Jump to content
Fiskersiden

piscator

Members
 • Posts

  5534
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  89

Everything posted by piscator

 1. uansett interessant at den har dukket opp såpass langt mot nord.
 2. Gå inn på www.fishbase.org, og søk opp pomatomus saltatrix. Kanskje litt fargeavvik, men dette synes å kunne variere en del. Men brystfinnene, sidelinjen, underbittet, og generell kroppsform synes å stemme. Og på fisken til Fjesingsen ser vi antydning til de gule kantene på finnene. Og arten er tydeligvis ganske vanlig lenger sør i Atlanterhavet. Er et bilde fra Madeira blant annet på fishbase. Med global oppvarming må vi nok vente oss stadig flere eksotiske gjester i norske farvann.
 3. hvor stor var den? Sidelinjen ser litt rett ut for taggmakrell å være, men mulig bildet er litt misvisende. Og brystfinnene er små, men mulig dette trekket har noe med størrelse og alder å gjøre; at brystfinnene er relativt sett lengre hos små eksemplarer?
 4. hmm, på den ene siden er jeg positiv til et slikt forslag. Det er en uting å spre arter, og hvis en art potensielt kan utgjøre et problem vil det være lettere å gjøre tiltak jo tidligere man starter. So far so good. Men på den annen side er jeg skeptisk. Og grunnen til dette er at det er overhengende fare for at et slikt tiltak blir (mis)brukt (forvaltnings)politisk heller enn å brukes som et viktig biologisk redskap. Det er en fare for at de politiske preferanser blir styrende for hva som gjøres heller enn reell biologisk risiko. Jeg vet ikke om jeg stoler på norske myndigheter i så henseende. De har vel ikke til nå klart å bygge en slik tillit? Det har jo heller vært slik at så fort det kommer en art myndighetene anser som uønsket, så har de kommer løpende med rotenon-bøttene nesten uten å vurdere om det er noe problem (eller om det er andre tiltak som er bedre), mens hvis en ønsket art har blitt spredd så har de ikke gjort noe som helst. Det kan noen ganger være gode grunner til å være inkonsekvent, og sette biologiske hensyn til side, men da må man være åpen og ærlig på at er det de gjør, og forsøke å begrunne hvorfor, og ikke forsøke å presentere det som biologisk funderte tiltak. Vi har ikke 100% oversikt over hva som svømmer i norske vann. Når man har oppdaget en ny art (i hvert fall en art uten fettfinne og prikker) har ryggmargsrefleksen til norske myndigheter vært at den må ha blitt innført. Da hvitfinnet steinulke ble oppdaget i indre Trøndelag var man "sikker" på at de måtte ha blitt innført. I virkeligheten var dette en art som hadde kommet inn for egen maskin (fra Sverige i sin tid, en østlig innvandrer), men som hadde gått under radaren. Den første reaksjonen var "panikk" og at man måtte kjøre i vei med rotenon, før man faktisk undersøkte de biologiske realitetene. Heldigvis ble dette stoppet, men det illustrere hvordan tankegangen er. Et annet eksempel er den "propagandaen" som er hengt opp på plakater på Hardangervidda om å stoppe ørekytas spredning. Naturligvis vil heller ikke jeg ha ørekyte på Hardangervidda. Men retorikken som brukes er sterkt misvisende. Det anmodes om å bidra til å stoppe ørekyta for å bevare den OPPRINNELIGE høyfjellsfaunaen, underforstått ørreten. Ja, det er viktig å ta vare på de flotte ørretbestandene på Hardangervidda, men er de opprinnelige? De aller fleste er jo et resultat av spredning gjort av oss mennesker opp gjennom historien, der ørret har blitt satt ut over en lav sko, og sluppet ut i nesten alle tidligere fisketomme vann. Som sagt, dette nyter vi godt av i dag, og er vel verdt å ta vare på. Men det er ikke noe rent biologisk som sier at ørreten har mer på vidda å gjøre enn ørekyt. Og en ting til; ingen bør spre fisk, men oppfordrer myndighetene her til ren tysting? Jeg mener at en bedre vei til å hindre spredning av nye arter er at norske myndigheter i større grad kontakter ALLE norske sportsfiskemiljøer, og kommer inne i en konstruktiv dialog med slike. Derigjennom kan man bygge gjensidig tillit, og man kan utveksle informasjon og ideer både om biologi og forvaltning. Målet med en slik prosess kan ikke være at man skal forsøke å reversere alt man er negativ til som har skjedd opp gjennom historien, men heller ta utgangspunkt i det man har, og se på hva som er den mest pragmatiske løsningen fremover. Kan arter man i utgangspunktet er skeptiske til utgjøre en ny sportsfiskeressurs? Og hvordan kan man eventuelt redusere eventuelle negative effekter istedenfor alltid å tenke utryddelse som det beste tiltaket?
 5. Dette temaet har vært oppe tidligere. Det fins ikke noe godt isbor til under tusenlappen. Hvis det er et område det ikke gir særlig mening å snu på kronene så er det isbor. Her er kun det beste godt nok. I "gamledager" var det de blågrønne Rantanen-borene som var state of the art. Og det er vel det som heter Heinola nå? Fra jeg kjøpte mitt første isbor prøvde jeg en fire-fem "billige" modeller de første ti årene eller så. Bare frustrasjoner og mye slit med å komme seg gjennom vanskelig is. Nå har jeg hatt de samme Rantanen-borene i 30-talls år. De er like gode fortsatt. Har vært slipt opp et par ganger, men så utrolig mye skarpere og bedre, og mer slitesterke enn alt annet jeg har brukt. Og husk en ting til; bruk ikke for lite isbor. Hvis man er ute etter stor fisk er egentlig bare et 205-bor bra nok.
 6. litt forsinket; strålende nyheter dette. Så får vi håpe at det forblir slik, sånn at 40 års kamp og hundretalls millioner skattekroner ikke har blitt brukt forgjeves... og btw, klarte de å redde den lokale ørretstammen "Isdøl" i denne prosessen, eller ble den ofret på "gyroalteret", for å prioritere laksen?
 7. og dette tror du på? Dette fremstår som en utopisk ønskedrøm, og muligens et slags "bestillingsverk" fra dem som ønsker å gjøre dette. Det er mulig at det rent teknisk går an å kvitte seg med parasitten, men det kommer i beste fall til å koste milliarder av skattekroner å behandle et så komplekst økosystem som Drammensvassdraget, uten noen som helst garanti for å lykkes, og med ukjente effekter på økosystemet for øvrig med sin enorme artsrikdom. Dette fremstår som en enorm gambling med samfunnets ressurser, og med økosystemet, og der den potensielle nytten fremstår som begrenset. Og fra et prioriteringsperspektiv; tenk om man skulle brukt like mye ressurser på å bekjempe andre fremmede arter som vi anser som uønsket og som anses som skadelige for norsk natur; brunsnegler, mink, canadagås, mårhund, villsvin osv? Da hadde hele statsbudsjettet gått med til bekjempelse av fremmede arter. Dette er i og for seg et prisverdig formål, men man må evne å se ting opp mot hverandre. Hvorfor en totalutryddelse av akkurat gyro er et SÅ viktig mål sammenliknet med bekjempelse av andre fremmede arter, at man er villig til å bruke hva det skulle være av samfunnets ressurser, og på bekostning av andre arter, fremstår mer som religion enn fornuftig biologisk basert naturforvaltning.
 8. tror det er helt riktig som du skriver Erik. Endringene i medieverden går nå så raskt at det er helt urimelig å vente at folk flest skal klare og holde følge. Jeg klarer i hvert fall ikke å skifte medieplattform nesten daglig. Bruker jo opptil flere måneder på å lære en ny plattform! Og så kan det jo hende man har noen motforestillinger mot enkelte plattformer. En ting er å lire ut av seg personlige meninger på et forum som dette. Det kan være skummelt nok. Det er i hvert fall viktig å tenke seg grundig om hvor personlig man skal være. Her er det ihvertfall ganske lett å holde en slags upersonlig distanse, og holde det private utenfor. Det er ikke like lett på andre plattformer. Dessuten er jo for eksempel instagram en utfordring med tanke på tyveri av fotos. Her er det en fjerde grunn til at noen av oss ikke sender inn rapporter, jfr en annen diskusjon på forumet. Opphavsretten har jo blitt en vits med de nye sosiale mediene. Det er trist. Det er i hvert fall en viktig grunn til at mange av oss holder alt vi driver med tettere til brystet. Moderne sosiale medier er en slags oppskrift på utvikling av paranoia! OK, det var en liten digresjon, og et personlig hjertesukk om man skal kalle det det. Men bottom line er uansett at forum av typer som dette, burde være liv laga, fordi man her lettere kan sette grenser mellom det som er greit å gå ut med, og det som bør forbli i den private sfæren. men ja, det er en trend at slike forum er på vei ut, en trend som har fint lite med eiernes profil og prioriteringer å gjøre. Ja, hva er høna og egget her? Tror vel kanskje det heller er slik at eierne ser det samme, og finner måter å tilpasse seg endringene på. Så få vi "konservative" og bakstreverske kanskje heller være glad for at noen i det hele tatt gidder å holde forumet i live, og ikke legger ned hele greia?
 9. bra at de har utviklet flere metoder, og forsker på mulige nye metoder. Trodde de hadde skrinlagt aluminium. Godt å se at jeg tok feil der. Men å hevde at gyro er i ferd med å bli eliminert tror jeg er å være i overkant optimistisk. Ja, det synes å være mulig i relativt små og "enkle" vassdrag. Men er det noen som seriøst tror det lar seg gjøre å bli kvitt gyro i Drammenselva?
 10. Men Remy hadde vel ikke noe monopol på hva siden skulle stå for, uansett hvor respektabelt hans syn måtte være? For øvrig synes jeg det er trist at Hooked har blitt en ren "jeger og beger" side. Naturligvis står jo Bernt som eier helt fritt til å gjøre hva han måtte ønske med siden sin. At han tydeligvis har blitt mer interessert i jakt enn i fiske er jo hans sak, men man kan jo registrere at HELE poenget med ordspillet/navnet "hooked" nå har smuldret fullstendig bort. Jeg kan også forstå at Bernt har foretatt den vridningen han har gjort av rent kommersielle årsaker. Det er nok mer penger i jakt enn i fiske, enten man liker det eller ikke. Men kanskje det var hele premisset her det var noe galt med? Å lage nettsider om sportsfiske i Norge for å tjene penger fremstår vel i etterpåklokskapens lys som noe naivt? Det er kanskje bare liv laga for idealister her, og da må vel lista legges tilsvarende lavt? For det koster å drive en side, og det koster mye tid og krefter. Men til gjengjeld kan jo en side fungere dersom medlemmene engasjerer seg. Fiskersiden har åpenbart havnet i en ond sirkel; engasjementet har sunket fordi siden virker "sovende", og dette gjør at de som driver siden blir tilsvarende mindre motivert å holde nettstedet ved like. Og da går det uunngåelig på sparebluss...
 11. en presisering av hva forumet er ment å være er naturligvis på sin plass. Alle forum bør jo ha rammer og regler! Hvis noe sånt ikke er på plass er det naturligvis ikke lett å vite for utenforstående hva forumet handler om, og om ens henvendelse er innafor eller utafor. Når det er sagt, er det vel liten tvil om at dette er og alltid har vært ment å være et rent sportsfiskerforum. Jeg har ikke noe i mot fritidsfiske som sådan, helt greit å sette både teiner og garn, eller fiske med jukse hvis det er en liten selvforsyning man driver med. Men det jeg derimot sliter med å forstå er at det er så vanskelig for noen å skille mellom fritidsfiske og sportsfiske. Det må jo være den enkleste sak i verden tenker jeg å skille "snørr og barter" her! Og det betyr heller ikke at det ikke går an å kombinere. Jeg også driver litt matauk når jeg er i Nord-Norge på jakt etter kveite, eller når jeg er på fjellet og fisker ørret. Men det er likevel ingen tvil om at HOVEDmotivet for det jeg driver med er SPORTSfiske; målet er rekreasjonen og utfordringen, og metodene jeg bruker er stang og snelle, og et agn som frivillig tas av fisken. Kan det være så vanskelig? Og selv om man skulle være interessert i både sportsfiske og fritidsfiske, er det uklart for meg hvorfor det skulle ødelegge motivasjonen for å delta på et rent sportsfiskeforum. Om andre ting kan man sikkert finne likesinnede andre steder? Når det er sagt, burde kanskje Fiskersiden revurdere sine retningslinjer med tanke på aktivitetsnivået her inne? Skjønt jeg er usikker på om det vil styrke forumet dersom det skulle komme en "horde" men teinefiskere her inne...!
 12. ja, den burde vært lagt i matavfall, og definitivt ikke sluppet ut i noe vann eller elv. Selv om en slik enkelt karpe neppe ville representert noe problem i Trønderske elver eller vann. Og apropos eksotiske innslag i den trønderske faunaen. Jeg mener å ha lest at noen for noen år siden tømte et akvarium med piraya i Nidelven. De hadde visstnok svømt omkring noen uker på høsten før temperaturen ble for lav og de forsvant... det blir neppe noen bestand med piraya i Nidelva med det første, skjønt man vet jo aldri hvis den globale oppvarmingen fortsetter...!? kan noen med lokal tilknytning bekrefte denne historien? Men uansett bør man ALDRI tømme akvariefisk ut i naturen!
 13. kanskje du har rett Erik. Det er mange som har karper i akvarium (eller hagedammer) som ikke innser hvilket vekstpotensial slike fisker har. Selv har jeg hatt karper i et 400-litersakvarium som endte opp med å bli over 60cm lange, og nesten 4 kilo.
 14. naturligvis ville det heller ikke vært noen sekundærspredning hvis ikke parasitten hadde blitt innført i første instans. Det er jo rimelig opplagt. Men når ulykken først hadde skjedd, hjelper den erkjennelsen oss lite. Da må fokuset rettes inn på hvordan sekundærspredning skal forebygges. Og selv om parasitten ble innført på en måte en gang i tiden, kan jo ulykken skje en gang til, arten kan innføres på nytt hvis man gjentar feil. Det er jo den store faren med tanke på krepsepest, der potensielle smittekilder stadig vekk krysser grensen. Så er det en evig diskusjon hva den beste måten å takle problemet på; en ting er å forebygge spredning, en annen ting er å fjerne parasitten der den eventuelt måtte dukke opp. Det er fantastisk at man har klart å kvitte seg med gyro i mange vassdrag. Samtidig er jeg rimelig overbevist om at parasitten er umulig å utrydde helt. Noen vassdrag lar seg rett og slett ikke behandle, der kanskje Drammenselva er det viktigste eksempelet. Greit å bruke rotenon der det er egnet, men å satse så ensidig på en hest som norske myndigheter har gjort, og å la et så utopisk mål som å kvitte seg med parasitten helt, være det styrende prinsippet, mener jeg har vært en uklok strategi.
 15. det er jo ingen tvil om art, skjeggtrådene i munnvika er fortsatt der.
 16. ut fra bildet, selv om det er dårlig, og fisken har blitt hakket på og begynt å gå i oppløsning, er jeg rimelig sikker på at det er en karpe. Skjellene, kroppsformen, finnenes plassering og utseende er karakteristiske. Vi ser også den lange ryggfinnen som nesten er ødelagt, men hvor den tykke fremre finnestrålen fortsatt er intakt. Øyets plassering høyt på hodet, og formen på kraniet er også typisk karpe. Størrelsen likeså. Du har ikke et bedre bilde som også viser munnpartiet bedre? men det er uansett et mysterium hvordan en karpe har havnet på et industriområde i Orkanger!
 17. --- ok, mulig den er dumpet av mennesker. Uansett er det jo interessant at en karpe plutselig dukker opp der. Har noen satt ut karper i trønderske vann? Uansett ikke bra, selv om karpene neppe representerer et problem så langt mot nord. Det skal også tilføyes at det har vært karper i Trøndelag tidligere. Det ble etablert karpedammer langs Nidelva i Trondheim i Middelalderen. Dette var helt vanlig innen den katolske kirken, med tanke på å produsere mat. Disse dammene er inntegnet på noen gamle kart over Trondheim. Det ble også funnet en gammel fiskedam i selve Erkebispgården etter brannen der. Trolig var det trønderske klimaet for kaldt for karpe, for de gikk tilsynelatende raskt over til å bruke karuss i stedet for karpe. I dammen i Erkebispgården ble det funnet rester av skjelettet til en karuss, og dammene langs Nidelva ble kalt rud-dammer (ruda er karuss på svensk som kjent).
 18. mulig jeg var for rask i avtrekkeren. Det velkjente er at gyroen kom via importert fisk til Sunndalsøra på midten av 1970-tallet. Om den fisken kom fra Sverige, Skottland eller et annet sted er i denne sammenhengen mindre viktig.
 19. --- det samme gjelder krepsepest, som vel er enda mer aktuelt i forbindelse med trafikken av båter over grensen. Mye signalkreps i de svenske vannene som norske predator-fiskere besøker. Og ett av vannene er jo som vi har vært inne på før; Stora Lee, som ligger på grensen (ca 10% i Norge). Der er det signalkreps, noe som betyr at denne arten uunngåelig også finnes i Norge. Umulig å bli kvitt. Men vi må i hvert fall forsøke å unngå at den sprer seg videre. Det er ikke rare vannskillet mellom Stora Lee og Haldensvassdraget. Man bør være grundig med å desinfisere båter og fiskeutstyr dersom man drar fra Store Lee og ned til Haldensvassdraget, og også hver gang man har besøkt en hvilken som helst annen svensk sjø.
 20. Ja, at gyro i første instans havnet i Norge var resultat av import av infisert fisk (fra Sverige/Skottland), til forskningssenteret på Sunndalsøra. Det er velkjent. Og at det ble satt ut settefisk fra dette anlegget til mange elver bidro til å spre parasitten. Så har jo mange nye elver blitt infisert etter at dette tullet opphørte. Dette er altså sekundærspredninger. Vi har vel ikke full oversikt over årsakene til alle disse spredningene. De fleste har vært til naboelver, og da er det naturlig å anta at det er fisk som har tatt med parasitten via brakkvann nær munningene. Sportsfiskere kan også ha bidratt ved å flytte vått fiskeutstyr, båter, håver, vadebukser. Det er litt uklart hvilken (direkte) rolle o-industrien eventuelt skulle ha i dette. Blir spennende å se Brennpunkt.
 21. he he, jeg skrev "mink i Tydal", mente naturligvis "villsvin"! for mink er det vel mer enn nok av der oppe?
 22. og btw, tror ikke det er en mink som har dratt denne opp på land, og ikke så langt avgårde. Kanskje havørn? Men hvor kommer den fra. og mink i Tydal og nå karpe i Orkanger. Hva blir den neste overraskelsen fra trøndersk fauna?
 23. i all verden, hva gjør en karpe i Orkanger?
 24. vi er tydeligvis helt på linje, Erik! og jeg tror du har helt rett i din (evolusjonære) analyse av hvorfor det er viktigst med anerkjennelse når man er ung, og man enda ikke har funnet sin plass i flokken enda. Da jeg var ung følte jeg hele tiden at jeg hadde noe å bevise. Hvordan skulle jeg ha noen som helst troverdighet dersom jeg ikke hadde noe å vise til? I dag føler jeg det ikke slik lenger. Men jeg har fortsatt en viss ærgjerrighet med tanke på å lykkes med mine prosjekter, om enn ikke utad. Det er fortsatt viktig å bevise overfor meg selv at jeg duger. Det skal ikke så mye til før selvtilliten får seg en knekk dersom det går en stund uten en eneste opptur...
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.