Ølgylt

null til tusen, totusenogseksten

Recommended Posts

Pigghå - 3
Hågjel - 16
Småflekket rødhai - 1
Sypike - 46
Lange - 4
Sei - 21
Lyr - 9
Hvitting - 18
Piggskate - 2
Knurr - 2
Øyepål - 12
Kloskate - 1
Strømsild - 3
Hyse - 4
Dvergulke - 7
Bergnebb - 27
Torsk - 3
Brosme - 6
Glassvar - 1 
Svartkutling - 19
Bergkutling - 5
Tangstikling - 2
Nordlig Tangbrosme - 3 
Havmus - 3
Tangkutling - 13
Rognkjeks - 2 
Tangprell - 8
Hornkvabbe - 1
Vanlig ulke - 1
Tangkvabbe - 1
Vederbuk - 1
Gjedde - 5
Brungylt - 3
Lusuer - 7
Blålange - 3
Gressgylt - 16
Makrell - 2
Rødnebb/Blåstål - 1
Skrubbe - 5
Sandkutling - 19

Trepigget stingsild - 1 
Tilapia - Usikker på art (Israel) - 8
Ferskvannstangkvabbe - Salaria fluviatilis (Israel) - 1
Kangalfisk - Garra Rufa (Israel) - 4
Nistripet havkaruss - Diplodus sargus (Israel) - 3
Ørekyte - 67
Regnbueørret - 1
Mort - 4
Gjørs - 1
Ålekvabbe - 3
Laue - 3
Rødflekket kutling - 10
Vassild - 1

 

413 totalt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Østfoldsk påfyll.

Totalt: 130

 

gjedde: 16

ørret: 8

laks: 1

torsk: 32

sei: 1

abbor: 13

gjørs: 7

mort: 17

laue: 12

flire: 1

sørv: 22

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Totalt 640 (+28)

 • Sild 70
 • Sypike 57 (+2)
 • Hvitting 52 (+1)
 • Bergnebb 48 (+10)
 • Lake 44
 • Torsk 42
 • Svartkutling 40
 • Knurr 34 (+1)
 • Sandflyndre 29 (+2)
 • Svarthå 25
 • Lange 19 (+4)
 • Hyse 19
 • Sei 18
 • Sørv 12
 • Abbor 12 
 • Vanlig ulke 12
 • Hågjel 10
 • Mort 9
 • Flire 9
 • Sandkutling 9 (+1)
 • Bergkutling 8
 • Trepigget stingsild 5
 • Grønngylt 5 (+1)
 • Havmus 4
 • Hork 4
 • Rødgjellet solabbor 4
 • Ørret 3 (+3)
 • Laue 3
 • Gapeflyndre 3
 • Tangsprell 3
 • Lusuer 3
 • Tangkutling 3
 • Makrell 3
 • Kloskate 2
 • Røye 2
 • Brosme 2
 • Skrubbe 2
 • Ørekyte 2
 • Ål 2
 • Lysing 2
 • Berggylt 2 (+1) 
 • Piggskate 1
 • Paddetorsk 1
 • Rødspette 1
 • Dvergulke 1
 • Brasme 1
 • Vederbuk 1
 • Gullfisk 1
 • Gjørs 1
 • Gjedde 1
 • Dvergmalle 1
 • Rognkjeks 1
 • Leirkutling 1
 • Tangstikling 1
 • Blåstål 1 (+1)
 • Karuss 1 (+1)
Endret av Tore K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sei - 2 

Torsk - 2 (+1)

Lyr - 7 (+2)

Grønngylt - 4

Bergnebb - 9 

Rødnebb - 5 

Svartkutling - 3 

Berggylt - 2

Vanlig Ulke - 1

Makrell 5 (+3)

Sypike 1 (+1)

 

Totalt - 41

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

30 torsk (+11)

52 hvitting 

27 knurr 

5 sypike 

10 hågjel

249 sei (+21)

