Jump to content
Fiskersiden

Solabbor


Recommended Posts

  • Replies 106
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

<_< Om ein tek for seg artane solabbor og gullfisk, så er det arter som har etablert seg dei siste tiåra, utsatt som fylje av uvitande mennesker som sikkert trudde at dei var snille med akvariefisken sin. I Kristiansand var det vel Dyreparken som forårsaka spredningen av gullfisk utan å tenka på konsekvensane. Dette er arter som reproduserer, men som ikkje finnest i så mange vatn enda. Ved å akseptera dei som godkjente arter legaliserer me spredninga, og skyv ansvaret for ivaretaking av norsk natur ifrå oss.

Arter som vart innført og spredd utover landet i tida før 1950-60 er det ikkje lett å gjera noko med, gullbust i Hardanger vart innført før år 1900 utan at eg ser på den som naturleg i dei traktene. Karpefisk på Vestlandet er umuligt å forklra på anna vis enn at dei vart satt ut av mennesker.

Men om ein skal sette ei grense så er mitt forslag at ferskvassarter som ikkje var registrert fanga i Norge før 1980 vert fjerna frå artslistene på FS. ;)

Link to comment
Share on other sites

Som det utgår fra denne: Hesthagen, T., og Sandlund, O, T. 2007. Non-native freshwater fishes in Norway: history, consequences and perspectives

ble gullfisken utsatt rundt 1870, og har siden spredd seg til svært mange vann i sør-Norge. Mange av disse er senere blitt ødelagt grunnet klimatiske forhold og/eller gjenfylling av dammer o.l.

Dessuten er det ikke dyreparkdammen som oppført i som kilde, det er en i oslotraktene.

Check your sources Even!

Link to comment
Share on other sites

;) Det er langt fra korrekt at stort sett all fisk i norge er satt ut.

Det å sette ut fisk som ikke hører naturlig til er og blir en uting. Og er miljøkriminalitet. Flere av oss er forbannet på oppdrett og annet som vi mener er ødeleggende både i salt og ferksvann/elver. Hvordan skal vi kunne oppfattes seriøst om vi driver med samme kriminalitet selv. På Hardangervidda bla skjedde det store skader på fiske på grunn av utsett av ørekyte. Det samme har skjedd i mange andre vann. Og med tragiske resultater. Og med en enorm jobb senere år med utfisking av kyta. Solabbor som er en damfisk/prydfisk for hagen er vel i ferd med å bli en tragedie det også om en skal ta hensyn til den fisken som var i vannene/vannet tidligere. Den er en meget aggresiv art. Om en ikke kan fiske etter de artene som finnes lokalt der en fisker så får dere dra ett annet sted å fiske. Hold naturen ren, også for biologisk forsøppling. Og slike arter en vet er satt ut og som ikke har tilhørighet i det hele tatt burde aldrig telle i noen sammenheng. Jeg hadde gledelig anmeldt hvem som helst for å sette ut fisk som ikke har tilhørighet. Og ikke har tillatelse til å gjøre.

Så kan en flisespikke på om det er 100 eller 1000 år siden et ble gjort. Men dog så tror jeg verden har gått fremover på godt og vondt. Det var vel ikke så mange som visste om konsekvensene det kunne få ved å gjøre slike uting for over 100 år siden. Men de fleste burde vel være såpass opplyst nå at de holder seg for gode til å gjøre slikt. Så fisk som er satt ut senere år ulovlig må ikke telle i noen form for for hverken artsjeger eller konkurranser. At de gir liv til døde vann som er knekt av sur nedbør etc er noe helt annet og foregår i kontrollerte former, selv om ikke alt har vært like lurt her heller. <_<

Link to comment
Share on other sites

Even du blingsar litt...

Gullbust i hardanger?...det skal vera Gullvederbuk, og i Kristiansand er det dyreparken som står for spredningen av Gullvederbuken, ikkje Gullfisken, som sagt så kommer den fra et annet sted.

<_< Sjølvsagt har du rett, Asmund, eg er ikkje biobøg og ikkje er eg så bevandra i oversikt over kor det finnest kva for fisk, men det må settast ei grense for kva for arter som er godkjente og kva for arter som ikkje er det.

Sjølvsagt kunne eg ha googla og funne bedre grunnlag for det eg skreiv, men når eg er inne på FS i bilen mellom fiskinga, vert det litt overfladisk med tanke på resoursing. ;)

Link to comment
Share on other sites

Poenget for meg med å ikkje føre opp solabbor på lista, er at eg ikkje vil applaudere utsetting av ein art som sannsynligvis har skjedd i den seinare tid. Altså etter at problema med usetjing av nye artar har blitt kjent. Så enkelt er det. Om femti år (dersom den framleis er her) er det kanskje annleis. Men eg held meg til notida, og ikkje framtida.

Elles ser eg at akvariefolk meinar det er sportsfiskarar som sprer den: http://www.nettakvariet.no/forum/showthread.php?p=484564

Espen Ørud har her eit hederlig forsøk på å hindre vidare spredning: http://pub.tv2.no/nettavisen/ioslo/article1080225.ece

Link to comment
Share on other sites

Så er spørsmålet, om en håndfull sportsfiskeres kryss i artslista kan kalles applaudering.

Poenget for meg med å ikkje føre opp solabbor på lista, er at eg ikkje vil applaudere utsetting av ein art som sannsynligvis har skjedd i den seinare tid. Altså etter at problema med usetjing av nye artar har blitt kjent. Så enkelt er det. Om femti år (dersom den framleis er her) er det kanskje annleis. Men eg held meg til notida, og ikkje framtida.

Hvordan kan det være annerledes om 50 år? Er det da greit å ha den på artslista fordi det har gått "litt tid" siden utsettingen. Hvis det er dette som er kriteriet for godkjennelse som art eller ikke, altså antall år fra utsettingen skjedde og frem til nåtid, betyr det da at det i mindre grad er applauderende til ulovlige utsettinger om man noterer solabbor om 50 år enn idag? Skeptisk.

Link to comment
Share on other sites

Tja, det er i alle fall ei form for glede for dei. Fisken blir nyttiggjort, og det blir eit motiv for å spre den vidare. Men, det er ikkje (foreløpig) ulovlig å fiske etter den. For min del er det ikkje aktuelt å krysse den av, men eg har full forståing av at andre meiner det er greit <_< .

Her var det lagt til litt meir tekst.

Hvordan kan det være annerledes om 50 år? Er det da greit å ha den på artslista fordi det har gått "litt tid" siden utsettingen. Hvis det er dette som er kriteriet for godkjennelse som art eller ikke, altså antall år fra utsettingen skjedde og frem til nåtid, betyr det da at det i mindre grad er applauderende til ulovlige utsettinger om man noterer solabbor om 50 år enn idag? Skeptisk.

Eg seier ikkje ikkje at det er annleis om femti år. Det står vel eit "kanskje" i teksten der. Eg veit ikkje korleis det er om femti år. Som skrive ovanfor, held eg meg til notida og ikkje framtida. Framleis vil eg ikkje ha den på mi liste fordi den sannsynligvis er sluppe ut med viten om at det er ulovlig.

Link to comment
Share on other sites

Artslisten er din private liste Oz... bare for deg selvom du legger den ut offentlig.

Det er DIN liste over de artene DU har tatt.

Vil du ha med solabbor tatt i Norge, så er det ikke noe i veien for det.

Fisken finnes i Norge og har vært her i flere år. I vann som er tilgjengelig for alle.

Eller skal du ha en liste som ikke er "fullstendig" og så heller mumle litt ut av munnviken "jo... jeg har tatt solabbor også... men det teller lissom ikke"

Vil du fiske fisken, så fisk den og før den opp på listen din.

Link to comment
Share on other sites

Fjern heller arter fra listene som ikke er fisk! Som gummistøvel, sjøstjerne, slimål og krabbe. For ikke å snakke om de artene som mange teller to ganger, som ørret/sjøørret, røye/sjørøye.

Link to comment
Share on other sites

Artslisten er din private liste Oz... bare for deg selvom du legger den ut offentlig.

Det er DIN liste over de artene DU har tatt.

Vil du ha med solabbor tatt i Norge, så er det ikke noe i veien for det.

Fisken finnes i Norge og har vært her i flere år. I vann som er tilgjengelig for alle.

Eller skal du ha en liste som ikke er "fullstendig" og så heller mumle litt ut av munnviken "jo... jeg har tatt solabbor også... men det teller lissom ikke"

Vil du fiske fisken, så fisk den og før den opp på listen din.

Nei, altså JEG driter jo det. Gjør som jeg vil jeg... Grunnen til at jeg starta tråden var for å få diskusjonen vekk fra "artsturne"tråden min :D Jeg er enig med deg, og mener vel det er teitere å ha ført opp ørret og sjøørret som to forskjellige feks...

Link to comment
Share on other sites

Nye arter er ikke ønsket på noen offisielle lister inntil arten er dokumentert av våre myndigheter.

Når nye arter dukker opp burde de sendes for nærmere undersøkelse av veterinær.

Da kan man begrense skaden.

Husk at det er DU som kan stanse en epidemi blandt fisk. MEN det er også DU som kan starte en.

Link to comment
Share on other sites

Ingen av fiskeartene vi har er endemiske.

Tja, si ikke det. Hva med disse "degenererte" dypvanns-"røyene" som fins i Tinnsjøen og Hornindalsvannet bl.a., som kanskje mer er å regne som en egen art enn en variant av røye? Og hva med svartskate, er den påvist noe annet sted enn i Trondheimsfjorden? Spørsmålet er naturligvis om svartskate er en separat art eller om det er å regne som en underart av storskate.

Artslisten er din private liste Oz... bare for deg selvom du legger den ut offentlig.

Det er DIN liste over de artene DU har tatt.

Vil du ha med solabbor tatt i Norge, så er det ikke noe i veien for det.

Fisken finnes i Norge og har vært her i flere år. I vann som er tilgjengelig for alle.

Eller skal du ha en liste som ikke er "fullstendig" og så heller mumle litt ut av munnviken "jo... jeg har tatt solabbor også... men det teller lissom ikke"

Vil du fiske fisken, så fisk den og før den opp på listen din.

Nettopp, en artsliste er jo en HELT privat sak. Derfor er det jo uproblematisk å ta med en art som egentlig er uønsket, og som er ulovlig utsatt. Som Avkroken også er inne på, å lage et "regelverk" her som det blir antydet - i den grad et slik har noen hensikt når det gjelder artslister i det dette er en privat greie - er jo i realiteten umulig å gjøre, fordi det er håpløst å si hvor grensene skal gå. Kanskje 1990 (eller var det 92?) er en slags grense; det året et generelt ble forbudt å innføre nye arter. Men arter kommer jo tydeligvis fortsatt inn for egen maskin (hvitfinnet steinulke, malle?), så heller ikke dette er enkelt. Når det er sagt, man kan gjerne ekskludere slike arter fra konkurranser og OFFISIELLE lister, men da er jeg redd mange arter er i faresonen, dersom man skal være noe i nærheten av konsekvent...

Link to comment
Share on other sites

Tja, si ikke det. Hva med disse "degenererte" dypvanns-"røyene" som fins i Tinnsjøen og Hornindalsvannet bl.a., som kanskje mer er å regne som en egen art enn en variant av røye? Og hva med svartskate, er den påvist noe annet sted enn i Trondheimsfjorden? Spørsmålet er naturligvis om svartskate er en separat art eller om det er å regne som en underart av storskate.

Intill videre så er både tinnsjøormen og tilsvarende, røyer, selv om de nok er på vei til å bli nye arter. Ang svartskata er det tatt tilnærmet langs hele norskekysten, og fjærmyggen kan vel ganske snart komme med sine breaking news om akkurat hvor stor genetisk likhet den har til spiss og storskate.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil også være med!!

I artslister bør solabbor bestå da dette kun er vår egen liste over fisker man har fanget.

De fleste er regelbundne når det gjelder den personlige listen, men dette er også frivillig, ved f.eks at de ikke lister krøket fisk.

Sportsfiskerekorder kan diskuteres, så lenge det er en fisk man kan fiske, og folk vil fiske den i sportsfiskes og artssamlings øyemed burde den kanskje være der. Aberet er at man dermed som nevnt tidligere 'applauderer' utsetting av fisk som ikke hører hjemme her.

På Norges offisielle rekordliste bør disse artene ikke forekomme.

Åh så deilig å mene noe! Nå må jeg spise soft-is.

Link to comment
Share on other sites

Vann burde få karantene straks det dukker opp en ny art som hører hjemme i akvarier eller små dammer.

Skulle folk valfarte for å få disse på artslista si uten at det blir tatt forhåndsregler er det en smittekilde som kan starte en epidemi.

Bare det er god nok grunn til å være varsom mot nye arter.

Hvis det er slik at det kun er artsjegere som interesserer seg for slike utsettinger, anbefaler jeg lukkede hagedammer.

Problemet med slakk holdning til dette er at de drar med seg resten av de seriøse sportsfiskerene ned i gjørma.

Med det nye forslaget til DN friskt i minne er det all grunn å spille på lag med dem rundt slike utsettinger.

Og har det seg slik at solabboren har havnet i vann som av en eller annen grunn skal holdes skjult, skulle kanskje det ha vært tenkt på tidligere.

Link to comment
Share on other sites

Vann burde få karantene straks det dukker opp en ny art som hører hjemme i akvarier eller små dammer.

Skulle folk valfarte for å få disse på artslista si uten at det blir tatt forhåndsregler er det en smittekilde som kan starte en epidemi.

Bare det er god nok grunn til å være varsom mot nye arter.

Hvis det er slik at det kun er artsjegere som interesserer seg for slike utsettinger, anbefaler jeg lukkede hagedammer.

Problemet med slakk holdning til dette er at de drar med seg resten av de seriøse sportsfiskerene ned i gjørma.

Med det nye forslaget til DN friskt i minne er det all grunn å spille på lag med dem rundt slike utsettinger.

Og har det seg slik at solabboren har havnet i vann som av en eller annen grunn skal holdes skjult, skulle kanskje det ha vært tenkt på tidligere.

Jo da, mye fornuftig du skriver her, og det er absolutt ikke dumt med en viss selvjustis innenfor miljøet. Samtidig er dette en sak som er HELT analog med å bruke levende agnfisk. Det er forbudt, og således noe som ikke hører hjemme i det offentlige rom, men det må jo bli opp til den enkelte om man velger å bryte lover og regler eller ikke. Sånn sett er det også opp til den enkelte om vedkommede vil inkludere en uønsket art på SINE lister, eller velger å fiske med levende agnfisk. Men slik fisk har (kanskje?) ikke noe på en offisiell liste å gjøre, skjønt Avkroken med flere har utvilsomt et poeng når de hevder at det er et stort problem hvor grensene skal gå. Hvor lenge må en art ha forekommet her før den kan aksepteres som norsk? FS står naturligvis fritt til å vedta regler for konkurranser i deres regi, herunder forby arter etter forgodtbefinnende. Men vi må ikke blande sammen en slik intern konkurranse på en internettside med folks private lister.

Og bare det at vi har en debatt her, der mange ytrer skepsis mot arter som solabbor, vil utvilsomt påvirke mange til å tenke nytt, og kanskje heller gjennomføre en rent privat selvjustis med tanke på hva man inkluderer på sine personlige lister. Og vi har jo sett hva som har skjedd med tanke på fiske med levende agnfisk etter abbor. Etter at denne saken ble friskt debattert spesielt her på sidene har jo slik fisk nesten fullstendig forsvunnet fra det offentlige rom. Hvorvidt dette skyldes at folk har sluttet å fiske med levende agnfisk, eller er blitt mer redelige og ikke melder inn slik fisk vet jeg ikke, men jeg antar det er en kombinasjon. Dette viser om ikke annet at debatt og selvjustis innenfor miljøet kan fungere og er svært viktig. Derfor ønsker jeg debatten om solabbor hjertelig velkommen, og jeg tror den kan fungere i den forstand at den bidrar til å endre holdningene i retning av større skepsis overfor innførte arter, noe som jo er bra i seg selv. Men nettopp derfor er jeg heller ikke så redd for at folk inkluderer slik fisk på sine lister. Har man fått en art, så har man fått den. Kanskje jeg er litt naiv, men er folk så "dumme" at de kan tenkes å sette ut en art bare for å få den på artslisten?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.