Jump to content
Fiskersiden

Utestengelse fra lakseelv


Balderae1970
 Share

Recommended Posts

Heisann.

Lurer på om noen kan svare meg på hvilke bevis som holder for å utestenge laksefiskere fra en elv?

Vi har 2 svigersønner som hvert år fisker i sin lokale elv med sesongkort. Begge striper ofte flua, det vil si at de kaster ut 90 grader og lar flua ligge midt i elven. Nå har de plutselig fått beskjed fra den lokale foreningen om at de begge er utestengt for resten av sesongen fordi de er innrapportert for oppstrømssfiske. De har ikke vært i kontakt med fiskeoppsynet i elven så dette må være andre fiskere som har innrapportert. De har sendt klage til forpakteren men har fått beskjed om at dette kun kan klages inn for årsmøtet neste år. Dette kan da umulig være lovlig og er det virkelig blitt slik at hvis en annen fisker ikke tåler trynet på deg så kan du innrapporteres til forpakteren og utestenges fra elven uten annet bevis??? De vurderer nå å kontakte advokat. De har bedt om dokumentasjon på disse såkalte bevisene som er lagt til grunn for utestengelsen men foreningen nekter å gi ut dette. Hva gjør man når man mener seg uskyldig dømt??

Edited by Balderae1970
Link to comment
Share on other sites

Hei

Dette høres ut som en klassisk konflikt mellom fluefiskere og sluk/spinnerfiskere som er sure fordi de ikke får fiske motstrøms.

Det du beskriver er normalt fluefiske, og akseptert overalt. Mitt tips er først å lese nøye gjennom regelverket for elva, og spesielt det som står på fiskekortet.

Hvis de har sitt på det tørre, så kan ikke oppsitter uten videre utestenge dem. han må ha en holdbar grunn. De har betalt for denne fiskeretten, og grunneier må bevise mislighold av denne, uansett hvilke "utvidete" rettigheter han mener å ha. Her er det vanlig forrretningsjuss som gjelder, og det må være et ganske tydelig brudd på reglene som legges til grunn. Trussel om advokat og erstatning kan kanskje hjelpe. grunneier vil ganske sikkert tape hvis dette er basert på sladder og løse rykter fra disse fiskerne.

Jeg har fisket i mange elver, og slike ting blir alltid håndtert av oppsynet, fiskere melder fra om alvorlige regelbrudd eller ulovlig fiske til disse, og de tar så affære

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil mene (og jeg er jurist ...;)), at om noen skal ilegges en såpass alvorlig «straff» som utestenging, krever det ganske tydelig hjemmel. For det første må reglene framgå av fiskekortet. For det andre må det være klart hva regelen er. Her kan det virke som om «oppstrømsfiske» er litt dårlig forklart. Er det ikke definert, vil jeg mene at det må legges til grunn en slik 90 graders forståelse som du omtaler. Det er bare mer enn 90 grader som er oppover i strømmen. 
I tillegg bør det framgå av reglene hva konsekvensene av brudd på dem er, og det er i så fall av interesse hvordan dette er formulert. Feks om det står «gjentatte» eller «alvorlige» overtredelser el.tilsv. kan medføre utestengelse. 
Endelig mener jeg at dersom man vurderer å utestenge noen fra fiske, så må denne som et minimum presenteres for hva vedkommende skal ha forbrutt seg mot og gis anledning til å forklare seg, altså et minimum av «kontradiksjon», som det så fint heter. Her virker det som om det har sviktet fullstendig. 
 

I tillegg til å kreve en forklaring av ovennevnte fra foreningen, ville jeg vurdert å kontaktet Fefo direkte. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, TT skrev:

Jeg vil mene (og jeg er jurist ...;)), at om noen skal ilegges en såpass alvorlig «straff» som utestenging, krever det ganske tydelig hjemmel. For det første må reglene framgå av fiskekortet. For det andre må det være klart hva regelen er. Her kan det virke som om «oppstrømsfiske» er litt dårlig forklart. Er det ikke definert, vil jeg mene at det må legges til grunn en slik 90 graders forståelse som du omtaler. Det er bare mer enn 90 grader som er oppover i strømmen. 
I tillegg bør det framgå av reglene hva konsekvensene av brudd på dem er, og det er i så fall av interesse hvordan dette er formulert. Feks om det står «gjentatte» eller «alvorlige» overtredelser el.tilsv. kan medføre utestengelse. 
Endelig mener jeg at dersom man vurderer å utestenge noen fra fiske, så må denne som et minimum presenteres for hva vedkommende skal ha forbrutt seg mot og gis anledning til å forklare seg, altså et minimum av «kontradiksjon», som det så fint heter. Her virker det som om det har sviktet fullstendig. 
 

I tillegg til å kreve en forklaring av ovennevnte fra foreningen, ville jeg vurdert å kontaktet Fefo direkte. 

Reglene fremgår av fiskekortet. Der står det at fiske oppstrøms ikke er tillatt uten noen nærmere definering av hva oppstrøms fiske er. Slik jeg har skjønt det så er det å kaste oppstrøms å kaste fluen oppover slik at den på tur ned synker til bunnen og du krøker fisken. Når det gjelder brudd på reglene så står det slik du har skrevet det at gjentatte eller alvorlige brudd på reglene kan medføre sanksjoner og/eller utestengelse. Det jeg vil til bunns i er hvor vidt sladder fra andre fiskere kan holde som bevis med et såpass alvorlig utfall som utestengelse. I mitt hode så vil dette bli ord mot ord og hvis ikke fiskeoppsynet i det hele tatt har vært involvert så blir denne saken enda mer merkelig. Det er jo de som har begrenset politimyndighet og er ansatt for å ta seg av lovbrytere i elven. Tvil skal bestandig komme tiltalte til gode. Hvis det er slik at du i en lakseelv kan ytre deg negativt om andre fiskere og beskylde dem for ulovlig fiske uten et eneste fnugg av bevis så er man på ville veier. 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, cannonbang skrev:

Hei

Dette høres ut som en klassisk konflikt mellom fluefiskere og sluk/spinnerfiskere som er sure fordi de ikke får fiske motstrøms.

Det du beskriver er normalt fluefiske, og akseptert overalt. Mitt tips er først å lese nøye gjennom regelverket for elva, og spesielt det som står på fiskekortet.

Hvis de har sitt på det tørre, så kan ikke oppsitter uten videre utestenge dem. han må ha en holdbar grunn. De har betalt for denne fiskeretten, og grunneier må bevise mislighold av denne, uansett hvilke "utvidete" rettigheter han mener å ha. Her er det vanlig forrretningsjuss som gjelder, og det må være et ganske tydelig brudd på reglene som legges til grunn. Trussel om advokat og erstatning kan kanskje hjelpe. grunneier vil ganske sikkert tape hvis dette er basert på sladder og løse rykter fra disse fiskerne.

Jeg har fisket i mange elver, og slike ting blir alltid håndtert av oppsynet, fiskere melder fra om alvorlige regelbrudd eller ulovlig fiske til disse, og de tar så affære

Hei.

Takk for svar. Denne elven blir forpaktet av en lokal jeger og fiskeforening etter avtale med Fefo. Det står klart i fiskekortet at det ikke er tillatt med oppstrømsfiske eller fortynget redskap. Det har visst vært et styremøte i denne foreningen som på dette møtet har bestemt at disse to skal utestenges p.g.a disse rapporteringene de har fått inn. Jeg er jo av den oppfatning at det er fiskeoppsynet som må ta disse lovbryterne på fersk gjerning om det skal holde som bevis for å utestenge folk, ikke sladder og innrapportering fra andre fiskere. Nå er det visst enkelte i denne foreningen som mener at hvis du kaster høyere opp enn 45 grader så kaster du oppstrøms noe jeg mener er helt fjollete. Kaster du rett ut 90 grader så fisker du ikke oppstrøms etter min mening. Det står heller ingenting i fiskekortet om hvordan de definerer oppstrømsfiske, kun at dette ikke er lov. Disse to guttene har aldri i sitt liv fisket med hverken ulovlig redskap eller oppstrøms så de er rimelig sjokkert over disse beskyldningene. Vet du forresten om foreningen må følge forvaltningsloven i slike saker?

 
Link to comment
Share on other sites

Hei

Aner ikke hva denne loven sier, men det virker som dere har en ganske betent situasjon i denne foreningen. Denne krigen mellom fluefiskere og mark/slukfiskere er velkjent. De får ikke fiske med sluk eller mark og søkke, og legger skylden på fluefiskerne for dette fordi de mener det er de som presser på for å få det slik.

Har disse guttene kanskje deltatt aktivt for å få til slike regler, og det er noen som har et lite agg til dem? Det kan jo være folk i styret som er blitt overkjørt av et flertall i foreningen.

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Balderae1970 skrev:

Reglene fremgår av fiskekortet. Der står det at fiske oppstrøms ikke er tillatt uten noen nærmere definering av hva oppstrøms fiske er. Slik jeg har skjønt det så er det å kaste oppstrøms å kaste fluen oppover slik at den på tur ned synker til bunnen og du krøker fisken. Når det gjelder brudd på reglene så står det slik du har skrevet det at gjentatte eller alvorlige brudd på reglene kan medføre sanksjoner og/eller utestengelse. Det jeg vil til bunns i er hvor vidt sladder fra andre fiskere kan holde som bevis med et såpass alvorlig utfall som utestengelse. I mitt hode så vil dette bli ord mot ord og hvis ikke fiskeoppsynet i det hele tatt har vært involvert så blir denne saken enda mer merkelig. Det er jo de som har begrenset politimyndighet og er ansatt for å ta seg av lovbrytere i elven. Tvil skal bestandig komme tiltalte til gode. Hvis det er slik at du i en lakseelv kan ytre deg negativt om andre fiskere og beskylde dem for ulovlig fiske uten et eneste fnugg av bevis så er man på ville veier. 

Dersom det altså står at "gjentatte eller alvorlige brudd på reglene kan medføre sanksjoner/og eller utestengelse", så må det være rimelig klart at utestengelse krever et kvalifisert brudd på reglene. Man kan ikke utestenges for mindre forseelser, med mindre de er gjentagende og påtalt og man ikke endrer adferd. Forbudet mot oppstrøms fiske (som jeg personlig mener er fullstendig tull-ball) er vel laget for å hindre krøking. Dette må tas i betraktning når man vurderer sanksjoner. Har man aktivt forsøkt å krøke, er dette ganske alvorlig, men kasting med flue 95 grader oppstrøms har vel aldri krøket en fisk noensinne, så ut ifra hensynet bak bestemmelsen, er det en rimelig uskyldig overtredelse som i verste fall burde føre til mildt tilsnakk/høflig anmodning.

Jeg ville henvendt meg til foreningen og forlangt en beskrivelse av hvilke forhold de mener ligger til grunn og hvordan dette er vurdert ut ifra kravet om gjentatte eller alvorlige brudd. Begrunnelsen "oppstrømsfiske" er åpenbart ikke tilstrekkelig her. I tillegg ville jeg sagt at dersom du/de ikke umiddelbart mottar en slik forklaring, anser de seg ikke rettslig bundet av utestengelsen og vil gjenoppta fisket i henhold til den avtalen som er inngått, dvs kjøp av fiskekort.  

Link to comment
Share on other sites

Er det skjedd ulovlig fiske så skal oppsyn ta dette der og da   Og selvsagt legitimere seg og fortelle om forhold som er ulovlig. Som oppsyn kan du ikke basere deg på andre sine ord eller oppdagelser. 
Har oppsynet der begrenset politimyndighet så stiller det enda sterkere krav til bevisføring fra deres side. 
 

I denne saken som den er fremstilt burde jo bare oppsyn gått bort til fiskerne og bedt om å få se på fluene de bruker. Hadde det vært lette fluer ment for riffing hitch eller lignende så hadde ett tilsvar om å bare passe på regel om oppstrøms fiske vært nok. 
Hadde fiskerne hatt fortynget utstyr hadde saken på en annen side vært greit og bortvisning og inndragelse av kort lovlig. 
 

Ps : på jobb som oppsyn i en annen Finnmarks elv nå, heldigvis med litt enklere regler......

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror vi skal være litt forsiktige med ordet "skal". Fiske (i ferskvann) er grunneiers rettighet, denne kan selvfølgelig sette dette ut til lag og foreninger. 

TT er i mine øyne på riktig spor her. Saken må sees på som et kontraktsbrudd. Kast 90 grader er ikke oppstrøms fiske, selv om uhell kan skje der et kast går litt feil og man fisker litt mer enn 90 grader. Guttas utestengelse er et kontraksbrudd fra grunneiers side (eller dennes representant), fiskekortet er kontrakten og like juridisk bindende som en hvilken som helst annen kjøpekontrakt. Dersom grunneier (eller dennes representant) ikke klarer å sannsynliggjøre at kjøper har stått for kontraktsbrudd (brutt fiskereglene) har fiskeren ingen grunn til å følge pålegg om å stanse fisket. At noen grunneier kjenner kanskje muligens kan tenkes å ha sett et kast som er mer enn 90 grader er ikke i nærheten av å være grunnlag for bortvisning. Det er til nød grunnlag for noen tips om kasteteknikk.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.