Jump to content
Fiskersiden

Antall arter 2015


 Share

Recommended Posts

1. Lyr 5

2. Sei 52

3. Sandflyndre 37

4. Svartkutling 8

5. Sypike 12

6. Berggylt 2

7. Torsk 22

8. Hvitting 28

9. (Sjø)Ørret 3

10. Knurr 7

11. Piggskate 7

12 Kolje 9

13 Sild 10

14 Lomre 1

15 Rødnebb/Blåstål 2

16 Gapeflyndre 1

17 Fløyfisk 3

18 Skrubbe 2

Totalt: 211

Antall turer: 17

Vassfis: 1

Edited by skrekkjager
Link to comment
Share on other sites

1. Skrubbe


2. Svartkutling (Ny Pers 2015: 75,09 gram)


3. Sandkutling


4. Sypike (Ny Pers 2015: 177,58 gram)


5. Dvergulke


6. Vanlig Ulke


7. Lyr


8. Lange


9. Brosme (Ny Pers 2015: 8,29 kg)


10. Lusuer (Ny Pers 2015: 410 gram)


11. 3pigget Stingsild


12. Tangkutling


13. Bergkutling


14. Hågjel (Ny Pers 2015: 1 300 gram)


15. Hvitting (Ny Pers 2015: 930 gram)


16. Glassvar (Ny Pers 2015: 820 gram)


17. Havmus (Ny Pers 2015: 2 140 gram)


18. Hyse


19. Strandtangbrosme (Ny art 2015: 263,23 gram)


20. Regnbueørret (Ny Pers 2015: 1950 gram)


21. Hornkvabbe (Ny art 2015: 102,08 gram)


22. Svarthå (Ny art 2015: Ukjent vekt)


23. Blålange


24. Tangsprell (Ny Pers 2015: 31,41 gram)


25. Lysing (Ny art 2015: Ukjent vekt)


Edited by Relaks
Link to comment
Share on other sites

1.Sei
2.Torsk
3.Ulke
4.Ålekvabbe
5.Sandkutling
6.Sortkutling
7.Fløyfisk
8.Grønngylt
9.Sandflyndre
10.Skrubbe
11.Sypike
12.Hvitting
13.Tangsprell
14.Steinsmett (NY)
15.Lake (NY)
16.Bekkerøye (NY)
17.Bergnebb
18.3-pigget stingsild
19.Tangstikling
20.Dvergulke
21.5ttb (NY)
22.Paddetorsk
23.Dvergulke
24.Rødspette
25.lomre

26.hyse

27.lange

Link to comment
Share on other sites

1. Dvergulke


2. Ålekvabbe


3. Torsk


4. Sei


5. Lyr


6. Vanlig ulke


7. Tangstikling


8. Svartkutling


9. Sandflyndre


10. Hvitting


11. Kolje (ny pers) 2840 gram


12. Piggskate


13. Øyepål


14. Knurr


15. Lake (ny art)


16. Fløyfisk (ny pers og specimen) 182,2 gram


17. Småflekka rødhai (ny pers) 1050 gram


18. Gapeflyndre


19. Rødspette


20. Lomre (ny pers) 630 gram


21. Rognkjeks (ny art)


22. Hårvar (ny art)


23. Hornkvabbe (ny art)


24. NKNU (ny art)


25. Steinbit (ny pers) 199,6 gram


26. Lange


27. Bergnebb


28. Blåstål


29. Skrubbe


Link to comment
Share on other sites

01. Hvitting

02. Sypike

03. Lyr

04. Dvergulke

05. Sortkutling

06. Rødflekket kutling

07. Tangkutling

08. Bergkutling

09. Sandkutling

10. Skrubbe

11. 3-pigget stingsild

12. Vanlig ulke

13. Tangstikling

14. Sandflyndre

15. Torsk

16. Sei

17. Lange

18. Havmuz

19. Paddetorsk

20. Nordlig Tangbrosme 16 stk. så langt i år.

21. Vanlig ål

22. 5-trådet tangbrosme 4 stk. så langt i år.

23. Strandtangbrosme 1 stk. så langt i år.

23. Tangsprell

24. Hornkvabbe 6 stk. i år. mål: bikke 100 gr. og ta 10 stk.

25. Leirkutling

26. Bergnebb

27. Blåstål/rødnebb

28. Rognkjeks

29. Tangsnelle

30. Hårvar

Edited by Kim Rasmussen
Link to comment
Share on other sites

1. Torsk.

2.Trepigget stingsild.

3.Dvergulke.

4.Svartkutling.

5.Tangstikling.

6.Sandkutling.

7.Skrubbe.

8.Hågjel.

9.Sypike.

10.Glasskutling.

11.Vanlig ulke.

12.Vanlig knurr.

13.Hvitting.

14.Lyr.

15.Hyse.

16.Sandflyndre.

17.Sei.

18.piggskate.

19.Havmuz

20.Lange.

21.Nordlig Tangbrosme

22.Rødspette.

23.Tangsprell.

24.slettvar.

25.Tangsnelle

26.Piggvar

Edited by stranger79
Link to comment
Share on other sites

1. Mort

2. Gjedde

3. Krøkle

4. Paddetorsk (ny art)

5. Hågjel (ny art)

6. Lange (ny art)

7. Havmus (ny art)

8. Sei

9. Torsk

10. Abbor (Ny pb)

11. Tangstikling (Ny pb)

12. Dvergulke

13. Ulke, vanlig

14. Svartkutling

15. Sjøørret

16. Ålekvabbe (ny pb)

17. Sandkutling (ny pb)

18. Skrubbe

19. Rognkjeks (ny pb)

20. Hornkvabbe (ny art)

Link to comment
Share on other sites

Mine fiskearter i 2015

De er listet etter når jeg fikk de og ikke alfabetisk.

1. Svartkutling 43g. og 45,5g. og 56g

2. Sei

3. Sandflyndre 668g.

4. Hvitting 887g.

5. Knurr 403g. 509g.

6. Dvergulke 92g.

7. Vanlig ulke 230g.

8. Sypike

9. Hågjel

10. Hork

11. 3 pigget stingsild 2,32g.

12. Lomre 860g. og 587g.

13. Blåstål og Rødnebb 421g.

14. Berggylte 976g.

15. Tangkutling

16. Sild 282g.

17. Tangstikkling

18. Sandkutling

19. Røye

20. Havmus 943g.

21. Hyse 1417g.

22. Lange 10,5kg.

23. Brosme

24. Lyr

25. Torsk 16,1kg.

26. Lusuer

27. Svarthå 534g.

28. Bergnebb

29. Kolmule 501g. 42cm.

30. Vassild 437g.

31. Lake

32. Steinsmett

33. Fløyfisk 92g.

34. Rødspette

35. Hårvar 286,2g

36. Skrubbe 740g.

37. NKU

38. Rognkjeks

39. Steinbit

40. Hornkvabbe

41. Tangkvabbe 47.9g.

42. Femtrådet tangbrosme 59,43g.

43. Tangsprell

44. Rødflekket kutling

45. Brungylt 176 og 168g. + 189g.

46. Piggskate

47. Pigghå

48. Ørret

49. Gressgylt

Mvh.

Fishandtips

Edited by fishandtips
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Sei

2. Knurr

3. Blåstål

4. Makrell

5. Hyse

6. Svartkutling

7. Sypike

8. Ulke

9. Hvitting

11. Havmus (ny pb 2520gr)

12. Hork

13. Røye

14. Tangkutling

15. Tangstikling

16. Sandkutling

17. Sild

18. Lyr

19. Lange

20. Brosme

21. Torsk

22. Sjøørret

23. Regnbueørret

24. Sandflyndre

25. Vassild

26. Svarthå

27. Hågjel

28. Dvergulke

29. Kystringbuk

30. Hornkvabbe

31. Ålekvabbe

32. Fløyfisk

33. Nku

34. Steinbit

35. Kloskate

36. Skrubbe

37. Rognkjeks

38. Hårvar

39. Bergnebb

40. Nordlig tangbrosme

41. Paddetorsk

42. Brungylt

43. Pigghå

44. Piggskate

45. Blålange

46. Lusuer

47. Harr

48. Vederbuk

49. Lake

50. Steinsmett

51. Mort

Edited by ek73
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1.Lyr 8000g (Ny pers)

2.Hvitting 1040g

3.Øyepål

4.Sypike

5.Knurr 260g

6.Hågjel 1220g

7.Vanlig ulke 303,4g

8.Hårvar 211g

9.Svartkutling 66,4g (Ny pers)

10.Hornkvabbe 70g (Ny pers)

11.Sandflyndre

12.Sei

13.Piggskate 660g

14.Strømsild 69g (Ny pers)

15.Hyse 2080g
16.Mort

17.Krøkle 6,7g (Ny art)

18.Skrubbe 700g

19.Torsk
20.Strandtangbrosme 113g (Ny art)
21.Nordlig tangbrosme 44,15g (Ny art)

22.Sik 314g (Ny art)
23.Hvitfinnet steinulke 2,7g (Ny art)

24.Trepigget stingsild
25.Lange 14200g
26.Svarthå
27.Blåkjeft 1160g
28.Fløyfisk
29.Dvergulke

30.Pigghå

Edited by MrVolcom
Link to comment
Share on other sites

1. Ålekvabbe (251,2g)

2. Skrubbe

3. Sandflyndre

4. Steinsmett (10,74g)

5. Hork

6. Ørret

7. Hvitting

8. Sandkutling (6,25g) ny pb

9. Dvergulke (111,8g)

10.Tangsprell (15,59g)

11.Vanlig ulke 300g

12.Torsk

13.Abbor

14.Lake (3310g) ny pb

15.Gjedde

16.Sypike :(

17.Krøkle (8,72g) ny pb

18.Mort

19.Sei

20.Paddetorsk 477g (ny pb)

21.Strømsild

22.Knurr

23.Makrell

24.Småflekket rødhai 1100g

25.Svartkutling

26.Sild 219g

27.Tangstikling

28.Rødspette

29.Bergkutling

30.Panserulke

31.Nipigget Stingsild 2,64g

32.Femtrådet tangbrosme

33.Ørekyte

34.Tunge

35.Slettvar

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

Mine fiskearter i 2015

De er listet etter når jeg fikk de og ikke alfabetisk.

1. Svartkutling 43g. og 45,5g. og 56g

2. Sei

3. Sandflyndre 668g.

4. Hvitting 887g.

5. Knurr 403g. 509g. 588G.

6. Dvergulke 92g.

7. Vanlig ulke 230g. 275g.

8. Sypike

9. Hågjel

10. Hork

11. 3 pigget stingsild 2,32g.

12. Lomre 860g. og 587g.

13. Blåstål og Rødnebb 421g.

14. Berggylte 976g.

15. Tangkutling

16. Sild 282g.

17. Tangstikkling

18. Sandkutling

19. Røye

20. Havmus 943g.

21. Hyse 1417g.

22. Lange 10,5kg.

23. Brosme

24. Lyr

25. Torsk 16,1kg.

26. Lusuer

27. Svarthå 534g.

28. Bergnebb

29. Kolmule 501g. 42cm.

30. Vassild 437g.

31. Lake

32. Steinsmett

33. Fløyfisk 92g.

34. Rødspette

35. Hårvar 286,2g

36. Skrubbe 740g. 844g. 881g. 903g. 934g. 1404g.

37. NKU

38. Rognkjeks

39. Steinbit

40. Hornkvabbe

41. Tangkvabbe 47.9g.

42. Femtrådet tangbrosme 59,43g.

43. Tangsprell

44. Rødflekket kutling

45. Brungylt 176 og 168g. + 189g.

46. Piggskate 2130g. 3380g.

47. Pigghå

48. Ørret

49. Gressgylt

50. Grønngylt

51. Blålange

52. Kloskate 560g.

Mvh.

Fishandtips

Edited by fishandtips
Link to comment
Share on other sites

1 Sypikk

2 Sei

3 Hvitting

4 Brosme

5 Tangstikling

6 Torsk

7 Svarthå

9 Hågjel

8 Skrubbe

9 Sandflyndre

10 Rødspette

11 Sild

Edited by Markfiskern_Markus
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1.Sei
2.Torsk
3.Ulke
4.Ålekvabbe
5.Sandkutling
6.Sortkutling
7.Fløyfisk
8.Grønngylt
9.Sandflyndre
10.Skrubbe
11.Sypike
12.Hvitting
13.Tangsprell
14.Steinsmett (NY)
15.Lake (NY)
16.Bekkerøye (NY)
17.Bergnebb
18.3-pigget stingsild
19.Tangstikling
20.Dvergulke
21.5ttb (NY)

22.Paddetorsk

23.Rødspette
24.lomre
25.hyse
26.lange
27.berggylte
28.blåstål
29.Steinbit (NY)

Edited by andkr
Link to comment
Share on other sites

1. Torsk


2. Sei

3. Lyr

4. Sypike

5. Strømsild

6. Tangkvabbe

7. Hårvar

8. Skrubbe

9. Blåstål

10. Hvitting

11. Hyse

12. Paddetorsk

13. Hornkvabbe

14. Bergnebb

15. Svartkutling

16. Sandkutling

17. Kystringbuk

18. Sandflyndre

19. Knurr

20. Vanlig ulke

21. Dvergulke

22. Lomre

23. Tangsprell

24. Ålekvabbe

25. Fløyfisk

26. Rognkjeks

27. Lange

28. Lake

29. Mort

30. Krøkle

31. Småflekka rødhai

32. Nordlig Tangbrosme

33. Strandtangbrosme

34. Femtrådet tangbrosme

35. Brosme

36. Tangstikling

37. Tangkutling

38. Rødspette

39. Rødflekka kutling

40. Bergkutling

41. Svarthå

.........................

42. Hågjel

43. Tangsnelle

44. Bergkutling


Kun 6 stk igjen så e det stopp på fiskinga for i år på nye arter ;)

Edited by Florø`en
Link to comment
Share on other sites

1. Mort

2. Gjedde

3. Krøkle

4. Paddetorsk (ny art)

5. Hågjel (ny art)

6. Lange (ny art)

7. Havmus (ny art)

8. Sei

9. Torsk

10. Abbor (Ny pb)

11. Tangstikling (Ny pb)

12. Dvergulke

13. Ulke, vanlig

14. Svartkutling

15. Sjøørret

16. Ålekvabbe (ny pb)

17. Sandkutling (ny pb)

18. Skrubbe

19. Rognkjeks (ny pb)

20. Hornkvabbe (ny art)

21. Blåstål

22. Sypike

23. Brungylt (ny art)

24. Lusuer (ny pb)

25. Knurr

26. Tangkutling

27. Lysing (ny pb)

Edited by Cassius
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.