9 hyser 

18 bergnebb 

19 lange 

7 øyepål

8 lake

7 sandflyndre

5 svarthå

2 pigghå 

20 brosme 

2 mort 

7 lyr (+1)

5 makrell (+1)

1 uer 

2 lusuer (+1)

11 trepigget stingsild 

2 grønngylt 

 

Totalt 498 (+35)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sei - 2 

Torsk - 2 

Lyr - 7 

Grønngylt - 4

Bergnebb - 9 

Rødnebb - 5 

Svartkutling - 7 (+4)

Berggylt - 2

Vanlig Ulke - 1

Makrell 5 

Sypike 1 

Sandkutling 5 (+5) Ny art!

 

Totalt - 50 (+9)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Pigghå - 3
Hågjel - 16
Småflekket rødhai - 1
Sypike - 48
Lange - 4
Sei - 21
Lyr - 10
Hvitting - 18
Piggskate - 2
Knurr - 2
Øyepål - 12
Kloskate - 1
Strømsild - 3
Hyse - 4
Dvergulke - 7
Bergnebb - 27
Torsk - 3
Brosme - 6
Glassvar - 1 
Svartkutling - 19
Bergkutling - 5
Tangstikling - 2
Nordlig Tangbrosme - 3 
Havmus - 3
Tangkutling - 13
Rognkjeks - 2 
Tangprell - 8
Hornkvabbe - 1
Vanlig ulke - 1
Tangkvabbe - 1
Vederbuk - 1
Gjedde - 5
Brungylt - 3
Lusuer - 7
Blålange - 3
Gressgylt - 16
Makrell - 3
Rødnebb/Blåstål - 1
Skrubbe - 5
Sandkutling - 19

Trepigget stingsild - 1 
Tilapia - Usikker på art (Israel) - 8
Ferskvannstangkvabbe - Salaria fluviatilis (Israel) - 1
Kangalfisk - Garra Rufa (Israel) - 4
Nistripet havkaruss - Diplodus sargus (Israel) - 3
Ørekyte - 67
Regnbueørret - 1
Mort - 4
Gjørs - 1
Ålekvabbe - 3
Laue - 3
Rødflekket kutling - 13
Vassild - 1
Paddetorsk - 1

 

421 totalt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ny oppdatering:

Ølgylt : 118++  legger så snart jeg finner notatene
Cassius : 210
Lars Den Rare: 50
Skrekkjager: 472
Heavy Met...Fish Man: 587
DanielB: 174
Lias: 257
Rage: 1147
Erik : 130
Eivind Stensrud : 285
ek73 : 288
ToreK: 640
Andreas eriksen: 498
Christopher E: 249
tage : 205
PeterSL : 421
Relaks : 169
RLN : 4

 

Her er det mange som har hatt aktiv sommer - digg!

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hvitting: 35
 
Sypike: 33
 
Torsk: 30
 
Makrell: 14
 
Sei: 200
 
Røye: 1
 
Knurr: 11
 
Sandflyndre: 18
 
Sild: 10
 
Skrubbe: 1
 
Sjøørret: 1
 
Lange: 5 Ny PB på 16,4 kg
 
Brosme: 7
 
Uer: 1
 
Lusuer: 6
 
Hyse: 1
 
Lyr: 7
 
 
 
 
 
Går ikke rundt å teller fisk, men sånn ca :)

 

Totalt: 381

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Torsk: 37

Sei: 100

Lusuer: 2

Sild: 1

Sjøørret: 22 (+4)

Makrell: 19 (+7)

Lyr: 1

Lange: 3

Hågjel: 2 (+2)

Totalt: 187 (+13)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1.       Sei                                         54

2.       Lyr                                         4

3.       Grønngylt                           2

4.       Bergnebb                           13

5.       Sandflyndre                      25

6.       Torsk                                    73

7.       Kolje                                     7

8.       Øyepål                                 7

9.       Piggskate                            1

10.   Hvitting                               26

11.   Taggmakrell                       1*

12.   Småflekka rødhai            1*

13.   Dvergulke                          1

14.   Sypike                                  9

15.   Knurr                                    7

16.   Fløyfisk                                1

17.   Lake                                      1*

18.   Skrubbe                              1

19.   Sandkutling                       3            

20.   Ulke                                      2

21.   Mort                                     62

22.   Sørv                                      37

23.   Berggylte                            3

24.   Svartkutling                       8

25.   Lomre                                  2

26.   Abbor                                  21

27.   Ørret                                    5

28.   Laue                                     5

29.   Hork                                     1

30.   Asp                                       1*

31.   Gjedde                                1

32.   Blåstål/Rødnebb             5/10

33.   Makrell                                53

34.   Suter                                    9

35.   Ål                                           1

36.   Lange                                   2

37.   Brosme                                1

38.   Bergkutling                        1

39.   Tangkutling                        1

40.   Lusuer                                 2

41.   Kveite                                  1*

42.   Rødknurr                            1*

43.   Ålekvabbe                         1*

44.   Ørekyte                              1*

45.   Hvitfinnet steinulke       1*

46.   Gullfisk                                3

47.   Rødgjellet solabbor        5

48.   Dvergmalle                        3

 

Total                                     487

Turer                                    50

Vassfis                                 5

*= Ny art 2016

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Totalt 692 (+52)

 • Bergnebb 82 (+34) 
 • Sild 72 (+2)
 • Sypike 61 (+4)
 • Hvitting 52
 • Lake 44
 • Torsk 43 (+1)
 • Svartkutling 41 (+1)
 • Knurr 37 (+3)
 • Sandflyndre 29
 • Svarthå 25
 • Hyse 20 (+1)
 • Lange 19
 • Sei 18
 • Sørv 12
 • Abbor 12 
 • Vanlig ulke 12
 • Hågjel 11 (+1)
 • Sandkutling 10 (+1)
 • Mort 9
 • Flire 9
 • Bergkutling 8
 • Trepigget stingsild 5
 • Grønngylt 7 (+2)
 • Makrell 4 (+1)
 • Havmus 4
 • Hork 4
 • Rødgjellet solabbor 4
 • Ørret 3
 • Laue 3
 • Gapeflyndre 3
 • Tangsprell 3
 • Lusuer 3
 • Tangkutling 3
 • Kloskate 2
 • Røye 2
 • Brosme 2
 • Skrubbe 2
 • Ørekyte 2
 • Ål 2
 • Lysing 2
 • Berggylt 2  
 • Piggskate 1
 • Paddetorsk 1
 • Rødspette 1
 • Dvergulke 1
 • Brasme 1
 • Vederbuk 1
 • Gullfisk 1
 • Gjørs 1
 • Gjedde 1
 • Dvergmalle 1
 • Rognkjeks 1
 • Leirkutling 1
 • Tangstikling 1
 • Blåstål 1
 • Karuss 1
 • Femtrådet tangbrosme 1 (+1)
Endret av Tore K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Totalt 309

Bergnebb: 59

Sypike : 21

Grønngylt: 7

Hågjel:15

Røye: 1

Ørret: 1 (3,37kg)

Svartkutling : 24

Lange 14

Torsk: 4

Hyse : 4

Kveite : 2

Skrubbe 1

Brunsnegl : 12

Lyr: 2

Sei : 5

Lusuer : 5

Sandflyndre :4

Hvitting : 9

Havmus 1

Gressgylt: 1

Makrell : 109

Knurr : 2

Lysing : 1

Svarthå : 5

totalt: 303

Endret av Ølgylt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ølgylt : 309
Cassius : 210
Lars Den Rare: 50
Skrekkjager: 487
Heavy Met...Fish Man: 587
DanielB: 187
Lias: 257
Rage: 1147
Erik : 130
Eivind Stensrud : 381
ek73 : 288
ToreK: 672
Andreas eriksen: 498
Christopher E: 249
tage : 205
PeterSL : 421
Relaks : 169
RLN : 4

Endret av Ølgylt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Oppdatering etter en liten artsturné på Østlandet.

30 torsk 

52 hvitting 

27 knurr 

5 sypike 

10 hågjel

249 sei 

9 hyser 

18 bergnebb 

19 lange 

7 øyepål

8 lake

7 sandflyndre

5 svarthå

2 pigghå 

20 brosme 

2 mort 

7 lyr 

5 makrell 

1 uer 

2 lusuer 

11 trepigget stingsild 

2 grønngylt

2 bekkereøye (+2)

5 sørv (+5)

4 solabbor (+4)

1 dvergmalle (+1)

1 abbor (+1)

1 flire (+1)

1 laue (+1)

2 hork (+2)

1 gullfisk (+1)

1 regnbueørret (+1)

2 ørekyte (+2)

1 steinsmett (+1)

1 suter (+1)

2 nipigget stingsild (+2) 

 

Totalt 523 (+25)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Totalt 318

Bergnebb: 59

Sypike : 21

Grønngylt: 7

Hågjel:15

Røye: 1

Ørret: 1 (3,37kg)

Svartkutling : 24

Lange 15

Torsk: 4

Hyse : 4

Kveite : 2

Skrubbe 1

Brunsnegl : 15

Lyr: 2

Sei : 6

Lusuer : 5

Sandflyndre :4

Hvitting : 12

Havmus 1

Gressgylt: 1

Makrell : 109

Knurr : 2

Lysing : 1

Svarthå : 5

Småflekket Rødhai : 1

totalt: 318

Endret av Ølgylt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sei - 2 

Torsk - 2 

Lyr - 7 

Grønngylt - 4

Bergnebb - 9 

Rødnebb - 5 

Svartkutling - 7

Berggylt - 2

Vanlig Ulke - 1

Makrell 5 

Sypike 4 (+3)

Sandkutling 5 

 

Totalt 53

Endret av Lars Den Rare

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1.       Sei                                         54

2.       Lyr                                         4

3.       Grønngylt                           2

4.       Bergnebb                           21

5.       Sandflyndre                      25

6.       Torsk                                    74

7.       Kolje                                     7

8.       Øyepål                                 7

9.       Piggskate                            1

10.   Hvitting                               30

11.   Taggmakrell                       2*

12.   Småflekka rødhai            1*

13.   Dvergulke                          1

14.   Sypike                                  10

15.   Knurr                                    8

16.   Fløyfisk                                1

17.   Lake                                      1*

18.   Skrubbe                              3

19.   Sandkutling                       3            

20.   Ulke                                      2

21.   Mort                                     65

22.   Sørv                                      49

23.   Berggylte                            3

24.   Svartkutling                       8

25.   Lomre                                  2

26.   Abbor                                  21

27.   Ørret                                    5

28.   Laue                                     5

29.   Hork                                     1

30.   Asp                                       1*

31.   Gjedde                                2

32.   Blåstål/Rødnebb             6/10

33.   Makrell                                80

34.   Suter                                    9

35.   Ål                                           1

36.   Lange                                   2

37.   Brosme                                1

38.   Bergkutling                        1

39.   Tangkutling                        1

40.   Lusuer                                 2

41.   Kveite                                  1*

42.   Rødknurr                            1*

43.   Rødspette                          2

44.   Ålekvabbe                         1*

45.   Ørekyte                              1*

46.   Hvitfinnet steinulke       1*

47.   Gullfisk                                3

48.   Rødgjellet solabbor        5

49.   Dvergmalle                        3

50.   Fjesing                                 3

51.   Slettvar                                1*

 

Total                                     554

Turer                                    55

Vassfis                                 5

*= Ny art 2016

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Totalt 714 (+22)

