Ølgylt

null til tusen, totusenogseksten

Recommended Posts

Totalt 355 (+11)


Sild 46

Lake 44
Hvitting 36 (+1)

Sypike 35 (+5)
Torsk 32

Knurr 27
Svarthå 25
Sandflyndre 25
Vanlig ulke 11
Hyse 11

Svartkutling 11 (+1)

Bergnebb 11 (+1)
Hågjel 9

Sei 7
Lange 7

Havmus 4

Kloskate 2
Røye 2
Brosme 2
Sandkutling 2

Gapeflyndre 2 (+1)

Mort 2 (+1)

Tangsprell 1

Lusuer 1
Lysing 1

Piggskate 1

Paddetorsk 1
Rødspette 1
Tangkutling 1
Trepigget stingsild 1
Dvergulke 1

Skrubbe 1

Endret av Tore K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1. Ålekvabbe 16

2. Svartkutling 9

3. Sandkutling 18

4. Hvitting 94

5. Torsk 12

6. Ulke 24

7. Paddetorsk 4

8. Sandflyndre 10

9. Knurr 8

10.Strømsild 2

11.Øyepål 22

12.Makrell 20

13.Hyse 10

14.Bergnebb 2

15.Sypike 8

16.Hågjel 1

17.Sei 7

18.Trepigget stingsild 2

19.Leirkutling 5

20.Brisling 2

21.Skrubbe 3

22.Småflekket rødhai 1

23.Gråhai 1

24.Steinsmett 3

25.Lake 4

26.Panserulke 2

27.Sild 31

28.Slettvar 3

29.Dvergulke 23

30.Tangstikling 3

31.Tangsprell 3

32.Bergkutling 3

33.Rødspette 1

34.Fløyfisk 1

35.Gapeflyndre 2

36.Piggvar 1

37.Ål 1

38.Femtrådet tangbrosme 2

39.Stam 1

40.Flire 10

41.Laue 21

42.Mort 66

43.Sørv 55

44.Brasme 18

45.Abbor 2

46.Suter 1

47.Gjedde 1

Tot 539

Siden Bergens turen blir litt utsatt så kommer takkel i posten Ølgylt

Endret av Heavy met....fish man!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Pigghå - 3

Hågjel - 16

Småflekket rødhai - 1

Sypike - 39

Lange - 4

Sei - 21

Lyr - 4

Hvitting - 18

Piggskate - 2

Knurr - 2

Øyepål - 12

Kloskate - 1

Strømsild - 3

Hyse - 3

Dvergulke - 7

Bergnebb - 15

Torsk - 3

Brosme - 6

Glassvar - 1 

Svartkutling - 11

Bergkutling - 1

Tangstikling - 2

Nordlig Tangbrosme - 3 

Havmus - 3

Tangkutling - 10

Rognkjeks - 2 

Tangprell - 8

Hornkvabbe - 1

Vanlig ulke - 1

Tangkvabbe - 1

Vederbuk - 1

Gjedde - 5

Brungylt - 3

 

Totalt 213

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ørret:51

 

Torsk:40(+7)

 

Sei: 104

 

Lange: 2

 

Lyr: 23

 

 

 

Totalt: 220(+7)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vanvittig uofte på fisketur i det siste, mye grunnet oppussing, barnefødsel og diverse andre uviktige ting, men legger iallefall til et par-tre fisker til:

Torsk: 27 (+3)

Sei: 69 (+9)

Lusuer: 1

Totalis: 97

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hvitting: 31
 
Sypike: 15
 
Torsk: 17
 
Makrell: 5
 
Sei: 140
 
Røye: 1
 
Knurr: 10
 
Sandflyndre: 14
 
Sild: 10
 
Skrubbe: 1
 
Sjøørret: 1
 
Lange: 3 Ny PB på 16,4 kg
 
Brosme: 2
 
Uer: 1
 
 
 
 
 
Går ikke rundt å teller fisk, men sånn ca :)
 
Totalt: 251

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1.       Sei                                         31

2.       Lyr                                         1

3.       Grønngylt                           1

4.       Bergnebb                           3

5.       Sandflyndre                      13

6.       Torsk                                    35

7.       Kolje                                     5

8.       Øyepål                                 7

9.       Piggskate                            1

10.   Hvitting                               18

11.   Taggmakrell                       1*

12.   Småflekka rødhai            1*

13.   Dvergulke                          1

14.   Sypike                                  5

15.   Knurr                                    4

16.   Fløyfisk                                1

17.   Lake                                      1*

18.   Skrubbe                              1

19.   Sandkutling                       1            

20.   Ulke                                      1

21.   Mort                                     62

22.   Sørv                                      30

23.   Berggylte                            1

24.   Svartkutling                       1

25.   Lomre                                  1

26.   Abbor                                  14

27.   Ørret                                    2

28.   Laue                                     5

29.   Hork                                     1

30.   Asp                                       1*

 

 

Total                                     251

Turer                                    30

Vassfis                                 5

*= Ny art 2016

Endret av skrekkjager

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1. Ålekvabbe 16

2. Svartkutling 9

3. Sandkutling 18

4. Hvitting 94

5. Torsk 12

6. Ulke 24

7. Paddetorsk 4

8. Sandflyndre 10

9. Knurr 8

10.Strømsild 2

11.Øyepål 22

12.Makrell 20

13.Hyse 10

14.Bergnebb 2

15.Sypike 8

16.Hågjel 1

17.Sei 7

18.Trepigget stingsild 2

19.Leirkutling 5

20.Brisling 2

21.Skrubbe 3

22.Småflekket rødhai 1

23.Gråhai 1

24.Steinsmett 3

25.Lake 4

26.Panserulke 2

27.Sild 31

28.Slettvar 3

29.Dvergulke 23

30.Tangstikling 3

31.Tangsprell 3

32.Bergkutling 3

33.Rødspette 1

34.Fløyfisk 1

35.Gapeflyndre 2

36.Piggvar 1

37.Ål 1

38.Femtrådet tangbrosme 2

39.Stam 1

40.Flire 10+1

41.Laue 21

42.Mort 66+3

43.Sørv 55

44.Brasme 18

45.Abbor 2

46.Suter 1

47.Gjedde 1

48.Sik +6

49.Vederbuk +9

50.Gullbust +4

Tot 562

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

10 torsk

52 hvitting (+2)

26 knurr

4 sypike

10 hågjel (+3)

30 sei (+1)

8 hyser

2 bergnebb

13 lange (+2)

7 øyepål

8 lake

7 sandflyndre

5 svarthå

1 pigghå

6 brosme

Totalt 189

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Totalt 450 (+95)


Sild 46

Hvitting 47 (+11)

Lake 44

Sypike 35
Torsk 32

Knurr 31 (+4)

Sandflyndre 26 (+1)
Svarthå 25

Svartkutling 21 (+10)

Bergnebb 16 (+5)

Hyse 13 (+2)

Sørv 12 (+12)

Abbor 12 (+12)
Vanlig ulke 11
Hågjel 9

Mort 9 (+7)

Flire 9 (+9)

Sei 7
Lange 7

Sandkutling 5 (+3)

Havmus 4

Hork 4 (+4)

Rødgjellet solabbor 4 (+4)

Laue 3 (+3)

Kloskate 2
Røye 2
Brosme 2

Gapeflyndre 2

Grønngylt 2 (+2)

Tangsprell 1

Lusuer 1
Lysing 1

Piggskate 1

Paddetorsk 1
Rødspette 1
Tangkutling 1
Trepigget stingsild 1
Dvergulke 1

Skrubbe 1

Brasme 1 (+1)

Vederbuk 1 (+1)

Gullfisk 1 (+1)

Gjørs 1 (+1)

Gjedde 1 (+1)

Dvergmalle 1 (+1)

Endret av Tore K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Pigghå - 3

Hågjel - 16
Småflekket rødhai - 1
Sypike - 39
Lange - 4
Sei - 21
Lyr - 4
Hvitting - 18
Piggskate - 2
Knurr - 2
Øyepål - 12
Kloskate - 1
Strømsild - 3
Hyse - 3
Dvergulke - 7
Bergnebb - 17
Torsk - 3
Brosme - 6
Glassvar - 1 
Svartkutling - 11
Bergkutling - 1
Tangstikling - 2
Nordlig Tangbrosme - 3 
Havmus - 3
Tangkutling - 13
Rognkjeks - 2 
Tangprell - 8
Hornkvabbe - 1
Vanlig ulke - 1
Tangkvabbe - 1
Vederbuk - 1
Gjedde - 5
Brungylt - 3
Lusuer - 7
Blålange - 3

 

Totalt 228

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Pigghå - 3
Hågjel - 16
Småflekket rødhai - 1
Sypike - 43
Lange - 4
Sei - 21
Lyr - 7
Hvitting - 18
Piggskate - 2
Knurr - 2
Øyepål - 12
Kloskate - 1
Strømsild - 3
Hyse - 4
Dvergulke - 7
Bergnebb - 24
Torsk - 3
Brosme - 6
Glassvar - 1 
Svartkutling - 11
Bergkutling - 4
Tangstikling - 2
Nordlig Tangbrosme - 3 
Havmus - 3
Tangkutling - 13
Rognkjeks - 2 
Tangprell - 8
Hornkvabbe - 1
Vanlig ulke - 1
Tangkvabbe - 1
Vederbuk - 1
Gjedde - 5
Brungylt - 3
Lusuer - 7
Blålange - 3
Gressgylt - 16
Makrell - 2
Rødnebb/Blåstål - 1

 

228 + 36 = 264 totalt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1. Ålekvabbe 16

2. Svartkutling 9

3. Sandkutling 18

4. Hvitting 94

5. Torsk 12

6. Ulke 24

7. Paddetorsk 4

8. Sandflyndre 10

9. Knurr 8

10.Strømsild 2

11.Øyepål 22

12.Makrell 20

13.Hyse 10

14.Bergnebb 2

15.Sypike 8

16.Hågjel 1

17.Sei 7

18.Trepigget stingsild 2

19.Leirkutling 5

20.Brisling 2

21.Skrubbe 3

22.Småflekket rødhai 1

23.Gråhai 1

24.Steinsmett 3

25.Lake 4

26.Panserulke 2

27.Sild 31

28.Slettvar 3

29.Dvergulke 23

30.Tangstikling 3

31.Tangsprell 3

32.Bergkutling 3

33.Rødspette 1

34.Fløyfisk 1

35.Gapeflyndre 2

36.Piggvar 1

37.Ål 1

38.Femtrådet tangbrosme 2

39.Stam 1+3

40.Flire 11

41.Laue 21+18

42.Mort 69+1

43.Sørv 55

44.Brasme 18

45.Abbor 2+3

46.Suter 1

47.Gjedde 1

48.Sik 6

49.Vederbuk 9

50.Gullbust 4

Tot 587

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

10 torsk

52 hvitting 

26 knurr

5 sypike (+1)

10 hågjel

30 sei 

8 hyser

4 bergnebb (+2)

13 lange

7 øyepål

8 lake

7 sandflyndre

5 svarthå

1 pigghå

6 brosme

Totalt 192 (+3)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Oppdatering etter noen fisketurer

Havmus: 1
Hågjel: 6 
Sei: 2 
Svarthå: 8 
Torsk: 8 
Hvitting: 29 (+2)
Sypike: 14 
Bergnebb: 3 (+1) 
Svartkutling: 21 (+19) 
Makrell: 2 
Knurr: 14 
Sandflyndre: 8 (+1)
Lange: 6 
Vanlig ulke: 2 (+1)
Kloskate: 2 
Lake: 21

Paddetorsk: 1

Hyse: 3

Brosme: 3 

Pigghå: 1

Lusuer: 1 

Bergkutling: 1 (+1)

Berggylt : 1 (+1)

Abbor: 2 (+2)
Mort: 11 (+11)
Dvergmalle: 1 (+1)
Rødhjellet Solabbor: 5 (+5) 
Flire: 2 (+2)
Laue: 11 (+11)
Sørv: 11 (+11)
Hork: 4 (+4)
Brasme: 1 (+1)
Vederbuk: 5 (+5)
Sandkutling: 6 (+6)
Trepigget Stingsild: 1 (+1)
Gjørs: 1 (+1)
Gullfisk: 1 (+1)
Asp: 1 (+1)
Ørret: 1 (+1)
Tangkutling: 1 (+1)


Totalt: 223

Endret av Christopher E

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Oppdatert. Beklager at jeg har somlet, men måtte venne meg til nytt layout.

Vær obs på at adresse for tackler er endret

 

Ølgylt : 101
Cassius : 210
Lars Den Rare: 1
Skrekkjager: 251
Heavy Met...Fish Man: 587
DanielB: 99
Lias: 220
Rage: 754
Erik : 19
Eivind Stensrud : 251
ek73 : 288
ToreK: 450
Andreas eriksen: 192
Christopher E: 223
tage : 205
PeterSL : 264
Relaks : 169
RLN : 4

 

Lars den rare og RLN må legge inn litt mer hvis de ønsker å være med fremdeles. Kan vel neppe gå gjennom sommeren uten å få fisket litt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ørret:54(+3)

Torsk:43(+3)

Sei: 105(+1)

Lange: 2

Lyr: 27(+4)

Glassvar: 1

Totalt: 232(+12)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Pigghå - 3
Hågjel - 16
Småflekket rødhai - 1
Sypike - 43
Lange - 4
Sei - 21
Lyr - 7
Hvitting - 18
Piggskate - 2
Knurr - 2
Øyepål - 12
Kloskate - 1
Strømsild - 3
Hyse - 4
Dvergulke - 7
Bergnebb - 24
Torsk - 3
Brosme - 6
Glassvar - 1 
Svartkutling - 14
Bergkutling - 5
Tangstikling - 2
Nordlig Tangbrosme - 3 
Havmus - 3
Tangkutling - 13
Rognkjeks - 2 
Tangprell - 8
Hornkvabbe - 1
Vanlig ulke - 1
Tangkvabbe - 1
Vederbuk - 1
Gjedde - 5
Brungylt - 3
Lusuer - 7
Blålange - 3
Gressgylt - 16
Makrell - 2
Rødnebb/Blåstål - 1
Skrubbe - 5
Sandkutling - 19

Trepigget stingsild - 1 

 

294 totalt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1.       Sei                                         31

2.       Lyr                                         1

3.       Grønngylt                           1

4.       Bergnebb                           3

5.       Sandflyndre                      18

6.       Torsk                                    43

7.       Kolje                                     6

8.       Øyepål                                 7

9.       Piggskate                            1

10.   Hvitting                               18

11.   Taggmakrell                       1*

12.   Småflekka rødhai            1*

13.   Dvergulke                          1

14.   Sypike                                  5

15.   Knurr                                    4

16.   Fløyfisk                                1

17.   Lake                                      1*

18.   Skrubbe                              1

19.   Sandkutling                       1            

20.   Ulke                                      1

21.   Mort                                     62

22.   Sørv                                      34

23.   Berggylte                            1

24.   Svartkutling                       1

25.   Lomre                                  1

26.   Abbor                                  18

27.   Ørret                                    4

28.   Laue                                     5

29.   Hork                                     1

30.   Asp                                       1*

31.   Gjedde                                1

32.   Blåstål/Rødnebb             1/1

33.   Makrell                                16

34.   Suter                                    7

35.   Ål                                           1

36.   Lange                                   2

37.   Brosme                                1

 

 

Total                                     305

Turer                                    35

Vassfis                                 5

*= Ny art 2016

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1.    Sik    1
2.    Abbor    14
3.    Lake    8
4.    Sei    23
5.    Hyse    3
6.    Sandflyndre    34
7.    Laks    1
8.    Makrell    34
9.    Sypike    12
10.    Hvitting    315
11.    Lyr    4
12.    Øyepål    10
13.    Torsk     105
14.    Kloskate    1
15.    Gapeflyndre    1
16.    Sild    4
17.    Taggmakrell    18
18.    Strømsild    2
19.    Knurr    21
20.    Mort    34
21.     Rødspette    1
22.    Stam    10
23.    Vederbuk    9
24.    Brosme    10
25.    Lange    16
26.    Blåkjeft     3
27.     Tunge    4
28.    Piggvar    2
29.    Harr    6
30.    Bekkerøye    1
31.    Pigghå    3
32.    Lusuer    47
33.    Glassvar    3
34.    Brungylt    1
35.    Svarthå    1
36.    Blålange    2
37.    Gjedde    3
38.    Gjørs    1
39.    Hork    11
40.    Flire    20
41.    Laue    7
42.    Skrubbe    1
43.    Sørv    10
44.    Horngjel    1
45.    Berggylte    1
46.    Suter    27
47.    Brasme    1


Totalt: 847

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kan ikke gå hele sommeren uten å fiske, men av forskjellige grunner har det ikke blitt noe før denne helga. Så tur nummer to ga 14 fisk. Fornøyd med den. 

Sei - 1

Torsk - 1

Lyr - 3

Grønngylt - 4

Bergnebb - 2

Rødnebb - 3

Svartkutling - 1

 

Totalt - 15

 

Antall turer - 2

Endret av Lars Den Rare

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sei - 1

Torsk - 1

Lyr - 3

Grønngylt - 4

Bergnebb - 2

Rødnebb - 3

Svartkutling - 1

Berggylt - 1 Ny pers, enda den ikke ble veid. 

Vanlig Ulke - 1 Ny art. Jippi

 

Totalt - 17

 

Antall turer - 3

 

 

Nå må dere henge i karer, før jeg tar dere igjen. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ørret:55(+1)

Torsk:43

Sei: 105

Lange: 2

Lyr: 27

Glassvar: 1

Laks: 3

Totalt: 236(+4)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå