det med mort overalt og nesten ikke en eneste ørret noe sted var en overdrivelse for å illustrere at tingenes tilstand er annerledes her (svært lokalt) enn i Trøndelag.

At det har vært gjort mange tåpelige ørretutsettinger rundt omkring er det ingen tvil om.

Mange norske salamanderbestander har vel fått merke dette?

Dere får skyte de som setter ut ørret... Spesielt de som setter ut fisk for å opprettholde bestander etter at gyteforholdene har blitt rasert av kraftverk osv.....

Link to comment
Share on other sites

Det blir jo også en merkelig fremstilling. Runes poeng var nok heller at der ørreten naturlig hører hjemme, men er truet grunnet menneskelige inngrep må man selvsagt gjøre tiltak for å bevare bestanden. Derimot var det lenge en utbredt (u)kultur for å rotenonbehandle vann der det aldri hadde svømt ørret før, og der forholdene dessuten var alt annet enn gunstige for ørreten. Sagt på en annen måte; man rotenonbehandler ikke krystallklare fjellvann i Jotunheimen og setter ut varmeelskende fisk som f.eks karpe. Like dumt blir det å rotenonbehandle et næringsrikt grumsete vann på sørøst-landet for å sette ut fisk som ikke trives eller overlever i slike omgivelser. Da kan man like gjerne forsøke å introdusere keiserpingvin i Sahara og gibbonaper på Svalbard.

Edited by cb
Link to comment
Share on other sites

Hvorfor er alle så negatvie til ørret?

For en som kommer fra indre østland hvor det kryr av alt mulig annet og kun finnes noen få vann hvor det er mulig å få noe særlig mer enn en ørret i uka framstår dette som en noe merkelig holdning.

Mort er det mer enn nok av overalt og mange steder dreier fiskingen seg mest om å finne ut hvordan man kan unngå morten.

Jeg ser at det er en vesentlig forskjell på disse små tusenbrødrene og kjempemorten i Trøndelag, men også f.eks Mjøsa huser storvokst mort.

Rune og Cato har skrevet svaret på ditt spørsmål.

PS! Har ingenting i mot fettfinnene, på de stedene de faktisk hører hjemme.

Link to comment
Share on other sites

Jeg personlig kan nyte å fiske både ørret, abbor, gjedde og karpefisker som mort, vederbuk og brasme og forøvrig alt annet....

Her inne kan man av og til få inntrykk av at endel individer synes at alt unntatt ørret er fine fisker og dette får meg til å stusse.

Det virker som om man synes at fisken synker i verdi ved å ha fettfinne og jeg kan ikke helt se hva som er så galt med å ha det...

Motivasjonen for mine utsagn var først og fremst å framprovosere det svaret jeg fikk, nemlig at det var måten den var blitt forvaltet på i forhold til andre fisker som var det gale.

Her i området finnes det endel små tjern fulle av gjedde hvor de setter ut ørret for å rettferdiggjøre salg av fiskekort. Disse ørretene er stort sett dødsdømte og det er nok svært sjelden noen av disse blir tatt av fiskere før de blir spist, jeg har ikke noe tall på dette, men det kan ikke være særlig mye poeng i å bruke penger på dette.

Dette provoserer meg, så jeg er kanskje litt mer på linje med de øvrige som har uttalt seg i denne tråden enn hva dere kanskje har fått inntrykk av.

Jeg vet ikke hvordan forholdene er i de aktuelle vannene i bymarka, derfor spør jeg:

Er dette vann hvor ørreten er dårlig tilpasset?

Er det en naturlig ørretbestand i vannene?

Har introduksjonen av mort skjedd ganske nylig (siste 10 år) eller bygger dette på en misforståelse fra min side?

Hvilke positive effekter har morten?

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke hvordan forholdene er i de aktuelle vannene i bymarka, derfor spør jeg:

Er dette vann hvor ørreten er dårlig tilpasset?

Er det en naturlig ørretbestand i vannene?

Har introduksjonen av mort skjedd ganske nylig (siste 10 år) eller bygger dette på en misforståelse fra min side?

Hvilke positive effekter har morten?

Jeg kjenner heller ikke disse vannene i detalj, men det jeg har fått med meg er at dette er "ordinære" skogsvann, middels tilpasset ørret. Både ørret og mort er trolig satt ut i sin tid, ørreten langt tilbake i tid, mort for drøye 100 år siden. Erfaring har vel vist at ørretbestandene stort sett er relativt småvokst, altså slike bestander det går 12 av på dusinet i Norge. Morten har vel ingen direkte positive MENNESKELIGE effekter ut over at kilosmort er et MYE mer interessant og utfordrende bytte for en sportsfisker enn kvartkilosørret, og at så stor mort er en biologisk kuriositet. For øvrig er det vel heller små sjanser for at morten skal spre seg "over alle hauger" og på sikt representere et problem, slik enkelte har forsøkt å argumentere for. Husk også på at de potensielle skadevirkningene av mort er mye mindre så langt i ytterkant av artens mulige utbredelsesområde enn her på det sentrale Østlandet.

Og for øvrig, om en art representerer noe positivt eller negativt kommer an på fra hvor man betrakter den. Mener du positivt sett fra et menneskelig ståsted? I så fall har man et problem med at dette er et subjektivt begrep. Hvis man mener fra et biologisk ståsted, så er det slett ikke sikkert at mort er noe verre enn ørret rent økologisk sett. Det kommer jo også an på hvilket vann man snakker om. Vi mennesker har en tendens til å la våre personlige preferanser gjennomsyre hvordan naturen bør være. Det er for så vidt greit nok, men da bør man i det minste innse og innrømme at det er slik.

Edited by piscator
Link to comment
Share on other sites

Er morten satt ut der for 100 år siden? Hvorfor i all verden skal den plutselig være "farlig" nå?

Det skulle ikke være noen grunn til å frykte noen voldsom spredning da det ikke har skjedd på den tiden.....

Jeg er enig i at storvokste bestander uansett art er interessante fra sportsfiskerens ståsted.

Hvilke andre ståsteder kan man ha enn sportsfiskerens som gjør at man klarer å finne positive sider ved morten?

Link to comment
Share on other sites

Er morten satt ut der for 100 år siden? Hvorfor i all verden skal den plutselig være "farlig" nå?

Det skulle ikke være noen grunn til å frykte noen voldsom spredning da det ikke har skjedd på den tiden.....

Jeg er enig i at storvokste bestander uansett art er interessante fra sportsfiskerens ståsted.

Hvilke andre ståsteder kan man ha enn sportsfiskerens som gjør at man klarer å finne positive sider ved morten?

Ja, morten ble hentet fra Hamar-distriktet en eller annen gang på 1890-tallet. Nei, liten sannsynlighet for at noe negativt skal skje nå, selv om det naturligvis aldri er noen garanti. Men spørsmålet er jo hvor lenge en art skal være på et sted før den får status som etablert og akseptert. Husk på at den arten som i SUVERENT størst omfang er spredd av mennesker i dette landet er ørret. Dersom vi skulle forsøke å skru klokka tilbake - et nær sagt meningsløst prosjekt uansett hvilken art vi snakker om - og bare akseptert de bestandene som har blitt etablert på egenhånd, uten menneskelig påvirkning, ja da hadde vi ikke hatt mange ørretbestander igjen her i landet!

Mort har jo en egenverdi på lik linje med ALLE arter i naturen. Hvorvidt en art skal aksepteres bør nok i størst mulig grad vurderes ut fra hvor den er tilpasset å leve, jfr det Cato skriver om karpe i Jotunheimen og gibbon på Svalbard. Husk på at om en art ikke har kommet til et bestemt levemijø på egenhånd, på INGEN måte betyr at arten ikke er tilpasset å leve der. Geografiske sperrer er en av de viktigste faktorene i evolusjon og naturlig utvalg. Mange av de beste ørretvannene i Norge var opprinnelig fisketomme, men erfaring har jo vist at det fra et menneskelig ståsted var genialt å sette ut ørret der, fordi ørreten åpenbart er tilpasset å leve der. Det er jo ikke noe annerledes med andre arter.

Link to comment
Share on other sites

Litt fakta rundt morten i Trondheim :

Morten ble satt ut i Trondheim vannverks dammer omkring 1880. De kommer opprinnelig fra Svartelva ved Hamar. Så det er Mjøsgener her.

Morten er så flyttet ulovlig til Kyvannet muligens engang på 1950 tallet. Haukvannet antageligvis 1980 tallet, mens Lianvannet noe imellom de to hvis jeg skal gjette.

Så det har vært spredning av arten.

Disse tre vannene er også de mest populære badevannene i Bymarka og er også veldig populære turmål. Så spredning kan ha skjedd ved fiske med levende agnfisk eller like sannsynlig unger som fanger yngel i brusflakseruse og sykler videre til neste badevann med fangsten.

Det er jo også andre arter som har vært satt ut i disse vannene tilbake i tid, men i dag er det gjedda og morten som råder.

Link to comment
Share on other sites

Ja, morten ble hentet fra Hamar-distriktet en eller annen gang på 1890-tallet. Nei, liten sannsynlighet for at noe negativt skal skje nå, selv om det naturligvis aldri er noen garanti. Men spørsmålet er jo hvor lenge en art skal være på et sted før den får status som etablert og akseptert. Husk på at den arten som i SUVERENT størst omfang er spredd av mennesker i dette landet er ørret. Dersom vi skulle forsøke å skru klokka tilbake - et nær sagt meningsløst prosjekt uansett hvilken art vi snakker om - og bare akseptert de bestandene som har blitt etablert på egenhånd, uten menneskelig påvirkning, ja da hadde vi ikke hatt mange ørretbestander igjen her i landet!

Mort har jo en egenverdi på lik linje med ALLE arter i naturen. Hvorvidt en art skal aksepteres bør nok i størst mulig grad vurderes ut fra hvor den er tilpasset å leve, jfr det Cato skriver om karpe i Jotunheimen og gibbon på Svalbard. Husk på at om en art ikke har kommet til et bestemt levemijø på egenhånd, på INGEN måte betyr at arten ikke er tilpasset å leve der. Geografiske sperrer er en av de viktigste faktorene i evolusjon og naturlig utvalg. Mange av de beste ørretvannene i Norge var opprinnelig fisketomme, men erfaring har jo vist at det fra et menneskelig ståsted var genialt å sette ut ørret der, fordi ørreten åpenbart er tilpasset å leve der. Det er jo ikke noe annerledes med andre arter.

Enig i det du sier, klar over at ørret har blitt spredd av mennesker i en veldig stor utstrekning.

Jeg hadde dog hatt stor forståelse for ønsket om å bli kvitt morten dersom utsettingen var av ny dato, at men fremdeles kan ønske å bli kvitt den av frykt for spredning kan jeg også forstå, dog synes jeg dette er annerledes da den har vært der i mange år enn dersom den "kom i går". Klart man ikke kan "skru klokka tilbake", men det var vel ikke det jeg lurte på i første omgang?

Det KAN være annerledes med andre arter dersom de påvirker f.eks vannkvalitet negativt og det uten å innta et "menneskelig ståsted". Dersom introduksjon av en art til en ny lokalitet medfører en trussel mot det biologiske mangfold er vel det heller ikke ønskelig (Jeg påstår ikke at morten utgjør en slik trussel, gjør den det??)

Takker Stein for god info.

Edited by nanablag
Link to comment
Share on other sites

Det KAN være annerledes med andre arter dersom de påvirker f.eks vannkvalitet negativt og det uten å innta et "menneskelig ståsted". Dersom introduksjon av en art til en ny lokalitet medfører en trussel mot det biologiske mangfold er vel det heller ikke ønskelig (Jeg påstår ikke at morten utgjør en slik trussel, gjør den det??)

Det er vl ingenting som tyder på at morten i barteland utgjør noen trussel for noe biologisk mangfold. Og grunnen til at man eventuelt ville fjerne morten er jo i mange tilfeller (de fleste?) EGENTLIG ikke dette (selv om det er hva man påstår), men at man heller vil ha ørret. På dette punktet bedrives det en utstrekt vikarierende argumentasjon når det gjelder fiskeforvaltning i Norge. HVIS det hadde vært slik at introduksjonen av en ny art medførte en trussel for det biologiske mangfoldet, ja da bør man jo gjøre noen grep, men det er vel egentlig svært få slike tilfeller i Norge. Selv ikke en så perifer art som solabbor kan vel sies å utgjøre noen stor trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge? Det betyr IKKE at jeg er for en ukritisk utsetting av nye arter - dette er galt -men det betyr at man bør ha en litt mer pragmatisk holdning til historiske introduksjoner av arter. At en art potensielt KAN påvirke vannkvaliteten er også relatert til menneskelige interesser. For det er jo ikke gitt at krystallklare vann er noe "riktigere" sett fra et biologisk ståsted enn grumsete. Dette kommer jo helt an på hva slags miljø vi snakker om. Og tross alt, det er mulig å drive aktiv forvaltning av bestander av mort på lik linje med ørret for å forebygge mulige negative effekter. Det sikreste grepet er jo å sørge for å holde bestandene av mort nede på et rimelig nivå, til det beste for biologien og sportsfiskerne!

Link to comment
Share on other sites

Det var utrolig utaktisk av meg å begynne å stille spørsmål i denne tråden altså ;)

hehe.... Har fått endel gode svar men alle svarene gir behov for presiseringer og fører til nye spørsmål :lol:

Takker piscator og co for oppklarende info, kommer tilbake med mere spørring og graving senere!

Link to comment
Share on other sites

Det virker som om man synes at fisken synker i verdi ved å ha fettfinne og jeg kan ikke helt se hva som er så galt med å ha det...

Tipper det du har oppfattet som "hat" mot fettfinnefisker, er en stille demonstrasjon fra de av forumbrukerne som har sett seg lei på den opphausede arten ørret, og som kanskje heller finner sportsfiskemessige utfordringer i andre arter. I tillegg fra min side, kommer det faktum at ørret er nærmest et unntakstilfelle hva gjelder utsettinger og translokasjoner. Den står altså ikke på svartelista over innførte arter. Det burde den gjort, ettersom den er naturlig i kun anslagsvis 1 % av vannvolumet den finnes i idag. Du nevnte jo også mitt ankepunkt - salamandere og andre smådyr har lidd betydelige populasjonsnedganger på landsbasis grunnet menneskets innføring av ørret.

Også er det jo teoretisk mulig å bli lei av:

"Æ va ein tur på kluktjøinna idag og fækk 4 auri på tørt. Eine va borti halvkilon, så toerstanga fekk kjørt seg da! Dæm ainneran va mesta småfesk"

i lengden.

IMHO....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.