 • Bergnebb 83 (+1)  
 • Sild 72
 • Sypike 67 (+6)
 • Hvitting 52
 • Svartkutling 46 (+5)
 • Lake 44
 • Torsk 44 (+1)
 • Knurr 40 (+3)
 • Sandflyndre 29
 • Svarthå 25
 • Hyse 20
 • Lange 20 (+1)
 • Sei 18
 • Hågjel 14 (+3)
 • Sørv 12
 • Abbor 12 
 • Vanlig ulke 12
 • Sandkutling 10
 • Mort 9
 • Flire 9
 • Bergkutling 8
 • Trepigget stingsild 5
 • Grønngylt 7
 • Makrell 6 (+2)
 • Havmus 4
 • Hork 4
 • Rødgjellet solabbor 4
 • Ørret 3
 • Laue 3
 • Gapeflyndre 3
 • Tangsprell 3
 • Lusuer 3
 • Tangkutling 3
 • Kloskate 2
 • Røye 2
 • Brosme 2
 • Skrubbe 2
 • Ørekyte 2
 • Ål 2
 • Lysing 2
 • Berggylt 2  
 • Piggskate 1
 • Paddetorsk 1
 • Rødspette 1
 • Dvergulke 1
 • Brasme 1
 • Vederbuk 1
 • Gullfisk 1
 • Gjørs 1
 • Gjedde 1
 • Dvergmalle 1
 • Rognkjeks 1
 • Leirkutling 1
 • Tangstikling 1
 • Blåstål 1
 • Karuss 1
 • Femtrådet tangbrosme 1
Endret av Tore K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sei - 5 (+3)

Torsk - 7 (+5)

Lyr - 8 (+1) 

Grønngylt - 4

Bergnebb - 9 

Rødnebb - 5 

Svartkutling - 7

Berggylt - 2

Vanlig Ulke - 1

Makrell 12 (+7)

Sypike 4

Sandkutling 5 

Hyse 1 (+1)

 

Totalt 70 (+17)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Pigghå - 3
Hågjel - 23
Småflekket rødhai - 1
Sypike - 48
Lange - 4
Sei - 21
Lyr - 10
Hvitting - 18
Piggskate - 2
Knurr - 2
Øyepål - 12
Kloskate - 1
Strømsild - 3
Hyse - 4
Dvergulke - 10
Bergnebb - 32
Torsk - 4
Brosme - 6
Glassvar - 1 
Svartkutling - 30
Bergkutling - 5
Tangstikling - 2
Nordlig Tangbrosme - 3 
Havmus - 3
Tangkutling - 13
Rognkjeks - 2 
Tangprell - 8
Hornkvabbe - 1
Vanlig ulke - 1
Tangkvabbe - 1
Vederbuk - 1
Gjedde - 5
Brungylt - 3
Lusuer - 7
Blålange - 3
Gressgylt - 16
Makrell - 3
Rødnebb/Blåstål - 1
Skrubbe - 5
Sandkutling - 19

Trepigget stingsild - 1 
Tilapia - Usikker på art (Israel) - 8
Ferskvannstangkvabbe - Salaria fluviatilis (Israel) - 1
Kangalfisk - Garra Rufa (Israel) - 4
Nistripet havkaruss - Diplodus sargus (Israel) - 3
Ørekyte - 67
Regnbueørret - 1
Mort - 4
Gjørs - 1
Ålekvabbe - 3
Laue - 3
Rødflekket kutling - 13
Vassild - 1
Paddetorsk - 2
Abbor - 2

 

451 totalt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Totalt 763 (+49)

 • Sild 93 (+21)
 • Bergnebb 84 (+1)   
 • Sypike 68 (+1)
 • Hvitting 52
 • Svartkutling 47 (+1)
 • Lake 44
 • Torsk 45 (+1)
 • Knurr 45 (+5)
 • Sandflyndre 29
 • Svarthå 29 (+4)
 • Hyse 22 (+2)
 • Lange 22 (+2)
 • Sei 19 (+1)
 • Hågjel 14 
 • Sørv 12
 • Abbor 12 
 • Vanlig ulke 12
 • Sandkutling 10
 • Mort 9
 • Flire 9
 • Bergkutling 8
 • Trepigget stingsild 5
 • Grønngylt 7
 • Makrell 16 (+10)
 • Havmus 4
 • Hork 4
 • Rødgjellet solabbor 4
 • Ørret 3
 • Laue 3
 • Gapeflyndre 3
 • Tangsprell 3
 • Lusuer 3
 • Tangkutling 3
 • Kloskate 2
 • Røye 2
 • Brosme 2
 • Skrubbe 2
 • Ørekyte 2
 • Ål 2
 • Lysing 2
 • Berggylt 2  
 • Piggskate 1
 • Paddetorsk 1
 • Rødspette 1
 • Dvergulke 1
 • Brasme 1
 • Vederbuk 1
 • Gullfisk 1
 • Gjørs 1
 • Gjedde 1
 • Dvergmalle 1
 • Rognkjeks 1
 • Leirkutling 1
 • Tangstikling 1
 • Blåstål 1
 • Karuss 1
 • Femtrådet tangbrosme 1
Endret av Tore K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1.       Abbor                                  21

2.       Asp                                       1*

3.       Berggylte                            3

4.       Bergkutling                        1

5.       Bergnebb                           21

6.       Blåstål/Rødnebb             6/10

7.       Brosme                                1

8.       Dvergmalle                        3

9.       Dvergulke                          1

10.   Fjesing                                 3

11.   Fløyfisk                                1

12.   Gjedde                                3

13.   Grønngylt                           2

14.   Gullfisk                                3

15.   Hork                                     1

16.   Hvitfinnet steinulke       1*

17.   Hvitting                               30

18.   Knurr                                    8

19.   Kolje                                     7

20.   Kveite                                  1*

21.   Lake                                      1*

22.   Lange                                   2

23.   Laue                                     5

24.   Lomre                                  2

25.   Lusuer                                 2

26.   Lyr                                         4

27.   Makrell                                80

28.   Mort                                     65

29.   Piggskate                            1

30.   Rødgjellet solabbor        5

31.   Rødknurr                            1*

32.   Rødspette                          2

33.   Sandflyndre                      25

34.   Sandkutling                       3            

35.   Sei                                         54

36.   Skrubbe                              3

37.   Slettvar                                1*

38.   Småflekka rødhai            1*

39.   Suter                                    9

40.   Svartkutling                       8

41.   Sypike                                  10

42.   Sørv                                      49

43.   Taggmakrell                       2*

44.   Tangkutling                        1

45.   Torsk                                    74

46.   Ulke                                      2

47.   Ørekyte                              18*

48.   Ørret                                    9

49.   Øyepål                                 7

50.   Ål                                           1

51.   Ålekvabbe                         1*

 

Total                                     576

Turer                                    57

Vassfis                                 5

*= Ny art 2016

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Totalt 382

Bergnebb: 76

Sypike : 31

Grønngylt: 7

Hågjel:21

Røye: 1

Ørret: 1 (3,37kg)

Svartkutling : 32

Lange 17

Torsk: 4

Hyse : 4

Kveite : 2

Skrubbe 2

Brunsnegl : 15

Lyr: 2

Sei : 7

Lusuer : 6

Sandflyndre :4

Hvitting : 12

Havmus 1

Gressgylt: 1

Makrell : 116

Knurr : 2

Lysing : 1

Svarthå : 5

Småflekket Rødhai : 1

Sandkutling : 7

totalt: 382

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ølgylt : 382
Cassius : 210
Lars Den Rare: 70
Skrekkjager: 576
Heavy Met...Fish Man: 587
DanielB: 187
Lias: 257
Rage: 1147
Erik : 130
Eivind Stensrud : 381
ek73 : 288
ToreK: 763
Andreas eriksen: 523
Christopher E: 249
tage : 205
PeterSL : 451
Relaks : 169
RLN : 4

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå